Byla 2-162-454/2018
Dėl žalos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Aistei Jungaitytei, Renatai Spirinai, Kamilei Trainei, dalyvaujant ieškovui M. A. Ū., ieškovei O. Ū., jos atstovams advokatei Vytautei Linaburgienei, pagal įgaliojimą P. Ū., atsakovės A. Ū. atstovui advokatui Tadui Perveneckui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų M. A. Ū. ir O. Ū. ieškinį atsakovei A. Ū. dėl žalos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1499,03 Eur turtinę žalą, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško žalos atlyginimo, išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, bei valstybei už teisinės pagalbos teikimą (1 t., b. l. 4–5).

5Ieškovai ieškinyje nurodė, ieškovai ir jų atstovai teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovė, gyvenanti kaimynystėje ( - ), turinti ( - ) jai priklausantį garažą. Atliekant garažo stogo remonto darbus, atsakovė be ieškovų sutikimo, dengdama ir ieškovams priklausančiam garažui stogo dangą, sugadino prilydomąją stogo dangą, o to pasėkoje – sugadinta perdanga ir vidaus apdaila. Vidury garažo pradėjo bėgti vanduo. Žala ieškovams priklausančiam nekilnojamajam turtui – garažui, esančiam ( - ), padaryta kelis kartus. Pasiūlyta taikiai atlyginti ieškovams padarytą turtinę žalą, tačiau atsakovė atsisakė. Tą aplinkybę, jog padaryta žala patvirtina defektacijos aktas, liudytojai, policijos fiksuotas faktas. Ieškovams ir atsakovei priklausantis nekilnojamas turtas, garažai, yra atskiri, įrengti greta, tame pačiame pastate, skirtingose patalpose ( - ). Atsakovė, vykdydama jai priklausančio garažo ( - ), stogo remontą, 2015 m. lapkričio 15 d. sugadino visą greta esantį ieškovams priklausančio, neseniai atnaujinto, perdengto prilydoma danga garažo stogą. Sugadinus garažo stogą, esant nesandariai, apgadintai stogo dangai, pradėjo skverbtis vanduo pro garažo lubas. Taip pat apgadinta stogo perdanga, garažo vidaus apdaila. Ieškovų nekilnojamajam turtui padaryta didelė turtinė žala. Ieškovams priklausančiam nekilnojamam turtui – garažui, buvo padaryta žala, kuri įvertinta akredituotų, licencijuotų vertintojų UAB „Statybų Ekonominiai Skaičiavimai“ apskaičiuota 1402,23 Eur padaryta žala ir pateiktas išsamus žalos vertinimo dokumentas. Garažui padaryta žala buvo fiksuota policijos pareigūnų, protokole, 2015 m. lapkričio 16 d. Nr. 6485.97, Kauno apskrities VPK Kauno m. Panemunės policijos komisariato Viešosios policijos sk. Petrašiūnų Policijos nuovados 2015 m. lapkričio 23 d. Nr. 20-AP-35236 nutarime „Atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą“, Kauno Apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros nutarime 2015 m. gruodžio 9 d., Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartyje administracinėje byloje S-663-919/2015. Minėtuose nutarimuose žalos atlyginimo klausimai nesprendžiami, siūloma žalą iš atsakovės prisiteisti privataus kaltinimo būdu, civiline tvarka. Ieškovų turtui padaryta žala sudaro 1402,23 Eur. Taip pat reikalauja atlyginti papildomas išlaidas: už paslaugas įvertinant turtui padarytą žalą UAB „Ekonominiai Skaičiavimai“ 2016 m. vasario 29 d. parengtą garažo, esančio ( - ) remonto darbų sąmatą: t. y. 96,80 Eur. Viso šiuo metu žala dėl atsakovės veiksmų sudaro 1499,03 Eur.

6Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo atmesti ieškinį; priteisti iš ieškovo atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 53–60).

7Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, teismo posėdyje atsakovės atstovas paaiškino, kad akto atsakovė niekada nepasirašinėjo, joks pranešimas apie sudaromą defektinį aktą ar kvietimas apžiūrėti ieškovui priklausančias garažo patalpas jai taip pat nebuvo pateiktas. Nėra suprantama, kokiu defektiniu aktu ieškovas grindžia savo reikalavimą, o kartu ir aplinkybę, jog ieškovui buvo sukelta žala ir ta žala buvo sukelta būtent atsakovės veiksmais. Nėra ir paties protokolo, iš kurio būtų aišku kas kreipėsi į teisėsaugos institucijas, kokiu pagrindu buvo kreiptasi bei kas buvo nustatyta atvykus policijos pareigūnams. Ikiteisminis tyrimas net nebuvo pradėtas, todėl nutarimai niekaip nepagrindžia bei neįrodo atsakovę padarius nusikalstamą veiką ar, kad atsakovės veiksmais buvo padaryta žala ieškovui. Nutarimai tik patvirtina aplinkybę, kad ieškovas kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, tačiau jis nebuvo pradėtas, todėl jokių aplinkybių dėl paties stogo ar ieškovo patalpų sugadinimo, žalos sukėlimo ar ją sąlygojusių veiksmų bei juo labiau atsakovės atsakomybės jie nepatvirtina. Nutartimi teismas patvirtino, kad atsakovės veiksmuose nebuvo nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, todėl ieškovo pateikiami dokumentai niekaip neįrodo būtent atsakovę sukėlus žalą ieškovui. Atlikdama stogo remonto darbus atsakovė uždengė tik dalį ieškovo garažą dengiančio stogo, todėl visiškai nepagrįsti yra ieškovo kaltinimai sugadinus visą ieškovo garažo stogą. Ieškovui priklausantis garažas nebuvo remontuojamas, o ieškovas vien tik deklaratyviais teiginiais siekia įrodyti, jog pastato stogas, dengiantis ieškovo garažo dalį buvo neseniai atnaujintas. Ieškovas nepateikia jokių įrodymų, jog jo garažą dengianti bendro stogo dalis iš tiesų buvo remontuota bei perdengta prilydoma danga. Ieškovo reikalavimas atlyginti žalą yra ieškovo siekis pasipelnyti iš atsakovės, siekiant suremontuoti dar iki atsakovės atlikto remonto buvusį nesandarų stogą. Ieškovas niekuomet nesikreipė į atsakovę dėl tariamai sugadinto stogo ir (ar) garažo vidaus patalpų. Niekuomet nekvietė atsakovės apžiūrėti tariamo sugadinimo ir/ar įvertinti juo padarytą žalą. Ieškovas pirmiausia turėjo kreiptis į atsakovę ir kartu fiksuoti šias aplinkybes (jeigu tokios buvo). Ieškovas teismui nepateikia jokių tokius veiksmus patvirtinančių įrodymų, dėl ko ieškovo vienašališkai darytos fotonuotraukos ar sąmata, negali būti laikomi patikimais įrodymais dėl neva atsakovės veiksmais padarytos žalos, kadangi neaišku nei kada, nei kokių įvykių pasėkoje šie dokumentai buvo sudaryti bei kas būtent sąlygojo nurodytą žalą. Ieškovo pateikti įrodymai tiesiog fiksuoja garažo vidaus patalpų ir stogo pakeitimo remonto darbų kainą, tačiau nepatvirtina nei atsakovės neteisėtų veiksmų, nei priežastinio ryšio tarp atsakovės veiksmų ir tariamos žalos, nei paties žalos kilmės ir tikslaus dydžio. Atsakovė remonto darbų ėmėsi po nesėkmingų derybų su ieškovu, dėl stogo remonto bendromis lėšomis. Kadangi stogas yra senos statybos bei nesandarus, dėl to dar iki remonto darbų atlikimo vanduo patekdavo į atsakovės garažą, taip pat (kadangi stogas yra bendras) galimai ir į ieškovo garažą. Atsakovė, elgdamasi rūpestingai ir atidžiai, siekdama išsaugoti savo turtą, esantį jai priklausančiame garaže, ėmėsi skubių darbų dar didesnei žalai išvengti ir apdengė dalį stogo tentu. Nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovės veiksmais buvo pažeista pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai. Priešingai, pats ieškovas, nesiimdamas remonto darbų elgėsi neatidžiai bei nerūpestingai. Nėra pateikta nei vieno įrodymo, taip pat ieškinyje nedetalizuojama, kokius būtent neteisėtus veiksmus atliko atsakovė. Nei vienas prie ieškinio pridėtas įrodymas nepatvirtina, kad būtų atlikti kokie nors neteisėti veiksmai bei kad šie veiksmai būtų lėmę žalą ieškovui. Nebuvo pateikti jokie įrodymai, kurie neabejotinai pagrįstų priežastinį ryšį tarp atsakovės veiksmų bei ieškovui neva sukeltų neigiamų padarinių. Stogas dar iki atsakovės remonto buvo prastos būklės, per jį sunkėsi vanduo, todėl negalima daryti vienareikšmiškos išvados, jog būtent atsakovės atlikti darbai turėjo įtakos vandens prasisunkimui pro ieškovo garažo lubas. Prie ieškinio pridėta UAB „Statybų Ekonominiai skaičiavimai“ parengta lokalinė sąmata Nr. S001 parengta dėl viso virš ieškovo garažo stogo esančios dangos keitimo bei garažo vidaus patalpų remonto, tačiau ši sąmata neatspindi tokio remonto darbų kilmės ir priežasties. Nėra jokio įrodymo, kuriuo būtų fiksuota ieškovui padaryta žala jos atsiradimo (patalpų apžiūrios aktas ar defektų nustatymo aktas, kuriame būtų aiškiai fiksuotos vandeniu užlietos garažo patalpų vietos, jų plotas, apdailos sugadinimas, vandens pratekėjimo vietos ir kt.; sugadintos stogo vietos, kurias būtina remontuoti), juo labiau, kad atsakovė taip pat nebuvo jokiomis ryšio priemonėmis apie tai informuota. Todėl nesant įrodymų apie priežastinį ryšį tarp tariamos žalos ir atsakovės veiksmų – nėra jokio pagrindo kilti atsakovės civilinei atsakomybei. Ieškovas neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovės atliktų veiksmų bei neva ieškovui sukeltos žalos. Tokiu atveju priežastinis ryšys negali būti nustatytas remiantis vien deklaratyviais ieškovo teiginiais ir subjektyviais vertinimais. Ieškovo nurodoma 1402,23 Eur suma, yra akivaizdžiai nepagrįsta, o ieškovas pateikia tokią darbų atlikimo kainą, kuri: 1) yra paskaičiuota norint pakeisti visą ieškovo garažą dengiančio stogo dalį ir atlikti ne tariamos žalos pašalinimo, o pagerinimo darbus; 2) neatitinka faktiškai reikalingų medžiagų kiekio kainos. Dėl to akivaizdu, jog ieškovas savo veiksmais ir reikalavimais siekia pasipelnyti atsakovės sąskaita. Atsakovė buvo tiek rūpestinga ir apdairi, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Nėra jokių įrodymų ir nėra pagrįstas priežastinis ryšys tarp atsakovės neva neteisėto elgesio (veiksmų) ir ieškovui neva sukeltos žalos.

8Teismas

konstatuoja:

9ieškovams nuosavybės teise priklauso ūkinis pastatas 7I1m(p), esantis ( - ), o atsakovei priklauso ūkinis pastatas 8I1m(p), taip pat esantis ( - ) (1 t., b. l. 40–46). Šalys minėtus statinius įvardina kaip garažus. Ieškovams ir atsakovei priklausantys garažai turi bendrą vientisą stogą. Ieškovai nurodė, kad atsakovė remontuodama savo garažo stogą, sugadino ieškovams priklausančio garažo stogo dangą. Per pažeistą stogo dangą pratekėjęs vanduo sugadino ieškovų stogo perdangą ir vidaus apdailą. Atsakovė ir jos atstovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad ant stogo pati nebuvo užlipusi, stogą tvarkė jos žentas T. J.. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovei priklauso ūkinis pastatas (garažas) 8I1m(p), esantis ( - ). Todėl laikytina, kad atsakovė yra nurodyta kaip tinkama proceso šalis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.264 straipsnis).

10Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų matyti, kad ieškovai atsakovės civilinę atsakomybę kildina iš delikto, tai yra, turtinės prievolės dėl žalos padarymo (CK 6.246–6.249 straipsniai). Deliktinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai suformuluoti CK 6.263 straipsnio 1 dalyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios įstatyme įtvirtintos rūpestingumo pareigos pažeidimas suponuoja deliktinės civilinės atsakomybės atsiradimą.

11Byloje nustatyta, kad ieškovų ir atsakovės statinių yra bendras vientisas stogas. Statybos pabaigos metai 1990 m., rekonstravimo pabaigos metai 1994 m. (1 t., b. l. 42). Atsakovės statinio stogo dalis buvo uždengta tentu. Ieškovų stogo dalis buvo naujai dengiama prilydoma danga. Tarp ieškovų bei atsakovės vyksta įvairūs ginčai ne vienerius metus. Šalys taip pat nesutaria dėl stogo remonto pobūdžio bei apimties, iškilę klausimai sprendžiami individualiai, nesiderinant tarpusavyje. Ieškovų liudytojas P. B. nurodė, kad maždaug prieš du metus rudenį ieškovų pusėje tvarkė stogą (2018 m. sausio 9 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 11 min. 25 sek. –1 val. 43 min. 25 sek., 3 t., b. l. 71). Paaiškino, kad stogą reikėjo tvarkyti, nes ieškovų pusėje į statinio vidų pratekėdavo vanduo, tvarkant ieškovų pusėje stogą tento nebuvo. Dėl nurodytų aplinkybių, šio liudytojo parodymais netikėti nėra pagrindo. Liudytojas T. J. paaiškino, kad jis pirko tentą, juo uždengė atsakovei priklausančią stogo dalį. Nurodė, kad buvo siūloma ir ieškovams padaryti tą patį, tačiau jie nesutiko. Liudytojas nurodė, kad tentas buvo panaudotas kaip laikinas sprendimo būdas, nes į atsakovei priklausantį statinį skverbdavosi vanduo. Uždengus atsakovei priklausančią stogo dangą tentu, vanduo negadino statinio vidaus.

12Prievolei kilti būtinos visos keturios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei tuos veiksmus padariusio asmens kaltė (CK 6.246–6.250 straipsniai). Pagal formuojamą praktiką, neįrodžius nors vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas.

13Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos padarymo neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.245 straipsnio 4 dalis, 6.246 straipsnis). Prievolė atlyginti turtinę žalą atsakovui kyla konstatavus, kad yra visos deliktinės atsakomybės sąlygos, būtinos tokiai prievolei atsirasti, t. y.: 1) jis neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliko veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai, 2) yra padaryta turtinė ir (ar) neturtinė žala; 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir kilusių neigiamų padarinių – žalos; 4) žalą padaręs asmuo yra kaltas (išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis). Pažymėtina, kad tuo atveju, kai žala yra sąlygota pastato defekto bendrojoje dalinėje pastato savininkų nuosavybėje (pvz., stogas, lietvamzdžiai, kt.), o ne vieno iš bendrasavininkio asmeninėje nuosavybėje, tai atsiradusią žalą turi atlyginti kaltas dėl žalos asmuo, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009).

14Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straispnis) lemia tai, jog įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Pažymėtina, kad bylose dėl žalos atlyginimo ieškovas turi įrodyti žalos faktą ir dydį, neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

15Įrodymai civilinėje byloje – tai bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Bylai reikšmingų faktų buvimas ar nebuvimas ir teisinis jų vertinimas gali būti konstatuojami tik tada, kai tokioms išvadoms padaryti pakanka byloje surinktų įrodymų. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010).

16Iš šalių paaiškinimų bei byloje pateiktų fotonuotraukų matyti, kad atsakovės stogo dalį dengiant tentu, jis buvo tvirtinamas ieškovams priklausančioje stogo dalyje (2 t., b. l. 5, 6). Ieškovams nesutikus su tokiu problemos sprendimu, tentas buvo paliktas tik atsakovei priklausančioje stogo dalyje. Iš byloje pateiktų fotonuotraukų bei liudytojo T. J. paaiškinimų nustatyta, kad tentas prie stogo dangos buvo pritvirtintas medsraigčiais. Ekspertizės akte nurodyta, kad stogo dengimas tentu nepriskirtas prie statybos darbų (1 tomas priede). Posėdžio metu ekspertė Zita Beržienė nurodė, kad nepastebėjo tvirtinimo medsraigčiais. Tačiau paaiškino, kad jei būtų nustatytas toks tvirtinimo būdas, jis galėtų turėti įtakos ekspertizės išvadai. Visiškai tikėtina, kad tvirtinimus medsraigčiais gana nesunkiai galima atsukti ir apžiūros metu jų galėjo ir nebūti. Tačiau tvirtinimo vietose bituminė stogo danga ieškovų pusėje buvo pažeista. Tokie atsakovės veiksmai pripažintini neteisėtais. Vanduo į šalių patalpas skverbdavosi iki šalims pradėjus remontuoti stogą, todėl negalima nustatyti, kokią įtaką ir kokio dydžio žala buvo padaryta iki ieškovų stogo bituminėje dangoje padarytų medsraigčiais sugadinimų. Nustatyta, kad nebuvo pateikti įrodymai, kurie neabejotinai pagrįstų priežastinį ryšį tarp atsakovės veiksmų bei ieškovams sukeltų neigiamų padarinių dėl vandens prasiskverbimo pro garažo lubas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, iš atsakovės ieškovams priteistina už prilydomą bituminę dangą, tai yra, 235,95 Eur nuostoliai (1 t., b. l. 25).

17Iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. balandžio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

18Likusią dalį ieškinio atmesti kaip neįrodytą (CPK 178 straipsnis).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

21Ieškovų ieškinys patenkintas 16 proc.

22Ieškovas sumokėjo 21,00 Eur žyminį mokestį (1 t., b. l. 6). Ieškovui buvo teikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 50 proc. (1 t., b. l. 47–48). Patirta 136,41 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų (3 t., b. l. 30).

23Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš atsakovės ieškovui priteistinas 3,36 Eur žyminis mokestis (21 Eur × 16 proc. / 100 proc.).

24Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš atsakovės valstybei priteistinos 21,83 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidos (136,41 Eur × 16 proc. / 100 proc.).

25Iš ieškovo valstybei priteistinos 57,29 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidos ((136,41 Eur – 21,83 Eur) / 2).

26Ieškovei buvo teikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 100 proc. (1 t., b. l. 170–171, 3 t., b. l. 37–38). Patirta 511,48 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų (3 t., b. l. 90).

27Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš atsakovės valstybei priteistinos 81,84 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidos (511,48 Eur × 16 proc. / 100 proc.).

28Atsakovė patyrė 1870,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti (3 t., b. l. 91–100).

29Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš ieškovų atsakovei priteistina po 785,40 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ((1870 Eur × 84 proc. / 100 proc.) / 2), CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

30Ieškovas įmokėjo 605,00 Eur avansą už ekspertizės atlikimą, nes pats ieškovas prašė skirti ekspertizę ir ieškovui buvo teikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 50 proc. (1 t., b. l. 133).

31Iš viso ekspertizės kaina yra 1210,00 Eur pagal 2017 m. balandžio 3 d. PVM sąskaitą– faktūrą (1 t., b. l. 172, priedas prie bylos).

32Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš atsakovės ieškovui priteistinos 96,80 Eur ekspertizės išlaidos (605 Eur × 16 proc. = 96,80 Eur). Tokia pati suma ekspertizės išlaidų 96,80 Eur (605 Eur × 16 proc. = 96,80 Eur) priteistina iš atsakovės valstybei.

33Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrius įpareigotinas ekspertei Zitai Beržienei sumokėti 605,00 Eur ekspertizės išlaidas (Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 straipsnio 1 dalis, Išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos aprašo 13 punktas).

34Įpareigotinas Kauno apylinkės teismo finansų skyrius pervesti ekspertei 605,00 Eur, esančius teismo depozitinėje sąskaitoje, sumokėtus ieškovo.

35Šioje byloje išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro 54,75 Eur.

36Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš atsakovės valstybei priteistinos 8,76 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (54,75 Eur × 16 proc. / 100 proc.). Iš ieškovo valstybei priteistinos 11,50 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ((54,75 Eur - 8,76 Eur) / 2) / 2)) (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263–270 straipsniais, 307 straipsniu,

Nutarė

38ieškinį tenkinti iš dalies.

39Priteisti iš atsakovės A. Ū., a. k. ( - ) ieškovams M. A. Ū., a. k. ( - ) ir O. Ū., a. k. ( - ) 235,95 Eur (du šimtus trisdešimt penkis eurus 95 ct) nuostolius, 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. balandžio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

40Priteisti iš atsakovės A. Ū., a. k. ( - ) ieškovui M. A. Ū., a. k. ( - ) 3,36 Eur (tris eurus 36 ct) žyminį mokestį.

41Priteisti iš atsakovės A. Ū., a. k. ( - ) valstybei 103,67 Eur (vieną šimtą tris eurus 67 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidas. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5630.

42Priteisti iš ieškovo M. A. Ū., a. k. ( - ) valstybei 57,29 Eur (penkiasdešimt septynis eurus 29 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidas. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5630.

43Priteisti iš ieškovų M. A. Ū., a. k. ( - ) ir O. Ū., a. k. ( - ) atsakovei A. Ū., a. k. ( - ) po 785,40 Eur (septynis šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus 40 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

44Likusią dalį ieškinio atmesti.

45Priteisti iš atsakovės A. Ū., a. k. ( - ) ieškovui M. A. Ū., a. k. ( - ) 96,80 Eur (devyniasdešimt šešis eurus 80 ct) ekspertizės išlaidas.

46Priteisti iš atsakovės A. Ū., a. k. ( - ) valstybei 96,80 Eur (devyniasdešimt šešis eurus 80 ct) ekspertizės išlaidas. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

47Įpareigoti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrių į ekspertės Zitos Beržienės a. s. Nr. ( - ), UAB „Medicinos bankas“, sumokėti 605,00 Eur (šešis šimtus penkis eurus 00 ct) ekspertizės išlaidas.

48Įpareigoti Kauno apylinkės teismo finansų skyrių pervesti ekspertei Zitai Beržienei į a. s. Nr. ( - ), UAB „Medicinos bankas“, 605,00 Eur (šešis šimtus penkis eurus 00 ct), esančius teismo depozitinėje sąskaitoje, sumokėtus 2016 m. gruodžio 19 d. mokėjimo nurodymu, mokėtojas M. A. Ū..

49Priteisti valstybei iš atsakovės A. Ū., a. k. ( - ) 8,76 Eur (aštuonis eurus 76 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

50Priteisti valstybei iš ieškovo M. A. Ū., a. k. ( - ) 11,50 Eur (vienuolika eurų 50 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

51Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovai ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1499,03 Eur turtinę... 5. Ieškovai ieškinyje nurodė, ieškovai ir jų atstovai teismo posėdyje... 6. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo atmesti ieškinį;... 7. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, teismo posėdyje atsakovės... 8. Teismas... 9. ieškovams nuosavybės teise priklauso ūkinis pastatas 7I1m(p), esantis ( - ),... 10. Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų matyti, kad ieškovai atsakovės... 11. Byloje nustatyta, kad ieškovų ir atsakovės statinių yra bendras vientisas... 12. Prievolei kilti būtinos visos keturios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala,... 13. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl... 14. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straispnis) lemia... 15. Įrodymai civilinėje byloje – tai bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 16. Iš šalių paaiškinimų bei byloje pateiktų fotonuotraukų matyti, kad... 17. Iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 18. Likusią dalį ieškinio atmesti kaip neįrodytą (CPK 178 straipsnis).... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 21. Ieškovų ieškinys patenkintas 16 proc.... 22. Ieškovas sumokėjo 21,00 Eur žyminį mokestį (1 t., b. l. 6). Ieškovui buvo... 23. Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš atsakovės... 24. Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš atsakovės... 25. Iš ieškovo valstybei priteistinos 57,29 Eur antrinės teisinės pagalbos... 26. Ieškovei buvo teikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 100... 27. Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš atsakovės... 28. Atsakovė patyrė 1870,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti (3 t., b.... 29. Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš ieškovų... 30. Ieškovas įmokėjo 605,00 Eur avansą už ekspertizės atlikimą, nes pats... 31. Iš viso ekspertizės kaina yra 1210,00 Eur pagal 2017 m. balandžio 3 d. PVM... 32. Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš atsakovės... 33. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrius... 34. Įpareigotinas Kauno apylinkės teismo finansų skyrius pervesti ekspertei... 35. Šioje byloje išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 36. Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš atsakovės... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 38. ieškinį tenkinti iš dalies.... 39. Priteisti iš atsakovės A. Ū., a. k. ( - ) ieškovams M. A. Ū., a. k. ( - )... 40. Priteisti iš atsakovės A. Ū., a. k. ( - ) ieškovui M. A. Ū., a. k. ( - )... 41. Priteisti iš atsakovės A. Ū., a. k. ( - ) valstybei 103,67 Eur (vieną... 42. Priteisti iš ieškovo M. A. Ū., a. k. ( - ) valstybei 57,29 Eur... 43. Priteisti iš ieškovų M. A. Ū., a. k. ( - ) ir O. Ū., a. k. ( - ) atsakovei... 44. Likusią dalį ieškinio atmesti.... 45. Priteisti iš atsakovės A. Ū., a. k. ( - ) ieškovui M. A. Ū., a. k. ( - )... 46. Priteisti iš atsakovės A. Ū., a. k. ( - ) valstybei 96,80 Eur... 47. Įpareigoti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrių... 48. Įpareigoti Kauno apylinkės teismo finansų skyrių pervesti ekspertei Zitai... 49. Priteisti valstybei iš atsakovės A. Ū., a. k. ( - ) 8,76 Eur (aštuonis... 50. Priteisti valstybei iš ieškovo M. A. Ū., a. k. ( - ) 11,50 Eur (vienuolika... 51. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu...