Byla 2-6540-883/2014
Dėl savavališkai pastatytų statinių nugriovimo termino pratęsimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. B., dalyvaujant pareiškėjui A. T., Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovams J. T. ir L. M., žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. T. prašymą dėl savavališkai pastatytų statinių nugriovimo termino pratęsimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas A. T. kreipėsi į teismą su prašymu 2013-07-22 teismo sprendime nustatytą 6 mėnesių terminą nugriauti savavališkai pastatytus statinius, t. y. gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą, esančius ( - )., taip pat 156,86 m. tvoros dalį, kuri pastatyta už sklypo ( - )., ribų, ir sutvarkyti statybvietę, pratęsti 6 mėnesiams iki 2015-02-06.

3Pareiškėjas nurodo, kad dėl sveikatos būklės, šeimyninės ir materialinės padėties teismo sprendimo per nustatytą 6 mėnesių terminą įvykdyti negalėjo fiziškai, nugriovimo darbų apimtis didelė, reikalaujanti lėšų ir laiko. Taip pat nurodo, kad 2014-06-25 yra pasirašyta projektavimo darbų sutartis dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Posėdžio metu pareiškėjas savo prašymą palaikė ir prašė sprendimo įvykdymo terminą atidėti metams, o jeigu galima, ir ilgesniam laikui.

4Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovai pareiškėjo prašymui neprieštaravo, sutiko, kad sprendimo įvykdymo terminas būtų pratęstas metams laiko.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas ir turi būti vykdomas (LR CPK 18 str.). LR CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtina nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau.

7Nagrinėjamu atveju Šiaulių apylinkės teismas 2013-07-22 sprendimu patenkino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį ir įpareigojo pareiškėją A. T. per 6 mėnesius, skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nugriauti savavališkai pastatytus statinius, t. y. gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą, esančius ( - )., taip pat 156,86 m. tvoros dalį, kuri pastatyta už sklypo ( - )., ribų, ir sutvarkyti statybvietę; atsakovui nustatytu terminu nepašalinus savavališkos statybos padarinių savo iniciatyva, leisti ieškovui Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos priverstine tvarka nugriauti atsakovo A. T. savavališkai pastatytus tris statinius ir sutvarkyti statybvietę atsakovo A. T. sąskaita.

8A. T., nesutikdamas su Šiaulių apylinkės teismo 2013-07-22 sprendimu, jį apskundė Šiaulių apygardos teismui. Šiaulių apygardos teismas 2014-02-06 priėmė nutartį, kuria apeliacinį skundą atmetė.

92014-07-14 atsakovas A. T. pateikė teismui prašymą atidėti teismo sprendimo vykdymą. Posėdžio metu pareiškėjas prašė dėl jo sveikatos būklės ir sunkios materialinės padėties sprendimo vykdymą atidėti vieneriems metams, o jei galima - ir ilgesniam laikotarpiui.

10LR CPK 284 str. 1 d. įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo paties iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas reikšmingas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendimo vykdymo išdėstymas ir atidėjimas – sprendimo privalomumo ir vykdytinumo savybių, kurias įgyja įsiteisėjęs sprendimas, nukėlimas tam tikram laikui, kuomet sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl itin sunkios įpareigoto asmens turtinės padėties ar kitų ypatingai svarbių aplinkybių. Kadangi sprendimo (nutarties) vykdymo atidėjimas ar išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios galutinių teismo procesinių sprendimų, kuriais užbaigiama byla, vykdymo tvarkos, kasacinis teismas yra pasisakęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

11Iš bylos duomenų matyti, kad 2013-07-22 Šiaulių apylinkės teismo sprendimo, kuris įsiteisėjo 2014-02-06, ir įpareigojo A. T. per 6 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius, A. T. iki šiol nėra įvykdęs. Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. T. nurodė, jog prašo atidėti sprendimo vykdymą, kadangi jo įvykdyti negalėjo dėl objektyvių priežasčių. Nurodė, jog savavališkų statybos padarinių šalinimu rūpinasi jo sūnus D. T., kadangi pareiškėjas neturi galimybių pats tuo pasirūpinti. Teismui pateikė 2014-06-25 Projektavimo darbų sutartį, kuria projektuotojas G. Z. įsipareigojo pareiškėjo sūnui D. T., kuriam šiuo metu priklauso žemės sklypas su savavališkai pastatytais statiniais, parengti gyvenamojo namo (vieno buto), esančio Vinkšnėnų k., Akacijų g. 39, Šiaulių r., naujos statybos (bei savavališkos statybos padarinių šalinimo) techninį darbo projektą (217-219 b. l.). Šios aplinkybės rodo, kad atsakovas tvarkosi dokumentus ir siekia įvykdyti teismo sprendimą. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovai J. T. ir L. M. nurodė, jog neprieštarauja pareiškėjo A. T. prašymui atidėti sprendimo vykdymo terminą, kadangi šiuo metu vyksta dialogas dėl savavališkų statinių, esančių ( - )., pašalinimo. Nurodė, jog projektuotojas G. Z. buvo atvykęs į inspekciją ir domėjosi reikalinga dokumentacija. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovai taip pat nurodė, jog sprendimo vykdymo atidėjimo atveju, leidžiant pareiškėjui savo lėšomis įvykdyti teismo sprendimą, būtų sutaupytos valstybės lėšos.

12Įvertinus anksčiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad pareiškėjo A. T. prašymas atidėti sprendimo įvykdymą iš esmės yra pagrįstas, todėl yra teisinis ir faktinis pagrindas šį prašymą tenkinti ir sudaryti galimybę vieneriems metams atidėti įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymą.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str., teismas

Nutarė

14Prašymą tenkinti.

152013 m. liepos 22 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-700-900/2013 vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, terminą skaičiuojant nuo nutarties įsigaliojimo dienos.

16Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai