Byla 2-958/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rimvydo Norkaus ir Dalios Vasarienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal restruktūrizavimo administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutarties, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Vildoma“ 210 875,92 Lt finansinis reikalavimas, uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ restruktūrizavimo byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ generalinio direktoriaus R. M. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Urbico“, trečiasis asmuo Lietuvos ir Latvijos uždaroji akcinės bendrovė „Vildoma“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi UAB „Urbico“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas UAB „Verslo konsultantai“. 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi patvirtintas kreditorių sąrašas. UAB „Urbico“ administratorius 2010 m. gegužės 28 d. pateikė teismui prašymą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, kuriame prašė netvirtinti UAB „Vildoma“ 210 875,92 Lt reikalavimo, kadangi UAB „Vildoma“ praleido ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl delspinigių pareikšti. Šį reikalavimą pateikė 2010 m. kovo 1 d., nors pati skola buvo sumokėta 2009 metų birželio mėnesį.

6UAB „Vildoma“ teigia, kad administratorius nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo dėstomas aplinkybes. Nepripažįsta, kad 2009 metų birželio mėnesį UAB „Urbico“ apmokėjo visą skolą. UAB „Urbico“ dar atliko mokėjimus: 2009 m. rugsėjo 23 d.– 59 364,49 Lt, 2009 m. lapkričio 18 d. – 50 000 Lt ir 2009 m. lapkričio 23 d. – 150 000 Lt. UAB „Urbico“ delspinigių sąskaitų UAB „Vildoma“ negrąžino ir neinformavo UAB „Vildoma“, jog jų nepriima, tuo patvirtindamas, kad prievolę pripažįsta. Jei kreditoriniam reikalavimui galėtų būtų taikomas ieškinio senaties terminas, tai jis buvo nutrauktas skolininkui pripažinus prievolę, kaip numatyta CK 1.130 straipsnio 2 dalyje. Sąskaitas delspinigiams UAB „Vildoma“ išrašė remdamasis 2008 metų rugpjūčio 26 d. tarp šalių sudarytos sutarties Nr.T-08/66 8.3 punktu, pateikdamas detalų jų apskaičiavimą. UAB „Vildoma“ pirmiau minėtas sąskaitas yra įtraukusi į savo buhalterinę apskaitą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 2 d. nutartimi patvirtino UAB „Vildoma“ 210 875,92 Lt finansinį reikalavimą, spręsdamas, kad UAB „Vildoma“ nepraleido ieškinio senaties termino. Nurodė, jog nagrinėjamu atveju ieškinio senaties termino eigos pradžia yra 2009 m lapkričio 23 d., t. y. vėliausia UAB „Urbico“ atsiskaitymo su UAB „Vildoma“ data, kadangi kreditorius nuo šios datos galėjo objektyviai spręsti apie teisės pažeidimo momentą. Pažymėjo, jog šalys 2008 m. rugpjūčio 26 d. sutartimi susitarė dėl atsiskaitymo būdo ir tvarkos. Šios sutarties 8.3 p. šalys sulygo, kad pirkėjas (UAB „Urbico“) nesumokėjęs iki nustatyto termino, įsipareigoja tiekėjui (UAB „Vildoma“) mokėti už pradelstą laiką 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Urbico“ turėjo finansinių sunkumų ir vėlavo atsiskaityti su UAB „Vildoma“. Nustačius, kad UAB „Urbico“ netinkamai vykdė savo prievoles pagal minėtą sutartį, teismas UAB „Vildoma“ 210 875,92 Lt dydžio finansinį reikalavimą patvirtintino.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Apeliantas, restruktūrizavimo administratorius UAB „Verslo konsultantai“, atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti tvirtinti UAB „Vildoma“ finansinį reikalavimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Vilniaus apygardos teismas, nepagrįstai teigė, jog byloje yra duomenys apie tai, kad UAB „Urbico“ mokėjimus atliko 2009 m. rugsėjo 23 d., 2009 m. lapkričio 18 d. ir 2009 m. lapkričio 23 d. . Teismas, darydamas tokią išvadą, vadovavosi vieninteliu įrodymu – UAB „Vildoma“ pateikta periodine pirkėjų suvestine. Minėta suvestinė sudaryta buhalterinės apskaitos programos pagalba, todėl šiuo dokumentu negalima vadovautis kaip įrodymu, nes jis nėra tinkamai patvirtintas. Mokėjimų faktą pagrindžia mokėjimo pavedimų išrašai, patvirtinti banko antspaudu ir parašu, tačiau tokie įrodymai nebuvo pateikti. Todėl UAB „Vildoma“ melagingai teigia, kad UAB „Urbico“ atliko mokėjimus 2009 m. rugsėjo 23 d., 2009 m. lapkričio 18 d. ir 2009 m. lapkričio 23 d. , iš viso sumokėdamas 259 364,49 Lt.

102. Kadangi RUAB „Urbico“ ir UAB „Vildoma“ 2009 m. balandžio 24 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią buvo perleista 259 364,49 Lt reikalavimo teisė iš UAB „Lemminkainen Lietuva“, ir dėl šios sumos apmokėjimo UAB „Vildoma“ tarėsi su UAB „Lemminkainen Lietuva“, UAB „Vildoma“ neturėjo teisės skaičiuoti nuo šios sumos delspinigių bei jų reikalauti iš RUAB „Urbico“.

113. RUAB „Urbico“ 2 126 151 Lt suma sumokėta buvo 2009 m. birželio mėnesį, o vėlesni mokėjimai, kuriuos, kaip tvirtinta UAB „Vildoma“, atliko UAB „Urbico“, buhalterijoje neatsispindi.

124. Teismas nepagrįstai teisės pažeidimo momentą nustatė 2009 m. lapkričio 23 d. UAB „Vildoma“ praleido ieškinio senaties terminą, todėl kreditorinis reikalavimas neturėjo būti patvirtintas.

135. Tuo atveju, jei teismas pripažintų, jog teisės pažeidimo momentas yra teisingai nustatytas, delspinigiai yra žymiai mažesni. Delspinigiai turėjo būti paskaičiuoti tik nuo vėliausiai atliktų mokėjimų, 2009 m. rugsėjo 23 d., 2009 m. lapkričio 18 d. ir 2009 m. lapkričio 23 d., t. y. nuo 259 364,19 Lt sumos, o ne nuo 2 385 515,53 Lt skolos. Kadangi 2 126 151 Lt sumą UAB „Urbico“ sumokėjo 2009 m. birželio mėnesį, o UAB „Vildoma“ per 6 mėnesius nesikreipė į teismą dėl delspinigių paskaičiuotų nuo minėtos sumos priteisimo, šis reikalavimo dydis negalėjo būti patvirtintas. UAB „Vildoma“ turėjo teisę reikalauti ne daugiau kaip 23 731,85 Lt dydžio delspinigių, įvertinus aplinkybę, jog mokėjimus atliko ne RUAB „Urbico“, o kita įmonė pagal 2009-04-24 dalies būsimo reikalavimo į skolą perleidimo sutartį Nr. PSL-09/18-1.

146. UAB „Vildoma“ pateikė kreditorinį reikalavimą dėl delspinigių, kurie yra aiškiai per dideli. Net jei teismas pripažintų, jog UAB „Vildoma“ reikalavimas dėl delspinigių yra pagrįstas, ši suma mažintina, kadangi prievolė pagal 2008-08-26 sutartį buvo tinkamai įvykdyta. Tai pripažino ir UAB „Vildoma“ teikdama reikalavimą tik dėl delspinigių. Neproporcinga patvirtinti įmonei didesnį nei 200 000 Lt kreditorinį reikalavimą, kai jau sumokėta visa skola. Neaišku, kaip vėlavimas atsiskaityti galėjo lempti tokius didelius nuostolius, todėl delspinigiai mažinti, kaip aiškiai per dideli.

15Kreditorius UAB „Vildoma“ prašo Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo:

161.Administratorius nepagrįstai teigia, kad UAB „Urbico“ sąskaitų dėl delspinigių sumokėjimo nepriėmė, atsisakė įvesti pateiktas sąskaitas į apskaitą ir jų neįvedė. Išrašytos sąskaitos dėl delspinigių nebuvo grąžintos.

172. Visiškai UAB „“Urbico“ skola pagal 2008 m. rugpjūčio 26 d. sutartį Nr. T-08/66 buvo padengta tik 2009 metų lapkričio 23 d., šią datą teismas laikė teisės pažeidimo momentu ir pagrįstai padarė išvadą, jog ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl delspinigių priteisimo pareikšti nėra praleistas. Be to, UAB „Vildoma“ atsiliepime į RUAB „Urbico“ prašymą atmesti kreditorinius reikalavimus buvo pateikusi teismui motyvuotą prašymą atnaujinti senaties terminą.

183. Administratorius nepagrįstai teigia, jog net ir tuo atveju, jeigu teismas pripažintų teisės pažeidimo momentą 2009 m. lapkričio 23 d., delspinigiai yra žymiai mažesni. Sąskaitas delspinigių apmokėjimui UAB „Vildoma“ išrašė vadovaudamasi šalių sudarytos sutarties 8.3. punktu, todėl šis reikalavimas yra teisėtas ir pagrįstas. Teismas pagrįstai patvirtinto 210 875,92 Lt kreditorinį reikalavimą.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patvirtintas UAB „Vildoma“ 210 875,92 Lt dydžio finansinis reikalavimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

21Byloje nustatyta, kad UAB „Vildoma“ yra RUAB „Urbico“ kreditorius restruktūrizavimo byloje, kuris 2010 m. kovo 1 d. pareiškė kreditorinį 210 875,92 Lt reikalavimą dėl delspinigių pagal 2008 m. rugpjūčio 26 d. sutartį Nr. T-08/66. Minėtos sutarties 8.3. punkte šalys susitarė, kad pirkėjas neatsiskaitęs iki sutartyje nustatyto termino, įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius už pradelstą laiką nuo vėluojamos sumokėti sumos (b. l. 15). UAB „Urbico“ šiuo metu pagrindinę prievolę pagal minėtą sutartį yra įvykdžiusi, liko neišspręstas delspinigių dydžio klausimas. UAB „Urbico“ vykdydama 2008 m. rugpjūčio 26 d. sutartį 2009 m. birželio mėnesį iš UAB „Indeco: Investment and Development“ atsiskaitomosios sąskaitos UAB „Vildoma“ sumokėjo 2 126 151 Lt. UAB „Vildoma“ 2009 m. birželio 10 d. ir 2009 m. birželio 17 d. buvo sumokėta po 500 000 Lt, 2009 m. birželio 23 d. - 626 151,04 Lt, o 2009 m. birželio 25 d. dar 500 000 Lt. UAB „Vildoma“ ir UAB „Urbico“ 2009 m. balandžio 24 d. sudarė būsimo reikalavimo į skolą perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „Vildoma“ įgijo teisę į 259 364,49 Lt sumą, kurios gali reikalauti iš UAB „Lemminkainen Lietuva“ (b. l. 57-59). Šalys susitarė, jog UAB „Vildoma“ kreipsis UAB „Lemminkainen Lietuva“ ir susitars dėl mokėjimo sąlygų, o atgavus visą pinigų sumą, UAB „Urbico“ skola bus panaikinta (sutarties 1.1. ir 1.2. punktai). UAB „Lemminkainen Lietuva“ 2009 m. rugsėjo 23 d. UAB „Vildoma“ sumokėjo 59 364,49 Lt, 2009 m. lapkričio 18 d. – 50 000 Lt ir 2009 m. lapkričio 23 d. – 150 000 Lt. Iš viso - 259 364, 49 Lt.

22Tarp šalių nėra ginčo, jog UAB „Vildoma“ kreditorinį reikalavimą dėl delspinigių pareiškė 2010 m. kovo 1 d. Byloje keliamas ieškinio senaties pradžios momento bei delspinigių mažinimo, kai pagrindinė prievolė yra visiškai įvykdyta, klausimas.

23Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodyta, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, teismas inter alia turi nustatyti, kada prasidėjo ieškinio senaties termino eiga. Nagrinėjamoje byloje teismas kreditoriaus teisės pažeidimo momentą siejo su paskutine skolos sumokėjimo dalimi (150 000 Lt) – t. y. 2009 m. lapkričio 23 d. Su tokia teismo išvada apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti.

24Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Teisė reikalauti delspinigių atsiranda nuo to momento, kai skolininkas praleidžia terminą atsiskaityti. Taigi kreditoriui teisė į delspinigių skaičiavimą atsirado nuo tada, kai skolininkas laiku neatsiskaitė. Pažymėtina, kad kreditoriaus teisių pažeidimas, kai prašoma priteisti delspinigius, o pagrindė skola vis dar nesumokėta, yra tęstinis, t. y. prasideda kiekvieną kitą pažeidimo dieną (CK 1.127 str. 5 d.). Nagrinėjamu atveju, pagrindė skola yra sumokėta, todėl ieškinio senaties terminas prasidėjo būtent tada, kai buvo sumokėtos sumos pagal pagrindinę prievolę. Šiuo atveju pagrindinė UAB „Urbico“ prievolė pagal 2008 metų sutartį yra įvykdyta, visa skola kreditoriui sumokėta. Todėl darytina išvada, jog nuo pagrindinės skolos sumokėjimo kreditorius per šešis mėnesius turėjo pareikšti reikalavimą dėl delspinigių. Šioje byloje svarbu tai, kad skola buvo sumokėta ne iš karto, bet dalimis. Todėl ir ieškinio senaties terminas kiekvienai atskirai sumokėtai skolos daliai pradedamas skaičiuoti skirtingai.

25Apeliantas teigia, kad RUAB „Urbico“ 2009 m. birželio mėnesį kreditoriui sumokėjo visą skolą, o vėlesni mokėjimai, kuriuos, kaip tvirtinta UAB „Vildoma“, atliko UAB „Urbico“, buhalterijoje neatsispindi. Teisėjų kolegija pažymi, kad pats apeliantas nurodo, jog tarp skolininko ir kreditoriaus buvo sudaryta būsimo reikalavimo dalies perleidimo sutartis, pagal kurią kreditorius įgijo teisę UAB „Urbico“ nesumokėtos skolos sumos reikalauti iš UAB „Lemminkainen Lietuva“, kurios atžvilgiu skolininkas turėjo reikalavimą. Todėl vien tai, kad vėlesni skolininko mokėjimai kreditoriui nėra fiksuojami buhalterijoje, nereiškii, kad jie nebuvo atlikti. Tai, kad UAB „Urbico“ skolos dalis buvo sumokėta iš UAB „Indeco: Investment and Development“ ir UAB „Lemminkainen Lietuva“ atsiskaitomųjų sąskaitų, delspinigių skaičiavimui neturi įtakos, kadangi minėtos sumos kreditoriui buvo sumokėtos būtent pagal UAB „Urbico“ prievoles. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, negalima sutikti su apelianto argumentu, kad nuo 259 364,49 Lt sumos, kurią kreditoriui pervedė UAB „Lemminkainen Lietuva“, negalima skaičiuoti delspinigių, kadangi šią sumą sumokėjo ne pats skolininkas. Tai, kad ši suma pervesta ne paties skolininko, neturi reikšmės, kadangi, kaip jau buvo minėta, UAB „Lemminkainen Lietuva“ 259 364,49 Lt sumą sumokėjo pagal paties skolininko nurodymą (Dalies būsimojo reikalavimo į skolą perleidimo sutartis, b. l. 57-59).

26Apeliantas nepagrįstai teigia, jog kreditorius melagingai nurodo, kad dalis mokėjimų pagal sutartį buvo atlikti ir 2009 metų rugsėjį bei lapkritį, kadangi šias aplinkybes patvirtinta byloje esantys įrodymai (b. l. 79-82).

27Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad kreditorius prašo patvirtinti kreditorinį reikalavimą dėl 210 875,92 Lt delspinigių, kurie paskaičiuoti nuo visos kreditoriui laiku nesumokėtos sumos. Kaip jau buvo minėta, dalis UAB „Urbico“ mokėjimų kreditoriui atlikti 2009 m. birželio mėnesį ir sumokėta 2 126 151 Lt suma. Tačiau kreditorius reikalavimų dėl delspinigių, paskaičiuotų nuo šios sumos, per šešių mėnesių ieškinio senaties terminą nepareiškė, todėl nuo šios sumos (2 126 151 Lt) paskaičiuotiems delspinigiams senaties terminas yra praleistas. Kreditoriaus argumentas, kad jis reikalavimus buvo pareiškęs jau 2009 metų balandžio mėnesį, bei 2009 metų liepą, pateikdamas skolininkui delspinigių sąskaitas Nr.1 ir Nr. 2, nepagrįstas, kadangi delspinigių sąskaitų pateikimas skolininkui nelaikomas tinkamu reikalavimo dėl delspinigių priteisimo pareiškimu.

28Kreditorius teismui buvo pateikęs prašymą atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, jei teismas nustatytų, jog jis yra pralestas (b. l. 41). Tačiau nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė jokių svarbių ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių, kurios sudarytų pagrindą ieškinio senaties terminui atnaujinti. Kreditoriaus nurodyta aplinkybė, kad kreipiantis į teismą iki nutarties iškelti UAB „Urbico“ restruktūrizavimo bylą jam būtų tekę mokėti žyminį mokestį bei patirti papildomų išlaidų, nėra laikytini svarbia priežastimi, sudarančia pagrindą ieškinio senaties termino atnaujinimui. Kreditorius žinojo apie savo teisių pažeidimą bei galėjo laiku pareikšti reikalavimą dėl delspinigių priteisimo. Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimams dėl delspinigių pareikšti yra taikomas sutrumpintas senaties terminas, darytina išvada, kad kreditorius nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas laiku nesiimdamas savo pažeistų teisių gynybos.

