Byla 3K-3-286/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas), Aloyzo Marčiulionio (pranešėjas) ir Virgilijaus Grabinsko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens bankrutuojančios UAB ,,Revi“ administratoriaus UAB ,,Būrai“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus skundą suinteresuotiems asmenims UAB ,,Vevira“, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, advokatų kontorai ,,Rhetor R&R“ ir bankrutuojančios UAB ,,Revi“ administratoriaus UAB ,,Būrai“ įgaliotam asmeniui R. Ž. dėl bankrutuojančios UAB ,,Revi“ 2006 m. rugpjūčio 29 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 17 d. iškėlė UAB ,,Revi“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Būrai“, kurio įgaliotu asmeniu vykdant bankroto procedūras paskirtas R. Ž.

6Bankrutuojančios UAB ,,Revi“ kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius teismui paduotu skundu prašė atsisakyti tenkinti bankrutuojančios įmonės 2006 m. rugpjūčio 29 d. pakartotinio susirinkimo nutarimą dėl nepasitikėjimo bankroto administratoriumi UAB ,,Būrai“ pareiškimo ir kreipimosi į Vilniaus apygardos teismą dėl UAB ,,Būrai“ nušalinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo, taip pat prašė pripažinti neteisėtu to paties susirinkimo nutarimą atšaukti bankrutuojančios UAB ,,Revi“ kreditorių susirinkimo pirmininką Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją bei nauju pirmininku skirti UAB ,,Vevira“.

7Skunde nurodyta, kad pakartotinį kreditorių susirinkimą sušaukė kreditorius UAB ,,Vevira“, kuris turimais balsais pareiškė nepasitikėjimą esamu administratoriumi ir nusprendė kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį Vilniaus apygardos teismą dėl administratoriaus nušalinimo bei naujojo paskyrimo. Tačiau Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ne pirmąjį kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas, tuo tarpu UAB ,,Vevira“ tokios teisės neturėjo, dėl to šio susirinkimo nutarimai pripažintini neteisėtais.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 3 d. nutartimi pareiškėjo Vilniaus socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus skundą tenkino ir pripažino bankrutuojančios UAB ,,Revi“ 2006 m. rugpjūčio 29 d. pakartotinio kreditorių susirinkime priimtus nutarimus negaliojančiais.

10Teismas vadovavosi Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, nustatančia subjektus, turinčius teisę šaukti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimus, t. y. teismas, administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Subjektų sąrašas yra baigtinis, šios teisės normos taikymo negali pakeisti žemesnės galios teisės aktai ar kreditorių susirinkimo priimti nutarimai. Pagal nurodytą teisės normą atstovaujantis bent 10 proc. teismo patvirtintos kreditorinių reikalavimų sumos atskiras kreditorius gali tik inicijuoti kreditorių susirinkimo sušaukimą, kreipdamasis į išvardytus subjektus. Kadangi kreditorius UAB ,,Vevira“ neturėjo teisės sušaukti pakartotinio kreditorių susirinkimo, tai šio susirinkimo nutarimai yra neteisėti ir negalioja.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutartimi suinteresuoto asmens UAB ,,Vevira“ atskirasis skundas tenkintas iš dalies ir nuspręsta Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartį panaikinti bei perduoti klausimą nagrinėti iš naujo Vilniaus apygardos teismui.

12Apeliacinės instancijos teismas vadovavosi Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 4 dalies norma, suteikiančia teisę kreditorių susirinkimui pačiam nustatyti susirinkimo sušaukimo tvarką. UAB ,,Vevira“ kreditorių susirinkimą sušaukė remdamasis bankrutuojančios UAB ,,Revi“ kreditorių susirinkimo 2005 m. liepos 1 d. patvirtinta susirinkimų šaukimo tvarka. Pagal šią tvarką UAB ,,Vevira“ turėjo tokią teisę, nes jos turimi 48,74 proc. iš visų bankrutuojančios įmonės reikalavimų viršijo 10 proc. ribą, suteikiančią teisę šaukti kreditorių susirinkimą. Be to, neįvykus pirmajam susirinkimui pakartotinį susirinkimą turėjo šaukti bankroto administratorius. Ginčijami pakartotinio susirinkimo nutarimai priimti nepažeidžiant balsavimo tvarkos, dėl to yra teisėti iš esmės.

13III. Kasacinio skundo, prisidėjimų prie kasacinio skundo

14ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

15Kasaciniu skundu suinteresuoto asmens bankrutuojančios UAB ,,Revi“ administratorius UAB ,,Būrai“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartį. Kasacinio skundo prašymas grindžiamas iš esmės šiais argumentais:

161. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad bankrutuojančios UAB ,,Revi“ kreditorius UAB ,,Būrai“ turėjo teisę sušaukti kreditorių susirinkimą, prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 daliai, pagal kurią bankrutuojančios įmonės kreditorius neturi teisės šaukti kreditorių susirinkimo. Šios taisyklės negalėjo pakeisti patvirtinta bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimų šaukimo tvarka. Taip apeliacinės instancijos teismas pažeidė įstatymo viršenybės principą.

172. Sušaukus pakartotinį kreditorių susirinkimą buvo pažeistos kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės spręsti bankrutuojančios įmonės bankroto procedūrų klausimus. 2006 m. rugpjūčio 17 d. pirmajame kreditorių susirinkime svarstyti klausimai buvo nepriimti, nesurinkus reikiamos kreditorių balsų daugumos. Dėl to nebuvo galimas pakartotinio susirinkimo sušaukimas tais pačiais klausimais, kuriais jau buvo nepritarta pirmajame susirinkime, nes pakartotinis susirinkimas šaukiamas tik tada, kai pirmajame nėra kvorumo (Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 2 dalis). Šis procedūrinis pažeidimas nulėmė neteisėtą pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimą ir nutarimų jame priėmimą.

18Prisidėjimu prie suinteresuoto asmens bankrutuojančios UAB ,,Revi“ administratoriaus UAB ,,Būrai“ kasacinio skundo suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartį. Prisidėjime sutinkama su kasacinio skundo argumentais ir nurodoma, kad nebuvo teisinio pagrindo šaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą, dėl to jame priimti nutarimai yra neteisėti.

19Prisidėjimu prie suinteresuoto asmens bankrutuojančios UAB ,,Revi“ administratoriaus UAB ,,Būrai“ kasacinio skundo pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius sutinka ir palaiko kasacinio skundo argumentus ir prašymą panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartį.

20Atsiliepimu į suinteresuoto asmens bankrutuojančios UAB ,,Revi“ administratoriaus UAB ,,Būrai“ kasacinį skundą suinteresuotas asmuo UAB ,,Vevira“ prašo atsisakyti priimti ir nenagrinėti šio kasacinio skundo arba jį atmesti ir palikti nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutartį. Atsiliepime į kasacinį skundą nurodomi tokie nesutikimo su kasaciniu skundu argumentai:

211. Kasacinis skundas surašytas nesilaikant CPK 347 straipsnio 3 dalies reikalavimų. Pagal šią normą juridinio asmens vardu turi teisę kasacinį skundą surašyti to juridinio asmens darbuotojas, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Tuo tarpu byloje kasacinį skundą surašė ne kasatoriaus – juridinio asmens – darbuotojas, o kasatoriaus atstovo – juridinio asmens – darbuotojas. Kasatorius byloje yra bankrutuojanti UAB ,,Revi“, dėl to kasacinį skundą turėjo surašyti šios įmonės darbuotojas, tuo tarpu skundą surašė netinkamas asmuo – bankrutuojančios UAB ,,Revi“ administratoriaus UAB ,,Būrai“ patarėjas teisės klausimais M. K.

222. Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostata, įvardijanti subjektus, turinčius teisę šaukti kreditorių susirinkimus, neformuluoja draudimo kitiems kreditoriams šaukti tokius susirinkimus, dėl to nelaikytina imperatyvaus pobūdžio. Įmonių bankroto įstatyme nustatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka skirta kreditorių valios išreiškimui susirinkime užtikrinti. Nė vieno iš kreditorių teisės sušaukiant pakartotinį susirinkimą nebuvo pažeistos, nes visi kreditoriai buvo informuoti apie šaukiamą susirinkimą, galėjo atvykti ir dalyvauti jame. Kasaciniame skunde neatskleista, kokių neigiamų pasekmių kitiems įmonės kreditoriams ir administratoriui sukėlė ginčijamų nutarimų priėmimas.

233. Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimas, sukuriantis teises ir pareigas kreditoriams, yra sandoris CK 1.63 straipsnio 1 dalies prasme. Dėl to jis gali būti naikinamas CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tuo tarpu aplinkybės dėl tokių pagrindų byloje neįrodytos.

244. Atsiliepime išreikštas argumentas, kad Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 2 dalies nuostata dėl pakartotinio susirinkimo sušaukimo, kai susirinkime nepakanka atskirų kreditorių balsų nutarimams priimti, aiškintina kaip nustatanti pakartotinio susirinkimo sušaukimo galimybę tiek tais atvejais, kai nėra kreditorių kvorumo, tiek tais, kai susirinkime svarstomam klausimui priimti neužtenka kreditorių balsų.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

27Vienas iš bankrutuojančios UAB ,,Revi“ kreditorių UAB ,,Vevira“ 2006 m. rugpjūčio 3 d. pranešimu išsiuntė šaukimus kitiems bankrutuojančios UAB ,,Revi“ kreditoriams dėl 2006 m. rugpjūčio 17 d. turėsiančio įvykti kreditorių susirinkimo, šio neįvykimo atveju – dėl 2006 m. rugpjūčio 29 d. pakartotinio susirinkimo (b. l. 8). 2006 m. rugpjūčio 17 d. bankrutuojančios UAB ,,Revi“ kreditorių susirinkime nutarimai dėl nepasitikėjimo bankroto administratoriumi UAB ,,Būrai“ ir dėl kreditorių susirinkimo pirmininko Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atšaukimo nebuvo priimti nesurinkus reikiamos kreditorių balsų daugumos šiems nutarimams priimti (b. l. 10). 2006 m. rugpjūčio 29 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai priėmė nutarimus pareikšti nepasitikėjimą bankroto administratoriui UAB ,,Būrai“ ir kreiptis į teismą dėl šio administratoriaus nušalinimo bei naujojo paskyrimo, taip pat atšaukti kreditorių susirinkimo pirmininką Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir išrinkti naują pirmininką – UAB ,,Vevira“ (b. l. 13). Šiuos pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus byloje teismui paduotu skundu užginčijo bankrutuojančios UAB ,,Revi“ kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

28V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

29Dėl atsiliepime į kasacinį skundą išdėstyto argumento, kad kasacinį skundą surašė ne kasatoriaus bankrutuojančios UAB ,,Revi“ darbuotojas, o kasatoriaus atstovo bankroto administratoriaus UAB ,,Būrai“ darbuotojas, teisėjų kolegija nurodo, kad teisė surašyti kasacinį skundą bankrutuojančios UAB ,,Revi“ bankroto administratoriaus UAB ,,Būrai“ darbuotojui buvo įvertinta teisėjų atrankos kolegijos 2007 m. vasario 22 d. nutartyje, kuria nuspręsta kasacinį skundą priimti konstatavus jo atitiktį CPK reikalavimams. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 17 d. iškėlė UAB ,,Revi“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Būrai“, taigi šis bankrutuojančios įmonės atstovas atstovaujamojo vardu atlieka visus reikalingus procesinius veiksmus (CPK 54 straipsnis, 55 straipsnio 1 dalis).

30Nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Įmonių bankroto įstatyme ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos.

31Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta kreditorių teisė dalyvauti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių.

32Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad po pirmojo kreditorių susirinkimo kitus susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius, kurio reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Įstatyme išvardydamas asmenis, turinčius teisę sušaukti kreditorių susirinkimą, įstatymų leidėjas išsamiai nustato šiuos asmenis, nesuteikdamas kitiems asmenims tokios teisės. Kitose šio įstatymo teisės normose išimčių dėl šios normos taikymo nenumatyta. Dėl to aptariama teisės norma negali būti aiškinama išplečiant sąrašą asmenų, kurie įstatyme neįvardyti kaip turintys teisę sušaukti kreditorių susirinkimą. Pagal įstatymą kreditorius, turintis ne mažiau kreditorinių reikalavimų kaip 10 procentų visų kreditorių reikalavimų suma, turi tik teisę reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą, t. y. iniciatyvos teisę kreiptis į asmenis, turinčius teisę savarankiškai sušaukti kreditorių susirinkimą.

33Esant tokiam kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos teisiniam reglamentavimui, teisėjų kolegija pripažįsta teisiškai pagrįstu kasacinio skundo argumentą, kad bankrutuojančios UAB ,,Revi“ 2005 m. liepos 1 d. kreditorių susirinkimų šaukimo tvarka, kurioje nustatyta kiekvieno kreditoriaus, kurio reikalavimai siekia 10 procentų ribą, teisė sušaukti kreditorių susirinkimą, prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 daliai. Konstatuotina, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo šaukimo tvarka negali pakeisti ar išplėsti Įmonių bankroto įstatyme reglamentuojamų atvejų taikymo.

34Dėl to nagrinėjamoje byloje vienas iš bankrutuojančios UAB ,,Revi“ kreditorių UAB ,,Vevira“, turėjęs kreditorių reikalavimų 48,74 procentų dalį, savo iniciatyva negalėjo sušaukti kreditorių susirinkimo. Šiam kreditoriui sušaukus kreditorių susirinkimą, kuriame 2006 m. rugpjūčio 29 d. buvo priimti nutarimai, juos, kaip priimtus nesilaikius Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimų sušaukimų tvarkos, turi teisę nuginčyti suinteresuoti asmenys bankroto byloje. Neįgalioto pagal įstatymą sušaukti kreditorių susirinkimo asmens tokio susirinkimo šaukimas nesaisto kitų kreditorių atvykti į susirinkimą, jame dalyvauti, balsuoti, taip nėra užtikrinamas visų kreditorių valios išreiškimas šiame susirinkime priimant nutarimus.

35Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutartis priimta netinkamai taikant materialines teisės normas, dėl to nebuvo teisinio pagrindo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartį, kuria bankrutuojančios UAB ,,Revi“ 2006 m. rugpjūčio 29 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimai pripažinti negaliojančiais. Taigi apeliacinės instancijos teismo nutartis turi būti naikinama ir paliekama galioti pirmosios instancijos teismo nutartis (CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartį.

38Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 17 d. iškėlė UAB ,,Revi“ bankroto... 6. Bankrutuojančios UAB ,,Revi“ kreditorius Valstybinio socialinio draudimo... 7. Skunde nurodyta, kad pakartotinį kreditorių susirinkimą sušaukė... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 3 d. nutartimi pareiškėjo... 10. Teismas vadovavosi Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi,... 11. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006... 12. Apeliacinės instancijos teismas vadovavosi Įmonių bankroto įstatymo 22... 13. III. Kasacinio skundo, prisidėjimų prie kasacinio skundo... 14. ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 15. Kasaciniu skundu suinteresuoto asmens bankrutuojančios UAB ,,Revi“... 16. 1. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad bankrutuojančios UAB ,,Revi“... 17. 2. Sušaukus pakartotinį kreditorių susirinkimą buvo pažeistos kitų... 18. Prisidėjimu prie suinteresuoto asmens bankrutuojančios UAB ,,Revi“... 19. Prisidėjimu prie suinteresuoto asmens bankrutuojančios UAB ,,Revi“... 20. Atsiliepimu į suinteresuoto asmens bankrutuojančios UAB ,,Revi“... 21. 1. Kasacinis skundas surašytas nesilaikant CPK 347 straipsnio 3 dalies... 22. 2. Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostata, įvardijanti... 23. 3. Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimas, sukuriantis... 24. 4. Atsiliepime išreikštas argumentas, kad Įmonių bankroto įstatymo 24... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 27. Vienas iš bankrutuojančios UAB ,,Revi“ kreditorių UAB ,,Vevira“ 2006 m.... 28. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 29. Dėl atsiliepime į kasacinį skundą išdėstyto argumento, kad kasacinį... 30. Nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo... 31. Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta... 32. Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad po pirmojo... 33. Esant tokiam kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos teisiniam... 34. Dėl to nagrinėjamoje byloje vienas iš bankrutuojančios UAB ,,Revi“... 35. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad Lietuvos... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006... 38. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...