Byla 2S-819-198/2014

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Jonaitienė, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Autairas“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1228-724/2014 pagal ieškovo UAB „Moldeks“ ieškinį atsakovams UAB „Autairas” ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo ir Ventiliuojamų fasadų sienų plotų ir atliktų darbų nustatymo akto dalies pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo UAB „Šiltas namas“

Nustatė

2Visagino miesto apylinkės teisme gautas ieškovo UAB „Moldeks“ ieškinys atsakovams UAB „Autairas” ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo ir Ventiliuojamų fasadų sienų plotų ir atliktų darbų nustatymo akto dalies pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo UAB „Šiltas namas“. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 57 740,09 Lt skolos, 1927,24 Lt delspinigių, pripažinti negaliojančia 2014 m. balandžio 18 d. Ventiliuojamų fasadų sienų plotų ir atliktų darbų nustatymo akto dalį, kurioje nurodyti ventiliuojamų fasadų įrengimo darbų kiekiai,, pripažinti, kad atsakovas neturi 110 871,11 Lt dydžio piniginio reikalavimo į ieškovą pagal 2013 m. gegužės 21 d. Statybos subrangos sutartį Nr. 13/5/21, pripažinti, kad ir 2014 m. liepos 29 d. atsakovo atliktas priešpriešinių vienarūšių prievolių įskaitymas yra negaliojantis, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 48 753,07 Lt baudą, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas, motyvuodamas tuo, jog ieškinio suma (108 420,40 Lt) yra didelė, atsakovas vengia sumokėti skolą už ieškovo atliktus darbus, nurodydamas, kad atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą, sieks perleisti jam nuosavybės teise priklausantį turtą ar pinigines lėšas, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo nuosavybės teise priklausančiam turtui, jo nesant ar esant nepakankamai – piniginėms lėšoms ir turtinėms teisėms.

3Visagino miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi prašymą tenkino. UAB „Moldeks“ reikalavimo įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštą UAB „Autairas“ kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui 108 420,40 Lt sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai, taikė piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovui UAB ,,Autairas“ ir esančių pas atsakovą UAB ,,Autairas“ ar trečiuosius asmenis, areštą, kad bendrai būtų areštuota daiktų ir/ar piniginių lėšų ne daugiau kaip už 108 420,40 Lt, pavedant ieškovo pasirinktam antstoliui tą turtą surasti ir aprašyti bei savininkui uždraudžiant juo disponuoti ar perduoti tretiesiems asmenims, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį savo darbuotojams, mokėti valstybei mokesčius, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su ieškovu UAB „Moldeks”. Teismas sprendė, kad nesiėmus skolos išieškojimo užtikrinimo priemonių skolos išieškojimas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.1 d.). Nurodė, jog reikalaujama priteisti suma yra didelė, atsakovas gera valia neatsiskaito, atsakovo mokumas neaiškus, prievolė nėra užtikrinta įkeitimu ar laidavimu, ieškovas tikėtinai pagrindžia savo reikalavimus dėl įsiskolinimo už atliktus darbus bei baudos priteisimo.

4Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Autairas“ prašo Visagino miesto apylinkės teismo 2014-09-23 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo UAB „Moldeks“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Mano, jog skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta, neteisėta, todėl turėtų būti panaikinta. Nurodo, jog vien iš pareikšto ieškinio ir prie jo pridėtų dokumentų teismas negalėjo susidaryti nuomonės, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas ir atitinkamai apelianto turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas pareiškė ieškinį dėl darbų, kurių neatliko arba atliko nekokybiškai, apmokėjimo, todėl toks ieškinys savaime nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, ką visiškai nepagrįstai priešingai konstatavo teismas skundžiama nutartimi. Teismas neturėdamas duomenų apie apelianto turtinę padėtį iš viso neturėjo pagrindo spręsti klausimo dėl arešto taikymo apelianto turtui. Nurodo, jog ieškinio suma apeliantui nėra didelė. Nurodo, jog ieškovo reikalavimai savaime nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog kokias prievoles UAB „Autairas“ atžvilgiu turėjo ar neturėjo UAB „Moldeks“ yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, kuris nesprendžiamas nagrinėjant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovas nepateikė įrodymų apie jo tikrąjį turtą, jo būklę, nepateikė jo įsipareigojimų dydžio patvirtinančių įrodymų, todėl jų nesant byloje negalima teigti, kad ieškinio reikalaujama suma yra atsakovui nedidelė. Atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateikiami dokumentai negali būti teismo tiriami ir vertinami nagrinėjant UAB „Autairas“ atskirąjį skundą, kadangi šie dokumentai nepasirašyti buhalterio arba apskaitos paslaugas teikiančio asmens, nėra aišku kas šiuos dokumentus parengė, o atsakovo atstovas šių dokumentų kopijas patvirtino kaip neoriginalių dokumentų. Todėl negalint patikrinti šių dokumentų autentiškumo, tokiuose dokumentuose užfiksuoti duomenys negali būti laikomi įrodymais.

6Atskirasis skundas atmestinas

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

8CPK 144 str. 1 d. nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba neįmanomumo. Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, atsakovo elgesys iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu.

9Iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo matyti, kad teismas, taikydamas tokias priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui. Kartu pažymėtina, kad nenurodymas teismo nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko. Jei teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones ir nurodo, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, vadinasi, teismui nekilo abejonių dėl to, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja. Pažymėtina, kad preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti.

10Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą atmestini kaip nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, jog vien iš pareikšto ieškinio ir prie jo pridėtų dokumentų teismas negalėjo susidaryti nuomonės, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas ir atitinkamai atsakovo turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinio pagrįstumo, įrodymų vertinimo klausimus, atsakovų atsikirtimus įvertins teismas, nagrinėjantis bylą dėl žalos atlyginimo iš esmės. Tuo tarpu sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, buvo pagrindas pirmosios instancijos teismui daryti išvadą, jog palankus ieškovui sprendimas gali būti priimtas.

11Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad vien ieškinio suma nesudaro pagrindo teigti, kad egzistuoja objektyvi grėsmė sprendimui įvykdyti. Ieškinys pareikštas 108 420,40 Lt sumai. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-04-16 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 2-336/2009; 2010-04-29 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 2-472/2010; ir kt.).

12Apeliantas teigia, kad ieškovo įvardijama ieškinio suma jam nėra didelė. Ieškinio patenkino atveju apelianto turtinė padėtis garantuoja, jog toks teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys negalimu. Atskirąjį skundą grindžia kaip įrodymus pridėdamas šiuos dokumentus: „Pažyma“, „Įmonės turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas“, AB Swedbank banko išrašai, UAB „ Medicinos bankas“ išrašo fragmentas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šie dokumentai neduoda pagrindo išvadai, kad ieškiniu reikalaujama 108 420,40 Lt suma apeliantui yra nedidelė. Banko sąskaitoje parodytos pinigų sumos nerodo bendrovės turtinės būklės ir jos gebėjimo sumokėti skolas. Apeliantas savo teiginiui apie turimą kilnojamą ir nekilnojamą turtą pagrįsti pateikia tik UAB „Autairas“ direktoriaus pasirašytą turto sąrašą „Įmonės turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas“. Tačiau spręsti apie juridinio asmens turto būklę galima iš jo finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso, pelno nuostolio ataskaitos), o taip pat turto inventorizavimo aktų, nekilnojamojo turto registro, hipotekos registro, turto areštų registro duomenų. Šių dokumentų apeliantas į bylą nepateikė. Kadangi, kaip jau buvo minėta, didelė ieškinio suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi tuo atveju, jei sprendimas būtų palankus ieškovui, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškinio užtikrinimui, galėtų kilti reali grėsmė jo įvykdymui, o apeliantas nepaneigė šios prezumpcijos ir egzistuojančios būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju taikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteikia nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržo vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Įstatymas suteikia apeliantui teisę pasinaudoti CPK 146, 150 straipsnių nuostatomis ir prašyti vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita, arba visai ją panaikinti, įmokant ginčo pinigų sumą į teismo specialiąją sąskaitą.

13Teismas nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir jas tinkamai pritaikė, todėl priimta nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o jos naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai