Byla 2S-708-661/2013
Dėl įsigyto turto kainos sumažinimo ir nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų M. M. ir K. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų M. M. ir K. M. ieškinį atsakovei J. P. dėl įsigyto turto kainos sumažinimo ir nuostolių atlyginimo,

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami sumažinti 2010-11-29 Nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovų įsigyto turto kainą 69 127,66 Lt, priteisiant šią sumą ieškovams iš atsakovės, priteisti ieškovams iš atsakovės 2111 Lt nuostolių atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

52012-12-10 nutartimi Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nutarė paskirti statybos techninės veiklos ekspertizę ir pavedė ją atlikti ekspertui T. M. (dirbančiam UAB „Super status“, adresas- ( - ).

6Ieškovai pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė pavesti ekspertizę atlikti teismo nuožiūra bet kokiam kitam ekspertui, nurodytam teismo ekspertų sąraše, turinčiam statybos techninės veiklos ekspertizės galiojantį sertifikatą bei pavesti atsakyti į ieškovų nurodytus klausimus.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-01-04 nutartimi atsisakė priimti ieškovų atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-12-10 nutarties. Teismas nurodė, jog pagal CPK 334 str. 1 d. 1 ir 2 p. nuostatas pirmosios instancijos teismo nutartis galima skųsti CPK numatytais atvejais arba kai nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nagrinėjamu atveju nė vienos iš šių sąlygų nėra. CPK II dalies XIII skyriaus septintojo skirsnio (eksperto išvada) nuostatos nenumato galimybės atskiruoju skundu skųsti teismo nutartį, kuria paskirta ekspertizė. 2012-12-10 nutartimi civilinė byla Nr. 2-6640-545/2012 buvo sustabdyta iki bus gautas ekspertizės aktas. Tačiau atsakovas šiuo aspektu (dėl bylos sustabdymo) 2012-12-10 nutarties neskundžia. Todėl pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ieškovams lieka galimybė pasinaudoti CPK 334 str. 3 d. nuostatomis: motyvus dėl 2012-12-10 nutarties teisėtumo ir pagrįstumo įtraukti į apeliacinį skundą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovai atskiruoju skundu prašo panaikinti 2013-01-04 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, t.y. priimti nagrinėjimui 2012-12-21 pateiktą atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-12-10 nutarties. Nurodo, kad teismas 2012-12-10 nutartimi, paskirdamas byloje ekspertu asmenį (T. M.), negalintį ir neturintį teisės atlikti ekspertizės, sustabdydamas bylą užkirto galimybę tolesnei bylos eigai, kadangi paskirtas ekspertas T. M. neturi reikiamos kvalifikacijos išvadai duoti, tokiu būdu ir įvykdyti 2012-12-10 nutartį. Todėl apeliantų manymu, jų pateiktas atskirasis skundas dėl 2012-12-10 nutarties turėjo būti priimtas ir nagrinėjamas.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė prašo atmesti ieškovų atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-04 nutarties bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir jos naikinti ieškovų atskirajame skunde nurodomais argumentais nėra teisinio pagrindo.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

14Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, byloje pateiktus įrodymus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti ieškovų atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-12-10 nutarties, yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, be to, neprieštarauja pagrindiniams civilinio proceso principams, todėl keisti ar naikinti jos atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovai pateikė atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria teismas atsisakė priimti ieškovų atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-12-10 nutarties, kuria nutarta paskirti statybos techninės veiklos ekspertizę.

16Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimas detaliai reglamentuotas CPK normomis ir jų reikalavimai yra privalomi kiekvienam besikreipiančiam į teismą. CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio kodekso numatytais atvejais ir 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK II dalies XIII skyriaus septintajame skirsnyje, reglamentuojančiame ekspertizės atlikimą, nenumatyta galimybė atskiruoju skundu skųsti nutartį, kuria paskirta ekspertizė, o pats ekspertizės paskyrimas neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Minėto straipsnio trečioje dalyje nurodyta, kad dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010). Apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad ekspertizės skyrimas yra susijęs su įrodymų rinkimu. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą įrodymų rinkimo klausimu, taigi ir dėl ekspertizės skyrimo (CPK 212 str. 1 d.).

17Nagrinėjamu atveju, apeliantai pateiktame atskirajame skunde dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-12-10 nutarties, faktiškai skundžia ne pačios ekspertizės paskyrimą, o eksperto kompetenciją bei ekspertizei suformuluotus klausimus. Tačiau įstatymu nėra nustatyta galimybė skųsti atskiruoju skundu nutartis dėl ekspertizės bei ekspertų paskyrimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apeliantų atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-12-10 nutarties.

18Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-04 nutartis paliktina nepakeista.

19Atsakovė prašo priteisti iš apeliantų 600 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Kadangi apeliantų atskirasis skundas atmetamas, todėl vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str. atsakovei iš apeliantų priteistinos šios patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Tačiau atsižvelgiant į CPK 98 str. 2 d., LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių dydžių 8.15 p., į atsakovei suteiktų teisinių paslaugų apimtį ir pobūdį, surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą, į tai, jog sprendžiamas klausimas nėra sudėtingas, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, sprendžia kad atsakovei priteistinų išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymu, dydis mažintinas iki 500,00 Lt (CPK 98 str. 2 d.).

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str., teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Priteisti J. P. iš apeliantų M. M. ir K. M. 500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami sumažinti 2010-11-29... 5. 2012-12-10 nutartimi Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nutarė paskirti... 6. Ieškovai pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė pavesti ekspertizę... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-01-04 nutartimi atsisakė priimti... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovai atskiruoju skundu prašo panaikinti 2013-01-04 Vilniaus miesto... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė prašo atmesti ieškovų... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 14. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus,... 15. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovai pateikė atskirąjį skundą dėl... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje... 17. Nagrinėjamu atveju, apeliantai pateiktame atskirajame skunde dėl Vilniaus... 18. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 19. Atsakovė prašo priteisti iš apeliantų 600 Lt išlaidų teisinei pagalbai... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartį palikti... 22. Priteisti J. P. iš apeliantų M. M. ir K. M. 500 Lt bylinėjimosi išlaidų....