Byla 2-1565/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. G. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria buvo atmestas atsakovo prašymas dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimo vykdymo išdėstymo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rastuva“ (procesinių teisių perėmėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių ratas“) ieškinį atsakovui A. G. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys D. G., A. L., Z. K., R. G., R. G..

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, reglamentuojančių teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo pagrindus.

6Ieškovas B UAB „Rastuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo A. G. 264 233,60 Lt žalos atlyginimą.

7Panevėžio apygardos teismas 2011 m. sausio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovo 257 233,60 Lt žalos atlyginimo ir 6 162,18 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei; kitą ieškinio dalį atmetė.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. liepos 7 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovo 257 233,60 Lt žalos atlyginimo ieškovo naudai ir 6 162,18 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, panaikino; kitą teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartį pakeitė: panaikino nutarties dalį, kuria panaikinta Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimo dalis dėl 257 233,60 Lt žalos atlyginimo ir 6 162,18 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo valstybei iš atsakovo A. G., ir ieškovui B UAB „Rastuva“ priteistą iš atsakovo A. G. 257 233,60 Lt sumą sumažino iki 197 233,60 Lt, o priteistą valstybei iš atsakovo 6 162,18 Lt bylinėjimosi išlaidų sumą – iki 4 744,88 Lt; kitą Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutarties dalį paliko nepakeistą.

10Atsakovas A. G. pateikė prašymą išdėstyti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimo įvykdymą 3,5 šia tvarka: 2013 m. I ketvirtis – 6000 Lt; II ketvirtis – 6000 Lt; III ketvirtis – 6000 Lt; IV ketvirtis – 9000 Lt; 2014 m. I ketvirtis – 9000 Lt; II ketvirtis -10 000 Lt; III ketvirtis - 15 000 Lt; IV ketvirtis – 15 000 Lt; 2015 m. I ketvirtis – 15 000 Lt; II ketvirtis - 20 000 Lt; III ketvirtis -20 000 Lt; IV ketvirtis – 20 000 Lt; 2016 m. I ketvirtis – 24 744,88 Lt; II ketvirtis – 26 233,60 Lt (palūkanos išieškotinos su kiekvieną metų ketvirtį mokama suma, atsižvelgiant į likutinį skolos dydį). Nurodė, kad jo turtinė padėtis yra sunki, gaunamos pajamos yra minimalios, santaupų neturi. Iš gaunamo darbo užmokesčio išlaiko save ir sutuoktinę D. G., kurios pajamos yra nedidelė senatvės pensija. Dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjant bylas yra areštuotas visas atsakovui priklausantis turtas. Dėl rimtų sveikatos negalavimų atsakovas dažnai važiuoja į ligonines Vilniuje, todėl turimų transporto priemonių parduoti negali. Atsakovo du automobiliai yra seni ir juos pardavus gauta suma būtų nedidelė. Atsakovas neturi kito turto, kurį galėtų greitai parduoti ir padengti išieškotiną sumą. Atsakovas materialiai remia studijuojantį sūnų J. G. – moka už studijas, dengia pragyvenimo ir mokslo priemonių išlaidas. Atsakovas nemažą dalį pajamų skiria advokatui už jo interesų atstovavimą teisme nagrinėjamose bylose. Brangiai kainuoja vaistai dėl diagnozuotos ligos gydymo.

11Ieškovas UAB „Anykščių ratas“ su atsakovo prašymu nesutiko. Nurodė, kad atsakovas turi pakankamai turto. Antstolis areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausančius 7 nekilnojamojo turto objektus, o likęs jo turtas nėra areštuotas. Atsakovas yra pakankamai turtingas žmogus ir turtas, iš kurio numatomas išieškojimas, nepablogins atsakovo gyvenimo sąlygų. Be to, atsakovui ir jo šeimai priklauso įmonės „Ažuožerių sodai“ ir kitų įmonių akcijos. UAB „Anykščių ratas“ atsakovui išmokėjo 123 168 Lt pajinių įnašų. Atsakovas pateikė tik vienos dienos (2012 m. lapkričio 15 d.) bankų sąskaitų išrašus bei 2 mėnesių atlyginimo pažymas iš darbovietės, kurie neįrodo atsakovą turint mažas pajamas. Kadangi atsakovo sutuoktinė gauna senatvės pensiją, atsakovui nebūtina ją išlaikyti. Atsakovas nepateikė įrodymų apie giminystę su sūnumi bei, kad jį remia. Jei atsakovas ir remtų sūnų materialiai, tai patvirtintų, jog jis gauna papildomų pajamų iš verslo. Atsakovas sprendimo vykdymo išdėstymą sieja su turto pardavimu varžytinėse, tačiau tokiu būdu tik dar labiau bus apsunkintas sprendimo įvykdymas bei padidės vykdymo išlaidos. Atsakovas nesumokėjo ieškovui grafike nurodytų 6 000 Lt per 2013 m. I ketvirtį bei jau 1 metus nevykdo šio sprendimo. Tokiu būdu atsakovas tik vilkina teismo sprendimo vykdymą. Ieškovo paskaičiavimu, išdėsčius teismo sprendimo vykdymą vien palūkanos už 4,5 metus sudarytų 44 377,56 Lt, todėl delsimas atsiskaityti būtų neekonomiškas ir pačiam atsakovui.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi atmetė atsakovo A. G. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo. Teismas pažymėjo, kad nors ši byla kasacine tvarka išnagrinėta 2012 m. kovo 9 d., atsakovas nei dalies priteistos sumos ieškovui nesumokėjo, o į teismą dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo išdėstymo kreipėsi tik 2013 m. vasario 14 d. Teismas laikė nepagrįstais atsakovo argumentus, kad teismo sprendimo įvykdyti jis negali dėl sunkios turtinės padėties, nes atsakovui nuosavybės teise Anykščių rajone priklauso 7 žemės sklypai, kurie yra neareštuoti ir į kuriuos gali būti nukreipiamas išieškojimas pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą. Iš ieškovo pateiktų duomenų teismas nustatė, kad atsakovui priklauso ir daugiau žemės sklypų Anykščių rajone, taip pat žemės sklypas su statiniais Anykščių rajone bei butas, esantis (duomenys neskelbtini), Vilniuje. Atsakovas turi 2 automobilius. Ieškovas atsakovui sumokėjo iš viso 123 168 Lt. Atsakovas dirba UAB „Anrestas“, jo gaunamas darbo užmokestis minimalus, 2012 m. rugpjūčio-spalio mėnesiais jam išmokėta 1 861,84 Lt. Atsakovo pateikta J. G. studento pažymėjimo kopija neįrodo, kad atsakovas teikia jam išlaikymą. Atsakovas nepateikė duomenų apie išlaidas sveikatos atstatymui, vaistams ir pan. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, atsikirtimų į ieškovo atsiliepimą nepateikė. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad ilgalaikis delsimas vykdyti teismo sprendimą dar 3,5 metų būtų neekonomiškas ir pačiam atsakovui. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas nesistengia įvykdyti teismo sprendimo bei ilgą laiką neatsiskaito su ieškovu bent dalinai, dėl ko teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas neatitiktų lygiateisiškumo principo, prieštarautų viešajam interesui ir pažeistų išieškotojo interesus.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

15Atsakovas A. G. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį ir tenkinti atsakovo prašymą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimo vykdymo išdėstymo. Atsakovas nurodo šiuos motyvus:

  1. atsakovas įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdo dėl to, kad jis buvo pateikęs ieškinį dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties, pagal kurią šioje byloje išieškotoju tapo UAB „Anykščių ratas“, nuginčijimo. Panevėžio apygardos tesimas 2012 m. birželio 19 d. nutartimi, atsižvelgęs į minėtą ieškinį, buvo sustabdęs šioje byloje sprendimo vykdymą. Panevėžio apygardos teismui 2012 m. rugsėjo 17 d. atmetus ieškinį bei Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. vasario 4 d. palikus pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, atsakovas padavė kasacinį skundą, kuris šiuo metu yra priimtas;
  2. atsakovas į teismo posėdį neatvyko dėl ligos ir prašė jį atidėti, tačiau jo prašymas nebuvo tenkintas, o atsakovo prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo buvo įvertintas kaip piktnaudžiavimas teise;
  3. atsakovo prašymo netenkinus, prasidės priverstinis atsakovo turto pardavimas, kuris užsitęs tiek pat, kiek išdėstyto teismo sprendimo įvykdymas. Išdėsčius teismo sprendimo vykdymą atsakovas turėtų sumokėti tik 27 000 Lt palūkanų ieškovui. Priešingu atveju tokia pati suma atitektų antstoliams;
  4. atsakovo pajamas sudaro tik minimalaus gyvenimo lygio dydžio nesiekiantis atlyginimas, iš kurio atsakovas vykdo įstatyminę pareigą išlaikyti sutuoktinę, kuri gauna nedidelę pensiją, bei studijuojantį sūnų. Šias aplinkybes patvirtino atsakovo pateikti įrodymai, o daugiau įrodymų atsakovas surinkti negalėjo dėl laiko ir lėšų trūkumo. Atsakovas dėl sveikatos problemų turi nuolat važinėti į Vilnių, todėl negali parduoti senų 2 automobilių, kurie yra beverčiai. Skundžiamoje nutartyje paminėti neareštuoti žemės sklypai yra kaimo vietoje, todėl jų rinkos vertė nedidelė; dar vienas sklypas, kuriame stovi atsakovui priklausantys pastatai, priklauso valstybei; o butas Vilniuje yra įkeistas AB SEB bankui 1996 m. gegužės 10 d. sutarties pagrindu.

16Ieškovas UAB „Anykščių ratas“ pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, prašydamas jo netenkinti. Teigia, kad atsakovas sąmoningai vilkina teismo sprendimo įvykdymą. Teismas pagrįstai išnagrinėjo atsakovo prašymą atsakovui nedalyvaujant, nes jo dalyvavimas nebuvo būtinas; apie teismo posėdį buvo informuotas atsakovo advokatas; atsakovas nepateikė duomenų apie naujų įrodymų pateikimą; liga nėra svarbi priežastis teismo posėdžiui atidėti (CPK 246 str. 2 d., 284 str. 2 d.). Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo susidarytų 44 377,56 Lt dydžio palūkanos, kurios nepadengtų minimalių ieškovo nuostolių. Atsakovas už pusę darbo dienos gauna 1 277 Lt mėnesinį atlyginimą, pateikė tik 1 dienos sąskaitų išrašus bei nepateikė visų turimų sąskaitų išrašų. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad išlaiko sutuoktinę ir sūnų. Atsakovas įsipareigojimus bankui yra įvykdęs, tačiau nėra išregistravęs hipotekos Vilniaus mieste esančiam butui. Atsakovas teigia, kad teismo sprendimas bus vykdomas pardavus turtą varžytynėse ir kartu prašo išdėstyti tam, kad turtas nebūtų parduotas varžytinėse. Atsakovas pateikia sprendimo vykdymo išdėstymo grafiką, nepaaiškindamas palūkanų paskaičiavimo. Tokiu būdu atsakovas tik siekia vilkinti teismo sprendimo įvykdymą ir piktnaudžiauja procesine teise.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-61/2011, 2004 m. spalio 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-495/2004). Be to, sprendžiant teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą, būtina atsižvelgti ir į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas negali suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, taip pat visais atvejais turi būti siekiama išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovaujamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

20Pagal susiformavusią teismų praktiką tuo atveju jei atsakovas prašo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą dėl prastos atsakovo turtinės padėties, turi būti vertinama ne tik atsakovo, bet ir ieškovo turtinė padėtis bei kaip ją paveiks teismo sprendimo vykdymo išdėstymas. Tokiu atveju iš pradžių yra nustatinėjama atsakovo turtinė padėtis, vertinant atsakovo finansinę būklę sprendimo vykdymo dieną bei nustatinėjant atsakovo finansines galimybes, leisiančias atsakovui ateityje sprendimą įvykdyti dalimis. Nustačius, kad atsakovo dabartinė finansinė padėtis leidžia įvykdyti visą sprendimą iš karto arba paaiškėjus, kad dabartinė atsakovo padėtis yra bloga bei ateityje ji nepagerės, atskirai nebevertinama ieškovo turtinė padėtis, nes ji niekaip neįtakos nustatyto fakto, kad atsakovo turtinė padėtis neatitinka kriterijų, būtinų sprendimo vykdymo išdėstymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1374/2011).

21Nagrinėjamu atveju atsakovas įrodinėja, jog teismo sprendimo vykdymas turi būti išdėstytas dėl atsakovo prastos finansinės padėties. Iš atsakovo pateiktų paaiškinimų bei rašytinių įrodymų apie jo prastą finansinę padėtį nustatyta, kad atsakovas 2012 m. rugpjūčio - spalio mėnesiais gaudavo kas mėnesį UAB „Anrestas“ vidutiniškai nuo 500 iki 700 Lt dydžio darbo užmokestį (b.l. 80), o 2013 m. sausio – kovo mėnesiais kas mėnesį iš UAB „Anrestas“ gaudavo vidutiniškai nuo 1 000 iki 1 100 Lt dydžio darbo užmokestį (b.l. 162). Daugiau jokių įrodymų apie gautas pajamas atsakovas nepateikė. Tuo tarpu iš atsakovo pateiktų 3 sąskaitų išrašų matyti, kad vien šiose sąskaitose atsakovas buvo gavęs lėšų bei atlikęs mokėjimų už daugiau nei 50 000 Lt per 1 metų laikotarpį (b.l. 84-86). Kitų 2 banko sąskaitų yra pateikti tik 1 dienos išrašai (b.l. 82-83). Taigi, pagal atsakovo pateiktus įrodymus jis per pusę metų gavo tik apie 5 000 Lt pajamų, tačiau išleido apie 50 000 Lt. Be to, atsakovas paaiškino, kad būtent jis išlaiko savo sūnų ir pensininkę sutuoktinę bei pateikė įrodymus, jog į sūnaus sąskaitą 2013 m. kovo 4-18 dienomis buvo pervesta 7 600 Lt (b.l. 166). Tokiu būdu atsakovas ir vėl pateikė prieštaringus įrodymus, jog per pusę metų gavęs tik apie 5 000 Lt pajamų, daug didesnę sumą pervedė sūnui ir dar išlaikė sutuoktinę. Taip pat atsakovas nurodė, kad patiria išlaidas vaistams ir kelionėms į gydymo įstaigas, tačiau tai patvirtinančių įrodymų vėlgi nepateikė. Atsakovas nepateikė ir įrodymų apie atsakovo sūnaus ir sutuoktinės gaunamas pajamas, turimą turtą. Atsakovas nepaneigė ieškovo teiginių apie atsakovui išmokėtą daugiau nei 100 000 Lt sumą, turimas kitų įmonių akcijas bei nekilnojamąjį turtą, kuris nėra areštuotas. Iš šių įrodymų viseto darytina išvada, kad atsakovo pateikti įrodymai yra prieštaringi bei nepakankami, norint nustatyti tikrąją atsakovo turtinę padėtį bei pripažinti ją prasta (CPK 176 str., 177 str. 1 d., 185 str.). Dėl šios priežasties atsakovo atskirojo skundo argumentai apie jo prastą turtinę padėtį, sudarančią pagrindą sprendimo vykdymo išdėstymui, atmetami kaip neįrodyti (CPK 12 ir 178 str.).

22Dėl atsakovo atskirojo skundo argumentų, jog sprendimo vykdymo išdėstymo klausimas buvo išnagrinėtas jam nedalyvaujant pažymėtina, kad iš byloje esančios šaukimo įteikimo pažymos matyti, kad atsakovui buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį (b.l. 141). Atsakovas prašė teismo posėdį atidėti dėl ligos, tačiau nenurodė kokius naujus įrodymus ar papildomus paaiškinimus pateiks teismo posėdžio metu, kurie iki tol nebuvo pateikti į bylą (b.l. 149). Dėl šios priežasties darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai pasinaudojo įstatymo leidėjo įtvirtinta prerogatyva išspręsti teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, į jį neatvykus byloje dalyvaujančiam asmeniui (CPK 284 str. 2 d.).

23Kiti atsakovo atskirojo skundo argumentai apie priežastis, pateisinančias teismo sprendimo nevykdymą bei teismo sprendimo išdėstymo privalumus lyginant su jo priverstiniu įvykdymu, atmetami kaip neįtakojantys skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 12 ir 178 str.).

24Išnagrinėjus ir įvertinus atsakovo A. G. atskirojo skundo argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai skundžiama nutartimi atsisakė išdėstyti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimo vykdymą. Todėl nenustačius pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat nenustačius CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.), atsakovo A. G. atskirasis skundas netenkinamas, o Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų,... 6. Ieškovas B UAB „Rastuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 7. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. sausio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. liepos 7 d. nutartimi Panevėžio... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi Lietuvos... 10. Atsakovas A. G. pateikė prašymą išdėstyti Panevėžio apygardos teismo... 11. Ieškovas UAB „Anykščių ratas“ su atsakovo prašymu nesutiko. Nurodė,... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi atmetė... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. Atsakovas A. G. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 16. Ieškovas UAB „Anykščių ratas“ pateikė atsiliepimą į atsakovo... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje... 20. Pagal susiformavusią teismų praktiką tuo atveju jei atsakovas prašo... 21. Nagrinėjamu atveju atsakovas įrodinėja, jog teismo sprendimo vykdymas turi... 22. Dėl atsakovo atskirojo skundo argumentų, jog sprendimo vykdymo išdėstymo... 23. Kiti atsakovo atskirojo skundo argumentai apie priežastis, pateisinančias... 24. Išnagrinėjus ir įvertinus atsakovo A. G. atskirojo skundo argumentus,... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 26. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį palikti...