Byla 2S-300-278/2013
Dėl likvidatoriaus pakeitimo (atšaukimo)

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2445-488/2013 pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - VSDFV) Panevėžio skyriui, likviduojamai uždarajai akcinei bendrovei (toliau - UAB) „Aukštaitijos transportas“, Valstybės įmonei (toliau - VĮ) „Turto fondas“ dėl likvidatoriaus pakeitimo (atšaukimo) ir,

Nustatė

2pareiškėjas A. K. nurodė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2001-03-29 papildomu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-240-02/2001, be jo sutikimo, buvo paskirtas UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriumi ir apie tai jis sužinojo tik 2012-09-07, gavęs VĮ Registrų centras pranešimą. Prašė teismo atšaukti jį iš UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriaus pareigų arba pakeisti likvidatorių, paskiriant juo VĮ „Turto fondas“.

3Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi įpareigojo pareiškėją pašalinti pareiškimo trūkumus. Nurodė, kad pagal CK 2.109 straipsnio 2 dalies nuostatas, teisę pakeisti likvidatorių turi juridinio asmens dalyviai, kreditorius ar juridinio asmens darbuotojai, o pareiškėjas nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad atitinka minėtas straipsnio sąlygas.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas A. K. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškimą priimti arba perduoti priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad nutartis užkerta kelią ginčyti neteisėtą ir nepagrįstą jo paskyrimą likvidatoriumi. Teigia, jog nebuvo įvertinta, kad jis yra paskirtas likvidatoriumi prieš jo valią, pažeidžiant jo konstitucinę teisę laisvai pasirinkti darbą. Be to, mano, kad teismas neįvertino, jog pareiškimu prašoma pakeisti likvidatorių, jo paties prašymu.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str., 338 str.).

7Procesinių dokumentų atitikimo įstatymų reikalavimams normų paskirtis – užtikrinti, kad juose pateikiama informacija būtų aiški, išsami, prieinama ir suprantama dokumentą teikiantiems, byloje dalyvausiantiems asmenims ir teismui. Ieškinio (pareiškimo) trūkumų šalinimas skirtas tiems atvejams, kai ieškinyje (pareiškime) pateikiama informacija (dalykas, pagrindas ir kitos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 111, 135 straipsniuose nurodytos aplinkybės) neatitinka minėtų reikalavimų. Numatydamas procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą, įstatymų leidėjas įtvirtino sąlygas įgyvendinti civilinio proceso tikslą ginti asmenų, kurių teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus ir sudarė galimybes įgyvendinti proceso koncentruotumo principą. Sprendžiant ieškinio ar pareiškimo priėmimo klausimą teismas negali vertinti įrodymų ir dėl jų pasisakyti, o tik manydamas, jog bylos nagrinėjimui jie yra būtini, jų pateikimą numato įstatymai, nustato terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti. Pareiškėjas A. K. nurodė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2001-03-29 papildomas sprendimas paskirti jį UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidatoriumi yra neteisėtas, pažeidžia jo konstitucinę teisę laisvai pasirinkti darbą. Civilinio kodekso (toliau - CK), galiojusio Panevėžio miesto apylinkės teismo 2001-03-29 papildomo sprendimo priėmimo metu (redakcija, galiojusi nuo 2000-12-29) 37 straipsnis reglamentavo juridinio asmens pasibaigimą bei nustatė, kad Juridinio asmens likvidavimo ir reorganizavimo pagrindus ir tvarką nustato jų įstatai (nuostatai) bei Lietuvos Respublikos įstatymai. LR akcinių bendrovių įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2000-04-05) 11 -12 straipsnio bei LR Įmonių bankroto įstatymo (2000-03-30 redakcija) 15 straipsnio 8 dalies nuostatos nustatė bendrovės likvidavimo pagrindus, likvidatoriaus skyrimo, atšaukimo, pavadavimo tvarką, tačiau likvidatoriaus atsistatydinimo klausimo išsprendimo tvarkos nereglamentavo, o įmonės įstatai byloje nėra pateikti. Iš civilinės bylos Nr. 2-240-02/2001 matyti, kad UAB „Aukštaitijos transportas“ taikytas likvidavimas už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus ir likvidatoriumi pareiškėjas paskirtas teismo, todėl pagrįstai dėl likvidatoriaus pakeitimo A. K. kreipėsi į likvidatoriumi jį paskyrusį teismą (civ. byla Nr. 2-240-02/2001, b. l. 32-33). LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens likvidavimo ar reorganizavimo procedūros, pradėtos iki Civilinio kodekso įsigaliojimo, baigiamos pagal galiojusius įstatymus. Kadangi 2001-07-01 įsigaliojus naujam Civiliniam kodeksui UAB „Aukštaitijos transportas“ likvidavimo procedūra nebuvo baigta, todėl priimant pareiškimą turi būti taikomi įstatymai, galioję iki naujo Civilinio kodekso įsigaliojimo, o įstatymams klausimo nereglamentavus, naujo Civilinio kodekso ar kitų įstatymų nuostatos. CK 2.109 straipsnio 2 dalis reglamentuoja juridinio asmens likvidatoriaus atšaukimą, tačiau pareiškėjo A. K. pateiktas pareiškimas yra dėl likvidatoriaus pakeitimo, nurodant jog likvidatoriumi jis yra paskirtas prieš jo valią. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog teismas nepagrįstai taikė pareiškimo trūkumų šalinimo institutą, vadovaudamasis CK 2.109 straipsnio 2 dalies nuostatomis (CK 1.7 str.). Kadangi pareiškime aiškiai yra nurodytas dalykas ir pagrindas, todėl nustatyti terminą trūkumams šalinti teismui nebuvo pakankamo pagrindo.

8Dėl paminėtų motyvų, nutartis naikintina ir pareiškimo priėmimo klausimas grąžintinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

10Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir A. K. pareiškimo dėl likvidatoriaus pakeitimo (atšaukimo) priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai