Byla e2-604-781/2018
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo, tretieji asmenys VSDFV Vilniaus skyrius, VĮ „Turto bankas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2sekretoriaujant L. M.,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „Fabrica“ atstovui advokato padėjėjui K. D., atsakovo A. I. atstovei M. Š.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios BUAB „Fabrica“ patikslintą ieškinį atsakovui A. I. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo, tretieji asmenys VSDFV Vilniaus skyrius, VĮ „Turto bankas“,

Nustatė

5

 1. pradinis ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija reiškė ieškinį atsakovams A. I. bei UAB „Fabrica“ dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius. 2017 m. lapkričio 9 d. protokoline nutartimi ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija pakeista ieškovu VĮ „Turto bankas.
 1. Atsiliepimu atsakovai UAB „Fabrica“ bei A. I. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 4 d. nutartimi civilinė byla pagal ieškovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM (naujas ieškovas VĮ „Turto bankas“) ieškinį atsakovams A. I. ir UAB „Fabrica“, trečiasis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, sustabdyta ir perduota BUAB „Fabrica“ bankroto bylą nagrinėjančiam teisėjui.
 1. 2018 m. gegužės 29 d. ieškovas VĮ „Turto bankas“ nurodė, kad atsisako pradinio ieškinio šioje byloje ir sutinka, kad jo procesinė padėtis nagrinėjamojoje byloje būtų pakeista iš ieškovo į trečiojo asmens ieškovo pusėje.
 1. Patikslintu ieškiniu ieškovas BUAB „Fabrica“ prašo pripažinti negaliojančia 2016 m. sausio 18 d. paskolos sutartį Nr. 1 nuo sutarties sudarymo momento (ab initio); pripažinti negaliojančia 2016 m. birželio 10 d. paskolos sutartį Nr. 2 nuo sutarties sudarymo momento (ab initio); pripažinus 2016 m. sausio 18 d. paskolos sutartį Nr. 1 ir 2016 m. birželio 10 d. paskolos sutartį Nr. 2 negaliojančiomis (ab initio), taikyti restituciją – įpareigoti atsakovą A. I. grąžinti ieškovui BUAB „Fabrica“ 134 000 Eur sumą; priteisti iš atsakovo A. I. ieškovo BUAB „Fabrica“ naudai 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovas nurodo, kad BUAB „Fabrica“ Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 13 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą. Civilinė byla Nr. 2-604-781/2018 pradėta 2016 m. lapkričio mėnesį, t. y. dar iki bankroto bylos iškėlimo ieškovui, todėl iškėlus bankroto bylą kilo būtinybė tikslinti ieškinį: prašyti pripažinti negaliojančia 2016 m. sausio 18 d. paskolos sutartį Nr. 1 nuo jos sudarymo momento (ab initio) visoje apimtyje, prašyti pripažinti negaliojančia 2016 m. birželio 10 d. paskolos sutartį Nr. 2 nuo jos sudarymo momento (ab initio) visoje apimtyje, taikyti restituciją – įpareigoti A. I. grąžinti ieškovui 134 000 Eur sumą, kurią neteisėtai gavo 2016 m. sausio 18 d. paskolos Nr. 1 (86 000 Eur) ir 2016 m. birželio 10 d. paskolos Nr. 2 (48 000 Eur) pagrindu.
 1. Pažymi, kad pradiniame ieškinyje nurodoma, jog pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos apskaitomas prievoles ieškovo įsiskolinimas Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių fondų biudžetams sudarė 56 024, 21 Eur sumą. Siekiant nustatyti ieškovo įsipareigojimų biudžetui vykdymą bei nepriemokos susidarymo priežastis, buvo atliktas ieškovo operatyvus patikrinimas, kurį atliko VMI.
 1. Ieškovas operatyviam patikrinimui pateikė šiuos dokumentus: piniginių lėšų judėjimą sąskaitose, debitorių ir kreditorių sąrašus, užpildytą įmonės turto anketą, atskaitingų asmenų avansines apyskaitas bei naujausius finansinės atskaitomybės dokumentus. Ieškovo vadovas paaiškino, kad trūksta apyvartinių lėšų, laiku neatsiskaito užsakovai. 2016 metais planuoja baigti projektus, kurių vertė 130 000 Eur bei pateikti prašymą dėl mokestinės paskolos sudarymo ir atsiskaityti su biudžetu. VMI Mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2016 m. spalio 5 d. duomenimis, ieškovo mokestinė nepriemoka sudarė 55 169 Eur.
 1. Išanalizavus už laikotarpį nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. pateiktą AB SEB bankas atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) išrašą nustatyta, kad minėto laikotarpio pradžioje pinigų likutis sąskaitoje buvo 132, 60 Eur, įplaukos sudarė 149 161, 16 Eur, išlaidos sudarė 149 245, 18 Eur. Likutis sąskaitoje laikotarpio pabaigoje – 48,58 Eur. Piniginės lėšos buvo naudojamos: VMI – 3 444, 39 Eur, VSDFV – 4 569, 65 Eur, darbo užmokesčiui – 51025, 10 Eur, antstoliams 20 087, 40 Eur, atskaitingam asmeniui – 19 336 Eur, už prekes ir paslaugas 50 780, 64 Eur. Pagal pateiktą AB DNB banko atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) išrašą nustatyta, kad laikotarpio pradžioje piniginių lėšų sąskaitoje – 3 630, 36 Eur, įplaukos sudarė 7 363, 09 Eur, išlaidos sudarė 10 990, 87 Eur. Lėšos buvo naudojamos: VMI – 823, 45 Eur, antstoliui – 8 803, 07 Eur, VSDFV – 1 354, 45 Eur, banko paslaugos – 9, 90 Eur, likutis laikotarpio pabaigai – 2, 58 Eur. Įvertinti kasos knygos išrašo duomenys už laikotarpį nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. įvertintas įmonės balansas 2016 m. liepos 31 d., pagal kurį nustatyta, kad ieškovas turėjo turto už 294 419 Eur, iš jo: ilgalaikio turto – 7 214 Eur, trumpalaikio turto – 287 205 Eur, tame skaičiuje – 4 944 Eur išankstiniai mokėjimai, 276 238 Eur per vienerius metus gautinos sumos. Ieškovo nuosavas kapitalas sudarė – 2 896 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 145 207 Eur <...>
 1. Patikrinimo metu nustatyta, kad ieškovas 2016 m. sausio 18 d. ir 2016 m. birželio 10 d. sudarė paskolos sutartis su A. I. su 3 proc. metinėmis palūkanomis, bendrai paskolos sumai 134 000 Eur. 2016 m. sausio 18 d. paskolos sutartis Nr. 1 – 86 000 Eur sumai; 2016 m. birželio 10 d. paskolos sutartis Nr. 2 - 48 000 Eur sumai. Nurodo, kad sudarydamas šias sutartis ieškovas siekė išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Ieškovas nurodo, kad kadangi ieškovui iškelta bankroto byla, kurioje patvirtinta bendra 211 165, 31 Eur kreditorinių reikalavimų suma, ieškovas patikslintu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiomis abi 2016 m. sausio 18 d. paskolos sutartį Nr. 1 ir 2016 m. birželio 10 d. paskolos sutartį Nr. 2 bei taikyti restituciją – įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovui 134 000 Eur sumą.
 1. Ieškovui sudarant 2016 m. sausio 18 d. paskolos sutartį Nr. 1 – 86 000 Eur sumai su A. I. su 3 proc. metinėmis palūkanomis, ieškovo įsiskolinimas Lietuvos valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams sudarė 22 198, 84 Eur. Ieškovui sudarant 2016 m. birželio 10 d. paskolos sutartį Nr. 2 – 48 000 Eur sumai su A. I. su 3 proc. metinėmis palūkanomis, ieškovo įsiskolinimas Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams sudarė 42 505, 82 Eur sumą. Teigia, kad sudarytos paskolos sutartys pažeidė tiek VMI, tiek ir kitų kreditorių interesus.
 1. Ieškovas nurodo, kad atsakovas yra vienintelis ieškovo akcininkas bei buvo vienasmenis ieškovo vadovas, taigi galima teigti, jog sudarydamas paskolos sutartis atsakovas elgėsi nesąžiningai, jam buvo gerai žinoma apie įmonės įsiskolinimą.
 1. Atsakovas A. I. prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pradinis ieškovas nepagrindė actio Pauliana sąlygų. Pažymi, kad pradiniame ieškinyje VMI pripažino, jog ieškovas dengė įsiskolinimus, tai patvirtina, jog ieškovas dėjo pastangas atsiskaityti su VMI. Atsakovas nesutinka su ieškovo pozicija, jog ginčijami sandoriai nebuvo privalomi sudaryti. Teigia, kad sandoriai buvo naudingi pačiam ieškovui, kadangi ilgainiui sudarytų susitarimų dėka, ieškovas turėjo galimybę iš gautinų iš atsakovų sumų ir palūkanų dengti įsiskolinimus kreditoriams, tame tarpe ir trečiajam asmeniui VMI, kuris teikė pradinį ieškinį civilinėje byloje. Teigia, kad ginčijamų susitarimų pasirašymas susijęs su siekiu pagerinti ieškovo turtinę padėtį ir gauti palūkanų. Pažymi, kad ieškovas ir atsakovas sudarydami ginčo sandorius buvo sąžiningi. Ginčijamas sandoriais nebuvo pažeisti kreditorių interesai, ieškovas remiasi bendrais teiginiais apie kreditorių teisių pažeidimus.
 1. Nurodo, kad vertinant ginčijamų sandorių sudarymą šalių nesąžiningumo sąlygos aspektu būti išsiaiškinti, ar aplinkybės kurių pagrindu ieškovas bando taikyti nesąžiningumo prezumpciją tikrai patvirtina šalių nesąžiningumą. Vien kažkokio sąsajumo tarp šalių buvimas negali būti aiškinamas kaip esąžiningumas ir siekis pažeisti kreditoriaus interesus.
 1. Atsakovas nesutinka su ieškinio reikalavimu taikyti restituciją, kadangi kaip jau nurodyta sudaryti sandoriai negali būti pripažinti negaliojančiais, nes nėra išpildytos visos actio Pauliana sąlygos.
 1. Atsiliepimu trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“ nurodo, kad iškėlus UAB „Fabrica“ bankroto bylą iš esmės pasikeitė faktinė situacija nagrinėjamoje byloje – bankroto administratorius atstovauja ir gina teisme ne atskiro kreditoriaus, bet visų kreditorių interesus, taip pat peržiūri įmonės vardu sudarytus sandorius ir reiškia įmonės vardu skolininkams ieškinius. Pažymi, kad kreditorių reikalavimai tenkinami laikantis teisės aktais nustatyto eiliškumo. Teigia, kad sudarydamas 2016 m. sausio 18 d. ir 2016 m. birželio 1 d. paskolos sutartis su savimi kaip fiziniu asmeniu ir išsimokėdamas sau lėšas UAB „Fabrica“ direktorius ir vienintelis akcininkas A. I. pažeidė imperatyvias teisės normas, o taip pat VĮ „Turto bankas“ (Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimo teisės perėmėjas) bei kitų kreditorių teises ir interesus. A. I. kaip įmonės vadovo pasinaudojimas tarnybine padėtimi ir lėšų išsimokėjimas sau kaip fiziniam asmeniui, nors tuo metu jau buvo įsiskolinimas valstybės biudžetui, kitiems kreditoriams, patvirtina, kad atsakovas A. I. pažeidė rūpestingo, apdairaus ir protingo vadovo elgesio standartus.
 1. Teismo posėdžio metu ieškovo BUAB „Fabrica“ atstovas advokato padėjėjas K. D. palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti.
 1. Teismo posėdžio metu atsakovo A. I. atstovė M. Š. su ieškiniu nesutiko. Posėdžio metu atsakovo atstovė prašė prijungti papildomus įrodymus, pagrindžiančius, jog atsakovas dalį paskolos yra grąžinęs.
Byla pagal ieškovo VĮ „Turto bankas“ ieškinį atsakovams A. I. ir UAB „Fabrica“ nutrauktina.
 1. Ieškovas VĮ „Turto bankas“ pateikė atsiskaymą nuo ieškinio nagrinėjamoje civilinėje byloje, kuris buvo pareikštas atsakovams A. I. bei UAB „Fabrica“, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.
 2. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 293 straipsnio 4 punkto nuostatas, teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas atsisako ieškinio ir atsisakymą teismas priima.
 3. Šiuo atveju, atsisakymas nuo ieškinio imperatyvioms įstatymų nuostatoms bei viešajam interesui neprieštarauja ir nepažeidžia asmenų teisių ir teisėtų interesų, ieškovui yra žinomos atsisakymo nuo pareiškimo pasekmės, todėl atsisakymas nuo ieškinio priimtinas ir byla pagal ieškovo VĮ „Turto bankas“ ieškinį atsakovams A. I. bei UAB „Fabrica“ nutrauktina (CPK 42 straipsnio 1, 2 dalys, 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 dalis).
Ieškinys pagal ieškovo BUAB „Fabrica“ ieškinį atsakovui A. I. tenkintinas.
 1. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (1 straipsnis), pagal kurio 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą bankrutuojančios įmonės administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Taigi įmonės bankroto atveju sandorių ginčijimas – bankrutuojančios įmonės administratoriaus teisė ir pareiga. Įmonių bankroto įstatyme nereglamentuojami savarankiški sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindai, tik akcentuojami ginčytinų sandorių požymiai – priešingumas įmonės veiklos tikslams ir galima įtaka įmonės mokumui. Dėl to bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2003 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-917/2003).
 1. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 13 d. nutartimi UAB „Fabrica“ iškelta bankroto byla, administratore paskirta UAB „Vadybos apskaita“. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. balandžio 27 d.
 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskirtos būtinosios actio Pauliana instituto taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu ir taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pagal šią teisės normą pripažinti sandorį negaliojančiu.
 1. CK 6. 67 straipsnio 6 punkte nustatyta, jog preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas – juridinis asmuo sudarė sandorį su fiziniu asmeniu, kuris yra to juridinio asmens vadovas ar valdymo organo narys arba šio asmens sutuoktinis, vaikas, tėvas (motina) ar kitas artimasis giminaitis.
 1. Ieškovas ginčija šiuos sandorius:
 • 2016 m. sausio 18 d. tarp UAB „Fabrica“ ir atsakovo A. I. sudarytą paskolos sutartį Nr. 1, pagal kurią paskolos davėjas UAB „Fabrica“ suteikė paskolos gavėjui A. I. 86 000 Eur paskolą (sutarties 1 punktas). 4 sutarties punktu paskolos gavėjas įsipareigojo grąžinti visą paskolos sumą su palūkanomis iki 2010 m. gruodžio 31 d. sutartyje nustatyta tvarka.
 • 2016 m. birželio 10 d. tarp UAB „Fabrica“ ir atsakovo A. I. sudarytą paskolos sutartį Nr. 2, pagal kurią paskolos davėjas UAB „Fabrica“ suteikė paskolos gavėjui A. I. 48 000 Eur paskolą (sutarties 1 punktas). Pagal sutarties 4 punktą paskolos gavėjas įsipareigojo grąžinti visą paskolos sumą su palūkanomis iki 2021 m. gruodžio 31 d. sutartyje nustatyta tvarka.
 1. Juridinis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė – kaip viena verslo veiklos organizavimo formų įstatymo jam garantuojamą teisinį subjektiškumą įgyvendina per specialias organizacines struktūras – valdymo organą (kolegialų ir (ar) vienasmenį) ir dalyvių susirinkimą (CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 2 dalis, Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1, 2 dalys (2012 m. birželio 19 d. įstatymo Nr. VIII-1835 redakcija). Bendrovės valdymo organų teises ir pareigas reglamentuoja DK, CK, Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų bei lydimųjų teisės aktų nuostatos, bendrovės įstatai, pareiginiai nuostatai (žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „LRG farmacija“ kreditorius UAB ,,GlaxoSmithKline Lietuva“ v. D. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-234/2013).
 1. VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „Fabrica“ vadovu laikotarpiu nuo 2000 m. kovo 16 d. iki 2017 m. gegužės 11 d. buvo A. I.. Bet to, Valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo 2016 m. spalio 28 d. pažymoje Nr. (23.30-08) FR1042-7517 nurodyta, kad atsakovui A. I. priklauso 100 proc. paprastųjų vardinių UAB „Fabrica“ akcijų. Pagal nurodytas aplinkybes matyti, jog buvęs UAB „Fabrica“ vadovas A. I., veikdamas kaip vienasmenis minėtos įmonės valdymo organas, sudarė 2016 m. sausio 18 d. bei 2016 m. birželio 10 d. paskolos sutartis su savimi kaip fiziniu asmeniu.
 1. Pagal 2016 m. liepos 31 d. balanso duomenis UAB „Fabrica“ turtas sudarė 85 269, 64 Eur (294 419 Lt), tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 42 054, 85 Eur (145 207 Lt) sumą. Taigi ieškovas paskolino atsakovui lėšas, viso 134 000 Eur sumą, ne tik turėdamas įsipareigojimų kitiems kreditoriams, bet ir ženkliai sumažindamas turimo turto apimtį, įmonės turtas po paskolos sutarčių sudarymo tapo ženkliai mažesnis už paskolos sumas. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, paneigia atsakovo argumentus, jog paskolos sandoriai buvo naudingi ieškovui, juolab, kad nėra tokių duomenų, kad atsakovas periodiškai mokėjo palūkanas už gautas paskolas ar atliko pagrindinės skolos įmokas.
 1. Be to, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos BUAB „Fabrica“ iškėlimo nustatyta, kad VĮ „Registrų centras“ duomenimis, paskutinis bendrovės balansas pateiktas už 2015 m. Bendrovė turto iš viso deklaravo 252 683 Eur, o per vienerius mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 137 000 Eur, t. y. įmonė buvo nemoki, nes jos įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, įmonės vardu nekilnojamas turtas neregistruotas; VĮ „Regitra“ duomenimis, draudėjo vardu registruotų transporto priemonių nėra. Pagal SODRA viešuosius duomenis, įmonėje apdrausti trys darbuotojai, skola VSDF biudžetui sudaro 45 901,59 Eur (ir nuolat didėja). Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius nurodė, kad atsakovas buvo įsipareigojęs mokėti skolą dalimis pagal grafiką, tačiau šio įsipareigojimo nevykdė. Šios teismo nustatytos aplinkybės nuosekliai patvirtina, jog sudarant ginčo sandorius ieškovo finansinė būklė buvo sunki, iš esmės įmonė atitiko nemokumo kriterijų ir ženklios lėšų sumos išėmimas iš įmonės sąskaitų bei apyvartos, nebuvo ir negalėjo būti naudingas šiai įmonei. Pažymėtina ir tai, kad nustatyta CK 6.67 straipsnio 6 punkte įtvirtinta prezumpcija, patvirtinanti sandorio šalių nesąžiningumą.
 1. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, t. y. tai, jog UAB „Fabrica“ turint finansinių sunkumų, jos vienasmenis valdymo organas iš įmonės pasiskolino ženklią sumą 134 000 Eur, darytina išvada, jog sandorio šalys, sandorio sudarymo metu veikė nesąžiningai, sudarytos ginčo paskolos sutartys neatitiko nei įmonės, nei jos kreditorių interesų, todėl yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimus pripažinti negaliojančia 2016 m. sausio 18 d. paskolos sutartį Nr. 1 nuo sutarties sudarymo momento (ab initio); pripažinti negaliojančia 2016 m. birželio 10 d. paskolos sutartį Nr. 2 nuo sutarties sudarymo momento (ab initio).
Dėl restitucijos taikymo.
 1. Ieškovas prašo pripažinus 2016 m. sausio 18 d. sutartį Nr. 1 bei 2016 m. birželio 10 d. paskolos sutartį Nr. 2 negaliojančiomis (ab initio), taikyti restituciją – įpareigoti atsakovą A. I. grąžinti ieškovui BUAB „Fabrica“ 134 000 Eur sumą.
 1. CK 1.80 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių.
 1. Atsižvelgiant į tai, kad sandoriai - 2016 m. sausio 18 d. sutartis Nr. 1 bei 2016 m. birželio 10 d. paskolos sutartis Nr. 2 pripažintini negaliojančiais yra pagrindas taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą A. I. grąžinti ieškovui BUAB „Fabrica“ 134 000 Eur sumą, gautą pagal paskolos sutartis 2016 m. sausio 10 d. sutartį Nr. 1 bei 2016 m. birželio 10 d. sutartį Nr. 2.
 1. 2018 m. gegužės 29 d. vykusio teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė prijungti rašytinius įrodymus, kurie, pasak atstovės patvirtina, jog atsakovas yra sumokėjęs dalį sumos ieškovui. Ieškovo atstovas nurodė, kad bankroto administratoriui aplinkybės, jog atsakovas yra gražinęs dalį skolos nėra žinomos. Pažymėtina, kad atsakovui buvo žinoma apie procesą nuo 2016 metų, tačiau jis įrodymų, patvirtinančių įmokų kreditoriui – UAB „Fabrica“ mokėjimą, neteikė, teismui įvertinus, jog papildomi įrodymai pateikti nesavalaikiai, juos atsisakyta priimti. Tačiau pažymėtina, kad tenkinus ieškinį ir pripažinus sandorius negaliojančiais bei taikius restituciją, atsakovas vykdymo procese galės pagrįsti, jog dalis sumų yra grąžinta ir grąžinti likusią sumą, kol bus įvykdyta restitucija visa apimtimi.
Dėl procesinių palūkanų priteisimo.
 1. Tenkinus ieškinį ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (134 000 Eur) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1-2 dalys, 6.210 straipsnis).
Dėl bylinėjimosi išlaidų.
 1. Ieškovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, nurodė, kad išlaidas pagrindžiančius įrodymus pateiks iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, tačiau šių įrodymų nepateikė, todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintinas (CPK 93 straipsnis).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

7civilinę bylą pagal ieškovo VĮ „Turto bankas“ atsakovams A. I. bei UAB „Fabrica“ dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, nutraukti.

8Ieškinį pagal ieškovo bankrutuojančios BUAB „Fabrica“ patikslintą ieškinį atsakovui A. I. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo, tretieji asmenys VSDFV Vilniaus skyrius, VĮ „Turto bankas“ tenkinti.

9Pripažinti negaliojančia 2016 m. sausio 18 d. paskolos sutartį Nr. 1 nuo sutarties sudarymo momento (ab initio).

10Pripažinti negaliojančia 2016 m. birželio 10 d. paskolos sutartį Nr. 2 nuo sutarties sudarymo momento (ab initio).

11Taikyti restituciją – įpareigoti atsakovą A. I. (asmens kodas ( - ) grąžinti ieškovui BUAB „Fabrica“ (įmonės kodas 125221559) 134 000 Eur sumą.

12Priteisti iš atsakovo A. I. (asmens kodas ( - ) ieškovo BUAB „Fabrica“ (įmonės kodas 125221559) naudai 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos 134 000 Eur nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai