Byla B2-502-440/2016
Dėl finansinio reikalavimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje patvirtinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos Knud Erik Hansen Holding A/S pareiškimą atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Bioenergy“, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio administratorių agentūra“, dėl finansinio reikalavimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje patvirtinimo, ir

Nustatė

2

 1. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje gautas pareiškėjos Knud Erik Hansen Holding A/S prašymas patvirtinti pareiškėjos, kaip trečios eilės kreditoriaus, finansinį reikalavimą bendrai 1311132,44 Eur sumai. Nurodė, kad kreditorinį reikalavimą sudaro 888691,34 Eur dydžio skola ir 33404,45 Eur palūkanos pagal 2010 m. paskolos sutartį, 306896,92 Eur trumpalaikis įsiskolinimas, 81266,94 Eur reikalavimo teisė perimta iš UAB „BALTIC WOOD“ ir nuo šios sumos paskaičiuotos 872,78 Eur palūkanos. Pažymėjo, kad tarp pareiškėjos ir BUAB „Baltic Bioenergy“ buvo sudaryta ilgalaikė paskolos sutartis, kuria pareiškėja paskolino BUAB „Baltic Bioenergy“ 3506568,00 Lt (1015572,29 Eur) sumą, numatant, kad skolos grąžinimo terminas yra 2020-01-01, o metinė palūkanų norma 2 procentai. 2014-12-31 dienai negrąžinta paskolos dalis sudarė 888691,34 Eur, nuo 2015 m. pradžios iki bankroto bylos atsakovei iškėlimo dienos jokių įmokų nebebuvo mokėta. Taip pat nurodė, kad 2015-01-01 atsakovė pareiškėjai turėjo 369339,92 Eur trumpalaikį įsiskolinimą, kurį iš dalies padengė tarpusavio įskaitymais (43443,00 Eur; 1600,00 Eur; 17400,00 Eur), todėl likusi skolos suma sudaro 306896,92 Eur. Paaiškino, kad 2015-04-13 iš UAB „BALTIC WOOD“ perėmė 81266,94 Eur dydžio reikalavimo teisę į atsakovę, kuriai laiku neapmokėjus minėtos skolos, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.210 straipsnio nuostatomis, atsirado pareiga taip pat atlyginti 6 procentų dydžio metines palūkanas, t.y. 872,78 Eur (1-2 b.l.).
 2. 2016-01-22 gauti pareiškėjos Knud Erik Hansen Holding A/S papildomi paaiškinimai kartu su prašymu patvirtinti patikslintą 1313292,14 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą. Pažymėjo, kad kreditorinio reikalavimo dydis iš administratoriaus ginčijamos 1311132,44 Eur sumos į 1313292,14 Eur sumą tikslinamas tuo pagrindu, kad pareiškėjai gavus papildomus duomenis - 2015-03-13 tarp pareiškėjos ir UAB „Bio Wood“ sudarytos sutarties dėl skolos padengimo už UAB „Baltic Bioenergy“ su priedu Nr. 1 ir 2015-03-13 turto perdavimo – priėmimo akto kopijas, keičiasi nuo 81266,94 Eur perimtos reikalavimo teisės sumos skaičiuojamų palūkanų termino pradžia, t.y. palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo 2013-03-13 ir sudaro 3032,48 Eur. Pareiškėja taip pat patikslino duomenis dėl paskolos sutarties sudarymo, nurodydama, kad paskolos sutartis KEHH-BBE tarp pareiškėjos ir atsakovės buvo sudaryta 2010 m. dėl 976137,00 Eur paskolos suteikimo (63-68 b.l.).
 3. 2016-02-10 pateiktuose papildomuose paaiškinimuose pareiškėja patikslino trumpalaikių įsiskolinimų 306896,92 Eur sumoje susidarymo aplinkybes, t.y. nurodė, kad nuo 2003 m. Knud Erik Hansen Erhverv skolino pinigus atsakovei, o pareiškėja už atitinkamą nuomos mokestį atsakovei nuomojo techninę įrangą. Atsakovei neatsiskaičius tiek su Knud Erik Hansen Erhverv, tiek su pareiškėja, 2010 m. tarp Knud Erik Hansen Erhverv ir UAB „Baltic Bioenergy“ buvo sudaryta ilgalaikė paskolos sutartis KEHE-BBE, kuria buvo įformintos BUAB „Baltic Bioenergy“ skolos Knud Erik Hansen Erhverv ir pareiškėjai, nurodant, kad Knud Erik Hansen Erhverv BUAB „Baltic Bioenergy“ suteikė 347600,00 Eur dydžio paskolą su 2 proc. dydžio metinėmis palūkanomis, ir numatant, kad paskolos grąžinimo terminas yra 2020-01-01. 2013-06-30 Knud Erik Hansen Erhverv reorganizavimo būdu buvo prijungta prie pareiškėjos, todėl iki to laiko kilusios skolos, kurias BUAB „Baltic Bioenergy“ turėjo Knud Erik Hansen Erhverv, perėjo pareiškėjai, ir, kaip matyti iš Klientų apyvartos, 2015 m. pradžioje iš viso sudarė 369339,92 Eur (iš dalies padengus tarpusavio įskaitymais ir reikalavimo teisių perleidimais likusi skolos suma šiai dienai sudaro 306896,92 Eur). Dėl 976137,00 Eur paskolos pagal 2010 m. paskolos sutartį sudarymo aplinkybių nurodė, kad 2003-06-30 tarp pareiškėjos ir UAB „Baltic Bioenergy“ buvo sudaryta paskolos sutartis KEH-BBE, kuria pareiškėja atsakovei suteikė 679744,00 Eur dydžio paskolą 10 metų terminui. Ši paskolos suma, atsižvelgiant į tai, kad jokia jos dalis iki 2010 m. nebuvo grąžinta, vėliau šalių sutarimu buvo įtraukta į 2010 m. paskolos sutartį KEHH-BBE dėl 976137,00 Eur dydžio paskolos BUAB „Baltic Bioenergy“ suteikimo. Likusi paskolos sutartyje nurodyta suma susidėjo iš iki paskolos sutarties surašymo dienos priskaičiuotų palūkanų, t. y. palūkanų paskaičiuotų iki 2010 metų.
 4. 2016-03-23 pateiktuose pranešimuose pareiškėja nurodė, kad Knud Erik Hansen Erhverv nebuvo reorganizavimo būdu prijungtas prie Knud Erik Hansen Holding A/S, bet 2013-06-27 pinigų pervedimo susitarimu Knud Erik Hansen Erhverv perleido jam priklausiusį 372522,00 Eur dydžio piniginį reikalavimą į UAB „Baltic Bioenergy“ pareiškėjai Knud Erik Hansen Holding A/S, ir 2013-06-30 veiklą nutraukė (2 t. 2-3 b.l.).
 5. Atsakovės BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto administratorius UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ prašyme dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo nurodė, kad su pareiškėjos 1311132,44 Eur reikalavimu nesutinka, kadangi kreditorius nepateikė kreditorinį reikalavimą pagrindžiančių dokumentų – paskolos sutarties, bankinių (ar kasos) dokumentų, patvirtinančių paskolos mokėjimą (45 b.l.). 2016-02-23 pateiktame atsiliepime nurodė, kad su pareikštu 1313292,14 Eur kreditoriniu reikalavimu sutinka iš dalies, t.y. dėl 1143934,03 Eur sumos patvirtinimo. Dėl likusios dalies nurodė, kad pareiškėja savo pirminiame prašyme dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo ir pateiktuose papildomuose paaiškinimuose nepateikė teismui ir nesumažino kreditorinio reikalavimo pagal sąskaitą – faktūrą BBU Nr. 0002 167910,00 Eur sumai ir pagal sąskaitą – faktūrą BBL Nr. 03A/1403 1448,11 Eur sumai (124 b.l.).
 6. 2016-04-04 pareiškėja pateikė teismui duomenis, kad 2014-10-06 sąskaita S/F BBU Nr. 0002 167910,00 Eur sumai atsakovės pareiškėjai buvo išrašyta dėl sąskaitoje nurodytų įrenginių įsigijimo. Kreditorius šiuos įrenginius iš BUAB „Baltic Bioenergy“ įsigijo už 167910,00 Eur ir ši suma BUAB „Baltic Bionergy“ buhalterijoje buvo nurodyta kaip dalies skolos kreditoriui padengimas, t. y. po minėtų įrenginių įsigijimo BUAB „Baltic Bioenergy“ skola kreditoriui sumažėjo 167910,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, pareiškėja Knud Erik Hansen Holding A/S sutinka, kad 167910,00 Eur dydžio suma, kaip to prašo bankroto administratorius savo atsiliepime į kreditoriaus paaiškinimus, būtų išskaityta iš jos 1313292,14 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje. Dėl 2014-03-18 PVM sąskaitos faktūros S/F BBL Nr. 03A/1403 1448,11 Eur sumai nurodė, jog ši sąskaita buvo išrašyta ne pareiškėjai Knud Erik Hansen Holding A/S, o K. E. H., kaip fiziniam asmeniui („K. E. Hansen privat“), kuris kurį laiką ėjo BUAB „Baltic Bioenergy“ direktoriaus pareigas, ir vėliau ši suma, pareiškėjos žiniomis, buvo įskaityta į BUAB „Baltic Bioenergy“ skolą K. E. H.
Prašymas tenkintinas iš dalies.
 1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte numatyta, kad bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius, remdamasis pareikštais reikalavimais, patikslintais pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šios įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai galimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis). LR ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus perduoti administratoriui, kuris, patikslinęs pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, o nepagrįstus kreditorių reikalavimus ginčija kreditorių susirinkime ir teisme (LR ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal teismų praktiką, bankroto bylą nagrinėjantis teismas tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais; tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų padaryti išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą; tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-99/2014).
 2. Nagrinėjamu atveju, viena iš šalių yra bankrutavusi bendrovė ir dėl šios priežasties nagrinėjamas ginčas yra susijęs tiek su pačios bendrovės, tiek su jos kreditorių interesais, todėl, kaip yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tokiose bylose yra ginamas taip pat ir viešasis interesas, todėl teismai privalo būti aktyvūs, griežtai vykdyti proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų reikalavimus (LR CPK 7 straipsnis). Savarankiška proceso šalis – nagrinėjamu atveju pareiškėjas, naudodamasis savo teisėmis jo pasirinktu būdu privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, tuo tarpu teismas, vadovaudamasis įrodinėjimą reglamentuojančiomis taisyklėmis, tarp jų įrodymų pakankamumo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (LR CPK 42 straipsnio 5 dalis, 178 straipsniai, 185 straipsnio 1 dalis).
 3. Iš bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2015-08-24 nutartimi UAB „Baltic Bioenergy“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ (Šiaulių apygardos teismo nagrinėjama bankroto byla Nr. B2-345-440-2016). Nutartis įsiteisėjo 2015-10-26, Lietuvos apeliaciniam teismui palikus Šiaulių apygardos teismo 2015-08-24 nutartį nepakeistą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-10-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1891-186/2015). 2016-01-06 nutartimi patvirtinti BUAB „Baltic Bioenergy“ kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 1004447,28 Eur sumai, o bankroto administratoriaus ginčijami kreditoriniai reikalavimai, tame tarpe ir pareiškėjos Knud Erik Hansen Holding A/S prašymas dėl 1311132,44 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo, išskirti nagrinėti atskirose civilinėse byloje (1 t., 47-53, 59 b.l.).
 4. Iš pareiškėjos pateiktų procesinių dokumentų bei patikslintų faktinių aplinkybių matyti, kad pareiškėja prašo patvirtinti patikslintą 1313292,14 Eur kreditorinį reikalavimą BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje, kurį sudaro 888691,34 Eur dydžio skola ir 33404,45 Eur palūkanos pagal 2010-01-04 m. paskolos sutartį Nr. KEHE-BBE 01 2010, 306896,92 Eur skola pagal 2010 m. tarp Knud Erik Hansen Erhverv ir atsakovės sudarytą paskolos sutartį Nr. KEHE-BBE, kuri perėjo pareiškėjai 2013-06-27 pinigų pervedimo susitarimo pagrindu, 81266,94 Eur suma, kuria pareiškėja padengė BUAB „Baltic Bioenergy“ įsiskolinimą UAB „Bio Wood“ ir nuo šios sumos paskaičiuotos 3032,48 Eur palūkanos. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėja nurodė, jog sutinka, kad jos prašomas patvirtinti kreditorinis reikalavimas būtų sumažintas 167910,00 Eur suma, kuri susidarė pareiškėjai įsigyjant įrangą iš atsakovės pagal 2014-10-06 sąskaitą S/F BBU Nr. 0002.
 5. Iš bankroto administratoriaus nurodytų aplinkybių matyti, kad pareiškėjai pateikus papildomus duomenis, administratorius iš esmės nebeginčija pareiškėjos reikalavimo dėl 1313292,14 Eur sumos kaip kreditorinio reikalavimo patvirtinimo pagrįstumo, tačiau teigia, kad reikalavimas turėtų būti sumažintas 169358,11 Eur suma, kuri susidarė pareiškėjai iš atsakovės įsigyjant įrangą (167910,00 Eur) bei transporto priemonę Peugeot Partner (1448,11 Eur) (1 t. 124-126 b.l.).
 6. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2003-06-30 tarp pareiškėjos ir atsakovės buvo sudaryta paskolos grąžinimo sutartis Nr. KEH-BBE, pagal kurią atsakovė įsipareigojo per 10 metų nuo sutarties pasirašymo dienos grąžinti pareiškėjai 679744,00 Eur dydžio paskolą bei palūkanas, mokesčius ir rinkliavas, kurios gali būti uždėtos pagal sutartį. Minėta sutartimi šalys patvirtino, kad laikotarpiu nuo 2002-07-04 iki 2003-05-22 pareiškėja į atsakovės sąskaitą pervedė 679744,00 Eur sumą, taip pat susitarė, kad atsakovei laiku negrąžinus paskolos, paskolos davėjas (pareiškėja) turi visišką teisę reikalauti sumokėti palūkanas atsižvelgiant į būsimas rinkos palūkanų normas (104-105 b.l.). 2010-01-04 tarp pareiškėjos ir atsakovės buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. KEHH-BBE 01 2010 dėl 976137,00 Eur paskolos suteikimo atsakovei. Minėta sutartimi šalys susitarė, kad pirmąją įmoką atsakovė sumokės 2015-01-01, o po to įmokas mokės kiekvieną mėnesį 5 metų laikotarpiu, mėnesio įmoka – 17109,00 Eur, metinė palūkanų norma – 2 procentai (107 b.l.). Pareiškėjos teigimu paskolos sutartis Nr. KEHH-BBE 01 2010 buvo sudaryta 2003-06-30 paskolos grąžinimo sutarties Nr. KEH-BBE pagrindu, t.y. 2003-06-30 paskolos suma, atsižvelgiant į tai, kad jokia jos dalis iki 2010 m. nebuvo grąžinta, šalių sutarimu buvo įtraukta į 2010 m. paskolos sutartį KEHH-BBE dėl 976137,00 Eur dydžio paskolos BUAB „Baltic Bioenergy“ suteikimo, o likusi paskolos sutartyje nurodyta suma susidėjo iš iki paskolos sutarties surašymo dienos priskaičiuotų palūkanų, t. y. palūkanų paskaičiuotų iki 2010 metų (1 t. 89 b.l.). Atsakovės bankroto administratorius nepateikė jokių įrodymų bei argumentų, paneigiančių šias pareiškėjos nurodytas 2010 m. paskolos sutarties pasirašymo aplinkybes (LR CPK 178 straipsnis), todėl teismas neturi pagrindo jomis nesivadovauti bei laiko, jog byloje pareiškėjos pateikti įrodymai patvirtina 976137,00 Eur dydžio paskolos BUAB „Baltic Bioenergy“ suteikimo faktą.
 7. Iš pareiškėjos pateiktos buhalterinės pažymos matyti, kad 2014-01-01 negrąžintos paskolos suma sudarė 1056601,34 Eur (3648233,12 Lt), nuo kurios pareiškėja iki 2014-05-01 kas mėnesį skaičiavo po 1761,00 Eur (6080,39 Lt) palūkanų, o nuo 2014 m. gegužės mėnesio paskolos sumai sumažėjus 167910,00 Eur (579759,65 Lt) suma, iki 2014-12-31 kas mėnesį skaičiavo po 1481,15 Eur (5114,12 Lt) nuo 888691,34 Eur (3068473,47 Eur). 2015-01-01 negrąžintos paskolos suma sudarė 888691,34 Eur (3068473,47 Lt), nuo kurios pareiškėjas už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-10-26 paskaičiavo 14511,23 Eur palūkanų. Iš pareiškėjos pateikto palūkanų skaičiavimo matyti, kad nuo 2014-01-01 pareiškėja 2 procentų metines palūkanas skaičiavo ne tik nuo 976137,00 Eur paskolos sumos, bet ir nuo už laikotarpį nuo 2010-01-04 iki 2014-01-01 paskaičiuotų palūkanų sumos (kas pagal pareiškėjos paskaičiavimą sudarė 80464,34 Eur). Teismas su tokiu pareiškėjo pateiktu palūkanų apskaičiavimu nesutinka ir pažymi, kad vadovaujantis LR CK 6.37 straipsnio 4 dalimi, palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytas išimtis, jeigu toks šalių susitarimas nepažeidžia sąžiningumo, protingumo ir teisingumo reikalavimų.
 8. Konkrečiu atveju teismas vadovaudamasis minėta LR CK 6.37 straipsnio 4 dalies nuostata bei tuo, kad 2010-01-04 paskolos sutartyje Nr. KEHH-BBE 01 2010 nebuvo numatyta, kad 2 procentų metinės palūkanos bus skaičiuojamos ir nuo priskaičiuotų palūkanų, vertina, kad pareiškėja nepagrįstai nuo 2014 m. sausio mėnesio palūkanas pagal paskolos sutartį skaičiavo ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos (976137,00 Eur), bet ir nuo iki tol priskaičiuotų palūkanų. Remiantis minėtos paskolos sutarties sąlygomis, teismas laiko, kad palūkanos laikotarpiu nuo 2010-01-04 iki 2014-01-01 sudarė 77877,01 Eur ((976137,00 Eur x 2 proc. / 365 d. x 361 d.) + (976137,00 Eur x 2 proc. x 3 m.)), o įvertinus tai, kad byloje nėra pateikta duomenų, kad iki 2014-01-01 atsakovė vykdė mokėjimus paskolos dengimui (1 t. 40 b.l.), teismas laiko, jog skolos likutis 2014-01-01 dienai sudarė 976137,00 Eur. Palūkanos nuo 2014-01-01 iki 2014-05-01 sudarė 6418,43 Eur (976137,00 Eur x 2 proc. / 365 d. x 120 d.). Taigi nuo 2010-01-04 iki 2014-05-01 2 procentų metinės palūkanos nuo 976137,00 Eur paskolos sumos sudarė 84295,44 Eur. Pagal pareiškėjos pateiktus duomenis, 2014 m. gegužės mėn. atsakovė pareiškėjai paskolos dengimui įmokėjo 167910,00 Eur (579759,65 Lt) (1 t. 40 b.l.), Pažymėtina, kad LR CK 6.54 straipsnis numato, kad, jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausiai skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu; antrąja eile įmokos skiriamos mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą; trečiąja eile įmokos skiriamos netesyboms mokėti; ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti. Remiantis minėta nuostata bei tuo, kad 2010-01-04 paskolos sutartyje Nr. KEHH-BBE 01 2010 buvo numatyta, jog įmokos bus pradėtos mokėti nuo 2015-01-01, teismas vertina, kad padengus iki 2014-05-01 apskaičiuotas palūkanas (84295,44 Eur), skolos likutis pareiškėjai sumažėjo iki 892522,44 Eur ir nuo nurodyto paskolos likučio skaičiuotinos palūkanos už laikotarpį nuo 2014-05-01 iki 2015-10-26 sudarė 26604,50 Eur (892522,44 Eur x 2 proc. / 365 d. x 544 d.). Vadovaujantis nurodytais apskaičiavimais bei argumentais, teismas daro išvadą, kad pagal 2010-01-04 m. paskolos sutartį Nr. KEHE-BBE 01 2010 skolos likutis yra 892522,44 Eur, palūkanos už laikotarpį nuo 2014-05-01 iki 2015-10-26 - 26604,50 Eur ir viso atsakovė pareiškėjai pagal minėtą paskolos sutartį yra skolinga 919126,94 Eur, o ne 922095,80 Eur kaip nurodo pareiškėja (1 t. 66 b.l.). Pažymėtina, kad byloje nėra pateikta duomenų apie tai, kad 2010-01-04 paskolos sutartis Nr. KEHE-BBE 01 2010 yra nuginčyta bei pripažinta negaliojančia. Taip pat konkrečiu atveju teismas pripažįsta, kad neturi pagrindo mažinti 2010-01-04 Paskolos sutartimi numatytų pelno palūkanų (2 procentų metinių palūkanų) dydžio, kadangi vadovaujantis teismų praktika kreditoriaus reikalavimas sutartyje nustatytu terminu sumokėti mokėjimo (pelno) palūkanas laikytinas reikalavimu prievolę įvykdyti natūra (LR CK 6.213 straipsnio 1 dalis) ir esant tokiam reikalavimui palūkanų dydis negali būti mažinamas remiantis LR CK 6.259 straipsnio nuostatomis, kurios taikytinos prašant taikyti civilinę atsakomybę, t. y. sumokėti kompensuojamąsias palūkanas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-77-378/2015).
 9. Dėl prašomos patvirtinti 306896,92 Eur sumos pagal 2010 m. tarp Knud Erik Hansen Erhverv ir atsakovės sudarytą paskolos sutartį Nr. KEHE-BBE pagrįstumo, teismas pažymi, kad iš byloje pareiškėjos pateiktų duomenų matyti, kad 2010-01-04 tarp atsakovės ir Knud Erik Hansen Erhverv buvo sudaryta sutartis KEHE-BBE 01 2010 dėl apyvartinių lėšų skolinimo susijusiai įmonei Lietuvoje UAB „Baltic Bioenergy“, kuria šalys susitarė, kad UAB „Baltic Bioenergy“ skola už išsiųstas prekes ir suteiktas paslaugas per 2003-2008 metus 2009-12-31 dieną sudaro 347600,00 Eur, fiksuota metinė palūkanų norma – 2 proc., pirmoji įmoka – 2015-01-01, po to įmokos mokamos kiekvieną mėnesį 5 metų laikotarpiu (1 t. 100 b.l.). Pareiškėja tikslindama šios skolos susidarymo aplinkybes nurodė, kad maždaug nuo 2003 m. įmonė Knud Erik Hansen Erhverv skolino pinigus atsakovei, o pareiškėja už atitinkamą nuomos mokestį atsakovei nuomojo techninę įrangą. BUAB „Baltic Bioenergy“ neatsiskaičius tiek su Knud Erik Hansen Erhverv, tiek su pareiškėja, 2010 m. tarp Knud Erik Hansen Erhverv ir BUAB „Baltic Bioenergy“ buvo sudaryta ilgalaikė paskolos sutartis KEHE-BBE, kuria buvo įformintos BUAB „Baltic Bioenergy“ skolos Knud Erik Hansen Erhverv ir pareiškėjai, nurodant, kad Knud Erik Hansen Erhverv BUAB „Baltic Bioenergy“ suteikė 347600,00 Eur dydžio paskolą su 2 proc. dydžio metinėmis palūkanomis, ir numatant, kad paskolos grąžinimo terminas yra 2020 m. sausio 1 d. Pareiškėja taip pat nurodė, kad 2013-06-30 Knud Erik Hansen Erhverv reorganizavimo būdu buvo prijungta prie Knud Erik Hansen Holding A/S, todėl iki to laiko kilusios skolos, kurias BUAB „Baltic Bioenergy“ turėjo Erik Hansen Erhverv, perėjo pareiškėjai ir skolos likutis 2015 m. pradžioje su paskaičiuotomis palūkanomis iš viso sudarė 369939,92 Eur. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėja patikslinimo minėtas aplinkybes bei nurodė, kad Knud Erik Hansen Erhverv nebuvo reorganizavimo būdu prijungtas prie Knud Erik Hansen Holding A/S, bet 2013-06-27 pinigų pervedimo susitarimo pagrindu Knud Erik Hansen Erhverv perleido jam priklausiusį 372522,00 Eur dydžio piniginį reikalavimą į UAB „Baltic Bioenergy“ pareiškėjai Knud Erik Hansen Holding A/S, ir 2013-06-30 veiklą nutraukė (2 t. 2-3 b.l.). Minėtą sumą iš dalies padengus tarpusavio įskaitymais ir reikalavimo teisių perleidimais (43443,00 Eur; 1600,00 Eur; 17400,00 Eur), likusi skolos suma šiuo metu sudaro 306896,92 Eur (1 t. 87-88 b.l.). Šias aplinkybes pagrindžia byloje pateikti rašytiniai įrodymai – Nepriklausomo auditoriaus išvados, finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2011-12-31 ir 2012-12-31 (1 t. 5-37 b.l.), klientų apyvartos žurnalo išrašas (1 t. 39 b.l.), buhalterinės sąskaitos (1 t. 93-98 b.l.), taip pat 2013-06-27 pervedimo susitarimas, iš kurio matyti, kad 372522,00 Eur suma, gaunama iš skolininko UAB „Baltic Bioenergy“, pervedama iš Knud Erik Hansen Erhverv į Knud Erik Hansen Holding AB balansą (1 t. 113 b.l.). Remiantis išdėstytu, bei atsižvelgęs į tai, kad atsakovės bankroto administratorius nepateikė jokių įrodymų bei argumentų, suteikiančių pagrindą priešingai išvadai (LR CPK 178 straipsnis), teismas vertina, kad pareiškėjos byloje pateikti duomenys patvirtina kreditorinio reikalavimo dėl 306896,92 Eur sumos pagrįstumą. Taipogi pažymėtina, kad byloje nėra pateikta duomenų apie tai, kad 2010-01-04 paskolos sutartis Nr. KEHE-BBE 01 2010 yra nuginčyta ar pripažinta negaliojančia.
 10. Dėl prašomos patvirtinti 84299,42 Eur sumos, susidariusios pagal skolos padengimo sutartį, pagrįstumo, teismas pažymi, kad iš pareiškėjos pateiktų duomenų matyti, kad 2015-03-13 tarp UAB „Bio wood“ ir pareiškėjos buvo sudaryta sutartis dėl skolos padengimo už UAB „Baltic Bioenergy“, kuria šalys susitarė, jog pareiškėja padengdama skolininko (UAB „Baltic Bioenergy“) 81266,94 Eur dydžio skolą kreditoriui UAB „Bio wood“, perleidžia pastarajam turtą, nurodytą sutarties priede Nr. 1, o kreditorius priima prievolės už skolininką įvykdymą turtu (1 t. 108-110 b.l.). Iš sutarties priedo Nr. 1 matyti, kad UAB „Bio wood“ perduotiną turtą sudarė traktorius CATERPILLAR 924G ir granulių presas JESMA-MATADOR A/S (1 t. 111 b.l.). 2015-03-13 turto perdavimo – priėmimo aktu šalys patvirtino minėto kilnojamojo turto perdavimo kreditoriui UAB „Bio wood“ faktą (1 t. 72 b.l.). Iš UAB „Baltic Bioenergy“ ir UAB „Bio wood“ 2015-04-13 skolų suderinimo akto matyti, kad 2015-04-13 atsakovė skola UAB „Bio wood“ sudarė 0,00 Lt (1 t. 75 b.l.). Iš palūkanų paskaičiavimo buhalterinės pažymos dėl 81266,94 Eur skolos matyti, kad 6 procentų metinės palūkanos, paskaičiuotos remiantis LR CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, už laikotarpį nuo 2015-03-13 iki 2015-10-26 sudaro 3032,48 Eur (81266,94 Eur x 6 proc. / 365 x 227 d.) (1 t. 73 b.l.). Byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė yra sumokėjusi pareiškėjai 81266,94 Eur sumą bei nuo jos paskaičiuotas palūkanas, todėl teismas sprendžia, kad pareiškėjos reikalavimas dėl 81266,94 Eur skolos pagal 2015-03-13 sutartį dėl skolos padengimo už UAB „Baltic Bioenergy“ bei 3032,48 Eur palūkanų, bendroje 84299,42 Eur sumoje, yra pagrįstas ir įrodytas byloje pateiktais rašytiniais įrodymais.
 11. Dėl bankroto administratoriaus nurodytų aplinkybių, kad pareiškėjos reikalavimas turėtų būti sumažintas 169358,11 Eur suma, kuri susidarė pareiškėjai iš atsakovės įsigyjant įrangą bei transporto priemonę Peugeot Partner (124-126 b.l.), teismas pažymi, kad pareiškėjai sutinkant, jog 167910,00 Eur dydžio suma, susidariusi įsigyjant įrenginius iš atsakovės pagal 2014-10-06 sąskaitą S/F BBU Nr. 0002, būtų išskaityta iš jos prašomo tvirtinti kreditorinio reikalavimo, ir nebelikus ginčo dėl šių faktinių aplinkybių, teismas byloje tvirtintino kreditorinio reikalavimo sumą mažina 167910,00 Eur. Dėl atsakovės prašymo pareiškėjos kreditorinį reikalavimą sumažinti 1448,11 Eur suma, teismas pažymi, kad iš byloje pateiktos 2014-03-18 PVM sąskaitos – faktūros Serija BBL Nr. 03A/1403 matyti, kad minėta sąskaita už transporto priemonės Peugeot Partner įsigijimą išrašyta ne pareiškėjai Knud Erik Hansen Holding A/S, bet „K.E H. privat“ (1 t. 126 b.l.). Atsižvelgiant į tai, teismas neturi pagrindo šia suma sumažinti tvirtintiną kreditorinį reikalavimą.
 12. Vadovaujantis išdėstytu, teismas sprendžia, kad pareiškėjos Knud Erik Hansen Holding A/S prašymas dėl 1313292,14 Eur dydžio finansinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas iš dalies, bankrutuojančios UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje Knud Erik Hansen Holding A/S kreditorinis reikalavimas tvirtintinas bendroje 1142413,10 Eur sumoje, kurią sudaro 892522,44 Eur dydžio skola ir 26604,50 Eur palūkanos pagal 2010-01-04 m. paskolos sutartį Nr. KEHE-BBE 01 2010, 306896,92 Eur skola pagal 2010 m. tarp Knud Erik Hansen Erhverv ir atsakovės sudarytą paskolos sutartį Nr. KEHE-BBE, kuri perėjo pareiškėjai 2013-06-27 pinigų pervedimo susitarimo pagrindu, 81266,94 Eur suma, kuria pareiškėja padengė BUAB „Baltic Bioenergy“ įsiskolinimą UAB „Bio Wood“ ir nuo šios sumos paskaičiuotos 3032,48 Eur palūkanos bei iš minėtų sumų atimta 167910,00 Eur suma, susidariusi pareiškėjai įsigyjant įrenginius iš atsakovės pagal 2014-10-06 sąskaitą S/F BBU Nr. 0002.

3Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, 11 straipsniu, 21 straipsniu, 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 4 dalimi, 6.54 straipsniu, 6.213 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

4Prašymą tenkinti iš dalies.

5Patvirtinti Knud Erik Hansen Holding A/S, juridinio asmens kodas DK21683191, adr. A. P. Mollersvej 7, Herning, Danijos Karalystė, finansinį reikalavimą 1 142 413,10 Eur (vieno milijono šimto keturiasdešimt dviejų tūkstančių keturių šimtų trylikos eurų 10 ct) sumoje uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Bioenergy“, įmonės kodas 135842411, bankroto byloje.

6Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

7Nutartį atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorius ir kreditorius, kuriam ji priimta. Kiti kreditoriai nutartį gali skųsti tik jeigu nutartimi patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija septyniasdešimt du eurus ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija septyniasdešimt du eurus.

8Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai