Byla 2-1767-879/2011
Dėl skolos ir delspinigių solidariai priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovams A. J. ir V. J. dėl skolos ir delspinigių solidariai priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų A. J. ir V. J. 6030,14 EUR įsiskolinimą, 17,46 EUR delspinigių, 5 procentus palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2008-07-29 tarp AB SEB banko, Ukmergės skyriaus ir atsakovo V. J. buvo sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. 0150818020301-11, pagal kurią bankas atsakovui suteikė 66198,25 EUR būsto kreditą. Galutinis būsto kredito grąžinimo terminas- 2038-07-28. Kredito grąžinimą bankui atsakovė apdraudė, t. y. 2008-07-31 tarp ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir atsakovo buvo sudaryta būsto kredito draudimo sutartis. Galutinis draudimo sutarties terminas – 2021-04-29. 2009-08-13 atsakovai A. J. ir V. J. pateikė ieškovui prašymą laikinai vykdyti jo būsto kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus grąžinti būsto kreditą, sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka bei susidariusią skolą bankui. 2009-08-14 ieškovas ir atsakovai sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 044106-1/549 prie 2008-07-31 draudimo sutarties, pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovų prisiimtus įsipareigojimus bankui grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, o taip pat padengė susitarimo sudarymo dienai susidariusią skolą bankui – 1908,78 EUR, išskyrus netesybas ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką iki artimiausios palūkanų normos keitimo dienos, t.y. 12 mėnesių (3974,28 EUR). Susitarimu atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas jo išmokėtas draudimo išmokas susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka. 2010-09-15 ieškovas sudarė skolos grąžinimo grafiką ir išsiuntė atsakovams. Pagal grąžinimo grafiką atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visą bankui sumokėtos skolos ir kredito įmokų sumą – 5883,06 EUR ir 147,08 EUR draudimo įmokos dalį, viso 6030,14 EUR draudimo išmoką nuo 2010-09-30 iki 2020-08-30. Ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2011-09-28 pažyma apie bankui išmokėtas išmokas Nr. F-45. Atsakovai nuo 2010-09-30 nevykdė pagal susitarimą prisiimtų įsipareigojimų. Dėl prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo atsakovai buvo informuojamas trumposiomis žinutėmis, skambučiais, registruotu paštu, neregistruotu paštu išsiųsti raginimai sumokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovai neatsiskaitė su ieškovu iki šiol.

4Vadovaujantis susitarimo 20.8. punktu, atsakovams nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ieškovui draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovai privalo sumokėti ieškovui 0,02 proc. delspinigių nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas nurodė, kad 2011-09-28 atsakovų įsiskolinimas ieškovui pagal susitarimą sudarė 6030,14 EUR ir 17,46 EUR delspinigių, viso: 6047,60 EUR.

5Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovams nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento

6Ieškinio nuorašas su priedais, teismo pranešimo nuorašas (LR CPK 124 str.) buvo išsiųsti atsakovams nurodytu gyvenamosios vietos adresu ir buvo įteikti tinkamai.. Kadangi atsakovai nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2008-07-29 tarp AB SEB banko Ukmergės sk., ir atsakovų A. J. ir V. J. buvo sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. 0150818020301-11, pagal kurią bankas atsakovams suteikė 228000 Lt būsto kreditą (b. l. 4-7). Galutinis būsto kredito pagal būsto kreditavimo sutartį grąžinimo terminas: 2038-07-28. Kredito grąžinimą bankui atsakovai apdraudė, t. y. 2008-07-31 tarp ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir atsakovų buvo sudaryta būsto kredito draudimo sutartis (b.l.10-14). Draudimo taisyklių 43.4 punktas nustato, kad draudikas gali pasirašyti su draudėju papildomus susitarimus prie draudimo sutarties tuo atveju, kai draudėjas pažeidžia būsto kreditavimo sutartį. 2009-08-13 atsakovai pateikė ieškovui prašymą laikinai vykdyti jų būsto kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus grąžinti būsto kreditą, sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka bei susidariusią skolą bankui (b. l. 15-18). 2009-08-14 ieškovas ir atsakovai sudarė mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 044106-1/549 prie 2008-07-31 draudimo sutarties (b.l.19-27), pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovų prisiimtus įsipareigojimus bankui grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, todėl išmokėjo draudimo išmoką bankui dėl susidariusios skolos (1908,78 EUR), išskyrus netesybas ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką iki artimiausios palūkanų normos keitimo dienos, t.y. 12 mėnesių (3974,28 EUR). Susitarimu atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas jo išmokėtas draudimo išmokas susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, t. y. išdėstant draudimo išmokų sumas lygiomis dalimis kas mėnesį ne trumpesniam kaip 10 (dešimties) metų terminui. 2010-09-15 ieškovas sudarė Priedą Nr. 1 (b.l.24-27) prie 2009-08-14 mokėjimų draudimo susitarimo, kuriuo pakeitė susitarimo 8 punktą ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką (6030,14 EUR) bei registruotu paštu išsiuntė jį paskutiniu atsakovų žinomu adresu Veterinarijos g. 2-49, Ukmergė. 2010-09-15 ieškovas sudarė skolos grąžinimo grafiką ir išsiuntė atsakovams. Pagal grąžinimo grafiką atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visą bankui sumokėtos skolos ir kredito įmokų sumą – 5883,06 EUR ir 147,08 EUR draudimo įmokos dalį, viso 6030,14 EUR draudimo išmoką nuo 2010-09-30 iki 2020-08-30. Ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2011-09-28 pažyma apie bankui išmokėtas išmokas Nr. FT-45 (b.l.42). Dėl įsipareigojimų pagal susitarimą su vėlesniais pakeitimais nevykdymo atsakovai buvo informuoti trumposiomis žinutėmis, skambučiais, registruotu paštu, neregistruotu paštu išsiųsti raginimai sumokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovai neatsiskaitė su ieškovu iki šiol (b. l. 31-40). Kadangi atsakovai pažeidė susitarimo nuostatas, neatsiskaitė su ieškovu, nebendradarbiavo, ieškovas 2011-09-28 nutraukė susitarimą ir 2011-09-28 apie tai informavo atsakovus. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai savo įsipareigojimus būtų įvykdę (LR CPK 178 str.)

10CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Remiantis LR CK 6.63 str. 2 punktu skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. LR CK 6.256 str. 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovai savo pareigos sumokėti susidariusią skolą nevykdė, todėl atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 6030,14 EUR skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Vadovaujantis LR CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). LR CK 6.71 str. 1 d. numato, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Mokėjimo draudimo susitarimo Nr. 0150818020301-11 prie 2008-07-31 draudimo sutarties, 20.8 p. numatyta, kad atsakovams nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ieškovui draudimo išmokų grąžinimo grafikuose nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovas privalo sumokėti ieškovui 0,02 proc. delspinigių nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b. l. 21). Kadangi atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, laiku nemokėjo draudimo išmokų, tai ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 17,46 EUR dydžio delspinigių yra pagrįstas ir tenkintinas.

12LR CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir šioje dalyje, t.y. iš atsakovų ieškovo naudai solidariai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą skolos sumą – 6047,60 EUR nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo naudai priteisiamas 626,00 Lt sumokėtas žyminis mokestis (b.l.51), t. y. po 313,00 Lt iš kiekvieno atsakovo (LR CPK 79 str., 93 str.).

14Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš atsakovų valstybės naudai priteisiama po 2,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

15Vadovaudamasis LR CPK 262, 285-286 str., teismas,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti solidariai iš atsakovų A. J., a.k. ( - ) ir V. J. , ( - ) gyv. ( - ), ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“, į. k. 110076079, buveinė Ulonų g. 5, Vilnius, naudai 6030,14 EUR (šešis tūkstančius trisdešimt eurų 14 centų) skolos, 17,46 EUR (septyniolika eurų 46 ct) delspinigių, 5 proc. (penkių) dydžio metinių palūkanų už priteistą skolos sumą – 6047,60 EUR nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei lygiomis dalimis iš atsakovų A. J., a.k. ( - ) ir V. J. , ( - ) gyv. ( - )., bylinėjimosi išlaidas - po 313,00 Lt (tris šimtus trylika litų)

18Priteisti iš atsakovų A. J., a.k. ( - ) ir V. J. , ( - ) gyv. ( - ). po 2,00 Lt (du litus) pašto išlaidų valstybei, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660

19Atsakovai, dėl kurių yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Ukmergės rajono apylinkės teismui prašymą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-4 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė, rašytinio... 2. Ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 3. Ieškovas nurodo, kad 2008-07-29 tarp AB SEB banko, Ukmergės skyriaus ir... 4. Vadovaujantis susitarimo 20.8. punktu, atsakovams nevykdant draudimo išmokų... 5. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovams nepateikus atsiliepimo... 6. Ieškinio nuorašas su priedais, teismo pranešimo nuorašas (LR CPK 124 str.)... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas,... 9. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2008-07-29 tarp AB SEB... 10. CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos... 11. Vadovaujantis LR CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 12. LR CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 13. Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas... 14. Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš atsakovų valstybės naudai priteisiama po... 15. Vadovaudamasis LR CPK 262, 285-286 str., teismas,... 16. Ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Priteisti solidariai iš atsakovų A. J., a.k. ( - ) ir V. J. , ( - ) gyv. ( -... 18. Priteisti iš atsakovų A. J., a.k. ( - ) ir V. J. , ( - ) gyv. ( - ). po 2,00... 19. Atsakovai, dėl kurių yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...