Byla 2-1200-723/2013
Dėl skolos priteisimo

2Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D. Dubakienei, nedalyvaujant šalims, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

4ieškovas UAB „4finance“ prašo iš atsakovo A. G. priteisti 750 Lt paskolos, 1350 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2-3). Ieškinyje nurodė, kad 2011-01-26 tarp ieškovo, valdančio sistemą ( - ), ir atsakovo A. G. pagal ( - ) bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovui 750 Lt. Paskolos sutarties terminas nustatytas 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2011-02-25. Atsakovas pažeidė sutarties sąlygas, paskolos ir paskolos komisinio mokesčio laiku negrąžino, nors įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.38 str., 6,59 str., 6.200 str., 6.256 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio (palūkanų), remiantis ( - ) bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2. punktu, 2011-02-26 atsakovui buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą (LR CK 6.71 str. 2 ir 3 d.). Atsakovas savo prievolės neįvykdė iki šiol. Remiantis ( - ) bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2. punktu, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1% dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai.

5Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, prašė bylą nagrinėti ieškovui nedalyvaujant (b.l. 23-24), todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant.

6Atsakovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu, b.l. 19-21), todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (LR CPK 246 str.). Atsiliepimo nepateikė.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje esančiais dokumentais nustatyta, kad ieškovas UAB ,,4finance“, valdanti ( - ) sistemą, ir atsakovas A. G. 2011-01-26 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 750 Lt kreditą 30 dienų laikotarpiui, kurį atsakovas įsipareigojo grąžinti 2011-02-25 (b.l. 5-8). Ieškovo pateiktas 2011-01-26 mokėjimo nurodymas Nr. ( - ) patvirtina, kad paskolos suma (750 Lt) buvo pervesta atsakovui A. G. (b.l. 1)

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

10Nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pervedė atsakovui 750 Lt paskolos sumą, atsakovas kreditą gavo, įsipareigojo jį iki 2011‑02-25 grąžinti, tačiau savo prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė, liko skolingas ieškovui 750 Lt, todėl yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovo 750 Lt negrąžinto kredito (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.870-6.874 str.).

11Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1350 Lt delspinigių, paskaičiuotų už 180 dienų, taikant sutartyje numatytą 1 procento delspinigių normą.

12Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

13LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Šioje byloje delspinigiai dar didesni, t.y. 365 proc. per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005).Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t.y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

14Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

15Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į delspinigių normą (365 proc. per metus), jų skaičiavimo laikotarpį, kuris, nors ir neviršija 180 dienų, tačiau nuo kredito grąžinimo datos iki kreipimosi į teismą praėję daugiau nei 2 metai ir nepateikta įrodymų, jog pasibaigus paskolos grąžinimo terminui nedelsiant reikalauta grąžinti skolą; į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma beveik dvigubai didesnė nei skolos suma, į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų,į tai,kad ieškovas formuoja aiškiai neteisingą ir nesąžiningą praktiką tokio pobūdžio bylose jau ne vienerius metus remiantis LAT ir kitų teismų praktika,todėl prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai ir nepagrįstai per dideli. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, delspinigių ir pagrindinės skolos sumų santykį, bei siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad yra pagrindas sumažinti prašomų priteisti delspinigių sumą, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovui priteistina 90 Lt delspinigių(daugiau kaip 10 proc. metinių palūkanų-delspinigiai už 60 dienų ir 0,02 proc. per dieną,kas būtų teisinga,nes tai pakankamas laikas pareikšti ieškinį teismui) (CK 1.5 str.,CK 6.71 str.).

16CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

17Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 28,80 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos, iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 177 str., 185 str., 259-260 str., 270 str.,

Nutarė

19 ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo A. G. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )) 750 Lt paskolos ir 90 Lt delspinigių, iš viso 840 Lt (aštuoni šimtai keturiasdešimt litų), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 840 Lt sumos nuo 2013-03-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 28,80 Lt (dvidešimt aštuonis litus 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai