Byla 2FB-19035-475/2016
Dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išsprendė pareiškimo priėmimo klausimą civilinėje byloje pagal pareiškėjų L. S. – S. ir D. S. pareiškimą dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teisme 2016 m. liepos 11 d. gautas pareiškėjų L. S. – S. ir D. S. pareiškimas dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo.

5Pareiškimą atsisakytina priimti.

6Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 5 straipsnio 1 punkte numatyta, kad fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis.

7Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 22 d. Kauno apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla pagal pareiškėjų L. S. – S. ir D. S. pareiškimą dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo, priimta nutartis pareiškimo netenkinti (civ. byla Nr. 2FB-8921-375/2015). 2016 m. kovo 29 d. Kauno apygardos teismas minėtą nutartį paliko galioti (civ. byla Nr. 2S-700-260/2016). Nepraėjus keturiems mėnesiams po bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka, pareiškėjai pateikė analogišką pareiškimą Kauno apylinkės teismui dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo.

8Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi buvo nustatytos aplinkybės, kad pareiškėjai siekia tik sukurti vaizdą, jog turi tikslą atkurti savo mokumą. Teismas konstatavo, jog turėdami darbo rinkoje labai paklausias ir konkurencingas specialybes, turėdami pakankamai profesinės patirties jie jau iki kreipimosi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos nedėjo jokių pastangų atkurti mokumą ir susirasti geriau apmokamą darbą, užsiimti individualia veikla ir manytina, kad tiesiog slėpė savo tikrąsias gaunamas pajamas, todėl buvo nesąžiningi. Abu pareiškėjai gaudavo tik simbolinius darbo užmokesčius už simboliškai dirbtą darbo laiką.

9Akivaizdu, kad teismo nustatytos faktinės aplinkybės šio pareiškimo pateikimo momentu nėra pasikeitę ar išnykę, todėl darytina išvada, kad teismui yra pateiktas tų pačių pareiškėjų pareiškimas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Pažymėtina, jog pateiktame pareiškime nėra nurodoma apie pakitusias aplinkybes, nepateikta jokių įrodymų patvirtinančių pasikeitusią padėtį. Teismas nutartimi atsisako priimti ieškinį (pareiškimą) jeigu yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį (LR CPK 137 str. 1 d. 4 p.).

10Teismas pažymi, kad būtent tokią praktiką formuoja Kauno apygardos teismas, analogiškoje byloje nurodęs, kad pirmosios instancijos teismas įvertinęs nurodytas faktines aplinkybes sprendė, kad yra pagrindas atsisakyti priimti pareiškėjos pareiškimą, remiantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatomis, nustatančioms, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad FABĮ nedraudžia pakartotinai kreiptis su tuo pačiu reikalavimu dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu toks klausimas teismo jau buvo spręstas ir bankroto byla fiziniam asmeniui nebuvo iškelta, tačiau įstatymas draudžia teismui priimti nagrinėti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 137 str. 2 d. 4 p.). Pažymėtina, jog ieškinio pagrindas pripažįstamas tapačiu, kai ieškinys grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais, taip pat reikalavimo grindimas iš esmės tais pačiais, tačiau papildytais ar (ir) patikslintais faktais taip pat reiškia tapataus ieškinio pareiškimo situaciją (Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-265-657/2016).

11Nagrinėjamu atveju, teismas išsamiai įvertino ir nustatė, kad pareiškėjai pakartotinį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo grindžia aplinkybėmis, dėl kurių jau buvo pasisakyta ir kurios jau buvo įvertintos įsiteisėjusiu Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2FB-8921-375/2015. Be, to pareiškėjai nenurodė naujai atsiradusių esminių aplinkybių, dėl kurių pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo turėtų būti išnagrinėtas iš naujo. Teismui nustačius, kad pareiškėjų pareiškimas yra pateiktas tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko, dėl ko analogiškas pareiškimas buvo išnagrinėtas įsiteisėjusia Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi, atsisakytina priimti pareiškimą ir jis grąžintinas pareiškėjams (CPK 137 str. 1 d. 4 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

13Atsisakyti priimti pareiškėjų L. S. – S. ir D. S. pareikšimą dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo ir grąžinti jį pareiškėjams.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai