Byla 2-2974-584/2013
Dėl nuostolių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, sekretoriaujant Ramintai Vainaitei, Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant ieškovui V. P., atsakovui A. K. J nedalyvaujant, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui K. Jonaičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovui A. K. J, dėl nuostolių priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas V. P. ieškiniu bei jo papildymu(b.l. 3-4,32) prašo priteisti iš atsakovo A. K. J 10560,00 Lt nuostolių, susidariusių dėl 2010 07 28 pirkimo-pardavimo sutarties, įregistruotos Kauno miesto 21-ajame notaro biure, 3.7. p. nevykdymo, 5 proc. metinių procesinių palūkanų ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino , kad 2010 07 28 pirkimo-pardavimo sutarties, įregistruotos Kauno miesto 21-ajame notaro biure (notarinio registro Nr. VL-2538), pagrindu kartu su sutuoktine S. P. bendrosios jungtinės nuosavybės teise iš atsakovo A. K. J įgijo 2428 kv.m. dalį iš 7,2970 ha žemės sklypo, esančio ( - ) Minėtą turtą įgijo už 67.000,00 Lt. Minėtos sutarties 3.7. p. atsakovas A. K. J įsipareigojo iki 2011 05 30 atlikti visus reikalingus veiksmus parduodamo turto atidalinimui į atskirus turtinius vienetus, paskirties pakeitimui į namų valdos ir įregistravimui VĮ Registrų centre. Nurodė, kad iki numatyto termino nurodyto turto neatidalijus į atskirus turtinius vienetus, nepakeitus paskirties ir neįregistravus VĮ Registrų centre, atsakovas įsipareigojo sumokėti 20.000,00 Lt baudą ieškovo naudai. Su atsakovu buvo kalbėjęs, jog pasistengtų prievolę įvykdyti greičiau. Atsakovas prievolės turto paskirtį pakeisti į namų valdos, atidalinti jį į atskirus turtinius vienetus ir įregistruoti VĮ Registrų centre neįvykdė iki šios dienos . 10000Lt ieškovui yra priteista įsiteisėjusiu Kauno m. apylinkės teismo sprendimu.

5Sudaręs sutartį su atsakovu, ieškovas 2010-09-28 sudarė preliminarią žemės pirkimo-pardavimo sutartį su A. O.. Preliminarios sutarties 3 punkto pagrindu iš A. O. 2010 m. rugsėjo 28 d. gavo 10 000 Lt avansą bei tos pačios sutarties 7 p. įsipareigojo iki 2012 m. kovo 31 d. atlikti visus reikalingus veiksmus parduodamo turto atidalinimui į atskirus turtinius vienetus, paskirties pakeitimui į namų valdos ir įregistravimui VĮ Registrų centre. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė ieškovui duoto įsipareigojimo ,ieškovas negalėjo įvykdyti įsipareigojimo A. O. ,todėl jai pareikalavus, 2012 04 14 d. į jos sąskaitą pervedė 20 560 Lt bei tuo patyrė 20 560 Lt. nuostolių.

6Minėtam turtui iš atsakovo įgyti ieškovas su DNB banku 2010 m. liepos 28 d. sudarė atvirkštinio atpirkimo (Repo) sandorius, kurių pagrindu gavo iš banko 70 852,17 Lt ir iš karto 67 000 Lt pervedė į A. K. J sąskaitą. Atsakovui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutarties 3.7 p. negalėjo parduoti A. O. minėto Turto pagal Preliminarią sutarti bei sugrąžinti Bankui 67 000 Lt. Negalėdamas grąžinti Bankui 67 000 Lt turėjo pratęsinėti Repo sutartis. 2011 07 25 d. bei 2011 09 26 d. Repo sandorių pratęsimui privalėjo bankui sumokėti 24026 Lt ,kurie ir sudaro prašomą priteisti žalą (bl.l.88,89).

7Atsakovas atsiliepime (b.l. 50-55) ir jo atstovas teismo posėdžio metu nesutiko su ieškiniu ,prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad byloje nereikia įrodinėti prejudicinių faktų nustatytų tarp šalių išnagrinėtoje byloje dėl netesybų priteisimo, o konkrečiai tai ,kad yra konstatuota ,jog atsakovas iš dalies yra įvykdęs savo įsipareigojimus dėl sutarties 3.7 p. ,apie termino praleidimo priežastis ieškovas buvo informuotas , atsakovas siūlė ieškovui kitą žemės sklypą, teisėjų kolegija laikė ,kad numatyta 20000 lt bauda yra aiškiai per didelės netesybos ,todėl sumažino jas iki 10000Lt . Ieškovui priteista dėl sutarties neįvykdymo 10000 Lt netesybų skirti kompensuoti iš anksto nustatytus būsimus ieškovo nuostolius .Atsakovas nurodo ,kad ieškovas dėl preliminariosios sutarties realiai patyrė tik delspinigių dydžio nuostolius ,kita vertus ieškovas žinojo apie teritorijų planavimo procedūros sustabdymą iki šios sutartie sudarymo bei tiek atsakovas, tiek ieškovas sudarę ne vieną žemės pirkimo –pradavimo sandorį prisiėmė riziką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo. Tokiu atveju abiejų šalių atsakomybė yra solidari ,kas sudaro po 5000Lt .Įvertinus tai ,kad iš atsakovo ieškovui priteista 10000Lt netesybų ,laiko ,jog nuostoliai padengti pilnai. T.p. atsakovo atstovas nurodė ,kad apie preliminarios sutarties sudarymą atsakovas nežinojo, ši nebuvo įregistruota. Dėl žalos susidariusios dėl REPO sandorių pratęsimo nurodė ,kad atsakovui nebuvo žinoma ,jog ieškovas neturi piniginių lėšų bei pažymėjo ,kad ieškovas būtų tūrėjęs pratęsti sandorius ,nes išlaidos susidaro 2011-07-25 bei 2011-09-26 ,kai sutartis su A. O. galėjo būti sudaryta iki 2012-03-31, taigi REPO sandorių pratęsimas neturi priežastinio ryšio su atsakovo veiksmais ,o akcijų kritimas juo labiau.

9Ieškinys atmestinas.

10Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2010 07 28 pirkimo-pardavimo sutarties (toliau tekste – Sutartis) (b.l. 6-12), įregistruotos Kauno miesto 21-ajame notaro biure (notarinio registro Nr. VL-2538), pagrindu ieškovas V. P. kartu su sutuoktine S. P. bendrosios jungtinės nuosavybės teise iš atsakovo A. K. J įgijo 2428 kv.m. dalį iš 7,2970 ha žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinis adresas ( - ) Sutarties 3.7. p. atsakovas įsipareigojo iki 2011 05 30 atlikti visus reikalingus veiksmus parduodamo turto atidalinimui į atskirus turtinius vienetus, paskirties pakeitimui į namų valdos ir įregistravimui VĮ Registrų centre, šio įsipareigojimo neįvykdžius iki nustatyto termino, atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 20.000,00 Lt baudą. Ieškovas 2010-09-28 sudarė preliminarią minėto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su A. O.(bl.l.13). Preliminarios sutarties 3 punkto pagrindu iš A. O. 2010 m. rugsėjo 28 d. gavo 10 000 Lt avansą bei tos pačios sutarties 7 p. įsipareigojo iki 2012 m. kovo 31 d. atlikti visus reikalingus veiksmus parduodamo turto atidalinimui į atskirus turtinius vienetus, paskirties pakeitimui į namų valdos ir įregistravimui VĮ Registrų centre. Ieškovas į A. O. sąskaitą 2012-04-14 pervedė 20 560 Lt (bl.l.18).Atsakovui savo įsipareigojimo per nustatytą terminą neįvykdžius, ieškovas kreipėsi į teismą dėl baudos priteisimo. Kauno m. apylinkės teismo 2012-03-19 sprendimu iš atsakovo ieškovui priteista– 10.000,00 Lt bauda, likusioje dalyje ieškinys atmestas(bl.l.56-59). Kauno apygardos teismas 2012-10-29 nutartimi minėtą sprendimą paliko nepakeistą(bl.l.60-65).

11Bendrajai civilinei atsakomybei atsirasti būtini keturi elementai : 1) neteisėti veiksmai (CK 6. 246 str.); 2) priežastinis ryšys tarp priešingų teisės pažeidėjo veiksmų ir žalos arba nuostolių (CK 6. 247 str.); 3) teisės pažeidėjo kaltė (CK 6. 248 str.); 4) teisės pažeidimu padaryta žala arba nuostoliai (CK 6. 249 str.). CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo butų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Pinigine žalos išraiška yra nuostoliai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK 6.249 straipsnio 1 dalį, yra konstatavęs, kad, remiantis šios teises normos nuostatomis, galima teigti, jog žala yra nukentėjusiojo turtiniai ir kitokie praradimai, dėl kurių nukenčia jo turtinė padėtis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2008, 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008). Taigi, dėl neteisėtų kito asmens veiksmų žalą patyręs asmuo turi teisę reikalauti, kad jam būtų atlyginami tiesioginiai nuostoliai(CK 6.249 str.). Atlyginami tie nuostoliai, kurie yra susiję su neteisėtais veiksmais taip, kad yra pagrindas konstatuoti teisiškai reikšminga priežastinį ryšį – nuostolius, kurie pagal civilines atsakomybės prigimtį gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu (CK 6.247 str.).

12Ginčui yra reikšminga tai, kad Kauno m. apylinkės teismo 2012-03-19 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-114-475/2012 , buvo konstatuota, kad atsakovas 2010 07 28 pirkimo-pardavimo sutarties 3.7 p. prisiimtų sutartinių įsipareigojimų laiku ir tinkamai neįvykdė iš dalies , kita vertus ieškovas veikdamas savo rizika t.p. neįvertino visų su šiuo sandorio sudarymu susijusių aplinkybių . Teismo sprendimas šiam ginčui turi prejudicinę reikšmę ir faktai, nustatyti paminėtoje byloje iš naujo neįrodinėjami (CPK 182str. 2 p.). Minėtu teismo sprendimu ieškovui buvo priteistos netesybos (bauda), o šioje byloje ieškovas prašo priteisti tiesioginių nuostolių atlyginimą. Ieškovas nurodo , kad dėl atsakovo kaltės, neįvykdžius paminėtos sutarties sąlygos, patyrė žalą, kurią kildina iš dviejų skirtingų pagrindų: ieškovas patyrė žalą , nes nusipirktą turtą buvo sutaręs perleisti preliminariąją sutartimi, kurio negalėdamas parduoti, sumokėjo baudą bei turtą pirko sumokėdamas lėšomis, gautomis iš atpirkimo sandorių(Repo), kuriuos turėjo pratęsti ilgiau nei buvo numatęs. Taigi ginčo nagrinėjimui yra svarbu įvertinti, ar ieškovo nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi atsakovo netinkamo prievolių vykdymo – šalių sutartu terminu nepakeičiant žemės sklypo paskirties bei jo neatidalinant – rezultatas (CK 6.247 straipsnis).

13CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Kasacinio teismo praktikoje išsamiai ir nuosekliai aiškinama, kad preliminarioji sutartis yra ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; kt.) .

14Nagrinėjant klausimą ar ieškovo patirti nuostoliai dėl preliminariosios sutarties su A. O. sudarymo ir neįvykdymo yra atsakovo neteisėtų veiksmų pasekmė , teismas nustato ,kad teismui nagrinėjančiam šią bylą galioja paminėtoje byloje nustatyti prejudiciniai faktai dėl ieškovo versliškumo bei tų aplinkybių ,kad ieškovas žinojo apie sunkumus kilusius sklypo atidalinimo procese. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, preliminaraus sandorio sudarymas su A. O. yra vertintinas, kaip ieškovo veikimas savo rizika ,kuri neišvengiamai yra susijusi ir su galimų nuostolių patyrimu . Ieškovas neįsitikinęs, ar sutartą sąlygą-pakeisti žemės sklypo paskirtį bei atidalinti jo dalį -atsakovas vykdo realiai ir tam nėra subjektyvių ar objektyvių kliūčių, kad prisiimtos pareigos bus įvykdytos sutartu terminu, sudarė minėtą preliminarią sutartį, pagal kurią t.p. įsipareigojo atlyginti netesybas dėl jos neįvykdymo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, tuo atveju, kai preliminarioji sutartis neįgyvendinama ir pagrindinė sutartis nesudaroma, šalis gavusi pinigus pagal preliminarią sutartį, turi juos grąžinti kaip įgytus be pagrindo. Taigi ieškovas grąžino 10000Lt kaip įgytus be pagrindo. Dėl likusios ieškovo A. O. sumokėtos sumos pasisakytina tai ,kad įvertinęs bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, jog ieškovas patyrė nuostolius dėl savo neatsargumo ir neapdairumo, nes protingas apdairus ir atsargus asmuo neprisiimtų sutartinių įsipareigojimų, neturėdamas realių galimybių juos įvykdyti. Taip pat teismas pažymi, kad ieškovas buvo visiškai neatsargus ir neapdairus, pasirašydamas preliminariąją žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį ir susitardamas dėl 10000 Lt dydžio baudos ir delspinigių, nes CK 6.165 straipsnis 4d. sutarties šaliai, pažeidusiai sutartį, numato tik nuostolių atlyginimą. Pastebėtina tai ,kad ieškovas minimoje preliminarioje sutartyje pareigą atlikti veiksmus parduodamo nekilnojamo turto atidalinimui į atskirus turtinius vienetus ir paskirties pakeitimą į namų valdos prisiėmė pats (sutarties 7p. ),kas t. p. eliminuoja atsakovo kaltę dėl atsiradusių ieškovo nuostolių .

15Atpirkimo sandoris yra susitarimas, kuriuo viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja parduoti finansines priemones ar pinigus kitai šaliai (pirkėjui), o ši sumoka pirkimo kainą ir kartu susitaria, kad pardavėjas įsipareigoja atpirkti iš pirkėjo tas pačias ar lygiavertes finansines priemones ar tokią pat pinigų sumą už atpirkimo kainą nustatytu laiku ateityje (Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

16Pagal sudarytus REPO sandorius ieškovas už parduotas akcijas gavo iš banko pinigus, kuriuos sutartyse numatytu laiku privalėjo grąžinti, t. y. atpirkti iš banko prieš tai parduotas akcijas. Pagal REPO sutartį banko nuosavybėn perėję vertybiniai popieriai naudojami kaip užstatas, užtikrinantis pinigų grąžinimą. Atpirkimo sandoriai priskirtini finansinio užtikrinimo susitarimams su nuosavybės teisės perdavimu (Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo 2 straipsnio 10 dalis). Tuo atveju, kai klientas neatperka vertybinių popierių, bankas kaip užstatą perėjusį jo nuosavybėn, turi vertybinius popierius, kuriuos pardavęs turi galimybę susigrąžinti pinigus ir palūkanas. Taigi, pagal REPO sutartį bankas klientą aprūpina pinigais, tačiau sutartyje numatytu laiku tuos pinigus ir palūkanas susigrąžina atgal, klientui vertybinius popierius iš banko atperkant.

17Nagrinėjant klausimą ar ieškovo patirti nuostoliai dėl to ,jog ieškovas privalėjo atsakovui neįvykdant įsipareigojimų pratęsti REPO sandorius ir dėl to bankui mokėti atitinkamas pinigines sumas yra atsakovo neteisėtų veiksmų pasekmė , nustato ,kad ieškovas neįrodė ,jog sandorių pratęsimo metu -2011-07-25 bei 2011-09-26 jis neturėjo kitų piniginių lėšų REPO sandoriams užbaigti ir pasiskolintas lėšas grąžinti .Kita vertus iš LITEKO informacinėje sistemoje esančių duomenų(Vilniaus apygardos teisme nagrinėta civilinė byla Nr. 2-3743-611/2012,Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėta civilinė byla nr. 2-6201-871/12) matyti, kad ieškovas yra asmuo ir šioje srityje-dėl atpirkimo sandorių sudarymo - turintis žinių, kas t.p. sąlygoja išvadą , jog ieškovas sudarydamas žemės sklypo pirkimo sandorį ir aptardamas sąlygas bei terminus jas įvykdyti, privalėjo įvertinti ir prisiimti riziką susijusią su sandorio neįvykdymu. Esminis REPO sandorio požymis, kuris buvo nustatytas banko ir ieškovo sutartyje dėl REPO sandorių sudarymo yra tai, jog sandorių šalys susitarė, kad jei bankui kaip užstatas perduotų finansinių priemonių rinkos vertė sumažėja, ieškovams atsiranda papildoma pareiga – padidinti bankui perduoto užstato vertę suformuojant pinigais užstatą piniginių lėšų sąskaitoje (Atpirkimo paslaugų teikimo sąlygų 7 skyrius)(bl.l.36-39). Šis įsipareigojimas reiškia esminę sudarytos sutarties sąlygą – klientui prisiimti su parduotų finansinių priemonių vertės sumažėjimu susijusią riziką. Todėl argumentai susiję su žalos atsiradimu pratęsiant REPO sandorius 2011-09-26 dėl atsakovo kaltės yra atmestini kaip neįrodyti ir nepagrįsti(CPK 178 str.)

18Kita vertus, svarbi aplinkybė yra tai ,kad ieškovui minėtu Kauno m. apylinkės teismo sprendimu yra priteista 10000Lt netesybų (baudos) ir vadovaujantis CK 6.258 str., kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo ,netesybos įskaitomos į nuostolius .Ieškovas prašo priteisti 10560Lt ,taigi iš prašomos priteisti sumos atėmus teismo sprendimu priteistas netesybas -10000 Lt yra gaunama 560Lt suma -ieškovui paskaičiuoti ir jo pervesti A. O. delspinigiai neįvykdžius ieškovui įsipareigojimų arba iš REPO sandorių kilusi žalos dalis . Teismui nustačius, kad atsakovo veiksmai, nors ir vertintini kaip netinkamas prievolių vykdymas, nėra tie veiksmai, dėl kurių ieškovas patyrė nuostolių (CK 6.247 straipsnis), tai yra savarankiškas aspektas atmesti ieškinio dalį dėl paminėtų 560 Lt nuostolių priteisimo .

19Kita vertus svarbia aplinkybe, sudarančia pagrindą atmesti ieškinį, teismas laiko tai ,kad ieškovas šioje byloje patirtų nuostolių įrodinėjimo forma faktiškai siekia prisiteisti tuos 10000Lt, dėl kurių buvo pareiškęs ieškinį išnagrinėtoje byloje, kurioje ši ieškinio dalis buvo atmesta, įvertinus esamų ir būsimų ieškovo nuostolių dydį dėl neįvykdytos sutarties sąlygos. Teismas atkreipia dėmesį į tą aplinkybę , kad prašomi šioje byloje priteisti nuostoliai realiai egzistavo nagrinėjant paminėtą bylą Kauno m. apylinkės teisme, tačiau ieškovas dėl patirtų nuostolių rašytinių įrodymų pirmos instancijos teismui neteikė, juos teikė apeliacinei instancijai, tai suponuoja išvadą ,jog ieškovas nagrinėjant bylą, nelaikė ,kad jo teisės yra pažeistos dar ir dėl patirtų tiesioginių nuostolių.

20Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, byloje esančius įrodymus bei posėdžio metu bylos šalių, atstovų paaiškinimus, ieškinys yra atmestinas (CPK 177, 178, 185 str.).

21Atsakovui iš ieškovo priteistina iš 3630,00 Lt už teisinę pagalbą, suteiktą advokato K.Jonaičio (b.l. 143-145) (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

22Iš ieškovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei – 18,90Lt (CPK 92 str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovo V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ) atsakovo A. K. J, a.k. ( - ) gyv. ( - ) naudai 3630,00 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus trisdešimt litų, 00 ct) advokato teisinei pagalbai apmokėti.

26Priteisti iš ieškovo V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ) valstybės naudai 18,90 Lt (aštuoniolika litų,90 ct)procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, o mokesčio sumokėjimo kvitas pristatytas į teismo baigtų bylų raštinę (kab. 115).

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, sekretoriaujant Ramintai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. P.... 3. Ieškovas V. P. ieškiniu bei jo papildymu(b.l. 3-4,32) prašo priteisti iš... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino , kad 2010 07... 5. Sudaręs sutartį su atsakovu, ieškovas 2010-09-28 sudarė preliminarią... 6. Minėtam turtui iš atsakovo įgyti ieškovas su DNB banku 2010 m. liepos 28 d.... 7. Atsakovas atsiliepime (b.l. 50-55) ir jo atstovas teismo posėdžio metu... 8. Nurodė, kad byloje nereikia įrodinėti prejudicinių faktų nustatytų tarp... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2010... 11. Bendrajai civilinei atsakomybei atsirasti būtini keturi elementai : 1)... 12. Ginčui yra reikšminga tai, kad Kauno m. apylinkės teismo 2012-03-19... 13. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių... 14. Nagrinėjant klausimą ar ieškovo patirti nuostoliai dėl preliminariosios... 15. Atpirkimo sandoris yra susitarimas, kuriuo viena šalis (pardavėjas)... 16. Pagal sudarytus REPO sandorius ieškovas už parduotas akcijas gavo iš banko... 17. Nagrinėjant klausimą ar ieškovo patirti nuostoliai dėl to ,jog ieškovas... 18. Kita vertus, svarbi aplinkybė yra tai ,kad ieškovui minėtu Kauno m.... 19. Kita vertus svarbia aplinkybe, sudarančia pagrindą atmesti ieškinį, teismas... 20. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, byloje esančius... 21. Atsakovui iš ieškovo priteistina iš 3630,00 Lt už teisinę pagalbą,... 22. Iš ieškovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovo V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ) atsakovo A. K. J, a.k. ( -... 26. Priteisti iš ieškovo V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ) valstybės naudai 18,90 Lt... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...