Byla 2-1318/2009
Dėl nuostolių atlyginimo, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo atsakovo UAB „SIEMENS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-6068-798/2009 pagal ieškovo UAB „URBICO“ ieškinį atsakovui UAB „SIEMENS“ dėl nuostolių atlyginimo, bei

Nustatė

2Ieškovas UAB „URBICO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 1-8), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „SIEMENS“ 837 090,76 Lt nuostolių, 6 proc. metinių palūkanų bei 12 371 Lt dydžio žyminį mokestį. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - piniginių lėšų, o jų neesant - nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą.

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi (b. l. 12-13) patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo 837 090,76 Lt vertės atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, ir tik jo nesant – atsakovui priklausančias pinigines lėšas. Teismas nurodė, jog pareikštas turtinis reikalavimas laikytinas dideliu, be to, atsakovas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų, vengia atsiskaityti, o byloje nėra duomenų apie atsakovo turimą turtą, finansinę padėtį, todėl ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįstas ir tenkintinas.

4Atsakovas UAB „SIEMENS“ 2009-09-01 pateikė teismui prašymą panaikinti 2009-08-25 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nurodydamas, jog sumokėjo teismo nurodytą sumą į teismo depozitinę sąskaitą (b. l. 17-19). Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi patenkino atsakovo prašymą ir panaikino 2009-08-25 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 22-23).

5Atsakovas UAB „SIEMENS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartį (b. l. 29-33). Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai vienu iš pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė tai, jog atsakovas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų, vengia atsiskaityti su ieškovu, kadangi ieškinio pagrįstumas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nenagrinėjamas.
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškinio suma atsakovui yra didelė. Kaip matyti iš atsakovo Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktos tarptautinės auditorių kompanijos audituotos 2008 metų finansinės atskaitomybės pelno (nuostolių) ataskaitos duomenų, atsakovas 2008 metais turėjo 94 481 845 Lt vertės turto ir 60 346 897 Lt įsipareigojimų, t. y. jam pareikšto reikalavimo suma nėra didelė ir jis pajėgus įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Tai patvirtina ir faktas, kad atsakovas nedelsdamas po skundžiamos teismo nutarties priėmimo sumokėjo į teismo depozitinę sąskaitą ieškovo reikalaujamą sumą.
  3. Teismui nepagrįstai pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas, vengdamas savo veiklos sutrikimo, buvo priverstas įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą ieškovo reikalaujamą pinigų sumą, ir nors laikinosios apsaugos priemonės po šio atsakovo veiksmo buvo panaikintos, tačiau skundžiama teismo nutartis liko galioti, todėl atsakovas, negalėdamas savo veikloje panaudoti į teismo depozitinę sąskaitą sumokėtos pinigų sumos, nuolat patiria nuostolių, kurių ieškovas, teismui priėmus jam nepalankų sprendimą, neturėtų galimybės atlyginti, kadangi UAB „URBICO“ yra restruktūrizuojama ir turi finansinių įsipareigojimų, viršijančių jos turtą.

6Ieškovas atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą (b. l. 127-129). Nurodo, jog atsakovas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, todėl buvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, atsakovas nepagrįstai teigia, jog ieškovas dėl finansinių sunkumų negalėtų atlyginti atsakovo patirtų nuostolių. Tai, kad ieškovas yra restruktūrizuojamas reiškia, kad jis susiduria tik su laikinais finansiniais sunkumais.

7Apeliacinis procesas nutrauktinas.

8Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas gali pasirinkti vieną iš kelių savo teisių gynimo būdų – prašyti areštuoti tam tikrą konkretų turtą, įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą reikalaujamą pinigų sumą, pateikti banko garantiją ar apskųsti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, prašyti užtikrinti galimus nuostolius ir kt. (CPK 146 str., 147 str., 151 str.). Kaip minėta, atsakovas šiuo atveju pasirinko vieną iš minėtų jo teisių gynimo, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būdų - įmokėjo į teismo specialiąją sąskaitą reikalaujamą pinigų sumą bei paprašė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 146 str.; b. l. 17-18, 22-23). Vilniaus apygardos teismui patenkinus šį atsakovo prašymą ir 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi panaikinus laikinąsias apsaugos priemones bei šiai nutarčiai įsiteisėjus, neliko šioje byloje nagrinėtino atskirojo skundo objekto, dėl to šis apeliacinis procesas neteko teisinės prasmės. Teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės įsiteisėjusia teismo nutartimi paties atsakovo iniciatyva pasirinkta jo teisių gynimo forma buvo panaikintos. Nors Kauno apygardos teismas 2009-09-03 nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė, kad panaikina ne skundžiamą 2009-08-25 teismo nutartį, bet šia nutartimi paskirtas laikinąsias apsaugos priemones, tai negali būti pagrindu teigti, jog egzistuoja minėtas apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d.), kadangi savo esme tai yra tas pats teisinis rezultatas. Atsižvelgiant į tai, kad ši aplinkybė paaiškėjo jau pradėjus apeliacinį procesą, šis apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 3 str. 6 d., 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

9Teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovas turi teisę prašyti šį ieškinio reikalavimo užtikrinimo būdą (pinigų sumos, atitinkančios ieškinio reikalavimo sumą, sumokėjimą į teismo specialiąją sąskaitą) pakeisti kitu (banko garantija, laidavimu, įkeitimu ir kt.) arba, manydamas, jog apskritai nėra pagrindo užtikrinti ieškinio reikalavimų, prašyti panaikinti taikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę ir grąžinti įmokėtą pinigų sumą, taip pat kreiptis dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, skųsti jo prašymų pagrindu priimtas pirmosios instancijos teismo nutartis (CPK 146 str., 147 str. 1 d., 150 str. 1 d.).

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 3 straipsnio šeštąja dalimi, 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktu ir penktąja dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

11Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo UAB ,,Siemens“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai