Byla e2-21544-1012/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė, sekretoriaujant Romai Railianienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ atstovei Agnei Andriūnaitei, atsakovams T. M. ir L. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovams T. M. ir L. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų T. M. ir L. M. solidariai 262,52 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad jis 2012 m. spalio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1948 buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Atsakovai T. M. ir L. M. yra buto, esančio ( - ) (unikalus ( - ) savininkai, kuriems butas priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Nurodo, kad ieškovas suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, esančiame adresu ( - ), kuriame atsakovai nuosavybės teise turi butą ir jiems taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 ir 4 dalimis. Paaiškina, kad atskiro buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje yra neindividualizuota, kuo didesnio ploto butas, tuo didesnė buto savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.82 straipsnio 7 dalis). Nurodo, kad atsakovai neatsiskaitė už namo bendrojo naudojimo patalpoms suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. ir liko ieškovui skolingi 262, 52 Eur. Nurodo, kad atsakovams ne kartą jiems nuosavybės teise priklausančio buto adresu buvo pateikti pranešimai įvykdyti prievolę, tačiau atsakovai iki šios dienos prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas tinkamai neįvykdė.

4Atsakovai T. M. ir L. M. 2016 m. gegužės 10 d. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Pažymi, kad atsakovai kiekvieną mėnesį ieškovui moka 18, 18 Eur, todėl atsakovams nėra aišku kaip susidarė 262, 52 Eur įsiskolinimas ieškovui. Taip pat nurodo, kad atsakovams neaišku, už kokias paslaugas ieškovas paskaičiavo įsiskolinimą.

5Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ atstovė palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais, ieškinį prašė tenkinti. Papildomai nurodė, kad tarp atsakovų ir ieškovo jau buvo teisminis ginčas dėl tapataus reikalavimo tik kitu skolos laikotarpiu, dėl kurio 2016 m. gegužės 12 d. priimta Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-814-653/20116, kuria ieškovo ieškinys tenkintas iš dalies, t. y. netenkintas tik reikalavimas apmokėti medžio nukirtimo darbus, o reikalavimai apmokėti už administravimo paslaugas, namo eksploatavimo paslaugas, teritorijų valymo ir atliekų išvežimo paslaugas tenkinti visiškai.

6Atsakovai teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka, laiko juos nepagrįstais, prašo ieškinį atmesti.

7Ieškinys tenkintinas

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ 2012 m. spalio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1948 buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi (https://www.vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30215643). Iš pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas, esantis adresu ( - ) (unikalus ( - ), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso atsakovams T. M. ir L. M. (e. b. l. 33). Ieškovas teikė butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, adresu ( - ), kuriame atsakovai nuosavybės teise turi butą ir jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą.

9Ieškovas laikotarpiu nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. daugiabučiui, esančiam ( - ) teikė šias paslaugas: administravimo, atliekų išvežimo, priežiūros/eksploatacijos, teritorijų ir laiptinių valymo ir privalomųjų kaupiamųjų lėšų namo atnaujinimui kaupimą (el. b. l. 87-88). Ieškovas už suteiktas paslaugas kas mėnesį atsakovams teikė sąskaitas, kurias atsakovai apmokėjo tik iš dalies. Atsakovai savo procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovo pateikiamas sąskaitas apmoka iš dalies, nes, atsakovų manymu, ieškovo paslaugų už administravimą, laiptinių valymą, atsakovams nereikia, kadangi jie patys rūpinasis savo nuosavybe, o, be to, jų butas turi atskirą įėjimą ir daugiabučio namo laiptine jie nesinaudoja.

10Ieškovas, būdamas daugiabučio namo administratoriumi, savo veikloje privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintais Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais (toliau – Administravimo nuostatai). Administravimo nuostatų 3 punkte įtvirtinta, kad pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant; 8 punkte nustatyta, jog administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas: už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą – vadovaudamasis savivaldybės vykdomosios institucijos sprendime dėl administratoriaus skyrimo nurodytu bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifu.

11Ieškovo atsakovams pateiktose sąskaitose (el. b. l. 89-102) nurodyta, kad už administravimą yra paskaičiuota atsakovų buto plotą (78,51 kv. m) padauginus iš įkainio (0,0399 Eur). 2012 m. spalio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme Nr. 30-1948 (ginčo laikotarpiu galiojusioje redakcijoje), kuriuo ieškovas paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi, administravimo mokestis per mėnesį (su PVM) Lt/kv. m yra 0,138 Lt/ kv. m, kas atitinka 0,0399 Eur (0,138 / 3,4528). Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, kad ieškovas tinkamai atsakovams paskaičiavo mokestį už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą.

12Ieškovas į bylą pateikė 2015-05-04 daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato bendrojo naudojimo objektų sąrašą Nr. NB-OA-15-0032/18 (el. b. l. 108-113), kuris patvirtina, kad daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), laiptinių laiptų konstrukcijos priklauso visiems šio daugiabučio namo butų savininkams. Atsakovai į bylą pateikė savo buto planą (el. b. l. 113), siekdami įrodyti aplinkybę, jog jie laiptinėmis nesinaudoja.

13Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas, naudojantis bendrąja nuosavybe, ir bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą reglamentuoja CK4.82–4.85straipsniai. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Su tuo susijusias išlaidas bendraturčiai privalo apmokėti proporcingai savo daliai (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Nuoseklioje teismų praktikoje nurodyta, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisės atžvilgiu, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Taikant šią taisyklę yra teisiškai nereikšminga bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių patiriamos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam taisyklė taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaunuva“ v. Smėlynės g. 49-ojo daugiabučio namo savininkų bendrija, bylos Nr. 3K-7-515/2009).

14Bendrosios pastato inžinerinės sistemos, kurios yra viso pastato (visų pastato patalpų) inžinerinės sistemos, užtikrinančios šių patalpų funkcionavimą ir tenkinančios jų naudotojų poreikius, yra pastato bendrojo naudojimo objektai, priklausantys daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos apskrities pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Kai statinio inžinerinės sistemos nepriklauso nuo kitų vienos ar kelių pastato patalpų (nesusietos su bendrosiomis pastato inžinerinėmis sistemomis) ir užtikrina tik šių patalpų funkcionavimą bei tenkina jų naudotojų poreikius, jos gali būti laikomos atskiromis statinio inžinerinėmis sistemomis. Tokiu atveju turi būti sudaromas bendrojo naudojimo objektų, kurie naudojami tenkinti ne viso gyvenamojo namo, o tik atskiroje jo dalyje esančių butų ir kitų patalpų savininkų poreikius, aprašas. Sprendimai dėl šių bendrojo naudojimo objektų, skirtų ne visų gyvenamojo namo gyventojų poreikiams tenkinti, valdymo ir naudojimo gali būti priimami atskirai (CK 4.85 straipsnio 3 dalis). Tačiau tam, kad bendrojo naudojimo objektas būtų įtrauktas į šį aprašą, turi būti nustatyta, kad jis yra atskiras, nesusietas su kitais to paties statinio bendrojo naudojimo objektais ir kad juo gali naudotis tik konkrečios statinio dalies butų ir kitų patalpų savininkai.

15Nagrinėjamu atveju atsakovai nepateikė į bylą įrodymų, kad daugiabučio ( - ), laiptinės ir jų konstrukcijos gali būti laikomos atskiromis statinio inžinerinėmis sistemomis, kuriomis naudojasi ne visi namo gyventojai ir dėl to yra priimtas bendraturčių sprendimas pagal CK 4.85 straipsnio 3 dalį, todėl teismas laiko šiuos atsakovų teiginius neįrodytais (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ieškovas pagrįstai į atsakovų sąskaitas įtraukia mokestį už laiptinių valymą.

16Iš ieškovo pateiktos Skolų valdymo ataskaitos ir sąskaitų matyti, kad atsakovams laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. susidarė 262, 52 Eur skola už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas (e. b. l. 37, 89-102), kuri yra pagrįsta ir paskaičiuota teisėtai, todėl atsakovai turi pareigą šią skolą padengti. Atsakovai laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. sumokėjo ieškovui 220, 62 Eur sumą, t. y. 2015 m. kovo – birželio mėnesiais mokėdami po 14, 25 Eur, o nuo 2015 m. liepos mėnesio iki 2016 m. balandžio - po 18, 18 Eur (e. b. l. 37). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai ieškovui turėjo skolų iš ankstesnio laikotarpio, ieškovas skirstydamas įmokas, vadovavosi CK 6.55 straipsniu, reglamentuojančiu įmokų paskirstymą, kai yra kelios skolos. Iš pateiktos Skolų valdymo ataskaitos matyti, kad atsakovų įsiskolinimo likutis periodo pradžioje (2015 m. kovo mėn.) buvo 201, 63 Eur. Nurodyta skola, vadovaujantis CK 6.55 straipsniu, buvo padengta iš atsakovų atliktų mokėjimų per laikotarpį nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. (e. b. l. 87), todėl atsakovai liko skolingi ieškovui 262, 52 Eur už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Ši suma priteistina iš atsakovų ieškovo naudai.

17Teismas taip pat pažymi, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis tarp atsakovų ir ieškovo jau buvo teisminis ginčas dėl skolos už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, adresu ( - ), už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2013 m. sausio 31 d. išieškojimo iš atsakovų ir ieškovo reikalavimai šioje dalyje tenkinti 2014 m. sausio 28 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3528-868/2014, o Vilniaus miesto apygardos teismas 2015 m. sausio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2A-173-881/2015 šią sprendimo dalį paliko nepakeistą.

18Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovų priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 262,52 Eur sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. kovo 25 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 18,87 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis ir 0,87 Eur už VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

21Nagrinėjamoje byloje pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma yra 3,32 Eur. Vadovaujantis CPK 92 ir 94 straipsnių ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 1R-234/1K-326 patvirtinto Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu civilinėje byloje, dydžius ir apmokėjimo tvarkos aprašo nuostatomis, ši suma (3,32 Eur) priteistina iš atsakovų į valstybės biudžetą. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, j. a. k. 188659752, įmokos kodas 5660.

22Dėl atskirosios nutarties (CPK 300 straipsnis)

23Byloje yra pateiktas atsakovų prašymas perduoti bylą prokuratūrai, t. y. pagal CPK 300 straipsnį atskirąją nutartimi informuoti prokuratūrą dėl atsakovų nurodytų nusikalstamų veikų.

24CPK 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu nagrinėjant civilinę bylą paaiškėja, jog dalyvaujančio byloje arba kito asmens veiksmai turi nusikaltimo požymių, teismas apie tai praneša prokurorui. Šioje byloje iš byloje esančių įrodymų visumos negalima padaryti vienareikšmės išvados dėl atsakovų nurodomų nusikalstamų veikų požymių buvimo, todėl atskiroji nutartis byloje nepriimtina. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovai turi galimybę patys kreiptis į ikiteisminio tyrimo institucijas.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu teismas

Nutarė

26ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovams T. M. ir L. M. tenkinti.

27Priteisti solidariai iš atsakovų T. M., gim. ( - ), ir L. M., gim. ( - ), ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“, įmonės kodas 121452091, naudai 262,52 Eur (du šimtus šešiasdešimt du eurus ir 52 ct.) skolos (įsiskolinimo laikotarpis nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d.), penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą skolos sumą 262,52 Eur, skaičiuojamas nuo 2016 m. kovo 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų T. M., gim. ( - ), ir L. M., gim. ( - ), ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“, įmonės kodas 121452091, naudai 18,87 Eur (aštuoniolika eurų ir 87 ct.) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš lygiomis dalimis iš atsakovų T. M., gim. ( - ), ir L. M., gim. ( - ), į valstybės biudžetą 3,32 Eur (tris eurus ir 32 ct.) pašto išlaidų. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, j. a. k. 188659752, įmokos kodas 5660.

30Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Atsakovai T. M. ir L. M. 2016 m. gegužės 10 d. pateikė atsiliepimą į... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ atstovė... 6. Atsakovai teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškinio reikalavimais... 7. Ieškinys tenkintinas ... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB... 9. Ieškovas laikotarpiu nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2016 m. balandžio mėn.... 10. Ieškovas, būdamas daugiabučio namo administratoriumi, savo veikloje privalo... 11. Ieškovo atsakovams pateiktose sąskaitose (el. b. l. 89-102) nurodyta, kad už... 12. Ieškovas į bylą pateikė 2015-05-04 daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos... 13. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir... 14. Bendrosios pastato inžinerinės sistemos, kurios yra viso pastato (visų... 15. Nagrinėjamu atveju atsakovai nepateikė į bylą įrodymų, kad daugiabučio (... 16. Iš ieškovo pateiktos Skolų valdymo ataskaitos ir sąskaitų matyti, kad... 17. Teismas taip pat pažymi, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos... 18. Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovų priteisiamos 5 procentų dydžio... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 21. Nagrinėjamoje byloje pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 22. Dėl atskirosios nutarties (CPK 300 straipsnis)... 23. Byloje yra pateiktas atsakovų prašymas perduoti bylą prokuratūrai, t. y.... 24. CPK 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu nagrinėjant civilinę bylą... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu... 26. ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovams T. M. ir L. M.... 27. Priteisti solidariai iš atsakovų T. M., gim. ( - ), ir L. M., gim. ( - ),... 28. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų T. M., gim. ( - ), ir L. M., gim. ( -... 29. Priteisti iš lygiomis dalimis iš atsakovų T. M., gim. ( - ), ir L. M., gim.... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas...