Byla 2-336/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NCC titanas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 29 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-429-357/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Anykščių kvarcas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „NCC titanas“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas AB „Anykščių kvarcas“ 2009 m. sausio 22 d. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „NCC titanas“ 378 268,33 Lt bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugas priemones atsakovui – areštuoti 378 268,33 Lt dydžio sumai jam nuosavybės teise priklausantį turtą ir lėšas. Ieškovas nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas gali imtis veiksmų, kuriais būtų siekiama paslėpti ar sumažinti turimą turtą. Tai apsunkintų teismo sprendimo, jeigu jis būtų priimtas ieškovo naudai, įvykdymą arba tokio sprendimo įvykdymas pasidarytų visai negalimas. Ieškinio reikalavimo suma laikytina didele, o tai taip pat sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 29 d. nutartimi areštavo atsakovui UAB ,,NCC titanas” priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 378 268,33 Lt dydžio sumai. Nesant pakankamai kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, trūkstamai sumai areštavo UAB ,,NCC titanas” lėšas, uždrausdamas jomis disponuoti, tačiau leisdamas atsiskaityti su ieškovu AB ,,Anykščių kvarcas”, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti socialinio draudimo įmokas bei privalomas įmokas mokesčių administratoriui.

6Nutartyje rašoma, kad iš ieškovo reikalavimo matyti, jog ieškinio suma didelė. Tai gali padidinti būsimo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas. Siekiant užtikrinti ne tik ieškovo, bet ir atsakovo teisių bei turtinių interesų apsaugą, pirmiausia areštuoti atsakovui priklausantys kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai. Nesant pakankamai kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, trūkstamai sumai areštuotos atsakovo lėšos, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su ieškovu, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti socialinio draudimo įmokas bei privalomas įmokas mokesčių administratoriui. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas turi galimybę jam priklausančius daiktus ir lėšas, kuriems taikytas areštas, paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitais būdais sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padaryti jų taikymą neįmanomu, laikinosios apsaugos priemonės taikytos nepranešus atsakovui.

7Atsakovo UAB „NCC titanas“ atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skunde rašoma:

  1. Laikinosios apsaugos priemonės nesant tam pagrindo pritaikytos nepranešus atsakovui. Teismas nepagrįstai ir be tai pagrindžiančių įrodymų nurodė, jog yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Teismas nemotyvavo, kodėl šis atvejis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra išimtinis. Teismas nepasisakė, kodėl pranešimas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą sutrukdys jų taikymą arba padarys jį neįmanomą. Teismas klaidingai rėmėsi CPK 148 straipsnio 1 dalies nuostata ir be pagrindo pritaikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešdamas atsakovui. Atsakovas neteko galimybės pateikti paaiškinimus ir įrodymus apie savo finansinę padėtį.
  2. Ieškinyje pateikti motyvai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįsti, nesusiję su nagrinėjama byla. Ieškinyje nėra reiškiama reikalavimų nei dėl daiktinių teisių į konkretų turtą, nei dėl daiktų teisinės registracijos panaikinimo, todėl teiginiai, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali perleisti arba paslėpti turtą, kuris yra ginčo objektas, nepagrįsti. Teismas nenagrinėjo ieškinyje išdėstytų motyvų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, o tik nurodė didelę ieškinio sumą, kaip pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  3. Pagal atsakovo UAB „NCC titanas“ 2007 metų finansinės atskaitomybės duomenis jo turto bendra vertė buvo 27 320 389 Lt. 2008 m. finansinės atskaitomybės duomenimis atsakovui priklausančio turto bendra vertė – 28 707 359 Lt. Atsakovo finansinė padėtis yra stabili, o ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė viršija pareikštų reikalavimų sumą. Nėra įrodymų, kad atsakovas savo turtą mėgintų realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bandytų sumenkinti savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių, galinčių atsirasti dėl ieškinio patenkinimo. Paties ieškovo skola atsakovui yra didesnė už šioje byloje pareikšto ieškinio sumą. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių realiai nekils grėsmė, kad būsimas teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsakovo finansinė padėtis yra gera ir stabili, o taikytos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai varžo jo teises, apriboja galimybę vykdyti veiklą.

8Ieškovas AB „Anykščių kvarcas“ atsiliepimu į atsakovo UAB „NCC titanas“ atskirąjį skundą prašo atsakovo skundą atmesti. Atsiliepime pažymima, jog buvo teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl vien tik nepranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą neturėjo esminės įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui bei nesudaro pagrindo naikinti nutartį. Teismas tinkamai motyvavo jam suteiktos diskrecijos ribose procesinio sprendimo priėmimo būdo pasirinkimą. Atsakovui pareikšto reikalavimo suma yra didelė, todėl teismas pagrįstai preziumavo, jog teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal atsakovo pateiktą balansą didžiausią jo turto dalį sudaro trumpalaikis turtas, o įsipareigojimų suma yra artima turimo turto vertei. Įvertinus atsakovo balanse nurodytą informaciją, nepaneigiama galima būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Susitarimas dėl tarpusavio užskaitos ir įsiskolinimo suderinimo neturi įtakos laikinųjų apsaugos priemonių klausimo išsprendimui, nes tai susiję su kita byla, kuri nagrinėjama arbitraže. Ieškovas dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padarė techninę klaidą, paminėdamas daiktinių teisių įgyvendinimą.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „NCC titanas“, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

11Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė ieškinio suma. Reikalavimų dydis objektyviai gali padidinti būsimo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau reikšminga laikytina ir ta aplinkybė, kad didelė reikalavimo suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus, nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Šių nuostatų laikomasi Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, 2006 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.). Be to, teismų praktikoje taip pat yra suformuotos taisyklės, kad vien tik aplinkybė, jog įmonės turtinė būklė šiuo metu yra gera, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi bylos nagrinėjimo metu atsakovo turtinė būklė gali pasikeisti ir tenkinus ieškinį sprendimo įvykdymas nebūtų užtikrintas (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-250/2008; 2008 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-555/2008). Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, įvertinant galimą grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams.

12Ieškovo reikalavimo dydis yra 378 268,33 Lt (b. l. 1-5). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad tokia ieškinio suma laikytina pakankamai didele ir padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Iš atsakovo UAB „NCC titanas“ prie atskirojo skundo pateiktų 2007 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės turtas sudarė 27 320 389 Lt (iš jų ilgalaikis turtas sudarė 1 855 779 Lt, o materialusis turtas – 1 512 416 Lt; trumpalaikis turtas - 25 464 610 Lt, iš to skaičiaus 8 987 311 Lt sudarė žaliavos). Įmonės nuosavas kapitalas siekė 3 280 820 Lt. Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 24 039 569 Lt (b. l. 42-43). Iš atsakovo UAB „NCC titanas“ 2008 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės turtas sudarė 28 707 359 Lt (iš jų ilgalaikis turtas - 1 584 896 Lt, trumpalaikis turtas - 27 122 463 Lt). Nuosavas kapitalas sudarė 33 949 Lt. Ataskaitinių metų veiklos nuostoliai siekė 3 246 871 Lt. Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 28 673 410 Lt (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - net 27 773 184 Lt, iš kurių ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis – 21 121 103 Lt (b. l. 44-45)). Balansinės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie atsakovo tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nagrinėjamu klausimu nėra pateikta įrodymų, kurių pagrindu būtų galima teigti, jog atsakovas paneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos ir teismui nesą pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovo finansinės atskaitomybės (balanso) duomenys, kuriuose fiksuojamas beveik sutampantis atsakovo turto balansinės vertės bei jo kreditorinių įsipareigojimų dydžio santykis, nepašalina grėsmės, jog patenkinus ieškovo 378 268,33 Lt dydžio reikalavimą teismo sprendimas bus įvykdytas tinkamai, bei šiuo atveju nepaneigia teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo. Didžiąją atsakovo turto dalį sudaro trumpalaikis turtas, o įmonės mokėtinos sumos ir finansinių įsipareigojimų dydis iš esmės atitinka turimo turto balansinę vertę. Tokiu atveju vien jau ieškovo piniginio reikalavimo suma sudaro pakankamai objektyvų pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, todėl kitų ieškinyje nurodytų argumentų, kuriais ieškovas grindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą ir dėl kurių pasisakoma atsakovo atskirajame skunde, teisėjų kolegija neanalizuoja.

13Iš apelianto pateiktų įrodymų matyti, kad 2009 m. sausio 15 d. Susitarime dėl tarpusavio užskaitos ir įsiskolinimo suderinimo akto Nr. 49 nurodyta, jog po įskaitymo AB „Anykščių kvarcas“ skolinga UAB „NCC titanas“ 402 845,60 Lt (b. l. 46). Laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos konkrečioje byloje pareikštiems konkretiems reikalavimams užtikrinti. Todėl ta atsakovo akcentuojama aplinkybė, kad ieškovas yra skolingas atsakovui pagal jų pasirašytą susitarimą dėl tarpusavio užskaitos ir įsiskolinimo suderinimo, savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog netikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje ieškovo pareikštiems reikalavimams užtikrinti.

14Skunde taip pat nurodoma, kad laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai varžo atsakovo teises, apriboja jo galimybę laisvai vykdyti veiklą. Šioms aplinkybėms pagrįsti apeliantas nepateikė įrodymų. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos vadovaujantis ekonomiškumo principu – visų pirma areštuojant atsakovo kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, o tik jų nesant ar trūkstant – lėšas. Be to, iš areštuotų lėšų leista atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti socialinio draudimo įmokas bei privalomas įmokas mokesčių administratoriui (b. l. 35-36).

15Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstumą ir neteisėtumą apeliantas ginčija motyvuodamas taip pat tuo, kad jam nebuvo pranešta apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą (CPK 148 str. 1 d.). Tokia nuostata yra teisės būti išklausytam principo tam tikra išimtis. Kartais būtent dėl pranešimo apie ketinimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymui gali iškilti grėsmė. Susiklosčius aplinkybėms, kai laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos netikėtai, pirmenybė teikiama kreditoriaus (ieškovo) interesams, siekiant apsisaugoti nuo galimų nesąžiningų skolininko (atsakovo) veiksmų. Tokiu atveju atsakovui suteikiama teisė būti išklausytam vėliau, tai yra kreipiantis į teismą su skundu dėl priimtos nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu teisėtumo ir pagrįstumo. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimama rašytinio proceso tvarka. Remiantis CPK 153 straipsnio 2 dalimi rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Skundžiama teismo nutartis buvo priimta nepranešus atsakovui apie jos priėmimą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į tai, jog buvo pakankamas teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vien tik nepranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą šiuo atveju neturėjo esminės įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl pats savaime nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 148 str. 1 d., 329 str. 1 d.).

16Išdėstytos aplinkybės neleidžia sutikti su apelianto motyvais, kad jis tikrai yra ir bus pajėgus atsiskaityti su ieškovu, todėl esą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nebuvę pagrindo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, remdamasi aukščiau nurodytais motyvais sprendžia, jog faktinės aplinkybės patvirtina teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „NCC titanas“, tikslingumą, pagrįstumą ir teisėtumą. Apelianto atskirojo skundo motyvais ir prie skundo pateiktais duomenimis skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329, 338 str.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai