Byla 2-750-559/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

2Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Ramanauskienė,

3sekretoriaujant Valei Greskienei, Astai Zujevienei,

4dalyvaujant ieškovės UAB „EMOKO“ atstovui advokato padėjėjui Artūrui Razgūnui, atsakovės UAB „( - )“ direktoriui A. G.,

5teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „EMOKO“ ieškinį atsakovei UAB „( - )“, dėl skolos ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

6Ieškovės atstovas Artūras Razgūnas ieškinį palaiko iš dalies, nes atsakovė iki teismo posėdžio pradžios dalį skolos sumokėjo, šiuo metu skolos likutis yra 5059,04 Lt, kurį prašo priteisti iš atsakovės.

7Ieškinyje pradinė ieškovė UAB „Elektrobig“ buvo nurodžiusi, kad 2011 m. gruodžio 21 d. su atsakove sudarė ilgalaikę prekių tiekimo sutartį Nr. 2011.12.21-1, pagal kurią pradinė ieškovė nuolat tiekė atsakovei elektros instaliacijos prekes. Prekių pavadinimai, kaina ir apmokėjimo tvarka nurodyta PVM sąskaitose faktūrose. Nuo 2012 m. gegužės mėnesio atsakovė nustojo tinkamai mokėti pagal pateiktas sąskaitas faktūras ir iki ieškinio padavimo buvo įsiskolinęs pradiniam kreditoriui 14605,53 Lt. Atsakovė apie esamą įsiskolinimą buvo ne katrą informuota raštu ir žodžiu, skolą ji pripažino, žadėjo sumokėti, tačiau savo pažadų nevykdė. Paskutinis įspėjimas išsiųstas 2013-02-22. Minėtos sutarties 4.2 punkte šalys susitarė dėl 0,2 proc. dydžio delspinigių mokėjimo nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių dydis iki 2013-02-25 – 5059,04 Lt.

8Teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi (b. l. 106) teismas, vadovaudamasis 2013 m. kovo 15 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2/15/03/2013, pradinę ieškovę UAB „Elektrobig“ pakeitė jos procesinių teisių perėmėja UAB „EMOKO“.

9Teismo posėdyje ieškovės UAB „EMOKO“ atstovas papildomai paaiškino, kad atsakovė sutarties vykdymo metu nėra pareiškusi jokių prieštaravimų dėl jos manymu neprotingos delspinigių sumos. Atsakovė skolos neginčijo. Ieškovė atitinkamai taikė sutartines netesybas, numatytas sutarties 4.2 punkte, skaičiavo delspinigius taikant delspinigiams numatytą ieškinio senaties terminą, todėl prašo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovės likusią sumą 5059,04 Lt dydžio delspinigių.

10Atsakovės direktorius A. G. teismo posėdyje paaiškino, kad jie buvo prisijungianti šalis prie sutarties, todėl dėl sutartyje nustatytų delspinigių dydžio nevyko derybos, delspinigių dydį nustatė ieškovė. Kai sutartis buvo pasirašyta, prekės jau buvo pradėtos tiekti. Nesutinka su nustatytu delspinigių dydžiu 0,2 proc., sutinka, kad būtų priteisti ir nustatyti 0,02 proc. dydžio delspinigiai. Sutartimi nustatyti delspinigiai sudaro daugiau negu 70 proc. metinių palūkanų ir sudaro daugiau negu 30 proc. pačios skolos. Dėl sutarties pakeitimo į ieškovę nesikreipė, nes tam nebuvo poreikio. Iki teismo posėdžio atsakovė sumokėjo visą skolą – 14605,53 Lt, delspinigiai nesumokėti.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais yra nustatyta, kad tarp šalių 2011 m. gruodžio 21 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 2011.12.21-1 (b. l. 5), pagal kurią pradinė ieškovė šioje byloje UAB „Elektrobig“ įsipareigojo pateikti pirkėjui (atsakovei) UAB „( - )“ prekes, o atsakovė įsipareigojo sumokėti už prekes sutartą sumą ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitų-faktūrų išrašymo dienos mokamuoju pavedimu, grynais pinigais arba skolų užskaita (sutarties 1.1 ir 2.3 punktai). Sutartis sudaryta vieneriems metams (iki 2012-12-31), todėl šalių buvo laikoma ilgalaikio bendradarbiavimo sutartimi, ir ji buvo pagrindu vienkartinėms pirkimo-pardavimo operacijoms sudaryti ir vykdyti. Laikotarpiu nuo 2012-05-21 iki 2012-12-11 atsakovei už pateiktas prekes buvo išrašyta 30 vnt. PVM sąskaitų faktūrų bendrai 14605,53 Lt sumai (b. l. 6-35), kurių atsakovė sutartyje nustatytu terminu (per 5 dienas) bei iki ieškinio teismui padavimo dienos neapmokėjo, todėl pradinė ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą.

13Iškėlus teisme civilinę bylą, pradinė ieškovė UAB „Elektrobig“ savo reikalavimo teises atsakovės atžvilgiu 2013 m. kovo 15 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2/15/03/2013 (b. l. 88) perleido UAB „EMOKO“. Tuo pačiu metu 2013-03-14 ir 2013-03-15 mokėjimo pavedimais atsakovė UAB „( - )“ sumokėjo pradinei ieškovei UAB „Elektrobig“ 6000,00 Lt skolos dalį, o 2013-04-19 – reikalavimo teises perėmusiai UAB „EMOKO“ sumokėjo likusią skolos dalį – 8605,53 Lt (b. l. 123, 124).

14Ieškovės atstovas teismo posėdyje pripažino, kad atsakovė reikalavimą dalyje dėl 14605,53 Lt skolos priteisimo įvykdė, tačiau likusioje dalyje ieškinį palaiko ir prašo priteisti iš atsakovės pradinės ieškovės paskaičiuotus ir sutartyje numatytus delspinigius - 5059,04 Lt, nurodytus delspinigių paskaičiavimo lentelėje (b. l. 41) pagal kiekvieną PVM sąskaitą faktūrą už bendrą laikotarpį nuo 2012-05-26 iki2012-12-16.

15Šalių 2011 m. gruodžio 21 d. sudarytos sutarties 4.2 punkte ( b. l. 5) sutarties šalys susitarė, kad pirkėjui laiku neapmokėjus už prekes, skaičiuojami 0,2 proc. delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sąskaitos sumos iki pilno atsiskaitymo. Atsakovė nesutinka su sutartyje nustatytu delspinigių dydžiu - 0,2 proc., prašo juos sumažinti ir priteisti 0,02 proc. dydžio delspinigius.

16CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

17Nustatyta, kad atsakovė netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir sutartyje nustatytais terminais neapmokėjo pagal minėtą sutartį ieškovo išrašytų sąskaitų-faktūrų. Sutartyje nustatyto dydžio (0,2 proc.) delspinigiai paskaičiuoti pagal visas delspinigių skaičiavimo lentelėje ir ieškinyje nurodytas sąskaitas faktūras už 180 dienų laikotarpį, t.y. pritaikius LR CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą.

18Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Tuo atveju, jeigu kreditorius prašo dėl prievolės pažeidimo ir nuostolių, ir netesybų, pastarosios yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis). Netesybų įskaitymo esmė yra ta, kad kai kreditorius reikalauja ir netesybų, ir nuostolių bei pagrindžia savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Kasacinio teismo išaiškinta, kad CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro teisinio pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; kt.).

19Aptariant sutartines netesybas, svarbu pažymėti tai, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Nagrinėjamoje byloje kreditorius prašo taikyti skolininkui civilinę atsakomybę tik netesybų forma ir nereikalauja nuostolių atlyginimo.

20Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams yra įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais.

21Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad, sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, ir iš esmės ši šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą neturėtų būti teismo paneigta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

22Šiuo atveju sprendžiant dėl sutartinių netesybų mažinimo ir vertinant galimus minimalius nuostolius dėl sutarties nevykdymo gali turėti reikšmės tam tikri specialiųjų įstatymų arba verslo praktikos nustatyti kriterijai. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, kad abi sandorio šalys yra verslo subjektai, nustatant protingumo kriterijus galimoms minimalioms sutartinėms netesyboms, gali būti atsižvelgiama į 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (redakcija galiojusi iki 2013-03-01) nustatytą už pavėluotą atsiskaitymą taikomų palūkanų dydį, kuris galiojo tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas (delspinigius), šiuo atveju - 8,05 proc. metinių palūkanų (atsižvelgiant į 2011 m. pirmojo pusmečio Lietuvos Banko nustatytą VILIBOR palūkanų normą padidintą 7 procentiniais punktais), arba 0,02 proc. už kiekvieną praleistą dieną, ko ir prašo šioje byloje atsakovė. Tačiau pažymėtina tai, kad sutartinių netesybų atveju nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, jog netesybos yra aiškiai per didelės, todėl turėtų būti mažinamos, taip pat nėra ir negali būti konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams. Kadangi sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, atsižvelgia į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus ir konstatuoja, kad negalima sumažinti netesybas iki atsakovės prašomo dydžio tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas.

23Atsakovės prašomas priteisti netesybų dydis (0,02 proc.) yra galima žemiausia jų riba, tačiau tokios minimalios ribos, iki kurios teismas gali sumažinti netesybas, nustatymas nereiškia, jog visais atvejais netesybos turi sutapti su minimaliais ar įrodytais nuostoliais. Kiekvienu atveju pritaikius šių minimalių delspinigių dydį ir neįvertinus kitų aplinkybių, būtų paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis).

24Šioje byloje ieškovė prašo priteisti iš sutartinę prievolę pažeidusio atsakovo tik netesybas ir nereikalauja nuostolių atlyginimo, todėl ir neįrodinėjo realiai patirtų nuostolių dydžio. Ieškovė nenurodė ir teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kokio dydžio nuostolius ji ar pradinis kreditorius realiai patyrė (CPK 179 straipsnio 1 dalis), todėl teismas negali nustatyti ar patirti nuostoliai atitinka prašomų priteisti sutartinių netesybų dydį.

25Iki teismo posėdžio atsakovė savo pagrindinę prievolę yra įvykdžiusi visa apimtimi, skola sumokėta, duomenų apie tai, kad neigiami pažeidimo padariniai įtakojo didesnius ieškovės nuostolius, nėra. Ieškovės paskaičiuotų delspinigių suma (5059,04 Lt) sudaro daugiau negu trečdalį (apie 35 proc.) bendros įsiskolinimo sumos (14605,53 Lt), todėl mažai tikėtina, kad ieškovė dėl prievolės nevykdymo per trumpesnį kaip vienerių metų terminą galėjo patirti tokio dydžio nuostolius. Atsižvelgiantį tai, darytina išvada, kad šalių sutartyje nustatyta ir ieškovės paskaičiuota netesybų suma yra akivaizdžiai per didelė. Tačiau pažymėtina, kad atsakovei už įgytas prekes buvo išrašytos ne viena, o trisdešimt sąskaitų faktūrų įvairiais laikotarpiais nuo 2012-05-21 iki 2012-12-11, atskirų sąskaitų sumos skirtingos ir palyginti nedidelės (nuo 12,91 Lt iki 3061,78 Lt), atsakovė turėjo pareigą sumokėti vienu metu ne visą skolą, o dalimis pagal konkrečią sąskaitą faktūrą, todėl atsakovei, vykdančiai atitinkamą veiklą ir iš šios veiklos gaunančiai pajamas, nebuvo faktinio pagrindo sutartyje nustatytais terminais nevykdyti šių nedidelių sumų apmokėjimo arba praleisti jų vykdymo terminus. Atsakovė teismui nepateikė įrodymų, kad nurodytu laikotarpiu, kai buvo išrašytos sąskaitos faktūros, ji dėl objektyvių priežasčių neturėjo galimybės sumokėti už įgytas prekes. Atkreiptinas dėmesys, kad tik iškėlus teisme civilinę bylą, atsakovė įvykdė savo prievolę ir sumokėjo skolą. Pradinė ieškovė nuo 2012 m. spalio mėnesio išsiuntė atsakovei tris įspėjimus dėl skolos sumokėjimo, į kuriuos atsakovė nereagavo (b. l. 36, 39,40), tačiau tarp šalių vyko susirašinėjimas ir derybos elektroniniu būdu, ko pasėkoje atsakovė sumažino įsiskolinimą nuo 29985,82 Lt iki 14605,53 Lt (b. l. 36-38). Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė, žinodama sutarties sąlygas ir neturėdama galimybių tinkamai vykdyti savo prievoles, kreipėsi į ieškovę dėl 2011-12-21 sutarties sąlygų pakeitimo ir per didelės delspinigių normos sumažinimo. Atsakovės atstovo nurodyta aplinkybė, kad jie buvo tik prisijungianti šalis prie sutarties ir neturėjo galimybės įtakoti esminių sutarties sąlygų, nėra patvirtinta jokiais įrodymais ir ją paneigia įstatymo nustatytas sutarties laisvės principas, kuris draudžia versti kitą asmenį sudaryti sutartį, ir kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str.).

26Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertės ir netesybų santykį, prievolės pažeidimo aplinkybes, atsakovės elgesį, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, teismas daro išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas sutartinių netesybų dydį 0,2 proc. sumažinti iki 0,1 proc. ir todėl iš atsakovės ieškovės naudai yra priteistina 2529,52 Lt netesybų.

27LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 2 d.). Kadangi atsakovė sutartinės prievolės tinkamai nevykdė iš jos priteistinos įstatyme numatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-02-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 str. ir 6.210 str.).

28Pradinė ieškovė, paduodama ieškinį, sumokėjo valstybei 295,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 4). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė dalį ieškinio reikalavimo įvykdė jau iškėlus teisme bylą, bei atsižvelgiant į tai, kad ieškinys likusioje dalyje yra patenkintas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (87,14 proc.) iš atsakovės ieškovės naudai yra priteistina 257,00 Lt šios turėtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 2 ir 4 d., 94 str.). Iš atsakovės valstybei priteistina 36,79 Lt (87,14 proc.) valstybės turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

29Vadovaudamasis CPK 93 str., 96 str., 259 str., 260 str., 263-270 str., teismas

Nutarė

30Ieškinį patenkinti iš dalies.

31Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), ieškovės UAB „EMOKO“, įmonės kodas 302309639, buveinės adresas Adutiškio g. 3-3, Vilnius, a. s. Nr. LT767180300007467611 AB Šiaulių banke, naudai 2529,52 Lt (du tūkstančius penkis šimtus dvidešimt devynis litus 52 centus) netesybų (delspinigių) pagal 2011 m. gruodžio 21 d. sutartį Nr. 2011.12.21-1, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (2529,52 Lt) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2013-02-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 257,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

32Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

33Priteisti valstybei iš atsakovės UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), 36,79 Lt (trisdešimt šešis litus 79 centus) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (VMI prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaita Nr. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

34Jonavos rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovės UAB „( - )“ atžvilgiu galioja iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

35Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Ramanauskienė,... 3. sekretoriaujant Valei Greskienei, Astai Zujevienei,... 4. dalyvaujant ieškovės UAB „EMOKO“ atstovui advokato padėjėjui Artūrui... 5. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 6. Ieškovės atstovas Artūras Razgūnas ieškinį palaiko iš dalies, nes... 7. Ieškinyje pradinė ieškovė UAB „Elektrobig“ buvo nurodžiusi, kad 2011... 8. Teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi (b. l. 106) teismas, vadovaudamasis... 9. Teismo posėdyje ieškovės UAB „EMOKO“ atstovas papildomai paaiškino, kad... 10. Atsakovės direktorius A. G. teismo posėdyje paaiškino,... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais yra... 13. Iškėlus teisme civilinę bylą, pradinė ieškovė UAB „Elektrobig“ savo... 14. Ieškovės atstovas teismo posėdyje pripažino, kad atsakovė reikalavimą... 15. Šalių 2011 m. gruodžio 21 d. sudarytos sutarties 4.2 punkte ( b. l. 5)... 16. CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 17. Nustatyta, kad atsakovė netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir... 18. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 19. Aptariant sutartines netesybas, svarbu pažymėti tai, kad šalių sutartimi... 20. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai... 21. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad, sprendžiant dėl priteistinų... 22. Šiuo atveju sprendžiant dėl sutartinių netesybų mažinimo ir vertinant... 23. Atsakovės prašomas priteisti netesybų dydis (0,02 proc.) yra galima... 24. Šioje byloje ieškovė prašo priteisti iš sutartinę prievolę pažeidusio... 25. Iki teismo posėdžio atsakovė savo pagrindinę prievolę yra įvykdžiusi... 26. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, šalių sutartinių santykių... 27. LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 28. Pradinė ieškovė, paduodama ieškinį, sumokėjo valstybei 295,00 Lt žyminio... 29. Vadovaudamasis CPK 93 str., 96 str., 259 str., 260 str., 263-270 str., teismas... 30. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 31. Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), buveinės... 32. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Priteisti valstybei iš atsakovės UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ),... 34. Jonavos rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi taikytos... 35. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų Kauno...