Byla 2S-1032-555/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys A. Ū. ir antstolis M. P

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M. A. Ū. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2SP-10372-528/2019 pagal pareiškėjo M. A. Ū. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys A. Ū. ir antstolis M. P..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas M. A. Ū. pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio M. P. veiksmus vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas pagal pareiškėjos O. Ū. skundą dėl antstolio M. P. veiksmų.

72.

8Nurodė, kad nesutinka su antstolio pradėtais vykdymo veiksmais, nes: Lietuvos Aukščiausiajam Teismui yra paduotas kasacinis skundas, kurio priėmimo klausimas dar nėra išspręstas, todėl vykdomoji byla Nr. ( - ) negali būti vykdoma; dėl vykdomosios bylos Nr. ( - ) – dar nesuėjęs 3 mėnesių terminas kasaciniam skundui paduoti, o toks skundas yra rengiamas ir artimiausiu metu bus pateiktas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Kartu teikia ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdyti antstolio M. P. veiksmus vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas pagal pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Kauno apylinkės teismas 2019 m. kovo 25 d. nutartimi pareiškėjo M. A. Ū. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

124.

13Teismas nurodė, kad šiuo atveju nėra pateikti įrodymai apie vykdomųjų dokumentų nuginčijimą, negaliojimą ar pan. Pareiškėjo nurodomi deklaratyvūs teiginiai apie pateiktą kasacinį skundą ar rengiamą kasacinį skundą nesudaro teisinio pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Be to, vien kasacinio skundo ar skundo dėl antstolio veiksmų padavimas nėra absoliutus pagrindas stabdyti vykdomąją bylą ar atskirus vykdymo veiksmus. Jokių objektyvių įrodymų, iš kurių būtų galima daryti išvadą dėl būtinumo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti išieškojimą vykdymo procese ar kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeisti pareiškėjo interesai arba padaryta nepataisoma žala ir, nesiėmus šių priemonių teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, pareiškėjas nepateikė. Teismas taip pat pažymėjo, kad ir kasacinis teismas, esant įstatyme numatytiems pagrindams, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti vykdymo veiksmus ir pan.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

155.

16Atskiruoju skundu pareiškėjas M. A. Ū. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais, jog jo atžvilgiu yra vykdomos dvi vykdomosios bylos pagal teismų priimtus sprendimus, tačiau ketinama paduoti kasacinius skundus, t. y. jokie įsiteisėjusių teismų procesiniai sprendimai nėra vykdytini, kadangi bylose nėra priimta galutinių procesinių sprendimų.

17Teismas

konstatuoja:

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

196.

20Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

217.

22Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

238.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio M. P. kontoroje skolininko (pareiškėjo) M. A. Ū. atžvilgiu yra vykdomos dvi vykdomosios bylos: pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-162-454/2018 dėl 600,30 Eur skolos išieškotojos A. Ū. naudai (vykdomosios bylos Nr. ( - )) ir pagal vykdomąjį dokumentą e2-972-800/2018 dėl žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), esančių objektų (trijų obelų, šuns voljero, lengvų konstrukcijų šiltnamio, sukrautų daiktų), trukdančių A. Ū. naudotis nustatyto kelio servituto suteikiančiomis teisėmis, pašalinimo išieškotojos A. Ū. naudai (vykdomosios bylos Nr. ( - )). Pareiškėjas M. A. Ū. teismui pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio M. P. veiksmus vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas pagal pareiškėjos O. Ū. skundą dėl antstolio M. P. veiksmų. Skundžiama nutartimi, pirmosios instancijos teismas prašymo netenkino. Nesutikdamas su tokia teismo nutartimi, pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą.

259.

26Bylos dėl antstolių veiksmų yra nagrinėjamos CPK XXXI skyriaus nustatyta tvarka. CPK 510 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

2710.

28Išieškojimo vykdymo procese sustabdymas yra viena iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą ateityje. Byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių specifika – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas – lemia, kad jos turėtų būti taikomos tik išimtiniais atvejais, esant pakankamai preliminarių duomenų apie asmens, prašančio jas taikyti, galimą teisių bei teisėtų interesų pažeidimą.

2911.

30Pareiškėjas poreikį sustabdyti išieškojimą vykdymo procese grindžia tuo, kad šiuo metu nėra pagrindo atlikti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose, kadangi įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai nėra galutiniai, t. y. ketinama teikti kasacinius skundus. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgęs į teisinį reglamentavimą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi atsisakė taikyti pareiškėjo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, kadangi nagrinėjamu atveju neegzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos.

3112.

32Pažymėtina, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra savarankiškas teisių ir pažeistų interesų gynimo būdas. Laikinosios apsaugos priemonės nėra skirtos ginčo šalių interesams patenkinti, jų paskirtis yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Be to, teismas turi teisę taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra tiesiogiai susijusios su pareikštais reikalavimais ir padeda užtikrinti šių reikalavimų įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės, kurios neužtikrina pareikštų reikalavimų įvykdymo, negali būti taikomos.

3313.

34Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti antstolio M. P. 2019 m. kovo 13 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-19-123-3822 (vykdomoji byla Nr. ( - )), 2019 m. kovo 13d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-19-123-3783 (vykdomoji byla Nr. ( - )), 2019 m. kovo 13 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-19-123-3817 (vykdomoji byla Nr. ( - )), 2019 m. kovo 13 d. Patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-19-123-3779 (vykdomoji byla ( - )). Iš skundo turinio matyti, kad pareiškėjas iš esmės neatsisako vykdyti įsiteisėjusių teismų priimtų procesinių sprendimų, tačiau nesutinka su antstolio pradėtais vykdymo veiksmais vien dėl to, jog priimti įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai nėra galutiniai ir šiuo metu, pareiškėjo vertinimu, nėra vykdytini, t. y. jie gali būti peržiūrimi kasacine tvarka. Iš nurodyto darytina išvada, kad pareiškėjas laikinąsias apsaugos priemones iš esmės siekia taikyti ne skundu dėl antstolio veiksmų pareikštiems reikalavimams užtikrinti, o sustabdyti įsiteisėjusių teismų procesinių sprendimų vykdymą iki civilinė byla bus išnagrinėta kasacine tvarka (pateikus kasacinius skundus). Tokiu atveju, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjui nurodė, kad esant įstatyme nustatytiems pagrindams, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas gali ir turi būti sprendžiamas kasacinės instancijos teisme (CPK 363 straipsnis).

3514.

36Kita vertus, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių jog pareiškėjas, siekdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų laikęsis išankstinės skundų dėl antstolio veiksmų apskundimo tvarkos, t. y. pirmiausiai su skundu dėl antstolio veiksmų būtų kreipęsis į antstolį, kurio veiksmai yra skundžiami (CPK 510 straipsnio 2 dalis). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų taip pat nenustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad teisme yra nagrinėjamas antstolio teismui persiųstas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų (CPK 510 straipsnio 3 dalis). Kaip ir minėta, laikinosios apsaugos priemonės vykdomajame procese taikomos iki bus priimtas galutinis sprendimas dėl skundo dėl antstolio veiksmų. Nagrinėjamu atveju nesant duomenų apie bylos dėl antstolio veiksmų nagrinėjimą pagal pareiškėjo skundo reikalavimus, taip pat nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

3715.

38Remiantis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo, todėl pareiškėjo M. A. Ū. atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

39Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338-339 straipsniu,

Nutarė

40Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

41Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas M. A. Ū. pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias... 7. 2.... 8. Nurodė, kad nesutinka su antstolio pradėtais vykdymo veiksmais, nes: Lietuvos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Kauno apylinkės teismas 2019 m. kovo 25 d. nutartimi pareiškėjo M. A. Ū.... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad šiuo atveju nėra pateikti įrodymai apie vykdomųjų... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 5.... 16. Atskiruoju skundu pareiškėjas M. A. Ū. prašo panaikinti Kauno apylinkės... 17. Teismas... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. 6.... 20. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 21. 7.... 22. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 23. 8.... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio M. P. kontoroje skolininko... 25. 9.... 26. Bylos dėl antstolių veiksmų yra nagrinėjamos CPK XXXI skyriaus nustatyta... 27. 10.... 28. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymas yra viena iš laikinųjų apsaugos... 29. 11.... 30. Pareiškėjas poreikį sustabdyti išieškojimą vykdymo procese grindžia tuo,... 31. 12.... 32. Pažymėtina, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra... 33. 13.... 34. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų... 35. 14.... 36. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad byloje nėra pateikta... 37. 15.... 38. Remiantis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas... 39. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 40. Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.... 41. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....