Byla 2S-629-425/2013

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. ir trečiojo asmens VĮ Valstybės turto fondo atskiruosius skundus dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2445-488/2013 pagal pareiškėjo A. K. prašymą civilinėje byloje dėl UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidavimo pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus ieškinį atsakovui UAB „Aukštaitijos transportas“, tretiesiems asmenims VĮ Valstybės turto fondas ir Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl likvidatoriaus pakeitimo, ir

Nustatė

3Pareiškėjas A. K. prašė jį atšaukti iš UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriaus pareigų ir UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriumi skirti Valstybės įmonę Valstybės turto fondą. Pareiškime nurodoma, kad UAB „Aukštaitijos transporto“ likvidatoriumi A. K. buvo paskirtas prieš jo valią, be jo sutikimo. Jis pripažįsta, kad iki 2002-06-19 dirbo VĮ Turto fondo vyr. specialistu, tačiau VĮ Valstybės turto fondas jokių pavedimų atstovauti minėtoje bendrovėje nedavė, likvidatoriaus funkcijų atlikimas į jo pareigas neįėjo, todėl jokių likvidatoriaus pareigų nevykdė, jam nebuvo perduota UAB „Aukštaitijos transportas“ dokumentacija. Nurodė, kad aplinkybė, kad jis yra paskirtas likvidatoriumi jam tapo žinoma gavus 2012-09-07 VĮ Registrų centro pranešimą ir 2013-02-01 raštą.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 10 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė, priteisė iš A. K. 38 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nurodė, kad Panevėžio apylinkės teismas 2001m. kovo 29 d. papildomu sprendimu A. K. UAB „Aukštaitijos transporto“ likvidatoriumi skyrė kaip VĮ Valstybės turto fondas, esančios UAB „Aukštaitijos transportas“ akcininke, atstovą Panevėžyje. A. K. nuo 1998-11-17 iki 2002-06-19 dirbo VĮ Turto fondas. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad minėtu papildomu sprendimu UAB“ Aukštaitijos transportas“ likvidatoriumi per savo atstovą Panevėžyje A. K. buvo paskirta VĮ Valstybės turto fondas“, kaip institucija, valstybės vardu valdanti valstybei priklausančią valstybės turto dalį – 2451 UAB „Aukštaitijos transportas“ akciją. Atleidus A. K. iš darbo VĮ Valstybės turto fonde jo, kaip UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriaus, įgaliojimai nutrūko, todėl jo vietoje likvidatoriumi turėjo būti paskirtas kitas VĮ Valstybės turto fondo atstovas. Teismas konstatavo, jog prašymo padavimo metu pareiškėjas VĮ Valstybės turto fondui vykdant UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidavimą nebeatstovavo ir nuo 2002-06-19 nebuvo už tai atsakingas, o pareikštas reikalavimas negali jam sukurti jokių teisinių pasekmių. Pirmosios instancijos teismas civilinę bylą nutraukė kaip nenagrinėtiną teisme.

5Pareiškėjas A. K. atskiruoju skundu prašė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo priimtą nutartį civilinėje byloje Nr.2-2445-488/2013 ir išspręsti klausimą iš esmės arba panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas pažymėjo, kad nepaisant to, jog pirmosios instancijos teismas nurodė, kad A. K. nebeatstovauja VĮ Valstybės turto fondui vykdant UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidavimą, tačiau valstybinės institucijos A. K. vis dar laiko bendrovės likvidatoriumi: antstolis siunčia raginimus sumokėti pinigines lėšas, o VĮ Registrų centro Panevėžio filialas atsisako pareiškėją išregistruoti kaip likvidatorių nesant teismo sprendimo. Pirmosios instancijos teismas neįvertino Panevėžio apygardos teismo 2013-04-11 nutartyje civilinėje byloje Nr.2S-300-278/2013 nurodytų motyvų, jog UAB “Aukštaitijos transportas" taikytas likvidavimas už Įstatymų nustatytus teisės pažeidimus ir likvidatoriumi pareiškėjas paskirtas teismo, todėl pagristai dėl likvidatoriaus pakeitimo A. K. kreipėsi į likvidatoriumi jį paskyrusį teismą. Be to, pagal LR CPK 294 straipsnio 1 dalyje nustatytą imperatyvą, kai byla nutraukiama dėl to, kad ji nenagrinėtina teisine, teismas privalo nurodyti, į kurią instituciją pareiškėjas turi kreiptis tačiau pirmosios instancijos teismas to nepadarė. Teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, neanalizavo ir nevertino pareiškime nurodytų faktinių aplinkybių, kad pareiškėjas likvidatoriumi paskirtas be jo sutikimo, neturint reikiamos kvalifikacijos, nesilaikant CK 2.108 str. numatytos tvarkos ir reikalavimų. Teismo nutartyje neįvertintas ir pareiškėjo prašymas pakeisti jį kitu asmeniu, kaip netinkamai paskirtą ir nesutinkantį būti likvidatoriumi, t. y. paties likvidatoriaus atsisakymas vykdyti savo pareigas ir jo pakeitimas, o ne priverstinis likvidatoriaus atšaukimas. Apeliantas pažymėjo, jog skiriant jį likvidatoriumi prieš jo valią, buvo pažeista konstitucinė pareiškėjo teisė laisvai pasirinkti darbą. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013-06-10 nutartimi užkirto tolesnį kelią teismine tvarka pareiškėjui apginti savo pažeistas teises ir išvengti valstybinių institucijų nepagrįstai sukurtų teisinių pasekmių. Teismas privalėjo dėti visas pastangas, jog būtų pilnai atskleista bylos esmė ir priimtas sprendimas, kuris iš esmės išspręstų ginčą.

6Pareiškėjas A. K. atsiliepimu į VĮ Valstybės turto fonas atskirąjį skundą prašė tenkinti VĮ „Turto fondas" atskirojo skundo prašymą panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, patenkinant A. K. prašymą atšaukti jį iš UAB „Aukštaitijos transportas" likvidatoriaus pareigų, tuo pačiu priimant sprendimą dėl naujo UAB „Aukštaitijos transportas" likvidatoriaus paskyrimo, netenkinti VĮ „Turto fondas" atskirajame skunde nurodytos alternatyvos - teismui atmesti pareiškėjo prašymą. Jokių teisinių pagrindų būti pareiškėjui UAB „Aukštaitijos transportas" likvidatoriumi ieškovas teismui nenurodė, teismas šių pagrindų netyrė ir 2001-03-29 sprendime nenurodė, nes tokių pagrindų niekada nebuvo. VĮ „Turto fondas" kaip tuometinis pareiškėjo darbdavys, susipažinęs su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2001-03-29 priimtu sprendimu, turėjo pareigą ir privalėjo jį ginčyti, nes šiuo sprendimu teismas paskyrė juridinio asmens darbuotoją, kaip šio juridinio asmens atstovą Panevėžyje, vykdyti UAB „Aukštaitijos transportas" likvidatoriaus pareigas, nors tokių funkcijų jis kaip darbuotojas, pagal darbdavio sudarytas pareigybines instrukcijas vykdyti negalėjo. Pareiškėjas nurodė prieštaraujantis VĮ Turto fondas prašymui atmesti A. K. prašymą, kadangi susidariusi situacija reikalauja likvidatoriaus pakeitimo klausimo išsprendimo iš esmės. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-06-10 nutarties pagrindu negali išregistruoti pareiškėjo Juridinių asmenų registre kaip įmonės UAB"Aukštaitijos transportas" likvidatoriaus, neįregistruodami kito likvidatoriaus, ir tik teismas gali išspręsti susidariusią situaciją.

7Tretysis asmuo VĮ Valstybės turto fondas atskiruoju skundu prašė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-06-10 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: atmetant arba patenkinant A. K. prašymą atšaukti jį iš UAB „Aukštaitijos transportas" likvidatoriaus pareigų bei priimant sprendimą dėl naujo UAB „Aukštaitijos transportas" likvidatoriaus paskyrimo. Tretysis asmuo pažymėjo, jog A. K. dirbant VĮ Valstybės turto fonde, Valstybės turto fondas A. K. nėra davęs jokių pavedimų ar įgaliojimų, susijusių su UAB „Aukštaitijos transportas" likvidatoriaus funkcijų vykdymu, jo pareigybės aprašyme nebuvo nustatytos funkcijos, susijusios su įmonių likvidavimu. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2001 m. kovo 29 d. papildomu sprendimu UAB „Aukštaitijos transportas" likvidatoriumi buvo paskirtas ne A. K., bet Valstybės turto fondas. Tuo metu galiojantys įstatymai Valstybės turto fondui nesuteikė teisės vykdyti juridinio asmens likvidatoriaus funkcijų. Tik po LR Vyriausybės 2005 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl įgaliojimų suteikimo" priėmimo Valstybės turto fondas įgijo teisę vykdyti juridinio asmens likvidatoriaus funkcijas. Be to, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2001 m. kovo 29 d. papildomo sprendimo rezoliucinėje dalyje yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad teismas nusprendė „ UAB „Aukštaitijos transportas likvidatoriumi paskirti A. K.“, o ne VĮ Valstybės turto fondą, viešajame registre bendrovės likvidatoriumi taip pat nurodytas A. K. kaip fizinis asmuo. Neaišku kokiais argumentais vadovaudamasis, Panevėžio miesto apylinkės teismas konstatavo, kad A. K., kaip įgalioto UAB „Aukštaitijos transportas" likvidatoriaus, funkcijos buvo susijusios su jo darbinių funkcijų Valstybės turto fonde atlikimu. Teismas nepagrįstai nurodė, jog pasibaigus A. K. darbo santykiams, nutrūko jo kaip likvidatoriaus įgaliojimai. Atsižvelgiant į tai, kad likvidatoriumi A. K. buvo paskirtas teismo sprendimu, pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 11 str. 2 dalies nuostatą, atšaukti jį iš likvidatoriaus pareigų ar pakeisti kitu galėjo (ir gali) tik teismas. Tokio sprendimo nesant, nėra teisinio pagrindo išvadai, kad jo, kaip likvidatoriaus įgaliojimai pasibaigė. Apeliantas pažymėjo, kad pareiškėjas nereiškė reikalavimo pripažinti, kad jis 2001 m. kovo 29 d. teismo sprendimu nebuvo paskirtas likvidatoriumi ir (ar) kad jo, kaip UAB "Aukštaitijos transportas" likvidatoriaus įgaliojimai pasibaigė nutraukus darbo sutartį su Valstybės turto fondu, todėl teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, peržengė byloje pareikštus reikalavimus. Apylinkės teismo išvada, jog UAB „Aukštaitijos transportas" likvidatoriumi buvo paskirtas Valstybės turto fondas, kad Valstybės turto fondas yra atsakingas už minėtos bendrovės likvidavimą nuo 2002-06-19, yra vertintina kaip 2001 metais išnagrinėtos civilinės bylos aplinkybių pakartotinis nagrinėjimas ir vertinimas bei galiojančio teismo sprendimo revizavimas ir pakeitimas. Apeliantas taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vadovavosi teismų praktika, kadangi bylų faktinės aplinkybės skiriasi.

8Tretysis asmuo VĮ Valstybės turto fondas atsiliepimu į A. K. atskirąjį skundą prašė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2445-488/2013, ir išspręsti klausimą iš esmes atmetant arba patenkinant A. K. prašymą atšaukti jį iš UAB „Aukštaitijos transportas" likvidatoriaus pareigų bei priimant sprendimą dėl naujo UAB Aukštaitijos transportas" likvidatoriaus paskyrimo. Tretysis asmuo nurodė iš dalies sutinkantis su pareiškėjo atskirajame skunde nurodytais argumentais. Pareiškėjas pagrįstai nurodė, kad skundžiamos teismo nutarties motyvas, jog A. K. reikalavimas dėl UAB „Aukštaitijos transportas'' likvidatoriaus pakeitimo (atšaukimo) negali sukurti jam jokių teisinių pasekmių, yra visiškai nepagrįstas. Kadangi A. K. likvidatoriumi paskirtas teismo sprendimu, jį iš likvidatoriaus pareigų atšaukti ar paskirti kitą likvidatorių gali tik teismas. Apylinkės teismas privalėjo pilnai atskleisti bylos esmę ir priimti sprendimą, kuris iš esmes išspręstų kilusį ginčą, bet ne nutraukti bylą kaip nenagrinėtiną teisme. Tačiau tretysis asmuo nesutiko, jog šioje civilinėje byloje kilęs ginčas negali būti kildinamas iš darbo teisinių santykių, nes A. K. UAB „Aukštaitijos transportas" likvidatoriumi buvo paskirtas ne Valstybės turto fondo, o teismo sprendimu, kaip fizinis asmuo, o ne Valstybės turto fondo atstovas.

9Ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius atsiliepimais į VĮ Valstybės turto fondo ir A. K. atskiruosius skundus prašė atskiruosius skundus atmesti ir palikti galioti 2013-06-10 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartį. VĮ VSDFV Panevėžio skyrius pažymėjo, kad 2001-03-29 teismo sprendimas dėl VĮ Turto fondas atstovo Panevėžyje A. K. paskyrimo LUAB „Aukštaitijos transportas" likvidatoriumi yra įsiteisėjęs ir negali būti kvestionuojamas. VĮ Turto fondas apie A. K. paskyrimą LUAB UAB „Aukštaitijos transportas'' likvidatoriumi žinojo. Teismas teisingai konstatavo, kad nutrūkus darbo santykiams su apeliantu, už LUAB „Aukštaitijos transportas" likvidavimą yra atsakingas VĮ Turto fondas. Apeliantų pateikti argumentai dėl paskyrimo likvidatoriumi nėra šios civilinės bylos nagrinėjimo dalyku. VĮ Turto fondas turi ne tik teisė, bet ir pareigą siūlyti paskirti naują likvidatorių. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino 2001-03-29 priimtą Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą, o VĮ Turto fondas atskirajame skunde pateikti argumentai, kad jis 2001-03-29 nagrinėjant civilinę bylą posėdyje nedalyvavo, likvidatoriaus kandidatūros nesiūlė ir jam nėra žinomi likvidatoriaus siūlymo aplinkybės, vertintini kritiškai.

10Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (Civilinio proceso kodekso 337str. 1 d. 3 p.).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12Nagrinėjamos bylos medžiaga nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2001-01-04 sprendimu VSDFV Panevėžio skyriaus ieškinį tenkino ir nusprendė likviduoti UAB „Aukštaitijos transportas“ už įstatymų pažeidimus, likvidatoriumi paskyrė bendrovės akcininką S. M. (civ. b. 2-240-02/2001, b. l. 32-33). 2001-01-31 paskirtasis likvidatorius S. M. mirė (civ. b. 2-240-02/2001, b. l. 39), todėl ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius kreipėsi į teismą su prašymu priimti papildomą sprendimą ir paskirti naują UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatorių (civ. b. 2-240-02/2001, b. l. 34-35). 2001-03-29 teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pasiūlė likvidatoriumi paskirti VĮ Valstybės turto fondo atstovą A. K. (civ. b. 2-240-02/2001, b. l. 45), todėl Panevėžio miesto apylinkės teismas 2001-03-29 papildomu sprendimu UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriumi paskyrė pareiškėją A. K. (civ. b. 2-240-02/2001, b. l. 46).

13Juridinių asmenų dalyviams, teismui ar juridinių asmenų registro tvarkytojui priėmus sprendimą likviduoti juridinį asmenį, kartu turi būti paskirtas likvidatorius (CK 2.108 str. 1 d.). Paskirtasis likvidatorius perima juridinio asmens valdymo organų įgaliojimus ir kompetenciją, jis privalo vykdyti CK ir LR Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų LR įstatymų nustatytas pareigas. CK 2.108 – 2.109 str. numato juridinio asmens likvidatoriaus paskyrimo ir atšaukimo tvarką. Nepaisant to, kad įstatymas tiesiogiai nenumato paskirto likvidatoriaus atšaukimo jam pačiam to pageidaujant, tačiau atsižvelgiant į bendruosius teisės principus bei į asmens teisę laisvai pasirinkti darbą, darytina išvada, kad asmuo tokią teisę turi.

14Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog 2001-03-29 papildomu sprendimu UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriumi per savo atstovą Panevėžyje A. K. buvo paskirta VĮ Valstybės turto fondas“ kaip institucija, o A. K. išėjus iš darbo VĮ Valstybės turto fonde, jo kaip likvidatoriaus įgaliojimai nutrūko. Toks teismo teiginys nepagrįstas ir prieštarauja faktinei situacijai bei įstatyminiam reglamentavimui. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2001-03-29 papildomo sprendimo rezoliucinėje dalyje A. K. paskyrimas į likvidatoriaus pareigas ir likvidatoriaus įgaliojimų turėjimas nebuvo susietas su jo užimamomis pareigomis VĮ Valstybės turto fonde. Nepaisant to, kad sprendimo aprašomojoje dalyje teismas nurodė, jog A. K. yra VĮ Valstybės turto fondo atstovas, tačiau motyvuojamojoje ir rezoliucinėje dalyse A. K. kaip VĮ Valstybės turto fondo atstovo statusas nepaminėtas, nenurodyta, jog A. K. skyrimo likvidatoriumi pagrindas yra būtent jo einamos pareigos VĮ Valstybės turto fonde. Be to, VĮ Valstybės turto fondas nurodė, kad A. K. VĮ Valstybės turto fondas nėra davęs jokių pavedimų ar įgaliojimų, susijusių su UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriaus pareigų vykdymu, o pareigybių, pagal kurias dirbo A. K., aprašymuose nebuvo funkcijos, susijusiosios su įmonių likvidavimu (b. l. 65-66). VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriumi nurodytas A. K. (b. l. 6-7) ir VĮ Registrų centras pagrįstai atsisako išregistruoti pareiškėją kaip UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatorių be teismo sprendimo (b. l. 4), kadangi teismui paskyrus likvidatorių, jį pakeisti teisę turi teismas, o ne paskirtasis likvidatorius. Pažymėtina, jog likvidatoriaus įgaliojimai atsiranda juridinių asmenų dalyvių, teismo ar juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimo, o ne darbo santykių pagrindu, todėl darbo santykiams nutrūkus, tai nėra aplinkybė, kuri savaime lemia likvidatoriaus įgaliojimų pabaigą.

15Skundžiamoje nutartyje nurodoma, kad teismo sprendimas jokių teisinių pasekmių pareiškėjui nesukels, todėl civilinė byla nutrauktina. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo faktų įvertinimu. Jau minėta, kad likvidatorius privalo vykdyti jam įstatymo numatytas pareigas, už kurių nevykdymą gali būti taikoma atsakomybė. Be teismo sprendimo pats likvidatorius pasitraukti neturi teisės, o jo likvidatoriaus įgaliojimai dėl darbo sutarties su VĮ Valstybės turto fondu pabaigos nenutrūko, nes niekada ir nebuvo susieti. Kadangi atsisakyti likvidatoriaus pozicijos A. K. galėjo tik teismo tvarka, jis pagrįstai kreipėsi į teismą, prašydamas atšaukti jį iš UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriaus pareigų. Įvertinus šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė ir aiškino procesinės ir materialinės teisės normas ir priėmė neteisėtą procesinį sprendimą civilinę bylą nutraukti, todėl skundžiama 2013-06-10 nutartis naikinama, o byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

17Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai