Byla e2-18-786/2016
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovei E. Č., jos atstovui advokato padėjėjui Artūrui Melisiakiui, atsakovo VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centro“ atstovams advokatei Akvilei Grikienytei-Murašovai, Ramūnui Blazarėnui, advokatui Edmundui Rusinui, trečiojo asmens AAS ,,BTA Baltic Insurance Company“ filialo atstovei advokato padėjėjai Neringai Petrauskaitei, nedalyvaujant trečiojo asmens, pareiškusios savarankiškus reikalavimus, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal E. Č. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centrui“, tretiesiems asmenims Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, AAS ,,BTA Baltic Insurance Company“ dėl neturtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovė E. Č. su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centro“, valdančio pramogų parką ,,Kalitos kalnas“, 5000 Eur neturtinės žalos atlyginimo; bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad 2014-08-23 pramogų parke ,,Kalitos kalnas“, Anykščiuose, leisdamasi rogutėmis nuo kalno, patyrė traumą, t. y. atvirą blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžį, daugybines plėštines žaizdas, dėl ko gydėsi 17 dienų, bei jaučia padarinius ligi šiol. Žala atsirado dėl to, jog posūkio metu ieškovės koja išslydo iš rogutėse, esančios kojoms skirtos padėties, nes rogutės buvo be apsauginių grotelių. Leidimosi metu oro sąlygos buvo lietingos, dėl to ieškovė nesijautė stabiliai ir posūkio metu, laikydamasi tik už vienos svirties, kurių funkcija: stabdymas ir laikymasis važiavimo metu, visu kūnu pasviro į dešinę pusę tiek, kiek leido saugos diržai. Ieškovė atsakovą VšĮ ,,Anykščių turizmo informacinį centrą“, valdantį pramogų parką ,,Kalitos kalnas“, laiko kaltu, nes atsakovas netinkamai rūpinosi savo valdomo padidinto pavojaus šaltinio, t. y. pramogų parko atrakcionų saugumu dėl kol ieškovė patyrė traumą ir žalą.

3Ieškovė ir jos atstovas advokato padėjėjas Artūras Melisiakas posėdžio metu nurodė, kad atsakovo VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centro“, valdančio pramogų parką ,,Kalitos kalnas“ kaltę dėl ieškovei padarytos žalos įrodo keltas aplinkybių: 1) rogutės neturėjo apsauginių grotelių. Techninių apžiūrų centras pateikė atsakymą, kad rogutes be apsauginių grotelių eksploatuoti kategoriškai draudžiama; 2) atsakovas eksploatuodamas rogutes be apsauginių grotelių, nesilaikė Potencialiai pavojingo įrenginio naudojimo taisyklių; 3) prie ieškovės traumos prisidėjo pramogų parko ,,Kalitos kalnas“ darbuotojo aplaidumas, kuris pasireiškė nepatikrinant saugos diržų konstrukcijos. Todėl tiek dėl nesaugaus įrenginio, tiek dėl atsakovo darbuotojų nerūpestingumo ieškovė patyrė traumą, o atsakovas turi prisiimti atsakomybę už jo valdomo padidinto pavojaus įrenginio sukeltus padarinius, kurie yra tiesiogiai susiję su ieškovės patirta žala. 5000 Eur neturinės žalos dydį grindė ieškovės E. Č. patirtais skausmais dėl traumos ir ilgalaikiu skausmingu gydymu, pažemintu orumu, pabloginta sveikata, atsiradusiais randais, pradelstomis studijomis, dideliu stresu ir pažeminimu iš atsakovo pusės, kuris pasireiškė atsisakymu iškviesti pagalbą po nelaimingo atsitikimo. Esant nurodytų aplinkybių visumai prašė ieškinį patenkinti visa apimtimi.

4Atsakovas VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centras“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašė atmesti, kaip nepagrįstą; priteisti iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovo atstovė advokatė Akvilė Grikienytė-Murašova posėdžio metu nurodė, kad ieškovės E. Č. rizikingas, atsargumo reikalavimus ignoruojantis elgesys, nulėmė žalos atsiradimą, todėl pačios ieškovės didelis neatsargumas pašalina atsakovo VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centro“, valdančio pasivažinėjimo atrakcioną, civilinę atsakomybę už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą. Nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, nes: 1) rogutės įvykio metu, kuris įvyko 2014-08-23, buvo techniškai tvarkingos. 2014-08-21 VšĮ ,,Techninės priežiūros tarnyba“ dviem dienoms iki įvykio atliko periodinį pilnutinį techninį patikrinimą ir nustatė, kad vasaros rogutės tinkamos naudoti. Rogučių gamintojas leidžia eksploatuoti vasaros rogutes ir be grotelių kojoms, jeigu keleivis neavi slidinėjimo batų. Ieškovė įvykio metu avėjo laisvalaikio batelius. 2014-08-23 dienos techninės priežiūros žurnalo išrašas patvirtina, kad jokių vasaros rogučių pažeidimų nebuvo fiksuota. 2014-09-03 darbo inspekcija pažeidimų nenustatė. 2014-08-28 Nelaimingo atsitikimo vidinio tyrimo akte, nebuvo užfiksuota, kad po įvykio atlikus eksperimentinius bandomuosius važiavimus su rogutėmis, kuriomis leidosi ieškovė, nei posūkiuose, nei stabdant būtų nustatyti rogučių trūkumai. Wiegand laisvalaikio įrangos gamintojo deklaracija, patvirtino, kad vasaros rogutės atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos reikalavimus; 2) Ieškovė buvo supažindinta su vasaros rogučių naudojimosi taisyklėmis (taisyklės skelbiamos internete, iškabintos prie trasos); 3) Ieškovė pažeidė taisykles ir padarė šiuos pažeidimus: nepasirinko saugaus greičio, nekeliančio pavojaus sau, nelaikė rankų ant abiejų stabdymo svirčių. Ieškovė nurodė, kad kairėje pusėje nebuvo jokios svirties, todėl laikėsi už dešinėje pusėje buvusios svirties. Ieškovė buvo prisegta inerciniais diržais, dėl kurių jokių saugos diržų pažeidimų techninės pažiūros metu nebuvo nustatyta; 4) Iš atsakovo pusės nebuvo pažeidimų dėl nelaimingo atsitikimo tyrimo; 5) Ieškovės reikalavimas dėl 5000 Eur neturtinės žalos atlyginimo nepagrįstas įrodymais apie sveikatos sutrikdymo laipsnį. Medicininiuose dokumentuose nenurodyta, kad ieškovė dėl patirto įvykio, patyrė ilgalaikių, liekamųjų reiškinių; 6) trečiojo asmens Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinys nepagrįstas. Žalos dydis nepagrįstas aiškiu jos apskaičiavimu, įrodinėjamas netiesioginiais finansinės atskaitomybės dokumentais. Esant nurodytų aplinkybių visumai prašė ieškovės E. Č. ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinius atmesti, kaip nepagrįstus.

6Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateikė ieškinį, kuriuo iš atsakovo VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centras“ prašė priteisti privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą 2244,94 Eur žalą dėl nukentėjusiosios E. Č. gydymo; 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2014-08-23 pasivažinėjimo atrakcione – vasaros rogučių nusileidimo trasoje, kurio valdytojas yra atsakovas, E. Č. leisdamasi nuo kalno patyrė traumą, t. y. blauzdikaulio ir šeivikaulio atvirą lūžį bei daugybines plėštines dešinės blauzdos žaizdas, dėl kurio ieškovei buvo suteiktos gydymosi paslaugos. Ieškinį grindė LR CK 6.270 straipsniu, kuris numato deliktinės civilinės atsakomybės atvejį už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą.

7Trečiojo asmens AAS ,,BTA Baltic Insurance Company“ filialas pateikė atsiliepimą, kuriame prašė ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Trečiojo asmens atstovė advokato padėjėja Neringa Petrauskaitė posėdžio metu nurodė, kad ieškovė E. Č. grįsdama ieškinį LR CK 6.270 straipsnio nuostata neįrodė visų atsakovo civilinės atsakomybės kilimo sąlygų. Atsakovo valdomas pasivažinėjimo atrakcionas – vasaros rogučių nusileidimo trasa yra periodiškai tikrinamas, 2014-08-21 pateiktoje išvadoje nurodyta, kad vasaros rogutės tinkamos naudoti, techninių trasos pažeidimų nėra. Pasivažinėjimo atrakcioną aptarnauja apmokyti ir atestuoti atsakovo darbuotojai. Naudojimasis pasivažinėjimo atrakcionu asmenims nesukelia traumų, jeigu laikomasi elementarių jo naudojimosi taisyklių. Nurodė, kad nenustačius visų atsakovo civilinės atsakomybės kilimo sąlygų, nei atsakovas, nei draudimo bendrovė neturi pareigos atlyginti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos turėtas išlaidas dėl E. Č. suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų. Trečiojo asmens Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinys nepagrįstas įrodymais, iš kurių būtų aišku, kaip apskaičiuotas prašomos žalos dydis. Esant nurodytų aplinkybių visumai prašė ieškovės E. Č. ir trečiojo asmens Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinius atmesti.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Dėl didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybės

11Bylos rašytine medžiaga, šalių ir jų atstovų paaiškinimais, liudytojų parodymais nustatyta, kad ieškovė 2014-08-23 naudojosi pasivažinėjimo atrakcionu – vasaros rogučių nusileidimo trasa, kurios metu patyrė traumą. T. y. atvirą dešinio blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžį, daugybines plėštines dešinės blauzdos žaizdas (b.l.11, 12,13, 16, I tomas). Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Potencialiai pavojingo įrenginio registracijos pažymėjimas patvirtina, kad pasivažinėjimo atrakcionas - vasaros rogučių nusileidimo trasa - nuo 2009-08-12 įregistruota Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (b.l.124, I tomas). Pramoginis įrenginys yra priskirtas prie sudėtingo judesio atrakcionų (b.l.90, II tomas). Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, kad pasivažinėjimo atrakcionas – vasaros rogučių nusileidimo trasa yra didesnio pavojaus šaltinis, kuris kelia didesnį nei įprasta pavojų aplinkiniams. Atsakovas VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centras“ yra didesnio pavojaus šaltinio valdytojas, valdantis pasivažinėjimo atrakcioną ir tokiu būdu vykdantis įstatymų neuždraustą, visuomeniškai naudingą, socialiai vertingą, pelningą, tačiau rizikingą veiklą, nes ši veikla ir joje naudojami objektai dėl objektyvių savybių kelia didesnę žalos padarymo kitiems grėsmę ir šios grėsmės negalima pašalinti net laikantis visų įmanomų atsargumo priemonių. Didesnio pavojaus šaltinio valdytojas (atsakovas) laikotarpiu nuo 2014-01-03 iki 2015-01-02 buvo apsidraudęs civilinę atsakomybę ,,BTA Insurance Company“ SE, veikiančioje per ,,BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje. Po 2015-07-01 įvykusio draudimo bendrovės reorganizavimo visas teises ir pareigas, tame tarpe pagal draudimo sutartis, perėmė AAS ,,BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje (b.l.62-80, I tomas).

12LR CK 6.270 straipsnyje įtvirtinta atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinių padarytą žalą. Minėto straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams (transporto priemonių, mechanizmų, elektros ir atominės energijos, sprogstamųjų ir nuodingų medžiagų naudojimu, statybomis ir t.t.), privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Didesnio pavojaus šaltinio valdytojo civilinės atsakomybės pagrindai yra: žala (nuostoliai); neteisėti veiksmai – žalos padarymo faktas didesnį pavojų aplinkiniams keliančiu veiksniu; priežastinis ryšys – tarp žalos (nuostolių) ir didesnį pavojų aplinkiniams keliančio veiksnio. T. y. absoliučios atsakomybės atvejis, kai kaltė nenustatinėtina, nes didesnio pavojaus šaltinio padaryta žala atlyginama visais atvejais, jeigu neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Šios atsakomybės pagrindas – rizika. Asmuo naudoja pavojingą objektą (daiktą, įrenginius, mechanizmus, medžiagas ir kt.) arba vykdo tokio pavojingumo veiklą (pvz., vežimus, transporto veiklą, tam tikros rūšies gamybą, tam tikrų pramoginių paslaugų teikimą bei kt.), kurių jis nėra pajėgus visiškai kontroliuoti. Reikalavimas laikytis visų įmanomų saugumo reikalavimų tokiu atveju neišnyksta, tačiau nėra esminis, nes, net ir elgiantis maksimaliai saugiai, išlieka realus žalos padarymo kitiems pavojus. Tai reiškia, kad, jeigu asmens veikla arba joje naudojami objektai kelia didesnę žalos atsiradimo riziką, tačiau asmuo, ją suvokdamas, veikia ir savo veiklos neatsisako, tai jis prisiima atsakomybę už galimą šios rizikos materializavimąsi – žalos atsiradimą, net ir tada, kai ji padaryta atsitiktinai. Dėl to tokiais atvejais atsakomybė atsiranda už žalos padarymo faktą, nesiejant jo su teisinių pareigų pažeidimu ir didesnio pavojaus šaltinio valdytojo kalte; neturi reikšmės, buvo pažeisti saugumo reikalavimai ar ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-18 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2011).

13Civilinę atsakomybę už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą šaliną tik nenugalimoji jėga ar nukentėjusiojo asmens tyčia ar didelis nukentėjusiojo asmens neatsargumas. Nagrinėjamu atveju atsakovas neįrodinėjo nenugalimos jėgos aplinkybių. Atsakovas įrodinėjo nusileidimo vasaros rogučių trasa trūkumų nebūvimą, jų saugumą. Taip pat įrodinėjo, jog ieškovė tyčia siekė patirti traumą, stabdydama rogutes su koja, bei didelį nukentėjusiojo asmens (ieškovės) neatsargumą, kuris pasireiškė tuo, kad ieškovė, būdama supažindinta su naudojimosi taisyklėmis, leisdamasi rogutėmis nepasirinko saugaus greičio, nekeliančio pavojaus sau ir kitiems asmenims, sėdėdama galinėje sėdynėje laikėsi tik už vienos svirties, koja lietė trasos konstrukciją.

14Bylos medžiaga nustatyta, kad pasivažinėjimo atrakcionas – vasaros rogučių nusileidimo trasa naudoja sertifikuotą Wiegand laisvalaikio įrangą. Iš gamintojo deklaracijos matyti, kad gaminiai pagal jų projektavimą ir konstrukciją atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos reikalavimus (b.l.62-66, II tomas). Nustatyta, kad 2014-08-21, t. y. likus dviem dienoms iki įvykio, buvo atliktas pilnutinis techninis atrakciono ,,Vasaros rogutės“ patikrinimas, kurio metu pateikta išvada, kad įrenginys tinkamas naudoti (b.l. 125, 123, I tomas). Techninės įrangos tikrinimo metu buvo atliktas įrenginio naudojimo dokumentų bylos patikrinimas; įrenginio įžeminimo pareinamųjų taškų varžų ir laidininkų izoliacijos varžų matavimo protokolai; įrenginio apžiūra, kurio metu patikrintos rogutės ir jų įranga, nusileidimo nuo kalno trasa, pakilimo į kalną trasa, elektros įranga, rogučių stabdymo stotis, įrenginio saugaus naudojimosi nurodymai; atlikti įrenginio bandymai (b.l.67, II tomas). Darbuotojai, dirbantys prie šio įrenginio, buvo pasirašytinai supažindinti su ,,Wiegand“ kalnų geležinkeliuko techniniu aprašymu, eksploatacijos ir priežiūros instrukcija (b.l.132-134, I tomas, 16-27, II tomas). Darbuotojas Giedrius Gliaudelis, kuris įvykio metu dirbo prie vasaros rogučių paleidimo trasos, (b.l.115, I tomas) buvo apmokytas dirbti pramoginių įrenginių operatoriumi (b.l.116, I tomas). Informacija apie kliento pareigą susipažinti su vasaros rogučių trasos naudojimosi taisyklėmis paskelbta bilietų įsigijimo vietoje (b.l. 112, 113, I tomas), o taisyklės skelbiamos tiek internete (b.l. 114, I tomas), tiek stenduose prie vasaros rogučių nusileidimo trasos (b.l. 111, I tomas). Iš 2014-08-23 dienos techninės priežiūros žurnalo išrašo matyti, kad naudotis vasaros rogučių trasa buvo saugu (b.l.6, 14, II tomas). Iš Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos teritorinio skyriaus 2014-09-03 rašto matyti, kad po įvykio atlikus bandomuosius važiavimus, techninių trasos pažeidimų nenustatyta (8-9, I tomas). Taigi, išdėstyti įrodymai patvirtina, kad trūkumų naudotis vasaros rogučių nusileidimo trasa nenustatyta. Tačiau pažymėtina, kad atsakovo valdomo pasivažinėjimo atrakciono konstrukcijų eksploatavimo pažeidimų nustatymas yra aktualus keliant klausimą dėl baudžiamosios ar administracinės atsakomybės, tačiau sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą, pakanka nustatyti faktą, jog būtent atsakovo valdomas didesnio pavojaus šaltinis sukėlė ieškovui žalą. Nustatyta, kad ieškovės patirtos žalos, naudojantis atsakovo VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centro“ valdomame pramoginiame įrenginyje - pasivažinėjimo atrakcione, faktas yra akivaizdus ir byloje šalių neginčijamas. Be to, atsakovas visais atvejais privalo užtikrinti saugią paslaugą, nežiūrint į tai, ar konstrukcijos su trūkumais ar be jų. Tokios nuostatos įtvirtintos ir specialiame LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme (3 str. 1 d. 10 p., 10 str. 1 d., 10 str. 2 d. 7 p.).

15Viešasis interesas reikalauja, jog asmuo, teikiantis viešas paslaugas ir eksploatuojantis įrangą, skirtą ekstremaliems pojūčiams patirti ir leidžiantis už atlyginimą naudotis, privalo įgyvendinti padidintus saugumo reikalavimus ir privalo atlikti padidintus rūpestingumo reikalavimus. Iš vasaros rogučių gamintojo pateiktos rašytinės medžiagos matyti, kad gamintojas pataria naudoti groteles kojoms kiekvienu atveju. Nurodo, kad tai padidina Alpine Coaster sistemos saugumą, ypač jeigu klientas avi sunkaus svorio batus (pvz., slidinėjimo batus). Tačiau įrenginio naudojimas yra leidžiamas ir be grotelių kojoms, nes važiuojant nuo kalno įrenginį veikia tik nedidelės horizontalios jėgos (b.l.110-112, II tomas). Iš UAB ,,Inspecta“ atlikto pasivažinėjimo atrakciono – vasaros rogučių nusileidimo trasos techninės būklės įvertinimo akto matyti, kad kojas apsaugančios grotelės atlieka papildomą apsaugos priemonę, kaip apsaugą nuo nenumatytų galimų atvejų. Kojas apsaugančių grotelių išmontavimas sumažina naudojimosi saugumą, nors šis įrenginys nėra tas saugos įrenginys visiškai apsaugantis keleivį nuo galimo nelaimingo įvykio (b.l.174-174, II tomas). Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad atsakovas neužtikrino maksimalaus saugumo bei maksimalaus rūpestingumo, eksploatuodamas sudėtingo judesio atrakcioną. Ieškovė sumokėjo atsakovui atlyginimą už leidimąsi specialiai įrengta vasaros rogučių nusileidimo trasa ir pagrįstai tikėjosi, kad atsakovas įvykdys prievolę – užtikrinti saugų nusileidimą visiems asmenims (tame tarpe ir neturintiems specialaus pasiruošimo, specialių įgūdžių bei vaikams). Todėl esant nurodytoms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad ieškovė, būdama blaivi ir nebe pirmą kartą naudodamasi vasaros rogučių nusileidimo trasa, nesielgė taip, kad jos veiksmai būtų neginčijamai vertinami, kaip didelis neatsargumas ar tyčinis siekis patirti traumą. Iš VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centro“ 2014-08-28 nelaimingo atsitikimo vidaus tyrimo akto matyti, kad įvykis įvyko toje rogučių nusileidimo trasos zonoje, kurios nemato, nei operatoriai, nei vaizdo stebėjimo kamera (b.l.149-150, I tomas). Iš 2015-11-18 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas batelis, rastas įvykio vietoje, ant kurio pado vidinės pusės yra du juodi įbrėžimai bei ant pado gofruotos plokštumos yra juodos spalvos žymė bei nustatytos medžiagos likutis (b.l.106-108, I tomas). Teismo vertinimu juoda žymė ant bato pado bei nenustatytos medžiagos likutis neįrodo, kad ieškovė, leisdamasi su rogutėmis, koja stabdė rogutes ir tokiu būdu patyrė žalą. Dėmė ant bado taip pat galėjo atsirasti kojai išslydus iš rogutėse esančios specialios kojų padėties ir atsitrenkus į konstrukciją. Šios nurodytos aplinkybės laikytinos tik prielaidomis, kuriomis teismas nesiremia priimdamas sprendimą. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad atsakovas neįrodė jo atsakomybę šalinančių aplinkybių – nukentėjusiojo asmens (ieškovės) didelio neatsargumo ar jos tyčios patirti traumą. Vadovaujantis šia išvada, logikos dėsniais, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, vidiniu įsitikinimu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, jog išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-06 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008), teismas mano, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas, nes yra nustatyti visi civilinės atsakomybės pagrindai (žala, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys). Atsižvelgiant į tai ieškovė turi teisę į žalos atlyginimą.

16Dėl neturtinės žalos

17Ieškovė E. Č. prašo priteisti iš atsakovo 5000 Eur neturtinės žalos. Nurodo, kad dėl patirtos traumos, išgyveno skausmą, ilgalaikį skausmingą gydymą, pajuto pažemintą orumą, pablogėjo jos sveikata, atsirado randai, prasidelsė studijos Vilniaus kolegijoje.

18LR CK 6.250 str. 2 d. numato, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2014-08-23 ieškovė atsakovo valdomame pasivažinėjimo atrakcione – vasaros rogučių nusileidimo trasoje patyrė traumą, t. y. atvirą dešinio blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžį, daugybines plėštines dešinės blauzdos žaizdas. Dėl ko gydėsi 17 dienų bei padarinius jaučia ligi šiol (randai, padidėjęs jautrumas šalčiui, karščiui). Atsakovas žalos padarymo fakto neginčijo. Ginčijo aplinkybę, jog ieškovė ligi šiol jaučia traumos padarinius. Teismas, atsižvelgdamas į medicininius dokumentus, kuriuose nurodyta, jog pacientės būklė gera, pilnai atsistačiusi, vaikštant skausmų nėra, prognozė pasveikimo atžvilgiu gera, daro išvadą, kad ilgalaikių fiziškai jaučiamų padarinių nėra, tačiau yra psichologiniai, dvasiniai tęstiniai išgyvenimai, nepatogumai dėl randų. Teismas įvertinęs paminėtas aplinkybes bei byloje esančius rašytinius įrodymus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, konstatuoja, kad šiuo atveju teisingas ir pagrįstas ieškovei atlygintinos neturtinės žalos dydis – 2000 Eur, t. y. būtent toks piniginės kompensacijos dydis yra pakankama ir teisinga piniginė satisfakcija ieškovei (LR CPK 178, 185 str., LR CK 1.5 str.). Kitoje dalyje ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestinas.

19Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytos žalos

20LR CK 6.283 str. 1 d. numatyta, kad jeigu fizinis asmuo suluošinamas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (LR CK 3.280 str. 1 d.). Teismas nustatė, jog atsakovas VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centras“, valdantis pasivažinėjimo atrakcioną – vasaros rogučių nusileidimo trasą neužtikrino saugaus ieškovės nusileidimo vasaros rogučių trasa, todėl privalo atlyginti privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą 2244,94 Eur žalą, pagrįstą rašytiniais įrodymais (b.l.54, 55, 56, 57, I tomas). Atsižvelgiant į tai, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinys tenkintinas ir priteistina iš atsakovo VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centro“ privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padaryta 2244,94 Eur žala dėl E. Č. gydymo ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

23Ieškovė patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 700,00 Eur už teisines paslaugas (b.l.37, II tomas), 100,00 Eur už teisines paslaugas (b.l.59, II tomas), 100,00 Eur už teisines paslaugas (b.l.120, II tomas). Iš viso: 900,00 Eur.

24Atsakovas patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 700,00 Eur už teisines paslaugas (b.l.39,40, II tomas), 677,60 Eur už ekspertizės atlikimą (b.l.167, 169, 172, 173 II tomas), 500,00 Eur (b.l.10,11, 12, III tomas). Iš viso: 1877,60 Eur.

25Teismas, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 7, 8.2, 8.16.8.18 punktais, atsižvelgiant į tai, kad ieškinys ir patikslintas ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistina 700,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p.).Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra juridinis asmuo, tai, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, tai, kad atsakovo buveinė yra registruota Anykščių mieste, advokatas, kurio darbo vieta registruota Vilniaus m., į teismo posėdį atvyko pagal susitarimą su atsakovu, advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje nebuvo būtinas, nesant aplinkybių, sudarančių pagrindą šį dydį viršyti, ir priteisti atsakovo prašomą atlyginimo sumą, sprendžia, kad atsakovo prašymas tenkintinas iš dalies, priteisiant 1038,80 Eur advokato pagalbai ir ekspertizės išlaidoms apmokėti (LR CPK 88 str. 1 d. 1 p., 6 p.).

26LR CPK 83 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad ieškovai – bylose dėl turtinės ir neturtinės žalos, susijusios su fizinio asmens sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgimo profesine liga atveju, atlyginimo yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Už ieškinio ir patikslinto ieškinio pateikimą, ieškovei būtų reikėję mokėti 112,50 Eur žyminį mokestį (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys ir patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo valstybės biudžetui priteistina 45 eurai mokėtino žyminio mokesčio bei 50,51 Eur žyminio mokesčio, nes tretysis asmuo Valstybinė ligonių kasa prie SAM yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, paduodant ieškinį ( CPK 83 str.1d.5p)

27Byloje susidarė 23,34 Eur pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l.2, I tomas, b.l.2, II tomas). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys ir patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies, trečiojo asmens Valstybinės ligonių kasos ieškinys tenkintinas visiškai, iš ieškovės E. Č. valstybės biudžetui priteistina (23,34 Eur *40 proc.) 9,34 Eur, o iš atsakovo valstybės biudžetui priteistina (23,34 Eur *60 proc.) 14,00 Eur (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

28Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str.,

Nutarė

29ieškinį ir patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies.

30Priteisti ieškovei E. Č., a. k. ( - ) iš atsakovo VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centro“, juridinio asmens kodas 154293839, 2000,00 Eur (du tūkstančius eurų 00 centų) neturtinės žalos atlyginimo.

31Kitoje dalyje ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo atmesti.

32Priteisti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 191351679, iš atsakovo VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centro“, juridinio asmens kodas 154293839, 2244,94 Eur (du tūstančius du šimtus keturiasdešimt keturis eurus 94 centus) privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-09-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Priteisti iš atsakovo VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centras‘, juridinio asmens kodas 154293839, ieškovei E. Č., a. k. ( - ) 700,00 Eur (septynis šimtus eurų 00 centų) advokato pagalbos išlaidoms apmokėti.

34Priteisti iš ieškovės E. Č., a. k. ( - ) atsakovui VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centrui“, juridinio asmens kodas 154293839, 1038,80 Eur (vieną tūkstantį trisdešimt aštuonis eurus 80 centų) advokato pagalbos išlaidoms ir ekspertizės išlaidoms apmokėti.

35Priteisti valstybei iš ieškovės E. Č., a. k. ( - ) 9,34 Eur (devynis eurus 34 centus) pašto išlaidų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, arba LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, arba LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AB DNB bankas, arba LT12 2140 0300 0268 0220, esančią AB Nordea Bank Lietuvos skyrius, arba LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank a/s Lietuvos filialas, arba LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB ,,Citadele“ bankas. Įmokos kodas 5660.

36Priteisti valstybei iš atsakovo VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centras“, juridinio asmens kodas 154293839, 95,51 Eur (devyniasdešimt penkis erus 51 centą) žyminio mokesčio ir 14,00 Eur (keturiolika eurų 00 centų) pašto išlaidų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, arba LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, arba LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AB DNB bankas, arba LT12 2140 0300 0268 0220, esančią AB Nordea Bank Lietuvos skyrius, arba LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank a/s Lietuvos filialas, arba LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB ,,Citadele“ bankas. Įmokos kodas 5660.

37Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. Ieškovė E. Č. su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą ir... 3. Ieškovė ir jos atstovas advokato padėjėjas Artūras Melisiakas posėdžio... 4. Atsakovas VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centras“ pateikė... 5. Atsakovo atstovė advokatė Akvilė Grikienytė-Murašova posėdžio metu... 6. Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Valstybinė... 7. Trečiojo asmens AAS ,,BTA Baltic Insurance Company“ filialas pateikė... 8. Trečiojo asmens atstovė advokato padėjėja Neringa Petrauskaitė posėdžio... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Dėl didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybės... 11. Bylos rašytine medžiaga, šalių ir jų atstovų paaiškinimais, liudytojų... 12. LR CK 6.270 straipsnyje įtvirtinta atsakomybė už didesnio pavojaus... 13. Civilinę atsakomybę už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą šaliną... 14. Bylos medžiaga nustatyta, kad pasivažinėjimo atrakcionas – vasaros... 15. Viešasis interesas reikalauja, jog asmuo, teikiantis viešas paslaugas ir... 16. Dėl neturtinės žalos... 17. Ieškovė E. Č. prašo priteisti iš atsakovo 5000 Eur neturtinės žalos.... 18. LR CK 6.250 str. 2 d. numato, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais,... 19. Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytos žalos... 20. LR CK 6.283 str. 1 d. numatyta, kad jeigu fizinis asmuo suluošinamas ar kitaip... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 22. LR CPK 93 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 23. Ieškovė patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 700,00 Eur už teisines... 24. Atsakovas patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 700,00 Eur už teisines... 25. Teismas, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo... 26. LR CPK 83 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad ieškovai – bylose dėl turtinės ir... 27. Byloje susidarė 23,34 Eur pašto išlaidų, susijusių su procesinių... 28. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str.,... 29. ieškinį ir patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies.... 30. Priteisti ieškovei E. Č., a. k. ( - ) iš atsakovo VšĮ ,,Anykščių... 31. Kitoje dalyje ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo atmesti.... 32. Priteisti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos,... 33. Priteisti iš atsakovo VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos centras‘,... 34. Priteisti iš ieškovės E. Č., a. k. ( - ) atsakovui VšĮ ,,Anykščių... 35. Priteisti valstybei iš ieškovės E. Č., a. k. ( - ) 9,34 Eur (devynis eurus... 36. Priteisti valstybei iš atsakovo VšĮ ,,Anykščių turizmo informacijos... 37. Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui,...