Byla e2-3598-344/2015
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo S. B. ieškinį atsakovui A. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3advokato padėjėjas Vladimiras Tiurinas, atstovaujantis ieškovą S. B., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 135, 285 straipsniais, kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas iš atsakovo A. D. priteisti 1 000 Eur skolą; 41,67 Eur mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas už laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 28 d. iki 2015 m. rugsėjo 28 d.; 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2015 m. rugsėjo 29 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau per teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 130 straipsnio, 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis).

7Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad ieškovas 2014 m. lapkričio 21 d. atsakovui A. D. paskolino 1 000 Eur sumą, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2014 m. lapkričio 28 d., dėl ko šalys surašė Skolos raštelį (5 b. l.). Atsakovas prievolės grąžinti pasiskolintą sumą nustatytu terminu neįvykdė, todėl skola priteistina teismo sprendimu. Sprendžiant netesybų priteismo klausimą, konstatuotina, kad bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, ir taip pažeidė kreditoriaus interesus, todėl privalo CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, siekiant padengti minimalius kreditoriaus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB bankas „Hansabankas“ v. M. D., bylos Nr. 3K-3-553/2008).

8CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas kompensuojamojo pobūdžio palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta kitaip (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Didesni, negu CK 6.210 straipsnyje nustatyti kompensuojamųjų palūkanų dydžiai gali būti taikomi, kai šalys dėl to susitaria (CK 6.37 straipsnio 1, 3 dalys), tačiau toks šalių susitarimas neturi prieštarauti įstatymams, sąžiningumo ir protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Priešingu atveju teismas turi teisę sumažinti per dideles sutartines palūkanas (Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, nėra dvigubos palūkanos CK 6.37 straipsnio 4 dalies, kurioje nustatyta, kad palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytas išimtis, jeigu toks šalių susitarimas nepažeidžia sąžiningumo, protingumo ir teisingumo reikalavimų, prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; 2005 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2005). Palūkanos, kaip mokestis už skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis, iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas įvykdyti prievolę natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 str. 1 d., 6.872 str.). Kompensuojamųjų palūkanų specifika yra ta, kad jos traktuotinos kaip dėl kreditoriaus pinigų naudojimo kreditoriaus patirtų nuostolių atlyginimas ir jokios, net nuo skolininko valios nepriklausančios aplinkybės neatleidžia skolininko nuo šių palūkanų mokėjimo (CK 6.212 str. 4 d.), nes kompensuojamųjų palūkanų nemokantis skolininkas de facto nepagrįstai praturtėja kreditoriaus sąskaita.

9Nagrinėjamu atveju šalys nebuvo susitarę dėl didesnių palūkanų, todėl iš atsakovo priteistina 1 000 Eur skola, 5 proc. mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos už laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 28 d. iki 2015 m. rugsėjo 28 d. – 41,67 Eur, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo 2015 m. rugsėjo 29 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015 m. rugsėjo 30 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37, 6.210, 6.251, 6.252, 6.256, 6.258, 6.874 straipsniai).

10Ieškovas iš atsakovo prašo priteisti 5 proc. mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas nuo 1 000 Eur sumos, skaičiuojamos nuo 2015 m. rugsėjo 29 d. iki visiško teismo sprendimo vykdymo, be to, prašo priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Teismas sprendžia, jog ieškovas dubliuoja procesines palūkanas, šios netesybos negali būti priteistinos du kartus. Įstatymas numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos visos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – ieškovo sumokėtas 23 Eur žyminis mokestis ir 400 Eur išlaidos už advokato padėjėjo suteiktas teisines paslaugas (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246, 259–270, 285–286 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo A. D., a. k. ( - ) ieškovui S. B., a. k. ( - )

  • 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų) skolą;
  • 41,67 Eur (keturiasdešimt vieną eurą 67 ct) palūkanas, skaičiuojamas už laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 28 d. iki 2015 m. rugsėjo 28 d.;
  • 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2015 m. rugsėjo 29 d. iki sprendimo visiško įvykdymo
  • 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015 m. rugsėjo 30 d. – iki sprendimo visiško įvykdymo;
  • 423 Eur (keturis šimtus dvidešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

17Ieškovas sprendimą už akių per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai