Byla e2-4224-399/2016
Dėl negrąžinto kredito, nesumokėtų palūkanų, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovei S. S. dėl negrąžinto kredito, nesumokėtų palūkanų, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 543,61 Eur negrąžinto kredito, 265,56 Eur palūkanų, 315,18 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų: 25 Eur žyminį mokestį.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovei procesiniai dokumentai – ieškinio kopija su priedais ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimą įteikti 2016-07-09 pasirašytinai, teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad tarp šalių naudojant nuotolinio ryšio priemones 2012-11-12 sudaryta Vartojimo kredito sutartis SP91429 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovė atsakovei suteikė 579,24 Eur kreditą 360 dienų terminui, o atsakovė įsipareigojo laiku grąžinti kreditą bei mokėti 52,40 proc. metines palūkanas. Atsakovė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų grąžinti kreditą bei atlikti kitus su tuo susijusius mokėjimus tinkamai nevykdė, ieškovės paskaičiavimu liko skolinga 543,61 Eur negrąžinto kredito ir 265,56 Eur palūkanų, paskaičiuotų laikotarpiu nuo 2013-01-14 iki 2013-12-12.

8Nurodytas aplinkybes grindžia ieškiniu, kliento/kredito duomenimis, Sutartimi, duomenimis apie žyminio mokesčio sumokėjimą, kita bylos medžiaga.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str., 6.245 str. 3 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Paskolos gavėjo pareiga grąžinti paskolą sutartyje numatytais terminais numatyta. Kadangi atsakovė pažeidė savo sutartinę prievolę atsiskaityti, iš atsakovės ieškovei priteistina 543,61 Eur negrąžinto kredito ir 265,56 Eur palūkanų.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 315,18 Eur dydžio delspinigius už 780 dienų nuo 2013-12-13 iki 2016-01-31. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti savo iniciatyva (lot. ex officio).

11Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotojas, į delspinigių ir pagrindinės skolos santykį, delspinigiai paskaičiuoti net už 780 dienas, ieškovė į teismą nesikreipė ilgą laiką, bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl sprendžiant netesybų klausimą, kai pati ieškovė nepagrįstai delsė reikalauti įvykdyti prievolę ir dėl to netesybos didėjo, delspinigių dydis mažintinas ir iš atsakovės ieškovės naudai priteistini delspinigiai, apskaičiuoti už 180 dienas pagal 0,05 proc. normą, t. y. 72,83 Eur (809,17 Eur x 0,05 proc. x 180 d.) (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.71 str., 6.72 str., 6.101 str. 1 d.).

12Sutinkamai su CK 6.874 str. 1 d. jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovės priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Sutinkamai su CPK 93 str. 1 d., iš atsakovės ieškovei proporcingai tenkintų reikalavimų daliai priteistina 20 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro dalis sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

14Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės S. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovei UAB „Nordecum“, juridinio asmens kodas 302535232, Žemaitės g. 21, Vilnius, a. s. Nr. LT97 7300 0101 2400 6990, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, 543,61 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt tris eurus 61 ct) negrąžinto kredito, 265,56 Eur (du šimtus šešiasdešimt penkis eurus 56 ct) palūkanų, 72,83 Eur (septyniasdešimt du eurus 83 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2016-07-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 Eur (dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 1-4 d. d., 80 str. 3 d. reikalavimus.

19Ieškovė per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai