Byla e2S-599-440/2019
Dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 24 d. nutarties civilinėje byloje e2-4465-832/2019

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Arimetras“ atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 24 d. nutarties civilinėje byloje e2-4465-832/2019.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo.

72.

8Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „Teisės ir kreditų valdymo departamentas” pateikė pareiškimą dėl 34 980,97 Eur skolos, 4 377,72 Eur administravimo išlaidų, teisinės pagalbos išlaidų, delspinigių, palūkanų išieškojimo iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Arimetras”. Kartu su pareiškimu pateikė ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti visas UAB „Arimetras” (toliau – atsakovė) priklausančias banko sąskaitas, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ (toliau – ieškovė), mokėti darbo užmokestį ir privalomuosius mokesčius valstybei bei valstybinio socialinio draudimo fondui.

93.

10Atsakovė pateikė atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 24 d. nutarties, prašydama šią nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Atsakovė taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

134.

14Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2019 m. liepos 24 d. nutartimi tenkino kreditorės UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Areštavo ne didesnei kaip 39 358,69 Eur sumai, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su ieškove UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“, mokėti darbo užmokestį darbuotojams ir privalomuosius mokesčius valstybei bei valstybinio socialinio draudimo fondui. Taip pat nutartimi buvo pavesta Ieškovės pasirinktam antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti.

155.

16Teismas nurodė, kad reikalavimas yra grindžiamas 2019 m. balandžio 10 d. reikalavimo perdavimo sutartimi Nr. 2019/04/10, kuri sudaryta tarp UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ ir UAB „Budinks“ ir prie jos pridedamų neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ). Teismas nurodė, kad reikalavimas yra turtinio pobūdžio, pradelsto skolinio įsipareigojimo suma yra didelė, t. y. 39 358,69 Eur, atsakovė geranoriškai skolos nesumoka. Tokie faktiniai duomenys rodo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Remiantis byloje esančiais įrodymais, padarė išvadą, kad laikinas atsakovės turtinių teisių apribojimas nepažeis teisingumo principo, užtikrins ieškovės ir atsakovės teisėtų interesų pusiausvyrą.

17III.

18Atskirojo skundo argumentai 6.

19Atskiruoju skundu skolininkė UAB „Arimetras“ prašo panaikinti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 24 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti kreditorės UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

207.1.

21Teismas neatsižvelgė į tai, jog ieškovė, nurodydama, kad „pagal išrašytas sąskaitas – faktūras Atsakovė yra skolinga 34 980,97 Eur skolos, o 4 377,72 Eur yra administravimo išlaidos, teisinės pagalbos išlaidos, delspinigiai, palūkanos, todėl šiuo metu bendra atsakovo skola ieškovui yra 39 358,69 Eur“, nepateikė jokių jos reikalavimo teisę į atsakovę ir jos dydį pagrindžiančių įrodymų. Atsižvelgiant į tai ieškovė nepagrindė savo reikalavimo, todėl neegzistuoja pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga - ieškovei palankus teismo sprendimas nėra įmanomas.

227.2.

23Teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė vien dėl didelės kreditorės UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ reikalavimo sumos, nors aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuota, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovės nesąžiningumą, jos ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti .

247.3.

25Teismas nenustatė jokių konkrečių skolininkės nesąžiningų veiksmų, kurie sudarytų pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismų praktikoje išaiškinta, kad asmens nesąžiningumas, taikant laikinąsias apsaugos priemones, teisės aktai nepreziumuoja. Kreditorė UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ nepateikė jokių įrodymų, kad skolininkė UAB „Arimetras“ atliko ar siekia atlikti veiksmus, kuriais būtų pabloginta jos turtinė padėtis ir tuo būtų apsunkintas įsipareigojimų kreditorei vykdymas. Skolininkė jokių turto perleidimo ar įkeitimo sandorių nesudarė, neatliko jokių veiksmų, kurie mažintų skolininkės turto masę ir blogintų skolininkės turtinę padėtį.

267.4.

27Teismų formuojamojoje praktikoje pasisakoma, kad minėti ginčo šalių interesų ekonomiškumo, pusiausvyros, lygiateisiškumo principai sąlygoja, jog teisminio proceso pradžioje taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti tokios, kad iš esmės nestabdytų ir netrikdytų įmonių komercinės-ūkinės veiklos, t. y. įmonės komercinė-ūkinė veikla negali nukentėti dėl pradėtų teisminių procesų. Piniginių lėšų areštas yra itin skausmingas, nes dažniausiai, išskyrus tik atvejus, kai disponuojama žymiai didesnėmis pinigų sumomis negu taikomo arešto mastas, tiesiogiai suvaržo įmonės veiklą. Todėl nuoseklioje teismų praktikoje nurodoma, kad pareikšto ieškinio reikalavimų sumai užtikrinti paprastai pirmiausia turėtų būti areštuojamas nekilnojamasis ir (ar) kilnojamasis turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos. Būtent toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būdas nepažeidžia ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principo, nes areštas į pinigines lėšas nukreipiamas tik nesant kitokio turto, kas leidžia atsakovui patirti mažiau neigiamų padarinių. Šiame kontekste akcentuotina, kad Atsakovė nuosavybės teise turi daug didelės vertės nekilnojamojo turto ir kilnojamojo turto – transporto priemonių, todėl, vadovaujantis išdėstytu, jeigu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas Byloje būtų pagrįstas, pirmiausia turėtų būti areštuojamas Atsakovės nekilnojamasis ir (ar) kilnojamasis turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos.

287. Atsiliepimo į atskirąjį skundą kreditorė UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ nepateikė.

29Teismas

konstatuoja:

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

31teisiniai argumentai ir išvados

32Atskirasis skundas tenkintinas.

338.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

35Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis). Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

36CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tokiu reglamentavimu įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra.

37Dėl reikalavimo pagrįstumo atsakovės vertinimu 2019 m. balandžio 10 d. reikalavimo perdavimo sutartis Nr. 2019/04/10 ir prie jos pridedamos PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) nėra laikomos prievolės atsiradimo pagrindais. Atsižvelgiant į atsakovės argumentus dėl reikalavimo pagrįstumo, atlikus prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio įvertinimą, nėra pagrindo neabejotinai išvadai, kad egzistuoja pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių sąlyga, ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo galimybė.

38Dėl teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizikos pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo riziką grindė dviem aspektais – tuo, jog ieškinio suma yra didelė ir atsakovė iki šiol skolos nėra grąžinusi. Kaip teisingai pastebėjo atsakovė, pagal naujausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką ieškinio sumos dydis gali būti tik vienas iš daugelio kriterijų, sprendžiant dėl kilsiančios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, tačiau vien jis negali būti vertinamas kaip pakankamas pagrindas spręsti dėl tokios grėsmės buvimo.

39Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi teisės aiškinimo, kad kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga tiek ieškinio suma, tiek atsakovo turtinė padėtis, tiek jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, tiek ir jo elgesys iki bylos iškėlimo ar jos nagrinėjimo metu, leidžiantis įvertinti atsakovo (ne)sąžiningumą. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti atsižvelgiama į paminėtų aplinkybių visumą, nesuteikiant išskirtinės reikšmės tik tam tikroms pavienėms aplinkybėms (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018; 2018 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-894-790/2018).

40Teismas atkreipia dėmesį, kad įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė ketintų savo turimą turtą perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip pabloginti savo turtinę padėtį, ieškovas nepateikė (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad laikinosios apsaugos priemonės šiuo atveju pritaikytos nepagrįstai.

41Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš LITEKO duomenų matyti, Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4465-832/2019 ieškovės ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas.

42Dėl šių priežasčių skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas ).

43Kiti atskirojo skundo motyvai neturi esminės teisinės reikšmės tinkamam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimui, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą ar apeliacinės instancijos teismui išsamiai pakartoti pirmosios instancijos teismo argumentus, kuriems jis pritaria. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-52/2011).

44Atsakovė pareiškė prašymą priteisti 361,68 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, pateikė patirtas išlaidas patvirtinančius duomenis. Pagal Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, 8.15. punktą už atskirąjį skundą maksimalus priteistinas dydis yra 505,08 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės prašoma priteistina suma neviršija nurodyto maksimalaus dydžio, įvertinus procesinio dokumento turinį, galimas laiko sąnaudas, ši suma pagrįsta todėl priteistina apeliantei iš ieškovės.

45Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

46Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas” prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

47Priteisti iš ieškovės UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas” , j.a.k. 304861942 apeliantei uždarajai akcinei bendrovei „Arimetras“, j.a.k 166693887 361, 68 Eur ( tris šimtus šešiasdešimt vieną eurą 68 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

48Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.

49Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos... 7. 2.... 8. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „Teisės ir kreditų valdymo... 9. 3.... 10. Atsakovė pateikė atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 4.... 14. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2019 m. liepos 24 d. nutartimi... 15. 5.... 16. Teismas nurodė, kad reikalavimas yra grindžiamas 2019 m. balandžio 10 d.... 17. III.... 18. Atskirojo skundo argumentai 6.... 19. Atskiruoju skundu skolininkė UAB „Arimetras“ prašo panaikinti Telšių... 20. 7.1.... 21. Teismas neatsižvelgė į tai, jog ieškovė, nurodydama, kad „pagal... 22. 7.2.... 23. Teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė vien dėl didelės kreditorės... 24. 7.3.... 25. Teismas nenustatė jokių konkrečių skolininkės nesąžiningų veiksmų,... 26. 7.4.... 27. Teismų formuojamojoje praktikoje pasisakoma, kad minėti ginčo šalių... 28. 7. Atsiliepimo į atskirąjį skundą kreditorė UAB „Teisės ir kreditų... 29. Teismas... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 31. teisiniai argumentai ir išvados... 32. Atskirasis skundas tenkintinas.... 33. 8.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 35. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 36. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 37. Dėl reikalavimo pagrįstumo atsakovės vertinimu 2019 m. balandžio 10 d.... 38. Dėl teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizikos... 39. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi teisės aiškinimo, kad kai... 40. Teismas atkreipia dėmesį, kad įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė... 41. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš LITEKO duomenų... 42. Dėl šių priežasčių skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas... 43. Kiti atskirojo skundo motyvai neturi esminės teisinės reikšmės tinkamam... 44. Atsakovė pareiškė prašymą priteisti 361,68 Eur išlaidų advokato pagalbai... 45. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 46. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 24 d. nutartį... 47. Priteisti iš ieškovės UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas” ,... 48. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.... 49. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....