Byla 2A-2866-656/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs ieškovo G. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. A. ieškinį atsakovui UAB „MK BLECXA“, tretieji asmenys Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti atlyginti iš UAB „MK BLECXA“ teisės pažeidimu padarytą turtinę 322,64 Lt ir neturtinę 300 Lt žalą jo naudai. Ieškovas nurodė, kad 2012-12-11 iš atsakovo už 225 Lt nusipirko ir pats sumontavo keramikinį dūmtraukį, kuris kūrenant pečių trūko per visą kamino ilgį. Dūmtraukis buvo nekokybiškas netinkamos sudėties keramikos. Valstybinės institucijos nustatė, kad prekė buvo nekokybiška. Medžiagas montavo pats, laikėsi instrukcijų. Naudojo karščiui atsparius klijus. Dūmtraukis apšiltinimo pamušalo, išorinio šarvo, trišakės jungties neturėjo, todėl galėjo būti naudojamas be apšiltinimo. Neturtinę žalą patyrė, kadangi nervinosi, patyrė nepatogumų susirašinėjant su atsakovu ir valstybės institucijomis.

4Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Darbai atsakovo atlikti neprofesionaliai, nesilaikant instrukcijų, naudoti netinkami klijai, keramikinis dūmtraukis skirtas naudoti su apšiltinimu. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimų neapskundė.

5Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos atstovė prašė ieškinį tenkinti. Gamybinio defekto galimybės negalima atmesti, tokia tikimybė yra. Gamintojo rekvizitai arba lengvai atsekamas gamintojas yra privaloma. Prekės ženklinime neidentifikuotas gamintojas. Iki šiol nežinoma, kuris yra gamintojas.

6Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nurodė, kad reikalavimas grąžinti už keraminį dūmtakį sumokėtus pinigus yra teisėtas ir pagrįstas.

7II. Teismo sprendimo esmė

8Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 18 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo UAB „MK BLECXA“ ieškovui G. A. 322,64 Lt turtinės žalos ir 38,35 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo atmetė.

9Teismas nustatė, kad ieškovas iš atsakovo įsigijo dešimt keramikinių vamzdžių už 225,00 Lt. Ieškovas nurodo, kad keramikiniai vamzdžiai buvo netinkamos kokybės, juos sumontavus ir naudojant, dėl karščio trūko. Ieškovas siūlė atsakovui bet kurią dieną, prieš tai sutarus, atvažiuoti į vietą, įvertinti bei apžiūrėti trūkusį kaminą. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija nustatė, jog vamzdžių ženklinime trūksta gamintojo ir gamybos atsekamumo duomenų, CE ženklinimo metų, o Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba komisijos nutarime nutarė iš dalies patenkinti ieškovo reikalavimą, t. y. nutraukti sutartį ir sugrąžinti sumokėtus pinigus ir pasiūlyti atsakovui įvykdyti ieškovo reikalavimą iki 2014-02-10. Atsakovas ieškovo reikalavimo atlyginti padarytą žalą neįvykdė.

10Teismas nurodė, kad šalių sudaryta sutartis yra vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis. Pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 15 d., vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. Ieškovas laikytinas silpnesne sandorio šalimi, jo teisės labiau ginamos. CK 6.363 str. 1 d. numatyta, jog laikoma, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą). Šiuo atveju taikoma CK 6.333 str. 3 d., kuri numato, jog kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos. Atsakovas nevykdė kooperavimosi pareigos, vengė aiškintis aplinkybes, dėl kurių sutrūko vamzdžiai, neįvykdė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarime nurodyto pasiūlymo. Neįrodyta, jog ieškovas kaip vartotojas pažeidė daikto naudojimo taisykles, ar aplinkybės, jog prekė buvo įmontuota netinkamai ir dėl to trūko vamzdžiai. Atsakovo teiginiai, kad ieškovas nėra profesionalas, nesilaikė instrukcijų yra deklaratyvūs, neįrodyti. Atsižvelgiant į nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes, į tai jog ieškovas turėjo 225,00 Lt išlaidų už dūmtraukio vamzdžius, 15,09 Lt išlaidų glaistui, 75,75 Lt išlaidų kurui, be to 6,80 Lt pašto išlaidų, prašymas priteisti 322,64 Lt turtinės žalos yra pagrįstas. Teismas, spręsdamas neturtinės žalos priteisimo klausimą, vertino atsakovo teisių pažeidimo pasekmes. Teismo vertinimu, turtinė žala nėra didelė, todėl, įvertinus sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, prašymas priteisti 300,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo yra atmestinas.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

12Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti sprendimo dalį dėl reikalavimo priteisti neturtinę žalą atmetimo panaikinti ir priimti šioje dalyje naują sprendimą priteisti 300 Lt neturtinę žalą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131.Ieškovas įrodė, kad patyrė ne tik turtinę žalą, bet ir neturtinę žalą: daugiau kaip 15 mėnesių besitęsiantį laiko gaišinimą, rūpesčius bendraujant su įvairiomis institucijomis ir ruošiant dokumentus, beprasmis papildomas fizinis darbas kamino montavimui ir išmontavimui.

142.Teismas neapgrįstai nurodė, kad neturtinei žalai priteisti būtina sveikatos sužalojimas. Neturinė žala atlyginama ir kitais atvejais. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 3 p. numato vartotojo teisę į turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.

15Atsakovas prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

161.Ieškovas neįrodė žalos. Teiginiai apie nervinę įtampą, kurios pasekmės jaučiamos iki šiol, yra deklaratyvaus pobūdžio. Atsakovas neatliko neteisėtų veiksmų, nes teisėtai vykdė prekybą, bendradarbiavo su ieškovu ir skundą nagrinėjančiomis valstybės institucijomis.

172.Pirmos instancijos teismui įvertinus, kad įrodymų konstatuoti netinkamą prekės sumontavimą nepakanka, iškilo būtinybė prašyti skirti teisminę ekspertizę ekspertams užduodant klausimus, ar parduoto keramikinio vamzdžio techninė sudėtis atitinka gamintojo Lenkijos įmonės Konekt skelbiamus duomenis, ar buvo pažeista montavimo technologija.

183. Pagal CK 6.292 str. nuostatas dėl netinkamos kokybės produktų atsiradusią žalą privalo atlyginti gamintojas – šiuo atveju Lenkijos įmonė Konekt. Gamintojas nebuvo įtrauktas į bylą, nors buvo pasisakyta dėl jo teisių ir pareigų. Sprendimas naikintinas dėl absoliučių negaliojimo pagrindų, todėl byla grąžintina į pirmosios instancijos teismą nagrinėjimui iš naujo.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje nenustatė.

21Apeliacinis skundas atmetamas.

22Apeliacijos dalykas yra neturtinės žalos priteismas. Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį neturtinė žala gali būti priteisiama, jeigu įrodyta, kad ji padaryta ir pasireiškė kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kitais teismo pripažintais ar įstatymų nustatytais būdais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis); neturtinė žala atlyginama tik įstatymo nustatytais atvejais. Nagrinėjamoje byloje ieškovo teisė kreiptis su ieškiniu dėl neturtinės žalos priteisimo įtvirtinta Vartotojų teisių gynimo įstatymo 3 str. Civilinė atsakomybė atsiranda dėl civilinės subjektyvinės teisės pažeidimo, tačiau esant tam tikroms sąlygoms. Civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos yra: žala, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų, kaltė (CK 6.246-6.249 str. str.). Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, civilinė atsakomybė negalima. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju būtent ieškovui atitenka pareiga įrodyti neturtinės žalos faktą (CPK 178 str.). Apeliantas tik deklaratyviai nurodo, kad 15 mėnesių besitęsiantį laiko gaišinimą, rūpesčius bendraujant su įvairiomis institucijomis ir ruošiant dokumentus, beprasmis papildomas fizinis darbas kamino montavimui ir išmontavimui jam sukėlė didelius išgyvenimus ir nepatogumus. Teismo vertinimu, ieškovo interesas turtine prasme nebuvo didelis, ieškovas neįrodinėjo konkrečių aplinkybių, kad buvo pažeisti jo gyvybiniai interesai, iš esmės sutriko įprastas gyvenimo ritmas ir dėl to kilo emocinė depresija, pažeminimas ir pan. Pagal teismų praktiką ne bet koks susirūpinimas ar nerimas traktuotinas kaip neturtinės žalos atsiradimo pagrindas. Rūpesčiai ginant savo teises yra įprasta ir neišvengiama būtinybė. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-3-469/2007 2007 m. lapkričio 6 d. nutartyje pasisakė, kad pagrindas neturtinei žalai atsirasti yra tada, kai tokie rūpesčiai peržengia įprastas pastangas ir konstatuojamas dvasinių sukrėtimų, emocinės depresijos, asmens garbės, orumo pažeidimo faktas. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimus dėl neturtinės žalos atlyginimo (CPK 178 str.).

23Apeliacinio skundo argumentas, kad pirmos instancijos teismas neapgrįstai neturtinės žalos priteisimą susiejo su sveikatos sužalojimas, nepagrįstas. Pirmos instancijos teismas nurodė: „CK 250 str. 2 d. numatyta, jog neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais.“ Teismas pripažino, kad neturtinė žala priteisiama ir kitais įstatymų nustatytais atvejais, nors tiesiogiai nenurodė Vartotojų teisių gynimo įstatymo 3 str. Tačiau reikalavimas priteisti neturtinę žalą pirmos instancijos teismo buvo atmestas dėl to, kad turtinė žala nėra didelė, atsižvelgiantį į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

24Atsakovo atsiliepimo argumentas dėl prekės gamintojo Lenkijos įmonės Konekt neįtraukimo ir dėl to atsiradusio absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo (CPK 366 str. 1 d. 7 p.) yra nepagrįstas. Šalis siejančius pirkimo – pardavimo santykius reglamentuojančioje CK 6.333 str. 1 d. normoje nurodyta, jog pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo. Nagrinėjamame byloje buvo nustatytas pagrindas iš atsakovo (daikto pardavėjo) priteisti nuostolius, kuriuos sudarė netinkamo naudoti daikto pirkimo ir montavimo išlaidos (CK 6.363 str. 5 d.). Taikyti CK 6.692 str. nustatytą gamintojo Lenkijos įmonės Konekt atsakomybę nebuvo pagrindo, nes ieškovas pasirinko kitą teisių gynimo būdą, t.y. rėmėsi vartojimo pirkimo-pardavimo instituto nuostatomis. Sprendime tiesiogiai dėl gamintojo Lenkijos įmonės Konekt teisių ir pareigų pasisakyta nebuvo, todėl nebuvo imperatyvaus teisinio pagrindo teismui savo iniciatyva įtraukti šį gamintoją į bylą trečiuoju asmeniu. Pačios šalys tokio pageidavimo nereiškė.

25Atsakovo argumentas, kad iškilo būtinybė prašyti skirti teisminę ekspertizę ekspertams užduodant klausimus, ar parduoto keramikinio vamzdžio techninė sudėtis atitinka gamintojo Lenkijos įmonės Konekt skelbiamus duomenis, ar buvo pažeista montavimo technologija, atmetamas. Apeliacinio bylos nagrinėjimo ribos, kurias sudaro tik neturtinės žalos nepriteisimo pagrįstumas, apibrėžtos ieškovo apeliaciniame skunde. Atsakovas apeliaciniu skundu neskundė sprendimo dalies dėl turtinės žalos priteisimo, todėl atsakovas negali atsiliepime į apeliacinį skundą teikti prašymų dėl naujo turtinės žalos priteisimo pagrindą sudarančių aplinkybių nustatinėjimo.

26Teismas, vadovaudamasis CPK 331 str., 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

27Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti atlyginti... 4. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Darbai atsakovo atlikti neprofesionaliai,... 5. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos atstovė prašė ieškinį... 6. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nurodė, kad reikalavimas... 7. II. Teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 18 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nustatė, kad ieškovas iš atsakovo įsigijo dešimt keramikinių... 10. Teismas nurodė, kad šalių sudaryta sutartis yra vartojimo pirkimo –... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai... 12. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti sprendimo... 13. 1.Ieškovas įrodė, kad patyrė ne tik turtinę žalą, bet ir neturtinę... 14. 2.Teismas neapgrįstai nurodė, kad neturtinei žalai priteisti būtina... 15. Atsakovas prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais... 16. 1.Ieškovas neįrodė žalos. Teiginiai apie nervinę įtampą, kurios... 17. 2.Pirmos instancijos teismui įvertinus, kad įrodymų konstatuoti netinkamą... 18. 3. Pagal CK 6.292 str. nuostatas dėl netinkamos kokybės produktų... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Apeliacinis skundas atmetamas.... 22. Apeliacijos dalykas yra neturtinės žalos priteismas. Pagal CK 6.250... 23. Apeliacinio skundo argumentas, kad pirmos instancijos teismas neapgrįstai... 24. Atsakovo atsiliepimo argumentas dėl prekės gamintojo Lenkijos įmonės Konekt... 25. Atsakovo argumentas, kad iškilo būtinybė prašyti skirti teisminę... 26. Teismas, vadovaudamasis CPK 331 str., 326 str. 1 d. 1 p.,... 27. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 18 d. sprendimą palikti...