Byla 2-3335-452/2013
Dėl antstolio Sauliaus Ramanausko veiksmų, suinteresuotiems asmenims antstoliui Sauliui Ramanauskui, AB „Swedbank“, UAB „Adreka“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Jungtinis duonos centras“)

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Svirplienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Vairavimo menas“ skundą dėl antstolio Sauliaus Ramanausko veiksmų, suinteresuotiems asmenims antstoliui Sauliui Ramanauskui, AB „Swedbank“, UAB „Adreka“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Jungtinis duonos centras“), ir

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Vairavimo menas“ prašė panaikinti antstolio Sauliaus Ramanausko 2013-03-18 patvarkymą „Dėl pirmų varžytinių skelbimo“ vykdomojoje byloje Nr. 0102/11/00655. Nurodė, kad pareiškėja nesutinka su antstolio Sauliaus Ramanausko 2013-03-18 patvarkymu „Dėl pirmų varžytinių skelbimo“ priimtu vykdomojoje byloje Nr. 0102/11/00655, todėl, kad jis yra neteisėtas, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, pažeidžia pareiškėjo kaip skolininko teises ir teisėtus interesus ir prašė panaikinti. Nurodė, kad antstolio anksčiau nėra gavę jokių procesinių dokumentų vykdomojoje byloje, skundžiamas patvarkymas tai pirmasis gautas procesinis dokumentas. Taip pat antstolis priimdamas vykdyti dokumentą turėjo priimti patvarkymą dėl dokumento priėmimo vykdyti, be to, priimti patvarkymą dėl raginimo įvykdyti sprendimą, po to areštuoti skolininkui priklausantį turtą, areštuojant turtą privalėjo atlikti turto įkainojimo procedūras, jei yra prieštaravimų dėl antstolio atlikto įkainojimo, antstolis turi skirti ekspertizę, Taip pat pareiškėja negalėjo pareikšti savo nuomonės dėl turto įkainojimo klausimo, nes nebuvo gavusi jokio procesinio dokumento.

3Antstolis Saulius Ramanauskas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 510 str., netenkino pareiškėjos skolininkės skundo. Antstolis konstatavo, jog skunde nurodoma aplinkybė apie pirmąjį gautą procesinį dokumentą šioje vykdomojoje byloje yra akivaizdus melas ir tai patvirtina įsiteisėjusi 2012 11 12 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartis (civilinė byla Nr. 2-8462-902), kuria buvo atmestas skundas dėl antstolio veiksmų. UAB „Vairavimo menas" skundė antstolio veiksmus dėl ekspertizės skyrimo. Administracinių patalpų, adresu ( - ) ekspertizę atliko UAB „OBER HAUS nekilnojamasis turtas" ir pateikė ekspertizės aktą Nr. ( - ), 2013 m. vasario 13 d., kur minėtas turtas įkainotas 200000 Lt (du šimtai tūkstančių litų). Minėtą turtą aprodė, su turto vertintoja bendravo, ant turto apžiūros akto pasirašė pareiškėjos UAB „Vairavimo menas" direktorius S. R.. Vadovaudamasis ekspertizės aktu Nr. ( - ) antstolis priėmė patvarkymą dėl turto įkainojimo ir registruotu laišku, 2013 02 20 patvarkymą išsiuntė adresu ( - ), kur faktiškai UAB „Vairavimo menas" vykdo veiklą. Antstolis patvarkymu 2013 03 18 Nr. 0102/11/00655 paskelbė pirmas varžytynes ir minėtą patvarkymą registruota siunta S.R-3.5 Nr. 3422, 2013 03 19 išsiuntė ( - ), kuris ir yra skundžiamas. Nurodė, kad raginimas nesiunčiamas skubaus vykdymo bylose, bylose dėl periodinių išmokų išieškojimo ir turto konfiskavimo, vykdant hipotekos teisėjo nutartis dėl skolininko turto realizavimo, todėl šioje vykdomojoje byloje antstolis siųsti raginimo neprivalėjo.

4Suinteresuoti asmenys AB „Swedbank“ ir UAB „Adreka“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Jungtinis duonos centras“) atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

5Skundas atmestinas.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolis Saulius Ramanauskas vykdė 2010 08 20 Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį Nr. 20-290, dėl 88 225,17 EUR išieškojimo iš skolininko UAB „Jungtinis duonos centras" (UAB „Adreka") išieškotojo AB "Swedbank", naudai, iš įkeisto turto administracinių patalpų (unikalus Nr. ( - ) adresu ( - ), nuosavybės teise priklausančių UAB „Vairavimo menas" (6 vykd. b l.). Vykdomojoje byloje Nr. 0102/11/00655 2011-03-10 priimtas antstolio Sauliaus Ramanausko patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (6 vykd. b.l.) 2011-03-10 priimtas antstolio patvarkymas dėl turto įkainojimo, kuriuo antstolis nurodė per 10 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos pareikšti nuomonę apie įkeistų administracinių patalpų (unikalus Nr. ( - ) ), adresu ( - ) vidutinę rinkos vertę ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus (11 vykd.b.l.), kurį registruota siunta 2011-03-28 įteikė UAB „Vairavimo menas“, adresu ( - ) administratorei R. P. pasirašytinai (10 vykd. b.l.) Iš glaustos apimties nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitos Nr. 50A0-1105-0062 matyti, kad buvo nustatinėjama nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ) rinkos vertė, kurios užsakovė buvo UAB „Vairavimo menas“ (12-18 vykd.b.l.). Pagal pateiktą UAB „Vairavimo menas“ glaustos apimties nekilnojamo turto įvertinimo ataskaitą 2011-05-24 antstolis patvarkymu dėl turto įkainojimo įkeistas administracines patalpas (unikalus Nr. ( - ) ), adresu ( - ) įkainojo 300000 Lt ir nustatė pirmų varžytinių pradinę pardavimo kainą 240 000 Lt, o antrų varžytinių – 180000 Lt (19 vykd.b.l.) 2011-06-14 antstolis patvarkymu dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento persiuntimo vykdomąją bylą Nr. 0102/11/00655 sustabdė ir persiuntė vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui, dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkei UAB „Jungtinis duonos centras" įm.k. 148100869 (UAB „Adreka") (5 vykd.b.l.). Išieškotojai AB „Swedbank“2012-08-19 sugrąžinus antstoliui vykdomąjį dokumentą ir prašant vykdyti priverstinius veiksmus, antstolis 2012-09-18 patvarkymu atnaujino vykdomąją bylą 0102/11/00655 priverstinai parduoti iš varžytinių įkeistas administracines patalpas, nuosavybės teise priklausančias UAB „Vairavimo menas“ (22 vykd.b.l.). 2012-09-18 antstolis priėmė analogišką patvarkymą dėl turto įkainojimo 2011-05-24 patvarkymui (23 vykd.b.l.) 2012-09-18 patvarkymai įteikti 2012-09-19 UAB „Vairavimo menas“ direktoriui S. R. pasirašant asmeniškai (22-23 vykd.b.l.) Išieškotojai AB „Swedbank“ nesutinkant su nustatytu įkainojimu, buvo, prašoma paskirti turto ekspertizę. 2012-09-25 patvarkymu paskirta turto ekspertizė, kuri pavesta atlikti UAB „Ober Haus“ nekilnojamajam turtui. Minėtas patvarkymas 2012-10-01 įteiktas UAB „Vairavimo menas“ direktoriui S. R. asmeniškai (25 vykd.b.l.) 2012-10-08 skolininkė UAB „Vairavimo menas“ pateikė skundą dėl antstolio 2012-09-25 patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo, kurį Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012-11-12 nutartimi atmetė (32 vykd.b.l.) Antstolis 2013-01-09 patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo pareikalavo UAB „Vairavimo menas“ vadovą per tris dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu pateikti duomenis apie administracines patalpas, pateikti šių patalpų planą ir sudaryti sąlygas antstoliui su turto vertintoju apžiūrėti turtą (38 vykd.b.l.) Šis patvarkymas įteiktas 2013-01-09 administratorei R. P. asmeniškai pasirašant. Iš byloje esančio „Ober Haus nekilnojamojo turto“ 2013-02-13 ekspertizės akto matyti, kad administracinių patalpų (unikalus Nr. ( - ) ), adresu ( - ) rinkos vertė 2013-02-05 yra 200000 Lt (64 vykd.b.l.)Iš 2013-02-05 Administracinių patalpų apžiūros akto matyti, kad vykdant patalpų apžiūrą dalyvavo ir patalpų savininkės UAB „Vairavimo menas“ direktorius S. R. (80 vykd.b.l.) 2013-02-15 antstolio patvarkymu dėl turto įkainojimo nutarta administracines patalpas įkainoti 200000 Lt, pirmų varžytinių pradinę pardavimo kainą nustatant 160000 Lt, o antrų varžytinių – 120000 Lt (82 vykd.b.l.) Šis patvarkymas 2013-02-20 išsiųstas registruota pašto siunta S.R-3.5 Nr. 1075 UAB „Vairavimo menas‘, adresu ( - ). 2013-03-18 priimtas antstolio patvarkymas dėl pirmų varžytinių skelbimo, kuris išsiųstas registruota pašto siunta S.R-3.5 Nr. 3422 UAB „Vairavimo menas“, adresu ( - ) (83 vykd.b.l.).

7Visi šie įrodymai paneigia UAB „Vairavimo menas“ nurodytas aplinkybes, kad jai nebuvo žinoma apie 2013-03-18 patvarkymą dėl pirmųjų varžytinių. Pareiškėjo motyvas akivaizdžiai prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams ir teismo nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Lietuvos Respublikos CPK 604 straipsnis numato, kad vykdymo proceso metu procesiniai dokumentai vykdymo proceso dalyviams siunčiami registruotąja pašto siunta ir laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos. LR CPK 605 straipsnis numato, kad antstolio patvarkymai, jeigu yra galimybė, iš karto įteikiami suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčiami registruotąja pašto siunta ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų priėmimo. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad visi patvarkymai įteikti asmeniškai UAB „Vairavimo menas“ direktoriui S. R. arba išsiųsti registruotu laiškų į pareiškėjos faktinę veiklos vykdymo vietą. Be to, pareiškėja skundė Panevėžio miesto apylinkės teismui antstolio Sauliaus Ramanausko veiksmus dėl 2012-09-25 patvarkymo dėl turto ekspertizės skyrimo (26 vykd.b.l.) bei dalyvavo vykdant patalpų apžiūrą (80 vykd.b.l.) Teismas daro išvadą, kad pareiškėjai procesiniai dokumentai vykdymo procese įteikti tinkamai, nepažeidžiant CPK 604, 605 straipsniuose numatytų teisės normų ir paneigia pareiškėjo pateiktą versiją, jog antstolis neįteikdamas procesinių dokumentų pareiškėjai pažeidė pareiškėjos kaip skolininkės teises ir teisėtus interesus bei tai, kad pareiškėja nebuvo informuota tinkamai apie vykdymo proceso eigą.

8Lietuvos Respublikos CPK 651 straipsnyje reglamentuota, kad antstolis gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą patikrina ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, nenustatęs kliūčių antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti. Iš 2011-03-10 priimto antstolio Sauliaus Ramanausko patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (6 v.b.l.), matyti, kad antstolis atliko įstatyme numatytus veiksmus ir jie neprieštarauja CPK 651 str. nurodytai teisės normai. Pareiškėja skunde nurodė, kad antstolis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 656 straipsniu, privalėjo priimti patvarkymą dėl raginimo įvykdyti sprendimą ir išsiųsti registruota pašto siunta skolininkei. Tačiau teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos CPK 661 straipsnio 2 dalis numato, kad raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas skubaus vykdymo bylose, bylose dėl periodinių išmokų išieškojimo ir turto konfiskavimo, vykdant hipotekos teisėjo nutartis dėl skolininko turto realizavimo. Kadangi, nagrinėjamu atveju antstolis vykdo Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį dėl priverstinio pardavimo iš varžytinių įkeisto nekilnojamojo turto (4 vykd.b.l.), todėl šioje vykdomojoje byloje antstolis raginimo siųsti neprivalėjo.

9Pagal Lietuvos Respublikos CPK 558 straipsnį, galiojusio iki 2012-07-01, hipotekos kreditorius galėjo kreiptis į hipotekos skyrių su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo ir hipotekos teisėjas priimdavo nutartį areštuoti įkeistą daiktą ir įregistruodavo turto arešto registre. Todėl darytina išvada, kad įkeisto daikto turto areštą priimdavo nutartimi hipotekos teisėjas, o ne antstolis ir CPK 675 straipsnyje numatyta tvarka šiuo nagrinėjamu atveju netaikoma.

10Pareiškėjos pateikti motyvai, jog negalėjo pareikšti savo nuomonės turto įkainojimo klausimu, kai skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui ir kai antstolis skiria ekspertizę (LR CPK 681 str.), nes nebuvo pareiškėja gavusi jokio procesinio dokumento, teismo manymu yra nepagrįsti ir paneigiami byloje nustatytomis aplinkybėmis 2012-09-18 antstolio patvarkymu dėl turto įkainojimo (23 vykd.b.l.), 2012-09-25 patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo (25 vykd.b.l.), 2013-01-09 patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo ir reikalavimo pateikti raštu duomenis (38 vykd.b.l.), kurie pareiškėjai įteikti tinkamai, taip pat pareiškėjos direktoriaus S. R. dalyvavimu 2013-02-05 administracinių patalpų apžiūroje dėl turto ekspertizės (80 vykd.b.l.) bei Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012-11-12 nutartimi, kuria atmestas pareiškėjos UAB „Vairavimo menas“ skundas dėl antstolio Sauliaus Ramanausko 2012-09-25 patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo vykdomojoje byloje Nr. 0102/11/00655 (26 vykd.b.l.).

11Teismas vertina, kad antstolis Saulius Ramanauskas priėmė vykdomojoje byloje pagrįstą ir teisėtą 2013-03-18 patvarkymą „Dėl pirmų varžytinių skelbimo“, kuris neprieštarauja teisės normoms, prieš tai atlikęs visus privalomus veiksmus reglamentuotus CPK vykdymo procese, nepažeisdamas pareiškėjo kaip skolininko teisių ir teisėtų interesų. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, skundas atmestinas.

12Pareiškėjos UAB „Vairavimo menas“ prašymu Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013-03-27 nutartimi tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo ir sustabdė išieškojimą vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr. 0102/11/00655 iki bus išnagrinėtas UAB „Vairavimo menas“ skundas dėl antstolio Sauliaus Ramanausko veiksmų. Kadangi skundas dėl antstolio veiksmų išnagrinėtas, 2013-03-27 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi (civilinė byla Nr. 2-3062-223/2013) taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos.

13Iš pareiškėjos UAB „Vairavimo menas“ valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 93 str. 1 d.)

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 513, 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

15UAB „Vairavimo menas“ skundą dėl antstolio Sauliaus Ramanausko 2013-03-18 patvarkymo „Dėl pirmų varžytinių skelbimo“ vykdomojoje byloje Nr. 0102/11/00655, atmesti.

16Panaikinti 2013-03-27 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę - išieškojimo sustabdymą vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr. 0102/11/00655 iki bus išnagrinėtas UAB „Vairavimo menas“, į. k. 148510626, skundas dėl antstolio Sauliaus Ramanausko veiksmų.

17Priteisti iš UAB „Vairavimo menas“, į. k. 148510626, 15,50 Lt (penkiolika litų 50 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu – valstybei (įmokos kodas 5660).

18Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai