Byla 2-1891-186/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic bioenergy“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus, uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltic bioenergy“, byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dalyvauja uždaroji akcinė bendrovė „Ignera“.

3Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

 1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Baltic bioenergy“. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas nuo 2014 metų pažeidinėja valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką. 2014 m. gruodžio 18 d. atlikus mokestinį patikrinimą, buvo nustatyta, kad bendrovė 2014 m. gruodžio 12 d. darbuotojams buvo skolinga 26 983,03 Eur, nes atlyginimai nemokėti nuo 2014 m. spalio mėnesio. Pagal 2013 metų balansą atsakovo turtą sudarė 2 485 093,84 Eur, o mokėtinos sumos ir išsipareigojimai – 2 611 822,00 Eur. 2015 m. sausio 28 d. duomenimis atsakovo skola pareiškėjui sudarė 31 953,06 Eur (iš jų 31 551,16 Eur VSD įmokų ir 401,90 Eur delspinigių). Atsakovas nėra pajėgus vykdyti bei plėtoti ūkinę veiklą, sumokėti skolas, atsiskaityti su kreditoriais, atkurti mokumą ir išvengti bankroto.

5Pareiškėjas UAB „Conlex“ taip pat kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Pareiškėjas nurodė, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014 m. kovo 21 d. preliminariu sprendimu priteisė UAB „Hansa Flex Hidraulika“ iš atsakovo 12 168,70 Lt (3 524,30 Eur) skolos, 6 proc. dydžio procesines palūkanas, 183 Lt (53 Eur) bylinėjimosi išlaidų. 2014 m. gruodžio 11 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2014/12/11-1 UAB „Hansa Flex Hidraulika“ savo reikalavimą perleido UAB „Conlex“. Atsakovas skolos nesumoka. Pareiškėjo nuomone, atsakovas yra nemokus, turi rimtų finansinių sunkumų, negali atsiskaityti kreditoriais.

6Trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, į bylą buvo įtraukta UAB „Ignera, kuri palaikė pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Trečiasis asmuo nurodė, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 11 d. preliminariu sprendimu iš atsakovo priteisė 7 030,52 Lt (2 036,18 Eur) skolos, 8,04 proc. dydžio procesines palūkanas, tačiau atsakovas skolos iki šiol nesumoka.

7Į bylą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui taip pat buvo kreipęsis ir S. K., kuris prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, nurodydamas, kad atsakovas jam yra skolingas 2 189,23 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio už faktiškai išdirbtą laiką bei už nepanaudotas kasmetines atostogas. Vėliau šis pareiškėjas padavė pareiškimą dėl pareiškimo atsisakymo, nurodė, kad su atsakovu buvo pasiektas taikus susitarimas.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi priėmė S. K. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Baltic bioenergy“ atsisakymą; civilinės bylos dalį dėl bankroto bylos iškėlimo pagal minėto pareiškėjo pareiškimą nutraukė, iškėlė bankroto bylą UAB „Baltic bioenergy“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Pajūrio administratorių agentūra“.

9Teismas iš 2015 m. gegužės 31 d. atsakovo balanso nustatė, kad bendra atsakovo turto vertė buvo 2 048 848,00 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas – 89 2502 Eur (nematerialus turtas – 684 Eur, materialus turtas – 883 842 Lt, finansinis turtas – 7 976 Lt), trumpalaikis turtas – 1 156 346 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 11 336 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 1 145 025 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – (-15 Eur)). Atsakovas byloje nurodė, kad 1 083 150,50 Eur dydžio bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Baltic wood“ įsiskolinimą siekia susigrąžinti pareikšdama finansinį reikalavimą BUAB „Baltic wood“ bankroto byloje. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 11 d. nutartyje nustatė, kad iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, jog Šiaulių apygardos teismas 2015 m. sausio 20 d. nutartimi (civilinė byla Nr. B2-532-210/2015) iškėlė UAB „Baltic wood“ bankroto bylą, konstatavęs bendrovės nemokumą. Pagal nutarties turinyje užfiksuotą informaciją, 2014 m. lapkričio 30 d. balanso duomenimis UAB „Baltic wood“ iš viso turėjo turto už 1 190 509 Lt (344 795,24 Eur). Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutartimi patvirtintų kreditorinių reikalavimų bendra suma – 3 403 305,63 Eur. Apeliacinės instancijos teismas sutiko su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pozicija, kad egzistuoja prielaidos pagrįstoms abejonėms dėl BUAB „Baltic wood“ skolos atsakovui atgavimo realumo ir, kad dėl to pripažinti 1 083 150,50 Eur sumą atsakovo realiai turimu turtu, iš kurio galėtų būti gautos pajamos, skirtos atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais ir / ar įmonės veiklai tęsti (vystyti), nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1089-464/2015). Teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, sprendė, kad nustatant į atsakovo balansą įrašyto turto vertės ir pradelstų skolų santykį, į atsakovo turimo turto apimtį 1 083 150,50 Eur dydžio BUAB „Baltic wood“ debitorinis įsiskolinimas neįtrauktinas. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad vertinant BUAB „Baltic wood“ galimybes grąžinti atsakovui įsiskolinimą turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad BUAB „Baltic wood“ turi 465 505 Eur dydžio debitorinį reikalavimą į UAB „Ugnies takas“ ir todėl bent dalis įsiskolinimo atsakovei bus grąžinta. Teismas pažymėjo, kad šią aplinkybę patvirtinančių duomenų atsakovas nepateikė, o iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-488-124/2015 pagal UAB „Ugnies takas“ ieškinį atsakovams BUAB „Baltic wood“, M. N. dėl 446 997,25 Lt skolos ir 67 085,63 Lt delspinigių, 6 proc. procesines palūkanų priteisimo bei ieškovo UAB „Baltic wood“ ieškinys atsakovui UAB „Ugnies takas“ dėl 465 505 Eur nuostolių atlyginimo priteisimo. Minėta civilinė byla nėra išnagrinėta, todėl teismas neturėjo pagrindo daryti išvadą, kad BUAB „Baltic wood“ turi 465 505 Eur dydžio debitorinį reikalavimą į UAB „Ugnies takas“. Teismas konstatavo, kad atsakovui priklausantis ir realiai galimas realizuoti turtas sudaro ne daugiau nei 965 697,50 Eur. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nuo 2015 m. vasario 18 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. realus įmonės turtas sumažėjo nuo 983 806,50 Eur iki 965 697,50 Eur. Įmonė apyvartinių lėšų bei transporto priemonių neturi, visas atsakovui priklausantis nekilnojamas turtas yra areštuotas, dalis įkeista hipoteka. Teismas, vertindamas atsakovo pradelstų įsipareigojimų dydį, nurodė, kad pagal 2015 m. vasario 18 d. balansą įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 2 446 009 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2 446 009 Eur, o pagal 2015 m. kovo 31 d. balansą įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 2 490 816 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2 490 816 Eur. Teismas pažymėjo, kad per nuodytą laikotarpį atsakovo turtas mažėjo, o įsipareigojimai didėjo.

10Iš 2015 m. kovo 25 d, kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams sudarė 425 227,68 Eur, atsakovo skola įmonės darbuotojams sudarė 55 055,11 Eur. Iš 2015 m. gegužės 31 d. kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti įsipareigojimai įmonės kreditoriams ir darbuotojams padidėjo iki 715 358,74 Eur, per tą patį laikotarpį įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai padidėjo nuo 50 155,01 Eur iki 64 159,40 Eur, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – nuo 40 215,83 Eur iki 48 321,00 Eur. 2015 m. rugpjūčio 24 d. viešai skelbiamais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovo įsiskolinimas valstybės biudžetui padidėjo iki 53 363,67 Eur. Teismas, remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, sprendė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai įmonės kreditoriams, įskaitant darbuotojams ir valstybės įstaigoms, sudaro ne mažiau kaip 720 400,83 Eur. Iš atsakovės pateiktų duomenų taip pat matyti, kad įmonės nuostoliai 2014 metais sudarė 232 393 Eur, nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. vasario 18 d. – 2 3801 Eur, nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. – 78 467,44 Eur. Teismas darė išvadą, kad atsakovo veiklos nuostoliai tik didėja, kaip ir įsipareigojimai, o turtas mažėja –pradelsti finansiniai įsipareigojimai nuo 2015 m. kovo 25 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. padidėjo daugiau nei 235 000 Eur, o realus įmonės turtas nuo 2015 m. vasario 18 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. sumažėjo 18 109 Eur.

11Teismas atsakovo argumentus apie tai, kad 2015 m. sausio 5 d. sudaryta gamybinių patalpų nuomos sutartis su UAB „Bioinvesta“ be jokių sąnaudų leidžia gauti po 3000 Eur per mėnesį, tokiu būdu užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą, atmetė kaip neįrodytus ir neturinčius reikšmės vertinant atsakovo finansinę padėtį. Teismas pažymėjo, kad UAB „Bioinvesta“ atsakovui lėšų nemoka. Be to, ta aplinkybė, kad atsakovas šiai įmonei yra išnuomojęs ir dalį įrangos bei tai, jog atsakovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad toliau yra vykdoma ir tęsiama įmonės gamybinė veikla, patvirtina, jog atsakovo finansiniai sunkumai nėra laikini bei kad įmonė ūkinės veiklos praktiškai nebevykdo. Tai, kad didieji įmonės kreditoriai K. E. H. A/S ir K. E. H., E. yra pateikę sutikimus dėl atsakovo įsiskolinimo apmokėjimo atidėjimo iki 2015 m. gruodžio 31 d., taip pat neleido teismui daryti išvados, kad įmonė yra moki ir sugebės įvykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams.

12Teismas, įvertinęs bendrovės veiklos rezultatus bei byloje esančių įrodymų visumą, konstatavo, kad atsakovas neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais, įmonės darbuotojais, negali sumokėti įstatymuose nustatytų mokesčių, įmonės finansiniai įsipareigojimai tik didėja, įmonės pradelstos skolos (715 358,74 Eur) viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (965 697,50 Eur). Teismo vertinimu, atsakovas teismui nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, patvirtinančių, kad įmonė yra moki bei kad atsakovės finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalimi, pripažino, kad įmonė nevykdo įsipareigojimų ir yra nemoki.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Apeliantas (atsakovas) UAB „Baltic bioenergy“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atmesti pareiškėjų Valstybinio socialinio draudimo Mažeikių skyriaus ir UAB „Conlex“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo.

14Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai sprendė apie apelianto nemokumą. Apeliantas yra moki įmonė, turinti laikinų finansinių sunkumų. Pagal apelianto aktualaus balanso (2015 m. gegužės 31 d.) duomenis ir juos detalizuojantį 2015 m. gegužės 31 d. debitorių sąrašą, į apelianto balansą įrašyto turto bendra vertė yra 2 048 848 Eur. Iš 2015 m. gegužės 31 d. kreditorių sąrašo matyti, kad apelianto mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (pradelstos skolos) yra 708 553,07 Eur, t. y. neviršija pusės į apelianto balansą įrašyto turto vertės. Bendras mokėtinų sumų ir įsipareigojimų (įskaitant ir nepradelstas skolas) kreditoriams yra 2 455 728,80 Eur. Į bylą buvo pateikti duomenys apie apelianto atsiskaitymą su pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškusia UAB „Serpantinas“, vykdomus mokėjimus tiekėjams už suteiktas paslaugas, gautas prekes, taip pat mokėjimus darbuotojams. Apelianto finansiniai duomenys už 2012–2014 metų laikotarpį leidžia daryti išvadą, kad apelianto finansiniai sunkumai, t. y. negalėjimas atsiskaityti su ieškovais, yra laikino pobūdžio ir gali būti įveikti trumpuoju laikotarpiu. Ilguoju periodu dabartinė įmonės finansinė padėtis galėtų žymiai pagerėti sumažinus apelianto teikiamų paslaugų ir prekybos medžio granulių gamybos įranga savikainą bei veiklos (ypač bendrąsias ir administracines) sąnaudas.
 2. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad į apelianto turimo turto apimtį neįtrauktinas 1 083 150,50 Eur dydžio apelianto finansinis reikalavimas į BUAB „Baltic wood“. Teismas neturėjo teisinio pagrindo konstatuoti, kad 1 083 150,50 Eur dydžio apelianto finansinis reikalavimas į minėtą juridinį asmenį neturi visiškai jokios piniginės vertės, tokiu būdu pažeisdamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 185 straipsnio 1 dalį.
 3. Teismui iškėlus apeliantui bankroto bylą, apeliantui nepagrįstai buvo atimta galimybė įveikti laikinus finansinius sunkumus, išsaugoti veiklą ir ją plėtoti įgyvendinant apelianto restruktūrizavimo procesą. Apeliantas diversifikuoja savo ūkinę komercinę veiklą, todėl papildomai prie įprastinės veiklos apeliantas užsiima ir nuosavo turto nuoma. Apelianto pasirinktos papildomos veiklos pajamų šaltinis užtikrins apelianto vykdomos ūkinės komercinės veiklos tęstinumą.
 4. Apelianto mokumo galimybes papildomai patvirtina apelianto kreditoriaus S. K. teismui pateikto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakymas.

15Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius atskirajame skunde prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartį.

16Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas teisingai įvertino ne tik pradelstų įsiskolinimų dydį, bet ir į balansą įrašyto turto apimtį bei jo likvidumą.
 2. Atsakovas nepateikė duomenų, kad bent iš vienos nekilnojamojo turto nuomos sutarties gautų realias pajamas.
 3. Su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriumi apeliantas ne tik neatsiskaito, tačiau įmonės įsiskolinimai nuo pareiškimo padavimo išaugo. Taigi, priešingai nei nurodo apeliantas, įmonė ne mažina įsiskolinimus, bet tendencingai juos didina.
 4. Didieji įmonės kreditoriai yra toks pačios įmonės akcininkai. Dėl to ta aplinkybė, kad didieji įmonės kreditoriai pateikė sutikimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo apeliantui, nepagerins kitų, nesusijusių kreditorių padėties, o tik apsunkins jų galimybes apskirtai atgauti kreditorinius reikalavimus.
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

17Dėl UAB „Conlex“ pareiškimo dėl ieškinio atsisakymo

18Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas UAB „Conlex“, kaip vieno iš pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Baltic bioenergy“ pateikusių subjektų, pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo, kuriame nurodo, kad, remiantis CPK 140 straipsnio 1 dalimi, atsisako savo ieškinio ir kad jam yra žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės.

19UAB „Conlex“ atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja įstatymams bei nepažeidžia atsakovo ir (ar) kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, viešojo intereso gynimo poreikio nėra. Ieškovui UAB „Conlex“ atsisakymo nuo ieškinio teisiniai padariniai yra žinomi (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas). Taigi nėra teisinio pagrindo jo nepriimti. Tačiau šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byla nutraukiama tik dėl dalies dėl ieškovo UAB „Conlex“ reikalavimų, kadangi vieno iš ieškovų pareikštas ieškinio atsisakymas nekeičia kito bylos ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus materialiojo teisinio suinteresuotumo bankroto bylos atsakovui iškėlimu. Dėl tos priežasties nėra pagrindo, ieškovui UAB „Conlex“ atsisakius ieškinio reikalavimų, naikinti byloje priimtą nutartį, kuria iškelta bankroto byla UAB „Baltic bioenergy“.

20Dėl prašymo prijungti naujus įrodymus

21Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikia duomenis apie tai, kad UAB „Baltic bioenergy“ vykdė atsiskaitymus, 2015 m. gegužės 4 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir patalpų perdavimo–priėmimo aktą, sudarytą tarp UAB „Baltic bioenergy“ ir UAB „Ekostra“, taip pat 2015 m. rugpjūčio 17 d. trišalį skolų užskaitymo aktą, sudarytą tarp UAB „Baltic bioenergy“, UAB „Ekostra“ ir S. K. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad prašomi prijungti prie bylos nauji duomenys yra susiję su nagrinėjamos bylos ginčo dalyku, taip pat į bankroto bylose vyraujantį viešąjį interesą, prie atskirojo skundo pateikiamus naujus duomenis priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

22Dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

24Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Baltic bioenergy“.

25Remiantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis, bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

26Apeliantas atskirajame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Baltic bioenergy“ yra nemoki įmonė, kurios pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Apelianto nuomone, UAB „Baltic bioenergy“ yra moki įmonė, tačiau turi laikinų finansinių sunkumų. Šių apelianto atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepripažįsta pagrįstais.

27Apeliantas nurodo, kad pagal jo aktualaus balanso, sudaryto 2015 m. gegužės 31 d., duomenis ir juos detalizuojantį 2015 m. gegužės 31 d. debitorių sąrašą, į apelianto balansą įrašyto turto vertė yra 2 048 848 Eur, o pagal 2015 m. gegužės 31 d. kreditorių sąrašą apelianto pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 708 553,07 Eur (bendras mokėtinų sumų ir įsipareigojimų (įskaitant ir nepradelstas skolas) kreditoriams dydis yra 2 455 728,80 Eur). Nepaisant šių apelianto nurodytų duomenų, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad reali apelianto turimo turto vertė yra žymiai mažesnė. Pirmosios instancijos teismas į apelianto turimo turto apimtį neįtraukė 1 083 150,50 Eur apelianto reikalavimo į BUAB „Baltic wood“, o apeliacinės instancijos teismas su šia išvada neturi pagrindo nesutikti. Dar 2015 m. birželio 11 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1089-464/2015, Lietuvos apeliacinis teismas, vertindamas UAB „Baltic bioenergy“ finansinę padėtį, iš teismų informacinės teismų sistemos Liteko duomenų nustatė, kad Šiaulių apygardos teismas 2015 m. sausio 20 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. B2-532-210/2015) iškėlė UAB „Baltic wood“ bankroto bylą, konstatavęs bendrovės nemokumą. Pagal nutarties turinyje užfiksuotą informaciją, 2014 m. lapkričio 30 d. balanso duomenimis UAB „Baltic wood“ iš viso turėjo turto už 1 190 509 Lt, kas atitinka 344 795,24 Eur. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutartimi patvirtintų kreditorinių reikalavimų bendra suma – 3 403 305,63 Eur. Įvertinęs šiuos duomenis, Lietuvos apeliacinis teismas sprendė, kad egzistuoja prielaidos pagrįstoms abejonėms dėl UAB „Baltic wood“ skolos atsakovui atgavimo realumo ir dėl to pripažinti 1 083 150,50 Eur sumą atsakovo realiai turimu turtu, iš kurio galėtų būti gautos pajamos, skirtos atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais ir / ar įmonės veiklai tęsti (vystyti), nėra pagrindo. Ši aplinkybė turi esminę reikšmę UAB „Baltic bioenergy“ pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto santykiui, aktualiam vertinant bendrovės mokumą, tinkamai nustatyti. Apeliantas skunde akcentuoja tai, kad šiuo metu yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-488-883/2015, kurioje ieškovas UAB „Baltic wood“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Ugnies takas“ dėl 465 505 Eur nuostolių atlyginimo priteisimo pagal medžio pjuvenų pirkimo – pardavimo sutartis. Tai, apelianto nuomone, sudaro pagrindą spręsti apie realias galimybes atgauti skolą iš UAB „Baltic wood“. Visgi apeliantas skunde nutyli, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. kovo 23 d. nutartimi nurodytą civilinę bylą sujungė su kita civiline byla, kurioje ieškovas UAB „Ugnies takas“ pareiškė ieškinį atsakovams BUAB „Baltic wood“ ir M. N. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, kuriuo UAB „Ugnies takas“ prašo solidariai iš atsakovų priteisti 129 459,35 Eur (446 997,25 Lt) skolą, 19 429,34 Eur (67 085,63 Lt) delspinigių, 6 proc. procesines palūkanas pagal tą pačią 2014 m. balandžio 8 d. šalių sudarytą medžio pjuvenų pirkimo – pardavimo sutartį. Abiejose bylose ginčas kilęs dėl netinkamų įsipareigojimų, kylančių iš nurodytos sutarties, vykdymo (ieškovo UAB „Baltic wood“ reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo grindžiamas argumentais, kad atsakovas UAB „Ugnies takas“ suteikė netinkamos kokybės prekes pagal sutartį, dėl ko ieškovas patyrė nuostolius, o kitoje civilinėje byloje keliamas reikalavimas UAB „Baltic wood“ apmokėti už vykdant sutartį pateiktas prekes). Tai reiškia, kad apelianto nurodoma civilinė byla šiuo metu niekaip nepaneigia to, kad egzistuoja pagrįstos prielaidos abejonėms dėl UAB „Baltic wood“ skolos atsakovui atgavimo realumo. UAB „Baltic wood“ kreditoriniai reikalavimai šiuo metu viršija 3 mln. Eur, o UAB „Baltic bioenergy“ yra trečios eilės kreditorius. Apeliantas kitų duomenų, pagal kuriuos būtų galima daryti priešingas išvadas apie UAB „Baltic wood“ debitorinės skolos išieškojimo realumą, nepateikė (CPK 12, 178 straipsnis). Esant tokioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismu, kad į apelianto turimo turto apimtį 1 083 150,50 Eur UAB „Baltic wood“ debitorinis įsiskolinimas, vertinant įmonė (ne)mokumą, neįtrauktinas. Dėl tų pačių priežasčių nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apelianto pradelstos skolos, kurios sudaro 715 358,74 Eur, viršija pusę į apelianto balansą įrašyto turto vertės, kuri yra 965 697,50 Eur.

28Atsakovo ketinimas ir gebėjimas perorganizuoti įmonės veiklą taip, kad ji veiktų pelningai ir įmonė gebėtų atsiskaityti su visais savo kreditoriais, nepatvirtinti objektyviais duomenimis. Ta aplinkybė, kad apeliantas atsiskaitė su pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusiu UAB „Serpantinas“, taip pat S. K., niekaip nepatvirtina, jog apeliantas yra moki įmonė. Nors apeliantas teigia, kad jis vykdo mokėjimus tiekėjams už suteiktas paslaugas ir gautas prekes, taip pat mokėjimus darbuotojams, tačiau mokėjimus apeliantas vykdo pasirinktiems kreditoriams, o, pavyzdžiui, įsiskolinimo valstybės biudžetui nemažina, priešingai, jį didina. Apelianto skola valstybinei mokesčių inspekcijai 2015 m. gegužės 31 d. sudarė 64 159,40 Eur. Remiantis viešai prieinamais duomenimis, apelianto skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai nuo 2015 m. kovo 17 d. buvusio 40 410, 16 Eur įsiskolinimo padidėjo iki 56 706,44 Eur 2015 m. spalio 16 d. Be to, nuo 2015 m. sausio 23 d. iki 2015 m. rugsėjo 16 d. itin ženkliai sumažėjo ir įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius, t. y. nuo 21 iki 4 d. (http://rekvizitai.vz.lt/imone/baltic_bioenergy/).

29Kaip pripažįsta pats atsakovas, UAB „Bioinvesta“, su kuria 2015 m. sausio 5 d. sudaryta atsakovui priklausančių patalpų ir įrangos dalies nuomos sutartis (II t., b. l. 41-45), pagal 41 745 Eur bendrai sumai išrašytas PVM sąskaitas faktūras apmokėjo tik 1 450 Eur (II t., b. l. 93, 166-171). Remiantis 2015 m. gegužės 31 d. debitorių sąrašu, UAB „Bionvesta“ ir toliau nemoka nuomos mokesčio, nes neapmokėtos 2015 m. balandžio 13 d. ir 2015 m. gegužės 15 d. PVM sąskaitos faktūros (IV t., b. l. 103). Apeliantas taip pat pateikė 2015 m. gegužės 4 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą tarp apelianto ir UAB „Ekostra“, pagal kurią apeliantas perdavė laikinai valdyti ir naudotis jam nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias (gamybines) patalpas, esančias ( - ), o UAB „Ekostra“ mokėti 1 500 Eur (neįskaitant PVM) nuomos mokestį, išskyrus sutarties 5.2 punkte nustatytą atvejį. 1 500 Eur nuomos mokestis mokamas nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. Pagal sutartį pirmuosius tris nuomos mėnesius, t. y. nuo 2015 m. gegužės 4 d. iki 2015 m. rugpjūčio 1 d., atsižvelgiant į nuomininko įsipareigojimą atlikti visus reikalingus patalpų kapitalinio remonto darbus, nuomos mokestis nenustatytas (V t., b. l. 18-20). Vertinant šiuos duomenis kitų apelianto finansinę padėtį apibūdinančių duomenų kontekste, 1 500 Eur nuomos mokesčio nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. gavimas neleidžia daryti kardinaliai kitokių išvadų dėl apelianto finansinės padėties ir gebėjimo toliau vystyti veiklą. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Baltic bioenergy“ finansiniai sunkumai nėra laikini ir esama bendrovės padėtis nesudaro sąlygų jos veiklai tęsti ar atnaujinti. Patikrinus informacinės teismų sistemos Liteko duomenis, nenustatyta, kad apeliantas (jo valdymo organai) būtų kreipęsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Vien apelianto teiginiai, kad didžiausi įmonės kreditoriai K.E. H. Holding A/S, K.E. H. ir K. E. H., Erhverv, sutinka su restruktūrizavimo bylos apeliantui iškėlimu, savaime neįrodo, kad bendrovė iš tiesų vykdo pajamas generuojančią veiklą ir yra pajėgi ją tęsti, gerindama finansinius rodiklius. Be to, šie kreditoriai yra atidėję skolos, kurią pagal 2015 m. gegužės 31 d. kreditorių sąrašą sudaro 1 740 370,06 Eur, mokėjimą tik iki 2015 m. gruodžio 31 d. Po šios datos ši kreditorių reikalavimų sumą taip pat bus laikoma pradelsta.

30Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantu, kad jo finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio ir gali būti įveikti trumpu laikotarpiu. Priešingai, byloje nustatytos aplinkybės leidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Baltic bioenergy“ yra nemoki įmonė, kuriai pagrįstai buvo iškelta bankroto byla. Tai reiškia, kad dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo keisti ar panaikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 40 straipsnio 1 dalimi, 293 straipsnio 4 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ atsisakymą nuo ieškinio ir nutraukti bylos dalį pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ ieškinį.

33Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a : 4. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius... 5. Pareiškėjas UAB „Conlex“ taip pat kreipėsi į teismą su pareiškimu... 6. Trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, į bylą... 7. Į bylą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui taip pat buvo... 8. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi priėmė S. K.... 9. Teismas iš 2015 m. gegužės 31 d. atsakovo balanso nustatė, kad bendra... 10. Iš 2015 m. kovo 25 d, kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti įmonės... 11. Teismas atsakovo argumentus apie tai, kad 2015 m. sausio 5 d. sudaryta... 12. Teismas, įvertinęs bendrovės veiklos rezultatus bei byloje esančių... 13. Apeliantas (atsakovas) UAB „Baltic bioenergy“ atskirajame skunde prašo... 14. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas... 15. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius... 16. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas... 17. Dėl UAB „Conlex“ pareiškimo dėl ieškinio atsisakymo... 18. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas UAB „Conlex“, kaip vieno iš... 19. UAB „Conlex“ atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja įstatymams bei... 20. Dėl prašymo prijungti naujus įrodymus... 21. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikia duomenis apie tai, kad UAB... 22. Dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir... 25. Remiantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis, bankroto byla iškeliama,... 26. Apeliantas atskirajame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 27. Apeliantas nurodo, kad pagal jo aktualaus balanso, sudaryto 2015 m. gegužės... 28. Atsakovo ketinimas ir gebėjimas perorganizuoti įmonės veiklą taip, kad ji... 29. Kaip pripažįsta pats atsakovas, UAB „Bioinvesta“, su kuria 2015 m. sausio... 30. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas neturi... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 32. Priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ atsisakymą nuo... 33. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti...