Byla e2-7436-722/2018
Dėl skolos išieškojimo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija Deksnienė, sekretoriaujant Ramintai Pranckevičiūtei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Baltic Shipping Centre“ atstovui (direktoriui) E. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Baltic Shipping Centre“ ieškinį atsakovei UAB „( - )“ dėl skolos išieškojimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 1 272 Eur skolą, 94,51 Eur palūkanas, 40 Eur išieškojimo išlaidas bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 5 d. ieškovė (vežėja) ir atsakovė (užsakovė) elektroninio ryšio priemonėmis sudarė krovinio pervežimo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo pateikti, o ieškovė – priimti ir nuvežti krovinį iš Reidsville JAV, į Radviliškį Lietuvoje, sutartyje nustatytais terminais ir kaina. Atsakovė už šią tarptautinio krovinio pervežimo paslaugą įsipareigojo sumokėti ieškovei 1 272 Eur pavedimu, praėjus 30 dienų po PVM sąskaitos faktūros, CMR važtaraščio originalų ir kitų reikalingų dokumentų gavimo. Tačiau atsakovė iki nurodyto termino sąskaitos neapmokėjo. Atsakovė netinkamai vykdė savo, kaip užsakovo pareigas, neatsiskaitė už atliktą krovinio pervežimo paslaugą, dėl ko liko skolinga ieškovei 1 272 Eur bei 94,51 Eur (8 proc. dydžio) ieškovės paskaičiuotų procesinių palūkanų.

6Teismas tenkino ieškovės prašymą, bylą nagrinėjo dokumentinio proceso tvarka. 2018 m. sausio 4 d. buvo priimtas preliminarus teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.e2-693-722/2018 ir visiškai patenkinti ieškovės reikalavimai, iš atsakovės ieškovei priteista 1 272 Eur skola, 94,51 Eur palūkanų, 40 Eur išieškojimo išlaidų ir 16 Eur bylinėjimosi išlaidų (b.l.35-37).

7Atsakovė UAB „( - )“ pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, prašydama ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš ieškovės atsakovei 30,72 Eur turtinės žalos bei 40 Eur išieškojimo išlaidų ir 2,28 Eur delspinigių (b.l.40-42). Atsakovė neneigia buvus nurodytoms aplinkybėms ir pripažįsta, kad pagal 2016-09-05 žodinį susitarimą ieškovė įsipareigojo atlikti pervežimo paslaugą atsakovei - per 35 kalendorines dienas atgabenti neužšąlantį aušinimo skystį 1 galono talpos induose, sukrautą ant keturių palečių, o atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei 1 272,00 Eur. Tačiau sutartį ieškovė įvykdė netinkamai, t. y. pirma – krovinį atgabeno 50 dienų pavėluotai, o dalis krovinio buvo sugadinta – trys galonai prakiurdyti, skystis išbėgęs, todėl ieškovė padarė atsakovei 30,72 Eur turtinę žalą, paskaičiuotą pagal vieno galono neužšąlančio skysčio 10,24 Eur be PVM kainą. Nurodo, jog 2016-12-06 ieškovei buvo išsiųsta raštiška pretenzija dėl 30,72 Eur nuostolių atlyginimo, o 2017-11-30 – elektroniniu paštu persiųstos turto žalą įrodančios nuotraukos. Atsakovės manymu ieškovės atsakovei padarytos žalos atlyginimas yra galimas, sumažinant ieškovei mokėtiną skolą, ir laikant, kad atsakovės skola ieškovei yra 1 199,00 Eur.

8Ieškovė UAB „Baltic Shipping Centre“ atsiliepime į atsakovės prieštaravimus savo ieškinį palaikė (b.l.50-51). Atsikirsdama dėl vėlavimo bei prekių sugadinimo nurodė, jog vežamas krovinys buvo sulaikytas tarpiniame uoste, siuntėjui nepateikus JAV muitinės institucijoms visų reikiamų dokumentų, ieškovė šio proceso negalėjo pagreitinti ar kitaip įtakoti, todėl savo kaltės neįžvelgia, nes vėlavimas buvo ne dėl ieškovės kaltės Be to atsakovė apie tai buvo informuota. Nesutinka su atsakovės reikalavimu dėl žalos padarymo už sugadintus galonus, kadangi krovinio priėmimo metu atsakovė pretenzijų nepareiškė, atžymų krovinio važtaraštyje nepadarė, kaip to reikalauja Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 30 str. 1 p., todėl mano, jog krovinį pristatė neapgadintą. Pretenziją dėl nuostolių atsakovė pareiškė praėjus beveik metams po krovinio pristatymo, pareikalavus apmokėti už pervežimo paslaugą, todėl daro prielaidą, kad apgadinimas įvyko po pristatymo ir nėra susijęs su ieškovės veiksmais.

9Ieškovės UAB „Baltic Shipping Centre“ atstovas (direktorius) E. P. teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus palaikė ir papildė, kad įmonė užsiima prekių pervežimu, atsakovei paprašius pervežti jos prekes jūrų transportu, pateikė jai pasiūlymą. Krovinį paėmė, nugabeno į sutartą vietą. Atsakovė už pervežimo paslaugą per 30 d. terminą neatsiskaitė, į priminimus atsakydavo vis vėliau. Po ieškinio pateikimo, t.y. po metų, gavo informaciją, kad krovinys pažeistas, nors apie tai turėjo informuoti per 30 d. po krovinio gavimo ir turėjo teisę atsisakyti priimti sąskaitą faktūrą. Dėl žalos dydžio nustatymo ieškovė nebuvo kviesta. Kur krovinys šiuo metu – neaišku.

10Apie teismo posėdį, vykusį 2018 m. kovo 21 d. 14:00 val., atsakovė buvo informuota tinkamai, teismo šaukimas įteiktas asmeniškai atsakovės UAB „( - )“ direktoriui R. G.. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ir įrodymų, patvirtinančių svarbias nedalyvavimo teismo posėdyje priežastis, nepateikė. Ieškovės atstovas sutiko nagrinėti bylą atsakovės atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėjama atsakovo atstovui nedalyvaujant ( CPK 246 str. 2d.).

11Kauno apylinkės teismo 2018 m. sausio 4 d. preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

12Liudytojas L. L. teismo posėdžio metu parodė, kad su atsakove žodžiu buvo susitarta atlikti pervežimą pagal atsakovės užsakymą. Buvo numatytas konkretus atlygis, terminai, krovinio kiekis, pasikrovimo – išsikrovimo vieta; planuota krovinį pervežti per 35-40 d., tačiau terminas užsitęsė dėl eksporto dokumentų nepilno įforminimo, t.y. buvo ne visi reikalingi dokumentai. Apie tai informavo atsakovę. Pervežus krovinį atsakovė jokių pretenzijų dėl krovinio būklės nepareiškė. O susisiekus po metų su atsakove dėl skolos apmokėjimo, atsakovė pareiškė, kad krovinys sugadintas.

13Ieškovė savo reikalavimą grindžia elektroninėmis ryšių priemonėmis pateiktais įrodymais: 2016 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita faktūra BSC Nr.1611024, krovinio pervežimo paslaugos užsakymu, importo deklaracija, komercinės sąskaitos faktūros kopija, BL jūrinio krovinio važtaraščiu, CMR važtaraščiu, tarptautinio mokėjimo nurodymu Nr. 10260914 bei susirašinėjimo dokumentais (b.l.6-16), kuriais nustatyta, jog šalys 2016-09-05 susitarė dėl krovinio pervežimo (b.l.13-16). 2016 m. lapkričio 3 d. ieškovė informavo atsakovę paaiškinimu, kad krovinys sustabdytas Hamburgo uoste dėl siuntėjo iš JAV kaltės, nepateikus reikiamų dokumentų. Ieškovė krovinį turėjo pervežti iš Reidsville JAV į Radviliškį Lietuvoje. Tačiau pagal importo deklaraciją nustatyta, kad krovinys Lietuvą pasiekė tik 2016-11-30 (b.l.7) ir tą pačią dieną Vilniuje buvo išmuitintas 2016-11-30 (b.l.7), o 2016-12-01 siunta buvo paimta ir 2016-12-02 pristatyta į Radviliškį (b.l.12).

14Šalių nurodytomis aplinkybėmis, ieškovės pateiktais įrodymais, ieškovės atstovo teismo posėdyje duotu paaiškinimu bei liudytojo L. L. parodymais nustatyta, kad ieškovė UAB „Baltic Shipping Centre“ suteikė atsakovei UAB „( - )“ pervežimo paslaugą pagal žodinį susitarimą, už kurią atsakovė turėjo apmokėti ieškovei 1 272,00 Eur pagal 2016-11-30 sąskaitą-faktūrą BSC Nr.1611024 (b.l.6). Taigi ieškovei pervežus atsakovės užsakytą krovinį, atsakovei atsirado pareiga vykdyti priešpriešinę sutartinę prievolę, t. y. sumokėti sutartą vežimo užmokestį – 1 272,00 Eur iki sąskaitoje-faktūroje 2016-11-30 BSC Nr.1611024 nurodyto termino – 2016-12-30, t.y. per 30 dienų (b.l.6).

15Atsakovė iš esmės ieškinį pripažįsta, tačiau prašo ieškinį sumažinti iki 1 199,00 Eur, minusuojant atsakovės dėl ieškovės kaltės patirtus nuostolius – 73 Eur (dėl: užsakymo termino nesilaikymo, 30,72 Eur sugadinto krovinio, 40 Eur išieškojimo išlaidų ir 2,28 Eur delspinigių). Atsakovė nurodo, kad krovinys buvo atgabentas 50 dienų vėliau, o trys galonai prakiurdyti, išbėgęs neužšąlantis aušinimo skystis, dėl to atsakovė patyrė 30,72 Eur turtinę žalą (vieno galono neužšąlančio skysčio kaina 10,24 Eur).

16Teismas neturi pagrindo pripažinti pagrįsta tokios atsakovės pozicijos. Nors atsakovė nurodo, kad krovinys buvo pristatytas nesilaikant susitarimo sąlygų, tačiau ši aplinkybė paneigta ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais, kad krovinys vėlavo ne dėl ieškovės kaltės ir atsakovė buvo laiku informuota apie krovinio sulaikymą, o krovinys buvo pervežtas iš karto jį Lietuvoje išmuitinus, t.y. per vieną dieną. Iš susirašinėjimo dokumentų matyti, kad atsakovė nedelsiant (2016-11-30) buvo informuota, kada krovinys bus pristatytas gavėjui ir 2016-12-01 tai buvo padaryta. Kaip teisingai nurodo ieškovė, atsakovė po krovinio pristatymo pretenzijų nepareiškė. Be to atsakovė dėl pažeistos teisės galėjo per 21 dieną po to, kai krovinys buvo perduotas gavėjui, pateikti raštišką pretenziją dėl kompensacijos dėl pristatymo termino viršijimo, tačiau šios teisės nerealizavo (CMR 30 straipsnio 3 punktas). Ši aplinkybė leidžia pagrįstai manyti, kad pervežimo terminai buvo praleisti ne dėl ieškovės (vežėjo) kaltės.

17CMR 30 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu gavėjas priima krovinį, neįvertindamas kartu su vežėju krovinio būklės ir nepareikšdamas jam pretenzijų dėl dalies krovinio praradimo ar sugadinimo, tai iki bus įrodyta priešingai, manoma, kad gavėjas priėmė krovinį tokios būklės, kokia nurodyta važtaraštyje; akivaizdžių nuostolių ar sugadinimo atvejais pretenzijos turi būti pareiškiamos vėliausiai krovinio priėmimo metu arba, jeigu nuostoliai ar sugadinimas neakivaizdūs, – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po krovinio priėmimo (neskaitant sekmadienių ir šventės dienų). Tuo atveju, kai krovinio nuostoliai ar sugadinimas išoriškai nėra akivaizdūs, pretenzijos turi būti pateikiamos raštu. Atsakovė byloje pareiškė prieštaravimą dėl pervežimo metu patirtų nuostolių atlyginimo - dėl dalies sugadinto krovinio – trijų talpų, kurių vienos kaina 10,24 Eur. Atsakovė nurodė, kad 2016-12-06 ieškovei išsiuntė raštišką pretenziją dėl 30,72 Eur nuostolių atlyginimo, tačiau šios pretenzijos, jos įteikimą ieškovei patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė. Pateiktomis į bylą fotonuotraukų kopijomis atsakovė siekia įrodyti, kad iš pristatyto krovinio trys galonai buvo sugadinti - prakiurdyti ir išbėgęs skystis. Tačiau pateiktos fotonuotraukų kopijos neįrodo, jog tai to paties krovinio talpos, nes ant fotonuotraukų nėra datos, negalima nustatyti, kada šios nuotraukos padarytos, o ieškovei šios nuotraukos buvo persiųstos tik po metų, t.y. 2017-11-30 (b.l.47). Pažymėtina, kad Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad UAB „( - )“ civilinėje byloje Nr.2-11510-535/2014 ( Vilniaus m. apyl. teismas) buvo atsakove dėl neatsiskaitymo už pervežimą analogiškomis aplinkybėmis, kurioje atsakovė skolą ginčijo ir dėl dalies krovinio – būtent 3 galonų neužšąlančio skysčio sugadinimo (prakiurdymo bei skysčio išbėgimo).

18Ieškovė atsakovės reikalavimui dėl skolos prieštarauja, remdamasi CMR 30 straipsnio 1 dalies nuostatomis bei tuo jog ieškovė tokią pretenziją pareiškė tik ieškovei pasikreipus į teismą. Tai, kad atsakovė neturėjo iki šiol jokių pretenzijų dėl sugadinto krovinio dalies, grindžia susirašinėjimo dokumentu, kad pareikalavus apmokėjimo atsakovė pažadėjo atsiskaityti iki 2017-01-27 ir jokių pretenzijų nepareiškė. Nagrinėjamu atveju pateiktuose dokumentuose nėra jokių įrašų, kad pristatytas krovinys buvo pažeistas, atsakovė nepateikė į bylą jokių kitų įrodymų, iš kurių teismas galėtų spręsti, jog ieškovė netinkamai suteikė krovinio pervežimo paslaugas, t. y. kad krovinys buvo sugadintas (CPK 12, 178 straipsniai).

19Pažymėtina, kad atsakovės atstovas nedalyvavo teismo posėdžiuose ir neteikė paaiškinimų teismui, tuo tarpu ieškovės atstovas kategoriškai neigė savo kaltę dėl pervežimo vėlavimo ir sugadinto krovinio.

20Esant nustatytoms aplinkybėms, atsakovės pozicija, kad už pervežimą ieškovei nesumokėta dėl sugadinto krovinio ir prašymas sumažinti skolą jos prašoma dalimi atmestina kaip visiškai nepagrįsta (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

21Remdamasis aptartomis aplinkybėmis, vadovaudamasis CK 6.808 straipsnio 1 dalimi, 6.813 straipsnio 1 dalimi, taip pat CK 6.38, 6.200 straipsnių nuostatomis, įpareigojančiomis šalis vykdyti sutartis sąžiningai, bendradarbiauti ir kooperuotis, be to, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas konstatuoja, kad atsakovė neatsiskaitė su ieškove už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas pagal ieškinyje įvardytą šalių sudarytą žodinę sutartį, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 1 272 Eur už tarptautinio krovinio pervežimo paslaugą yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

22Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nevykdė prievolės, kurią įsipareigojo tinkamai vykdyti pagal šalių susitarimą, ieškovė turi teisę į skolos tinkamą atlyginimą, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 1 272 Eur skola.

23Praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius nuostolius negautų pajamų pavidalu patiria visada, todėl skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus patirtais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Tuo atveju, kai šalių ginčas kyla dėl pavėluotų mokėjimų pagal komercinius sandorius ir kreditorius reikalauja taikyti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatytas palūkanų normas, šis specialusis įstatymas turi pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį, ir teismas turėtų taikyti šio įstatymo nustatytas palūkanas, tarp jų ir nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2012). Kadangi šalys nebuvo susitarę dėl palūkanų dydžio, ieškovė prašo taikyti palūkanas, paskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. Minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Kadangi atsakovė savo prievolės sumokėti ieškovei už krovinio pervežimą tinkamai nevykdė, iš jos priteistinos 94,51 Eur (8 procentų dydžio) palūkanos už priteistą sumą už 339 dienas.

24Pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą, kaip išieškojimo išlaidas. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovės priteistinos 40 Eur išieškojimo išlaidos.

25Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos - 16 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

26Ieškovė pateikė prašymą dėl 37,50 Eur transporto išlaidų priteisimo iš atsakovės pagal pateiktus dokumentus. Pagal kasacinio teismo praktiką tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2009). Teismas atsižvelgia į tai, jog ieškovės atstovas ir liudytojas į teismo posėdį vyko įmonės transportu iš Vilniaus, išlaidas pripažįsta būtinomis bylinėjimosi išlaidomis, kurios turi būti atlyginamos (LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Tuo pagrindu iš atsakovės ieškovei priteistina 37,50 Eur bylinėjimosi (transporto) išlaidų ( CPK 430 straipsnio 7dalis).

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu, 7 ir 8 dalimis, teismas

Nutarė

28Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. sausio 4 d. preliminarų sprendimą, kuriuo iš atsakovės UAB „( - )“ j. a. k. ( - ), buveinės adresas: ( - ), ieškovei UAB „Baltic Shipping Centre“, j. a. k. 300043741, buveinės adresas: Vilnius, V. A. G. g. 34, a. s. Nr. LT71 7300 0100 8590 4694, Swedbank“, AB, buvo priteista 1 272 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų septyniasdešimt dviejų eurų 00 ct) skola, 94,51 Eur (devyniasdešimt keturių eurų 51 ct) palūkanos, 40 Eur (keturiasdešimt eurų) išieškojimo išlaidos ir 16 Eur (šešiolika eurų) bylinėjimosi išlaidos, palikti nepakeistą.

29Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“ j. a. k. ( - ), UAB „Baltic Shipping Centre“, j. a. k. 300043741, naudai 37,50 Eur (trisdešimt penkis eurus 50 ct) bylinėjimosi (transporto) išlaidų.

30Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų nuo jo priėmimo Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 5 d. ieškovė (vežėja) ir atsakovė... 6. Teismas tenkino ieškovės prašymą, bylą nagrinėjo dokumentinio proceso... 7. Atsakovė UAB „( - )“ pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus... 8. Ieškovė UAB „Baltic Shipping Centre“ atsiliepime į atsakovės... 9. Ieškovės UAB „Baltic Shipping Centre“ atstovas (direktorius) E. P. teismo... 10. Apie teismo posėdį, vykusį 2018 m. kovo 21 d. 14:00 val., atsakovė buvo... 11. Kauno apylinkės teismo 2018 m. sausio 4 d. preliminarus sprendimas paliktinas... 12. Liudytojas L. L. teismo posėdžio metu parodė, kad su atsakove žodžiu buvo... 13. Ieškovė savo reikalavimą grindžia elektroninėmis ryšių priemonėmis... 14. Šalių nurodytomis aplinkybėmis, ieškovės pateiktais įrodymais, ieškovės... 15. Atsakovė iš esmės ieškinį pripažįsta, tačiau prašo ieškinį... 16. Teismas neturi pagrindo pripažinti pagrįsta tokios atsakovės pozicijos. Nors... 17. CMR 30 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu gavėjas priima krovinį,... 18. Ieškovė atsakovės reikalavimui dėl skolos prieštarauja, remdamasi CMR 30... 19. Pažymėtina, kad atsakovės atstovas nedalyvavo teismo posėdžiuose ir... 20. Esant nustatytoms aplinkybėms, atsakovės pozicija, kad už pervežimą... 21. Remdamasis aptartomis aplinkybėmis, vadovaudamasis CK 6.808 straipsnio 1... 22. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nevykdė prievolės, kurią įsipareigojo... 23. Praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius nuostolius... 24. Pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis,... 25. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinos... 26. Ieškovė pateikė prašymą dėl 37,50 Eur transporto išlaidų priteisimo iš... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260 straipsniu,... 28. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. sausio 4 d. preliminarų... 29. Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“ j. a. k. ( - ), UAB „Baltic Shipping... 30. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų nuo jo...