Byla e2-1348-653/2020
Dėl viešųjų pirkimų Nr. (duomenys neskelbtini), trečiasis asmuo - uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“ ir tiltų statybos uždaroji akcinė bendrovė „Tilsta“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio keliai“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų Nr. ( - ), trečiasis asmuo - uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“ ir tiltų statybos uždaroji akcinė bendrovė „Tilsta“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

31.

4Ieškovė UAB „Panevėžio keliai“ kreipėsi į teismą prašydama:

51)

6panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2019-10-08 sprendimą Nr. ( - ) „Dėl pasiūlymų eilės, laimėtojo nustatymo ir priimto sprendimo sudarytą sutartį“;

72)

8pripažinti tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir tiekėjų grupės (UAB „Fegda“ ir Tiltų statybos UAB „Tilsta“) sudarytą 2019-11-08 pirkimo sutartį negaliojančia;

93)

10įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją grąžinti konkurso procedūras į pasiūlymų vertinimo stadiją, atmesti tiekėjų grupės UAB „Fegda“ ir Tiltų statybos

11UAB „Tilsta“ pasiūlymą bei sudaryti naują pasiūlymų eilę.

122.

13Ieškovė, reikalaudama panaikinti atsakovės sprendimą, nurodo, kad buvo pažeisti Konkurso sąlygų keliami kvalifikaciniai reikalavimai. UAB „Fegda“ ir Tiltų statybos UAB „Tilsta“ (toliau - Tiekėjų grupė) pateikė melagingą informaciją apie siūlomo specialisto G. G. patirtį einant statinio statybos vadovo pareigas. Todėl atsakovė turėjo pašalinti Tiekėjų grupę iš Pirkimo procedūrų dėl grindžiant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pateiktos melagingos informacijos.

143.

15Atsakovė neturėjo teisės prašyti patikslinti, o Tiekėjų grupė - tikslinti savo kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams; bet kokiu atveju duomenys negalėjo būti pakartotinai tikslinami neribotą kiekį kartų neapibrėžtą laiko tarpą.

164.

17Tiekėjų grupės kvalifikacija, net ir atsakovei leidus pakartotinai ją tikslinti, neatitinka Pirkimo sąlygų 32.4.1 p. reikalaujamos siūlomo statinio statybos vadovo patirties, nes (1) netinkami yra Tiekėjų grupės pateikti ( - ), ( - ), ( - ) projektai, (2) Tiekėjų grupės pateiktuose projektuose yra nepakankama darbų apimtis būtent Pirkimo dokumentuose numatytoje statinių grupėje.

185.

19Tiekėjų grupė, siekdama pagrįsti savo kvalifikaciją, pateikė neabejotinai melagingą (tikrovės neatitinkančią) informaciją apie G. G. patirtį, einant statinio statybos vadovo pareigas. Tai vienareikšmiškai patvirtina objektyvūs įrodymai - trečiųjų asmenų, kurie nėra suinteresuoti bylos baigtimi, pateikti dokumentai bei paaiškinimai. Tuo tarpu, pati Tiekėjų grupė iki šio ieškinio teikimo momento taip ir nesugebėjo pateikti jokių dokumentų, kurie galėtų paneigti melagingos informacijos pateikimo faktą. Ieškovė nurodo, jog Tiekėjų grupė pateikė melagingą ir tikrovės neatitinkančią informaciją Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau - LAKD) užsakymu atliktų ankstesnių projektų atžvilgiu, t.y. vykdant ( - ) sankryžos, Kelio Nr. ( - ) ir Kelio Nr. ( - ) sutarties projektą; teikėjų grupė negalėjo tikslinti duomenis apie ( - ) projektą, ( - ) sutarties projektą bei ( - ) sutarties projektą, taip pat nepagrindė šiuo atveju atitikties Konkurso sąlygų 32.4.1.p. reikalavimams.

206.

21Ieškovė savo poziciją dėl tariamai melagingos ir tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo grindžia pirmu LAKD raštu, kuris patvirtina, kad G. G. nebuvo paskirtas statinio statybos vadovu nei viename iš trijų LAKD projektų, kuriuos vertino atsakovė, bei antru LAKD raštu, kuris patvirtina, kad LAKD neturi duomenų, ar G. G. buvo paskirtas atsarginiu (laikinuoju) statinio statybos vadovu nei viename iš trijų LAKD projektų. Taigi, duomenų apie G. G. pareigas neturėjimo faktas jau savaime suponuoja, kad G. G., vykdant ankstesnes viešjų pirkimo sutartis, statinio statybos vadovu nebuvo.

227.

23Pažymi, kad Tiekėjų grupė nepateikė duomenų, galinčių patvirtinti, kad pagrindinis statinio statybos vadovas (L. A.), vykdant Kelio Nr. ( - ) sutartį, bent kažkurį laikotarpį nėjo pareigų (sirgo; atostogavo; buvo komandiruotėje ar pan.). Todėl spręsti apie L. A. pavadavimą, vykdant Kelio Nr. ( - ) sutarties projektą, apskritai nėra netgi teorinio pagrindo.

248.

25Tiekėjų grupė, pateikdama dokumentus, tariamai galinčius pagrįsti G. G. patirtį vykdant ankstesnes viešųjų pirkimų sutartis, nurodė, jog G. G. statinio statybos vadovo pareigas ėjo visą viešųjų pirkimų sutarčių laikotarpį. Tokia Tiekėjų grupės pozicija kardinaliai prieštarauja pačios Tiekėjų grupės byloje pateikiamai versijai, kad G. G. buvo paskirtas atsarginiu (laikinuoju) statinio statybos vadovu. Jeigu G. G. būtų buvęs paskirtas atsarginiu (laikinuoju) statinio statybos vadovu, atitinkamai tai patvirtintų ir Tiekėjų grupės dokumentuose nurodyti G. G. patirties laikotarpiai, tačiau taip nėra. Todėl realiai Tiekėjų grupė pateikė melagingą informaciją ne tik dėl fakto, kad G. G., vykdant ankstesnes viešųjų pirkimų sutartis, buvo statinio statybos vadovu, bet ir pamelavo dėl G. G. patirties laikotarpių. Pastebėtina, kad net ir galiausiai sutikusi pateikti atsakovės prašomus dokumentus, Tiekėjų grupė jų pateikė tik dalį, t. y. tik vienašališkai sudarytus įsakymus, kuriais G. G. tariamai buvo paskirtas statinio statybos vadovu. Atsakovei nebuvo pateikti nei Statybos užbaigimo aktai, kuriuose statinio statybos vadovu nurodytas būtent G. G., nei pažymos, kuriose nurodyta, kad darbus vykdė būtent G. G. (Konkurso sąlygų 32.4. p.).

269.

27Didžioji dalis ( - ) projekto trukmės buvo skirta visiškai su Konkurso sąlygų 32.4.1. p. reikalaujama turėti patirtimi nesusijusių statybos darbų atlikimui (pavyzdžiui, pačiai prekybos paskirties statinio statybai); atliekant šiuos darbus statinio statybos vadovais buvo visiškai kiti asmenys, o ne G. G.. Vien dėl to G. G. patirtis ( - ) projekte negali sudaryti

285,5 mėn.

2910.

30Tiekėjų grupės pateikti dokumentai aiškiai patvirtina, kad eiti pareigas ( - ) projekte

31G. G. buvo paskirtas UAB „Fegda“, t. y. subjekto, veikusio subrangovo statusu. Tuo tarpu susiformavusi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika patvirtina, kad statinio statybos vadovo įgyta patirtis projektuose, kuriuose vykdyti pareigas jis buvo paskirtas ne rangovo (o, pavyzdžiui, subrangovo), įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį viešųjų pirkimų sąlygų keliamiems reikalavimams, apskritai negali būti vertinama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-969/2016). Taigi, subrangovė UAB „Fegda“ pagal sudarytą sutartį su generaline rangove UAB „Mitnija“ atliko tam tikrus darbus ( - ) projekte, kuriems vadovauti pati ir skyrė savo darbuotoją G. G.. Atsižvelgiant į tai, kas buvo nurodyta, darytina išvada, kad Tiekėjų grupės pateikti duomenys nėra pakankami konstatuoti, kad ( - ) projekte dalyvavęs G. G. statinio statybos vadovu buvo paskirtas būtent generalinės rangovės UAB „Mitnija“, o, nenustačius tokio fakto, šio specialisto įgyta patirtis negali būti vertinama.

3211.

33Ieškovės manymu, Tiekėjų grupės kvalifikacija taip pat neatitinka ir Pirkimo sąlygų 32.4.1 p. reikalaujamos siūlomo statinio statybos vadovo patirties. Ieškovė remiasi tuo, kad (1) Tiekėjų grupės pateikti ( - ), ( - ), ( - ) projektai yra netinkami ir (2) Tiekėjų grupės pateiktuose projektuose yra nepakankama darbų apimtis būtent Pirkimo dokumentuose numatytoje statinių grupėje. Be to, atsakovė neturėjo teisės tiek kartų tikslintis su Tiekėjų grupe dėl jos kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygų 32.4.1 p. Nurodo, jog pagrįstų abejonių G. G. kvalifikacija kelia tai, kad Tiekėjų grupė iš karto (bent jau po pirmojo atsakovės 2019-08-12 Prašymo) nenurodė, kad atitiktį Konkurso sąlygų 32.4.1. p. grindžia G. G. patirtimi bei nepateikė jo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų. Akivaizdu, jog tuo atveju, jei G. G. kvalifikacija atitiktų Konkurso sąlygų 32.4.1. p. reikalavimus, Tiekėjų grupė būtų iš karto pateikusi (bent jau po pirmojo atsakovės 2019-08-12 prašymo) šio specialisto kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tuo tarpu Tiekėjų grupė nesutiko su atsakovės prašymais (netgi nepasivargino savo prieštaravimų išsamiai išdėstyti atsakovei teiktuose atsakymuose) ir tik vėliau, po pakartotinio atsakovės 2019-08-22 prašymo, supratusi, jog kitu atveju jos pasiūlymas bus atmestas, vienašališkai sudarė tikrovės neatitinkančius įsakymus, kuriuos 2019-08-26 atsakymu pateikė Atsakovui.

3412.

35Atsakovė mažiausiai 6 kartus Tiekėjų grupės prašė patikslinti (papildyti), o Tiekėjų grupė mažiausiai 7 kartus tikslino (pildė) duomenis (dokumentus), kuriais yra grindžiama pasiūlymo atitiktis vienam ir tam pačiam Konkurso sąlygų reikalavimui. 2019-08-26 raštu papildžiusi kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis Tiekėjų grupė padarė itin grubių klaidų. Rezultato prasme, priimant Sprendimą, nebuvo vertinamos 4 iš 5 2019-08-26 rašte nurodomų viešųjų pirkimų sutarčių. Tačiau atsakovė Tiekėjų grupei nepagrįstai suteikė galimybę pakartotinai pildyti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, t. y. po 2019-09-06 Pretenzijos pareiškimo nurodyti visiškai naujus projektus bei pateikti iki tol neteiktus dokumentus.

3613.

37Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

3814.

39Atsakovė nurodo, kad visapusiškai laikydamasi teisės aktų reikalavimų įvertino Tiekėjų grupės grindžiant atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams pateiktų dokumentų (ne-)teisingumą ir pagrįstai priėmė Sprendimą, kad dalis dokumentų, nors ir yra nepakankami kvalifikacijai pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 p. grįsti, tačiau nesudaro pagrindo vienareikšmiškai spręsti dėl pateiktų duomenų melagingumo ir, atitinkamai, pašalinti Tiekėjų grupę iš Pirkimo pagal VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. Teismų praktikoje yra nustatyti pakankamai griežti standartai vertinant galimą pateiktų duomenų melagingumą - reikalaujama, kad pateiktų duomenų neatitikimas realybei būtų akivaizdus ir vienareikšmiškas net be jokio papildomo vertinimo ir (ar) teisinio kvalifikavimo. Todėl visi duomenys ir dokumentai, tiek pateikti ieškovės, tiek Tiekėjų grupės, tiek gauti atsakovės savo iniciatyva, sudarė aiškų pagrindą atsakovei tikslintis dėl Tiekėjų grupės pateiktų duomenų

40(ne-)teisingumo. Tuo tarpu įvertinus visus gautus dokumentus ir duomenis, atsakovė neturėjo pagrindo spręsti, kad pateikti duomenys vienareikšmiškai neatitinka realybės ir, atitinkamai, yra pagrindas pašalinti Tiekėjų grupę iš Pirkimo pagal VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. su visais iš to sekančiais padariniais.

4115.

422019 m. spalio 8 d., turėdama duomenis apie G. G. patirtį einant statinio statybos darbų vadovo pareigas, statybos užbaigimo aktus, atsakovė priėmė Sprendimą, kad turimi duomenys ir dokumentai vienareikšmiškai leidžia spręsti, jog Tiekėjų grupė negali remtis trimis LAKD projektais savo kvalifikacijai pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 p. pagrįsti. Tačiau turimi duomenys ir dokumentai neleidžia vienareikšmiškai spręsti, kad Tiekėjų grupės pateikta informacija apie specialisto G. G. patirtį vykdant šiuos tris LAKD projektus yra melaginga ir sudaro pagrindą šalinti Tiekėjų grupę iš Pirkimo pagal VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. Todėl, turint pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 p. reikalaujamus duomenis ir dokumentus, pagrindžiančius Tiekėjų grupės atitiktį Pirkimo sąlygų 32.4.1 p. kvalifikacijos reikalavimams kitais projektais nei šie trys LAKD projektai, atsakovė neturėjo kitos galimybės kaip tik pripažinti Tiekėjų grupę Pirkimo laimėtoja ir priimti sprendimą sudaryti su ja Pirkimo sutartį - ką atsakovė ir padarė Sprendimu.

4316.

44Tiekėjų grupė iš pradžių nebuvo nurodžiusi siūlomo specialisto G. G. prie pagal Pirkimo sąlygų 32.4.1 p. numatytų specialistų. Specialistas G. G. buvo nurodytas pagal Pirkimo sąlygų 81.8 p. Todėl atsakovė bet kuriuo atveju turėjo jo duomenis ir pagrįstai tikslinosi su Tiekėjų grupe. Taip pat pagrįstai atkreipė Tiekėjų grupės dėmesį į tai, kad abiem nurodytoms Pirkimo sąlygų nuostatoms turi būti siūlomas tas pats specialistas. Pati ieškovė savo pasiūlymo formoje buvo nurodžiusi du ieškovės siūlomus specialistus grindžiant atitiktį ekonominio naudingumo kriterijui, pagal kurį vertinama vienos ieškovės siūlomo specialisto sutarties, einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas atitinkamuose statiniuose, vertė.

4517.

46Nei vienas LAKD raštas ir juose nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad G. G. negalėjo būti paskirtas atsarginiu / laikinu statinio statybos vadovu trijuose LAKD projektuose. Nei ieškovės pateiktame antrame LAKD rašte, nei atsakovės gautame LAKD laiške nėra nurodyta, kad Tiekėjų grupės siūlomas specialistas G. G. nebuvo paskirtas atsarginiu (laikinuoju) statinio statybos vadovu trijuose LAKD projektuose. Priešingai, šie dokumentai tik patvirtina, kad nėra objektyvių įrodymų, paneigiančių Tiekėjų grupės nurodytą informacija, kad

47G. G. buvo šiuose projektuose paskirtas atsarginiu (laikinuoju) statinio statybos vadovu.

4818.

49( - ), ( - ), ( - ) projektų atžvilgiu atsakovė turi visą eilę dokumentų, tame tarpe užsakovų pažymas, objektyviai patvirtinančių, kad būtent G. G. buvo faktiškai paskirtas statinio statybos vadovu projekte ir šias pareigas ėjo.

5019.

51Teisę ir net pareigą tikslintis dėl tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančių dokumentų numato tiek VPĮ, tiek teismų praktika, t.y. VPĮ 45 str. 3 d. ir 55 str. 9 d. tiesiogiai numato pareigą perkančiajai organizacijai prašyti tiekėjo ir leisti jam patikslinti, papildyti, paaiškinti ir (arba) pateikti naujus dokumentus, kurie pagrįstų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams. Todėl visi Pirkimo procedūrų metu atsakovės atlikti veiksmai kreipiantis į Tiekėjų grupę dėl paaiškinimų ar priimant šiuos pateikiamus paaiškinimus ir kitus dokumentus, priešingai nei teigia ieškovė, kaip tik rodo, kad atsakovė Pirkimo procedūras vykdė ne formaliai, bet siekiant įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslus ir iš tikrųjų įsitikinti, ar Tiekėjų grupė atitinka nustatytus reikalavimus.

5220.

53Trečiasis asmuo UAB „Fegda“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

5421.

55Nurodo, kad teisę įrodinėti savo turimą kvalifikaciją bet kokiais dokumentais patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra aiškinama, kad tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai - tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Taigi toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek jis padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Visi kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys yra leistini tiekėjui pagrįsti savo kvalifikaciją, nebent VPĮ ar kitas teisės aktas aiškiai nustatytų ribojimą jais remtis. Taigi atsakovė, vertindama UAB „Fegda“ kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms, ne ribojama, o priešingai - įpareigojama įsitikinti, ar dalyvio deklaruotas kvalifikacijos turėjimas išplaukia iš jo pateiktų pirminių ar patikslintų duomenų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

5622.

57Ieškinio argumentai, kad vadovaujantis LAKD pateiktais dokumentai G. G. neva išvis nebuvo paskirtas statinio statybos vadovu nurodytuose projektuose, prieštarauja byloje esantiems įrodymams – pateikti konkretūs UAB „Fegda“ įsakymai. G. G. kvalifikacijos atitiktį Konkurso sąlygų 32.4.1 p. reikalavimams patvirtina dar daugybė kitų projektų, kurie taip pat buvo pateikti atsakovei bei kuriuose atsispindi, kad G. G. įgyta patirtis daugiau kaip dvigubai viršija reikalaujamą 36 mėn. trukmę. Todėl apskritai neegzistuoja objektyvus pagrindas abejoti G. G. patirties atitiktimi Konkurso sąlygų 32.4.1 p. reikalavimams.

5823.

59Ieškovės argumentai dėl to, jog neva pateikti dokumentai net neatitiko atsakovės reikalavimo dėl statinių grupės, yra tarpusavyje prieštaraujantys. Viena vertus, ieškovė teigia, kad patirtis netinkama dėl to, jog įgyta statinių grupės susisiekimo komunikacijų pogrupyje „keliai“. Tačiau jau toliau nurodo, kad pagal Konkurso sąlygų 32.4.1 p. bus vertinami tik statinių grupės susisiekimo komunikacijos pogrupiai, nurodyti ir paaiškinti 2019-06-10 Perkančiosios organizacijos rašte Nr. ( - ). Šiame rašte atsakovė ir nurodo, jog „<...> Reikalavimui pagrįsti bus vertinamos ir laikomos tinkamomis ir tos sutartys, kai darbams vadovauta keliuose (gatvėse)“.

6024.

61Kvalifikacijos atitiktį trečiasis asmuo taip pat įrodinėja rašytiniu įrodymu – dr. D. K. išvada.

62Ieškinys atmestinas.

6325.

64Atsakovo bei trečiojo asmens prašymai dėl bylos sustabdymo atmestini.

6526.

66Nežiūrint į tai, kad kita civilinė byla Nr. e2-4224-653/2019 turi ryšį su nagrinėjama byla, nustatant aplinkybę ar ieškovas turi materialinį teisinį suinteresuotumą ginčyti atsakovo sprendimą, tačiau šios bylos sustabdymas iki sprendimo susijusioje kitoje byloje įsiteisėjimo neatitiktų viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo operatyvumo, proceso koncentracijos specifikos šios kategorijos bylose (CPK 423-8 str.). Dėl to nėra pagrindo stabdyti šios bylos nagrinėjimo ir šioje byloje teismas nesivadovauja kitoje byloje neįsiteisėjusiu teismo sprendimu bei laiko nepaneigtu faktą, jog ieškovas turi materialinį teisinį suinteresuotumą šioje byloje ginčyti atsakovo sprendimą.

6727.

68Atsakovo ir trečiojo asmens prašymai dėl bylos nutraukimo atmestini.

6928.

70Civilinėje byloje Nr. e2-4224-653/2019 ieškovas atsisakė reikalavimo panaikinti atsakovo 2019-08-27 sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo, pasiūlymų eilės, laimėtojo nustatymo ir priimto sprendimo sudaryti sutartį, nes atsakovas ginčijamą sprendimą pasinaikino. 2019-11-22 teismo sprendimu minėtoje byloje toks ieškinio atsisakymas buvo priimtas ir byla dalyje buvo nutraukta. Atsakovui iš naujo įvertinus tiekėjų pasiūlymus, atsakovas 2019-10-08 priėmė naują sprendimą. Ieškovas su šiuo sprendimu nesutiko, jį ginčijo privaloma ikiteismine tvarka ir pateikė ieškinį, kuriuo prašė panaikinti minėtą atsakovo sprendimą. Taigi, nepriklausomai nuo to, ar ieškovo nesutikimo su ginčijamu sprendimu motyvai skiriasi ar yra jie yra tie patys, kuriais buvo ginčijamas atsakovo 2019-08-27 sprendimas, ieškinio dalykas ir pagrindas šioje ir kitoje nurodytoje byloje nėra tapatūs, nes ieškovas šioje byloje nesutinka su kitu naujai priimtu atsakovo sprendimu, todėl šiuo atveju nėra pagrindo nutraukti bylą CPK 293 str. 3 p. pagrindu. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį pripažino, jog šioje byloje ginčijamas sprendimas buvo priimtas pakartotinio kvalifikacijos vertinimo metu bei buvo inicijuotas paties ieškovo 2019-09-06 pretenzija, atsižvelgus į vėliau pateiktus duomenis dėl Tiekėjų grupės atitikties Pirkimo sąlygų 32.4.1.p. nustatytam kvalifikacijos reikalavimui pateiktos informacijos (ne-) teisingumo. Be to, kaip matyti ir naujai priimto atsakovo sprendimo, atsakovas iš naujo vertino trečiojo asmens nurodyto darbuotojo G. G. patirtį pagal visus (tame tarpe ir trečiojo asmens nurodytus iki pretenzijos pateikimo) projektus, nors 2019-09-13 atsakyme nurodė, jog pretenziją tenkina tik dalyje dėl projektavimo darbų atlikimo laikotarpių, kuriais statybos rangos darbai nebuvo atliekami.

7129.

72Bylos duomenimis atsakovas vykdė atvirą konkursą „( - ), ( - )ir ( - ) Dviejų lygių sankryžos rekonstravimas“ (pirkimo Nr. ( - )). 2019-11-08 tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta ir pradėta vykdyti viešojo pirkimo sutartis.

7330.

74Pagal konkurso sąlygų 32.4.1 p. buvo numatytas tiekėjų kvalifikacinis reikalavimas – turėti specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: gatvės; kiti transporto statiniai (atraminės sienelės, vidukai), ir kuris per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi ne mažesnį kaip 36 mėn. darbų patirtį. Konkurso sąlygų 32.4.p. numatyta kokius dokumentus turi pateikti tiekėjai, siekdami įrodyti atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui (dokumentai apie paskyrimą eiti pareigas, kvalifikacijos dokumentus bei patirtį patvirtinančius dokumentus – užbaigto objekto pripažinimo tinkamu naudoti aktas arba statybos užbaigimo aktas, kuriuose nurodytas atitinkamas specialistas, arba užsakovų pažymos apie tai, kad darbus vykdė įvardinti specialistai).

7531.

76Trečiasis asmuo, tikslindamas savo kvalifikacijos atitiktį nurodytam reikalavimui, pateikė įsakymus dėl specialisto G. G. skyrimo statybos vadovu. 2019-09-06 ieškovas pateikė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti atsakovo 2019-08-27 sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų eilės nustatymo, laimėtojo pripažinimo. Atsakovas 2019-09-13 sprendimu pretenziją patenkino iš dalies - pasinaikino 2019-08-27 sprendimą, grįžo į kvalifikacijos vertinimo procedūras bei pareikalavo iš trečiojo asmens papildomų duomenų, patvirtinančių kvalifikacijos atitiktį nurodytam reikalavimui. Taigi, pakartotinis trečiojo asmens kvalifikacijos vertinimas ir atsakovo kreipimasis į trečiąjį asmenį dėl kvalifikacinių duomenų patikslinimo buvo sąlygotas ne trečiojo asmens iniciatyva teiktais daugkartiniais duomenų papildymais, kaip teigė ieškovas, bet ieškovo pretenzija, į kurią reaguojant atsakovas prašė papildomų duomenų iš trečiojo asmens, siekiant įsitikinti ar trečiojo asmens kvalifikacija atitinka konkurso sąlygų reikalavimus.

7732.

78Tarp šalių nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, susijusių su pirkimo procedūrų eiga (ginčas kilo dėl įrodymų vertinimo, sprendžiant dėl atsakovo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo), todėl dėl šių aplinkybių plačiau nepasisakoma - jos išsamiai aprašytos abiejų šalių procesiniuose dokumentuose, todėl nekartojamos ir laikomos nustatytomis. Šalys neginčija ir byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovas tinkamai pasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo išsprendimo tvarka. Ieškovas nesutinka su 2018-10-08 atsakovo sprendimu dėl to, kad, ieškovo nuomone, trečiasis asmuo pateikė melagingus su kvalifikacija susijusius duomenis, be to, trečiasis asmuo neįrodė kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygų 32.4.1 p. reikalavimui bei trečiasis asmuo neturėjo teisės daugybę kartų tikslinti kvalifikacijos duomenų siekdamas pagrįsti atitiktį konkurso reikalavimams.

7933.

80Šioje byloje ieškovas neginčija atsakovo pareigos įsitikinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti Konkurso sąlygas (ieškinio 45 p., dubliko 62 p.). Pagal VPĮ 45 str. 3 d. tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Pažymėtina, kad atsakovo kreipimasis į trečiąjį asmenų dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo buvo sąlygoti ieškovo pretenzijose nurodytais argumentais dėl nurodytų duomenų nepagrįstumo ir neatitikimo tikrovės. Be to, atsakovas kreipėsi ir į antroje vietoje pasiūlymų eilėje likusią tiekėjų grupę su prašymu pateikti aktualius duomenis, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kurie nebuvo pateikti kartu su pasiūlymu (atsiliepimo į ieškinį 18.1 p.). Taigi, šiuo atveju, net ir darant prielaida, kad tokių patikslinimų galėjo būti mažiau, nėra pagrindo spręsti, jog atsakovas, vykdydamas pareigą įsitikinti tiekėjų kvalifikacija bei leidžiant tiekėjams pateikti naujus duomenis, siekiant pagrįsti atitiktį Konkurso sąlygų 32.4.1 p. numatytam kvalifikacijos reikalavimui, padarė esminį VPĮ pažeidimą.

8134.

82Kasacinis teismas dėl pasiūlyme pateiktos informacijos kvalifikavimo kaip melagingos yra pasisakęs 2016 m. vasario 24 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-969/2016 53 punkte, kur konstatuota, jog pagal VPĮ informacija gali būti pripažinta melaginga tik tuo atveju, jeigu jos atitikties tiesai patikra nereikalauja papildomo teisinio aiškinimo. Plėtojant šią praktiką, vėliau suformuluota taisyklė, kad informacija pripažintina melaginga nustačius objektyviojo (neatitiktis tiesai (tikrovei) yra daugiau faktinio, o ne teisinio pobūdžio) ir subjektyviojo (informacijos teikėjas suvokia ar turi suvokti, kad ji neatitinka realybės ir turi tikslą suklaidinti jos adresatą) elementų kumuliatyvų egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-106-690/2017, 39 punktas). Taigi kasacinis teismas informacijos melagingumą sieja su faktiniu jos turiniu, o ne konkrečių aplinkybių teisiniu vertinimu (kuriam nesutampant, pasiūlymo duomenys gali būti aiškinami).

8335.

84Ieškovas nurodė, kad vykdant tris trečiojo asmens ( - ) sankryžos sutartis, taip pat Kelio Nr. ( - ) bei Kelio Nr. ( - ) sutartis (užsakovu buvo Lietuvos automobilių Kelių direkcija)

85G. G. statinio statybos vadovu paskirtas nebuvo, todėl trečiasis asmuo nurodė melagingus duomenis. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas, nesutikdamas su tuo, kad pateikti duomenys yra melagingi, neginčija, jog trečiojo asmens pateikti įrodymai apie minėtas sutartis nėra pakankami spręsti apie kvalifikacijos atitiktį konkurso reikalavimams, todėl atsakovas šiais duomenimis nesivadovavo sprendžiant apie trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktį. Taigi, šioje byloje pateikti duomenys vertinami tik tuo aspektu ar tokie duomenys apie minėto darbuotojo paskyrimą statinio statybos vadovu buvo melagingi.

8636.

87Byloje nėra ginčo dėl to, kad atitiktį 32.4.1 p. numatytam kvalifikacijos reikalavimui trečiasis asmuo grindė būtent G. G. kvalifikacija ir patirtimi (2019-08-26 trečiojo asmens raštas atsakovui), todėl trečiojo asmens nurodyti duomenys apie kitus jo nurodytus specialistus nėra aktualūs šioje byloje.

8837.

89Atsakovas pateikė UAB „Fegda“ įsakymus dėl G. G. skyrimo statinio statybos vadovu. Taigi, atsakovas neturėjo pagrindo išvadai, jog G. G. nebuvo paskirtas statinio statybos vadovu, kaip ir neturėjo pagrindo išvadai, jog toks paskyrimas papildomu statinio statybos vadovu buvo fiktyvus, o įsakymai – suklastoti. Kita vertus, kaip matyti iš trečiojo asmens procesinių dokumentų bei jo atsakovui teiktų atsakymų dėl kvalifikacijos pagrindimo, trečiasis asmuo nesiekė įrodyti, jog G. G. faktiškai šiuos darbus pagal minėtas sutartis vykdė – atsakovui tikslingai nebuvo teikti konkurso sąlygų 32.4 p. nurodyti dokumentai, patvirtinantys specialisto darbo patirtį objekte, tuo tarpu šio darbuotojo patirtį (kaip papildomai paskirto statinio vadovo tuo atveju, jei pagrindinis statinio vadovas negalėtų eiti pareigų) trečiasis asmuo siekė įrodyti kitais dokumentais, t.y. įsakymais dėl statinio vadovo skyrimo (šiuo atveju tiekėjas nurodė teismų praktiką) bei STR 1.06.01:2016 normomis, t.y. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 31 p., pagal kurį statinio statybos vadovo veikla prasideda nuo jų paskyrimo į šias pareigas ir trunka iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos. Savo pozicijos pagrįstumą šioje byloje trečiasis asmuo taip pat įrodinėja rašytiniu įrodymu – eksperto dr. D. K. tyrimo aktu. Atsakovas nepripažino, kad trečiojo asmens pateikti dokumentai įrodo kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygoms, todėl trečiojo asmens kvalifikacijos pagrindimo pagrįstumas šioje byloje nėra teisiškai reikšmingas, be to, trečiojo asmens argumentavimo pagrįstumo vertinimas yra susijęs su teisiniu vertinimu, o ne su objektyvios tiesos nustatymu. Ieškovas nurodė, kad tokiu atveju šių duomenų pakaktų dėl bet kurio statinio statybos vadovo, kurį Teikėjų grupė nurodytų. Kaip buvo minėta, atsakovas pripažino, kad tokių duomenų nepakanka pagrįsti statybos vadovo patirtį. Taigi, trečiojo asmens pateiktų dokumentų nepakankamumas yra susijęs su kvalifikacijos atitikties vertinimu, o ne su melagingos informacijos teikimu. Nors, kaip buvo minėta, trečiojo asmens pozicija dėl jos kvalifikacijos pakankamumo nėra teisiškai reikšminga, tačiau tokia tiekėjo nuomonė, grindžiama teisiniu argumentavimu ir specialisto išvada, nepriklausomai nuo jos pagrįstumo, negali būti vertinama kaip siekis suklaidinti perkančiąją organizaciją. Tai, kad trečiasis asmuo tikslino statybos vadovo patirties skaičiavimo trukmę, reaguojant į ieškovo prašymus patikslinti/pagrįsti kvalifikacijos duomenis pagal konkurso sąlygas, teismo vertinimu, neįrodo informacijos melagingumo, bet tokie patikslinti skaičiavimai gali būti susiję su siekiu ištaisyti trukmės paskaičiavimo klaidas/netikslumus.

9038.

91Atsakovui pareikalavus papildomų duomenų, Lietuvos automobilių kelių direkcija 2019-10-08 raštu bei 2019-10-10 el. laišku (ieškinio priedas Nr. 37) atsakė, jog neturi duomenų ar

92G. G. buvo paskirtas atsarginiu vadovu, tačiau, kaip nurodyta laiške, tai nereiškia, kad tokių dokumentų nebuvo, dėl ko buvo pasiūlyta kreiptis į Teikėją. Taigi, Lietuvos automobilių kelių direkcijos raštai neįrodo, jog G. G. nebuvo paskirtas papildomu (atsarginiu) statinio statybos vadovu, t.y. šie raštai neįrodo jokių bylai reikšmingų aplinkybių.

9339.

94Teismo vertinimu, ieškovo nurodyti argumentai, leidžiantys daryti prielaidas ar atsakovo pateikti įsakymai buvo/nebuvo suklastoti, neįeina į perkančiosios organizacijos kompetenciją ir prieštarautų viešojo pirkimo tikslui – kiek įmanoma greičiau, nepažeidžiant imperatyvių įstatymų normų, įsigyti viešojo pirkimo objektą ir tokiu būdu patenkinti visuomenės poreikį. Šiuo atveju tam, kad būtų objektyviai nustatyta ar įsakymai buvo suklastoti, reiktų atlikti papildomą tyrimą, reikalaujantį specialių žinių, taip pat galimai surinkti papildomus įrodymus (apklausti G. G. ir pan.). Pažymėtina ir tai, kad įsakymų pateikimas buvo vienas iš pirkimo sąlygose reikalaujamų dokumentų (32.4.1p.). Taigi, nors ieškovas motyvuotai nurodė argumentus, siekiant pagrįsti, jog pateikta informacija yra melaginga, šie argumentai vertinami kaip prielaidos, tačiau ne kaip vienareikšmė akivaizdi informacija, kuri suteiktų perkančiajai organizacijai teisę vykdant pirkimo procedūras vertinti nurodytą informaciją ne kaip nepakankamą pagrįsti kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygoms, bet kaip melagingą.

9540.

96Dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktie pirkimo sąlygų 32.4.1 p. reikalavimams pagal trečiojo asmens patikslintus duomenis (( - ) projektas, ( - ) projektas bei ( - ) projektas (ieškinio 113 p.).

9741.

98Atsakovas pripažino, kad trečiasis asmuo įrodė, jog pagal šiuos duomenis jo turima kvalifikacija atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. Ieškovas su tuo nesutinka.

9942.

100Kaip buvo aukščiu konstatuota, atsakovas turėjo teisę ir pareigą kreiptis į trečiąjį asmenį dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo, o trečiasis asmuo - teikti naujus duomenis, siekiant pagrįsti kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms.

10143.

102Vertinant trečiojo asmens nurodyto darbuotojo G. G. patirtį vykdant ( - ) projektą, svarbu tai, jog atsakovui buvo pateikta generalinio rangovo UAB „Mitnija“ pažyma, kurioje nurodyta, jog G. G. ėjo statinio statybos vadovo pareigas sutarties vykdymo laikotarpiu. Be to, šis darbuotojas pasirašė galutinį darbų perdavimo aktą, todėl ieškovo nurodyta šiuo klausimu teismų praktika (LAT 2016-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-969/2016) netaikytina, o atsakovas pagrįstai vertino nurodytą G. G. patirtį šiame projekte kaip atitinkančią konkurso sąlygas, tuo labiau, kad atsakovas pateikė būtent tuos dokumentus, kurie buvo nurodyti pirkimo sąlygose. Teismo vertinimu, vien tai, kad nebuvo pateiktas generalinio rangovo įsakymas dėl statybos vadovo skyrimo, vertinant kitus pateiktus dokumentus, nesuteikė pagrindo atsakovui pripažinti, jog G. G. neturėjo patirties eiti atitinkamas pareigas.

10344.

104Ieškovas nurodė abejones dėl G. G. patirties ( - ) projekte, atsižvelgus į tai, kad dalis darbų nebuvo susijusi su konkurso dokumentuose reikalaujama statybos vadovo patirtimi, taip pat, ieškovo teigimu, nėra vienareikšmiškai aiški G. G. patirtis, atsižvelgus į tai, kad buvo paskirtas ir kitas asmuo statybos vadovu. Šios ieškovo abejonės atmestinos kaip nepagrįstos – trečiasis asmuo pateikė užsakovo „MD KLP“ pažymą, kurioje nurodyta, jog būtent G. G. buvo paskirtas statinio statybos vadovu sutarties vykdymo laikotarpiu ir kad jo konkreti pareigų projekte trukmė yra 5,5 mėn., o UAB „Fegda“ pagal sutartį atliko susisiekimo komunikacijų grupei keliai (gatvės) pogrupiui priskirtame statinyje. Byloje nėra objektyvių duomenų, leidžiančių abejoti šio neturinčio materialinio suinteresuotumo dėl ginčo išsprendimo asmens nurodytų duomenų teisingumo, tuo labiau, kad būtent šiuos duomenis atsakovas reikalavo pateikti kvalifikacijos pagrindimui. Pažymėtina ir tai, kad statybos darbų vadovo trukmės skaičiavimo pagrįstumą, vertinant ( - ), ( - ) ir ( - ) projektus, taip pat papildomai patvirtina trečiojo asmens pateikta specialisto išvada. Nors ieškovas naudojosi teise pateikti papildomus paaiškinimus po parengiamųjų dokumentų pateikimo, jis papildomuose paaiškinimuose šių išvadų neginčijo.

10545.

106Be to, pagal Statybos įstatymo 2 str. 44 d., STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

107IV skirsnio 8 p. prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos, paminėtos užsakovo pažymoje, pagrindžia faktą, kad vykdant šį projektą buvo atlikti darbai, statinių grupėje susiekimo paslaugos, t.y. kaip numato Konkurso sąlygų 32.4.1 p.

10846.

109Pagrindinio partnerio įsakymas, darbų užbaigimo aktas patvirtina, kad buvo atlikti atitinkami darbai ir statinio vadovu šiems darbams atlikti buvo G. G.. Vien tai, kad galimai buvo paskirtas ir kitas statybos vadovas neprieštarauja kitiems pateiktiems įrodymams ir nesudaro pagrindo nesivadovauti pažymoje nurodyta informacija.

11047.

111Ieškovas nurodė abejones dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties vykdant ( - ) projektą dėl to, kad trečiojo asmens pateiktas įsakymas skirti G. G. eiti statinio statybos vadovu yra nepasirašytas. Šios abejonės negali būti pripažintos pagrįstomis, nes jas paneigia kiti atsakovui pateikti dokumentai, tame tarpe užsakovo Wirgen Lietuva UAB pažyma, kurioje nurodyta konkreti G. G., kaip statinio statybos vadovo, pareigų projekte trukmė bei atliktų darbų pobūdis (susisiekimo komunikacijos grupė, keliai (gatvės) pogrupis). Dėl to atsakovas pagrįstai pripažino, jog šiuo atveju kvalifikacija atitiko Konkurso sąlygų 32.4.1 p.

11248.

113Esant išdėstytoms aplinkybės, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

11449.

115Atmetus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos apskirstomos pagal CPK 93 str., 98 str.

11650.

117Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 8048,65 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgus į tai, kad byla yra sudėtinga dėl faktinių aplinkybių specifikos, ieškovo nurodytų argumentų gausos, procesinių dokumentų apimties, taip pat atsižvelgus į tai, kad prašoma priteisti suma neženkliai skiriasi nuo sumos, skaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintas rekomendacijas, taip pat atsižvelgus į ieškovo patirtų advokato pagalbai apmokėti bylinėjimosi išlaidų sumą, darytina išvada, kad atsakovo prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra pagrįsta ir nėra aiškiai per didelė, todėl jos mažinti teismas neturi pagrindo. Taigi, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 8048,65 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

11851.

119Trečiasis asmuo prašo priteisti iš ieškovo 2375,23 Eur bylinėjimosi išlaidų. Iš teisinių paslaugų ataskaitos matyti, kad dalis išlaidų (531 Eur) yra susijusi su prašymu dėl ekspertizės skyrimo. Kadangi šioje byloje klausimas dėl ekspertizės skyrimo nebuvo sprendžiamas, darytina išvada, kad ši išlaidų dalis nėra susijusi su nagrinėjama byla. Taigi, iš ieškovo trečiojo asmens naudai priteistina 1844 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato paslaugoms apmokėti suma.

120Vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270, 279, 4239 , 93 str., 98 str., teismas

Nutarė

121ieškinį atmesti.

122Priteisti iš ieškovo AB „Panevėžio keliai“ atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos naudai 8048,65 Eur, trečiojo asmens UAB „Fegda“ naudai - 1844 Eur bylinėjimosi išlaidų.

123Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą parduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 1.... 4. Ieškovė UAB „Panevėžio keliai“ kreipėsi į teismą prašydama:... 5. 1)... 6. panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2019-10-08 sprendimą... 7. 2)... 8. pripažinti tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir tiekėjų... 9. 3)... 10. įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją grąžinti konkurso... 11. UAB „Tilsta“ pasiūlymą bei sudaryti naują pasiūlymų eilę.... 12. 2.... 13. Ieškovė, reikalaudama panaikinti atsakovės sprendimą, nurodo, kad buvo... 14. 3.... 15. Atsakovė neturėjo teisės prašyti patikslinti, o Tiekėjų grupė -... 16. 4.... 17. Tiekėjų grupės kvalifikacija, net ir atsakovei leidus pakartotinai ją... 18. 5.... 19. Tiekėjų grupė, siekdama pagrįsti savo kvalifikaciją, pateikė neabejotinai... 20. 6.... 21. Ieškovė savo poziciją dėl tariamai melagingos ir tikrovės neatitinkančios... 22. 7.... 23. Pažymi, kad Tiekėjų grupė nepateikė duomenų, galinčių patvirtinti, kad... 24. 8.... 25. Tiekėjų grupė, pateikdama dokumentus, tariamai galinčius pagrįsti G. G.... 26. 9.... 27. Didžioji dalis ( - ) projekto trukmės buvo skirta visiškai su Konkurso... 28. 5,5 mėn.... 29. 10.... 30. Tiekėjų grupės pateikti dokumentai aiškiai patvirtina, kad eiti pareigas (... 31. G. G. buvo paskirtas UAB „Fegda“, t. y. subjekto, veikusio subrangovo... 32. 11.... 33. Ieškovės manymu, Tiekėjų grupės kvalifikacija taip pat neatitinka ir... 34. 12.... 35. Atsakovė mažiausiai 6 kartus Tiekėjų grupės prašė patikslinti... 36. 13.... 37. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė ieškinį... 38. 14.... 39. Atsakovė nurodo, kad visapusiškai laikydamasi teisės aktų reikalavimų... 40. (ne-)teisingumo. Tuo tarpu įvertinus visus gautus dokumentus ir duomenis,... 41. 15.... 42. 2019 m. spalio 8 d., turėdama duomenis apie G. G. patirtį einant statinio... 43. 16.... 44. Tiekėjų grupė iš pradžių nebuvo nurodžiusi siūlomo specialisto G. G.... 45. 17.... 46. Nei vienas LAKD raštas ir juose nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad G. G.... 47. G. G. buvo šiuose projektuose paskirtas atsarginiu (laikinuoju) statinio... 48. 18.... 49. ( - ), ( - ), ( - ) projektų atžvilgiu atsakovė turi visą eilę dokumentų,... 50. 19.... 51. Teisę ir net pareigą tikslintis dėl tiekėjų kvalifikacijos atitiktį... 52. 20.... 53. Trečiasis asmuo UAB „Fegda“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį... 54. 21.... 55. Nurodo, kad teisę įrodinėti savo turimą kvalifikaciją bet kokiais... 56. 22.... 57. Ieškinio argumentai, kad vadovaujantis LAKD pateiktais dokumentai G. G. neva... 58. 23.... 59. Ieškovės argumentai dėl to, jog neva pateikti dokumentai net neatitiko... 60. 24.... 61. Kvalifikacijos atitiktį trečiasis asmuo taip pat įrodinėja rašytiniu... 62. Ieškinys atmestinas.... 63. 25.... 64. Atsakovo bei trečiojo asmens prašymai dėl bylos sustabdymo atmestini.... 65. 26.... 66. Nežiūrint į tai, kad kita civilinė byla Nr. e2-4224-653/2019 turi ryšį su... 67. 27.... 68. Atsakovo ir trečiojo asmens prašymai dėl bylos nutraukimo atmestini.... 69. 28.... 70. Civilinėje byloje Nr. e2-4224-653/2019 ieškovas atsisakė reikalavimo... 71. 29.... 72. Bylos duomenimis atsakovas vykdė atvirą konkursą „( - ), ( - )ir ( - )... 73. 30.... 74. Pagal konkurso sąlygų 32.4.1 p. buvo numatytas tiekėjų kvalifikacinis... 75. 31.... 76. Trečiasis asmuo, tikslindamas savo kvalifikacijos atitiktį nurodytam... 77. 32.... 78. Tarp šalių nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, susijusių su pirkimo... 79. 33.... 80. Šioje byloje ieškovas neginčija atsakovo pareigos įsitikinti ar tiekėjas... 81. 34.... 82. Kasacinis teismas dėl pasiūlyme pateiktos informacijos kvalifikavimo kaip... 83. 35.... 84. Ieškovas nurodė, kad vykdant tris trečiojo asmens ( - ) sankryžos sutartis,... 85. G. G. statinio statybos vadovu paskirtas nebuvo, todėl trečiasis asmuo... 86. 36.... 87. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atitiktį 32.4.1 p. numatytam kvalifikacijos... 88. 37.... 89. Atsakovas pateikė UAB „Fegda“ įsakymus dėl G. G. skyrimo statinio... 90. 38.... 91. Atsakovui pareikalavus papildomų duomenų, Lietuvos automobilių kelių... 92. G. G. buvo paskirtas atsarginiu vadovu, tačiau, kaip nurodyta laiške, tai... 93. 39.... 94. Teismo vertinimu, ieškovo nurodyti argumentai, leidžiantys daryti prielaidas... 95. 40.... 96. Dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktie pirkimo sąlygų 32.4.1 p.... 97. 41.... 98. Atsakovas pripažino, kad trečiasis asmuo įrodė, jog pagal šiuos duomenis... 99. 42.... 100. Kaip buvo aukščiu konstatuota, atsakovas turėjo teisę ir pareigą kreiptis... 101. 43.... 102. Vertinant trečiojo asmens nurodyto darbuotojo G. G. patirtį vykdant ( - )... 103. 44.... 104. Ieškovas nurodė abejones dėl G. G. patirties ( - ) projekte, atsižvelgus į... 105. 45.... 106. Be to, pagal Statybos įstatymo 2 str. 44 d., STR 1.01.03:2017 „Statinių... 107. IV skirsnio 8 p. prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos,... 108. 46.... 109. Pagrindinio partnerio įsakymas, darbų užbaigimo aktas patvirtina, kad buvo... 110. 47.... 111. Ieškovas nurodė abejones dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties... 112. 48.... 113. Esant išdėstytoms aplinkybės, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.... 114. 49.... 115. Atmetus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos apskirstomos pagal CPK 93 str., 98... 116. 50.... 117. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 8048,65 Eur patirtų bylinėjimosi... 118. 51.... 119. Trečiasis asmuo prašo priteisti iš ieškovo 2375,23 Eur bylinėjimosi... 120. Vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270, 279, 4239 , 93 str., 98 str., teismas... 121. ieškinį atmesti.... 122. Priteisti iš ieškovo AB „Panevėžio keliai“ atsakovo Vilniaus miesto... 123. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...