Byla 2A-1109-343/2007

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų: Evaldo Burzdiko, Albino Čeplinsko, sekretoriaujant Vaidai Urbanavičienei, dalyvaujant ieškovės 69-osios Gyvenamojo namo eksploatavimo butų savininkų bendrijos atstovėms Ninai Bulatovai, adv. D.Degutienei, atsakovo R. O. įgaliotinei D.O., adv. D.Žvingilienei, trečiojo asmens UAB „Autostudija“ atstovei D.Orvidienei, Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės 69-osios Gyvenamojo namo eksploatavimo butų savininkų bendrijos ir atsakovo R. O. apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-1897-530/2007 pagal ieškovės 69-osios Gyvenamojo namo eksploatavimo butų savininkų bendrijos ieškinį atsakovui R. O. dėl teisių pažeidimo, nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Autostudija“, Kauno miesto savivaldybės administracija, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinis skyrius, ir

Nustatė

3ieškovė 69-osios Gyvenamojo namo eksploatavimo butų savininkų bendrija (toliau 69-oji GNEBSB) patikslintais ieškiniais bei parengiamojo teismo posėdžio metu suformuluotais galutiniais reikalavimais prašė teismo įpareigoti atsakovą R. O. netrukdyti namo gyventojams naudotis šilumos tiekimo paslauga, t.y. atstatyti įstatymų nustatyta tvarka jo patalpose permontuotą namo šildymo sistemą ir nekliudyti bendrijai įstatymų numatyta tvarka vykdyti bendrųjų įrenginių ir konstrukcijų, esančių jo patalpose, priežiūrą; uždrausti administracinėse patalpose ( - ), Kaune, teikti sporto (treniruoklių) salės ir kitas neatitinkančias patalpų paskirties paslaugas ir priteisti iš atsakovo 90 Lt nuostolių už antstolio paslaugas bei kitas bylinėjimosi išlaidas (I t., b. l. 3-6, 126-129, 151-154, II t., b. l. 57, 95-97). Ieškovė nurodė, kad atsakovas, įsigijęs patalpas, įrengė sporto salę ir ten teikia sporto salės paslaugas, kas pažeidžia bendrijos ir jos narių teises ir pareigas. Lankytojai užstato kiemą savo automobiliais, įžeidinėja gyventojus, triukšmas iš sporto salės tęsiasi iki vakaro, dėl to pasikeitė namo gyventojų gyvenimo kokybė. Be to, įsigijęs patalpas, atsakovas atliko patalpų remontą, pakeitė šildymo sistemą be bendrijos narių žinios, dėl ko sutriko namo šildymo sistema. Bendrija prašo šildymo sistemą atstatyti sutinkamai su įstatymais tam, kad ją būtų galima tinkamai naudoti. Leidimo pakeisti patalpų paskirtį atsakovas neturi, tokio sutikimo nei bendrija nei butų savininkai jam nėra davę. Kadangi atsakovas į patalpas patikrinti bendrijos įgaliotų atstovų neįleido, bendrija buvo priversta naudotis antstolio paslaugomis, už kurias sumokėjo 90 Lt, todėl prašo šią sumą priteisti.

42007 m. birželio 19 d. sprendimu (II t., b.l. 210-218) Kauno miesto apylinkės teismas ieškinį tenkino iš dalies ir uždraudė atsakovui R. O. administracinėse patalpose ( - ), Kaune, teikti sporto (treniruoklių) salės ir kitas neatitinkančias patalpų paskirties paslaugas, likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nustatė, jog atsakovui priklausančiose patalpose atlikus paprastuosius remonto darbus buvo įrengtas sporto klubas, kuriame buvo teikiamos sporto paslaugos klubo nariams. Atsakovas duomenų, kad jam priklausančios patalpos yra pritaikytos sportinei veiklai, kūno kultūrai vystyti, į bylą nepateikė. Teismui nustačius, jog atsakovas savavališkai pakeitė patalpų paskirtį ir neturi leidimo sporto ar švietimo veiklai vystyti, patenkino ieškovės reikalavimą, uždrausdamas atsakovui administracinėse patalpose ( - ), Kaune, teikti sporto (treniruoklių) salės ir kitas neatitinkančias patalpų paskirties paslaugas. Teismas, atmesdamas kitus ieškovės reikalavimus, nurodė, jog ieškovė, teigdama, kad virš atsakovo patalpų esančiuose butuose sumažėjo tiekiamos šilumos kiekis, privalėjo šias aplinkybes pagrįsti įrodymais. Ieškovė rėmėsi tik tais rašytiniais įrodymais, kuriuose užfiksuoti faktai, kad atsakovas nesuderino projekto, negavo bendrasavininkių sutikimo, projektas nepatvirtintas įgaliotų institucijų ir panašiai. Į bylą ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų tą faktą, jog ieškovei buvo kliudoma naudotis tinkama, atitinkančia normas šilumine energija. Teismas nurodė, jog neturi jokio pagrindo netikėti byloje pateiktomis ekspertizės išvadomis, kuriose nurodyta, kad namo šildymo sistemos išbalansavimui turėjo įtakos ir kitų butų gyventojų padaryti pažeidimai, keičiant šildymo prietaisus butuose. Kadangi užfiksuoti pažeidimai, kurie egzistavo ieškinio padavimo ir nagrinėjimo metu, buvo ištaisyti, todėl reikalavimo įpareigoti atsakovą R. O. netrukdyti namo gyventojams naudotis šilumos tiekimo paslauga, tai yra atstatyti įstatymų nustatyta tvarka jo patalpose permontuotą namo šildymo sistemą, teismas netenkino. Teismo nuomone į bylą ieškovė nepateikė įrodymų, jog bendrijos įgaliotas asmuo būtų neįleistas atlikti šilumos sistemos bendros būklės patikrinimo, neprašė apklausti atsakingą asmenį byloje, todėl nesant duomenų, kad atsakovas draudžia atlikti įrenginių priežiūrą bendrijos paskirtam asmeniui, reikalavimą nekliudyti bendrijai įstatymų numatyta tvarka vykdyti bendrųjų įrenginių ir konstrukcijų, esančių jo patalpose, priežiūrą, teismas atmetė. Teismas netenkino ir reikalavimo dėl 90 Lt patirtų nuostolių antstolio darbui apmokėti priteisimo, kadangi laikė, jog šios išlaidos nebuvo pagrįstos ir būtinos siekiant atlikti įrenginių priežiūrą.

5Apeliaciniu skundu (III t., b.l. 12-18) ieškovė 69-oji GNEBSB prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2007-06-19 sprendimą dalyje dėl atmestų bendrijos reikalavimų panaikinti ir priimti naują sprendimą – įpareigoti atsakovą R. O. netrukdyti namo gyventojams naudotis šilumos tiekimo paslauga, t.y. atstatyti jo patalpose permontuotą namo šildymo sistemą įstatymų nustatyta tvarka ir nekliudyti bendrijai įstatymų nustatyta tvarka vykdyti bendrųjų įrengimų ir konstrukcijų, esančių jo patalpose, priežiūrą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog paskirti UAB "Komprojekto" darbuotojai neturėjo tinkamos kvalifikacijos tokio pobūdžio ekspertizei atlikti, kadangi į Statybos produktų sertifikavimo centro atestuotųjų specialistų duomenų bazę A. Š. , kaip turintis teisę eiti ekspertizės vadovo pareigas, neįrašytas, o A. Z. nors ir turi teisę eiti ekspertizės vadovo pareigas, tačiau darbo sritis yra nurodyta, kaip statybos kainos nustatymas, ekonominė. Todėl pagrindinis įrodymas, kurio pagrindu priimtas sprendimas, yra niekinis, bylą yra būtina nagrinėti iš naujo. Apeliantės nuomone, teismas netaikė įrodymų sąsajumo taisyklės, nepatikrino ekspertizės akto atitikimo STR 1.06.03:2002 keliamiems reikalavimams, neištyrė ieškovės nurodytų teisinių ir faktinių aplinkybių dėl ekspertizės eigos teisėtumo ir neatsakė į šiuos ieškovės argumentus. Kauno miesto apylinkės teismas neišsiaiškino šalių ginčo esmės ir apimties, neišsiaiškino visų teisiškai reikšmingų faktų, neištyrė visapusiškai, išsamiai ir objektyviai visų šalių pateiktų įrodymų, nenurodė, jog ieškovės pateiktų įrodymų neužtenka turintiems reikšmės bylai aplinkybėms nustatyti, nepasiūlė ieškovei per nustatytą terminą pateikti tokius papildomus įrodymus, neįvertinto teisinio santykio, dėl kurio kilo ginčas, netinkamai taikė teisės normas, dėl to netinkamai nustatė įrodinėjimo dalyką, ko pasėkoje neišsprendė kilusio tarp šalių ginčo visiškai, todėl dalyje dėl atmestų Bendrijos reikalavimų sprendimas yra nepagristas ir neteisėtas. Po atliktos atsakovo rekonstrukcijos namo šildymo sistema nėra pripažinta tinkama eksploatuoti, todėl namo savininkai negali ja naudotis, tai reiškia, kad, atėjus šildymo sezonui, gyvenamasis namas nebus šildomas. Teismas motyvuoja sprendimą tuo, kad asmenys, kurie remontuoja šilumos įrenginius pažeisdami „Šilumos tiekimo ir vartojamo taisykles" ar kitus teisės aktus, gali būti baudžiami administracine tvarka, tačiau Bendrijos reikalavimas buvo ne dėl administracinės nuobaudos atsakovui, bet dėl namo savininkų teisių apsaugos. Savininko teisių apsaugos klausimas sprendžiamas civiline tvarka (CK 4.98 str.), o normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimai taip pat turi ir civilines teisines pasekmes (CK 4.103 str.). Teismas, apsiribojęs atsakovo padaryto šildymo sistemos „remonto" techninių trūkumų nebuvimo svarstymu, netyrė, kokios rūšies šildymo sistemos atnaujinimai buvo atlikti atsakovo patalpose ir kokios civilinės teisinės pasekmės dėl to atsiranda bylos dalyviams. Dėl sąvokų „remontas" ir „rekonstrukcija" skirtumo skiriasi šitų darbų atlikimui bei užbaigimui keliami reikalavimai. Atsakovas, jo atstovai ir privatūs ekspertai pripažįsta, kad atsakovo patalpose radiatoriai buvo pakeisti keičiant šilumos sistemos galią, ir nepaneigė inžinieriaus šilumininko A. B. bei VEI vyresnio inžinieriaus - inspektoriaus A. V. užfiksuotų prijungimo schemos pakeitimų, tai reiškia, kad atsakovas atliko šilumos įrenginių rekonstrukciją (CPK 182 str.). Teismas neatsižvelgė į vartojamų sąvokų „remontas" ir „rekonstrukcija" esmę bei atitinkamų civilinių teisinių pasekmių skirtumą. Atsakovui atliekant šildymo sistemos rekonstrukciją, privalu laikytis LR Ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių" 22 - 30 dalyse nustatytų reikalavimų, t. y. gauti technines sąlygas, suderinti projektą ir, baigus darbus, gauti VEI techninės būklės patikrinimo aktą - pažymą bei nustatyta tvarka gauti patalpos šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktą. Byloje nėra patikimų ir vienareikšmiškų duomenų, kad kiti savininkai, pakeitus susidėvėjusius ilgasriegius radiatorius, rekonstravo šildymo sistemą, kad kiti savininkai pakeitė radiatorių šiluminę galią ar jų pajungimo schemas, ar pakeitė sistemos pralaidumą. Kitų butų savininkams, atlikusiems šildymo sistemos smulkų remontą, taikytini „Šilumos tiekimo ir vartojamo taisyklių" 235 d. reikalavimai, tai yra pakanka pranešti Bendrijai ir suderinti darbų atlikimo laiką. Kitų butų savininkų tariami pažeidimai konkrečiai nenurodyti, neįrodyti ir nėra šios bylos dalykas. Ieškovė laiko nepagrįstu teismo argumentą, kad byloje nėra duomenų, kad atsakovas draudžia atlikti įrengimų apžiūrą bendrijos įgaliotiems asmenims. Ieškovė pateikė teismui įrodymus, kad atsakovas neįsileidžia į patalpas ne tik Bendrijos pirmininkės, bet ir Bendrijos atsakingo už šiluminį ūkį asmens R. P. S., taip pat pateikė įrodymus, kad Bendrija stengėsi suderinti su atsakovu apžiūros laiką. Iš pateikto teismui patalpų apžiūros 2006-05-04 akto matyti, kad atsakovas, įsipareigojęs teismui, informuotas iš anksto, neįleido į ginčo patalpas Bendrijos pirmininkės, VEI inspektorių ir R. P. S.. Jokių paaiškinančių tai dokumentų atsakovas į bylą nepateikė. Iš VEI 2002-05-06 akto Nr. 09 taip pat matyti, kad Bendrijos pirmininkė nebuvo įleista atsakovo į patalpas. Iš Faktinių aplinkybių konstatavimo 2005-12-15 protokolo matyti, kad atsakovas pradžioje neįleido ne tik Bendrijos pirmininkės, bet ir samdytų specialistų ir paties antstolio, tik kiek vėliau, galimai suvokęs antstolio dalyvavimo reikšmę, įleido specialistus, bet neleido pirmininkės. Teismas konstatavo, kad ieškovė neprašė apklausti R. P. S., todėl nėra duomenų, ar jis nebuvo įleistas į atsakovo patalpas. Atsakovas 2006-02-10 atsiliepime pateikė teismui prašymą iškviesti į teismą liudytoju R. P. S. ir toks prašymas nebuvo atmestas. Tačiau teismas liudytojo, dėl ieškovei nežinomų priežasčių, neiškvietė, todėl liudytojas nebuvo apklaustas. Atsakovas, įgyvendindamas savo, kaip patalpų savininko teises, jomis piktnaudžiauja, nes nesilaiko įstatymų, veikia nesąžiningai, nesilaiko teisingumo ir protingumo principų. (Duomenys neskelbtini), Kaune, gyvenamame name nuolat gyvena apie šimtą žmonių, tarp jų yra vaikų, senyvo amžiaus žmonių ir neįgaliųjų. Bendrijos (namo šildymo sistemos bendrasavininkių) teisių gynimas yra susijęs su savo ir kitų asmenų teisių ir sveikatos apsauga, todėl, esant šių teisės principų kolizijai, prioritetas turi būti teikiamas sąžiningai savo teises įgyvendinančių namo bendrasavininkių teisių gynimui. Kauno miesto apylinkės teismas, pažeisdamas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės, suformuluotas CPK 176-224 straipsniuose, neatsižvelgė į tai, kad atsakovo iniciatyva atliktos ekspertizės išvados prieštarauja kitiems byloje surinktiems įrodymams ir bylos dalyvių paaiškinimams, todėl manytina, kad atsakovas nepašalino šildymo sistemos rekonstrukcijos pažeidimus. Ieškovės teigimu ekspertizės aktas yra su trūkumais (III t., b.l. 17-18), ekspertizės išvados buvo paruoštos iš anksto, nepriklausomai nuo ekspertizės objekto techninės būklės, todėl ekspertizės išvados neteikia pagrindo daryti kategoriškas išvadas, nes, atsižvelgiant į ekspertizės išvadų trūkumus, jos negali būti vieninteliu ir pagrindiniu įrodymu.

6Apeliaciniu skundu (III t., b.l. 4-8) atsakovas R. O. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007-06-19 sprendimo dalį, kuria 69-osios GNEBSB ieškinio reikalavimas buvo patenkintas, pakeisti teismo sprendimą toje dalyje ir ieškinio reikalavimą atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą, likusioje dalyje teismo sprendimo nekeisti, priteisti visas atsakovo turėtas išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog ieškovė neturi teisės reikšti tokį reikalavimą, kadangi ieškovės teisės ir pareigos, numatytos 69-osios GNEBSB įstatuose bei LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme, yra susijusios tik su namo bendrojo naudojimo patalpų, namo rekonstrukcijos ir inžinerinės įrangos valdymu bei naudojimu. LR Konstitucinis Teismas 1999-06-23 ir 2000-12-21 nutarimuose yra konstatavęs, jog daugiabučiame name esančios gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos (t.y. ne bendrojo naudojimo patalpos), kurios nuosavybės teise priklauso savininkams, neperduodamos bendrijai, taip pat, kad bendrijos įsteigimas nereiškia, jog privačios ar viešosios nuosavybės teisės subjektai netenka nuosavybės teisės į jiems priklausantį turtą, todėl bendrijos įsteigimas savaime nesuteikia pagrindo varžyti ar kitaip riboti savininkų teises ir teisėtus interesus". Patalpos ( - ) atsakovui priklauso asmeninės nuosavybės teise. Šių patalpų paskirtis - administracinės patalpos, pakeista Bendrijos sutikimu, kai šių patalpų savininku buvo K. Baškevičiaus individuali įmonė "Korys". Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas pakeitė patalpų paskirtį, nes administracinėse patalpose vyksta paskaitos, t.y. jos naudojamos mokslui. Tiek administracinės patalpos, tiek patalpos sporto veiklai, mokslui priklauso negyvenamųjų patalpų kategorijai. Nėra jokio draudimo, kad administracinėse patalpose negalima būtų klausytis paskaitų apie sportą bei sveikatingumą. Administracinės patalpos kaip ir patalpos sportui priklauso negyvenamų patalpų kategorijai. Joks patalpų paskirties pakeitimas šiuo konkrečiu atveju nereikalingas ir atsakovas savo patalpų paskirties nekeitė, tai yra administracinės patalpos, priklausančios negyvenamųjų patalpų kategorijai. Todėl kategoriškai atmestinos teismo išvados dėl patalpų paskirties pakeitimo. Apelianto nuomone, teismas netinkamai vertino byloje esamus rašytinius įrodymus, taip pat nevertino Bendrijos pirmininkės N.Bulatovos aiškinimų dėl patalpų naudojimosi, dėl Bendrijos teisių pažeidimų. Bendrijos pirmininkė N.Bulatova rašė skundus į įvairias institucijas dėl atsakovui priklausančių patalpų naudojimo. Buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas apie tai, kad patalpos adresu ( - ), Kaune, naudojamos ne pagal paskirtį, kad patalpose įrengta sporto treniruoklių salė, pažeistas LR ATPK 188 straipsnis. Administracinė komisija prie Kauno miesto savivaldybės tarybos, nagrinėjusi administracinę bylą, 2005-09-25 nutarimu administracinės teisės pažeidimo byloje Nr. AD-465 administracinę bylą nutraukė nesant pažeidimo įvykio ir sudėties (I t., b.l. 78). Nutarimas nebuvo apskųstas, jis yra įsiteisėjęs. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2005-10-29 užbaigė savo patikrinimą pagal N.Bulatovos skundą ir nurodė, kad pažeidimų nenustatyta (I t., b.l 79-80). 2007-02-12 teismo posėdyje Bendrijos pirmininkė nurodė teisių pažeidimus - užstatytas kiemas mašinomis, negalima išvežti laiku šiukšlių, nėra ramybės, triukšmas, lankytojai kabinėjasi, tačiau tokių įrodymų ieškovė nepateikė, todėl ieškovei neįrodžius, jog jo teisės yra pažeidžiamos, ieškinys šioje dalyje turėjo būti atmestas. Tai, kad jau 2005-12-18 patalpose vyko tik pamokos, patvirtina ieškovės pateiktas antstolio M.Petrovskio surašytas Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (I t., b.l. 47). Apeliantas taip pat nurodo, jog teismas nepagrįstai iš jo priteisė išlaidas už ekspertų atvykimą į teismo posėdį. Atmetus Bendrijos ieškinio dalį dėl šildymo sistemos pažeidimų, kuri buvo susijusi su teismo paskirtos ekspertizės atlikimu, iš ieškovės turėjo būti priteistos ne vien ekspertizės išlaidos, bet ir išlaidos, susijusios su ekspertų atvykimu į teismo posėdį.

7Atsiliepimu į atsakovo R. O. apeliacinį skundą (III t., b.l. 37-40) ieškovė 69-oji GNEBSB prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, jog Bendrija, sutinkamai su „Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo" 26 straipsniu, privalo užtikrinti namo ir jo aplinkos tinkamą priežiūrą, kurios privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką nustato Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002, patvirtintas 2002-07-01 LR aplinkos ministro įstatymu Nr. 351. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų, tačiau LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnis įpareigoja savininką patalpų paskirties keitimą viešai aptarti su namo savininkais. Ši nuostata konkrečiu atveju nebūtų taikoma, jei sporto patalpoms, kuriose įrengtas soliariumas, nebūtų taikomi griežtesni higienos ir kiti privalomieji reikalavimai, negu administracinėms patalpoms. Atsakovas į patalpas Bendrijos atstovų neįsileidžia, higienos paso neturi, su bendraturčiais nebendradarbiauja, Bendrijos laiškų neima, todėl tarp atsakovo ir kitų namo savininkų nėra sutarimo ir interesų derinimo. Namo patalpų paskirties keitimo klausimai yra susiję su bendro naudojimo objektų valdymu bei naudojimu, todėl jie turi būti sprendžiami vadovaujantis LR CK 4 knygos V skyriaus 4 skirsnyje įtvirtintais principais. CK 4.75 straipsnis nustato pagrindinį bendrosios dalinės nuosavybės teisės principą - bendrą daiktą bendraturčiai valdo ir juo naudojasi visų bendraturčių sutarimu, derinant savo interesus. Jeigu bendraturtis siekia įgyvendinti įstatymų suteiktą teisę, susijusią su bendru daiktu, kiti bendraturčiai gali ginčyti jos įgyvendinimo būdą teisme. Namo savininkai prieštarauja dėl atsakovo patalpose vykdomos veiklos. Nepriklausomai nuo to, kad namo savininkai pritarė atsakovo patalpų paskirties pakeitimui į administracinę, jie neprarado savo, kaip buto savininkai ir bendrosios dalinės nuosavybės dalyviai, teisių apsaugos. 2000-11-17 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.432 patvirtintos „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų ir pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos" (toliau – Tvarkos) 8.3 p. nurodyta, kad bendrijos pirmininkas, vadovaudamasis viešojo aptarimo protokolo išvadomis, nustato projektavimo sąlygas, su bendrijos pirmininku derinamos pasiūlymų keisti patalpų paskirtį schemos. Tvarkos 13 p. nurodyta, kad bendrasavininkių nesutarimus dėl pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį sprendžia namo patalpų savininkų bendrijos pirmininkas arba teismas. Išvardytose teisės normose įtvirtinta daugiabučio namo savininkų galimybė ginti per Bendriją savo teises teisme. Teismo išvada, kad atsakovas, leisdamas naudoti administracines patalpas sporto paslaugų teikimui, pakeitė jų paskirtį, padaryta įrodymų viseto pagrindu ir juos atitinka. Byloje yra rašytinių įrodymų, kad atsakovo patalpose iki bylos iškėlimo įrengta sporto salė, kuri veikia ir bylos nagrinėjimo metu. Atsakovo patalpų nuotraukose matyti, kad patalpose yra įrangos ir inventorių kūno kultūros pamokoms ir pratyboms, taip pat masažo kambarys, dušų kabinos. Iškreipdamas faktus ir klaidindamas teismą atsakovas piktnaudžiauja procesine teise, todėl atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovas nepakeitė patalpų paskirties. Ieškovė pažymi, jog įsiteisėjęs nutarimas administracinėje byloje Nr.AD-465 nei patvirtina, nei paneigia reikšmingas bylai aplinkybes. 2005-08-25 administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas ne UAB „Autostudija", bet UAB „Kūno dizaino studija", nutarimas priimtas UAB „Kauno dizaino studija" direktorės atžvilgiu, kurios pavardė nurodyta - D. O., bet ne D. O., todėl negalima teigti, kad byloje Nr. AD - 465 dalyvavo tie patys asmenys. Administracinių teisių pažeidimo protokolas surašytas dėl LR ATPK 158 str. pažeidimo - gyvenamųjų patalpų naudojimo ne pagal paskirtį, bet esamoje byloje sprendžiamas administracinių patalpų sporto veiklai panaudojimo teisėtumo klausimas. Kauno m. Šančių seniūnas 2005-08-25 protokole nenurodė administracinių teisių pažeidimo požymių bei pažeidimo laiko. Bendrijos pirmininkė paaiškino administracinei komisijai atitinkamas aplinkybes, bet, nesant Šančių seniūno paaiškinimų, komisija padarė išvadą, kad bylos teisena negalima. Valstybinę priežiūrą bei kontrolę vykdančios atitinkamos žinybos ne kartą atkreipė dėmesį į atsakovo patalpų naudojimą, rekomendavo Bendrijai kreiptis į teismą, skyrė administracines baudas ir nurodė sustabdyti administracinėse patalpose paskirties neatitinkančią veiklą, todėl apeliacinio skundo argumentas, kad dėl atsakovo patalpų naudojimo įstatymų pažeidimų nenustatyta, atmestinas, kaip prieštaraujantis atitinkamų valstybinių institucijų nustatytiems faktams.

8Ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, atsakovo apeliacinis skundas patenkintinas.

9Kolegija bylą peržiūrėjo neperžengdama apeliaciniuose skunduose nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Kolegijos vertinimu apylinkės teismas, tenkindamas ieškinį iš dalies patenkinto ieškinio reikalavimo dalyje netinkamai taikė ir aiškino procesines teisės normas, kas sąlygojo šioje dalyje nepagrįsto ir neteisėto sprendimo priėmimą, todėl sprendimas šioje dalyje panaikintinas, priimtinas naujas sprendimas ir ieškinys šioje dalyje atmestinas (CPK 329str.1d.). Sprendimas dalyje, kuria atmestas ieškinio reikalavimas taip pat panaikintinas ir byla šioje dalyje perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes neatskleista ginčo esmė, neaiškiai suformuluoti reikalavimai, t.y. netinkamai taikytos ir išaiškintos procesinės teisės normos (CPK 329str. 1d., 327str.). Paminėtų pažeidimų pašalinti apeliacinės instancijos teismas neturi galimybių.

10Dėl ieškovės 69-osios Gyvenamojo namo eksploatavimo butų savininkų bendrijos apeliacinio skundo.

11Ieškovė 69-osios Gyvenamojo namo eksploatavimo butų savininkų bendrija šioje byloje pareiškė du ieškinio reikalavimus. Pirmuoju reikalavimu ieškovė prašė teismo įpareigoti atsakovą R. O. netrukdyti namo gyventojams naudotis šilumos tiekimo paslauga, t.y. atstatyti įstatymų nustatyta tvarka jo patalpose permontuotą namo šildymo sistemą ir nekliudyti bendrijai įstatymų numatyta tvarka vykdyti bendrųjų įrenginių ir konstrukcijų, esančių jo patalpose, priežiūrą.

12Kolegijos vertinimu toks ieškinio reikalavimas yra nekonkretus, neaiškus, neatitinkantis CPK 135str. reikalavimų, nes ieškinio dalykas yra suformuluotas neaiškiai, faktinis ieškinio pagrindas taip pat yra nurodytas neaiškiai. Ieškove šioje byloje yra Gyvenamojo namo eksploatavimo butų savininkų bendrija. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2str. šildymo sistema yra bendro naudojimo objektas. Pagal ieškovės Įstatų 4p. šį objektą bendrovė prižiūri, eksploatuoja, remontuoja ir t.t. . Gi šilumos tiekimo paslauga naudojasi konkrečiai daugiabučio gyvenamojo namo savininkai ar gyventojai. Iš ieškinio reikalavimo akivaizdžiai matyti, kad ieškovė painioja naudojimosi paslauga ir inžinerinių tinklų priežiūros funkcijos sąvokas. Todėl tik tiksliai suformulavus ieškinio reikalavimą (ieškinio dalyką) teismas gali nustatyti ar tokį reikalavimą reiškia reikalavimo teisę turintis asmuo, taip pat ar yra įrodytas reikalavimo pagrįstumas. Akivaizdu, kad reikšti ieškinius dėl pažeistų teisių atstatymo turi teisę asmenys, kurių teisės yra pažeidžiamos. Bendrija nesinaudoja šildymo paslauga, todėl jos teisės nėra pažeidžiamos. Kita vertus, prašoma įpareigoti atsakovą atstatyti permontuotą šildymo sistemą. Bendrija kaip šildymo sistemos valdytoja turi teisę reikšti tam tikrus reikalavimus. Reikalavimas atstatyti permontuotą šildymo sistemą nėra pakankamai konkretus. Ieškovė yra pateikusi 2006 06 06 atsakovui priklausančių patalpų šildymo sistemos apžiūros aktą (t.2,b.l. 46), kuriuo yra nustatyti pažeidimai atsakovo patalpose esančioje šildymo sistemoje. Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas Valstybinės Energetikos inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus vyresn. inž. inspektorius A. V. parodė, kad kolegijos pavedimu lankėsi atsakovo patalpose ir nustatė panašius pažeidimus, kurie nurodyti paminėtame akte, t.y. nepajungtas radiatorius, radiatoriai ne tokios galios, ne taip sumontuoti trieigiai čiaupai ir pan.. Jis taip pat nurodė, kad sistema turi būti sumontuota pagal projektą. Ieškovė, prašydama įpareigoti atsakovą atstatyti permontuotą šildymo sistemą, nepateikė jokių konkrečių projektų kaip ji turi būti atstatyta. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas patalpas Juozapavičiaus pr. nusipirko. Nėra paneigtas atsakovo teiginys, jog patalpas jis nusipirko su jau permontuota šildymo sistema. Ieškovė rėmėsi rašytiniais įrodymais, kuriuose užfiksuoti faktai, kad atsakovas nesuderino projekto, negavo bendrasavininkių sutikimo, projektas nepatvirtintas įgaliotų institucijų ir panašiai. Tačiau į bylą nėra pateiktas projektas kaip šildymo sistema turi būti atstatyta. Be to, iš byloje pateiktų ekspertizės išvadų matyti, kad namo šildymo sistemos išbalansavimui turėjo įtakos ir kitų butų gyventojų padaryti pažeidimai, keičiant šildymo prietaisus butuose. Todėl siekiant teisingumo, sąžiningumo ieškovė turėtų reikšti atitinkamus reikalavimus ir tų butų savininkams, kurie keitė šildymo sistemos prietaisus. Apylinkės teismas, atmesdamas šį ieškinio reikalavimą nurodė, kad užfiksuoti pažeidimai, kurie egzistavo ieškinio padavimo ir nagrinėjimo metu, buvo ištaisyti, todėl reikalavimo įpareigoti atsakovą R. O. netrukdyti namo gyventojams naudotis šilumos tiekimo paslauga, tai yra atstatyti įstatymų nustatyta tvarka jo patalpose permontuotą namo šildymo sistemą, teismas netenkino. Su šia išvada kolegija nesutinka, nes liudytojas A. V. parodė, kad pažeidimai nėra likviduoti. Kita vertus teisės aktuose yra nustatyta tvarka kaip turi būti vykdoma šildymo sistemos rekonstrukcija ar remontas. Atsakovas, pirkdamas patalpas, turėjo įsitikinti, kad visi pertvarkymai yra atlikti teisės aktų nustatyta tvarka, bei priimti naudoti atitinkamų žinybų. Atsakovas, būdamas patalpų savininku yra pilnai atsakingas už tose patalpose esančių šildymo prietaisų ir šildymo sistemos dalies, esančios tose patalpose atitikimą teisės normų reikalavimams. Be to, apylinkės teismas sprendime taip pat nurodė, kad į bylą ieškovė nepateikė įrodymų, jog bendrijos įgaliotas asmuo būtų neįleistas atlikti šilumos sistemos bendros būklės patikrinimo, neprašė apklausti atsakingą asmenį byloje, todėl nesant duomenų, kad atsakovas draudžia atlikti įrenginių priežiūrą bendrijos paskirtam asmeniui, reikalavimą nekliudyti bendrijai įstatymų numatyta tvarka vykdyti bendrųjų įrenginių ir konstrukcijų, esančių jo patalpose, priežiūrą, teismas atmetė. Su tokiomis išvadomis kolegija nesutinka, kadangi apklausti apylinkės teisme atsakingą asmenį buvo prašoma, apylinkės teismas šio prašymo neišsprendė, to asmens į teismo posėdį neiškvietė. Apeliacinės instancijos teisme apklaustas liudytoju atsakingas asmuo P. S. parodė, kad pas atsakovą buvo tris kartus, tačiau įleistas apžiūrėti prietaisus buvo įleistas tik vieną kartą. Kolegija pažymi tą aplinkybę, kad yra akivaizdu, jog tarp atsakovo ir ieškovės yra priešprieša, šalys nuolat konfliktuoja, todėl ieškovė šiuo klausimu taip pat turėtų pareikšti atitinkamą konkretų ieškinį.

13Kolegija, įvertinusi tai, kad apylinkės teismo išvados dėl šio reikalavimo nėra pagrįstos byloje surinktais įrodymais, kad ieškinio reikalavimas nėra aiškus ir konkretus, t.y. neatitinka ieškinio dalykui keliamų reikalavimų, sprendžia, kad ši sprendimo dalis panaikintina. Kolegija sprendžia, kad šis ieškinio reikalavimas dėl aukščiau nurodytų teisės normų pažeidimų yra su trūkumais, bylos esmė šioje dalyje nėra atskleista, nes nėra aiškus reikalavimas, todėl bylos dalis dėl šio reikalavimo perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Ieškinio priėmimo klausimas yra pirmosios instancijos teismo diskrecija, todėl ieškovei apylinkės teismas turi nustatyti terminą ieškinio reikalavimui, atitinkančiam CPK 135str. reikalavimus visa apimtimi (tiek dėl ieškinio dalyko, tiek dėl ieškinio pagrindo) suformuluoti.

14Dėl atsakovo R. O. apeliacinio skundo.

15Ieškovė 69 – oji GNEBSB prašė teismo uždrausti atsakovui administracinėse patalpose ( - ), Kaune, teikti sporto (treniruoklių) salės ir kitas neatitinkančias patalpų paskirties paslaugas. Teismas sprendime nurodė, kad atlikus paprastuosius remonto darbus, buvo įrengtas sporto klubas, kuriame buvo teikiamos sporto paslaugos klubo nariams, prekiaujama maisto papildais ir kt. neturint tam leidimo. LR Aplinkos ministerija nustatė, kad patalpos yra naudojamos ne pagal paskirtį (t.1, b.l. 41). Duomenų, kad atsakovui priklausančios patalpos yra pritaikytos sportinei veiklai, kūno kultūrai vystyti į bylą nepateikta. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškinys šioje dalyje tenkintinas. Atsakovo argumentą, kad bendrija neturi reikalavimo teisės teismas atmetė nurodydamas, kad bendrija yra bendrasavininkis, kaip ir kiti namo savininkai. Ieškovės Įstatų 4p. numato, vienu iš jos veiklos sričių yra bendrų teisių bei interesų gynimas ir apsauga.

16Nesutikdamas su šiais argumentais atsakovas nurodė, kad ieškovė neturi reikalavimo teisės.

17Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog ieškovė 69-oji GNEBSB neturi teisės reikšti tokį reikalavimą. Bendrijos Įstatų 4p. , kurį nurodo apylinkės teismas sprendime, nustato bendrijos uždavinius. Iš nurodyto straipsnio seka, kad ieškovės teisės ir pareigos, numatytos tiek jos Įstatuose, tiek LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme, yra susijusios tik su namo bendrojo naudojimo patalpų, namo rekonstrukcijos ir inžinerinės įrangos valdymu bei naudojimu. LR Konstitucinis Teismas 1999-06-23 ir 2000-12-21 nutarimuose yra konstatavęs, jog daugiabučiame name esančios gyvenamosios ir negyvenamosios patalpos (t.y. ne bendrojo naudojimo patalpos), kurios nuosavybės teise priklauso savininkams, neperduodamos bendrijai, taip pat, kad bendrijos įsteigimas nereiškia, jog privačios ar viešosios nuosavybės teisės subjektai netenka nuosavybės teisės į jiems priklausantį turtą, todėl bendrijos įsteigimas savaime nesuteikia pagrindo varžyti ar kitaip riboti savininkų teises ir teisėtus interesus. Patalpos ( - ) atsakovui priklauso asmeninės nuosavybės teise. Šių patalpų paskirtis - administracinės patalpos, jų paskirtis pakeista Bendrijos sutikimu, kai šių patalpų savininku buvo K. Baškevičiaus individuali įmonė "Korys". Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas, vykdydamas sportinę veiklą, pažeidžia namo gyventojų ramybę, sukelia nepatogumų, kliudo namo gyventojams ramiai ir nevaržomai naudotis savo būstu. Iš nurodyto matyti, kad ieškiniu siekiama apginti subjektyvias namo savininkų (gyventojų) teises bei teisėtus interesus. Bendrija, būdama juridiniu asmeniu ir nebūdama namo bendrasavininke, neturėdama atitinkamų įgaliojimų neturi reikalavimo teisės, t.y. jai nesuteikta teisė ginti kiekvieno bendrasavininkio teises. Ginti savo pažeistas teises turėtų kiekvienas asmuo, kurio teisės yra pažeidžiamos.

18Kolegija pažymi ir tą svarbią aplinkybę, kad apylinkės teismas nepagrįstai nurodė, bendrija yra bendrasavininkis kaip ir kiti namo savininkai, nes taip nėra, kadangi Bendrija yra įsteigta gyvenamojo namo eksploatavimo uždaviniams įgyvendinti.

19Taip pat kolegija nesutinka su apylinkės teismo išvada, kad atsakovas pakeitė patalpų paskirtį, nes šiam teiginiui patvirtinti nepateikti jokie įrodymai, patalpų paskirtis keičiama teisės aktų nustatyta tvarka. Asmeniui naudojant patalpas ne pagal paskirtį, šių klausimų sprendimas priklauso atitinkamų žinybų kompetencijai.

20Kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas faktines bylos aplinkybes ir įrodymus, daro išvadą, kad bendrija neturi reikalavimo teisės, todėl sprendžia, kad ieškinys dėl uždraudimo atsakovui administracinėse patalpose ( - ), Kaune, teikti sporto (treniruoklių) salės ir kitas neatitinkančias patalpų paskirties paslaugas netenkintinas, t.y. apylinkės teismas, priimdamas sprendimą šioje dalyje pažeidė CPK 45str. reikalavimus, dėl to neteisingai išnagrinėjo paminėtąjį ieškinio reikalavimą, todėl sprendimo dalis, kuria ieškinys patenkintas, panaikintina, ieškinys dėl atmestinas (CPK 329str. 1d., 326str. 1d. 2p.).

21Atsakovo R. O. apeliacinį skundą patenkinus, jam iš ieškovės priteistina 100Lt. žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, bei 500Lt. atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų (t.2, b.l. 90), skaičiuojant , kad vienas iš dviejų ieškinio reikalavimų yra išspręstas iš esmės ir atmestas. Atitinkamai iš ieškovės valstybei priteistina pusė pašto išlaidų, nes kitos išlaidos: ekspertizės, ekspertų apklausos ir kt. yra susiję su antru ieškinio reikalavimu, t.y. 50,35Lt.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies antru punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23ieškovės apeliacinį skundą patenkinti iš dalies, atsakovo apeliacinį skundą patenkinti.

24Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 19 d. sprendimą panaikinti.

25Ieškinio reikalavimą uždrausti atsakovui R. O. administracinėse patalpose ( - ), Kaune, teikti sporto (treniruoklių) salės ir kitas neatitinkančias patalpų paskirties paslaugas atmesti.

26Bylą ieškinio reikalavimo, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovą R. O. netrukdyti namo gyventojams naudotis šilumos tiekimo paslauga, t.y. atstatyti jo patalpose permontuotą namo šildymo sistemą įstatymų nustatyta tvarka ir nekliudyti bendrijai įstatymų nustatyta tvarka vykdyti bendrųjų įrengimų ir konstrukcijų, esančių jo patalpose, priežiūrą, dalyje gražinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

27Priteisti iš ieškovės 69-osios Gyvenamojo namo eksploatavimo butų savininkų bendrijos: atsakovui R. O. 500Lt. atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų ir valstybei 50,35Lt. pašto išlaidų.

28Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. ieškovė 69-osios Gyvenamojo namo eksploatavimo butų savininkų bendrija... 4. 2007 m. birželio 19 d. sprendimu (II t., b.l. 210-218) Kauno miesto apylinkės... 5. Apeliaciniu skundu (III t., b.l. 12-18) ieškovė 69-oji GNEBSB prašo... 6. Apeliaciniu skundu (III t., b.l. 4-8) atsakovas R. O. prašo panaikinti... 7. Atsiliepimu į atsakovo R. O. apeliacinį skundą (III t.,... 8. Ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, atsakovo apeliacinis... 9. Kolegija bylą peržiūrėjo neperžengdama apeliaciniuose skunduose nustatytų... 10. Dėl ieškovės 69-osios Gyvenamojo namo eksploatavimo butų savininkų... 11. Ieškovė 69-osios Gyvenamojo namo eksploatavimo butų savininkų bendrija... 12. Kolegijos vertinimu toks ieškinio reikalavimas yra nekonkretus, neaiškus,... 13. Kolegija, įvertinusi tai, kad apylinkės teismo išvados dėl šio reikalavimo... 14. Dėl atsakovo R. O. apeliacinio skundo.... 15. Ieškovė 69 – oji GNEBSB prašė teismo uždrausti atsakovui... 16. Nesutikdamas su šiais argumentais atsakovas nurodė, kad ieškovė neturi... 17. Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog ieškovė 69-oji GNEBSB... 18. Kolegija pažymi ir tą svarbią aplinkybę, kad apylinkės teismas... 19. Taip pat kolegija nesutinka su apylinkės teismo išvada, kad atsakovas... 20. Kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas faktines bylos aplinkybes ir... 21. Atsakovo R. O. apeliacinį skundą patenkinus, jam iš ieškovės priteistina... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio... 23. ieškovės apeliacinį skundą patenkinti iš dalies, atsakovo apeliacinį... 24. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 19 d. sprendimą panaikinti.... 25. Ieškinio reikalavimą uždrausti atsakovui R. O. administracinėse patalpose... 26. Bylą ieškinio reikalavimo, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovą R. O.... 27. Priteisti iš ieškovės 69-osios Gyvenamojo namo eksploatavimo butų... 28. Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....