Byla e2-1501-548/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Juodis, grįžęs po kasmetinių atostogų, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei D. D. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės D. D. 551,99 Eur negrąžintos paskolos, 87,63 Eur nesumokėtų palūkanų, 18,18 Eur administravimo mokesčio, 55,10 Eur mokėjimo palūkanų, 16,34 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei D. D. adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2017 m. liepos 19 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Per teismo nustatytą terminą ji atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų, todėl teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuodamas dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje nustatyta, kad atsakovė, kaip vartojimo kredito gavėja, tarpusavio skolinimo platformoje „SAVY“ (toliau – Platforma), adresu www.gosavy.com, siekdama sudaryti vartojimo kredito sutartį su Platformoje registruotais asmenimis, elektroniniu būdu 2016 m. gegužės 30 d. pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_111271, kurios pagrindu sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 111271 (toliau – Sutartis), kuria atsakovei suteikta 700,00 Eur dydžio paskola. Sutartimi atsakovė įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti per 12 mėn. terminą, mokėti 37 proc. metines palūkanas, sumokėti administravimo mokestį, o netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – mokėti delspinigius (Bendrųjų sąlygų 8.1.1., 8.1.2. p.). Atsakovė savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl 2017 m. balandžio 26 d. ieškovė vienašalikškai nutraukė Sutartį ir pareikalavo nedelsiant grąžinti skolą, sumokėti palūkanas ir delspinigius.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.189 straipnsio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsakovės skola, ieškovės apskaičiavimu, yra 551,99 Eur negrąžintos paskolos, 87,63 Eur nesumokėtų palūkanų, 18,18 Eur administravimo mokesčio, 55,10 Eur mokėjimo palūkanų ir 16,34 Eur delspinigių. Duomenų, kad atsakovė su ieškove atsiskaitė, byloje nėra.

9Atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, t. y. laiku nemokėjo kredito įmokų, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 551,99 Eur negrąžintos paskolos ir 87,63 Eur nesumokėtų palūkanų (CK 1.138 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.870 straipsnis, 6.872 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

10Sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti 1,86 Eur Sutarties administravimo mokesčio (Sutarties specialiųjų sąlygų 2.4 p., Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 18,18 Eur administravimo mokesčio.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 55,10 Eur mokėjimo palūkanų ir 16,34 Eur delspinigių. Ieškovės pateikta paskaičiavimo lentele nustatyta, kad mokėjimo palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 p.), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

12Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y., netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, tai priteisiant pagal tokius reikalavimus – mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaitytini į priskaičiuotų vėlavimo palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės priteistinos 55,10 Eur mokėjimo palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 16,34 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

13Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio (5 proc. metines) palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tuo remiantis iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. liepos 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (97,76 proc. patenkintų reikalavimų), ieškovei iš atsakovės priteistina 16,00 Eur žyminio mokesčio ir 146,15 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1, 2 dalys).

15Ieškovė kreipdamasi į teismą su ieškiniu per Lietuvos teismų elektrinių paslaugų portalą (EPP) sumokėjo 20,00 Eur žyminio mokesčio, o turėjo – 16,00 Eur, todėl ieškovei grąžintina 4,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1, 2 dalimis, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš D. D., a. k. ( - ) 551,99 Eur (penkis šimtus penkiasdešimt vieną eurą 99 ct) negrąžintos paskolos, 87,63 Eur (aštuoniasdešimt septynis eurus 63 ct) nesumokėtų palūkanų, 18,18 Eur (aštuoniolika eurų 18 ct) administravimo mokesčio, 55,10 Eur (penkiasdešimt penkis eurus 10 ct) mokėjimo palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2017 m. liepos 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 162,15 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt du eurus 15 ct) bylinėjimosi išlaidų UAB „Bendras finansavimas“, į. k. 303259527, naudai.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Grąžinti UAB „Bendras finansavimas“, į. k. 303259527, Vincento Zabulio, a. k. ( - ) 2017 m. liepos 7 d. per Lietuvos teismų elektrinių paslaugų portalą (EPP), įmokos Nr. CA18220, sumokėtą žyminio mokesčio dalį - 4,00 Eur (keturis eurus 00 ct) žyminio mokesčio.

21Atsakovė D. D. per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos sprendimą už akių priėmusiam Kaišiadorių rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos CPK 287 straipsnio 2-3 dalių reikalavimus. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

22Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Juodis, grįžęs po... 2. Teismas... 3. Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ pareikštu ieškiniu prašo priteisti... 4. Atsakovei D. D. adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 7. Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje nustatyta, kad atsakovė, kaip... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, t. y. laiku... 10. Sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti 1,86 Eur... 11. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 55,10 Eur mokėjimo... 12. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 13. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, terminą... 14. Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies (97,76 proc. patenkintų... 15. Ieškovė kreipdamasi į teismą su ieškiniu per Lietuvos teismų elektrinių... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš D. D., a. k. ( - ) 551,99 Eur (penkis šimtus penkiasdešimt... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Grąžinti UAB „Bendras finansavimas“, į. k. 303259527, Vincento Zabulio,... 21. Atsakovė D. D. per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos... 22. Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio...