Byla 2S-1174-555/2013
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Net Frequency“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1904-584/2013 pagal ieškovės UAB „Net Frequency“ ieškinį atsakovei UAB „Procentas“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir skolos priteisimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti atsakovės vienašalį 2009-12-03 Sutarties Nr. NFQ-091203/1 nutraukimą neteisėtu, taip pat priteisti iš atsakovės 32446,15 Lt skolą.

5Atsakovė prašė bylą nutraukti, nes Kauno miesto apylinkės teisme jau yra išnagrinėta tapati byla Nr. 2-97-615/2012, kurioje teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir įgijęs res judicata galią, bylos nenutraukus, ieškinį atmesti ir paskirti ieškovei 20000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrė ieškovei 10 000 Lt baudą, išieškant iš ieškovės 5000 Lt paskirtosios baudos valstybės naudai ir 5000 Lt paskirtosios baudos atsakovės naudai. Nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-10 sprendimu yra patenkintas ieškovės UAB „Procentas“ ieškinys atsakovei UAB „Net Frequency“, priteisiant 16260,00 Lt avanso pagal šalių sudarytą sutartį Nr. NFQ-091203/l dėl greitųjų kreditų sistemos funkcinių bei integracijos su kitomis sistemomis reikalavimų analizės atlikimo, sprendimas yra įsiteisėjęs. Sprendime nurodyta, kad ieškovės reikalavimai grindžiami tuo, jog atsakovė sutartu terminu neperdavė ieškovei atliktų darbų, todėl ieškovė nuo 2011-04-11 vienašališkai nutraukė aukščiau nurodytą sutartį ir pareikalavo grąžinti sumokėtą avansą, atsakovė savo atsikirtimų pagrindu nurodė tai, kad pagal sutartį darbus atliko ir perdavė, ieškovė darbus priėmė, už juos mokėjo, ieškovė sutartį nutraukė neteisėtai, teismas ginčo sutartį laikė nutraukta, pažymėjo, kad aplinkybių, jog atsakovė perdavė sutartimi sulygtus darbus, neįrodė, atsakovė priešieškinio byloje nereiškė. Nagrinėjamoje byloje teismas konstatavo, kad ieškovė reiškia tapatų reikalavimą, nes ginčijamos sutarties nutraukimo pagrįstumas bei teisėtumas, atliktų darbų pagal sutartį neperdavimo faktas buvo išnagrinėtas civilinėje byloje Nr. 2-97-615/2012 ir iš ieškovės priteista skola. Kadangi abiejose bylose nurodytas tapatus reikalavimo pagrindas (faktinės aplinkybės), iš esmės yra nurodomos ne naujos aplinkybės, o iš naujo analizuojamos ir ginčijamos ankstesnėje byloje jau nagrinėtos aplinkybės, dėl kurių yra pasisakęs ankstesnę bylą nagrinėjęs teismas, todėl teismas bylą nutraukė (CPK 293 straipsnio 3 punktas).

8Kadangi pareikšdama tapačius reikalavimus ieškovė nenurodė aplinkybių, jog yra įsiteisėjęs Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-10 sprendimas, kuriuo reikalavimai buvo išnagrinėti, todėl teismas sprendė, jog ieškovė elgėsi nesąžiningai tiek kitos šalies, tiek teismo atžvilgiu. Nurodė, kad ieškovė yra juridinis asmuo, kurio išmanymas bei finansinės galimybės pasinaudoti kvalifikuoto advokato pagalba bei realiai įvertinti teisinę situaciją yra didesnės nei fizinio asmens. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes bei tai, kad dėl inicijuoto proceso atsakovė patyrė suvaržymus (taikytos laikinosios apsaugos priemonės), darė išvadą, kad ieškovė nepagrįstai, piktnaudžiaudama savo procesinėmis teisėmis inicijavo procesą, pareiškė aiškiai nepagrįstą ieškinį, ką patvirtina ieškinių tapatumo nustatymas, todėl teismas ieškovei skyrė 10000 Lt baudą, pusę šios sumos priteisiant atsakovei (CPK 95 straipsnis, 106 straipsnis).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad nurodytų bylų ginčo faktinis pagrindas ir dalykas sutampa. Nurodo, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo teismo inter alia pripažinti atsakovės vienašalį 2009-12-03 Sutarties Nr. NTFQ-091203/1 nutraukimą neteisėtu dėl to, kad nutraukimas neatitinka CK 6.217 str. 2 d. nurodytų kriterijų ir sutartyje numatytų vienašalio sutarties nutraukimo sąlygų, o su šiuo reikalavimu susiję argumentai baigtoje byloje nebuvo pareikšti priešieškiniu, o buvo išdėstyti atsiliepime. Teismai aiškiai atsisakė nagrinėti UAB „Net Frequency“ argumentus dėl sutarties nutraukimo teisėtumo, dėl jų nepasisakė vien dėl to, kad nebuvo pareikštas toks reikalavimas ir išdėstytas priešieškinyje, todėl šios aplinkybės negali būti vertinamos kaip išnagrinėtos. Kadangi baigtoje byloje teismai nenagrinėjo sutarties nutraukimo atitikimo CK 6.217 str. 2 d. nurodytiems kriterijams, todėl baigtos ir šios nagrinėjamos bylos pagrindai nėra tapatūs. Taip pat nurodo, kad baigtoje byloje teismams atsisakius vertinti sutarties nutraukimo teisėtumą, bylos dalykas buvo apribotas tik sutarties nutraukimo pasekmių instituto apimtimi, o šios nagrinėjamos bylos materialinis santykis kyla iš sutarties vykdymo ir jos nutraukimo teisinių institutų. Pažymi, kad materialiniai teisiniai institutai, iš kurių yra kildinamas baigtosios ir šios bylos reikalavimai yra visiškai skirtingi – baigtoje byloje buvo nagrinėjamas tik restitucijos klausimas, nekvestionuojant sutarties nutraukimo, o šioje byloje yra reikalaujama išspręsti sutarties nutraukimo teisėtumą, nekvestionuojant jau pritaikytos restitucijos, t. y. baigtos bylos ir šios bylos dalykai nėra tapatūs. Šių aplinkybių, t. y. ginčo materialinio santykio, t. y. teisminio nagrinėjimo objekto ir gynybos būdų teismas visiškai nevertino ir dėl to visiškai nepasisakė. Apelianto nuomone, teismas (nustatęs šalių tapatumą, akivaizdžiai nepagrįstai nustatęs pagrindų tapatumą ir visiškai neišnagrinėjęs dalyko tapatumo), formaliai taikydamas CPK 293 str. 3 p., atėmė iš ieškovės Konstitucijos 30 str. ir CPK 5 str. garantuotą teisę į teisminę gynybą ir atitinkamai, liko neapginta galbūt pažeista (tai galima nustatyti tik išnagrinėjus bylą iš esmės) ieškovės teisė į teisminę gynybą.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovės atstovas prašo atmesti atskirąjį skundą, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, skirti ieškovei iki 20000 Lt baudą, iki 50 proc. iš paskirtos baudos priteisiant atsakovei. Nurodo, kad teisingai teismas konstatavo, kad ieškovė nagrinėjamoje byloje nenurodo jokių naujų aplinkybių, o iš naujo analizuoja ir ginčija baigtoje byloje nustatytas aplinkybes. Pažymi, kad teismas motyvuotai nutarė, kad tiek nagrinėjamoje, tiek ir baigtoje byloje teisminio nagrinėjimo objektu yra ginčas dėl sutartimi numatytų darbų (ne)atlikimo ir (ne)perdavimo atsakovui bei Sutarties nutraukimo (ne)teisėtumo. Taip pat nurodo, kad nagrinėjamos ir baigtos bylų ginčo dalyko, pagrindo ir šalių tapatumas per se eliminavo ieškovės galimybę pareikšti atsakovei ieškinį nagrinėjamoje byloje, todėl teismas pagrįstai Nustatė „aplinkybė, kad kitoje [Baigtoje] byloje ieškovas nebuvo pareiškęs priešieškinio, bei šalių procesinės padėties pasikeitimas neeliminuoja ieškinių abiejose bylose tapatumo". Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nesąžiningai pareiškė nepagrįstą atskirąjį skundą, t. y. ir po ginčijamos nutarties priėmimo toliau tęsia piktnaudžiavimo procesu veiksmus, prašo skirti ieškovui baudą. Nurodo, kad dėl ieškovės nesąžiningai, piktnaudžiaujant savo procesinėmis teisėmis inicijuoto apeliacinio proceso atsakovė toliau patiria suvaržymus dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Nagrinėjimos apeliacinės instancijos teisme bylos dalykas yra teismo nutarties, kuria byla buvo nutraukta dėl ginčo tapatumo, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas, atsižvelgiant į atskirajame skunde nurodytus apeliantės argumentus (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

15Kauno apylinkės teismas nutraukė nagrinėjamą civilinę bylą motyvuodamas tuo, kad ieškovė UAB „Net Frequency“ pareiškė tapatų reikalavimą, nes ginčijamos tarp šalių sudarytos sutarties Nr. NFQ-091203/1 nutraukimo pagrįstumas bei teisėtumas, atliktų darbų pagal sutartį neperdavimo faktas yra išnagrinėtas civilinėje byloje Nr. 2-97-615/2012 pagal ieškovės UAB „PROCENTAS“ ieškinį atsakovei UAB „Net Frequency“ Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-10 sprendimu, kuriuo ieškinys patenkintas, priteisiant 16260,00 Lt avanso pagal šalių sudarytą sutartį Nr. NFQ-091203/1, teismo sprendimas yra įsiteisėjęs.

16Bylos nutraukimą reglamentuoja CPK 293 straipsnis. Pagal šio straipsnio 3 punktą teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ar patvirtinti taikos sutartį. Ieškinių tapatumas nustatomas remiantis trimis kriterijais, t.y. ar ginčas kilęs tarp tų pačių šalių, ar ieškiniais yra siekiama to paties rezultato (ieškinio dalykai), ar šie reikalavimai grindžiami tapačiomis faktinėmis aplinkybėmis. Nenustačius bent vieno iš šių kriterijų, taikyti CPK 293 straipsnio 3 punkto nuostatą ir nutraukti bylą teismas negali.

17Nagrinėjamu atveju ginčo dėl šalių tapatumo nekyla. Sprendžiant dėl ieškinio dalyko ir pagrindo tapatumo būtina įvertinti reikalavimų abejose bylose turinį. Ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Naujas ieškinys galimas tik tada, kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalyku ankstesnėje civilinėje byloje. Reikalavimo grindimas iš esmės tais pačiais, tačiau papildytais ar (ir) patikslintais faktais taip pat reiškia tapataus ieškinio pareiškimo situaciją. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad tarp šalių sudarytą ginčo sutartį Nr. NFQ-091203/l įvykdė, t. y. visus darbus atliko ir perdavė atsakovei, kad atsakovė ginčo sutartį nutraukė neteisėtai. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu baigtoje byloje Nr. 2-97-615/2012 teismų konstatuota priešingai, t. y. kad ieškovė neįrodė sutartyje nustatytų visų darbų atlikimo ir perdavimo atsakovei fakto, todėl sutartis laikytina nutraukta, atsakovės reikalavimai priteisti iš ieškovės avansą tenkintini. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovė nagrinėjamoje byloje nenurodo jokių naujų aplinkybių, o iš naujo analizuoja ir ginčija baigtoje byloje nustatytas aplinkybes, kurios, įsiteisėjus 2012 m, balandžio 10 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimui, tapo prejudiciniais faktais (CPK 132 straipsnio 2 punktas).

18Ieškinio dalyku laikomas ieškovo reikalavimas, kur ieškovas pareiškia atsakovui (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Kasacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad nustatant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialusis santykis, esantis teisminio nagrinėjimo objektu, ir gynybos būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis c.b. Nr. 3K-3-494/2010; 2012-06-13 nutartis c.b. Nr.3K-3-284/2012; 2013-01-18 nutartis c.b. 3K-3-137/2013). Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo pripažinti UAB „PROCENTAS“ vienašalį sutarties Nr. NFQ-091203/l nutraukimą neteisėtu, priteisti skolą, argumentuodama tuo, jog ieškovė sutartį pilnai įvykdė, darbus pagal sutartį atliko ir pateikė atsakovei. Baigtoje byloje apeliacinės instancijos teismas dėl ieškovės teisės reikalauti iš atsakovės atlyginti už atliktus darbus konstatavo, kad ieškovei neįrodžius aplinkybės, kad darbų rezultatas buvo perduotas atsakovei, atsakovei nekyla pareiga ieškovei ką nors grąžinti ar atlyginti vertę pinigais. Spręstina, kad tiek nagrinėjamoje byloje, tiek ir baigtoje byloje teisminio nagrinėjimo objektu yra ginčas dėl sutartimi Nr. NFQ-091203/l numatytų darbų (ne)atlikimo ir (ne)perdavimo atsakovei bei sutarties nutraukimo (ne)teisėtumo. Apeliacinės instancijos vertinimu, teismas, spręsdamas dėl ieškinio tapatumo, nuo kasacinio teismo išaiškinimo nenukrypo, nes neapsiribojo lingvistine reikalavimo išraiška „sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu“, o atskleidė materialiojo santykio turinį bei nustatė teisminio nagrinėjimo objektą tiek nagrinėjamoje, tiek baigtoje byloje, ir pagrįstai pripažino, kad ieškinio dalykas yra tapatus.

19Sprendžiant dėl bylos nutraukimo CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu yra reikšminga CPK 279 straipsnio 4 dalis, kurioje nustatyta, kad sprendimui, nutarčiai ar nutarimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius. Teismams baigtoje byloje konstatavus, kad, atlikti darbai pagal ginčo sutartį neperduoti, ginčo sutartis nutraukta, ieškovė neteko teisės kitoje byloje ginčyti šių teismų nustatytų aplinkybių. Nagrinėjamoje byloje pareikštas ieškovės reikalavimas, atsižvelgiant į pasirinktą ieškovės teisių gynimo būdą, tėra jau įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės, kad atlikti darbai pagal ginčo sutartį neperduoti UAB „PROCENTAS“, ginčijimas, bet ne nauja aplinkybė, kuri galėtų būti naujo teisminio proceso dalyku.

20Esant išdėstytoms aplinkybėms spręstina, kad teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios atskirojo skundo argumentais naikinti ar keisti pagrindo nėra, todėl atskirasis skundas atmestinas, teismo nutartis dalyje dėl bylos nutraukimo paliktina galioti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21CPK 93 straipsnyje ir 98 straipsnyje reglamentuojamas šalies išlaidų, susijusių su advokato pagalba, atlyginimas. Atskirąjį skundą atmetus, atsakovė įgijo teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų kompensavimą. Atsakovės atstovas pateikė įrodymus, kad atsakovė patyrė 600 Lt su atstovavimu apeliacinės instancijos teisme susijusių bylinėjimosi išlaidų. Tačiau šios išlaidos viršija dydį, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 04 02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 03 26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (8.15 p.), todėl mažintinos iki 500 Lt ir priteistinos iš ieškovės.

22Atsakovės UAB ,,PROCENTAS“ atstovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirti ieškovei baudą, motyvuodamas iš esmės tuo, kad ieškovė nesąžiningai pareiškė nepagrįstą atskirąjį skundą.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. balandžio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005, pažymėjo, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. CPK 334 straipsnis nustato ieškovei teisę paduoti atskirąjį skundą. Civilinio proceso šalies teisę į apeliaciją garantuoja ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr.7 (iš dalies pakeisto protokolu Nr.11) 2 straipsnio 1 dalis, kuri numato, kad kiekvienas asmuo, teismo nuteistas už nusikaltimą, turi teisę reikalauti, kad aukštesnė teisminė instancija peržiūrėtų jo kaltinamąjį nuosprendį ar bausmę. Europos Tarybos ministrų komiteto 1995-02-07 rekomendacijoje Nr.R (95)5 „Dėl apeliacinių sistemų tobulinimo" numatyta, kad apeliacinės procedūros turėtų būti prieinamos taip pat ir civilinėse ir komercinėse bylose, ne tik baudžiamosiose. Taigi, Konvencijoje įtvirtinta pareiga valstybei garantuoti asmenims teisę į apeliaciją civiliniame procese. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti pagrįstas išvadas, kad apskundimo procedūroje ieškovė elgėsi nesąžiningai, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, todėl atsakovės atstovo prašymas dėl baudos skyrimo ieškovei atmestinas.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį dalyje dėl bylos nutraukimo palikti nepakeistą.

26Priteisti atsakovei UAB „PROCENTAS“ (kodas 301494583) iš ieškovės UAB „Net Frequency“ (kodas 135867375) 500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą ir civilinę bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti atsakovės vienašalį 2009-12-03... 5. Atsakovė prašė bylą nutraukti, nes Kauno miesto apylinkės teisme jau yra... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi civilinę bylą... 8. Kadangi pareikšdama tapačius reikalavimus ieškovė nenurodė aplinkybių,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m.... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovės atstovas prašo atmesti... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Nagrinėjimos apeliacinės instancijos teisme bylos dalykas yra teismo... 15. Kauno apylinkės teismas nutraukė nagrinėjamą civilinę bylą motyvuodamas... 16. Bylos nutraukimą reglamentuoja CPK 293 straipsnis. Pagal šio straipsnio 3... 17. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl šalių tapatumo nekyla. Sprendžiant dėl... 18. Ieškinio dalyku laikomas ieškovo reikalavimas, kur ieškovas pareiškia... 19. Sprendžiant dėl bylos nutraukimo CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu yra... 20. Esant išdėstytoms aplinkybėms spręstina, kad teismas tinkamai taikė... 21. CPK 93 straipsnyje ir 98 straipsnyje reglamentuojamas šalies išlaidų,... 22. Atsakovės UAB ,,PROCENTAS“ atstovas atsiliepime į atskirąjį skundą... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 25. Kauno apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį dalyje dėl bylos... 26. Priteisti atsakovei UAB „PROCENTAS“ (kodas 301494583) iš ieškovės UAB...