Byla 2-563/2012
Dėl nutarties, kuria šiai bendrovei iškelta bankroto byla (civilinės bylos Nr. B2-3411-262/2012)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Merwal“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. nutarties laikyti nepaduotu ir grąžinti uždarosios akcinės bendrovės „Merwal“ atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria šiai bendrovei iškelta bankroto byla (civilinės bylos Nr. B2-3411-262/2012).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi atsakovui UAB „Merwal“ iškelta bankroto byla ir jos bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“.

5Atsakovas UAB „Merwal“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartį ir perduoti bankroto bylos iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Netenkinus nurodyto prašymo, prašė bankroto administratoriumi skirti UAB „Top Consult“.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi nustatė atsakovui UAB „Merwal“ terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė teismui atskirojo skundo ir jo priedų kopijų, skirtų ieškovams ir tretiesiems asmenims. Atsakovas įpareigotas teismo nustatytu terminu pateikti teismui atskirojo skundo ir jo priedų kopijas, skirtas ieškovams ir tretiesiems asmenims.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 19 d. nutartimi atsakovo UAB „Merwal“ atskirąjį skundą dėl teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad atsakovas UAB „Merwal“ pateikė teismui atskirojo skundo kopijas, skirtas ieškovams ir tretiesiems asmenims, tačiau pateiktos atskirojo skundo kopijos nepasirašytos atsakovo bei nepatvirtintos teismo, notaro (ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens), byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Teismo įsitikinimu, atsakovas UAB „Merwal“ nepašalino 2011 m. gruodžio 2 d. nutartyje nustatytų skundo trūkumų, todėl atskirasis skundas dėl teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB „Merwal“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. gruodžio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti atskirąjį skundą dėl bankroto bylos iškėlimo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas atskirojo skundo nepriėmė iš esmės dėl formalių priežasčių, buvo neaktyvus, nes ilgai nepranešė apie esančius procesinių dokumentų trūkumus, nepasinaudojo CPK 114 straipsnio 1 dalyje teikiama galimybe patvirtinti dokumentų kopijas pagal turimus bei anksčiau gautus tinkamus dokumentus.
  2. Nei atskirasis skundas, nei prie jo pridėti procesiniai dokumentai su 2012 m. sausio 2 d. gautu laišku iš teismo nebuvo grąžinti, todėl kyla abejonės, jog įsivėlė klaida, nes darbuotojai, ruošę procesinius dokumentus bei priedus išsiuntimui teigė, kad procesiniai dokumentai bei priedai buvo patvirtinti įmonės spaudais ir darbuotojų parašais.
  3. 2011 m. gruodžio 2 d. nutartyje nėra nurodyta, jog procesinis dokumentas ar jo priedai nepatvirtinti arba kad atskirasis skundas nepasirašytas. Teismui teikti dokumentai atitiko procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, nors jų ir nebuvo pakankamo skaičiaus, skirto ieškovams bei tretiesiems asmenims. Teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartyje rėmėsi CPK 113 straipsnio 2 dalimi. Esant tinkamai pateiktam procesinio dokumento komplektui laikytina, kad teismas ne tik nebuvo aktyvus, nes turi teisę tvirtinti procesinius dokumentus ir jų priedus pagal tinkamai pateiktą procesinio dokumento su priedais komplektą, bet ir elgėsi formaliai, nepriimdamas atskirojo skundo dėl bankroto bylos iškėlimo tik dėl ieškovams bei tretiesiems asmenims skirtų procesinių dokumentų nepatvirtinimo. Teismas elgėsi prieštaraudamas CPK normoms. Teismo nuomonė, jog procesinis dokumentas ir jo priedų kopijos turi būti patvirtintos teikiant juos ne tik teismui, bet ir ieškovams, tretiesiems asmenims prieštarauja CPK nuostatoms: CPK 176 straipsnio l daliai (įrodinėjimas skiriamas teismui, o ne kitoms bylos šalims), CPK 177 straipsnio 1 daliai (teismui pateikti atskirasis skundas bei jo priedai yra pakankamas pagrindas nagrinėti tiek atskirąjį skundą, tiek rašytinius įrodymus). Nepatvirtintų procesinių dokumentų kopijų bei jų priedų pateikimas ieškovams bei tretiesiems asmenims neturi įtakos teisingam bei pagrįstam skundo nagrinėjimui teisme, nes teismui pateiktas tinkamas procesinis dokumentas. Atsiliepimai į atskirąjį skundą yra dar vienas nepagrįstų įrodymų kontrolės būdas.
  4. Teismas pažeidė CPK 316 straipsnio 2 dalį, nes 2011 m. gruodžio 19 d. nutartimi atskirojo skundo nepriėmė ne dėl to trūkumo, kurį nurodė ištaisyti 2011 m. gruodžio 2 d. nutartyje. Atsisakydamas priimti atskirąjį skundą tik dėl to, kad nepatvirtinti ieškovams bei tretiesiems asmenims teikiami dokumentai, teismas neįvertino, jog atsakovas, šiuos dokumentus teikdamas teismui, juos patvirtina dokumentų pateikimo faktu, kad dokumentai pasirašyti, nors ir nėra papildomo įrašo, jog kopija tikra. Teismas ribojo galimybę apeliacinės instancijos teismui atlikti pirmosios instancijos teismo sprendimo kontrolę, nes apeliacinės instancijos teismui pateiktas tinkamas procesinis dokumentas bei jo priedai. Net ir nesiremiant rašytiniais įrodymais, kaip skundo priedais, skunde dėstomi argumentai bei aplinkybės, kuriais remiantis atsakovas mano, jog pirmosios instancijos teismas padarė teisės normų pažeidimus. Atsisakymas priimti atskirąjį skundą atima apeliacinės instancijos teismui galimybę vykdyti teisėtumo kontrolę.

11Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime prašo palikti galioti skundžiamą nutartį, o atsakovo skundą atmesti. Atsiliepime pažymima, kad apeliantas nepateikė pagrįstų argumentų dėl skundžiamos nutarties nepagrįstumo, o teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepažeidė CPK reikalavimų.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. nutartis, kuria atsakovo UAB „Merwal“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties nuspręsta laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, yra pagrįsta ir teisėta.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi UAB „Merwal“ iškelta bankroto byla (5 t., 106-109 b. l.). Dėl šios nutarties teisme gautas UAB „Merwal“ 2011 m. lapkričio 30 d. atskirasis skundas (5 t., 129-131 b. l.). Teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi nustatė atsakovui UAB „Merwal“ terminą pašalinti atskirojo skundo trūkumus – pateikti atskirojo skundo ir jo priedų kopijas, skirtas ieškovams bei tretiesiems asmenims. Teismas rėmėsi CPK 113 straipsnio nuostatomis bei nurodė, kad atsakovas nepateikė atskirojo skundo ir jo priedų kopijų, skirtų ieškovams ir tretiesiems asmenims (5 t., 148 b. l.). Teismui 2011 m. gruodžio 12 d. buvo išsiųstas UAB „Merwal“ 2011 m. lapkričio 30 d. atskirasis skundas su priedais (5 t., 161-173 b. l.). Teismas skundžiama 2011 m. gruodžio 19 d. nutartimi atsakovo UAB „Merwal“ atskirąjį skundą dėl teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad atsakovas UAB „Merwal“ pateikė teismui atskirojo skundo kopijas, skirtas ieškovams ir tretiesiems asmenims, tačiau pateiktos atskirojo skundo kopijos yra nepasirašytos atsakovo bei nepatvirtintos teismo, notaro (ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens), byloje dalyvaujančios advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens (5 t., 176 b. l.).

15Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga bei nagrinėjamo atskirojo skundo argumentais, sprendžia, kad skundžiama nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Merwal“ atskirąjį skundą dėl teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, yra nepagrįsta.

16CPK 338 straipsnis nustato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinio skundo turinys reglamentuotas CPK 306 straipsnyje. CPK 111 straipsnis nustato dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų formos ir turinio reikalavimus. CPK 113 straipsnio 1 ir 2 dalys reglamentuoja teismui pateikiamų procesinių dokumentų skaičių. CPK 114 straipsnis nustato procesinių dokumentų pateikimo formą. CPK 311 straipsnis nustato, kad apeliacinis skundas ir jo priedai pateikiami su tiek kopijų, kiek yra šalių ir trečiųjų asmenų, išskyrus atvejus, kai apeliacinis skundas ir jo priedai teismui pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis (CPK 338 straipsnis).

17Kaip matyti iš aukščiau išdėstytų duomenų, pirmosios instancijos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi įpareigojo UAB „Merwal“ pateikti atskirojo skundo ir jo priedų kopijas, skirtas ieškovams bei tretiesiems asmenims (CPK 113 straipsnio nuostatos). Teismas išaiškino, kad jeigu šis trūkumas nebus pašalintas, atskirasis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui. Atsakovui UAB „Merwal“ pateikus atskirojo skundo bei priedų kopijas, skirtas ieškovams ir tretiesiems asmenims, teismas skundžiama nutartimi atskirąjį skundą dėl teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, tačiau ne dėl to, kad buvo neįvykdytas teismo įpareigojimas pateikti atskirojo skundo ir jo priedų kopijas, skirtas ieškovams bei tretiesiems asmenims (šis įpareigojimas įvykdytas), bet dėl to, jog atskirojo skundo ir jo priedų kopijos, skirtos ieškovams bei tretiesiems asmenims, nėra patvirtintos įstatymo nustatyta tvarka, t.y. neatitinka CPK 114 straipsnio reikalavimų. Pažymėtina, kad į bylą jau 2011 m. gruodžio 1 d. buvo pateiktas tinkamas atskirojo skundo ir jo priedų egzempliorius, skirtas teismui (5 t., b. l. 129-147). Pirmosios instancijos teismas, gavęs atskirojo skundo ir jo priedų kopijas, skirtas ieškovams bei tretiesiems asmenims, arba turėjo vėl priimti nutartį, kuria nustatytų terminą pašalinti atskirojo skundo ir jo priedų kopijų, skirtų ieškovams bei tretiesiems asmenims, trūkumus dėl kopijų neatitikimo CPK 114 straipsnio nuostatoms, arba įvertindamas tai, kad jau yra pateiktas tinkamas atskirojo skundo ir jo priedų egzempliorius (priedai yra patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka), skirtas teismui, pats patvirtinti atskirojo skundo ir jo priedų kopijų, skirtų ieškovams bei tretiesiems asmenims, nuorašus. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama 2011 m. gruodžio 19 d. nutartimi negalėjo atsakovo UAB „Merwal“ atskirojo skundo dėl teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties laikyti nepaduotu, nes tas trūkumas, kuris susijęs su procesinių dokumentų ir jų priedų pateikimo forma (CPK 114 straipsnio nuostatos), nebuvo nurodytas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartyje, su kuria siejamos 2011 m. gruodžio 19 d. nutarties pasekmės. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, jog teismas 2011 m. gruodžio 19 d. nutartimi atskirojo skundo nepriėmė ne dėl to trūkumo, kurį nurodė ištaisyti 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi.

18Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nurodytoje situacijoje pirmosios instancijos teismas, siekdamas įgyvendinti proceso operatyvumo principą, galėjo atskirojo skundo ir jo priedų kopijų, skirtų ieškovams bei tretiesiems asmenims, nuorašus patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugelio atskirojo skundo priedų originalai yra pačioje byloje (pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartis (5 t., 106-109 b. l.), 2011 m. lapkričio 24 d. prašymas Vilniaus apygardos teismui (5 t., 110-111 b. l.)). Kitų teismų priimtų procesinių sprendimų autentiškumas galėjo būti patikrintas Teismų informacinėje sistemoje Liteko (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

19Pažymėtina, kad peržiūrima apskųsta teismo nutartis yra priimta iškeltoje bankroto byloje. Tokio pobūdžio bylose itin svarbus yra operatyvumo principas, be to, dėl jose egzistuojančio viešojo intereso teismui yra suteikta didesnė aktyvaus veikimo galimybė.

20Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje situacijoje formaliai taikė CPK nuostatas, reglamentuojančias procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą, todėl nepagrįstai atsakovo atskirąjį skundą laikė nepaduotu, esą nepašalinus nurodytų atskirojo skundo trūkumų. Teisėjų kolegija pritaria skundo argumentams, jog pirmosios instancijos teismas atskirojo skundo nepriėmė iš esmės dėl formalių priežasčių.

21Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi grąžindamas atsakovo UAB „Merwal“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties, netinkamai bei formaliai pritaikė procesinės teisės normas. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, jog egzistuoja pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - priimti atsakovo UAB „Merwal“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria UAB „Merwal“ iškelta bankroto byla.

22Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, plačiau nepasisako dėl kitų apelianto UAB „Merwal“ atskirojo skundo teiginių, nes jie neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui įvertinti.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti atsakovo UAB „Merwal“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties.

25UAB „Merwal“ atskirąjį skundą nagrinėti rašytinio proceso tvarka Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje, kuriai suteiktas Nr. 2-562/20012, teismo posėdyje 2012 m. kovo 8 d., 14 val., kartu su ieškovo D. G. ir trečiojo asmens akcinės bendrovės „SEB lizingas“ atskiraisiais skundais dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties dalies paskirti UAB „Merwal“ bankroto administratorių.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. Atsakovas UAB „Merwal“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi nustatė atsakovui... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 19 d. nutartimi atsakovo UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB „Merwal“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m.... 11. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime prašo palikti galioti... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 13. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo 2011... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi UAB... 15. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga bei nagrinėjamo atskirojo... 16. CPK 338 straipsnis nustato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti... 17. Kaip matyti iš aukščiau išdėstytų duomenų, pirmosios instancijos teismas... 18. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nurodytoje situacijoje pirmosios instancijos... 19. Pažymėtina, kad peržiūrima apskųsta teismo nutartis yra priimta iškeltoje... 20. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje... 21. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi grąžindamas atsakovo UAB... 22. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, plačiau nepasisako... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 19 d. nutartį ir... 25. UAB „Merwal“ atskirąjį skundą nagrinėti rašytinio proceso tvarka...