Byla e2-3829-590/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Gensera“ ieškinio priėmimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gensera“ ieškinį atsakovui UAB „Trakų vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gensera“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo ex officio spręsti nagrinėti Pirkimo sąlygų ekonominio naudingumo kriterijaus R „Specialisto patirtis“ teisėtumą atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus, ypač proporcingumo; panaikinti atsakovo 2017-03-20 sprendimą, kuriuo ieškovo pretenzija palikta nenagrinėta kaip nepagrįsta ir ieškovo pretenziją tenkinti – panaikinti atsakovo 2017-03-08 atsakymą į klausimą Nr. 5 ir grąžinti Pirkimo procedūras į iki pažeidimo buvusią padėtį įpareigojant atsakovą patikslinti pirkimo sąlygų reikalavimus laikantis viešųjų pirkimų imperatyviųjų nuostatų bei aiškiai ir vienareikšmiškai atsakyti į tiekėjų pateiktą klausimą dėl sutarties vykdymo metu keičiamų specialistų kvalifikacijos; tuo atveju, jei vokai su tiekėjų pasiūlymais jau būtų atplėšti, o ieškovo ieškinys būtų tenkintas bent vienu iš pagrindų – ex officio nutraukti Pirkimo procedūras; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 4232 straipsnio 1 dalį, tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Naudojimasis šia teise yra būtina kreipimosi teisminės gynybos prielaida – pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Pretenzija perkančiajai organizacijai pateikiama ar ieškinys teismui pareiškiamas per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus (VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

5Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas UAB „Gensera“ pateiktu teismui ieškiniu iš esmės ginčija Pirkimo sąlygų 87 punkte numatytą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų R „Specialisto patirtas“ ir jo lyginamąjį svorį. Nustatyta, kad atsakovas UAB „Trakų vandenys“ supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Senųjų Trakų k., Trakų raj. darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 181874, sąlygas paskelbė 2016-12-19, tuo tarpu ieškovas pretenziją dėl šių sąlygų pateikė 2017-03-13, t. y. beveik po trijų mėnesių. Esant šiai aplinkybei konstatuotina, kad ieškovas praleido pretenzijos pateikimo terminą. Dėl to yra pagrindas daryti išvadą, jog jis iš esmės nesilaikė išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-11-10 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2641/2011 konstatavo, kad tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Tokiu terminų reglamentavimu siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Pažymėtina, jog kiekvienas tiekėjas turi domėtis viešo konkurso eiga, sąlygomis. Jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi VPĮ reikalavimų, informavo apie vykdomą konkursą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą buvo informuotas tinkamai ir turėjo operatyviai ginti tariamai pažeistas subjektines teises.

6Pažymėtina, jog privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011). Ikiteisminės ginčo tvarkos reguliavimu įtvirtintu ribojimu tiekėjams siekiama ne tik peržiūros procedūrų operatyvumo, bet ir veiksmingumo principo įgyvendinimo.

7Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas UAB „Gensera“ nesilaikė išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, jo ieškinį atsisakytina priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

8Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

9atsisakyti priimti ieškovo UAB „Gensera“ ieškinį atsakovui UAB „Trakų vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir jį su priedais grąžinti ieškovui.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai