Byla e2S-452-265/2016
Dėl proceso atnaujinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „Tauragės šilumos tinklai“ atskirąjį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 6 d. nutarties civilinėje byloje, kurioje buvo sprendžiama dėl proceso atnaujinimo,

Nustatė

2pareiškėja prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje 2-41-377/2014 ir pripažinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį negaliojančia. Nurodo, kad sudaryta taikos sutartis iš esmės pažeidžia imperatyvų Energijos išteklių rinkos įstatymo 191 str. 1 d. reikalavimą, kuris nustato pareigą šilumos tiekėjams ir gamintojams teikti pirmenybę energijos išteklių biržai įsigyjant šilumos energijai gaminti naudojamo biokuro. Sutartimi pareiškėja įsipareigojo biokurą pirkti iš tiekėjos UAB "Timbex" iki 2016 m., nors jos siūloma biokuro kaina yra ženkliai didesnė, nei įsigyjant biokurą išteklių biržoje. Sudarant taikos sutartį imperatyvių Taisyklių reikalavimų pažeidimų nebuvo galimybės ištaisyti, kadangi pažeidimai buvo padaryti jau paskelbimo apie pirkimą stadijoje. Sudarius taikos sutartį kitiems tiekėjams neatsirado galimybė dalyvauti pirkime ir pateikti konkurencingą pasiūlymą. Teisės aktų normos, kurioms prieštarauja civilinėje byloje patvirtinta taikos sutartis, yra imperatyvios, jų tikslas - užtikrinti skaidrų šilumos energijos gamybai reikalingų išteklių įsigijimą mažiausiomis kainomis. Egzistuoja visi proceso atnaujinimo pagrindai, kadangi: imperatyvios teisės normos, kurios buvo pažeistos sudarant sutartį galiojo taikos sutarties patvirtinimo metu; faktiškai taikos sutarties pagrindus pareiškėja suprato tik VKEKK 2015-09-11 nutarimu dėl pažeidimo pareiškėjai skyrus sankciją.

3Tauragės rajono apylinkės teismas 2016 m. sausio 6 d. nutartimi atmetė pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjai paskirta sankcija negali būti vertinama kaip paaiškėjusi nauja aplinkybė ir būti pagrindas atnaujinti procesą. Lietuvos Respublikos Energijos išteklių rinkos įstatymas 191 straipsniu, nustatančiu privalomą įpareigojimą įsigyjant energijos išteklius teikti pirmenybę energijos išteklių biržai, papildytas 2013 m. liepos 2 d. (Įsigaliojo 2014-01-01). Dėl to, pirmosios instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo konstatuoti, kad UAB "Tauragės šilumos tinklai" apie šį reglamentavimą sužinojo tik 2015-09-16. Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjos veiklos specifiką, galėjo ir privalėjo apie šį reglamentavimą sužinoti gerokai anksčiau, t. y. iki sudarant taikos sutartį. Taip pat, teismo vertinimu, pareiškėja nepagrįstai nurodo, kad sutartimi pažeidžiami vartotojų interesai bei imperatyvūs įstatymo reikalavimai. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog vadovaujantis sutarties nuostatomis pareiškėja turi galimybę šalių susitarimu pakeisti tiek biokuro įsigijimo kainą bei kiekį, ir tokiu būdu užtikrinti mažiausią šilumos tiekimo kainą vartotojams bei vykdyti įstatymo reikalavimus. Dėl to teismas nepripažino, kad ši pareiškėjo nurodoma aplinkybė turi esminę reikšmę bylai.

4Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Tauragės šilumos tinklai“ prašė skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - atnaujinti procesą ir Tauragės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį pripažinti negaliojančia. Apeliantė nurodė, jog ji nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad praleido įstatyme numatytą trijų mėnesių terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Pasak apeliantės, jai nebuvo žinomi EIRĮ pakeitimai jų priėmimo momentu. Apie tai, jog taikos sutartis pažeidžia imperatyvias įstatymo normas, jai tapo žinoma po VKEKK nutarimo, kuriame buvo aiškiai nurodyta, jog pareiga pirkti nustatytą biokuro kiekį per biržą yra imperatyvi. Pasak apeliantės, kitoks aiškinimas būtų nelogiškas, kadangi sutinkant su teismo nuomone, esą taikos sutarties pasirašymo metu ji žinojo apie tai, jog teisės normos yra imperatyvios, tektų pripažinti, kad teismas patvirtino taikos sutartį, kuri akivaizdžiai prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Pasak apeliantės, nei teismas, nei taikos sutarties šalys tuo metu nežinojo apie ginčo teisės normų imperatyvumą, todėl taikos sutartis buvo patvirtinta, o vėliau šalių vykdoma. Taip pat apeliantė nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo, neįvertino socialinio poreikio, kuris suponuoja poreikį atnaujinti procesą ir pripažinti patvirtintą taikos sutartį negaliojančia. Pasak apeliantės, pripažinus, kad taikos sutartis turi būti vykdoma, ji pirktų biokurą brangiau nei biržoje. Dėl to ne tik būtų pažeidžiamos imperatyvios įstatymo normos, tačiau ir iš esmės pažeidžiami Tauragės rajono gyventojų interesai, nes jie mokėtų už šildymą brangiau. Apeliantė nurodo, jog pripažinus, kad taikos sutartis turi būti vykdoma, būtų sukurta paradoksali ir visus teisės principus paneigianti situacija, kai vieno teismo sprendimu (Vilniaus apygardos administracinio teismo), ji būtų baudžiama už tai, kad vykdo taikos sutartį, o kito teismo sprendimu (Tauragės rajono apylinkės teismo sprendimu išduoti vykdomąjį raštą, atsisakyti atnaujinti procesą ir pripažinti, kad Taikos sutartis gali būti vykdoma) - už tai, kad nevykdo taikos sutarties.

5Ieškovė Klaipėdos apygardos prokuratūra su pareiškėjos atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, jog prašymas atnaujinti procesą paduotas praleidus terminą. Taip pat nurodė, kad nei pareiškėjos, nei vartotojų teisės ir teisėti interesai nepažeidžiami, nes įstatymais yra užtikrintas kontrolės mechanizmas, pagal kurį yra apsaugomi vartotojų interesai.

6Atsakovė UAB „Timbex“ taip pat nesutiko su pareiškėjos atskiruoju skundu, todėl prašė pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareiškėja yra praleidusi terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir siekia dar kartą kvestionuoti aplinkybes, kurioms pati pritarė sudarydama taikos sutartį. Pasak atsakovės, pareiškėja nepagrįstai grindžia proceso atnaujinimą pasikeitusiu teisiniu reguliavimu. Atsakovės vertinimu, teisės aktuose, reglamentuojančiuose jų tarpusavio santykius, nėra numatyta galimybė nevykdyti pasirašytų sutarčių ar nuostatų, atleidžiančių nuo civilinės atsakomybės už iki pasikeitusio teisinio reguliavimo sudarytų sutarčių nevykdymą.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Apeliacinės instancijos teismo nuomone, vertinant pareiškėjos UAB „Tauragės šilumos tinklai“ atskirojo skundo pagrįstumą, susijusį su terminu pareiškimui dėl proceso atnaujinimo paduoti, būtina aiškiai nustatyti pagrindą, kuriuo prašoma atnaujinti procesą, nes proceso atnaujinimo pagrindas yra tiesiogiai susijęs su terminų skaičiavimo pradžia bei trukme. Kaip matyti iš pareiškėjos pareiškimo, prašymą atnaujinti procesą ji grindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuriame numatyta, jog procesas gali būti atnaujinamas, jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėja naujai paaiškėjusia aplinkybe nurodė faktą, jog apie tai, kad sudaryta taikos sutartis, kurią patvirtino teismas, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, suprato tik VKEKK 2015-09-11 nutarimu skyrus jai sankciją dėl pažeidimo. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad: tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BAB „Statūna“ v. UAB „Parama“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-57/2008; teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal pareiškėjo Č. G. prašymą atnaujinti procesą, bylos Nr. 3K-3-468/2014; kt.). Pažymėtina, jog nauja aplinkybė nėra ir negali būti teisinis reguliavimas. Naujai paaiškėjusios aplinkybės CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme yra faktinės gyvenimo aplinkybės, kurios egzistavo teismui priimant sprendimą, tačiau pareiškėjai priimant sprendimą nebuvo ir negalėjo būti žinomos. Tokios aplinkybės gali būti bet kokie gyvenimo faktai, kurie turi teisinę reikšmę, tačiau tokiomis aplinkybėmis negali būti netinkamas teisės normos turinio supratimas arba jos pritaikymas pagal kitokias faktines aplinkybes, nei tai numato taikytina teisės norma. Pažymėtina, jog teisės normų netinkamas taikymas teismui priimant procesinį sprendimą yra teisės normos taikymo klaida, kuri suponuoja savarankišką proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Pažymėtina, jog šis pagrindas suponuoja kitokio pobūdžio terminą, sąlygas bei pagrindus prašymui dėl proceso atnaujinimo pareikšti. Pareiškėja CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu atnaujinti proceso nereiškė, neįrodinėjo su tuo susijusių aplinkybių, nepagrindė termino praleidimo priežasčių, nes pagal CPK 369 straipsnio 2 dalį prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieni metai, kai prašymas atnaujinti procesą teikiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu. Esant nurodytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo analizuoti su šiuo pagrindu susijusių aplinkybių. Pripažinus faktą, kad netinkamas teisės normos taikymas negali būti pagrindu atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusios aplinkybės, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą pareiškėjos prašomu pagrindu.

10Svarbu pažymėti, kad pareiškėja pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo neteisėtumą grindė viešo intereso bei ypatingo socialinio poreikio pagrindu. Atkreiptinas dėmesys, jog CPK 366 straipsnio 1 dalyje numatytas proceso atnaujinimo pagrindų sąrašas yra baigtinis, todėl pareiškėjos nurodomi proceso atnaujinimo pagrindai, nepatenkantys į CPK 366 straipsnio 1 dalies sąrašą, neturi teisinės reikšmės ir jų pagrindu procesas negali būti atnaujintas. Taip pat nesusiję su nagrinėjama byla pareiškėjos atskirojo skundo argumentai dėl biokuro pirkimo ir patvirtintos taikos sutarties vykdymo. Pažymėtina, jog patvirtintos taikos sutarties vykdymo klausimai buvo išspręsti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-406-265/2016, todėl sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą jie neturi teisinės reikšmės.

11Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, priešingai, nei ieškinio pareiškimo atveju, pateikus prašymą dėl proceso atnaujinimo yra būtina nurodyti proceso atnaujinimo pagrindą, t. y. teisės normą, kurios pagrindu grindžiamas proceso atnaujinimo pagrindas. Tokią išvadą teismui leidžia daryti CPK 369 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai, kurie imperatyviai įpareigoja prašyme atnaujinti procesą nurodyti proceso atnaujinimo pagrindą ir jį atitinkančius motyvus. Konkretaus proceso atnaujinimo pagrindo nurodymas suponuoja skirtingas įrodinėtinas aplinkybes, termino trukmę. Be to, tikslus pareiškėjos nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas vertintinas bylos aplinkybių kontekste, taip ne tik apibrėžiant proceso atnaujinimo nagrinėjimo ribas, bet ir siekiant išsiaiškinti, ar nurodytos aplinkybės leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo sprendimų (nutarčių) teisėtumu ir pagrįstumu.

12Nagrinėjamu atveju pareiškėjos prašyme atnaujinti procesą nurodytas pagrindas neatitinka aplinkybių, su kuriomis ji sieja proceso atnaujinimą, todėl pirmosios instancijos, nors ir ne tų argumentų pagrindu, tačiau pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjos nurodytu pagrindu atnaujinti proceso nėra teisinio pagrindo.

13Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

14CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Įvertinus faktą, kad pareiškėjos atskirasis skundas atmestinas, iš jos priteistinos atsakovės UAB „Timbex“ 1 222,17 Eur turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimu.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

16Tauragės rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Priteisti iš UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 1 222,17 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės UAB „Timbex“ naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai