Byla e2-4371-723/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ patikslintą ieškinį atsakovui A. N. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo A. N. 1 178,58 Eur skolos, 706,96 Eur palūkanų, 111,02 Eur delspinigių, 3,88 Eur palūkanų delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sutartines palūkanas pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) – 15,5 proc. nuo pagrindinės skolos sumos (1 178,58 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2011-07-04 AB Swedbank bankas ir atsakovas A. N. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 11-030527-GV, pagal kurią bankas atsakovui suteikė minėtoje sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas banko naudai. Tačiau atsakovas netinkamai vykdė Sutartį, todėl AB Swedbank bankas pastarąją nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2012-12-06 AB Swedbank bankas ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią AB Swedbank bankas perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal Sutartį. Ieškovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, tačiau atsakovas jų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai. Atsakovas buvo raginamas atsiskaityti, tačiau visi ieškovo bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi.

5Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka 2016‑11‑10 (viešo paskelbimo būdu). Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (( - ) str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2011-07-04 atsakovas A. N. su AB Swedbank banku sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 11-030527-GV, pagal kurią bankas atsakovui suteikė 1 448,10 Eur (5 000,00 Lt) kreditą, kurį atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2016-06-17, už suteiktą kreditą nustatyta 15,5 procentų metinė palūkanų norma, delspinigių dydis 0,05 proc. Bylos duomenimis, atsakovas sutartinių prievolių pagal Sutartį nevykdė, nuo 2012-11-17 kredito grąžinimo įmokų bankui nemokėjo, todėl 2013-03-27 pranešimu Nr. SR-13-11499 buvo įspėtas dėl kredito sutarties nutraukimo neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų iki 213-04-15. Atsakovui per nustatytą terminą sutarties pažeidimų nepašalinus, kredito sutartis ieškovo buvo vienašališkai nutraukta. Duomenų, kad atsakovas sutarties nutraukimą būtų ginčijęs ar reiškęs pretenzijas ieškovui dėl netinkamo Sutarties vykdymo, byloje nėra (( - )str.).

8Ieškovas UAB „Gelvora“ ir AB Swedbank bankas 2012-12-06 pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 12-20-79, pagal kurią AB Swedbank atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises, susijusias su 4 434,84 Lt atsakovo įsiskolinimu. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos A. T. 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Byloje pateikti įrodymai, kad ieškovas 2013-05-09 pranešimu pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo padengti įsiskolinimą.

9Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 str. 1 d.). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų sumokėjęs skolą ieškovui (( - ) str.). S. S. atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1 178,58 Eur negrąžinto kredito suma (CK 6.38 str., 6.886 str.).

10CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Palūkanos mokamos iki paskolos grąžinimo, jeigu šalus sutartimi nesusitarė kitaip (CK 6.872 str. 2 d.). Pagal atsakovo su AB Swedbank banku sudarytą sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti 15,5 proc. dydžio metines palūkanas už pirminio kreditoriaus suteiktus pinigus. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 706,96 Eur palūkanų, kurias sudaro 97,01 Eur reikalavimo perleidimo sutartyje nurodytų palūkanų suma (už laikotarpį nuo 2012-11-16 iki 2013-04-24, skaičiuotos nuo negrąžinto kredito sumos) ir 609,95 Eur palūkanų suma (už laikotarpį nuo 2013-04-24 iki 2016-08-08 (1302 dienas), skaičiuota nuo pagrindinės skolos/negrąžinto kredito sumos). Teismas mato, kad atsakovas jam suteikto kredito nei pradiniam kreditoriui, nei ieškovui nėra grąžinęs, todėl reikalavimas dalyje dėl palūkanų priteisimo pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas, tačiau tik iš dalies. Ieškovas skolą reikalavimo perleidimo sutartimi įgijo dar 2012‑12‑06, tačiau atsakovui negrąžinant net dalies paskolos vis tiek delsė kreiptis į teismą beveik 4 metus, tuo laikotarpiu skaičiuodamas kuo didesnes palūkanas, kas yra nesąžininga atsakovo kaip vartotojo atžvilgiu. Tokio ilgo delsimo atsakovas niekaip nepagrindė. Vertinant protingumo kriterijumi negali pateisinti tokio ilgo delsimo kreiptis dėl skolos priteisimo, siekiant skolą išieškoti neteisminiu keliu, kai skolininkas vis tiek nemoka. Atsižvelgiant į išdėstytą ir tai, kad atsakovo kaip vartotojo teisės turi būti teismo ginamos, reikalavimas dėl palūkanų tenkinamas iš dalies – ieškovui iš atsakovo priteisiama iš viso 353,48 Eur palūkanų.

11Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis, pavyzdžiui, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t.y. į tai, ar šalys yra vartotojos ar ne, į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012). Teismas konstatuoja, kad naujasis kreditorius - pirminio kreditoriaus teisių perėmėjas gali patirti nuostolius tik vienu atveju, jeigu jis sumokėjo pirminiam kreditoriui tokią pinigų sumą, kurios ateityje nebus įmanoma išieškoti iš skolininko. Priešingu atveju dabartinis kreditorius turės ne nuostolius, o pelną. Todėl teismas vertina esamus kreditoriaus reikalavimus atsižvelgdamas į realią, o ne formalią situaciją, nes priešingu atveju bus formuojama nesąžininga ir neteisinga teismų praktika analogiškose bylose.

12Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo piniginės prievolės pagal susitarimą, ieškovas prašo priteisti 4,95 Eur delspinigių, nurodytu reikalavimo perleidimo sutartyje, skaičiuotų 0,05 proc. norma nuo pradelsto paskolos mokėjimo sumos laikotarpiu nuo 2012-11-16 iki 2013-04-24 bei 106,07 delspinigių nuo pagrindinės skolos sumos už 180 d. laikotarpį, t.y. nuo 2013-04-24 iki 2016-08-08, iš viso – 111,02 Eur delspinigių. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas jam suteikto kredito negrąžino iki šiol, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 111,02 Eur delspinigių ir 3,88 Eur palūkanų delspinigių už vėlavimą atsiskaityti.

13Ieškovui iš atsakovo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 11-030527-GV priteistina 15,5 proc. dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 1 178,58 Eur dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo eisme iki visiško kredito grąžinimo dienos (CK 6.37 str., 6.210 str., 6.872 str., 6.874 str., 6.881 str.).

14CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016-09-22) iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškiniu ieškovas buvo pareiškęs reikalavimų 2 000,44 Eur sumai. Teismas ieškovo reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė 1 646,96 Eur (1 178,58 Eur skolos + 353,48 Eur palūkanų + 114,90 Eur delspinigių), t.y. patenkino 82,32 procentus pareikštų reikalavimų. Ieškovas pareikšdamas ieškinį sumokėjo 45,00 Eur žyminį mokestį. Iš atsakovo ieškovui atitinkamai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 37,04 Eur žyminio mokesčio (LR CPK 93 str. 2 d.).

16Vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo A. N. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į. k. ( - )) 1 178,58 Eur skolos, 353,48 Eur palūkanų, 114,90 Eur delspinigių, t.y. iš viso 1 646,96 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt šešis eurus 96 ct) įsiskolinimo, 15,50 proc. dydžio sutartines palūkanas pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 11-030527-GV nuo pagrindinės skolos sumos, t.y. 1 178,58 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-09-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1 646,96 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-09-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 37,04 Eur (trisdešimt septynis eurus 4 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ( - ) straipsnyje nustatyta tvarka.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

22Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

23Paskelbti atsakovui apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

24„Vilniaus rajono apylinkės teisme 2016 m. gruodžio 13 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-4371-723/2016 pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui A. N., gim. 1987-12-04, dėl skolos priteisimo. Atsakovui procesinių dokumentų gyvenamosios vietos adresu įteikti nepavyksta, todėl atsakovui sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojama, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. (8 5) 275 3977.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo A. N. 1 178,58 Eur... 4. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2011-07-04 AB Swedbank bankas ir... 5. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2011-07-04 atsakovas... 8. Ieškovas UAB „Gelvora“ ir AB Swedbank bankas 2012-12-06 pasirašė... 9. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 10. CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos... 11. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 12. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo piniginės prievolės pagal... 13. Ieškovui iš atsakovo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 11-030527-GV... 14. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių... 15. Ieškiniu ieškovas buvo pareiškęs reikalavimų 2 000,44 Eur sumai. Teismas... 16. Vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, teismas... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo A. N. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į. k. (... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 22. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos... 23. Paskelbti atsakovui apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame... 24. „Vilniaus rajono apylinkės teisme 2016 m. gruodžio 13 d. priimtas...