29Kita pagrindinės skolos dalis buvo sumokėta 2009 m. rugsėjo bei lapkričio mėnesiais. Iš viso buvo sumokėti 259 364, 49 Lt. Kadangi kreditorius reikalavimus dėl delspinigių priteisimo pareiškė 2010-03-01, todėl nuo 259 364, 49 Lt sumokėtos sumos paskaičiuotiems delspinigiams kreditorius senaties termino nepraleido.

30Kaip jau buvo nurodyta, šalys sutarties 8.3. punkte susitarė, dėl 0,05 procentų dydžio delspinigių už pradelstą atsiskaityti laiką nuo vėluojamos sumokėti sumos (b. l. 15). Kadangi nuo vėluojamos 259 364,49 Lt sumokėti sumos ieškinio senaties terminas nepraleistas, nuo šios sumos kreditorius turi teisę reikalauti delspinigių. Delspinigiai nuo nurodytos sumos sudaro 23 400 Lt (259 364,49 x 0,05 %) x 180 d.

31Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškinio senaties eiga visai reikalaujamai 210 875,92 Lt delspinigių sumai prasidėjo 2009 m. lapkričio 23 d., kai UAB „Urbico“ atliko paskutinį mokėjimą pagal sutartį. 2009 m. lapkričio 23 d. ieškinio senaties terminas prasidėjo tik reikalavimui dėl delspinigių, paskaičiuotų nuo sumokėtos 150 000 Lt sumos, pareikšti.

32Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patvirtino 210 875,92 Lt reikalavimą dėl delspinigių, todėl yra pagrindas teismo nutartį pakeisti, patvirtinant 23 400 Lt kreditoriaus reikalavimą dėl delspinigių (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

33Kadangi apeliacinės instancijos teismo patvirtinta delspinigių suma nelaikytina per didele ar aiškiai nepagrįsta, nėra pagrindo spręsti delspinigių mažinimo klausimo.

34Dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentų teisėjų kolegija nepasisako, kadangi jie neturi teisinės reikšmės nagrinėjamam klausimui.

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

36Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį ir patvirtinti kreditoriaus UAB „Vildoma“ 23 400 Lt finansinį reikalavimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi UAB „Urbico“... 6. UAB „Vildoma“ teigia, kad administratorius nepateikė jokių įrodymų,... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 2 d. nutartimi patvirtino UAB... 8. Apeliantas, restruktūrizavimo administratorius UAB „Verslo konsultantai“,... 9. 1. Vilniaus apygardos teismas, nepagrįstai teigė, jog byloje yra duomenys... 10. 2. Kadangi RUAB „Urbico“ ir UAB „Vildoma“ 2009 m. balandžio 24 d.... 11. 3. RUAB „Urbico“ 2 126 151 Lt suma sumokėta buvo 2009 m. birželio... 12. 4. Teismas nepagrįstai teisės pažeidimo momentą nustatė 2009 m. lapkričio... 13. 5. Tuo atveju, jei teismas pripažintų, jog teisės pažeidimo momentas yra... 14. 6. UAB „Vildoma“ pateikė kreditorinį reikalavimą dėl delspinigių,... 15. Kreditorius UAB „Vildoma“ prašo Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario... 16. 1.Administratorius nepagrįstai teigia, kad UAB „Urbico“ sąskaitų dėl... 17. 2. Visiškai UAB „“Urbico“ skola pagal 2008 m. rugpjūčio 26 d. sutartį... 18. 3. Administratorius nepagrįstai teigia, jog net ir tuo atveju, jeigu teismas... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patvirtintas UAB... 21. Byloje nustatyta, kad UAB „Vildoma“ yra RUAB „Urbico“ kreditorius... 22. Tarp šalių nėra ginčo, jog UAB „Vildoma“ kreditorinį reikalavimą dėl... 23. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 24. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo... 25. Apeliantas teigia, kad RUAB „Urbico“ 2009 m. birželio mėnesį kreditoriui... 26. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog kreditorius melagingai nurodo, kad dalis... 27. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad kreditorius prašo patvirtinti... 28. Kreditorius teismui buvo pateikęs prašymą atnaujinti praleistą ieškinio... 29. Kita pagrindinės skolos dalis buvo sumokėta 2009 m. rugsėjo bei lapkričio... 30. Kaip jau buvo nurodyta, šalys sutarties 8.3. punkte susitarė, dėl 0,05... 31. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, nepagrįsta pirmosios... 32. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą,... 33. Kadangi apeliacinės instancijos teismo patvirtinta delspinigių suma... 34. Dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentų... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį ir patvirtinti...