Byla eB2-1680-560/2020
Dėl BUAB „Lithuanian glass recycling“ 2019 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant Rūtai Miltinytei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui E. Š. atsakovo atstovams advokatei L. S., G. M..

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Krynicki Recykling S. A. skundą dėl BUAB „Lithuanian glass recycling“ 2019 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėjas Krynicki Recykling S. A. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti BUAB „Lithuanian glass recycling“ 2019-10-31 kreditorių susirinkimo nutarimą „Dėl BUAB „Lithuanian glass recycling“ finansinių ataskaitų rinkinio“, kuriuo buvo nuspręsta „atidėti finansinių ataskaitų nuo bankroto bylos BUAB „Lithuanian glass recycling“ iškėlimo dienos sudarymo, pateikimo kreditorių susirinkimui/komitetui, tvirtinimo klausimus iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas dėl bendrovės veiklos vykdytos iki bankroto bylos iškėlimo dienos, priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje ir administratoriui bus grąžinti visi dokumentai iš ikiteisminio tyrimo bei atsakingi buvę bendrovės vadovai perduos visus dokumentus“.

62.

7Nurodė, kad 2019-11-04 protokolas laikytinas būtent 2019-10-31 kreditorių susirinkimo protokolu. 2019-10-31 bendrovės kreditorių susirinkimas vyko pažeidžiant esminius procedūrinius reikalavimus. Bendrovės bankroto administratorius apie numatomus 2019-10-31 ir pakartotinį 2019-11-04 bendrovės kreditorių susirinkimus galimai informavo ne visus bendrovės kreditorius. Bendrovės kreditorė UAB „Elektruva“ nurodė, kad jokio pranešimo apie būsimą kreditorių susirinkimą negavo. Pasitvirtinus aplinkybei, kad bendrovės bankroto administratorius apie šaukiamą kreditorių susirinkimą pranešė ne visiems bendrovės kreditoriams, tai galimai sudarytų pagrindą spręsti dėl susirinkimo priimtų nutarimų neteisėtumo.

83.

9Kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas yra akivaizdžiai neteisėtas, nes prieštarauja imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo bei Akcinių bendrovių įstatymo nuostatoms. Jokių išimčių, suteikiančių teisę bankroto administratoriui neteikti administruojamos įmonės finansinių ataskaitų, įstatymai nenumato. Įstatymai taip pat nesuteikia kompetencijos bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimui priimti sprendimą atleisti įmonės bankroto administratorių nuo šios imperatyvios pareigos vykdymo. Bendrovės bankroto administratorius turi teisę pasidaryti visų jam reikalingų bendrovės dokumentų, kurie buvo perduoti į ikiteisminį tyrimą, kopijas, tačiau administratorius šia teise net nebandė pasinaudoti. Administratoriaus akcentuojamas ikiteisminis tyrimas yra atliekamas dėl veikų, galimai padarytų dar iki bankroto bylos iškėlimo bendrovei, taigi ikiteisminio tyrimo institucijai turėjo būti perduoti tik dokumentai, sudaryti iki 2013-11-04. Kreditorių susirinkimo priimtas nutarimo projektas ne atidėjo finansinių ataskaitų rengimą bei teikimą, tačiau iš esmės apskritai atleido administratorių nuo šios imperatyvios pareigos. Administratorius siekia išvengti atsakomybės dėl grubaus ir net 6 metus trunkančio įstatymų pažeidimo (jam priskirtų funkcijų nevykdymo).

104.

11Atsakovo BUAB „Lithuanian glass recycling“ atstovas bankroto administratorius UAB „Verslo efektas“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad įmonės kreditorių susirinkimas buvo šauktas 2019-10-31, o pakartotinis -2019-11-04. Kreditorių susirinkimas įvyko 2019-10-31. Balsai suskaičiuoti ir protokolas buvo surašytas 2019-11-04. Protokolo preambulėje padaryta techninė klaida – paliktas žodis ,,pakartotinio“. Apie 2019-10-31 įvykusį įmonės kreditorių susirinkimą kreditoriai buvo informuoti 2019-10-23 el. paštu, o tie kreditoriai, kurių el. paštų administratorius negalėjo gauti – registruota siunta. Kreditoriaus UAB ,,Elektruva” el. paštas buvo viešai paskelbtas ir paimtas iš jo interneto svetainės. UAB ,,Elektruva” prašymų siųsti jiems medžiagą kitų konkrečiu el. paštu arba paštu administratorius nebuvo gavęs.

125.

13Visi nutarimai buvo priimti 2019-10-31 kreditorių susirinkime absoliučia balsų dauguma. Bankroto proceso metu administratorius niekada neturėjo įmonės dokumentų, nes jie buvo perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai, o vėliau ikiteisminio tyrimo institucijai. Įmonė iki bankroto bylos iškėlimo tinkamai nevedė savo apskaitos, atsakingi asmenys administratoriui neperdavė būtinų dokumentų, sudarinėjo fiktyvius sandorius ir administratorius objektyviai įvertinti bendrovės vykdytos veiklos negalėjo, dėl to bankrotas buvo pripažintas tyčiniu bei vyksta ikiteisminis tyrimas. Dėl nurodytų priežasčių administratorius negali vienareikšmiškai vertinti, kaip susidarė vienokie ar kitokie debitoriniai įsiskolinimai, kokie yra tikrieji apskaitos likučiai, kurie galėtų būti atskaitos taškas sudarant tolimesnes finansines ataskaitas ir pan. Buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti bendrovė paaiškino, kad negali sudaryti BUAB „Lithuanian glass recycling“ finansinės atskaitomybės. Nesant galutinių procesinių sprendimų dėl bendrovės vestos apskaitos, ataskaitų sudarymas ir bendrovės dokumentų interpretavimas gali tiek administratoriui, tiek buhalteriams užtraukti baudžiamąją atsakomybę.

146.

15Esant pagrįstam įtarimui, kad bendrovės buvę vadovai padarė nusikalstamas veikas, pirmiausia turi būti gautos kompetentingų institucijų išvados dėl bendrovės dokumentų ir tik tada bus aišku kaip juos vertinti. Buhalteris esant pagrįstam įtarimui dėl dokumentų klastojimo ir sąmoningo apgaulingo apskaitos vedimo tokios atskaitomybės negali sudaryti, o administratorius negali prisiimti ikiteisminio tyrimo organų vaidmens ir spręsti kas bendrovės dokumentuose buvo atvaizduota teisingai, o kas klaidingai – būtent dėl to šiuo metu ir vyksta ikiteisminis tyrimas.

167.

17Kreditorių susirinkimo nutarimas nereiškia, kad įmonės finansinė atskaitomybė apskritai nebus sudaroma, o tik numato, kad kreditorių susirinkimas ją tvirtins tik tuomet, kai bus gauti visi jos sudarymui būtini dokumentai ir bus baigtas ikiteisminis tyrimas. Administratorius pats negali sudarinėti įmonės finansinės atskaitomybės, nes tą pirmiausia turi padaryti buhalteris. Praktikoje bankrutuojančių įmonių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymas iš esmės yra ypač sudėtingas ir dažnai neįmanomas. Buhalteriai tokių ataskaitų nesutinka pasirašinėti, nes kyla pagrįsta rizika, jog vėliau jie gali būti apkaltinti dėl apgaulingo ir (ar) aplaidaus apskaitos vedimo. Sudaryti aiškių ir teisės aktų reikalavimus atitinkančių finansinių ataskaitų nėra galimybės. Pareiškėjui yra naudinga įnešti į bylą sumaišties ir vėliau manipuliuoti finansinių ataskaitų duomenimis.

188.

19Pareiškėjas Krynicki Recykling S. A. pateikė dubliką, kuriame nurodė, jog vien ikiteisminio tyrimo vykdymo faktas savaime neatleidžia bendrovės bankroto administratoriaus nuo imperatyvios pareigos vesti bendrovės buhalterinę apskaitą ir rengti bei teikti bendrovės finansines ataskaitas. Bendrovės administratorius, paaiškėjus konkretiems bendrovės dokumentų ir/ar duomenų klastojimo faktams, turės teisę pateiktas finansines ataskaitas patikslinti. Ikiteisminių tyrimų atlikimas bei baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teisme dažnu atveju užtrunka ne vienerius metus, kas reiškia, jog bendrovė netgi gali pasibaigti (būti likviduota) anksčiau, nei bus priimtas galutinis teismo procesinis sprendimas ikiteisminiame tyrime. Ikiteisminis tyrimas yra vykdomas dėl nusikalstamų veikų galimai padarytų dar iki bankroto bylos iškėlimo bendrovei. Bendrovės finansiniai duomenys, susiję su bendrovės veikla po 2013-11-04 administratoriui turi būti gerai žinomi ir remdamasis šiais duomenimis administratorius turi realią galimybę parengti ir pateikti finansines ataskaitas. Praėjus daugiau kaip 6 metams nuo bendrovės bankroto bylos iškėlimo tikimybė, jog administratoriui bus perduoti kokie nors papildomi dokumentai, yra maža. Kreditorių susirinkimo nutarimas administratoriaus pareigos rengti ataskaitas atsiradimą sieja su tuo, kad „atsakingi buvę bendrovės vadovai perduos visus dokumentus“, nenurodant, kokie konkretūs dokumentai turi būti perduoti. Už savalaikį finansinių ataskaitų parengimą ir pateikimą yra atsakingas bendrovės administratorius, o ne buhalterines paslaugas teikianti įmonė. Tai reiškia, kad atitinkamas paslaugas atsisakant suteikti UAB „Astola“, administratorius privalo ieškoti kito asmens, kuris šias paslaugas galėtų suteikti, tačiau administratorius nepateikė jokių įrodymų, kad būtų kreipęsis į kitas buhalterinių paslaugų įmones.

209.

21Atsakovo BUAB „Lithuanian glass recycling“ atstovas bankroto administratorius UAB „Verslo efektas“ pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad uždarosios akcinės bendrovės finansinę atskaitomybę turi parengti kvalifikuotas asmuo - buhalteris, kuris taip pat ją turi pasirašyti. Administratoriaus nuolat domėdavosi finansinių ataskaitų sudarymu bankrutuojančiose bendrovėse. Sužinojus apie vykstančius ikiteisminius tyrimus, neperduotus dokumentus, atsakymas būdavo vienareikšmis - buhalteris/auditorius tokių ataskaitų nesudarinės. Nėra jokio teisės akto, kuris numatytų, kad bankroto proceso metu kreditorių susirinkimas (komitetas) vykdytų akcininkų susirinkimo kompetenciją ir kad kreditorių susirinkimo veikla būtų reglamentuota ABĮ nuostatomis. Naujoms finansinėms ataskaitoms sudaryti nėra jokių ataskaitinių taškų. Šiuo metu Lietuvoje nėra jokio apskaitos standarto, kuris reglamentuotų finansinės atskaitomybės sudarymą bankroto procesuose esant tokiai situacijai. Ikiteisminio tyrimas nėra baigtas ir jo medžiaga nėra vieša. Esant pagrįstam įtarimui, kad bendrovės buvę vadovai padarė nusikalstamas veikas, pirmiausia turi būti gautos kompetentingų institucijų išvados dėl bendrovės dokumentų ir tik tada bus aišku kaip juos vertinti. Kreditorių susirinkimo atsisakymas nėra nemotyvuotas, o paremtas faktine situacija bankroto byloje, kuriai esant administratorius objektyviai negali sudaryti teisės aktų reikalavimų atitinkančių finansinių ataskaitų, o kreditorių susirinkimas akivaizdžiai nenori tvirtinti bet ko. Administratorius bet kada gali atsiskaityti už savo veiklą kreditorių susirinkimui pareikalaujant administratoriaus veiklos ataskaitų.

22Skundas tenkinamas.

2310.

24Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-10-21 nutartimi UAB „Lithuanian glass recycling“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Verslo efektas“. Vilniaus apygardos teismo 2014-02-07 nutartimi buvo patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris patikslintas 2014-03-03, 2014-04-28, 2014-05-16, 2014-07-07, 2014-09-29, 2019-05-07, 2019-09-03 ir 2019-09-19 nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2014-06-02 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2016-06-06 nutartimi pratęstas likvidavimo terminas.

2511.

262019-10-31 vykusio kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas „Dėl BUAB „Lithuanian glass recycling“ finansinių ataskaitų rinkinio“, kuriuo nuspręsta „Atidėti finansinių ataskaitų nuo bankroto bylos BUAB „Lithuanian glass recycling“ iškėlimo dienos sudarymo, pateikimo kreditorių susirinkimui/ komitetui, tvirtinimo klausimus iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas dėl bendrovės veiklos vykdytos iki bankroto bylos iškėlimo dienos, priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje ir administratoriui bus grąžinti visi dokumentai iš ikiteisminio tyrimo bei atsakingi buvę bendrovės vadovai perduos visus dokumentus“.

2712.

28Skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo teisme gautas 2019-11-13, todėl jis sprendžiamas vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normomis. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-11-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

2913.

30Vadovaujantis CPK 12 straipsnyje įtvirtintu rungimosi principu ir CPK 178 straipsnyje įtvirtinta įrodinėjimo pareiga, kreditorius, pateikdamas skundą dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, privalo įrodyti tokių nutarimų negaliojimo pagrindus (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju kreditorius nurodo, jog buvo nesilaikyta esminių procedūrinių reikalavimų. Pareiškėjo teigimu, apie vyksiantį kreditorių susirinkimą galimai buvo informuoti ne visi įmonės kreditoriai, o būtent apie susirinkimą nebuvo informuota UAB „Elektruva“. Į bylą administratoriaus pateikti duomenys rodo, jog bankroto administratorius apie būsimą kreditorių susirinkimą UAB „Elektruva“ informavo el. paštu info@elektruva.lt. Šis elektroninio pašto adresas yra nurodomas įmonės internetiniame puslapyje. Taip pat iš pareiškėjo pateiktų duomenų matyti, jog šį elektroninio pašto adresą UAB „Elektruva” naudoja. Byloje nėra duomenų, jog UAB „Elektruva“ būtų kreipusi į bankroto administratorių ar teismą teigdama, jog ji nebuvo informuota apie būsimą kreditorių susirinkimą. Kadangi pagal patvirtintą kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarką bankroto administratorius pranešimus apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir kitą susirinkimo medžiagą siunčia kreditoriams el. paštu, teismas sprendžia, jog šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog būtų pažeista kreditorių informavimo apie susirinkimą tvarka. Tokiu būdu daroma išvada, jog įvykęs kreditorių susirinkimas atitinka ĮBĮ nuostatas ir procedūrinius reikalavimus (CPK 178 straipsnis).

3114.

32Pareiškėjas prašo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta atidėti finansinių ataskaitų nuo bankroto bylos BUAB „Lithuanian glass recycling“ iškėlimo dienos sudarymo, pateikimo kreditorių susirinkimui/ komitetui, tvirtinimo klausimus iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas dėl bendrovės veiklos vykdytos iki bankroto bylos iškėlimo dienos, priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje ir administratoriui bus grąžinti visi dokumentai iš ikiteisminio tyrimo bei atsakingi buvę bendrovės vadovai perduos visus dokumentus. Bankroto bylos įmonei iškėlimas sukelia Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nustatytų padarinių (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis). Vienas jų – įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, o įmonės valdymo funkcijos perduodamos ĮBĮ nustatyta tvarka paskirtam bankroto administratoriui (ĮBĮ 11 straipsnis). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 3 punktas), užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 4 punktas), vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 6 punktas), priima ir atleidžia darbuotojus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 11 punktas) ir kt. Kaip bankrutuojančios įmonės vadovas, bankroto administratorius turi, be kita ko, vykdyti pareigas, susijusias su įmonės finansinės atskaitomybės ir kitų įmonės veiklos apskaitos dokumentų sudarymu bei jų pateikimu ĮBĮ nustatyta tvarka jame nurodytiems subjektams.

3315.

34Kreditoriai, be kitų jiems ĮBĮ nustatytų teisių, turi teisę kreditorių surinkimo nustatyta tvarka reikalauti iš bankroto administratoriaus pateikti informaciją apie bankroto bylos eigą (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 15 punktas, 23 straipsnio 11 punktas), taigi ir informaciją apie bankrutuojančios įmonės finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis ir jų pagrįstumą, taip pat siūlyti atidėti finansinių ataskaitų tvirtinimo klausimą, kol nebus pateikta kreditoriams sprendimui dėl finansinių ataskaitų tvirtinimo priimti reikšminga informacija. Tik tuo atveju, kai iš finansinių ataskaitų turinio neįmanoma būtų nustatyti konkrečių duomenų atsiradimo pagrindo, dydžio ar kiltų kitų pagrįstų abejonių dėl jose pateiktų duomenų pagrįstumo (teisingumo) ir jeigu kreditoriai imtųsi ĮBĮ nustatytų priemonių trūkstamai informacijai iš administratoriaus gauti ar turimai informacijai patikslinti, o šis atsisakytų ją pateikti (patikslinti), kreditorių susirinkimo sprendimas atsisakyti tvirtinti pateiktas finansines ataskaitas galėtų būti pripažįstamas pagrįstu.

3516.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, finansinės ataskaitos turi būti sudaromos taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jeigu įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą. Tačiau to paties įstatymo 16 straipsnio 13 dalyje įtvirtinta, kad išskirtiniais atvejais, kai taikant bendruosius apskaitos principus ir apskaitos standartus sudarytos finansinės ataskaitos prieštarauja šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimui, nuo apskaitos standartų ir bendrųjų apskaitos principų galima nukrypti, kad būtų įvykdytas šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimas tikrai ir teisingai parodyti įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jeigu įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą. Kiekvienas nukrypimas nuo apskaitos standartų, jo priežastys ir poveikis įmonės turtui, nuosavam kapitalui, įsipareigojimams, pajamoms, sąnaudoms ir pinigų srautams, jeigu įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą, aptariami aiškinamajame rašte. Iš pateikto teisinio reglamentavimo matyti, kad įmonės finansinė apskaita turi atitikti apskaitos standartus, tačiau nesant galimybės to užtikrinti, vis tiek būtina pateikti šias ataskaitas, atitinkamus nukrypimus paaiškinant aiškinamajame rašte. Taigi, vien aplinkybė, jog įmonė, negali pateikti tikslių duomenų, neatleidžia jos nuo pareigos teikti kuo tikslesnes finansines ataskaitas, atitinkamus trūkumus nurodant aiškinamajame rašte. Priešingas šių teisės normų aiškinimas užkirstų kelią registro tvarkytojui turėti aktualius duomenis bei tinkamai vykdyti savo pareigas (Vilniaus apygardos administracinis teismo 2017-03-07 sprendimas byloje Nr. EI-699-561/2017).

3717.

38Šiuo atveju bankroto administratorius teigia, jog ataskaitų negali sudaryti dėl to, jog yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir įmonės vadovai nėra jam perdavę įmonės dokumentų. Finansinių ataskaitų bankroto administratorius neteikia nuo pat UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto bylos iškėlimo, tai yra nuo 2013 metų. Teismo vertinimu, toks ilgą laikotarpį besitęsiantis ataskaitų neteikimas negali būti grindžiamas vien ikiteisminio tyrimo buvimu ir įmonės vadovų dokumentų neperdavimu. Byloje nėra duomenų, jog bankroto administratorius būtų kreipęsis dėl trūkstamų duomenų kopijų pasidarymo ar pasidaręs dokumentų kopijas prieš perduodant jas ikiteisminį tyrimą organizuojančiai institucijai. Be to, kaip pagrįstai nurodo ieškovas, ikiteisminis tyrimas yra pradėtas dėl veiksmų, kurie buvo atlikti iki bankroto bylos iškėlimo, todėl tai negali būti pagrindu bankroto administratoriui visą laikotarpį nuo 2013 metų neteikti įmonės finansinių ataskaitų. Kadangi bankroto administratoriui yra žinomas įmonės turimas turtas, įsiskolinimai, vykdyta veikla ir kita informacija, jis turi teikti ataskaitas. Bankroto administratoriaus nurodomos aplinkybės, jog galimai įmonės dokumentai yra suklastoti, neatleidžia jo nuo šios imperatyvios pareigos. Bankroto administratorius gali visus esamus neaiškumus ar informacijos trūkumus nurodyti aiškinamajame rašte. Į bylą pateikta Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2020-03-04 išvada „Dėl neplaninio nemokumo administratoriaus UAB „Verslo efektas“ veiklos patikrinimo patvirtina, jog nemokumo administratorius padarė pažeidimą neteikdamas finansinių ataskaitų ir jis buvo įpareigotas iki 2020-05-01 užtikrinti įmonės 2014-2018 metų metinių, likvidavimo pradžios finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą.

3918.

40Be to, teismo vertinimu skundžiamo kreditorių nutarimo formuluotė yra pernelyg abstrakti ir, kaip pagrįstai nurodo pareiškėjas, tokia formuluotė gali reikšti ir tai, kad administratoriui taip ir nekils pareiga pateikti finansines ataskaitas. Skundžiamu nutarimu finansinių ataskaitų teikimo atidėjimas yra siejamas ne tik su ikiteisminio tyrimo pabaiga, sprendimo baudžiamojoje byloje priėmimu, bet ir su sąlyga, jog buvę įmonės vadovai administratoriui perduos visus dokumentus. Tačiau kaip pagrįstai nurodo pareiškėjas, byloje susiklosčius aplinkybėms, jog buvę įmonės vadovai jau daugiau kaip šešerius metus neperduoda bankroto administratoriui įmonės dokumentų, yra didelė tikimybė, jog dokumentai nebus perduoti ir ateityje. Be to, jeigu įmonės dokumentus buvę vadovai bankroto administratoriui ir perduotų, yra neaišku, kas skundžiamame nutarime yra apibrėžta kaip „visi dokumentai“. Tai yra pernelyg abstrakti sąvoka, nes nėra nurodyta kokie konkretūs dokumentai turi būti perduoti. Dėl nurodytų priežasčių teismas sprendžia, jog ieškovo skundas yra pagrįstas ir egzistuoja pagrindas panaikinti skundžiamą 2019-10-31 kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

4219.

43Atsižvelgiant į teismo procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo skundas patenkintas, ieškovo prašymas dėl 2 070 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš BUAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto administravimo išlaidoms skiriamų lėšų yra tenkinamas.

44Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, CPK 290 straipsniu, 292 straipsniu,

Nutarė

45Pareiškėjo Krynicki Recykling S. A. skundą dėl BUAB „Lithuanian glass recycling“ 2019 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo tenkinti.

46Panaikinti BUAB „Lithuanian glass recycling“ 2019-10-31 kreditorių susirinkimo nutarimą „Dėl BUAB „Lithuanian glass recycling“ finansinių ataskaitų rinkinio“, kuriuo buvo nuspręsta „Atidėti finansinių ataskaitų nuo bankroto bylos BUAB „Lithuanian glass recycling“ iškėlimo dienos sudarymo, pateikimo kreditorių susirinkimui/ komitetui, tvirtinimo klausimus iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas dėl bendrovės veiklos vykdytos iki bankroto bylos iškėlimo dienos, priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje ir administratoriui bus grąžinti visi dokumentai iš ikiteisminio tyrimo bei atsakingi buvę bendrovės vadovai perduos visus dokumentus.“

47Priteisti Krynicki Recykling S. A. naudai 2 070 Eur bylinėjimosi išlaidų iš BUAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto administravimo išlaidoms skiriamų lėšų.

48Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėjas Krynicki Recykling S. A. kreipėsi į teismą su skundu,... 6. 2.... 7. Nurodė, kad 2019-11-04 protokolas laikytinas būtent 2019-10-31 kreditorių... 8. 3.... 9. Kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas yra akivaizdžiai neteisėtas, nes... 10. 4.... 11. Atsakovo BUAB „Lithuanian glass recycling“ atstovas bankroto... 12. 5.... 13. Visi nutarimai buvo priimti 2019-10-31 kreditorių susirinkime absoliučia... 14. 6.... 15. Esant pagrįstam įtarimui, kad bendrovės buvę vadovai padarė nusikalstamas... 16. 7.... 17. Kreditorių susirinkimo nutarimas nereiškia, kad įmonės finansinė... 18. 8.... 19. Pareiškėjas Krynicki Recykling S. A. pateikė dubliką, kuriame nurodė, jog... 20. 9.... 21. Atsakovo BUAB „Lithuanian glass recycling“ atstovas bankroto... 22. Skundas tenkinamas. ... 23. 10.... 24. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo... 25. 11.... 26. 2019-10-31 vykusio kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas „Dėl... 27. 12.... 28. Skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo teisme gautas 2019-11-13, todėl... 29. 13.... 30. Vadovaujantis CPK 12 straipsnyje įtvirtintu rungimosi principu ir CPK 178... 31. 14.... 32. Pareiškėjas prašo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo... 33. 15.... 34. Kreditoriai, be kitų jiems ĮBĮ nustatytų teisių, turi teisę kreditorių... 35. 16.... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės... 37. 17.... 38. Šiuo atveju bankroto administratorius teigia, jog ataskaitų negali sudaryti... 39. 18.... 40. Be to, teismo vertinimu skundžiamo kreditorių nutarimo formuluotė yra... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 42. 19.... 43. Atsižvelgiant į teismo procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo skundas... 44. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, CPK 290... 45. Pareiškėjo Krynicki Recykling S. A. skundą dėl BUAB „Lithuanian glass... 46. Panaikinti BUAB „Lithuanian glass recycling“ 2019-10-31 kreditorių... 47. Priteisti Krynicki Recykling S. A. naudai 2 070 Eur bylinėjimosi išlaidų iš... 48. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...