Byla 2-752/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 1 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankrotą bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Q Statyba“, civilinėje byloje Nr. B2-5428-392/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Fasadų apšiltinimo sistemos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 1 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankrotą bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Q Statyba“, civilinėje byloje Nr. B2-5428-392/2010.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Fasadų apšiltinimo sistemos“ kreipėsi į teismą ir prašė atsakovui UAB ,,Q Statyba“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų, neatsiskaito už atliktus statybos rangos darbus ir yra skolingas 326 717,22 Lt, todėl yra nemoki bendrovė.

4Atsakovas UAB ,,Q Statyba“ atsiliepime nurodė, kad įmonė yra moki, nes jos pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, pateikė teismui 2010-02-18 balansą, informavo, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme yra nagrinėjamos keturios bylos, kuriose įmonė yra atsakovu. Be to, pažymėjo, kad atsiliepimo pateikimo metu antstolis vykdo išieškojimą dėl 802 666,73 Lt skolos Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 1 d. nutartimi atsisakė atsakovui iškelti bankroto bylą, nurodęs, kad pagal įmonės 2010-02-18 balansą turto vertė yra 11 052 103 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra 7 322 397 Lt, tačiau pagal debitorių ir kreditorių sąrašą įmonės pradelsti įsipareigojimai (įskaitant ir ieškovui) sudaro tik 1 871 318,94 Lt, tai yra ženkliai mažiau nei pusė į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl sprendė, kad nėra pagrindo atsakovo pripažinti nemokiu.

6Pareiškėjas UAB „Fasadų apšiltinimo sistemos“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas nesilaikė jam nustatytos pareigos būti aktyviam, nepareikalavo visos būtinos informacijos apie atsakovo įkeistą turtą, įsipareigojimus, pradelstų įsiskolinimų tikslių atsiskaitymo terminų, taip pat neprašė pateikti praėjusių metų įmonės balanso, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, todėl padarė klaidingą išvadą, kad atsakovas yra mokus.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, teismas CPK 117 straipsnyje nustatyta tvarka 2010-03-16 siuntė atsakovui atskirojo skundo nuorašą ir nurodė, kad per 7 darbo dienas nuo atskirojo skundo išsiuntimo dienos byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę paduoti atsiliepimus, tačiau atsakovo atsiliepimas gautas nebuvo. Lietuvos apeliacinis teismas atsakovui 2010-04-20 siuntė pranešimą apie minimo atskirojo skundo nagrinėjimą, tačiau laiškas grįžo neįteiktas su pašto nuoroda, kad atsakovas persikėlė. Pagal Juridinio asmenų registro duomenis, kurie yra vieši laikomi teisingais (CK 2.71 str.), atsakovo įmonės buveinės adresas nurodomas Goštauto 40B, Vilnius, kur ir buvo siunčiami minėti pranešimai. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad atsakovui apie atskirojo skundo nagrinėjimą buvo pranešta tinkamai.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Šioje apeliacijoje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui UAB ,,Q Statyba“ yra pagrįsta ir teisėta. Klausimas sprendžiamas vadovaujantis apeliacinio skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

10Nagrinėjamu atveju teismas atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui, nes laikė, kad nėra pagrindo atsakovo pripažinti nemokiu. Kaip žinoma, teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Tuo atveju, jei ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą.

11Kaip teisingai nurodė apeliantas, teismas, rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti aktyvus, todėl spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek ir Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis. Taigi viešojo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti skolininko (atsakovo) finansinei būklei nustatyti reikalingus įrodymus (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.). Tokia nuostata taip pat suformuluota ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1674/2009).

12Teismas, spręsdamas dėl atsakovo mokumo, rėmėsi 2010 metų įmonės balanso duomenimis ir nurodė, kad atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra 7 322 397 Lt. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad, visų pirma, sprendžiant minėtą klausimą į atsakovo balansą įrašyto turto vertę būtina lyginti su atsakovo skolomis, kurių mokėjimo terminai pasibaigę (pradelsti), bet ne su atsakovo per vienerius metus mokėtinomis sumomis ir įsipareigojimais. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai, taip pat per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai nėra tapatūs pradelstiems atsakovo įsipareigojimams, kuriuos būtina nustatyti siekiant tinkamai įvertinti įmonės mokumo klausimą (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Antra, atsakovas pateiktas 2010-02-18 debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų sąrašas neatitinka visų ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalies reikalavimų (b. l. 67-68). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiame sąraše nenurodyti konkretūs atsiskaitymų pagal įsipareigojimus terminai, jų pobūdis, ar debitoriniai reikalavimai yra įmonės turtas, tai yra galimas skolų išreikalavimas. Trečia, teismas nurodė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės, tačiau turėdamas pareigą veikti aktyviai, neišsiaiškino, ar atsakovo turimas turtas nėra įkeistas ar kitaip suvaržytas, tai yra, kiek laisvai atsakovas gali disponuoti šiuo turtu.

13Ketvirta, kaip žinoma, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, svarbu nustatyti atsakovo tikrąją finansinę padėtį klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo metu, tačiau teismas, kaip teisingai nurodo apeliantas, nepareikalavo iš atsakovo praėjusių, tai yra 2009 m. balanso, nes tik išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus galima nustatyti realią ūkinę finansinę būklę ir spręsti ar su pareiškėju neatsiskaitoma todėl, kad vengiama tai padaryti, ar dėl laikino pobūdžio veiklos sutrikimų, ar todėl, kad įmonės veikla yra negalima dėl jos nemokumo (CPK 185 str.). Taigi teismas, be pagrindo laikė, jog šių duomenų pakanka nuspręsti dėl įmonės mokumo.

14Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir pilnai neišsiaiškino visų aplinkybių, svarbių atsakovo mokumui ištirti, tai yra neatskleidė bylos esmės, todėl skundžiama nutartis naikintina, o klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Q statyba“ perduodamas tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

16Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartį ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Q statyba“ perduoti tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai