Byla 2A-1348-160/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zitos Smirnovienės, kolegijos teisėjų Henricho Jaglinskio, Astos Radzevičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų M. R. ir H. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-10-03 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Nacionalinės kredito unijos ieškinį atsakovams M. R. (M. R.), H. R., Z. S. (Z. S.) dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

31. Ginčo esmė

4Nacionalinė kredito unija prašė priteisti solidariai iš M. R., H. R., Z. S. 8377,14 Lt skolos, 177,91 Lt palūkanų, 5239,23 Lt delspinigių. Paaiškino, kad M. R. 2008-10-09 su ieškovu sudarė paskolos sutartį, pagal kurią gavo 10000 Lt paskolą iki 2013-10-10. H. R. ir Z. S. atitinkamai 2008-10-09 ir 2009-11-16 sudarė laidavimo sutartis dėl paskolos užtikrinimo. Atsakovai įsipareigojimų pagal paskolos ir laidavimo sutartis nevykdė, į atsakovo pranešimus dėl periodinių įmokų ir delspinigių sumokėjimo nereagavo, todėl 2011-05-18 paskolos sutartis buvo nutraukta.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-06-01 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai – priteisė iš atsakovų solidariai 8377,14 Lt skolos, 177,91 Lt palūkanų, 5239,23 Lt delspinigių, 17 procentų metinių palūkanų nuo negrąžintos paskolos sumos (8377,14 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-06-01) iki visiško paskolos sumos grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (13794,28 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-06-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 402,34 Lt bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno atsakovo ieškovui.

6H. R. dėl 2011-06-01 preliminaraus sprendimo pateikė prieštaravimus, kuriais prašė panaikinti preliminarų teismo sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad teismas išnagrinėjo teismui neteismingą bylą, nes ieškovo buveinės adresas yra Didžioji g. 30, Vilnius, todėl byla turėjo būti perduota Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui. Ieškovas į paskolos grąžinimą turėjo įskaityti paskolos gavimo metu atsakovo sumokėtą 1500 Lt. Įskaičius šią sumą, keistųsi visos negrąžintos skolos dydis. Ieškovo pranešimų, jog atsakovas nevykdo įsipareigojimų pagal paskolos sutartį, negavo, todėl negalėjo reikalauti ieškovą užskaityti 1500 Lt sumą į paskolos gražinimą. M. R. 2011-06-27 prašymu prisidėjo prie laiduotojos prieštaravimų.

7Ieškovas prieštaravimuose nurodytus argumentus prašė atmesti. Paaiškino, kad atsakovai dėl netinkamai vykdomo paskolos grąžinimo buvo periodiškai informuojami telefonu, apie sutarties nutraukimą pranešimas buvo siųstas atsakovų nurodytu adresu. Argumentai dėl 1500 Lt įskaičiavimo paskolos dengimui nepagrįsti, nes M. R., tapdamas Nacionalinės kredito unijos nariu, turėjo sumokėti 1500 Lt pajų, ši suma nesiejama su išduota paskola.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-10-03 sprendimu paliko galioti 2011-06-01 teismo preliminarų sprendimą – priteisė iš atsakovų solidariai 8377,14 Lt skolos, 177,91 Lt palūkanų, 5239,23 Lt delspinigių, 17 procentų metinių palūkanų nuo negrąžintos paskolos sumos (8377,14 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-06-01) iki visiško paskolos sumos grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (13794,28 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-06-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 402,34 Lt bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno atsakovo ieškovui. Padarė išvadą, kad M. R. pažeidė šalių sudarytoje paskolos sutartyje numatytus prievolių įvykdymo terminus, paskolos sutartis su atsakovu nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo. Ieškovas pagrįstai reiškia reikalavimą laiduotojams kaip solidariems bendraskoliams, kadangi tokią teisę suteikia tiek CK 6.6 str. 4 d., tiek laidavimo sutarčių 2, 3.1-3.3 punktai. M. R., tapdamas Nacionalinės kredito unijos nariu, įnešė 1500 Lt pajų ir šios lėšos laikomos Nacionalinės kredito unijoje esančioje atsakovo sąskaitoje. Šios lėšos negali būti laikomos kaip dalis grąžintinos ir įskaitytinos už suteiktą paskolą sumos. Byla nagrinėtina Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme, nes šalys taip susitarė paskolos sutarties 8 p.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11M. R. ir H. R. apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Paaiškino, kad kredito sutarties naikinimo ar negaliojimo klausimo nekelia, o laiko ieškovą pažeidus 2008-10-09 paskolos sutarties sąlygas be tinkamo bei teisėto pagrindo nutraukus sutartį. Laidavimo sutarties 4 p. nustato, kad ne vėliau nei per dešimt kalendorinių dienų nuo Nacionalinės kredito unijos raštiško pranešimo išsiuntimo arba įteikimo pasirašytinai dienos, laiduotojas privalo įvykdyti paskolos gavėjo neįvykdytą prievolę. Tačiau jokio pranešimo iš ieškovo laiduotoja ir M. R. negavo. Apie bylos nagrinėjimą bei skundžiamo teismo sprendimo priėmimą jiems nebuvo pranešta. Dėl nedalyvavimo teismo posėdyje, jie negalėjo išaiškinti dėl 1500 Lt užskaitymo į grąžintino kredito sumą. Nepagrįstai priteistos dvigubos palūkanos – 17 proc. ir 5 proc. dydžio.

12Z. S. pareikštu prašymu palaiko apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus.

13Nacionalinė kredito unija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti galioti. Paaiškino, kad atsakovai apie bylos nagrinėjimą žinojo. Paskolos sutartis nutraukta teisėtai.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 str. 2 d. nenustatyta. Todėl apeliacine tvarka byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, nes ginčas šioje byloje neliečia viešojo intereso klausimų (CPK 320 str. 2 d.).

16Atsakovai teismo sprendimą prašo panaikinti dėl to, kad laiduotojams nebuvo sudarytas 10 dienų laikotarpis susitarimams įvykdyti, jiems nebuvo pranešta apie bylos nagrinėjimą, nepagrįstai į kredito grąžinimą nebuvo įskaičiuoti 1500 Lt sumokėti ieškovui ir taip padidinta negražinta suma, taip pat nepagrįstai priteistos dvigubos palūkanos.

17Pagal paskolos sutarties Nr. 70116 sąlygų 4.1 puntą (. L. 6), paskolos gavėjui laiku neįvykdžius savo įsipareigojimų, Kredito unija paskolą, nesumokėtas palūkanas ir delspinigius be išankstinio įspėjimo gali nurašyti iš Kredito unijoje paskolos gavėjo esančių sąskaitų, išskyrus pajų. Kaip tvirtina prašymo įstoti į Kredito uniją 2008-10-07 M. R. prašymai bei sąskaitos išrašas (b. l. 54-55), 1500 Lt M. R. sumokėjo įsigydamas dalį pajaus. Todėl ieškovas pagrįstai šios sumos nenusirašė į kredito dengimą.

18Pagal CK 6.874 str. 1 d. jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos gražinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str. mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenusako ko kita. Pagal CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal paskolos sutarties 4.3 punktą šioje sutartyje nustatytos palūkanos skaičiuojamos iki pilno atsiskaitymo su Kredito unija nuo visos negrąžintos paskolos sumos (b. l. 6). Paskolos sutartis Nr. 70116 tvirtina, kad sutartinės palūkanos sudaro 17 procentų. Taigi teismas pagrįstai nuo negražintos paskolos dalies sutartines palūkanas priteisė iki tol, kol bus įvykdytas teismo sprendimas, tai yra išieškota negrąžinta paskola ir šiuo atveju laikyti, kad teismas priteisė dvigubas palūkanas, yra nepagrįsta. Procesinės palūkanos pagal CK 6.37 str. iš atsakovų priteistos nuo visos priteistos sumos (įskaitant priteistas palūkanas ir delspinigius) pagal įstatymą, tuo tarpu palūkanos pagal sutartį – nuo negrąžintos paskolos sumos.

19Nors atsakovai nenurodo, kad priteista netesybų suma yra per didelė, tačiau netesybų klausimas yra tampriai susijęs su prievolės neįvykdymų pagal sutartį ir turi būti nagrinėjamas net ir tuo atveju, kai apeliantas tiesiogiai nenurodo į jų dydį, tačiau pareiškia, kad iš jo per daug reikalaujama pagal sutartį. Paskolos sutartis (b. l. 5) tvirtina, kad šalys susitarė, jog paskolos gavėjas moka 0,5 procento delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Iki sutarties nutraukimo nesumokėta paskolos dalis sudaro 8377,14 Lt, nesumokėtos palūkanos 177,91 Lt, viso 8555,05 Lt, paskaičiuoti delspinigiai – 5239,23 Lt. Tai yra paskaičiuotų delspinigių dydis yra 61 procentas visų ieškovo įsipareigojimų, o tai yra žymiai daugiau, negu ieškovo patiriami nuostoliai dėl negrąžintos paskolos galimybės perskolinti kitiems vartotojams, kurių dydis ieškinyje išvis nenurodomas. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (CK 6.73 str.). Tačiau ir esant tokiam susitarimui, teismui išlieka pareiga kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir pakeisti priteistinų netesybų dydį tais atvejais, kai jos aiškiai per didelės, nes netesybos negali būti priemonė vienai šaliai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Todėl pirmosios instancijos teismo priteistų delspinigių dydis, atsižvelgiant į negrąžintos paskolos dydį, mažinamas iki 2600 Lt.

20Registruotos siuntos įteikimo pranešimas M. R. (b. l. 69-70) tvirtina, kad kurjeris jam teismo šaukimą į teismo posėdį 2011-09-19 įteikė 2011-08-28. Registruotos siuntos įteikimo pranešimas H. R., kurios gyvenamoji vieta sutampa su M. R., tvirtina, kad kurjeris jai teismo šaukimą įteikti pristatė į gyvenamąją vietą 2011-08-21, 2011-08-22 ir 2011-08-28, ji namuose nerasta, į paliktus pranešimus neatsiliepė, giminaičiai šaukimą atsisakė priimti (b. l. 63-65). Registruotos siuntos įteikimo pranešimas Z. S. (b. l. 66-68) tvirtina, kad teismo šaukimą kurjeris pristatė į jo gyvenamąją vietą 2011-09-14, iki tol nerado namuose, brolis atsisakė šaukimą priimti. Pagal CPK 123 str. 3 d. kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje vietoje, dokumentas įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių. Atsisakymas priimti procesinį dokumentą arba pasirašyti dėl jo gavimo, prilygsta dokumento įteikimui (CPK 124 str. 2 d.). Todėl atsakovams apie bylos nagrinėjimą teismas pranešė laikydamasis įstatymo nustatytos tvarkos ir dėl šio apeliantų argumento naikinti teismo sprendimą pagrindo nėra.

21Apeliantų nurodymas, kad laiduotojams nebuvo sudarytos sąlygos pagal sutartis padengti kreditą, šioje situacijoje taip pat negali būti pagrindu naikinti teismo sprendimą – preliminarus teismo sprendimas atsakovams buvo įteiktas pasirašytinai 2011 m. birželio mėn. ir jei atsakovai būtų siekę įvykdyti prievolę, iki bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka turėjo pakankamai laiko.

22Sprendimo rezoliucinėje dalyje klaidingai įrašyta Z. S. pavardė „Z. R.“ taisytina į „Z. S.“.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-01 preliminarų sprendimą ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-10-03 sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

25Patikslinti sprendimų rezoliucinę dalį išdėstant ją sekančiai:

26Nacionalinės kredito unijos naudai priteisti iš M. R., H. R. ir Z. S. solidariai 8377,14 Lt skolos, 177,91 Lt palūkanų ir 2600 Lt delspinigių, viso 11155,05 Lt (vienuolika tūkstančių vieną šimtą penkiasdešimt penkis Lt 5 ct) ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo šios sumos (nuo 11155,05 Lt sumos) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-06-01) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; priteisti 17 procentų metinių palūkanų , skaičiuojamų nuo 8377,14 Lt skolos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-06-01) iki visiško skolos gražinimo.

27Nacionalinės kredito unijos naudai priteisti iš M. R., H. R. ir Z. S. po 402,34 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. 1. Ginčo esmė... 4. Nacionalinė kredito unija prašė priteisti solidariai iš M. R., H. R., Z. S.... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-06-01 preliminariu sprendimu... 6. H. R. dėl 2011-06-01 preliminaraus sprendimo pateikė prieštaravimus, kuriais... 7. Ieškovas prieštaravimuose nurodytus argumentus prašė atmesti. Paaiškino,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-10-03 sprendimu paliko galioti... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. M. R. ir H. R. apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo... 12. Z. S. pareikštu prašymu palaiko apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus.... 13. Nacionalinė kredito unija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 16. Atsakovai teismo sprendimą prašo panaikinti dėl to, kad laiduotojams nebuvo... 17. Pagal paskolos sutarties Nr. 70116 sąlygų 4.1 puntą (. L. 6), paskolos... 18. Pagal CK 6.874 str. 1 d. jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos... 19. Nors atsakovai nenurodo, kad priteista netesybų suma yra per didelė, tačiau... 20. Registruotos siuntos įteikimo pranešimas M. R. (b. l. 69-70) tvirtina, kad... 21. Apeliantų nurodymas, kad laiduotojams nebuvo sudarytos sąlygos pagal sutartis... 22. Sprendimo rezoliucinėje dalyje klaidingai įrašyta Z. S. pavardė „Z. R.“... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-01 preliminarų sprendimą ir... 25. Patikslinti sprendimų rezoliucinę dalį išdėstant ją sekančiai:... 26. Nacionalinės kredito unijos naudai priteisti iš M. R., H. R. ir Z. S.... 27. Nacionalinės kredito unijos naudai priteisti iš M. R., H. R. ir Z. S. po...