Byla 2S-406-265/2016
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, Alvydas Žerlauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ atskirąjį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Klaipėdos apygardos prokuratūros ieškinį atsakovams UAB „Tauragės šilumos tinklai“, UAB „Timbex“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Tauragės rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtino ieškovės Klaipėdos apygardos prokuratūros ir atsakovų UAB „Tauragės šilumos tinklai“, UAB „Timbex“ pasirašytą taikos sutartį. Taikos sutartimi buvo išspręstas ginčas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Taikos sutartis įsiteisėjo 2015 m. birželio 18 d.

3Atsakovė UAB ,,Timbex‘‘ Tauragės rajono apylinkės teismui 2015 m. spalio 19 d. pateikė prašymas išduoti vykdomąjį raštą dėl teismo 2014 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties 2 str. 1.4.1. p. vykdymo. Atsakovė nurodė, kad atsakovė UAB „Tauragės šilumos tinklai“ nevykdo 2 str. 1.4.1. p. reikalavimų.

4Atsakovė UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 2015 m. gruodžio 8 d. teismui pateikė prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo. Nurodė, kad 2015 m. gruodžio 4 d. teisme priimtas jos prašymas dėl proceso atnaujinimo, ir Tauragės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties pripažinimo negaliojančia (civilinė byla eA2-2749-799/2015). Pasak atsakovės, ši civilinė byla turėtų būti sustabdyta, kadangi kitoje byloje bus sprendžiamas atsakovės UAB ,,Tauragės šilumos tinklai‘‘ ir UAB ,,Timbex‘‘ pirkimo-pardavimo sutarties ir taikos sutarties vykdymo klausimai.

5Tauragės rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi tenkino atsakovės UAB „Timbex“ prašymą ir išdavė vykdomąjį raštą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties 2 str. 1.4.1. punkto nevykdymo, o atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ prašymą dėl civilinės bylos Nr. 2-41-377/2014 sustabdymo atmetė. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs atsakovės UAB „Timbex“ nurodytas aplinkybes dėl taikos sutarties 2 str. 1.4.1. p. nevykdymo, padarė išvadą, kad prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo yra pagrįstas. Tuo tarpu teismas, atmesdamas atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ prašymą dėl civilinės bylos stabdymo, konstatavo, jog civilinės bylos sustabdymas dėl kitos civiline tvarka nagrinėjamos bylos, kurios rezultatas paaiškės ateityje, pažeistų CPK 7 straipsnyje įtvirtintus civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus, prieštarauja siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą.

6Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Tauragės šilumos tinklai“ prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir priimti naują procesinį sprendimą – atsakovės UAB „Timbex“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal taikos sutartį atmesti, arba sustabdyti civilinę bylą iki bus išnagrinėtas jos prašymas dėl proceso atnaujinimo. Nurodė, kad CPK 646 straipsnio 3 dalį teismas, išduodamas vykdomąjį raštą pagal teismo patvirtintą taikos sutartį, privalo nustatyti, ar taikos sutartis yra nevykdoma, ir tik tokiu atveju turi pagrindą išduoti vykdomąjį raštą. Apeliantės vertinimu, pirmosios instancijos teismas, išduodamas vykdomąjį raštą, nevertino ir neanalizavo, ar tikrai taikos sutarties punktai, dėl kurių išduotas vykdomasis raštas, yra nevykdomi. Pasak apeliantės, taikos sutartimi buvo sutarta, kad UAB „Tauragės šilumos tinklai“ pirks biokurą iš UAB „TIMBEX“, taikos sutartis nenumatė jokių minimalių biokuro kiekių, kuriuos UAB „Tauragės šilumos tinklai“ buvo įsipareigojusi nupirkti, taip pat nenumatė draudimo pirkti biokurą iš kitų tiekėjų. Apeliantės vertinimu, sistemiškai vertinant taikos sutarties nuostatas, aplinkybė, kad UAB „Tauragės šilumos tinklai“ kelis mėnesius neįsigijo biokuro iš UAB „TIMBEX“, savaime nereiškia taikos sutarties nevykdymo. Be to, atsakovė UAB „Tauragės šilumos tinklai“ nurodo, kad teismo patvirtinta taikos sutartis pažeidžia imperatyvius teisės aktų reikalavimus, todėl yra neteisėta ir negali būti vykdoma. Šią aplinkybę, atsakovės vertinimu, patvirtina ir VKEKK 2015 m. rugsėjo 16 d. 2015 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. O3-501 „Dėl UAB „Tauragės šilumos tinklai“ reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo“. Taip pat atsakovė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi nestabdyti civilinės bylos, nurodė, kad teismas, spręsdamas civilinės bylos sustabdymo klausimą, privalėjo vertinti, kas yra svarbiau – vieno privataus juridinio asmens (TIMBEX), ar visos Tauragės visuomenės interesai, tačiau to nepadarė ir nepagrįstai nestabdė šios bylos iki bus išnagrinėtas jos prašymas dėl proceso atnaujinimo.

7Atsakovė UAB „Timbex“ su atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsakovė nurodė, kad apeliantė nepagrįstai kvestionuoja patvirtintos taikos sutarties turinio atitiktį teisės aktų reikalavimams. Pasak atsakovės, teisės aktų pasikeitimas neturi ir negali turėti įtakos teismo patvirtintos taikos sutarties vykdymui.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10Nagrinėjamu klausimu kilo ginčas dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal teismo patvirtintą taikos sutartį. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo išduoti vykdomojo rašto, tačiau nesutinka su argumentais, kurių pagrindu kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumas.

11Pagal CPK normas vykdytinų dokumentų sąrašas pateiktas CPK 584 straipsnyje. Jiems, be kitų, priskiriami teismo ir arbitražo sprendimai, nutartys, nutarimai ir įsakymai civilinėse bylose, taip pat bylose dėl administracinių teisinių santykių (CPK 584 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pagal CPK 586 straipsnio 1 dalį vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Vykdomųjų dokumentų sąrašas išdėstytas CPK 587 straipsnyje. Iš CPK 584 ir 587 straipsnių turinio matyti, kad įstatymų nustatytais atvejais vykdytinas dokumentas kartu yra ir vykdomasis dokumentas, suteikiantis antstoliui teisę atlikti vykdymo veiksmus. Tokiu pavyzdžiu galėtų būti teismo įsakymai, nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 584 straipsnio 1 dalis, 587 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai). Be tiesiogiai CPK 587 straipsnyje išvardytų atvejų, teismo sprendimai ir nutartys gali būti laikomi vykdomaisiais dokumentais kitais įstatymų įtvirtintais atvejais (CPK 587 straipsnio 3 punktas). Kitais atvejais teismų sprendimams, nuosprendžiams, nutartims ir nutarimams vykdyti išduodamas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas (CPK 587 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 646–649 straipsniai). Tačiau vykdomasis raštas išduodamas ne dėl visų teismo priimtų procesinių sprendimų, o tik dėl tokių, kuriems gali būti taikomi priverstinio vykdymo veiksmai. Priverstinai vykdytinų sprendimų rezultatas pasiekiamas tik tada, kai atsakovas atlieka veiksmus, kuriuos atlikti jį įpareigoja teismas rezoliucinėje sprendimo dalyje. Todėl šie sprendimai, kai atsakovas jų nevykdo gera valia, išieškotojui pateikus vykdomąjį dokumentą vykdomi antstolio, taikant priverstinio vykdymo priemones. Priverstinai vykdytini sprendimai yra, pavyzdžiui, sprendimai pagal ieškinius dėl priteisimo, dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus ir kt. Kiti teismo sprendimai teisinį efektą sukelia savaime, jiems nereikia taikyti priverstinių vykdymo priemonių, pavyzdžiui, teismo sprendimai dėl pripažinimo. Tokiu sprendimu pažeista subjektinė teisė apginama konstatuojant, kad ieškovas turi tam tikrą teisę. Taigi, priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra tik viena iš teismo sprendimų įgyvendinimo formų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-616-248/2015)

12Nagrinėjamu atveju vykdomasis raštas buvo išduotas dėl teismo 2014 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties 2 straipsnio 1.4.1. punkto vykdymo, kurie savo esme nereikalauja priverstinio vykdymo. Kaip matyti iš taikos sutarties punktų, kurių vykdymui išduotas vykdomasis raštas, jie nėra susiję nei skolos priteisimu, nei su įpareigojimu atlikti tam tikrus veiksmus. Taikos sutarties 1.4.1. p. buvo pakeistas pirminės sutarties 1.1. punktas, kuriuo reglamentuojamas sutarties dalykas – biokuro pirkimas 2013 – 2016 m. pagal pateiktą specifikaciją. Taip pat taikos sutartimi buvo pakeistas pirminės sutarties, kuri buvo ginčijama byloje, galiojimo terminas. Šios taikos sutarties nuostatos yra byloje ginčytos sutarties modifikavimas, todėl teisinį efektą įgyja savaime, jiems nereikia taikyti priverstinių vykdymo priemonių. Šios taikos sutarties punktų pagrindu šalys iš esmės tik pakeitė pirminės sutarties nuostatas, todėl teisines pasekmes šalims sukelia patys sutarties pakeitimai. Dėl šios priežasties vienai iš šalių manant, kad sutartis vykdoma netinkamai, ji turi teisę tiek sutarties, tiek įstatymų nustatyta tvarka ginti savo pažeistas teises.

13Esant nurodytų aplinkybių visetui konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė vykdomojo rašto išdavimą reglamentuojančias teisės normas ir nepagrįstai atsakovei UAB „Timbex“ išdavė vykdomąjį raštą, todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl vykdomojo rašto išdavimo naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, - atsakovės UAB „Timbex“ prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

14Nagrinėjamu atveju pastebėtina, kad atsakovė UAB „Tauragės šilumos tinklai“ teikė atskirąjį skundą ir dėl tos nutarties dalies, kuria buvo atsisakyta tenkinti jos prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, jog tais atvejais, kai skundžiamas procesinis sprendimas, kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 338 str.). Jei CPK 315 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodyti trūkumai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). CPK 334 straipsnyje numatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo dviem atvejais - kai tai numatyta kodekse, ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK 165 straipsnyje numatyta, kad tik dėl teismo nutarties sustabdyti bylą gali būti duodamas atskirasis skundas, tuo tarpu galimybė apskųsti nutartį, kuria atsisakyta stabdyti bylą, CPK nenumatyta. Be to, pažymėtina, kad tiek vykdomojo rašto išdavimas, tiek ir proceso atnaujinimo klausimai sprendžiami toje pačioje byloje, kurioje teismo procesiniai sprendimai yra įsiteisėję, todėl ydingas atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ prašymas stabdyti kitą bylą, kai abu klausimai sprendžiami toje pačioje byloje.

15Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas be teisinio pagrindo nurodė, kad visa jos 2015 m. gruodžio 18 d. priimta nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Kadangi atsakovė padavė atskirąjį skundą dėl nutarties dalies, kuri nėra apeliacijos objektas, todėl apeliacinis procesas dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutarties, kuria teiktas atskirasis skundas dėl civilinės bylos nestabdymo, nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

16Kadangi atsakovės UAB „Timbex“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos susijusios su ta dalimi, kuria tenkintas atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ atskirasis skundas, bylinėjimosi išlaidos atsakovei UAB „Timbex“ nepriteistinos.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

18Tauragės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį, kuria išduotas vykdomasis raštas, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, - atsakovės UAB „Timbex“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo atmesti.

19Apeliacinį procesą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutarties dalies, kuria atmestas atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“ prašymas dėl civilinės bylos stabdymo, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, Alvydas... 2. Tauragės rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 10 d. nutartimi... 3. Atsakovė UAB ,,Timbex‘‘ Tauragės rajono apylinkės teismui 2015 m. spalio... 4. Atsakovė UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 2015 m. gruodžio 8 d. teismui... 5. Tauragės rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 18 d. nutartimi tenkino... 6. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Tauragės šilumos tinklai“ prašo... 7. Atsakovė UAB „Timbex“ su atsakovės UAB „Tauragės šilumos tinklai“... 8. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 10. Nagrinėjamu klausimu kilo ginčas dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal teismo... 11. Pagal CPK normas vykdytinų dokumentų sąrašas pateiktas CPK 584 straipsnyje.... 12. Nagrinėjamu atveju vykdomasis raštas buvo išduotas dėl teismo 2014 m.... 13. Esant nurodytų aplinkybių visetui konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 14. Nagrinėjamu atveju pastebėtina, kad atsakovė UAB „Tauragės šilumos... 15. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 16. Kadangi atsakovės UAB „Timbex“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339... 18. Tauragės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. nutarties dalį,... 19. Apeliacinį procesą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio...