Byla e2A-781-790/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Gudžiūnienėsir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ apeliacinį skundądėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimocivilinėje byloje pagalieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atsakovei valstybės įmonei „Lietuvos oro uostai“dėl perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Statybos ritmas“, uždaroji akcinė bendrovė „Naujoji Aleksoto statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Avadi“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Naresta“,išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VERSLO“ kreipėsi į teismą, prašydamapripažinti, kad valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Lietuvos oro uostai“ sprendimai dėl laimėtojų UAB „Statybos ritmas“, UAB „Naujoji Aleksoto statyba“, UAB „Avadi“, UAB „Naresta“ nustatymo yra nepagrįsti ir neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimų.

82.

9Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Įvairūs statybos darbai Tarptautinio Kauno oro uosto teritorijoje (preliminari sutartis)“, pirkimo Nr. 443498 (toliau – Pirkimas). UAB „VERSLO“ pateikė pasiūlymą Pirkime. Perkančioji organizacija 2019 m. spalio 31 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis pateikė informaciją dėl pasiūlymų eilės ir nurodė, kad dešimt tiekėjų nustatyti kaip Pirkimo laimėtojai, o UAB „VERSLO“ pasiūlymas yra vienuoliktoje vietoje.

103.

11Ieškovė, susipažinusi su Pirkimui pateiktais kitų tiekėjų pasiūlymais, nustatė, kad dalies tiekėjų pasiūlymai neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų. UAB „VERSLO“ 2019 m. lapkričio 8 d. pateikė pretenziją, kurią perkančioji organizacija atmetė.

124.

13Atsakovė Pirkimo sąlygose nustatė reikalavimą, kad tiek tiekėjas, tiek jo subrangovai turi turėti teisę vykdyti atitinkamus statinio statybos darbus pastatuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje. Tiekėjo UAB „Avadi“ pasitelkiami subrangovai UAB „Arevita“ ir UAB „Veda“ neturi teisės atlikti darbų pastatuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje. Perkančioji organizacija tai pripažino, tačiau nepagrįstai nurodė, kad pati UAB „Avadi“ atitinka visus kvalifikacijos reikalavimus, išvardintus Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelės 1 punkte. Perkančioji organizacija nepagrįstai sprendė, kadUAB „Avadi“ nesiremia subtiekėjų pajėgumais siekdama atitikti tiekėjui taikytinus kvalifikacinius reikalavimus, kad galėtų vykdyti statybos darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje. Todėl UAB „Avadi“ turi diskreciją papildomai pasitelkti darbams subtiekėjus, kai pastarieji turi reikiamas teises vykdyti konkrečius darbus.

145.

15Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelės 1 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti specialiuosius statybos darbus – gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimą. Iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad pirkime pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų subtiekėjai) UAB „Statybos ritmas“ (subtiekėjas UAB „Mavista“), UAB „Naujoji Aleksoto statyba“ (subtiekėjas UAB „Mavista“), UAB „Avadi“ (subtiekėjai UAB „Arevita“ ir UAB „Veda“) ir UAB „Naresta“ neturi teisės vykdyti elektrotechnikos srities gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbų. Elektrotechnikos darbų sritys „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ ir „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ nėra lygiavertės. Kvalifikacijos atestate nurodyta statybos darbų sritis „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“, suteikia teisę vadovauti ar įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas, tačiau „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ yra platesnė sritis, apimanti ne tik gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas, bet ir kitasgaisrinės saugos inžinerines sistemas (pavyzdžiui, technologinių procesų automatinio valdymo įrenginius ir kt.).

166.

17Atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad vertindama UAB „Avadi“ atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, analizavo jos pateiktą kvalifikacijos atestatą, kuriame numatyta, jog pati UAB „Avadi“ turi teisę vykdyti darbus statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje. Atsakovė nurodė nesutinkanti su ieškovės pozicija, kad nurodytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir subtiekėjas. Tokia išvada negali būti daroma nei vertinant Pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus, nei analizuojant VPĮ ir teismų praktiką. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad UAB „Statybos ritmas“, UAB „Naujoji Aleksoto statyba“, UAB „Avadi“ ir UAB „Naresta“ pateikė tinkamus kvalifikacijos atestatus, kuriuose patvirtinta apie jiems suteiktą teisę įrengti „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerines sistemas“.

187.

19Tretieji asmenys UAB „Avadi“ ir UAB „Naresta“ su ieškiniu nesutiko.

208.

21Viešųjų pirkimų tarybapateikė išvadą, kurioje nurodė, kad UAB „Avadi“ atitinka kvalifikacijos reikalavimus,taip pat pažymėjo, jog už kvalifikacijos atestatų išdavimąUAB „Statybos ritmas“, UAB „Naujoji Aleksoto statyba“, UAB „Naresta“ atsakinga Lietuvos Respublikosaplinkos ministerija, todėl atsakovė, vertindama minėtų tiekėjų kvalifikaciją, pagrįstai atsižvelgė į ministerijos2019 m. liepos 9 d. raštą.

22II.

23Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

249.

25Vilniausapygardos teismas 2020 m. sausio 27 d.sprendimu ieškinį atmetė.

2610.

27Teismas nurodė, kad UAB „Avadi“ atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, o jos pasitelktų kitų ūkio subjektų (numatomų subrangovų) kvalifikacija neturi įtakos UAB „Avadi“ pasiūlymo vertinimui, kadangi tiekėjos ir jos nurodytų subrangovų pajėgumų suma pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus atitinka.

2811.

29Teismas pažymėjo, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. ypatingojo statinio statybos rangovams ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams kvalifikacijos atestatai išduodami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“. Kvalifikacijos atestatas suteikia teisę jo turėtojui vadovauti ar vykdyti kvalifikacijos atestate nurodytus statybos darbus, kurie nurodomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – STR 1.06.01:2016) 1 priedu. Šio reglamento 1 priedo 1.2.1 papunktyje nurodyti specialieji statybos darbai ,,< ... > statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas < ... >“. Šio reglamento 1 priedo 1.2.2 papunktyje nurodyti specialieji statybos darbai ,,gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (nenurodytų šio priedo 1.2.1 papunktyje) įrengimas“ apima gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimą. Jeigu kvalifikacijos atestate, išduotame po 2017 m. sausio 1 d., viena iš nurodytų statybos darbų sričių yra ,,gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“, įrašas suteikia teisę vadovauti ar įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas, tačiau nesuteikia teisės vadovauti ar įrengti gaisrinės saugos sistemų, susijusių su gaisro gesinimu (dūmų šalinimo sistemų, gaisrinio vandentiekio sistemų ir tinklų, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų). Visų ieškovės nurodytų tiekėjų arba jų subtiekėjų – UAB„Statybos ritmas“(subtiekėjas UAB „Mavista“), UAB „Naujoji Aleksoto statyba“ (subtiekėjas UAB „Mavista“), UAB „Avadi“, UAB „Naresta“ – kvalifikacijosatestatuose yra nurodyta, kad be teisės vadovauti ir atlikti gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo darbus, jie turi teisę atlikti ir statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimo, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimo, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų tiesimo, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimo darbus. Taigi minėti tiekėjai (arba jų subtiekėjai) turi kvalifikacijos atestatuose patvirtintą teisę atlikti specialiuosius statybos darbus, nurodytus STR 1.06.01:2016 1 priedo 1.2.1 papunktyje. Vadinasi, visi šie tiekėjai (arba jų pasitelkti subtiekėjai) turi teisę vadovauti ir įrengti gaisrines saugos sistemas, susijusias su gaisro gesinimu, ko ir reikalaujama Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelės 1 punkte.

3012.

31Teismas sprendė, kad ieškinyje nurodyti tiekėjai UAB „Statybos ritmas“, UAB „Naujoji Aleksoto statyba“, UAB „Avadi“, UAB „Naresta“ , kurie įrašyti į dešimties laimėjusių tiekėjų sąrašą, atitinka Pirkimo dokumentuose suformuluotus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, todėl ieškinį atmetė.

32III.

33Apeliacinioskundo ir atsiliepimų į jįargumentai

3413.

35Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „VERSLO“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais motyvais:

3613.1.

37Pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad UAB „Avadi“ pasitelktų kitų ūkio subjektų (numatomų subrangovų) kvalifikacija neturi įtakos UAB „Avadi“ pasiūlymo vertinimui, netinkamai įvertino Pirkimo specialiųjų sąlygų nuostatas. Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelėje aiškiai nurodyta, kad konkretų reikalavimą turi atitikti pats tiekėjas arba bent vienas jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės narys. Šios lentelės 1 ir 2 punkte numatyti skirtingi reikalavimai pačiam tiekėjui, subtiekėjui, jungtinės veiklos grupės nariui, ir tai įrodo ieškovėsargumentus dėl teisės verstis veikla, kuri reikalinga sutarčiai vykdyti, t. y. kvalifikacinis atestatas „neatskiriamas“ nuo asmens, kuriam jis išduotas – jo negalima „paskolinti“ ar „perleisti“ kitam asmeniui.

3813.2.

39Pirkimo bendrųjų sąlygų 4.15 papunktyje taip pat nurodyta, kad tuo atveju, kai tiekėjas numato subtiekėją pasitelkti veiklai, kurios atlikimui reikalingi atitinkami atestatai, licencijos, leidimai ar kiti panašaus pobūdžio dokumentai arba veiklą numato atlikti vienas iš jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės narių, nurodytus reikalavimus kvalifikacijai privalo atitikti subrangovas arba tas tiekėjų grupės narys, kuris vykdys konkrečią veiklą.Pirkimo bendrųjų sąlygų 4.18 papunktyje nurodyta, kad tais atvejais, kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais dėl Pirkimo sąlygose nustatytų ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimų, pirkėjas reikalauja, kad dalyvis ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą. Ieškovės teigimu, atsakovės Pirkimo sąlygose yra vartojamos skirtingos sąvokos pagal VPĮ 49 straipsnį (rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais) ir pagal VPĮ 88 straipsnį (subtiekėjai, kurių pajėgumais nesiremia), bei aiškiai nurodytas reikalavimas subtiekėjams turėti atestatus konkrečiai veiklai, kurią vykdys pagal sutartį.

4013.3.

41Atsakovė neginčijo, kad UAB „Avadi“ subrangovai neturi teisės atlikti ypatingų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje, statybos darbų. Ieškovės teigimu, atsakovė, vykdydama Pirkimo procedūras, nesilaikė Pirkimo sąlygų reikalavimų ir neįsitikino, kad subtiekėjas (subrangovas) atitinka Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelės 1 punkto reikalavimą.

4213.4.

43Teismas neatsižvelgė, kad statybos santykius reglamentuojantys teisės aktai nenumato išimčių subrangovams dėl būtinų kvalifikacinių atestatų turėjimo, kai tokius kvalifikacinius reikalavimus atitinka (turi atestatą) subrangovą pasamdęs rangovas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nurodo, kad jeigu rangovas ypatingo statinio statybos darbams atlikti pasamdo subrangovą, kuris neatitinka kvalifikacinių reikalavimų ir neturi kvalifikacijos atestato, tokiam rangovui taikoma Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) numatyta atsakomybė už statinio statybą neturint teisės verstis šia veikla. Tai, kad vykdydami veiklą ypatingajame statinyje tiek statinio statybos rangovas, tiek jo pasamdyti subrangovai privalo būti atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka, patvirtina ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

4413.5.

45Iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad tiekėjai UAB „Statybos ritmas“ (subtiekėjas UAB „Mavista“), UAB „Naujoji Aleksoto statyba“ (subtiekėjas UAB „Mavista“), UAB „Avadi“ (subtiekėjai UAB „Arevita“ ir UAB „Veda“), UAB „Naresta“ neturi teisės vykdyti elektrotechnikos srities gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbų. Minėti rangovai turi teisę vykdyti tik gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimą. Gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo sritis yra siauresnė ir nesuteikia rangovui vykdyti visų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbų.Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gruodžio 23 d. atsakyme nurodė, kad kvalifikaciniame atestate nurodytos sąvokos „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ ir „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ nėra lygiavertės. Statybos produkcijos sertifikavimo centras taip pat patvirtino, kad statybos darbų sritis „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ nėra lygiavertė statybos darbų sričiai „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“.

4613.6.

47Ieškovė pažymi, kad statybos darbų sritys „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ ir „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ yra priskiriamos elektrotechnikos darbų sričiai. Statybos darbų sritys „statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas“, „stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas“, „lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas“, „dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas“ yra priskiriamos mechanikos darbų sričiai. Elektrotechnikos darbų sritis nėra tapati mechanikos darbų sričiai, t. y. rangovas, turintis atestatą elektrotechnikos darbų sritims, neturi teisės atlikti mechanikos srities darbų ir atvirkščiai.

4813.7.

49Ieškovė nesutinka su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu ir nurodo, kad atsakovės atsakymo į pretenziją rengimas kitų suteiktų paslaugų atžvilgiu įvertintas neproporcingai.

5014.

51Atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

5214.1.

53Ieškovė nepagrįstai teigia, kad pagal Pirkimo sąlygas atitikti kvalifikacinius reikalavimus turi ir tiekėjas, ir subtiekėjas. Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelės 1 punkte nustatyta, kad kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti tiekėjas ir (ar) subtiekėjas. Šiuo atveju tiekėjas UAB „Avadi“ šį kvalifikacinį reikalavimą atitinka ir tam pateikia kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. UAB „Arevita“ ir UAB „Veda“, kuriuos UAB „Avadi“ planuoja pasitelkti, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Avadi“ pati atitinka visus atsakovės keliamus kvalifikacinius reikalavimus, laikomos subtiekėjais, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, taigi perkančioji organizacija turi tik patikrinti, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjų pašalinimo pagrindų.

5414.2.

55Tai, kad UAB „Avadi“, turintis reikiamą kvalifikaciją, darbams atlikti pasitelkia subtiekėjus, nesuponuoja išvados, jog šie subtiekėjai bus pasitelkti atlikti tuos darbus, kurių jie neturi teisės atlikti. UAB „Avadi“ turi diskreciją pasitelkti subtiekėjus tam tikroms statybos darbų dalims, kurioms subtiekėjai turi reikiamą kvalifikaciją, arba iki sutarties vykdymo pradžios juos pakeisti kitais.

5614.3.

57UAB „Avadi“ subtiekėjai UAB „Arevita“ ir UAB „Veda“ pasitelkiami atlikti elektros inžinerinių sistemų įrengimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimo, apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimo, šildymo, vėdinimo oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimo darbams atlikti. Šie darbai nėra priskiriami prie nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos ir tvarkybos darbų, todėl atestatai, patvirtinantys subtiekėjų teisę atlikti statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje, statybos darbus, kuriems jie pasitelkiami, nėra išduodami.

5814.4.

59Kvalifikacijos atestato įrašas „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ neapima teisės vadovauti ar įrengti gaisrinės saugos sistemų, susijusių su gaisro gesinimu (dūmų šalinimo sistemų, gaisrinio vandentiekio sistemų ir tinklų, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų). Tačiau UAB „Statybos ritmas“ (subtiekėjas UAB „Mavista“), UAB „Naujoji Aleksoto statyba“ (subtiekėjas UAB „Mavista“), UAB „Avadi“ (subtiekėjas UAB „Arevita“ ir UAB „Veda“) ir UAB „Naresta“ kvalifikacijos atestatuose atskirai nurodyta, kad jie turi teisę įrengti gaisrines saugos sistemas, susijusias su gaisro gesinimu.

6014.5.

61Nuo 2017 m. sausio 1 d. išduodamuose atestatuose įrašai „darbo sritis: gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ ir „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ savo reikšme yra tapatūs ir suteikia teisę ypatingojo statinio rangovui vykdyti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (nenurodytų STR 1.06.01:2016 1 priedo 1.2.1 papunktyje) įrengimo darbus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 m. sausio 13 d. raštas, pateiktas sutrečiojo asmens UAB „Naresta“ 2020 m. sausio 13 d. pateiktais papildomais įrodymais). Pirkimo dokumentuose yra vartojamos sąvokos, kurios buvo naudojamos atliekant įrašus kvalifikaciniuose atestatuose tiek iki 2017 m. sausio 1 d., tiek ir po 2017 m. sausio 1 d., tuo tarpu Pirkimui pateikti kvalifikaciniai atestatai yra išduoti jau po 2017 m. sausio 1 d.

6214.6.

63Teismas atsakovės naudai pagrįstai priteisė 5 723,30 Eur išlaidų už teisinę pagalbą. Bylinėjimosi išlaidų lentelė, kuria remiasi ieškovė, yra pateikta su galimomis priteisti maksimaliomis sumomis,todėl ieškovės argumentai, neva teismas netinkamai įvertino priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį, yra atmestini.

6415.

65Trečiasis asmuo UAB „Avadi“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

6615.1.

67UAB „Avadi“ atitinka Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelės 1 punkte keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Teismas atsižvelgė, kad kvalifikacijos atestate išsamiai nurodytos UAB „Avadi“ suteiktos teisės, įskaitant teisę statybos darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje. Kadangi pati UAB „Avadi“ atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus, teismas pagrįstai nevertino subtiekėjų UAB „Arevita“ ir UAB „Veda“ atitikimo Pirkimo specialiųjų sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams. UAB „Avadi“ nesiremia subtiekėjų pajėgumais, kad atitiktų tiekėjui keliamus kvalifikacinius reikalavimus statybos darbams atlikti kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje. Ieškovė neteisingai interpretuoja Pirkimo sąlygas, nurodydama, kad pagrindiniam tiekėjui atitinkant visus kvalifikacijos reikalavimus, subtiekėjai taip pat privalo turėti kvalifikacijos atestatą, patvirtinantį teisę būti statybos rangovu ypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

6815.2.

69Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ĮV-151 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašo patvirtinimo“nustato reikalavimus nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos konkrečių darbų vykdymui, o ne visiems statybos darbams. UAB „Avadi“ pasitelktų subtiekėjų nurodyti darbai – elektrosinžinerinių sistemų įrengimas, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, šildymo, vėdinimo oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas – nėrapriskiriami prie nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos ir tvarkybos darbų.

7015.3.

71UAB „Avadi“ turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus ir jos kvalifikacijos atestatas patvirtina tokią teisę. Teismas teisingai pažymėjo, kad ne tik UAB „Avadi“, bet ir kitų laimėtojų kvalifikacijos atestatuose nustatyta daugiau teisių nei nurodo ieškovė. UAB „Avadi“ pagal kvalifikacijos atestatą suteikta teisė atlikti stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimą, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimą, statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimą, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų tiesimą, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimą, statinio apsaugines signalizacijas, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimą. Šios teisės iš esmės atitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251 patvirtintose Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijose pateiktą gaisrinės saugos inžinerinių sistemų sąrašą.

7216.

73Trečiasis asmuo UAB „Naresta“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

7416.1.

75Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio STR 1.06.01:2016 1 priedo1.2 papunktis numato tokią specialių statybos darbų klasifikaciją: mechanikos darbai, inter alia (be kita ko) statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai (1.2.1 papunktis); elektrotechnikos darbai, inter aliagaisrinės saugos inžinerinių sistemų (nenurodytų šio priedo 1.2.1 papunktyje)įrengimas; kiti panašūs darbai (1.2.2 papunktis). Trečiojo asmens kvalifikacijos atestatas buvo išduotas 2018 m. lapkričio 30 d., jame numatyta su gaisrinės saugos darbais susijusi kvalifikacija buvo įvardinta pagal nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusią specialiųjų statybos darbų kvalifikaciją. Atestate nurodyti tiek visi su gaisrine sauga susiję mechanikos darbai – statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionarių gaisrų gerinimo sistemų įrengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų tiesimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas, tiek ir elektrotechnikos darbai – gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. Kadangi STR 1.06.01:2016 1 priedo 1.2.2 papunktyje yra naudojama formuluotė „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (nenurodytų šio priedo 1.2.1 papunktyje) įrengimas“, kvalifikacijos atestate naudojama patikslinta, tačiau savo prasme teisės aktą atitinkanti formuluotė „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“. Taip yra todėl, kad su gaisrine sauga susiję specialieji statybos darbai, išskyrus priskiriamus mechanikos darbams, yra susiję su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų (signalizacijos) įrengimu. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime išsamiai išanalizavo teisės aktų nuostatas, kompetentingų institucijų pateiktus paaiškinimus, konkurse dalyvavusių tiekėjų kvalifikacijos atestatų turinį ir konstatavo, kad visi konkurso laimėtojais pripažinti tiekėjai (arba jų pasitelkti subtiekėjai ) turi teisę vadovauti ir įrengti gaisrines saugos sistemas, susijusias su gaisro gesinimu, kaip to reikalaujama Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelės 1 punkte.

7616.2.

77Ieškovė remiasi į bylą pateiktais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Statybos produkcijos sertifikavimo centro raštais, nors šios institucijos savo atsakymuose yra nurodžiusios, kad jos nėra kompetentingos teikti tokio pobūdžio išaiškinimus.Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 m. sausio 13 d. rašte nurodyta, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. išduotame kvalifikacijos atestate įrašai „darbo sritis: gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ ir „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ savo reikšme yra tapatūs ir suteikia teisę ypatingojo statinio rangovui vykdyti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (nenurodytų STR 1.06.01:2016 1 priedo 1.2.1 papunktyje) įrengimo darbus (pvz., gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų ir pan.).

78Teisėjų kolegija

konstatuoja:

79IV.

80Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8117.

82Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skundenustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Dėl ieškovės paaiškinimų ir prie jų pridėtų įrodymų priėmimo

8318.

84Ieškovė apeliacinės instancijos teismui 2020 m. kovo 20 d. pateikė paaiškinimus dėl pateiktų atsiliepimų į apeliacinius skundus, kuriuose nurodo papildomus argumentus, kad mechanikos darbai ir elektrotechnikos darbai yra skirtingos statybos darbų sritys, interpretuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 m. sausio 13 d. raštą, nurodo aplinkybes apie Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos organizuojamus profesinių žinių vertinimo egzaminus, jų programas, prie paaiškinimų prideda Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymus, kuriais patvirtintos profesinių žinių vertinimo egzaminų programos.

8519.

86CPK 42 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi teisę duoti teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu, teikti savo samprotavimus visais bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais. Šią teisę šalys turi ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 302 straipsnis), tačiau ja privalo naudotis atsižvelgdami į draudimąapeliacinį skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis), taip pat draudimą kelti naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Be to, šalys, teikdamos paaiškinimus apeliacinės instancijos teismui, negali pildyti ar keisti apeliacinio skundo pagrindo bei dalyko pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui (CPK 307 straipsnis).

8720.

88Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

8921.

90Iš ieškovės 2020 m. kovo 20 d. apeliacinės instancijos teismui pateiktų paaiškinimų turinio matyti, kad juose ieškovė nurodo papildomus argumentus, kurie nebuvo nurodyti jos apeliaciniame skunde. Taigi ieškovė rašytiniais paaiškinimais iš esmės papildo apeliacinio skundo pagrindą jau pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui. Ieškovė prie papildomų paaiškinimų pridėdama naujus įrodymus nepagrindžia, kad tokių įrodymų ji dėl objektyvių priežasčių negalėjo pateikti pirmosios instancijos teismui arba jų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Todėl teisėjų kolegija atsisako priimti ieškovės 2020 m. kovo 20 d. apeliacinės instancijos teismui pateiktus paaiškinimus ir prie jų pridėtus įrodymus. Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių ir ginčo esmės

9122.

92Atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ vykdo supaprastintą įvairių statybos darbų tarptautinio Kauno oro uosto teritorijoje pirkimą. Šio Pirkimo metu atsakovė siekia sudaryti preliminariąsias sutartis su dešimt laimėjusius pasiūlymus pateikusių tiekėjų. 2019 m. spalio 31 d. atsakovė informavo ieškovę apie patvirtintą pasiūlymų eilę, kurioje ieškovės pasiūlymas užėmė vienuoliktą vietą. Ieškovė 2019 m. lapkričio 8 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl jos sprendimo pripažinti kai kurių tiekėjų pasiūlymus laimėjusiais, teigdama, kad šie tiekėjai neturi reikiamos kvalifikacijos. Atsakovė 2019 m. lapkričio 19 d. priėmė sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos.

9323.

94Ieškovė kreipėsi į teismą, ginčydama atsakovės sprendimą laimėjusiais Pirkimą pripažinti tiekėjų UAB „Statybos ritmas“, UAB „Naujoji Aleksoto statyba“, UAB „Avadi“ ir UAB „Naresta“ pasiūlymus. Iš ieškovės pretenzijos ir ieškinio matyti, kad ieškovė kelia ginčą dviem aspektais: 1) UAB „Avadi“pasiūlymas negalėjo būti pripažintas laimėjusiu, nes jos pasitelkti subrangovai UAB „Arevita“ ir UAB „Veda“ neturi teisės Lietuvos Respublikoje atlikti ypatingų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje, statinio statybos darbų, kaip yra reikalaujama Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunktyje esančios 2 lentelės 1 punkte; 2) tiekėjųUAB „Statybos ritmas“, UAB „Naujoji Aleksoto statyba“, UAB „Avadi“ ir UAB „Naresta“pasiūlymai negalėjo būti pripažinti laimėjusiais, nes jie (jų subrangovai) neturi teisės atlikti ypatingų statinių gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbų, kaip yra reikalaujama Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunktyje esančios 2 lentelės 1 punkte.

9524.

96Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu netenkino ieškinio reikalavimų, nurodęs, kad pati UAB „Avadi“ atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, todėl jos pasitelktų kitų ūkio subjektų (numatomų subrangovų) kvalifikacija neturi įtakos pasiūlymo vertinimui.Be to, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tiekėjų UAB „Statybos ritmas“, UAB „Naujoji Aleksoto statyba“, UAB „Avadi“ ir UAB „Naresta“ (jų subrangovų) kvalifikacijos atestatuose esančius duomenis,padarė išvadą, kad minėti tiekėjai (jų subtiekėjai) turi teisę vadovauti ir įrengti gaisrines sistemas, susijusias su gaisro gesinimu, todėl jie atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Ieškovė su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka ir mano, kad skundžiamas sprendimas priimtas nevisapusiškai, neobjektyviai įvertinus faktines bylos aplinkybes. Dėl UAB „Avadi“ (jos nurodytų subrangovų) kvalifikacijos

9725.

98VPĮ 47 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus. Pagal VPĮ 47 straipsnio 1 dalį, tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, pasirinktinai atsižvelgiama, į jų teisę verstis atitinkama veikla, finansinį ir ekonominį pajėgumą, techninį ir profesinį pajėgumą.

9926.

100VPĮ 47 straipsnio 2 dalyje detalizuota, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, jog tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos(toliau – Metodika) 11 punktas nustato, kad reikalavimas, jog tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, gali būti nustatomas tik toks, kuris leistų patikrinti, ar atitinkamam tiekėjui norminiais teisės aktais yra suteikta arba pagal juos yra įgyta atitinkama teisė verstis veikla, kuri bus būtina pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti. Teisė verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti, gali būti suteikta remiantis bendraisiais pagrindais arba atitinkamos teisės suteikimui yra nustatyta speciali tvarka, kurioje yra reglamentuojama atitinkamos specifinės teisės įgijimo, suteikimo bei naudojimosi tvarka ir sąlygos.

10127.

102Pirkimu atsakovė siekia įsigyti įvairių statybos darbų tarptautinio Kauno oro uosto teritorijoje (Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.1 papunktis). Pirkimo objekto aprašymas pateikiamas Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priede – techninėje specifikacijoje(ji viešai skelbiama viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje). Techninės specifikacijos 3 punkte nurodyta, kad Kauno oro uoste yra virš 50 įvairios paskirties ir kategorijų (ypatingų, neypatingų ir nesudėtingų) statinių, didžiąją dalį iš šių statinių sudaro negyvenamieji pastatai, inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir kiti (inžineriniai) statiniai. Techninės specifikacijos 3 punkte nurodyta, kad darbai bus vykdomi transporto ir administracinės paskirties pastatuose bei kituose (inžineriniuose) statiniuose, garažo paskirties pastatuose skirtuose transporto priemonėms laikyti ir (ar) remontuoti, automobilių antžeminėse automobilių saugyklose, sandėliavimo paskirties pastatuose, viešbučių paskirties pastatuose, poilsio paskirties pastatuose, maitinimo paskirties pastatuose, specialiosios paskirties pastatuose, pagalbinio ūkio paskirties pastatuose, inžineriniuose tinkluose, kituose (inžineriniuose) statiniuose, inžineriniuose statiniuose (susisiekimo komunikacijose) ir kt. Taip pat darbai gali būti vykdomi kituose statiniuose – kitos paskirties statiniuose: tvoros, stoginės, atraminės sienutės ir kt.

10328.

104Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelėje nustatyti kvalifikacijos reikalavimai, kuriuos turi atitikti tiekėjas ir (ar) subtiekėjas pagal prisiimtas prievoles sutarties vykdymui. Šios lentelės 1 punkte nurodytas reikalavimas turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti statinio statybos darbus, statinio kategorija: ypatingi statiniai, statinių grupės – negyvenamieji statiniai ir pastatai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje. Tokie kvalifikacijos reikalavimai įtvirtinti atsižvelgiant į Statybos įstatymo 18 straipsnyje reglamentuojamą specifinę teisę būti ypatingų statinių, taip pat ypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statybos rangovu. Ši teisė juridiniams asmenims ar jų padaliniams suteikiama, jeigu jie atitinka Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir yra atestuojami (Statybos įstatymo 18 straipsnio 2, 3, 6 dalys).

10529.

106Byloje nustatyta, kad tiekėja UAB „Avadi“ yra atestuota ir turi teisę būti ypatingų statinių, taip pat ypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statybos rangove. Tačiau ieškovė teigia, kad UAB „Avadi“ paraiškoje nurodyti subtiekėjai UAB „Arevita“ ir UAB „Veda“ neturi teisės būti ypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statybos rangovais, todėl atsakovės sprendimas pripažinti laimėjusiu Pirkimą UAB „Avadi“ pasiūlymą yra neteisėtas. Su tokiais ieškovės argumentais teisėjų kolegija nesutinka.

10730.

108Keliamam ginčui spręsti aktualu tai, kad VPĮ ir teismų praktikoje išskiriamos savo pobūdžiu skirtingos ūkio subjektų bendradarbiavimo viešuosiuose pirkimuose formos – rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais ir subtiekimas.

10931.

110VPĮ nuostatos suteikia tiekėjams teisę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad jie (tiekėjai) atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba kitus nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (VPĮ 49 straipsnio 1 dalis). Tiekėjams siekiant pasinaudoti tokia teise, keliamas reikalavimas, kad būtent kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, patys atliktų tuos darbus, kuriems reikia jų pajėgumų (VPĮ 49 straipsnio 2 dalis), taip pat kad tiekėjas įrodytų, jog vykdant pirkimo sutartį kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami (VPĮ 49 straipsnio 3 dalis). Tiekėjams remiantis kitų ūkio subjektų pajėgumais, perkančiajai organizacijai tenka pareiga pagal VPĮ 50 ir 51 straipsnius (reglamentuojančius Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą) patikrinti, ar tokie ūkio subjektai tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus bei ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nustatytų jų pašalinimo pagrindų (VPĮ 49 straipsnio 4 dalis). Iš esmės tokios pat nuostatos dėl tiekėjų rėmimosi kitų ūkio subjektų pajėgumais yra nustatytos ir Metodikos 22 – 28 punktuose.

11132.

112Antroji ūkio subjektų bendradarbiavimo forma (subtiekimas) – tai pirkimo sutartyje numatytų darbų perdavimas vykdyti kitiems subjektams (VPĮ 2 straipsnio 45 dalis). Tiekėjai nėra visiškai laisvi pirkimo sutartyje numatytus darbus perduoti vykdyti kitiems subjektams. Siekiant užtikrinti VPĮ principų ir imperatyvaus teisinio reglamentavimo laikymąsi, VPĮ nustato tam tikrus reikalavimus subtiekimui. Tiekėjas turi išviešinti, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subtiekėjus. Tai nustatyta VPĮ 88 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią perkančioji organizacija privalo reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Konkretūs subtiekėjai privalo būti išviešinti vėliausiai iki pirkimo sutarties vykdymo pradžios – pagal VPĮ 88 straipsnio 4 dalį pirkimo dokumentuose privalo būti nustatyta, jog sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas praneštų tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir kt.; perkančioji organizacija privalo reikalauti, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, o taip pat ir apie subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.Tuo atveju, jeigu tiekėjas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, perkančioji organizacija gali patikrinti, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų (VPĮ 88 straipsnio 5 dalis). Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas per nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

11333.

114Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisinė kategorija „kito subjekto pasitelkimas“ gali turėti dvejopą reikšmę: vienas ūkio subjektas, teikiantis pasiūlymą (paraišką) viešajame pirkime, ir, pripažintas laimėtoju, sudaręs ir vykdantis sutartį perkančiosios organizacijos naudai, bendradarbiauja su kitu ūkio subjektu, siekdamas, pirma, įrodyti kvalifikacijos reikalavimų atitiktį pirkimo procedūros metu, nes jo nuosavi ištekliai (pajėgumas) nėra pakankami, antra, perleisti dalį viešojo pirkimo sutarties vykdymo. Kasacinis teismas pažymi, kad šie elementai (ūkio subjektų santykiai) gali tiek sutapti, tiek egzistuoti atskirai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-86-916/2020 31 punktas).

11534.

116Nagrinėjamo ginčo atveju susiklostė ūkio subjektų bendradarbiavimo forma – subtiekimas, nesiremiant subtiekėjų pajėgumais. Kaip minėta, šiuo atveju pati tiekėja UAB „Avadi“ be subtiekėjų pajėgumų atitinka atsakovės keliamą kvalifikacijos reikalavimą būti atestuotai ir turėti specifinę teisę vykdyti rangos darbus ypatinguose statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Teisėjų kolegijos vertinimu, esant tokiai situacijai, kai pati tiekėja turi reikiamą pajėgumą, atsakovė neprivalėjo nustatyti, ar šios tiekėjos paraiškoje nurodyti subtiekėjai taip pat turi aptariamą pajėgumą ir gali vykdyti darbus ypatinguose statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

11735.

118Tokią išvadą teisėjų kolegija daro pirmiausia dėl to, kad jeigu atsakovė tikrintų subtiekėjų, kurių pajėgumais tiekėja nesiremia, kvalifikaciją dar iki pirkimo sutarties vykdymo pradžios, ar tuo labiau pašalintų tiekėją iš Pirkimo procedūrų, nes nurodyti subtiekėjai neturi kvalifikacijos, tokie atsakovės veiksmai neatitiktų VPĮ 88 straipsnio 1 ir 4 dalyse įtvirtinto teisinio reglamentavimo, pagal kurį tiekėja su pasiūlymu privalo išviešinti tik sutarties objekto dalį, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai, o konkrečius subtiekėjus privalo nurodyti ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, be to, tiekėja subtiekėjus gali pakeisti tiek iki pirkimo sutarties vykdymo pradžios, tiek jau vykdydama sutartį. Tokie veiksmai neatitiktų ir VPĮ 88 straipsnio 5 dalyje įtvirtinto reguliavimo, nustatančio, kad jeigu tiekėjas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, perkančioji organizacija gali patikrinti, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų.Atsakovė pagrįstai nurodo, kad tai, jog UAB „Avadi“, turinti reikiamą kvalifikaciją, darbams atlikti pasitelkia subtiekėjus, nesuponuoja išvados, jog būtent šie subtiekėjai ir bus pasitelkti atlikti tuos darbus, kurių jie neturi teisės atlikti. UAB „Avadi“ turi diskreciją pasitelkti subtiekėjus tam tikroms statybos darbų dalims, kurioms subtiekėjai turi reikiamą kvalifikaciją, arba iki sutarties vykdymo pradžios juos pakeisti kitais.

11936.

120Be to, išvadą, kad atsakovė neprivalėjo tikrinti, ar tiekėjos paraiškoje nurodyti subtiekėjai, kurių pajėgumais ji nesiremia, turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą, patvirtina ir Pirkimo dokumentų sąlygos. Ieškovė teisingai nurodo, kad pagal Pirkimo bendrųjų sąlygų 4.15 papunktį, tuo atveju, kai tiekėjas numato subtiekėją pasitelkti veiklai, kurios atlikimui reikalingi atestatai, licencijos, leidimai ar kiti panašaus pobūdžio dokumentai, nurodyti Pirkimo specialiosiose sąlygose, tokius reikalavimus kvalifikacijai privalo atitikti subrangovas, kuris vykdys konkrečią veiklą. Tačiau ieškovė neatsižvelgia į tai, kad Pirkimo bendrųjų sąlygų 4.24 papunktyje yra nustatytas momentas, iki kurio tiekėjas privalo pateikti subtiekėjų, kurių pajėgumais jis nesiremia, kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus – šioje nuostatoje įtvirtinta sąlyga, kad sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas privalės perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, pateikti šių subtiekėjų deklaracijas, bei, jeigu reikalaujama, dokumentus, patvirtinančius, kad šie subtiekėjai turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą ir reikalingą kvalifikaciją.

12137.

122Svarbu pažymėti ir tai, kad Pirkimas organizuojamas siekiant su dešimt laimėjusių tiekėjų sudaryti preliminariąsias sutartis. Pirkimo dokumentai nustato, kad pagrindinės pirkimo sutartys bus sudaromos po atnaujinto varžymosi procedūros pagal atsakovės pateikiamus užsakymus. UAB „Avadi“ paraiškoje išviešino, kad subtiekėjus ji pasitelks elektros inžinerinių sistemų įrengimui, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimui ir kitiems darbams. Įvertinus šios nutarties 27 punkte apibūdinto pirkimo objekto apimtį, galima daryti išvadą, kad ne visi darbai, kuriems bus reikalinga pasitelkti subtiekėjus, bus atliekami ypatinguose statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (pvz., dalis darbų bus atliekama neypatinguose, nesudėtinguose statiniuose). Taigi tokiais atvejais subtiekėjų (ne)turima teisė atlikti statybos rangos darbus ypatinguose statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, apskritai nebus aktuali. Tačiau bet kuriuo atveju, tai, ar subtiekėjai privalo turėti aptariamą specifinę teisę bei ar ją turi, bus tikrinama Pirkimo bendrųjų sąlygų 4.24 papunktyje nustatyta tvarka.

12338.

124Taigi teisėjų kolegija, apibendrindama šiuos argumentus, konstatuoja, kad atsakovė priėmė pagrįstą sprendimą pripažinti laimėjusiu tiekėjos UAB „Avadi“ pasiūlymą ir neturėjo pagrindo laikyti, jog ši tiekėja neatitinka minėto kvalifikacijos reikalavimo. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad pati tiekėja UAB „Avadi“ atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, todėl jos pasitelktų kitų ūkio subjektų (numatomų subrangovų) kvalifikacija neturi įtakos tiekėjos pasiūlymo vertinimui, pripažintina pagrįsta. Dėltiekėjų kvalifikacijos, susijusios su gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimu

12539.

126Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelės 1 punkte atsakovė išvardijo specialiųjų statybos darbų sritis (pagal STR 1.06.01:2016 1 priedą „Statybos darbų sritys“), kuriose tiekėjai privalo turėti teisę vykdyti rangos darbus. Tarp šių sričių atsakovė nurodė statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimą, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimą, taip pat gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimą.

12740.

128Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tiekėjams UAB „Statybos ritmas“, UAB „Naujoji Aleksoto statyba“, UAB „Avadi“ ir UAB „Naresta“ (jų subrangovams) išduotuose kvalifikacijos atestatuose nurodyta, jog šie tiekėjai (jų subrangovai) turi teisę būti statybos rangovais statinių vidaus gaisrinio vandentiekio įrengimo, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimo, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo srityse. Ieškovė, motyvuodama tuo, kad gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo sritis yra siauresnė nei gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, teigia, jog minėti teikėjai neturi reikalaujamos kvalifikacijos (teisės vykdyti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbų), todėl jų pasiūlymai negalėjo būti pripažinti laimėjusiais Pirkimą.

12941.

130Pirmosios instancijos teismas palaikė atsakovės poziciją, kad tiekėjai atitinka Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelės 1 punkte numatytus reikalavimus, kadangi jie pagal turimus kvalifikacijos atestatus turi teisę įrengti tiek gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas, tiek ir gaisrinės saugos sistemas, susijusias su gaisro gesinimu. Ieškovė apeliaciniame skunde toliau laikosi aiškinimo, kad tiekėjų kvalifikacijos atestatų įrašas „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ nesuteikia teisės vykdyti visų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbų, remiasi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gruodžio 23 d. rašte, Statybos produkcijos sertifikavimo centro 2019 m. lapkričio 29 d. rašte pateiktais paaiškinimais. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti.

13142.

132Nuo 2017 m. sausio 1 d. ypatingojo statinio statybos rangovams kvalifikacijos atestatai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ VIII skyriumi. Pagal šio aprašo 86.5.1 papunktį kvalifikacijos atestate įrašoma statinio statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų STR 1.06.01:2016.

13343.

134STR 1.06.01:2016 1 priedo „Statybos darbų sritys“ 1.2 papunktyje nurodoma, kad specialieji statybos darbai skirstomi į mechanikos ir elektrotechnikos darbus. Šio priedo 1.2.1 papunktyje išvardyti mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; naftos, dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai); o 1.2.2 papunktyje nurodyti elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (nenurodytų šio priedo 1.2.1 papunktyje) įrengimas; kiti panašūs darbai).

13544.

136Iš šių STR 1.06.01:2016 nuostatų matyti, kad, klasifikuojant specialiųjų statybos darbų sritis, darbai, susiję su gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimu, yra priskirti tiek prie mechanikos darbų (statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas), tiek prie elektrotechnikos darbų (šiai sričiai priskiriamas kitų, nei nurodyta prie mechanikos darbų srities, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas).

13745.

138Atsakovė, Pirkimo sąlygose nustatydama kvalifikacijos reikalavimą tiekėjams turėti teisę atlikti darbus, susijusius su gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimu, nurodė tas nurodė darbų sritis, kurios pagal STR 1.06.01:2016 1 priedą „Statybos darbų sritys“ priskirtos prie mechanikos darbų (statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas) ir prie elektrotechnikos darbų (gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas). Tačiau atsakovė, nustatydama reikalavimą tiekėjams turėti teisę atlikti elektrotechnikos darbų sričiai priskiriamus gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus, konkrečių gaisrinės saugos inžinerinių sistemų, kurių įrengimo darbus turėtų teisę atlikti rangovai, nedetalizavo.

13946.

140Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad atsakovė, Pirkimo sąlygose nustatydama kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, nedetalizavo konkrečių gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbų, priskiriamų elektrotechnikos darbų sričiai, gali būti paaiškinama tuo, jog STR 1.06.01:2016 1 priede „Statybos darbų sritys“ nėra nurodyta, kokie konkretūs gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbai (nepriskiriami prie mechanikos srities darbų) patenka į elektrotechnikos darbų sritį, kaip tokie rangos darbai klasifikuojami ir pan. Pastebėtina, kad toks klausimas nėra reglamentuojamas ir kitais privalomo pobūdžio teisės aktais. Vienintelis rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kuriame pateikiama gaisrinės saugos inžinerinių sistemų klasifikacija, yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251 patvirtintos Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijos, tačiau jos yra skirtos gaisrinės saugos inžinerinių sistemų naudotojams ir (ar) savininkams bei šių sistemų priežiūrą atliekantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

14147.

142Taigi darytina išvada, kad spręsti, kokie gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbai priskiriami elektrotechnikos darbų sričiai, atitinkamai kokie kvalifikacijos atestatai šioje srityje išduodami rangovams, yra palikta atestavimą atliekančiam Statybos produkcijos sertifikavimo centrui.Ieškovė apeliaciniame skunde, remdamasi Statybos produkcijos sertifikavimo centro viešai skelbiamais duomenimis, nurodo, kad praktikoje rangovams yra išduodami kvalifikacijos atestatai, kuriuose įrašyta „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ (ieškovės teigimu, tokių atestatų yra išduota dešimt) ir „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ (ieškovės teigimu, tokių atestatų išduota virš devyniasdešimt).

14348.

144Teisėjų kolegijos vertinimu, pagal į bylą pateiktus valstybės institucijų paaiškinimus negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad kvalifikacijos atestatai, kuriuose yra įrašyta „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ suteikia rangovams platesnės apimties teises, nei kvalifikacijos atestatai, kuriuose yra įrašyta „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“. Pažymėtina, kad atsakovė Pirkimo procedūrų metu vadovavosi STR 1.06.01:2016 leidėjo, t. y. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, 2019 m. liepos 9 d. pateiktu išaiškinimu, kad STR 1.06.01:2016 1 priedo „Statybos darbų sritys“ 1.2.2 papunktyje nurodyti specialieji statybos darbai „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (nenurodytų šio priedo 1.2.1 papunktyje) įrengimas“ apima gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimą, o atestatas, kuriame įrašyta „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“, suteikia teisę vadovauti ar įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas. Taigi pagal šį paaiškinimą tiekėjams UAB „Statybos ritmas“, UAB „Naujoji Aleksoto statyba“, UAB „Avadi“ ir UAB „Naresta“ (jų subrangovams) išduotuose kvalifikacijos atestatuose nurodyta gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo sritis apima šių tiekėjų teisę vykdyti visus statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos techninė priežiūra“ 1 priedo „Statybos darbų sritys“ 1.2.2 papunktyje nurodytus elektrotechnikos sričiai priskiriamus darbus, susijusius su gaisro saugos sistemų įrengimu, t. y. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimą.

14549.

146Be to, iš esmės panašios pozicijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija laikosi ir vėliau pateiktuose paaiškinimuose. Pavyzdžiui,Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2019 m. gruodžio 19 d. rašte nurodoma, kad STR 1.06.01:2016 1 priedo „Statybos darbų sritys“ 1.2.2 papunktyje nurodyti specialieji statybos darbai „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (nenurodytų šio priedo 1.2.1 papunktyje) įrengimas“ apima gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimą, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų įrengimą. Trečiojo asmens UAB „Naresta“ į bylą pateiktame Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 m. sausio 13 d. rašte ministerija laikosi aiškinimo, kad kvalifikacijos atestate esantys įrašai „gaisrinės saugos inžinerinių sistemųįrengimas“, „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemųįrengimas“ suteikia teisę ypatingojo statinio rangovui vykdyti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų, nenurodytų STR 1.06.01:2016 1 priedo „Statybos darbų sritys“ 1.2.1 papunktyje, įrengimo darbus (pvz., gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų ir pan.).

14750.

148Kita vertus, ieškovės į bylą pateiktuose kitų institucijų raštuose minėtas klausimas aiškinamas iš dalies kitaip. Antai, Statybos produkcijos sertifikavimo centro 2019 m. lapkričio 29 d. rašte nurodyta, kad statybos darbų sritis „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ nėra lygiavertė statybos darbų sričiai „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ dėl to, kad gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas apima gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimą. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gruodžio 23 d. rašte nurodyta, kad suteikta teisė būti rangovu elektrotechnikos darbų srityje „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ leidžia vykdyti tik gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimą, o suteikta teisė būti rangovu elektrotechnikos darbų srityje „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ leidžia vykdyti visų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (išskyrus nurodytų STR 1.06.01:2016 1 priedo „Statybos darbų sritys“ 1.2.1 papunktyje) įrengimą (tačiau nepaaiškinama, kokių konkrečių sistemų įrengimą).

14951.

150Teisėjų kolegijos vertinimu, nežiūrint į tai, kad dėl nepakankamo STR 1.06.01:2016 1 priedo „Statybos darbų sritys“ aiškumo ir detalumo, galimas skirtingas aiškinimas, kokie elektrotechnikos srities statybos darbai patenka į sąvoką „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ ir ar ši sritis tapati „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo“ sričiai, nagrinėjamo ginčo aspektu esminę reikšmę turi tai, kad atsakovė, vykdydama Pirkimo procedūras, privalėjo laikytis skaidrumo principo, įtvirtinto VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje. Šis principas lemia, kad esant nepakankamai aiškioms, detalioms STR 1.06.01:2016 nuostatoms ir Pirkimo sąlygose aiškiai nenustačius reikalaujamos teisės atlikti elektrotechnikos sričiai priskiriamus gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus apimties, t. y. aiškiai nenurodžius, kokioms konkrečioms elektrotechnikos darbų sričiai priskiriamoms gaisro saugos inžinerinėms sistemoms įrengti reikalinga kvalifikacija, taip pat nenurodžius, kad praktikoje išduodamų kvalifikacijos atestatų įrašas „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ yra nepakankamas, atsakovė neturėjo teisės vertinti, kad tiekėjų, pateikusių kvalifikacijos atestatus, kuriuose jiems suteikta teisė atlikti elektrotechnikos sričiai priskiriamus gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo darbus, kvalifikacija yra netinkama. Jeigu atsakovė iš Pirkimo procedūrų pašalintų tiekėjus, turinčius teisę vykdyti gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo darbus, tai reikštų, kad ji vadovautųsi iš anksto aiškiai neišviešintais ir tiekėjams neaiškiais reikalavimais, o tai neatitiktų iš skaidrumo principo kylančių reikalavimų.

15152.

152Minėtas išvadas patvirtina ir kasacinio teismo praktika, pagal kurią perkančiosios organizacijos tiekėjų pasiūlymus (plačiąja prasme) vertina išimtinai pagal viešojo pirkimo sąlygas; bet kokiu atveju perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo pagal iš anksto aiškiai neišviešintus reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kad jų taikymo poreikis kyla dėl kitų specialiųjų teisės aktų taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 71 punktas).

15353.

154Teisėjų kolegija pastebi ir tai, kad ieškovė argumentus dėl netinkamos tiekėjų UAB „Statybos ritmas“, UAB „Naujoji Aleksoto statyba“, UAB „Avadi“ ir UAB „Naresta“ kvalifikacijos reiškia iš esmės deklaratyviai. Iš ieškovės pozicijos ginče nėra matyti, kaip realiai galėtų pažeisti atsakovės interesus tai, kad tiekėjams išduotuose kvalifikacijos atestatuose įrašyta ne ieškovės nurodomo turinio darbų sritis. Statybos produkcijos sertifikavimo centro 2019 m. lapkričio 29 d. rašte ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gruodžio 23 d. rašte nenurodyta, kokias papildomas teises, be gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimo, suteikia rangovams kvalifikacijos atestatų įrašas „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“, ieškovė tokių teisių taip pat nenurodo, nepagrindžia, kad tokių teisių turėjimas perkančiajai organizacijai šiuo atveju yra aktualus. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tiekėjams kvalifikacijos atestatuose suteiktų teisių visumą (t. y. tiek jiems suteiktas teises įrengti gaisrinės saugos (signalizacijos) sistemas, tiek jiems suteiktas teises įrengti statinių vidaus gaisrinio vandentiekio ir stacionariąsias gaisrų gesinimo sistemas), šie tiekėjai turi teisę įrengti gaisrinės saugos sistemas, susijusias su gaisro gesinimu, ko ir reikalaujama Pirkimo sąlygose.

15554.

156Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad atsakovė priėmė pagrįstą sprendimą laikyti, jog tiekėjų UAB „Statybos ritmas“, UAB „Naujoji Aleksoto statyba“, UAB „Avadi“ ir UAB „Naresta“ kvalifikacija yra tinkama ir jų pasiūlymus pripažino laimėjusiais Pirkimą. Pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimų ir pripažinti ginčijamo atsakovės sprendimo neteisėtu. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

15755.

158Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė teisės normas, tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, todėl pagrindo panaikinti skundžiamo sprendimo nėra.

15956.

160Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu atsakovei priteisė 5 723,30 Eur išlaidų, patirtų už advokato teisinę pagalbą, atlyginimą. Ieškovė apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu bylinėjimosi išlaidų paskirstymu tuo pagrindu, kad, jos nuomone, atsakovės atsakymo į pretenziją rengimas kitų suteiktų teisinių paslaugų atžvilgiu įvertintas neproporcingai.

16157.

162Teisėjų kolegija su šiuo ieškovės argumentu iš esmės sutinka.Iš atsakovės 2020 m. sausio 17 d. pateikto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo matyti, kad atsakovė pirmosios instancijos teismo prašė priteisti 1 064,80 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, patirtas ikiteisminėje bylos nagrinėjimo stadijoje, ir 4 658,50 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, patirtas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme (už atsiliepimo ir tripliko parengimą). Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas visą atsakovės prašyme nurodytą bylinėjimosi išlaidų sumą, neatsižvelgė, kad atsakovės advokato teisinei pagalbai apmokėti patirtų išlaidų ginčą sprendžiant ikiteisminėje stadijoje (rengiant atsakymą į ieškovės pretenziją) dydisneatitinka maksimalaus priteistino dydžio, apskaičiuoto pagal Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – Rekomendacijos), 8.1 papunktį. Šiuo atveju maksimali priteistina už tokią teisinę pagalbą suma sudaro 386,70 Eur (1 289 Eur (2019 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių))× 0,3 (Rekomendacijų 8.1 papunktyje nustatytas koeficientas)). Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas tikslintinas, sumažinant atsakovei iš ieškovės priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą iki 5 045,20 Eur (4 658,50 Eur +386,70 Eur).

16358.

164Kadangi ieškovės apeliacinis skundas netenkinamas, iš jos priteistinos atsakovės ir trečiųjų asmenų apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 863,40 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Šių išlaidų dydis viršija maksimalų rekomenduojamą priteisti užmokesčio už advokato teisines paslaugas dydį, nustatytą Rekomendacijose, todėl mažinamas iki maksimalaus priteistino dydžio – 1 712,88 Eur (1317,6 Eur (2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) × 1,3 (Rekomendacijų 8.11 papunktyje numatytas koeficientas)). Trečiasis asmuo UAB „Avadi“ apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 028,50 Eur, o trečiasis asmuo UAB „Naresta“ patyrė 580,80 Eur išlaidas teisinei pagalbai apmokėti. Šios išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių, todėl tretiesiems asmenims priteistinos.

165Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

166Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

167Patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimo rezoliucinę dalį dėl bylinėjimosi išlaidų, sumažinant atsakovei valstybės įmonei „Lietuvos oro uostai“ (juridinio asmens kodas 120864074) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ (juridinio asmens kodas 302627983) priteistų bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, sumą iki 5 045,20 Eur (penkių tūkstančių keturiasdešimt penkių Eur 20 ct).

168Priteisti atsakovei valstybės įmonei „Lietuvos oro uostai“ (juridinio asmens kodas 120864074) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ (juridinio asmens kodas 302627983)1 712,88 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus dvylika Eur 88 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

169Priteisti trečiajam asmeniuiuždarajai akcinei bendrovei „Avadi“ (juridinio asmens kodas 300008288) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ (juridinio asmens kodas 302627983)1 028,50 Eur (vieną tūkstantį dvidešimt aštuonis Eur 50 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

170Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Naresta“ (juridinio asmens kodas 122596696) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ (juridinio asmens kodas 302627983) 580,80 Eur(penkis šimtus aštuoniasdešimt Eur 80 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VERSLO“ kreipėsi... 8. 2.... 9. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ vykdo... 10. 3.... 11. Ieškovė, susipažinusi su Pirkimui pateiktais kitų tiekėjų pasiūlymais,... 12. 4.... 13. Atsakovė Pirkimo sąlygose nustatė reikalavimą, kad tiek tiekėjas, tiek jo... 14. 5.... 15. Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelės 1 punkte nustatyta,... 16. 6.... 17. Atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad... 18. 7.... 19. Tretieji asmenys UAB „Avadi“ ir UAB „Naresta“ su ieškiniu nesutiko.... 20. 8.... 21. Viešųjų pirkimų tarybapateikė išvadą, kurioje nurodė, kad UAB... 22. II.... 23. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 24. 9.... 25. Vilniausapygardos teismas 2020 m. sausio 27 d.sprendimu ieškinį atmetė.... 26. 10.... 27. Teismas nurodė, kad UAB „Avadi“ atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus... 28. 11.... 29. Teismas pažymėjo, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. ypatingojo statinio statybos... 30. 12.... 31. Teismas sprendė, kad ieškinyje nurodyti tiekėjai UAB „Statybos ritmas“,... 32. III.... 33. Apeliacinioskundo ir atsiliepimų į jįargumentai... 34. 13.... 35. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „VERSLO“ prašo panaikinti Vilniaus... 36. 13.1.... 37. Pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad UAB „Avadi“ pasitelktų... 38. 13.2.... 39. Pirkimo bendrųjų sąlygų 4.15 papunktyje taip pat nurodyta, kad tuo atveju,... 40. 13.3.... 41. Atsakovė neginčijo, kad UAB „Avadi“ subrangovai neturi teisės atlikti... 42. 13.4.... 43. Teismas neatsižvelgė, kad statybos santykius reglamentuojantys teisės aktai... 44. 13.5.... 45. Iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad tiekėjai UAB „Statybos... 46. 13.6.... 47. Ieškovė pažymi, kad statybos darbų sritys „gaisrinės saugos... 48. 13.7.... 49. Ieškovė nesutinka su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu ir nurodo, kad... 50. 14.... 51. Atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 52. 14.1.... 53. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad pagal Pirkimo sąlygas atitikti... 54. 14.2.... 55. Tai, kad UAB „Avadi“, turintis reikiamą kvalifikaciją, darbams atlikti... 56. 14.3.... 57. UAB „Avadi“ subtiekėjai UAB „Arevita“ ir UAB „Veda“ pasitelkiami... 58. 14.4.... 59. Kvalifikacijos atestato įrašas „gaisrinės saugos (signalizacijos)... 60. 14.5.... 61. Nuo 2017 m. sausio 1 d. išduodamuose atestatuose įrašai „darbo sritis:... 62. 14.6.... 63. Teismas atsakovės naudai pagrįstai priteisė 5 723,30 Eur išlaidų už... 64. 15.... 65. Trečiasis asmuo UAB „Avadi“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 66. 15.1.... 67. UAB „Avadi“ atitinka Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunkčio 2... 68. 15.2.... 69. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr.... 70. 15.3.... 71. UAB „Avadi“ turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių gaisrinės saugos... 72. 16.... 73. Trečiasis asmuo UAB „Naresta“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 74. 16.1.... 75. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio STR 1.06.01:2016 1 priedo1.2 papunktis... 76. 16.2.... 77. Ieškovė remiasi į bylą pateiktais Valstybinės teritorijų planavimo ir... 78. Teisėjų kolegija... 79. IV.... 80. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 81. 17.... 82. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 83. 18.... 84. Ieškovė apeliacinės instancijos teismui 2020 m. kovo 20 d. pateikė... 85. 19.... 86. CPK 42 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi teisę duoti teismui... 87. 20.... 88. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 89. 21.... 90. Iš ieškovės 2020 m. kovo 20 d. apeliacinės instancijos teismui pateiktų... 91. 22.... 92. Atsakovė VĮ „Lietuvos oro uostai“ vykdo supaprastintą įvairių statybos... 93. 23.... 94. Ieškovė kreipėsi į teismą, ginčydama atsakovės sprendimą laimėjusiais... 95. 24.... 96. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu netenkino ieškinio... 97. 25.... 98. VPĮ 47 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo... 99. 26.... 100. VPĮ 47 straipsnio 2 dalyje detalizuota, kad perkančioji organizacija turi... 101. 27.... 102. Pirkimu atsakovė siekia įsigyti įvairių statybos darbų tarptautinio Kauno... 103. 28.... 104. Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelėje nustatyti... 105. 29.... 106. Byloje nustatyta, kad tiekėja UAB „Avadi“ yra atestuota ir turi teisę... 107. 30.... 108. Keliamam ginčui spręsti aktualu tai, kad VPĮ ir teismų praktikoje... 109. 31.... 110. VPĮ nuostatos suteikia tiekėjams teisę remtis kitų ūkio subjektų... 111. 32.... 112. Antroji ūkio subjektų bendradarbiavimo forma (subtiekimas) – tai pirkimo... 113. 33.... 114. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisinė kategorija „kito subjekto... 115. 34.... 116. Nagrinėjamo ginčo atveju susiklostė ūkio subjektų bendradarbiavimo forma... 117. 35.... 118. Tokią išvadą teisėjų kolegija daro pirmiausia dėl to, kad jeigu atsakovė... 119. 36.... 120. Be to, išvadą, kad atsakovė neprivalėjo tikrinti, ar tiekėjos paraiškoje... 121. 37.... 122. Svarbu pažymėti ir tai, kad Pirkimas organizuojamas siekiant su dešimt... 123. 38.... 124. Taigi teisėjų kolegija, apibendrindama šiuos argumentus, konstatuoja, kad... 125. 39.... 126. Pirkimo specialiųjų sąlygų 3.7 papunkčio 2 lentelės 1 punkte atsakovė... 127. 40.... 128. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tiekėjams UAB... 129. 41.... 130. Pirmosios instancijos teismas palaikė atsakovės poziciją, kad tiekėjai... 131. 42.... 132. Nuo 2017 m. sausio 1 d. ypatingojo statinio statybos rangovams kvalifikacijos... 133. 43.... 134. STR 1.06.01:2016 1 priedo „Statybos darbų sritys“ 1.2 papunktyje nurodoma,... 135. 44.... 136. Iš šių STR 1.06.01:2016 nuostatų matyti, kad, klasifikuojant specialiųjų... 137. 45.... 138. Atsakovė, Pirkimo sąlygose nustatydama kvalifikacijos reikalavimą tiekėjams... 139. 46.... 140. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad atsakovė, Pirkimo sąlygose... 141. 47.... 142. Taigi darytina išvada, kad spręsti, kokie gaisrinės saugos inžinerinių... 143. 48.... 144. Teisėjų kolegijos vertinimu, pagal į bylą pateiktus valstybės institucijų... 145. 49.... 146. Be to, iš esmės panašios pozicijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 147. 50.... 148. Kita vertus, ieškovės į bylą pateiktuose kitų institucijų raštuose... 149. 51.... 150. Teisėjų kolegijos vertinimu, nežiūrint į tai, kad dėl nepakankamo STR... 151. 52.... 152. Minėtas išvadas patvirtina ir kasacinio teismo praktika, pagal kurią... 153. 53.... 154. Teisėjų kolegija pastebi ir tai, kad ieškovė argumentus dėl netinkamos... 155. 54.... 156. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 157. 55.... 158. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 159. 56.... 160. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu atsakovei priteisė 5... 161. 57.... 162. Teisėjų kolegija su šiuo ieškovės argumentu iš esmės sutinka.Iš... 163. 58.... 164. Kadangi ieškovės apeliacinis skundas netenkinamas, iš jos priteistinos... 165. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 166. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimą palikti iš esmės... 167. Patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimo... 168. Priteisti atsakovei valstybės įmonei „Lietuvos oro uostai“ (juridinio... 169. Priteisti trečiajam asmeniuiuždarajai akcinei bendrovei „Avadi“... 170. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Naresta“...