Byla 2-3062-223/2013
Dėl laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo, taikymo iki bus išnagrinėtas pareiškėjo UAB „Vairavimo menas“ skundas dėl antstolio Sauliaus Ramanausko 2013-03-18 patvarkymo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė, išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Vairavimo menas“ prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo, taikymo iki bus išnagrinėtas pareiškėjo UAB „Vairavimo menas“ skundas dėl antstolio Sauliaus Ramanausko 2013-03-18 patvarkymo,

Nustatė

22013 m. kovo 26 d. Panevėžio miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjo UAB „Vairavimo menas“ prašymas dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo, kol bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio Sauliaus Ramanausko 2013-03-18 patvarkymo panaikinimo. Pareiškėjas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 510 str. 2, 3 d., prašo sustabdyti išieškojimą vykdymo procese antstolio Sauliaus Ramanausko vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0102/11/00655, ir nurodo, kad tęsiant toliau išieškojimo veiksmus, pareiškėjui galimai palankios nutarties įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes varžytiniu metu gali būti realizuotas turtas, dėl kurio paduotas skundas, dėl to būtų pažeistos skolininko teisės ir teisėti interesai.

3Pareiškėjo prašymas pagrįstas, teisėtas, todėl tenkintinas. Ši išvada daroma vadovaujantis sekančiais motyvais.

4Teisėjas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu teismo sprendimo įvykdymą.

5CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, kad laikinąja apsaugos priemone gali būti išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, tai yra, teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti galimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškėjui), įvykdymą (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

6LR CPK 510 str. 3 d. numato, kad skundo dėl antstolio veiksmų padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Ši teisė realizuojama taikant laikinąsias apsaugos priemones (LR CPK 145 str. 1 d. 10 p.). Jeigu skundą dėl antstolio veiksmų teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teimui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Šiuo atveju pareiškėjas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikė vieną skundo dėl antstolio veiksmų, kuris adresuotas antstoliui, egzempliorių. Iš minėto skundo matyti, kad pareiškėjas skundžia antstolio Sauliaus Ramanausko 2013-03-18 priimtą patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0102/11/00655. Iš 2013-03-18 antstolio patvarkymo matyti, kad antstolis Saulius Ramanauskas paskelbė UAB „Vairavimo menas“ administracinių patalpų pirmas varžytines, kurios vyks laikotarpiu nuo 2013-04-24 10:00 val. iki 2013-05-02 15:00 val. elektroniniu būdu specialiame interneto tinklapyje www. evarzytines.lt. Teismo manymu, iki bus išspręstas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, tolimesni vykdymo veiksmai turėtų būti sustabdyti. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, gali būti pažeisti skolininko teisėti interesai bei lūkesčiai. Atsižvelgiant į tai, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas ir išieškojimas vykdymo procese vykdomojoje byloje sustabdytinas.

7Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 144 straipsnio 1 dalimi, 145 straipsnio 1 dalies 10 punktu, 510, 290, 291 straipsniais,

Nutarė

8Pareiškėjo UAB „Vairavimo menas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

9Sustabdyti išieškojimą vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr. 0102/11/00655 iki bus išnagrinėtas UAB „Vairavimo menas“ skundas dėl antstolio Sauliaus Ramanausko veiksmų.

10Nutarties vykdymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pavesti vykdyti vykdomąją bylą Nr. 0102/11/00655 vykdančiam antstoliui Sauliui Ramanauskui.

11Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

12Nutartis vykdoma skubiai.

13Nutartis per 7 dienas nuo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai