Byla 2-1570/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Citadele faktoringas ir lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutarties, kuria atsakovo O. R. atžvilgiu pakeista laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarka, civilinėje byloje Nr. 2-308-603/2011, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Citadele faktoringas ir lizingas“ ieškinį atsakovui O. R., tretysis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcine bendrovė „Olegas ir sūnus“, dėl skolų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 16 d. nutartimi ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jų nesant ar nepakankant, lėšas.

5Atsakovas kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių tvarką - leisti atsakovui naudotis lėšomis, kurios gaunamos kaip darbo užmokestis. Atsakovas nurodė, kad jam trūksta lėšų pragyvenimui, o darbo užmokestis yra vienintelis pajamų šaltinis, iš kurių atsakovas išlaiko 3 nepilnamečius vaikus, ir moka bankui įmokas pagal kredito sutartį.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 10 d. nutartimi atsakovo prašymą tenkino – papildė Vilniaus apygardos tesimo 2009 m. kovo 16 d. nutarties rezoliucinę dalį nurodant, kad iš areštuotų piniginių lėšų atsakovui O. R. leidžiama naudotis lėšomis, gaunamomis kaip darbo užmokestis. Teismas nurodė, kad atsakovas pateikė duomenis apie gaunamas pajamas, kredito sutartį, įmokų mokėjimo grafiką pagal kredito sutartį, informaciją apie tai, jog atsakovas turi tris mažamečius vaikus, kuriuos turi išlaikyti. Pagal kredito sutartį, atsakovas turi kas mėnesį mokėti 493,38 eurų įmoką bankui. Nors ieškovas nurodo, jog atsakovas nepateikė duomenų, kad atsakovas išlaiko vaikus, tačiau ši aplinkybė nėra ir paneigta, todėl esant tokiai situacijai, laikytina, kad iš piniginių lėšų, gaunamų kaip darbo užmokestis, atsakovas turi pareigą išlaikyti nepilnamečius vaikus. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės nekeičiamos, o keičiama tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarka, todėl leidimas naudotis lėšomis, gaunamomis kaip darbo užmokestis, nepažeis ieškovo teisių ir teisėtų interesų, tuo pačiu išlaikys šalių interesų pusiausvyrą.

8II. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. CPK 146 straipsnio 1 dalies pagrindu gali būti viena iš CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeista kita, todėl atsakovo prašymas CPK 145 straipsnio pagrindu negalėjo būti tenkintas.

112. Teismas papildė Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. nutarties rezoliucinę dalį, tuo tarpu CPK nenumato galimybės nutartį papildyti, todėl laikytina, kad šiuo atveju nutartis buvo pakeista. Nutartis gali būti pakeista tiek teismo, kuris ją priėmė, tiek aukštesnės instancijos teismo išnagrinėjus atskirąjį skundą. Taigi, atsakovas turėjo teisę apskųsti 2009 m. kovo 16 d. nutartį iki jos įsiteisėjimo. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis yra įsiteisėjusi, atsakovas neprašė atnaujinti termino atskirąjam skundui paduoti, todėl teismas negalėjo tenkinti atsakovo prašymo.

12Atsakovas O. R. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

131. CPK 146 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos prienone kita, todėl ieškovas nepagrįstai nurodo, jog atsakovui neapskundus Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. nutarties, ši nutartis negalėjo būti keičiama atsakovo prašymu.

142. Įstatymas neįpareigoja ieškovo nurodyti teisinį ieškinio pagrindą, todėl teismas pritaikė išdėstytą prašymo faktinį pagrindą atitinkančias normas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria tenkintas atsakovo prašymas leisti naudotis areštuotomis lėšomis, kurios gaunamos kaip darbo užmokestis.

17Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi nurodydamas, jog įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. nutarčiai, ir atsakovui neprašant atnaujinti termino atskirąjam skundui paduoti dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. nutarties, teismas šios nutarties rezoliucinės dalies negalėjo keisti ar papildyti ją, nes CPK nenumato tokios galimybės. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apelianto argumenatis.

18Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada atsakovui sukelia didesnius ar mažesnius suvaržymus. Dėl šios priežasties CPK įpareigoja teismą, taikant laikinąsias apsaugos priemones, vadovautis ekonomiškumo principu ir siekti išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (teisingumo principas). Todėl, taikant laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo ne tik siekti, kad ieškovo reikalavimo įvykdymas būtų užtikrintas, bet ir įvertinti bei atsižvelgti į pagrįstus skolininko interesus, į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmes tiek skolininkui, tiek su skolininko veikla susijusiems asmenims.

19Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo arba pasidarymo nebeįmanomu. Šiam tikslui pasiekti nustatyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra galimas bet kurioje civilinio proceso stadijoje ir netgi dar nepareiškus ieškinio (CPK 144 straipsnio 3 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia individualios šalių ginčo, t. y. bylos, aplinkybės. Teismo atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar jas pritaikius, neeliminuoja dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų teisės kreiptis su pakartotiniu prašymu, atitinkamai jį motyvuojant bei taip įgyvendinant savo procesines teises (CPK 42 straipsnis, 245 straipsnio 3 dalis). Tai lemia, kad prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimas nesukelia CPK 293 straipsnio 3 punkte, 294 straipsnio 2 dalyje nustatytų padarinių, t. y. draudimo su tuo pačiu prašymu kreiptis į teismą pakartotinai. Šią išvadą pagrindžia dar ir tai, kad teismo nutartis laikinųjų apsaugos priemonių klausimu gali būti ne tik skundžiama instancine (išskyrus kasaciją) tvarka (CPK 151 straipsnis), bet ir pats laikinąją apsaugos priemonę taikęs teismas gali laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita (CPK 146 straipsnis) arba papildomai pritaikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 145 straipsnio 2 dalis) ir netgi šias panaikinti (CPK 150 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010). Taigi, esant tokliam teisiniam reglamentavimui apeliantas nepagrįstai nurodo, jog laikinosios apsaugos priemonės galėjo būti keičiamos tik įstatymo nustatytu terminu apskundus Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartį ar išnagrinėjus atskirąjį skundą dėl šios nutarties.

20LR CPK 146 straipsnyje numatyta, kad teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Nagrinėjamu atveju atsakovas prašo pakeisti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apimtį. Teismas, spręsdamas prašymą pakeisti laikinųjų apsaugos priemonių apimtį, turi vadovautis CPK 144 straipsnio nuostatomis bei įvertinti tai, ar pakeitus laikinųjų apsaugos priemonių apimtį, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys neįmanomas. Siekiant teisingai išspręsti klausimą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, būtina atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslą, ištirti faktines aplinkybes ir nustatyti, ar šios priemonės užtikrina ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą, ar atitinka šalių interesų pusiausvyrą.

21Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 16 d. nutartimi atsakovo ieškiniui užtikrinti areštavo laiduotojo O. R. turtą, t.y., kilnojamus ir nekilnojamus daiktus, lėšas, turtines teises ir/arba kt. Taigi, areštavus atsakovo lėšas bei turtines teises, buvo apribota atsakovo galimybė patenkinti savo ir šeimos kasdienius poreikius, atsiskaityti su kitais kreditoriais. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo prašymas pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį - leisti atsakovui naudotis lėšomis, kurios gaunamos kaip darbo užmokestis, nesudarytų esminio atsakovo prievolės ieškovui dalies ir iš esmės neįtakotų atsakovo mokumo, vertinant mokumą pagal ieškovo reikalaujamos skolos dydį, o atsisakius tenkinti prašymą, atsakovo galimybės būtų apribotos labai ženkliai, ir neproporcingai, be to, nukentėtų trečiųjų asmenų bei kitų atsakovo kreditorių interesai, kai siekiant patenkinti kasdieninius poreikius, liktų neapmokėtos sąskaitos už komunalinius patarnavimus, ar įmokos pagal kitas kredito sutartis. Situacija, kai dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas netenka galimybės vykdyti visų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, nesuderinama su siekiu taikant laikinąsias apsaugos priemones išlaikyti proceso šalių interesų balansą. Be to, paties ieškovo interesus taip pat labiau atitinka mokaus finansiškai stabilaus ir pajamas gaunančio atsakovo padėties išsaugojimas. Aplinkybė, kad ieškovas yra iškėlęs civilinę bylą atsakovui, nesudaro pagrindo ginti tik ieškovo interesus, būtina atsižvelgti taip pat ir į atsakovo teisę patenkinti kasdienius poreikius, ir kitų kreditorių teises bei vadovautis protingumo ir proporcingumo principais. Pirmosios instancijos teismo nutartis atitinka gausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kurioje pripažįstama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu neturi būti iš esmės sutrikdoma atsakovo veikla (kai kalbama apie juridinį asmenį) ir negali būti sukuriama situacija, kai laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nulemia situaciją, kai atsakovas (fizinis asmuo) neturi lėšų, kurias galėtų naudoti tam, kad būtų patenkinti bent minimalūs atsakovo ir jo šeimos poreikiai. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instnacijos teismas pagrįstai tenkino atsakovo prašymą ir leido atsakovui naudotis darbo užmokesčiu.

22Vadovaujantis išdėstytu, teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 16 d. nutartimi ieškovo reikalavimų... 5. Atsakovas kreipėsi į teismą su prašymu pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 10 d. nutartimi atsakovo prašymą... 8. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ atskiruoju skundu prašo... 10. 1. CPK 146 straipsnio 1 dalies pagrindu gali būti viena iš CPK 145 straipsnio... 11. 2. Teismas papildė Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. nutarties... 12. Atsakovas O. R. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 13. 1. CPK 146 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje... 14. 2. Įstatymas neįpareigoja ieškovo nurodyti teisinį ieškinio pagrindą,... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 17. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi nurodydamas, jog... 18. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 19. Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar... 20. LR CPK 146 straipsnyje numatyta, kad teismas gali dalyvaujančių byloje ar... 21. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 16 d. nutartimi... 22. Vadovaujantis išdėstytu, teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą....