Byla e2-2099-864/2019
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo D. B

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, sekretoriaujant Martai Ribinskienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „SLO Lithuania“ atstovei advokato padėjėjai I. P., atsakovės UAB „Eugensa“ atstovams: įmonės vadovui E. V., advokatei D. A., advokato padėjėjai G. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „SLO Lithuania“ ieškinį atsakovei UAB „Eugensa“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo D. B..

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

41.

5Pateiktu teismui ieškiniu (e-byla, I t., b. l. 44-47) ieškovė UAB „SLO Lithuania“ (toliau ir ieškovė) prašo: 1) priteisti iš atsakovės UAB „Eugensa“ (toliau ir atsakovė) 40 837,57 Eur skolą, 1 092,01 Eur delspinigius pagal šalių 2014 m. gegužės 23 d. sudarytą prekių pirkimo-pardavimo sutartį; 2) 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) bylinėjimosi išlaidas. Paskutinio teismo posėdžio metu, atsižvelgiant į aplinkybę, kad atsakovė dalį reikalavimo pripažino ir 2019 m. gegužės 2 d. sumokėjo 1142,24 Eur pagal 2018 m. birželio 11 d. sąskaitą-faktūrą SLO 256897 (e-byla, II t., b. l. 128-130), ieškovė sumažino savo reikalavimą sumokėta suma, pagal Civilinio kodekso 6.54 straipsnio taisykles pirmiausia skiriant sumokėtą sumą delspinigiams apmokėti, todėl prašo priteisti iš atsakovės likusią skolos sumą 40 787,34 Eur, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė nurodo, kad 2014 m. gegužės 23 d. su atsakove buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis), kurios pagrindu atsakovė pirko prekes iš ieškovės sandėlio nuo 2014 m. iki 2018 m. Ieškovės teigimu, atsakovės 2018 m. gegužės – birželio mėnesiais užsakytos prekės buvo pateiktos ir atsakovės priimtos, o PVM sąskaitos faktūros už parduotas prekes patvirtintos atsakovės darbuotojo parašu. Tačiau atsakovė iki šiol neatsiskaitė už įsigytas prekes 2018 m. gegužės – birželio mėnesiais bei akivaizdžiai nesąžiningai, nesant jokio teisinio pagrindo vengia vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

83.

9Ieškovė pažymi, kad pagal tarp šalių susiklosčiusią bendradarbiavimo praktiką atsakovės vardu užsakymus teikė, PVM sąskaitas-faktūras priėmė atsakovės pardavimų vadybininkas – trečiasis asmuo D. B.. Dėl to atsakovė niekada nereiškė jokių pretenzijų bei apmokėdavo ieškovės išrašytas PVM sąskaitas-faktūras už atsakovo įsigytas ir priimtas prekes pagal D. B. pasirašytas sąskaitas. Atkreipia dėmesį į tai, kad dalis vienos ginčo sąskaitos Nr. SL0254356, kuri yra pasirašyta taip pat D. B., yra atsakovės apmokėta ir niekada nebuvo ginčyta.

104.

11Atkreipia dėmesį, kad atsakovė ilgo bendradarbiavimo metu nebuvo pateikusi ieškovei jokių pretenzijų dėl prekių kokybės ar pristatymo, tačiau praėjus porai mėnesių po gegužės ir birželio mėnesiais įsigytų prekių priėmimo, ėmė reikšti absoliučiai jokio pagrindo neturinčias pretenzijas, t. y. tvirtinti, kad dokumentus (sąskaitas-faktūras) pasirašęs asmuo nėra atsakovės darbuotojas, o dokumentai supildyti netinkamai. Anot ieškovės, atsakovė iš pradžių pateikė prekių grąžinimo PVM sąskaitas-faktūras, o jau sekančią dieną patikslino, kad prekės vis tik nėra grąžinamos, bet esą laikomos negautomis ir pateikiamos naujos sąskaitos. Ieškovei pateikus galutinį reikalavimą per papildomą terminą įvykdyti mokėjimą už įsigytas prekes, joks mokėjimas įvykdytas nebuvo.

125.

13Pabrėžia tai, jog atsakovė nėra apmokėjusi dalies PVM sąskaitos faktūros Nr. SLO 254356 (skolos liktis 7 464,13 Eur) bei visiškai neapmokėjusi PVM sąskaitų faktūrų išrašytų laikotarpyje 2018 m. gegužės - birželio mėnesiais Nr. SL0254483, SL0254959, SL0255156, SL0255157, SL0255665, SL0255955, SL0256494, SLO256606, SL0256794, SLO257240, SLO257510. Sąskaitą SL0256897 atsakovė apmokėjo tik 2019 m. gegužės 2 d.

146.

15Nurodo, kad Sutartimi šalys susitarė, kad atsakovei laiku neapmokėjus už prekes ar nesumokėjus bet kokių kitų sumų pagal Sutartį, atsakovė įsipareigoja mokėti ieškovei 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (Sutarties 9.3. punktas). Todėl ieškovė buvo apskaičiavusi 1092,01 Eur delspinigius, tačiau atsakovei 2019 m. gegužės 2 d. pavedimu sumokėjus 1142,24 Eur, ieškovė šią sumą užskaitė delspinigių be dalies skolos (50,23 Eur) dengimui.

167.

17Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinyje išdėstytus motyvus, prašė ieškinį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo susiklostę ilgalaikiai bendradarbiavimo ir tarpusavio pasitikėjimo santykiai nuo 2014 metų. Teigė, kad iki ginčo sąskaitų, tarp šalių nebuvo kilusių jokių ginčų dėl prekių užsakymo ar paėmimo. Nurodė, kad atsakovė kartais vėluodavo apmokėti jai pateiktas sąskaitas, tačiau visuomet atsiskaitydavo. Atkreipė dėmesį, kad nuo 2018 m. birželio mėnesio atsakovės pozicija dėl prekių apmokėjimo kito, t. y.: pirmiausia atsakovė teigė, kad prekės nėra gautos, todėl jai nekyla pareiga jas pamokėti; vėliau, tvirtino, kad D. B. yra atleistas, todėl jo pasirašytos sąskaitos nesukelia pareigos atsakovei jas apmokėti; po to, teigė, kad D. B. nebuvo įgaliotas atsakovės vardu pirkti prekes iš ieškovės; vėliau pakeitė savo poziciją ir teigė, kad, neva, užsakymo dokumentai nebuvo tinkami supildyti, pasirašę juos asmenys nėra atsakovės atstovai. T. y. atsakovė neigė, kad trečiasis asmuo D. B. veikė atsakovės vardu.

188.

19Atstovė pažymėjo, kad atsakovės vadovas E. V. pirmojo posėdžio metu iš viso neigė, kad atsakovė yra apmokėjusi bent vieną sąskaitą, kurią pasirašė trečiasis asmuo D. B., o tarpusavio priešinių reikalavimų įskaitymas, neva, nėra sąskaitos apmokėjimas. Atstovė atkreipė dėmesį, kad priešinių reikalavimų įskaitymas, kuriuo buvo apmokėtos sąskaitos, tame tarpe trečiojo asmens pasirašytos sąskaitos, nebuvo ginčytas, todėl sąskaitos laikytinos apmokėtomis tinkamai.

209.

21Atstovė pažymėjo, kad atsakovė neneigė fakto, kad ginčo PVM sąskaitų-faktūrų išrašymo metu UAB „Eugensa“ ir D. B. siejo darbiniai teisiniai santykiai, kad D. B. dirbo įmonėje pakankamai ilgą laiko tarpą ir atliko vadybininko funkcijas pagal į bylą pateiktus vadybininko pareiginius nuostatus. Tokiu būdu, trečiasis asmuo, atstovaudamas UAB „Eugensa“ teikė prekių užsakymus, tame tarpe ir UAB „SLO Lithuania“, organizuodavo prekių pasiėmimą UAB „Eugensa“ klientams.

2210.

23Atkreipė dėmesį, kad nors atsakovė neigė šalių faktinį bendradarbiavimą, tačiau prieš pat paskutinį posėdį visgi iš dalies pripažino ieškovės reikalavimą ir vieną sąskaitą apmokėjo.

2411.

25Atsiliepimu (e-byla, I t., b. l. 70-74) atsakovė UAB „Eugensa“ su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė neginčija Sutarties sudarymo bei susiklosčiusių tarp šalių prekių pirkimo-pardavimo fakto. Tačiau nurodo, kad prekės pagal ieškovės nurodytas ginčo PVM sąskaitas-faktūras niekada nebuvo perduotos atsakovei, todėl su ieškove atsiskaityti ji neprivalo.

2612.

27Pažymi, kad ginčo PVM sąskaitos-faktūros atsakovės buhalterijoje apskaitytos nebuvo ir apie jas atsakovei tapo žinoma tik tuomet, kai Valstybinės mokesčių inspekcijos I.SAF posistemyje 2018 m. birželio 20 d. buvo sugeneruota kryžminio patikrinimo neatitikimo ataskaita, iš kurios nustatyta, kad ieškovė deklaravo PVM sąskaitas faktūras SLO256180, SL0255156, SL0255157, SL0254483, SL0254356, kurių atsakovė niekada nebuvo gavusi, todėl šių sąskaitų neapskaitė ir I.SAF posistemyje nedeklaravo. Atsakovė siekdama išsiaiškinti aplinkybes, už kokias prekes buvo išrašytos minėtos PVM sąskaitos faktūros, nedelsiant 2018 m. birželio 26 d. raštu Nr.25-18 kreipėsi į ieškovę, prašydama paaiškinti aplinkybes, remiantis kokiais dokumentais, kokiu pagrindu ir kokios prekės buvo išduotos pagal ginčo PVM sąskaitas-faktūras. Tuo tarpu ieškovė nurodė, kad PVM sąskaitas-faktūras priėmė atsakovės pardavimų vadybininkas D. B..

2813.

29Atsakovė atkreipia dėmesį, kad ieškovės pateiktose ginčo PVM sąskaitose-faktūrose minimų prekių niekada neužsakinėjo, transporto važtaraščius pasirašė atsakovei nežinomas asmuo E. J., todėl pakartotinai buvo kreiptasi į ieškovę, prašant pateikti įrodymus - kada ir kas nurodytai produkcijai pateikė užsakymą, kaip užsakymas buvo priimtas ir patvirtintas bei kokiu adresu buvo pristatyta prekė ir kam perduota, tačiau ieškovė prašomų dokumentų nepateikė.

3014.

31Akcentuoja tai, kad bandant išsiaiškinti susiklosčiusią situaciją ir įtariant atsakovės darbuotoją D. B. sukčiavimu, 2018 m. birželio 26 d. atsakovės generalinio direktoriaus įsakymu Nr.10-18 BK sustabdė atsakovės vadybininko D. B. pareigų vykdymą. Atkreipia dėmesį, kad atsakovei aiškinantis susiklosčiusią situaciją, D. B. pateikė prašymą nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. liepos 5 d. suteikti kasmetines atostogas, o 2018 m. liepos 10 d. D. B. pasišalino iš darbo ir nuo 2018 m. liepos 11 d. iki 2018 m. liepos 12 d. be pateisinamos priežasties nepasirodė darbe. Nuo 2018 m. liepos 13 d. D. B. išduotas laikino nedarbingumo pažymėjimas, kuris nuo 2018 m. liepos 31 d. buvo pratęstas, kaip nedarbingumas ligoniui slaugyti. Atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad D. B. vengia pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo, t. y. finansinio sukčiavimo, 2018 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr.39-18 kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prašydama atlikti patikrinimą dėl D. B. laikinojo nedarbingumo suteikimo aplinkybių. D. B. be pateisinamos priežasties nepasirodžius darbe ir pasibaigus laikinojo nedarbingumo laikotarpiui 2017 m. spalio 24 d. sudaryta darbo sutartis Nr. 616 buvo nutraukta.

3215.

33Anot atsakovės, ieškovė nepagrįstai teigia, kad dalis vienos ginčo sąskaitos Nr. SL0254356, kuri yra pasirašyta D. B., yra atsakovės apmokėta ir niekada nebuvo nuginčyta. Atsakovė pažymi, jog ji niekada neapmokėjo dalies ginčo sąskaitos faktūros Nr. SL0254356, o būtent ieškovė, nepranešusi atsakovei, atliko nepagrįstą įskaitymą pagal atsakovės ieškovei išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija EUG Nr. 1800465.

3416.

35Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai palaikė atsiliepimo į ieškinį motyvus, prašė ieškinį atmesti ir priteisti atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Papildomai atkreipė dėmesį, kad ieškovė kildina reikalavimą priteisti skolą iš prekių pirkimo-pardavimo sutarties, t. y. iš realinio sandorio, kur pardavėjui neįrodžius prekių perdavimo fakto, pirkėjui nekyla pareiga jas apmokėti. Pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje įrodinėjimo dalykas yra prekių perdavimo faktas, t. y. būtent ieškovė turi įrodyti, kad ji prekes perdavė atsakovei. Teigia, jog nagrinėjamoje byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių prekių perdavimo atsakovei faktą. Nurodė, kad apklausti liudytojai paliudijo abstrakčiai apie ieškovės sandėlyje vykdomą prekių užsakymo ir perdavimo pirkėjui tvarką, tačiau niekas neprisiminė konkrečių pagal ginčo sąskaitas prekių perdavimo fakto. Atsakovės atstovė teigė, jog iš esmės prekių perdavimo faktą ieškovė grindžia tik sąskaitų pasirašymo faktu, kas, atsakovės nuomone, nėra pakankama. Atkreipė dėmesį, kad PVM sąskaita-faktūra yra finansinis dokumentas, sudaromas mokesčių tikslais. Sutiko, kad sąskaita gali įrodyti sutartinių santykių tarp šalių būvimą, tačiau ne prekių perdavimo faktą. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju, ginčo sąskaitos buvo pasirašytos net ne prekių perdavimo metu, o kažkada kitu metu.

3617.

37Teigė, kad byloje esantys važtaraščiai patvirtina, kad prekės buvo perduodamos net ne atsakovės darbuotojams, juose esantys parašai nėra UAB „Eugensa“ darbuotojų, todėl, atsakovės teigimu, ieškovė ir turėtų reikšti reikalavimą dėl skolos priteisimo faktiniam prekių gavėjui.

3818.

39Pažymėjo, kad ieškovė nesilaikė Sutartyje numatytos prekių perdavimo tvarkos: perduodant prekes nepasirašytos PVM sąskaitos-faktūros, nėra prekių perdavimo aktų, važtaraščiai išrašomi ne atsakovės darbuotojams. Šalių sudaryta Sutartimi numatyta, kad prekes atsakovės vardu gali pasiimti tik įgaliotas asmuo. Tokio atsakovės įgaliotų asmenų sąrašo atsakovė nepateikė. O ieškovės sandėlio darbuotojai nereikalavo prekių atsiimančio asmens pateikti įmonės įgaliojimą atsiimti prekes, o tik darbo pažymėjimą. Teigė, kad ieškovė savo įsipareigojimus vykdė neatsakingai ir aplaidžiai, tokiu būdu pati prisiimdama riziką, kad prekės nebuvo perduotos atsakovei. Atsakovė pažymėjo, kad įgaliojimo D. B. atsiimti prekes iš ieškovės atsakovo vardu byloje nėra. Kas patvirtina, kad atsakovė trečiajam asmeniui tokių įgaliojimų nesuteikė. Važtaraščiai išrašyti ginčo sąskaitoms-faktūroms pasirašyti nenustatyto asmens, kuris tikrai nėra UAB „Eugena“ darbuotojas. Tokiu būdu, atsakovės atstovė teigė, kad byloje prekių perdavimo aplinkybės nėra nustatytos.

4019.

41Atsakovės atstovė prašė netenkinus pagrindinio reikalavimo dėl skolos priteisimo, netenkinti ir išvestinių reikalavimų priteisti delspinigius ir procesinių palūkanų. Pasisakė, jog delspinigių dydis – 0,05 procento yra nepagrįstai didelis, kas atitinka net 118,25 metinę palūkanų normą ir netgi viršija Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodytą palūkanų normą. Prašė teismą delspinigius mažinti.

4220.

43Trečiasis asmuo D. B. atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdyje (2019 m. vasario 26 d. teismo posėdžio įrašas, 12:43-1:01:38) nurodė, kad UAB „Eugensa“ dirbo pardavimų vadybininku nuo 2017 m. lapkričio mėnesio iki 2018 m. vasaros pabaigos. Jo funkcijos įmonėje buvo prekių užsakymas, prekių pardavimas, bendravimas su klientais, skolų valdymas ir t. t. Patvirtino, kad ieškovė UAB „SLO Lithuania“ buvo atsakovės UAB „Eugensa“ tiekėjas ir jam kaip vadybininkui teko bendrauti su šia įmone. Paaiškino, kad atsakovės klientams užsakius prekes, informuodavo įmonės vadovą apie reikalingas prekes, tuomet jis ir kiti vadybininkai išrinkdavo iš visų tiekėjų geriausią kainą ir tada teikdavo užsakymą tiekėjui. Nurodė, kad visuomet tardavosi su vadovu iš kurio tiekėjo užsakyti prekes. Kartais net pats vadovas tardavosi su tiekėju dėl kainos. Nurodė, kad su ieškove UAB „SLO Lithuania“ buvo susiformavusi tokia praktika, kad užsakymą buvo galima pateikti telefonu ar elektroniniu paštu. Ieškovės darbuotojai informuodavo (taip pat telefonu arba elektroniniu paštu), kad užsakymas paruoštas, tuomet atsakovės vadybininkas arba net atsakovės klientas atvykdavo į ieškovės sandėlį ir atsiimdavo prekes, tada ieškovės darbuotojai išrašydavo sąskaitą ir pateikdavo ją atsakovei apmokėti. Sąskaitas iš ieškovės įprastai paimdavo tas, kas prekes užsakinėdavo ir pateikdavo buhalterijai apmokėti. Ieškovės sąskaitų apmokėjimui buvo taikomas atidėjimas, kadangi atsakovė pateikdavo sąskaitas savo klientui ir, gavusi apmokėjimą, galėdavo atsiskaityti su ieškove. Nurodė, kad kartais paprašydavo ieškovės vadybininkų persiųsti tiesiogiai sąskaitas atsakovės buhalterijai apmokėti, kartais atvažiuodavo atsiimti prekes ir tada pasirašydavo kitas sąskaitas. Teigė, kad ieškovės darbuotojai kas mėnesį visas sąskaitas atsakovės buhalterijai dar pateikdavo ir elektroniniu būdu. Paaiškino, kad tuo atveju, kai prekes pasiimdavo pats atsakovės klientas (jis jau būdavo pasirašęs atsakovės jam pateiktą sąskaitą), ieškovės darbuotojai jo prašymu išrašydavo važtaraštį, kurį pasirašydavo prekes pasiimantis asmuo. Koks konkretus vežėjas teikę klientams paslaugas atsakyti negalėjo. Teigė, kad nėra buvę atvejų, kad ieškovė išrašytų sąskaitą, o prekių neperduotų.

4421.

45Teismo posėdyje ieškovės prašymu apklausti liudytojais:

4622.1.

47UAB „SLO Lithuania“ produktų pardavimo vadybininkas E. R. (2019 m. vasario 26 d. teismo posėdžio įrašas 1:04:18 – 1:30:03) parodė, kad nuo 2014 m. dirbo UAB „Eugensa“ vadybininku ir pats teikdavo užsakymus tiekėjams, tame tarpe ir UAB „SLO Lithuania“. Nurodė, kad kartais prekės iš tiekėjo, aplenkiant įmonės prekių sandėlį, būdavo tiesiogiai parduodamos užsakovui. Dirbant UAB „SLO Lithuania“ jam tenka bendrauti su visais įmonės UAB „Eugensa“ vadybininkais. Jie užsakymus dėl prekių teikia telefonu, atvažiuoja tartis tiesiogiai ar pan., kai suderinamas prekių asortimentas ir kaina, tuomet jis sudaro užsakymą ir siunčia jį vykdyti įmonės sandėliui. Įmonė yra įdiegta standartizuota apskaitos programa ( - ), kur kiekvienas gali atlikti tik savo funkcijas. Todėl sąskaitų jis formuoti negali. Jis tik suveda užsakymą į sistemą, parašo elektroninį laišką, parašo užsakymo numerį ir išsiunčia į sandėlį. Jei klientas parašo, kas ar su kokiu transportu atvažiuos pasiimti prekių, tuomet įrašo šiuos duomenis. Sandėlis, išduodamas prekes užsakovui suformuoja PVM sąskaitą-faktūrą. Paaiškino, kad jeigu jis suformavo užsakymą, tai PVM sąskaitoje-faktūroje atsiranda jo pavardė, jei sandėlis ką nors užsakyme keičia (prekę, kiekį ar pan.) tuomet gali atsirasti užsakymą koregavusio darbuotojo pavardė. Važtaraštis išrašomas tik tuomet, kai prekę atsiimantis asmuo prašo. Prekių perdavimas fiksuojamas, kai pasirašoma sąskaita arba važtaraštis prekių pasiėmimo metu. Nes yra klientų, kuriems sąskaitos išrašomos ne iš karto, o už visą mėnesį. Dėl D. B. paaiškino, kad pirmą kartą minėtam asmeniui atvykstant atsiimti UAB „Eugensa“ prekių, jam paskambino tuo metu dirbęs įmonėje ( - ) ir pasakė, kad atvyks toks D. B.. Jis atvyko įmonės automobiliu, skambino iš įmonės telefono (kadangi buvo pats dirbęs UAB „Eugensa“ juos gerai žinojo). ( - ) turėjo įmonės darbuotojo pažymėjimą. Jam nekilo jokių abejonių, kad D. B. yra UAB „Eugensa“ darbuotojas. Įgaliojimo pirkti prekes jis iš D. B. neprašė, kadangi dirbdamas UAB „Eugensa“ jis taip pat neturėjo jokio įgaliojimo pirkti prekes iš UAB „SLO Lithuania“.

4822.2.

49UAB „SLO Lithuania“ tiekimo sandėlio vadovas T. V. (2019 m. kovo 5 d. teismo posėdžio įrašas 39:43 – 1:17:07) parodė, kad jis atsakingas už visus procesus, susijusius su sandėlio veikla. Paaiškino, kad PVM sąskaitas-faktūras sandėlyje gali išrašyti tik jis, E. J. ir T. S., kadangi tik jie turi teisę dirbti ( - ) programa. Nurodė, kad jei prekių atvyksta atsiimti vadybininkas, su kuriuo jau dirba kurį laiką, tai jį pažįsta asmeniškai ir dokumentų nebeprašo, o jei atvyksta kas nors pirmą kartą, tai teiraujasi iš kokios įmonės, prašo darbo pažymėjimo, jei neturi, tai pagal asmens dokumentą tikrina ar įmonė yra išdavusi jam įgaliojimą atsiimti prekes. Įgaliojimai būna įmonei atsiųsti terminuoti arba neterminuoti. Turi atsakingą asmenį, kuris juos registruoja. Nurodė, kad UAB „Eugensa“ jam žinoma kaip instaliacijos priemonių pirkėjas. Pirmą kartą atvykus, D. B. tapatybę patvirtino E. R., kadangi jis buvo dirbęs UAB „Eugensa“ ir jį pažinojo. Paprastai jis atvykdavo pats ir pasirašydavo sąskaitas, buvo atvykęs ir su transportu ir prašė prekes pakrauti. Teigė, kad prekės atiduodamos tik pirkėjui. Nurodė, kad prekės išduodamos kartu su PVM sąskaita-faktūra, o atskirais atvejais, kai prašo užsakovas, išrašomas ir krovinio važtaraštis. Pastarųjų įmonė nesaugo, jie dedami kažkur į dėžę ir vėliau naikinami. Į įmonės buhalteriją perduodamos PVM sąskaitos-faktūros, pasirašytos prekes išdavusio ir prekes gavusio asmens. Buhalterijai esminė sąlyga, kad būtų pirkėjo parašas. Nurodė, kad per 12 jo darbo metų šioje įmonėje, šis atvejis yra pirmas, kai užsakovas teigia, jog prekės nėra jam perduotos.

5022.3.

51UAB „Eugensa“ darbų vadovas V. S. (2019 m. gegužės 9 d. teismo posėdžio įrašas 8:10 - ) parodė, kad jis organizuoja statybinių objektų darbą, viena iš jo darbo funkcijų, kai tiekėjas atostogauja, teikti prekių užsakymus pardavėjams, tame tarpe ir ieškovei UAB „SLO Lithuania“. Paaiškino, kad pas atsakovę pirko tik kelis karus (pirko upsus ir dar kelis kabelius). Susisiekė su pardavėju, išsiaiškino ar yra reikiama prekė, tada pateikė užsakymą, kurį patvirtino pardavėjo vadybininkas ir įmonės direktorius, tada važiavo atsiimti prekės. Atsiimant prekes, pasirašydavo PVM sąskaitose-faktūrose. Nurodė, kad „tą kartą“ pirko upsus. Juos užsakė ir pats pasiėmė. Gautas prekes panaudojo objektuose. Patvirtino, kad nėra buvę atvejų, kad prekes užsisakytų UAB „SLO Lithuania“ ir jų negautų. Nurodė, kad užsakymus pateikdavo telefonu, tada pardavėjo vadybininkas atsiųsdavo užsakymo patvirtinimą, įmonės vadovas duodavo sutikimą ir tada užsakydavo. Važiavo upsų pasiimti pats. Prekes veždavo į įmonės sandėlį, tada iš sandėlio – į objektą.

5222.

53Teismo posėdyje atsakovės prašymu apklausti liudytojais:

5423.1.

55UAB „SLO Lithuania“ sandėlininkas E. J. (2019 m. kovo 5 d. teismo posėdžio įrašas 1:04:18 – 39:05) parodė, kad dirbdamas sandėlininku atsako už užsakymo vykdymą, t. y. gauna pranešimą kad yra prekių užsakymas, tada jį faktiškai atspausdina ir renka pats arba duoda kitam sandėlio darbuotojui vykdyti. Nurodė, kad su užsakovais nekontaktuoja, tik su savo įmonės vadybininkais. Jei užsakymą surenka pats, prekes atiduoda užsakovui visada su sąskaita-faktūra, o kliento pageidavimu papildomai ir važtaraščiu. Dokumentai spausdinami programa. Teigė, kad prekes atiduoda tik klientui, kurio tapatybę nustato. Paprastai pateikia darbuotojo pažymėjimą. Prekes išduoda ne tik jis, bet ir sandėlio vadovas, logistikos vadybininkė. Nurodė, kad užsakovas gali atvažiuoti prekių atsiimti su savo transportu, o gali prašyti, kad prekės būtų pristatytos. Pastaruoju atveju vadybininkas nurodo elektroniniame laiške ir tuomet prekės vežamos su nuolatiniais įmonės vežėjais.

5623.2.

57UAB „SLO Lithuania“ logistikos vadybininkė T. S. (2019 m. kovo 29 d. teismo posėdžio įrašas 6:02 – 24:58) parodė, kad ji dirba sandėlyje ir yra atsakinga už prekių atidavimą klientams, t. y. gauna užsakymą iš įmonės vadybininko, suformuoja PVM sąskaitą-faktūrą ir perduota sandėliui vykdyti. Su ( - ) programa supažindinta tik tiek, kiek jai reikia sąskaitos ar važtaraščio automatiniam suformavimui, t. y. ką ji turi paspausti. Nurodė, kad pagrindinis dokumentas išduoti prekes yra PVM sąskaita-faktūra, o važtaraštis išrašomas klientui prašant. Paaiškino, kad sąskaitoje dažniausiai yra to darbuotojo pavardė, kuris priėmė užsakymą iš pirkėjo. Nurodė, kad prekių išdavimas nėra jos tiesioginė funkcija, bet 2018 m. vasarą, kadangi atostogų metas, jai teko išdavinėti prekes. Prekių išdavimas vykdomas taip: į sandėlį ateina klientas, pasako iš kokios įmonės, parodo asmens dokumentą, tada jis pasirašo sąskaitą ir sandėlio darbuotojai pagal tą sąskaitą jam išduoda prekes, sąskaitos keliauja į buhalteriją. Nurodę, kad UAB „Eugensa“ prekių pasiimti atvykdavo ir sąskaitas pasirašydavo šios įmonės vadybininkas ( - ), kartais jis prekes pasiimdavo kartu su vairuotoju. Tai buvo vienas ir tas pats žmogus (vairuotojas). Ji ( - ) dokumentų netikrino, tą darė jos tiesioginis vadovas T. V..

5823.3.

59UAB „SLO Lithuania“ pardavimų vadybininkas S. K. (2019 m. kovo 29 d. teismo posėdžio įrašas 25:35 – 1:10:46) parodė, kad jo funkcijos priimti užsakymus ir kt., prekių perdavime pirkėjams jis nedalyvauja. Patvirtino, kad jam yra tekę priimti užsakymus iš UAB „Eugensas“, juos teikė D. B., su kitais vadybininkais ko gero nėra tekę bendrauti. Paaiškino, kad užsakymus galima teikti trimis būdais: telefonu, elektroniniu paštu arba atėjus į skyrių. UAB „Eugensa“ dažniausiai užsakymus teikė telefonu arba elektroniniu paštu. Žinojo, kad D. B. yra UAB „Eugensa“ vadybininkas, nes pats įsitikino įmonės tinklapyje, kur buvo nurodyti jo vardas, pavardė, telefono numerius, el. pašto adresas.

6023.4.

61UAB „Eugensa“ logistikos specialistė K. P. (2019 m. kovo 29 d. teismo posėdžio įrašas 1:02:24 – 1:09:36) parodė, kad ji dirba pirkimo skyriuje, kur prekes užsako iš užsienio pirkėjų ir jai tenka pareiga organizuoti jų pristatymą. Teigė, kad D. B. transporto paslaugos įmonėje neužsakinėjo. Teigė, kad vadybininkai neturi teisės pirkti iš Lietuvos, o tik iš užsienio tiekėjų. Išskyrus atvejus, kai sandėlyje nėra kažkokios produkcijos, o gamybos skyriui skubiai reikia.

6223.5.

63UAB „Eugensa“ sandėlio vedėjas G. G. (2019 m. kovo 29 d. teismo posėdžio įrašas 1:09:54 – 1:20:02) parodė, kad jis priima prekes iš tiekėjų ir išduoda jas klientams. Vadybininkai šitame procese nedalyvauja. Patvirtino, kad retkarčiais prekės iš tiekėjo iš užsienio tiesiogiai „važiuoja“ klientui. Nurodė, kad prekių apskaitą (gavimą ir išdavimą) jis tvarko pats, suvesdamas duomenis į kompiuterį.

64Ieškinys tenkintinas.

6523.

66Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „SLO Lithiania“ (toliau ir ieškovė) ir atsakovė UAB „Eugensa“ (toliau ir atsakovė) 2014 m. gegužės 23 d. sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1640 (toliau ir Sutartis, e-byla, I t., b. l. 4-13), kuria ieškovė įsipareigojo perduoti jai nuosavybės teise priklausančias prekes pagal atsakovės pateiktą užsakymą atsakovės nuosavybėn, o atsakovė įsipareigojo priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą Sutartyje nurodytomis sąlygomis, tvarka ir terminais (Sutarties 1.1 punktas). Dėl Sutarties sudarymo fakto ir pirkimo-pardavimo teisinių santykių nuo 2014 m. gegužės mėnesio iki 2018 metų pabaigos būvimo tarp šalių ginčo nėra.

6724.

68Ieškovė teigia Sutarties ir atsakovės užsakymų pagrindu perdavusi prekes atsakovei, pateikusi PVM sąskaitas-faktūras (toliau ir ginčo sąskaitos; e-byla, I t., b. l. 14-17, 24, 26, 27, 29, 30, 32-36) apmokėti, tačiau atsakovė dalies sąskaitų neapmoka (neapmokėtų sąskaitų lentelė, e-byla, I t., b. l. 28). Atsakovė ginčija aplinkybę, kad jai buvo perduotos prekes, už kurias ieškovė prašo priteisti skolą, kadangi ieškovė prekes perdavė neįgaliotam asmeniui – trečiajam asmeniui D. B. ar iš viso ne atsakovės darbuotojui. Ji ginasi pačios ieškovės nerūpestingu, aplaidžiu Sutarties nuostatų vykdymo faktu, t. y. nekontroliuojamu prekių iš ieškovės sandėlio išdavimo faktu, kas suponuoja pačios ieškovės prisiimtą verslo riziką ir nesukelia atsakovei pareigos apmokėti ieškovės pateiktas sąskaitas. Nagrinėjamu atveju būtina nustatyti šias aplinkybes patvirtinančias arba paneigiančias aplinkybes.

6925.

70Pagal Civilinio kodekso 6.305 straipsnio 1, 4 dalis pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui), o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Laikoma, kad pardavėjo pareiga perduoti daiktus įvykdyta, kai pardavėjas perduoda daiktus pirkėjui valdyti arba sutinka, kad pirkėjas pradėtų daiktus valdyti, ir pašalintos bet kokios pirkėjo valdymo teisės kliūtys. Minėtas įstatyminio reglamentavimo nuostatas atitinka ir šalių sudaryta Sutartis, kuria ieškovė įsipareigojo vykdyti patvirtintus užsakymus ir perduoti jai nuosavybės teise priklausančias nurodytas prekes atsakovės nuosavybėn, o atsakovė įsipareigojo priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą, Sutartyje nurodytomis sąlygomis, tvarka ir terminais (Sutarties 1.1. punktas). Todėl nagrinėjamu atveju ieškovei tenka pareiga įrodyti prekių perdavimo atsakovei faktą.

71Dėl prekių užsakymo pateikimo formos.

7226.

73Atsakovė teigia, kad ieškovė pateikė apmokėti sąskaitas už prekes, kurių atsakovė neužsakė. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Sutarties 2.1 punktu (e-byla, I t., b. l. 4-13) šalys susitarė, jog atsakovės užsakymai ieškovei pateikiami elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitu būdu raštu. Iš trečiojo asmens D. B. paaiškinimų (2019 m. vasario 26 d. teismo posėdžio įrašas 12:43-1:01:38), liudytojų E. R. (2019 m. vasario 26 d. teismo posėdžio įrašas 1:09:05), S. K. (2019 m. kovo 29 d. teismo posėdžio įrašas 32:25 -31:56), V. S. (2019 m. gegužės 9 d. teismo posėdžio įrašas 18:39 – 19:10) parodymų nustatyta, kad atsakovės darbuotojai užsakymus dėl prekių pirkimo ieškovei teikdavo ir telefonu, ir elektroniniu paštu. Nors atsakovės vadovas E. V. teismo posėdyje ir ginčijo šią aplinkybę, tačiau rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė užsakymus teikdavo ieškovei tik raštu (elektroniniu paštu ar kitu būdu raštu) byloje nėra. Juo labiau, atsakovė iš viso nėra pateikusi nei vieno užsakymo pavyzdžio ar kito rašytinio įrodymo, iš kurio būtų galima daryti išvadą, kad įmonėje buvo nustatyta tokia užsakymų pateikimo tiekėjui tvarka (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Teismas daro išvadą, kad tarp šalių buvo susiklosčiusi verslo praktika, kad tiek ieškovė, tiek ir atsakovė vykdė abipuses pareigas (prekių užsakymo pateikimo ir priėmimo) pagal pateiktus užsakymus telefonu ir/ar raštu.

74Dėl prekių priėmimo-perdavimo dokumentų

7527.

76Atsakovė teigia, kad ieškovė nesilaikė Sutartyje numatytos prekių perdavimo tvarkos, dėl ko jai tenka rizika dėl prekių neapmokėjimo. Nustatyta, jog Sutartimi šalys susitarė, kad atsakovė prekes paima iš ieškovės sandėlio. Prekės perduodamos šalių atstovams pasirašant PVM sąskaitą-faktūrą (važtaraštį) ir prekių priėmimo-perdavimo aktą. „Prekės yra laikomos Pardavėjo tinkamai perduotomis, o Pirkėjo priimtomis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, kai Pirkėjo darbuotojas ar įgaliotas atstovas pasirašo PVM sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) arba Prekių priėmimo-perdavimo akte“ (Sutarties 4.1 punktas). Kitaip tariant, šalys minėta Sutarties nuostata susitarė, kad tinkamu prekės perdavimu bus laikomas, skirtingai nei teigia atsakovė, ne ir PVM sąskaitos-faktūros, ir prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymas, bet vienas iš šių nurodytų būdų. Kaip matyti iš byloje esančių tiek ieškovės pateiktų atsakovei apmokėti ginčo sąskaitų (e-byla, I t., b. l. 14-17, 24, 26, 27, 29, 30, 32-36), tiek ir iš atsakovės pateiktos sąskaitos apmokėti ieškovei (e. byla, I t., b. l. 108), bei nustatyta iš trečiojo asmens paaiškinimų (2019 m. vasario 26 d. teismo posėdžio įrašas 12:43-1:01:38) bei liudytojų parodymų, kad neretai PVM sąskaitos-faktūros pirkėjui apmokėti buvo teikiamos elektroniniu būdu, kad prekes pasiimdavo atsakovės vadybininkas ir atsakovės klientas. Viena sąskaita perduodama su prekėmis pirkėjui, kitas egzempliorius perduodamas įmonės buhalterijai, todėl jos galėjo būti pasirašytos tik vienos iš Sutarties šalių darbuotojo, tačiau tai netrukdė Sutarties šalims tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal Sutartį ir vykdyti bendradarbiavimą nuo 2014 metų. Teismas daro išvadą, kad tarp šalių buvo susiklosčiusi verslo praktika, kad tiek ieškovė, tiek ir atsakovė vykdė abipuses pareigas (prekių perdavimo ir priėmimo) pasirašius (ar net nepasirašius) PVM sąskaitą-faktūrą vienos iš Sutarties šalių darbuotojams.

77Dėl prekių perdavimo atsakovės neįgaliotam asmeniui

7828.

79Atsakovė teigia, kad ieškovė Sutartį vykdė aplaidžiai, ieškovės sandėlio darbuotojai prekes išdavė atsakovės įgaliojimo neturinčiam asmeniui ar iš viso su atsakove nesusijusiam asmeniui, todėl atsakovei nekyla pareiga apmokėti prekes, kurių ji nėra gavusi.

8029.

81Šalys Sutarties 4.2 punktu susitarė, kad prekės laikomos tinkamai perduotomis, kai PVM sąskaitas-faktūras (važtaraščius) pasirašo atsakovės darbuotojas ar įgaliotas atstovas. Byloje nėra ginčo, kad trečiasis asmuo D. B. dirbo UAB „Eugensa“ padavimų vadybininku nuo 2017 m. spalio 25 d. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d., tame tarpe ir ginčo sąskaitų išrašymo laikotarpiu (e-byla, I t., b. l. 94-96, 188-189). Jo pareigos buvo bendrauti su klientais, teikti užsakymus, parduoti prekes įmonei palankiomis sąlygomis, komunikuoti elektroniniu paštu, telefonu (UAB „Eugensa“ Vadybininko pareiginiai nuostatai; e-byla, I t., b. l. 194-195). Teismas daro išvadą, kad D. B., veikdamas kaip įmonės darbuotojas, turėjo teisę prekių užsakymo-pardavimo tikslu komunikuoti tiek su atsakovės klientais (užsakovais), tiek ir su įmonės tiekėjais, tame tarpe ir su ieškove UAB „SLO Lithuania“. Įrodymų, kad D. B. atsakovė buvo suteikusi teisę komunikuoti tik su ribotu sąrašu tiekėjų, atsakovė į bylą nepateikė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Tokiu būdu, teismas atmeta atsakovės argumentą, kad ieškovės sandėlio darbuotojai nepagrįstai prekes išdavė įmonės darbuotojui, neturinčiam įgaliojimo, kaip nepagrįstą.

8230.

83Be to, teismas atmeta kaip nepagrįstą atsakovės argumentą, kad ieškovės sandėlio darbuotojai nereikalavo iš D. B. atsakovės duoto įgaliojimo atsiimti prekes, tokiu būdu prekės buvo perduotos įgaliojimo neturinčiam asmeniui. Pirmiausia, šalys Sutartimi susitarė, kad atsakovė privalo raštu nurodyti ieškovei asmenis, įgaliotus priimti prekes pagal Sutartį. Pasikeitus įgaliotiems asmenims, atsakovė elektroninio ir (ar) faksimilinio ryšio priemonėmis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas apie tai pranešti ieškovei, nurodant įgaliotų asmenų vardus, pavardes, bei datą, nuo kurios šiems asmenims suteikiami įgaliojimai priimti prekes (Sutarties 4.4 punktas). Iš šios Sutarties nuostatos darytina išvada, kad šalys imperatyviai nustatė atsakovės pareigą pateikti ieškovei įgaliotų atsiimti prekes asmenų sąrašą. Atsakovė į bylą ne tik kad nepateikė duomenų, kad tokį sąrašą teikė ieškovei, tačiau net nepateikė įrodymo, kad tokį įgaliotų asmenų sąrašą turi (Civilinio kodekso 2.140 straipsnis, Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Teismas daro išvadą, kad pati atsakovė, be pagrindo kaltindama ieškovę aplaidumu, elgėsi nerūpestingai, nepateikė ieškovei įgaliotų atsiimti prekes asmenų sąrašo, kaip tai numato Sutarties 4.4 punktas, tokiu būdu prisiimdama verslo riziką.

8431.

85Kita vertus, kaip teigė ir D. B. bei patvirtino liudytoju apklaustas S. K. (2019 m. kovo 29 d. teismo posėdžio įrašas 33:45-37:42), D. B. naudojosi jam atsakovės UAB „Eugensa“ suteiktu įmonės telefonu, elektroniniu paštu, viešai skelbiamais įmonės internetiniame tinklapyje, kas nesudarė pagrindo trečiuoju asmeniu abejoti priimant jo užsakymus įmonės vardu.

8632.

87Teismas konstatuoja, kad esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovo vadybininkai bei sandėlio darbuotojai pagrįstai pagal tarp šalių susiklosčiusią verslo praktiką D. B. laikė atsakovės darbuotoju, UAB „Eugensa“ vardu teikiančiu prekių užsakymus bei atsiimančiu prekes.

8833.

89Be to, kaip paaiškino trečiasis asmuo D. B. ir jo nurodytas aplinkybes patvirtino liudytojais apklausti ieškovės darbuotojai, kad neretai atsakovės vadybininkų užsakytas prekes iš ieškovės sandėlio kartu su ieškovės vadybininku atsiimdavo patys atsakovės klientai (liudytojas E. R., 2019 m. vasario 26 d. teismo posėdžio įrašas 1:07:10-1:07:44). Tokiais atvejais, atsakovės vadybininkas informuodavo ieškovės darbuotojus, kad prekes pagal užsakymą atsiims klientas, kuris įprastai atvykdavo su savo transportu. Tuomet išrašytą sąskaitą ieškovės vadybininkai pasilikdavo pas save, o atsakovės klientui išrašydavo krovinio važtaraštį, kuris ir buvo reikalingas tik klientui kroviniui lydėti. Tokiu būdu, prekės faktinis perdavimas ir įvykdavo krovinio važtaraščio pasirašymo metu. Nors ir netiesiogiai, tačiau atsakovės darbuotojai apklausti liudytojais, taip pat patvirtino aplinkybę, kad būdavo atvejų, kada atsakovės užsakytos prekės nepatekdavo į jos sandėlį, o tiesiogiai buvo gabenamos į atsakovės klientų objektus atsakovės užsakytu transportu arba pačių klientų transportu (liudytojas G. G., 2019 m. kovo 29 d. teismo posėdžio įrašas 1:12:50-1:13:05; liudytojas V. S., 2019 m. gegužės 9 d. teismo posėdžio įrašas 19:18 – 20:05). Nustatytos aplinkybės, kad ieškovės darbuotojai sąskaitos nerodydavo atsakovės klientui, kad atsakovės sąskaitų apmokėjimui buvo taikomas atidėjimas, t. y. suteikta galimybė atsakovei gauti apmokėjimą iš jos kliento ir tik tuomet atsiskaityti su ieškove, tik patvirtina, kad įmonės glaudžiai bendradarbiavo. Šias aplinkybes patvirtina ir byloje esančios trečiojo asmens pateiktos PVM sąskaitos faktūros, išrašytos atsakovo klientui ( - ), kur atitinkamai sutampa ir prekės, ir jų pirkimo datos (e-byla, II t., b. l. 79-89). Aplinkybė, kad ( - ) vadovas, pats pasirašęs PVM sąskaitose-faktūrose, šiuo metu neigia prekių gavimo faktą, teismo nuomone yra santykis tarp atsakovo ir jo kliento, todėl nėra šios bylos dalykas. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad tarp šalių susiklosčiusi verslo praktika numatė galimybę iš ieškovo sandėlio prekes atsiimti tiesiogiai užsakovo klientams, atsakovės darbuotojui patvirtinus, atsakovės darbuotojai šia galimybe naudojosi su įmonės vadovo žinia (2019 m. vasario 26 d. teismo posėdžio garso įrašas: D. B. 14:16-15:22; 15:49; 32:00-32:39).

90Dėl prekių pagal ginčo PVM sąskaitų-faktūrų perdavimo

9134.

92Ieškovė teigia, kad 2018 m. gegužės – birželio mėnesiais atsakovės užsakytos prekės buvo pateiktos ir jos priimtos, o PVM sąskaitos-faktūros už parduotas prekes patvirtintos atsakovės darbuotojo parašu, todėl laikytina, kad atsakovė prekes gavo ir turi jas apmokėti. Atsakovė gi savo ruožtu ginčija prekių gavimo bei pačių ginčo sąskaitų gavimo faktą, todėl teigia neturinti pareigos apmokėti pateiktas ginčo sąskaitas.

9335.

94Byloje yra pateiktos ieškovės PVM sąskaitos-faktūros : 1) 2018 m. gegužės 4 d. SLO254356 7608,48 Eur sumai, sąskaitą išrašė E. R. (parašo nėra), sąskaitą priėmė ir pasirašė D. B. (e-byla, I t., b. l. 36); 2) 2018 m. gegužės 7 d. SLO254483 6854,65 Eur sumai, sąskaitą išrašė sandėlininkas E. J. (parašo nėra), sąskaitą priėmė ir pasirašė D. B. (e-byla, I t., b. l. 33); 3) 2018 m. gegužės 15 d. SLO254959 2528,90 Eur sumai, sąskaitą išrašė E. R. (parašo nėra), sąskaitą priėmė ir pasirašė D. B. (e-byla, I t., b. l. 35); 4) 2018 m. gegužės 17 d. SLO255156 1481,04 Eur sumai, sąskaitą išrašė E. R. (parašo nėra), sąskaitą priėmė ir pasirašė D. B. (e-byla, I t., b. l. 17); 5) 2018 m. gegužės 17 d. SLO255157 1110,78 Eur sumai, sąskaitą išrašė E. R. (parašo nėra), sąskaitą priėmė ir pasirašė D. B. (e-byla, I t., b. l. 24); 6) 2018 m. gegužės 25 d. SLO255665 1414,80 Eur sumai, sąskaitą išrašė E. R. (parašo nėra), sąskaitą priėmė ir pasirašė D. B. (e-byla, I t., b. l. 14); 7) 2018 m. gegužės 29 d. SLO255955 4694,80 Eur sumai, sąskaitą išrašė pardavimų vadybininkas S. K. (parašo nėra), sąskaitą priėmė ir pasirašė D. B. (e-byla, I t., b. l. 29); 8) 2018 m. birželio 4 d. SLO256494 3521,10 Eur sumai, sąskaitą išrašė pardavimų vadybininkas S. K. (parašo nėra), sąskaitą priėmė ir pasirašė D. B. (e-byla, I t., b. l. 27); 9) 2018 m. birželio 5 d. SLO256606 3621,53 Eur sumai, sąskaitą išrašė ir pasirašė sandėlio vadovas T. V., sąskaitą priėmė ir pasirašė D. B. (e-byla, I t., b. l. 32); 10) 2018 m. birželio 7 d. SLO256794 4389,88 Eur sumai, sąskaitą išrašė ir pasirašė sandėlininkas E. J., sąskaitą priėmė ir pasirašė D. B. (e-byla, I t., b. l. 16); 11) 2018 m. birželio 11 d. SLO256897 1142,24 Eur sumai, sąskaitą išrašė sandėlininkas E. J. (parašo nėra), sąskaitą priėmė ir pasirašė D. B. (e-byla, I t., b. l. 30); 12) 2018 m. birželio 13 d. SLO257240 1638,46 Eur sumai, sąskaitą išrašė ir pasirašė sandėlininkas E. J., sąskaitą priėmė ir pasirašė D. B. (e-byla, I t., b. l. 16); 13) 2018 m. birželio 18 d. SLO257510 975,26 Eur sumai, sąskaitą išrašė E. R. (parašo nėra), sąskaitą priėmė ir pasirašė D. B. (e-byla, I t., b. l. 26).

9536.

96Kaip jau konstatuota aukščiau, D. B. ginčo sąskaitų išrašymo metu buvo atsakovės darbuotojas, todėl turėjo teisę prekes užsakyti ir jas priimti. Trečiasis asmuo teismo posėdyje nurodė visas ginčo sąskaitas pateikęs atsakovės buhalterijai apmokėti. Atsakovė savo ruožtu teigia, kad ginčo PVM sąskaitos-faktūros atsakovės buhalterijoje nebuvo pateiktos ir apskaitytos, todėl apie jas atsakovei tapo žinoma tik tuomet, kai Valstybinės mokesčių inspekcijos I.SAF posistemyje 2018 m. birželio 20 d. buvo sugeneruota kryžminio patikrinimo neatitikimo ataskaita, iš kurios nustatyta, kad ieškovė deklaravo PVM sąskaitas-faktūras SLO256180, SL0255156, SL0255157, SL0254483, SL0254356 (e-byla, I t., b. l. 75-78). Vertinat aplinkybę, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos I.SAF posistemyje sugeneruotoje kryžminio patikrinimo neatitikimo ataskaitoje nurodyta sąskaita SLO256180 nėra nurodyta ieškovės apmokėtinų sąskaitų sąraše, teismas daro išvadą, kad dėl prekių pagal ją nepateikimo ir sąskaitos apmokėjimo tarp šalių ginčo nėra. Iš byloje esančio šalių susirašinėjimo matyti, kad ieškovė 2018 m. birželio 29 d. elektroniniu paštu 2018 m. balandžio-birželio mėnesių sąskaitas, kur prie minėtos sąskaitos atsakovės darbuotojo ranka atliktas įrašas ( - ) tik patvirtina aukščiau padarytą teismo išvadą. Kaip ir kitas ginčo sąskaitas, taip ir atsakovės neapskaitytas paantrina byloje esantys krovinio važtaraščiai (e-byla, I t., b. l. 98-107), kas leidžia daryti išvadą, kad prekės, sąskaitos ir važtaraščiai buvo pateikiami įprasta ieškovei, atsakovei ir atsakovės klientams tvarka. Todėl nagrinėjamu atveju labiau tikėtina, kad atsakovei, atstovaujamai jos darbuotojo D. B., pateikus ieškovei užsakymą dėl prekių, kurias užsakė atsakovės klientas, ieškovės darbuotojai paruošė užsakymą, prekes su atsakovės (kadangi yra pateiktos PVM sąskaitos faktūros atsakovės išrašytos jos užsakovui) žinia atsiėmė jos klientas pagal krovinio važtaraščius, o PVM sąskaitos-faktūros buvo pasirašytos D. B. ir perduotos atsakovės buhalterijai.

9737.

98Teismas pažymi, kad toks prekių ir sąskaitų judėjimas laikytina įprasta šalių bendradarbiavimo praktika, ką patvirtino pati atsakovė pripažindama dalį reikalavimo ir 2019 m. gegužės 2 d. sumokėdama 1142,24 Eur pagal 2018 m. birželio 11 d. sąskaitą-faktūrą SLO 256897 (e-byla, II t., b. l. 128-130); nustatyta aplinkybė, kad prekes (upsus) pagal minėtą sąskaitą užsakė atsakovės darbų vadovas V. S., apklaustas liudytoju jis patvirtino minėtą aplinkybę bei nurodė, kad „upsus“ atsiėmė iš ieškovės sandėlio pats, tačiau 2018 m. birželio 11 d. sąskaitą-faktūrą SLO 256897 pasirašyta trečiojo asmens D. B. (e-byla, II t., b. l. 128-130); byloje esanti 2018 m. liepos 10 d. atsakovės sąskaita EUG Nr. 1800465 106,72 Eur sumai pateikta ieškovei, kurią išrašė ir pasirašė atsakovės darbuotoja K. P., o sąskaitą (tikėtina ir prekes) priėmęs ieškovės darbuotojas nenurodytas ir parašo nėra (e-byla, I t., b. l. 108).

9938.

100Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovė prekes išdavė pagrįstai, prekės laikomos atsakovei perduotos, o pati atsakovė neatleidžiama nuo pareigos atsiskaityti už prekes, kadangi ji nesilaikė Sutarties 4.4 punkto reikalavimų ir tokiu būdu prisiėmė verslo riziką. Tokiu būdu, atsakovė turi pareigą apmokėti ieškovei už perduotas prekes pagal ginčo sąskaitas-faktūras 40837,57 Eur (Civilinio kodekso 6.4, 6.305 straipsniai).

101Dėl užskaitymo ir skolos dydžio

10239.

103Civilinio kodekso 6.130 straipsnis numato, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Tai reiškia, kad šiuo atveju ieškovė turi procesinę pareigą įrodyti, kad įskaitymas įvyko, t. y. kad buvo pagrindas atlikti įskaitymą (Civilinio kodekso 6.130 straipsnio 1 dalis), laikytasi įskaitymo tvarkos (Civilinio kodekso 6.131 straipsnis). Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo; įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai (Civilinio kodekso 6.131 straipsnio 1, 2 dalys). Tačiau byloje nėra įrodymų, kad ieškovė tinkamai atliko įskaitymą, t. y. atsakovė informavo apie atliktą įskaitymą. Byloje yra duomenys, kad atsakovė pateikė ieškovei apmokėti 2018 m. liepos 10 d. sąskaitą EUG Nr. 1800465 106,72 Eur sumai (e-byla, I t., b. l. 108), kurios apmokėjimo terminas numatytas iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. Ieškovė turėdama priešinius reikalavimus pagal ginčo sąskaitas, kurių mokėjimo terminai suėję, atliko priešinį įskaitymą pagal anksčiausią neapmokėtą sąskaitą, t. y. 2018 m. gegužės 4 d. sąskaitą SLO254356 7608,48 Eur sumai, kurios apmokėjimo terminas numatytas iki 2018 m. birželio 18 d. (e-byla, I t., b. l. 36). Teismas daro išvadą, kad galiojantis priešpriešinis vienarūšis reikalavimas įskaitymo metu buvo. Kaip minėta, procesinę pareigą įrodyti, jog įskaitymas buvo atliktas, taigi ir tai, kad buvo laikytasi Civilinio kodekso 6.131 straipsnyje nustatytos įskaitymo tvarkos, turi šalis, kuri remiasi įskaitymu. Nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė, jog ji tinkamai atliko įskaitymą, t. y. kad buvo tinkamai įvykdytas Civilinio kodekso 6.131 straipsnio 2 dalyje numatytas reikalavimas apie atliekamą įskaitymą tinkamai pranešti atsakovei. Aplinkybė, jog ieškovė teismui pateikė dokumentą (e-byla, I t., b. l. 28), kuriame nurodyta šalių tarpusavio atsiskaitymų išklotinė, nereiškia, kad atsakovei buvo tinkamai pranešta apie priešpriešinio reikalavimo įskaitymą. Byloje nėra kitų duomenų, jog ieškovė atsakovei tinkamai pranešė apie priešpriešinio reikalavimo įskaitymą. Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad 106,72 Eur suma pagal 2018 m. liepos 10 d. sąskaitą EUG Nr. 1800465, ieškovės įskaityta nesilaikant Civilinio kodekso 6.131 straipsnio reikalavimų, todėl įskaitymas laikytinas neteisėtu.

104Dėl netesybų priteisimo

10540.

106Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Tokiu atveju jis turi pareigą mokėti kreditoriui netesybas (Civilinio kodekso 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.71 straipsnis). Šalys Sutarties 9.3 punktu susitarė, kad už prievolės sumokėti prekių kainą pažeidimą atsakovė turės pareigą mokėti 0,05 procento dydžio palūkanas už kiekvieną uždelstą sumokėti prekių kainą dieną, kurtis skaičiuojamos nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 1 dalyje įtvirtina, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Palūkanų paskirtis yra dvejopa: pirma, tai atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, antra, jos kompensuoja kreditoriaus praradimus, tokiu būdu apsaugomi kreditoriaus turtiniai interesai. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1092,01 Eur delspinigius (e-byla, I t., b. l. 28). Atsakovė teigia, jog delspinigių dydis – 0,05 procento yra nepagrįstai didelis, kas atitinka net 118,25 metinę palūkanų normą ir netgi viršija Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodytą palūkanų normą. Prašė teismą delspinigius mažinti.

10741.

108Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (Civilinio kodekso 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.). Taigi, minėta, šalių Sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Pažymėtina, kad jeigu šalys Sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai Sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.). Kaip nustatyta iš šalių sudarytos Sutarties, susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai Sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju atsakovė negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, atsakovės elgesį, prievolės sumą ir pan. Nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, gali būti atsižvelgiama į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, Civilinio kodekso 6.251 str., reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus ir kt. Nagrinėjamu atveju Sutartis buvo sudarytos laisva šalių valia, atsakovė – verslo subjektas, turinti verslo patirties, todėl jai taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai ir laikytina, kad atsakovė, sudarydama Sutartį, turėjo (galėjo) įvertinti jos nuostatas, įvertinusi savo finansines bei teisines galimybes vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, o jos pažeidimo atveju – galimas Sutarties nevykdymo teisines pasekmes. Be to, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad sudarydama Sutartį neturėjo realios galimybės derėtis dėl netesybų dydžio, kad sutarčių sudarymo metu 0,05 procento dydžio delspinigiai būtų buvę neprotingi, neatitinkantys rinkoje taikytų netesybų normų.

10942.

110Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad Sutarties pagrindu ieškovė tinkamai apskaičiavo netesybas pagal Sutartį ir turi teisę į jų atlyginimą.

11143.

112Bylos nagrinėjimo metu atsakovė dalį reikalavimo pripažino ir 2019 m. gegužės 2 d. sumokėjo 1142,24 Eur pagal 2018 m. birželio 11 d. sąskaitą-faktūrą SLO 256897 (e-byla, II t., b. l. 128-130). Ieškovė, vadovaudamasi Civilinio kodekso 6.54 straipsnio taisyklėmis bei Sutarties 6.8 punkto nuostata, kuri numatė, kad atsakovui vėluojant apmokėti pateiktas sąskaitas, ieškovė gautas atsakovės pinigų sumas gali paskirstyti įsiskolinimui dengti ieškovės nuožiūra, pirmiausia sumokėtą sumą skyrė 1092,01 Eur delspinigiams apmokėti, likusią sumą - 50,23 Eur – pagrindinei skolai padengti.

113Dėl procesinių palūkanų

11444.

115Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų numatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl vadovaujantis Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalimi, atsakovė taip pat privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11645.

117Esant šioms aplinkybėms, nesant duomenų apie skolos grąžinimą, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas pagal skolą priteisti 6 procentus dydžio palūkanų nuo 40787,34 Eur neapmokėtų sąskaitų sumos yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas.

118Dėl bylinėjimosi išlaidų

11946.

120Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis). Nagrinėjamu atveju teismas tenkino ieškovės ieškinį visa apimtimi. Ieškovė pateikė byloje įrodymus (e. byla, I t., 18-23, 25, 34, 41-42), jog turėjo iš viso 2932 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš kurių 892 Eur žyminis mokestis ir 2040 Eur teisinės pagalbos. Ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų suma – 2932 Eur – priteistina iš atsakovės ieškovės naudai.

12147.

122Taip pat ieškovei grąžintinas 38,19 Eur žyminis mokestis (e-byla, II t., b. l. 119)(Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

123Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

124Ieškinį tenkinti.

125Priteisti iš atsakovės UAB „Eugensa“ (j. a. k. 123789424) ieškovės UAB „SLO Lithuania“ (j. a. k. 111748081) naudai 40787,34 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugsėjo 3 d.) iki sprendimo visiško įvykdymo ir 2932 Eur bylinėjimosi išlaidas.

126Gražinti ieškovei UAB „SLO Lithuania“ (j. a. k. 111748081) 38,19 Eur žyminį mokestį.

127Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, sekretoriaujant Martai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 1.... 5. Pateiktu teismui ieškiniu (e-byla, I t., b. l. 44-47) ieškovė UAB „SLO... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodo, kad 2014 m. gegužės 23 d. su atsakove buvo sudaryta... 8. 3.... 9. Ieškovė pažymi, kad pagal tarp šalių susiklosčiusią bendradarbiavimo... 10. 4.... 11. Atkreipia dėmesį, kad atsakovė ilgo bendradarbiavimo metu nebuvo pateikusi... 12. 5.... 13. Pabrėžia tai, jog atsakovė nėra apmokėjusi dalies PVM sąskaitos faktūros... 14. 6.... 15. Nurodo, kad Sutartimi šalys susitarė, kad atsakovei laiku neapmokėjus už... 16. 7.... 17. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinyje išdėstytus... 18. 8.... 19. Atstovė pažymėjo, kad atsakovės vadovas E. V. pirmojo posėdžio metu iš... 20. 9.... 21. Atstovė pažymėjo, kad atsakovė neneigė fakto, kad ginčo PVM... 22. 10.... 23. Atkreipė dėmesį, kad nors atsakovė neigė šalių faktinį... 24. 11.... 25. Atsiliepimu (e-byla, I t., b. l. 70-74) atsakovė UAB „Eugensa“ su... 26. 12.... 27. Pažymi, kad ginčo PVM sąskaitos-faktūros atsakovės buhalterijoje... 28. 13.... 29. Atsakovė atkreipia dėmesį, kad ieškovės pateiktose ginčo PVM... 30. 14.... 31. Akcentuoja tai, kad bandant išsiaiškinti susiklosčiusią situaciją ir... 32. 15.... 33. Anot atsakovės, ieškovė nepagrįstai teigia, kad dalis vienos ginčo... 34. 16.... 35. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai palaikė atsiliepimo į ieškinį... 36. 17.... 37. Teigė, kad byloje esantys važtaraščiai patvirtina, kad prekės buvo... 38. 18.... 39. Pažymėjo, kad ieškovė nesilaikė Sutartyje numatytos prekių perdavimo... 40. 19.... 41. Atsakovės atstovė prašė netenkinus pagrindinio reikalavimo dėl skolos... 42. 20.... 43. Trečiasis asmuo D. B. atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdyje (2019 m.... 44. 21.... 45. Teismo posėdyje ieškovės prašymu apklausti liudytojais:... 46. 22.1.... 47. UAB „SLO Lithuania“ produktų pardavimo vadybininkas E. R. (2019 m. vasario... 48. 22.2.... 49. UAB „SLO Lithuania“ tiekimo sandėlio vadovas T. V. (2019 m. kovo 5 d.... 50. 22.3.... 51. UAB „Eugensa“ darbų vadovas V. S. (2019 m. gegužės 9 d. teismo... 52. 22.... 53. Teismo posėdyje atsakovės prašymu apklausti liudytojais:... 54. 23.1.... 55. UAB „SLO Lithuania“ sandėlininkas E. J. (2019 m. kovo 5 d. teismo... 56. 23.2.... 57. UAB „SLO Lithuania“ logistikos vadybininkė T. S. (2019 m. kovo 29 d.... 58. 23.3.... 59. UAB „SLO Lithuania“ pardavimų vadybininkas S. K. (2019 m. kovo 29 d.... 60. 23.4.... 61. UAB „Eugensa“ logistikos specialistė K. P. (2019 m. kovo 29 d. teismo... 62. 23.5.... 63. UAB „Eugensa“ sandėlio vedėjas G. G. (2019 m. kovo 29 d. teismo... 64. Ieškinys tenkintinas.... 65. 23.... 66. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „SLO Lithiania“ (toliau ir ieškovė)... 67. 24.... 68. Ieškovė teigia Sutarties ir atsakovės užsakymų pagrindu perdavusi prekes... 69. 25.... 70. Pagal Civilinio kodekso 6.305 straipsnio 1, 4 dalis pirkimo-pardavimo sutartimi... 71. Dėl prekių užsakymo pateikimo formos.... 72. 26.... 73. Atsakovė teigia, kad ieškovė pateikė apmokėti sąskaitas už prekes,... 74. Dėl prekių priėmimo-perdavimo dokumentų... 75. 27.... 76. Atsakovė teigia, kad ieškovė nesilaikė Sutartyje numatytos prekių... 77. Dėl prekių perdavimo atsakovės neįgaliotam asmeniui... 78. 28.... 79. Atsakovė teigia, kad ieškovė Sutartį vykdė aplaidžiai, ieškovės... 80. 29.... 81. Šalys Sutarties 4.2 punktu susitarė, kad prekės laikomos tinkamai... 82. 30.... 83. Be to, teismas atmeta kaip nepagrįstą atsakovės argumentą, kad ieškovės... 84. 31.... 85. Kita vertus, kaip teigė ir D. B. bei patvirtino liudytoju apklaustas S. K.... 86. 32.... 87. Teismas konstatuoja, kad esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovo vadybininkai... 88. 33.... 89. Be to, kaip paaiškino trečiasis asmuo D. B. ir jo nurodytas aplinkybes... 90. Dėl prekių pagal ginčo PVM sąskaitų-faktūrų perdavimo ... 91. 34.... 92. Ieškovė teigia, kad 2018 m. gegužės – birželio mėnesiais atsakovės... 93. 35.... 94. Byloje yra pateiktos ieškovės PVM sąskaitos-faktūros : 1) 2018 m. gegužės... 95. 36.... 96. Kaip jau konstatuota aukščiau, D. B. ginčo sąskaitų išrašymo metu buvo... 97. 37.... 98. Teismas pažymi, kad toks prekių ir sąskaitų judėjimas laikytina įprasta... 99. 38.... 100. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovė prekes... 101. Dėl užskaitymo ir skolos dydžio... 102. 39.... 103. Civilinio kodekso 6.130 straipsnis numato, kad prievolė baigiasi, kai... 104. Dėl netesybų priteisimo... 105. 40.... 106. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės... 107. 41.... 108. Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 109. 42.... 110. Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad Sutarties pagrindu ieškovė tinkamai... 111. 43.... 112. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė dalį reikalavimo pripažino ir 2019 m.... 113. Dėl procesinių palūkanų... 114. 44.... 115. Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo... 116. 45.... 117. Esant šioms aplinkybėms, nesant duomenų apie skolos grąžinimą, darytina... 118. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 119. 46.... 120. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas... 121. 47.... 122. Taip pat ieškovei grąžintinas 38,19 Eur žyminis mokestis (e-byla, II t., b.... 123. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,... 124. Ieškinį tenkinti.... 125. Priteisti iš atsakovės UAB „Eugensa“ (j. a. k. 123789424) ieškovės UAB... 126. Gražinti ieškovei UAB „SLO Lithuania“ (j. a. k. 111748081) 38,19 Eur... 127. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...