Byla e2-7230-251/2018
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Gema Janušienė, sekretoriaujant Rasai Jonaitienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ atstovui advokato padėjėjui Daliui Jurjonui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ ieškinį atsakovei UAB „Tiresta“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4priėmus skolininkės UAB „Tiresta“ prieštaravimus dėl teismo įsakymo, ieškovė UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ pareiškė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės UAB „Tiresta“ 1502,13 Eur skolą, 71,33 Eur delspinigius, 8 % dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodė, kad atsakovė ir pradinis kreditorius UAB „TOI – TOI Lietuva“ sudarė 2014-03-17 ilgalaikės nuomos sutartį Nr. KNI-14/017 (toliau – Sutartis), pagal kurią nuomotojas (UAB „TOI – TOI Lietuva“) suteikė teisę atsakovei laikinai už atlyginimą naudotis biotualetais, buitiniais ir sanitariniais vagonėliais, laikino aptvėrimo tvoromis ar kita nuomojama įranga, o atsakovė įsipareigojo laiku mokėti nuomos mokestį. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir susidarė 1 502,13 Eur įsiskolinimas. 2018-02-26 reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Nr. T-56 UAB „TOI – TOI Lietuva“ reikalavimo teisę į atsakovės skolą perleido ieškovei. 2018-02-27 ieškovė išsiuntė raginimą atsakovei sumokėti skolą, tačiau atsakovė į šį raginimą nesureagavo. Kadangi atsakovė pažeidė savo sutartines prievoles, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1502,13 Eur skolą, 71,33 Eur delspinigius, paskaičiuotus už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (el. b. 27-30 l.).

6Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai. Papildomai nurodė, kad Sutarties priedai patvirtina, kad pradinis kreditorius perdavė atsakovei naudotis nurodytus biotualetus, taip pat suteikė kitas paslaugas. Biotualeto nuomos atsakovė turėjo atsisakyti raštu, tačiau tokio rašto atsakovė pradiniam kreditoriui nepateikė. Kadangi atsakovė ilgą laiką delsė atsiskaityti, pradinis kreditorius pats pasiėmė nuomotus daiktus. Nurodė, kad ieškovė perėmė iš pradinio kreditoriaus galiojančią reikalavimo teisę į atsakovės įsiskolinimą, atsakovė skolos iki ieškinio pareiškimo teisme neginčijo, ją pripažino, atlikdama dalinius skolos apmokėjimus (pvz. 2017-01-24, 2017-03-23 ir kt.), kurie atsispindi tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte. Visos PVM sąskaitos – faktūros atsakovei buvo siųstos elektroniniu paštu, tokiu būdu šalys buvo susitarusios įteikti viena kitai dokumentus, atsakovei buvo žinoma susidariusi skola, jos neginčijo, taip pat neginčijo reikalavimo teisių perleidimo. Pažymėjo, kad daliniais skolos apmokėjimais buvo dengiamos seniausios skolos. Ieškovės atstovas prašė priimti sprendimą už akių, nes atsakovės atstovui bankroto administratoriui UAB „Finresta“ šaukimas į teismo posėdį buvo įteiktas tinkamai, jam buvo žinoma apie teisimo posėdžio datą ir vietą, iki teismo posėdžio atsakovės atstovas nenurodė priežasčių, dėl kurių negali dalyvauti teismo posėdyje ir jame nedalyvavo.

7Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą (el. b. 58-61 l.). Nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių turto perdavimo – priėmimo aktų, kuriais pradinis kreditorius būtų perdavęs atsakovei nuomojamus daiktus, taip pat nepateikė PVM sąskaitų faktūrų, kurios pagrįstų prašomą priteisti skolą. Be to, prašo taikyti ieškinio senatį reikalavimui priteisti delspinigius, nes ieškovė prašydama priteisti delspinigius, paskaičiuotus už skolą pagal PVM sąskaitas faktūras, išrašytas iki 2017-10-30, praleido 6 mėnesių terminą, o delspinigiai už 2017-08-31 PVM sąskaitas faktūras (06160/TOK/17, 06107/TOK/17, 06105/TOK/17) paskaičiuoti už 151 dieną (nuo 2017-09-30 iki 2018-02-27), o ne už 121 dieną (nuo 2017-10-30 iki 2018-02-27), delspinigiai už 2017-09-29 PVM sąskaitas faktūras (07196/TOK/17, 07199/TOK/17, 07198/TOK/17, 07197/TOK/17) paskaičiuoti už 121 dieną (nuo 2017-10-29 iki 2018-02-27), o ne už 120 dienų (nuo 2017-10-30 iki 2018-02-27).

8Atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie teismo posėdžių laiką ir vietą pranešta tinkamai. Iki teismo posėdžio pradžios atsakovės atstovas nenurodė nedalyvavimo teismo posėdyje priežasčių, teismo posėdyje nedalyvavo, jo atidėti neprašė, todėl civilinė byla išnagrinėta iš esmės atsakovės atstovui teismo posėdyje nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

9Dėl sprendimo už akių priėmimo.

10Sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių (CPK 285 str. 1 d.).

11Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad sprendimas už akių gali būti priimtas, kai, būdama tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą, šalis nevykdo procesinės pareigos rūpintis proceso skatinimu arba piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdama nepagrįstai vilkinti bylos nagrinėjimą. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sprendimas už akių nėra klasikinė ir įprasta teisingumo įgyvendinimo forma. Sprendimas už akių yra vienos iš ginčo šalių netinkamo, pasyvaus procesinio elgesio padarinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210-219/2017).

12Vadinasi, pagal teisinį reglamentavimą vienintelis sprendimo už akių priėmimo pagrindas yra vienos iš šalių pasyvumas, todėl būtina tokį šalies elgesį įvertinti.

13Pagal CPK 285 straipsnio 3 dalį teismas netenkina šalies prašymo priimti sprendimą už akių:

141) kai neatvykusiai ar procesinio dokumento nepateikusiai šaliai nebuvo tinkamai pranešta apie parengiamojo ar teismo posėdžio laiką ir vietą arba nebuvo tinkamai įteikti procesiniai dokumentai, kuriuose nurodyta per nustatytus terminus pateikti atsiliepimą į ieškinį, paruošiamąjį dokumentą;

152) kai iš neatvykusios šalies gautas prašymas atidėti parengiamąjį ar teismo posėdį ir jame nurodytos neatvykimo į posėdį priežastys, jeigu teismas šias priežastis pripažino svarbiomis;

163) kai atsakovui tinkamai pranešta tik dėl dalies ieškovo reikalavimų ir juos pagrindžiančių aplinkybių, tačiau kitų ieškinio reikalavimų negalima išnagrinėti skyrium;

174) kai atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies nurodytos aplinkybės ir jos pateikti bei nurodyti įrodymai kelia teismui rimtų abejonių;

185) kitais šio Kodekso numatytais atvejais, kai priimti sprendimo už akių neleidžiama.

19Be to, sprendimas už akių gali būti priimamas tik tuomet, kai atlikęs formalų pateiktų įrodymų vertinimą, teismas įsitikina, kad jų pakanka priimti teisingą sprendimą – ieškinį tenkinti arba atmesti. Bylos nagrinėjimas įprastine tvarka reikštų bylos aplinkybių tyrimą iš esmės, o ne formaliai, apimties požiūriu tai reiškia, kad gali būti reikalaujama įrodymų, kurie pašalintų byloje esančių įrodymų fragmentiškumą, prieštaringumą, netikslumus ar kitokius jų esminius trūkumus arba bylos aplinkybių neaiškumą, trukdančius teismui apsispręsti ir išnagrinėti bylą iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-363-186/2018).

20Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė laiku pateikė atsiliepimą į ieškinį, prieš 2018-06-19 parengiamąjį teismo posėdį pateikė prašymą nagrinėti bylą jos atstovui nedalyvaujant, palaikė atsiliepimą į ieškinį (el. b. 65 l.). Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-2016-436/2018 2018-08-24 nutartimi atsakovei iškėlė bankroto bylą, atsakovės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Finresta“. Teismo šaukimas į 2018-10-26 teismo posėdį buvo išsiųstas bankroto administratoriui per elektroninių paslaugų portalą, tačiau į 2018-10-26 teismo posėdį neatvyko atsakovės atstovas. Iš nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovė palaikė savo poziciją, išdėstytą atsiliepime į ieškinį, jos iki 2018-10-26 teismo posėdžio nekeitė. Taigi atsakovės pozicija dėl ieškinyje dėstomų aplinkybių teismui yra žinoma. Be to, nenustatyta, kad atsakovės atstovas neatvyko į teismo posėdį bei neinformavo teismo apie tai, kad nedalyvaus teismo posėdyje, siekdamas vilkinti bylos procesą.

21Pažymėtina, kad atsakovė atsiliepime į ieškinį nesutiko su ieškiniu nurodydama aplinkybes (dėl skolos susidarymo, skolos ir delspinigių dydžio, ieškinio senaties, taikomo delspinigiams ir kt.), kurias teismo nuomone galima nustatyti tik išsamiai ištyrus visus byloje esančius įrodymus, juos įvertinus, nustačius taikytinus teisės aktus, t. y., išnagrinėjus civilinę bylą iš esmės.

22Dėl nurodytų priežasčių ieškovės prašymas priimti sprendimą už akių atmestinas ir byla nagrinėtina iš esmės.

23Ieškinys tenkintinas.

24Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „TOI – TOI Lietuva“ (toliau - taip pat Nuomotojas) ir atsakovė UAB „Tiresta“ (toliau – taip pat Nuomininkas) sudarė 2014-03-17 ilgalaikę nuomos sutartį Nr. KNI14/017 (4, 31-32 b. l.), pagal kurią Nuomotojas suteikė teisę Nuomininkui laikinai už atlyginimą naudotis biotualetais, buitiniais ar sanitariniais vagonėliais, laikino aptvėrimo tvoromis ar kita nuomojama įranga, kuri toliau Sutartyje vadinama Turtu (Sutarties 1.1. p.). Priedai Nr. 01, Nr. 004, Nr. 007 (5, 6, 33, 34, 35 b. l.) patvirtina, kad Sutarties Šalys susitarė dėl 1 biotualeto nuomos laikotarpiu nuo 2014-03-17 iki raštiško atsisakymo, 1 biotualeto nuomos laikotarpiu nuo 2016-09-28 iki raštiško atsisakymo, ir 1 biotualeto nuomos laikotarpiu nuo 2017-06-19 iki raštiško atsisakymo. Ieškovė skolos dydžiui pagrįsti pateikė 2018-02-26 reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. T-56 (el. b. 47-49 l.), pagal kurios 1.1. punktą UAB „TOI- TOI Lietuva“ perleido ieškovei reikalavimo teises bei visas susijusias papildomas teises į atsakovės skolą, kylančią pagal Sutartį, tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą bei išrašytas PVM sąskaitas – faktūras. Minėtos sutarties 3.1. punkte nurodyta, kad pradinis kreditorius (UAB „TOI- TOI Lietuva“) sutarties pasirašymo metu perduoda naujajam kreditoriui (ieškovei) visus pradinio kreditoriaus turimus su reikalavimo teisėmis susijusius dokumentus, pagrindžiančius reikalavimo teisės į skolininką buvimą.

25Be to, ieškovė skolos dydį grindžia 2017-01-01 – 2017-12-31 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu, kuriame nurodytas tarpusavio atsiskaitymas tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovės bei atsakovės 1502,13 Eur įsiskolinimas pradiniam kreditoriui (el. b. 44-46 l.), kuris, ieškovės teigimu, buvo išsiųstas atsakovei elektroniniu paštu, kai dėl tokio susirašinėjimo šalys susitarė (el. b. 88 l.), ir PVM sąskaitas faktūras (el. b. 78-87 l.): 2017-08-31 Nr. 06107/TOK/17 (79,86 Eur), 2017-08-31 Nr. 06106/TOK/17 (96,80 Eur), 2017-08-31 Nr. 06105/TOK/17 (79,86 Eur), 2017-09-29 Nr. 07199/TOK/17 (84,94 Eur), 2017-09-29 Nr. 07198/TOK/17 (62,92 Eur), 2017-09-29 Nr. 07197/TOK/17 (113,74 Eur), 2017-09-29 Nr. 07196/TOK/17 (79,86 Eur), 2017-10-31 Nr. 08259/TOK/17 (79,86 Eur), 2017-10-31 Nr. 08258/TOK/17 (79,86 Eur), 2017-10-31 Nr. 08257/TOK/17 (130,68 Eur), 2017-10-31 Nr. 08256/TOK/17 (96,80 Eur), 2017-11-30 Nr. 09280/TOK/17 (79,86 Eur), 2017-11-30 Nr. 09279/TOK/17 (90,75 Eur), 2017-11-30 Nr. 09278/TOK/17 (113,74 Eur), 2017-11-30 Nr. 09277/TOK/17 (79,86 Eur), 2017-12-29 Nr. 10170/TOK/17 (34,87 Eur), 2017-12-29 Nr. 10169/TOK/17 (34,87 Eur), 2017-12-29 Nr. 10168/TOK/17 (33,03 Eur), 2017-12-29 Nr. 10167/TOK/17 (49,97 Eur), visas įsiskolinimas pagal PVM sąskaitas faktūras - 1502,13 Eur. Ieškovė atsakovę informavo apie reikalavimo teisių perleidimą elektroniniu paštu (el. b. 36 l.) ir registruotu laišku, kuris atsakovei buvo tinkamai įteiktas (el. b. 50-51 l.).

26Ieškovė nagrinėjamoje civilinėje byloje prašo priteisti iš atsakovės 1502,13 Eur skolą, 71,33 Eur delspinigius, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovei buvo perduota išnuomota įranga (biotualetai), ieškovė nepateikė įsiskolinimą patvirtinančių įrodymų, prašo taikyti ieškinio senatį delspinigiams, jie netinkamai paskaičiuoti.

27Dėl Turto perdavimo – priėmimo.

28Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 straipsnio 1 dalį nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nuomotojas privalo perduoti nuomininkui sutarties sąlygas bei daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą (CK 6.483 str. 1 d.). Jeigu nuomotojas neperduoda išnuomoto daikto, jo dokumentų ir priedų nuomininkui naudotis, tai šis turi teisę išreikalauti iš nuomotojo tą daiktą ir išieškoti dėl uždelsimo įvykdyti sutartį atsiradusius nuostolius arba atsisakyti sutarties ir išieškoti dėl sutarties neįvykdymo atsiradusius nuostolius (CK 6.484 str.).

29Sutarties 1.2. punktu šalys susitarė, jog Nuomotojas išnuomoja pageidaujamą kiekį Turto šios Sutarties prieduose nustatytomis sąlygomis. Nuomos laikotarpis, Turto pastatymo vieta, nuomojamo turto skaičius ir komplektacija, taip pat jo aptarnavimo dažnis ir kainos nurodomos šios Sutarties Prieduose arba Nuomininko rašytiniame užsakyme (prašyme), kuris Nuomotojui privalo būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki Turto nuomos pradžios datos. Naujo užsakymo įvykdymo metu Nuomininkas pasirašo Turto perdavimo – priėmimo aktą, kuris patvirtina, kad Nuomininkas susipažino su Turto naudojimo sąlygomis ir sutinka, kad perduodamas Turtas yra kokybiškas ir komplektiškas, atitinka Sutarties sąlygas ir Nuomininko poreikius (Sutarties 2.2. p.).

30Ieškovė nepateikė Turto perdavimo – priėmimo aktų, tačiau pateikė priedus prie Sutarties, kuriuose užfiksuota nuomos pradžia, Turto pristatymo adresas, nuomos ir kitų teikiamų paslaugų kaina (el. b. 5-6 l.). Duomenų, kad Turto perdavimo – priėmimo aktai tarp šalių buvo pasirašomi pristačius Turtą į atsakovės nurodytą vietą, byloje nėra. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad iki 2014-03-17 Priedo Nr. 01 pasirašymo Turto perdavimo – priėmimo aktai buvo pasirašomi, tačiau vėliau jie nepasirašyti, taip pat neginčijo, kad Turtas jai buvo perduotas, sutartos paslaugos teikiamos, yra susidaręs nuomos mokesčio ir teiktų paslaugų įsiskolinimas, įrodymų, kad atsakovė pareiškė pretenzijas pradiniam kreditoriui dėl to, kad jai neperduotas Turtas ar neteikiamos sutartos paslaugos, atsakovė nepateikė. Priešingai - tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akte užfiksuotos aplinkybės, kad atsakovė iš dalies mokėjo nuomos mokestį ir už suteiktas paslaugas (pvz. 2017-07-24 sumokėjo 227,48 Eur, 2017-08-23 – 320,79 Eur, 2017-09-04 – 311,94 Eur), taigi pripažino, jog tarp jos ir pradinio kreditoriaus yra susiklostę nuomos sutartiniai teisiniai santykiai, kad pagal Sutartį ir Priedą Nr. 007 privalo tinkamai ir laiku atsiskaityti su pradiniu kreditoriumi (CPK 178 str.). Todėl vien ta aplinkybė, kad šalys nepasirašė Turto perdavimo – priėmimo aktų negali būti pagrindu pripažinti Sutartį nesudaryta, juo labiau kad tokio reikalavimo atsakovė byloje nepareiškė. Atsižvelgiant į tai, atsakovės argumentai dėl Turto neperdavimo laikytini nepagrįsti ir atmestini.

31Dėl skolos pagrįstumo.

32Kaip ir buvo minėta aukščiau pagal CK 6.477 straipsnio 1 dalį pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį (CK 6.487 str. 1 d.).

33Pagal Sutarties 5.1. punktą Nuomininkas Nuomotojui įsipareigojo mokėti nuomos mokestį pagal Sutarties prieduose nurodytus įkainius. Sutarties 5.2. punktas numato, kad Turto nuomos ir Turto aptarnavimo mokesčius Nuomininkas įsipareigojo mokėti į Nuomotojo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sąskaitos - faktūros išrašymo dienos. Be to, šalys susitarė, kad jei Nuomininkas priima sąskaitą – faktūrą ir per 3 kalendorines dienas nepareiškia Nuomotojui pretenzijos dėl suteiktų paslaugų, tai reiškia, kad jis patvirtina sąskaitoje – faktūroje nurodytų paslaugų atlikimo faktą ir įsipareigoja apmokėti visą sąskaitoje – faktūroje nurodytą sumą pagal 5.2. punkte nurodytą atsiskaitymo tvarką (Sutarties 5.3. p.). Šalys susitarė visus susitarimus ir pranešimus, susijusius su šia Sutartimi siųsti faksu arba elektroniniais laiškais kaip kopijuotus dokumentus (Sutarties 9.4. p.). Iš 2014-03-17 sutikimo (el. b. 88 l.) matyti, kad atsakovė sutiko gauti PVM sąskaitas – faktūras elektroniniu paštu. Ieškovės pateiktose PVM sąskaitose – faktūrose nurodyta, kad jos buvo pristatomos atsakovės nurodytu elektroniniu paštu (el. b. 78-87 l.). Taigi nustačius, kad pradinis kreditorius perdavė atsakovei Turtą bei teikė paslaugas, išrašė PVM sąskaitas – faktūras, kuriose nurodė nuomos mokestį, teiktų paslaugų kainą, kai nuomos mokestis ir paslaugų kainos dydis neviršija 2017-06-16 Priede Nr. 007 nustatytų ir Sutarties šalių sutartų įkainių, šios PVM sąskaitos – faktūros bei skolų suderinimo aktas buvo išsiųsti atsakovei jos nurodytu elektroniniu paštu, įrodymų, kad atsakovė per 3 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitų – faktūrų išrašymo pareiškė pretenzijas pradiniam kreditoriui dėl suteiktų paslaugų, nėra, darytina išvada, kad vadovaujantis CK 6.487 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 5.2. punktu atsakovė privalėjo per 14 kalendorinių dienų sumokėti PVM sąskaitose – faktūrose nurodytas sumas pradiniam kreditoriui. Atsakovė įrodymų, kad PVM sąskaitose - faktūrose nurodytas sumas laiku apmokėjo pradiniam kreditoriui, teismui nepateikė (CPK 178 str.), taigi darytina išvada, kad tinkamai savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė. Pradinis kreditorius vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovei perdavė Turtą bei suteikė jo priežiūros paslaugas, tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – nuomos mokesčio bei paslaugų kainos pradiniam kreditoriui nesumokėjo. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 straipsnio, 6.205 straipsnio, 6.487 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, nuomininkas privalo laiku mokėti nuomotojui nuomos mokestį. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.) bei draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Dėl nurodytų priežasčių, atsakovės įsiskolinimas (1502,13 Eur) priminiam kreditoriui yra visiškai pagrįstas.

34Šioje byloje taip pat nustatyta, kad pradinis kreditorius 2018-02-26 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. T-56 (el. b. 47-49 l.) ieškovei perleido visas reikalavimo teises ir visas susijusias papildomas teises į pradinio kreditoriaus skolininko (atsakovės) skolą, kylančią iš Sutarties, PVM sąskaitų – faktūrų ir tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto.

35Reikalavimo perleidimas yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius perduoda kitam asmeniui turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu, perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o prievolė išlieka nepakitusi (CK 6.101 str. 1 d.). Pradinis kreditorius gali perleisti reikalavimo teisę, kurią jis turi ir kuri yra galiojanti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad, kilus šalių ginčui, visų pirma reikia nustatyti, ar pradinis kreditorius turėjo teisę, dėl kurios sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, ir ar ši jo teisė buvo galiojanti reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo metu, o vertinant reikalavimo perleidimo teisėtumą reikia įvertinti: 1) prievolę, iš kurios atsirado teisė, esanti reikalavimo perleidimo dalyku; 2) sandorį, kurio pagrindu pradinis kreditorius perduoda naujajam kreditoriui reikalavimo teisę reikalavimo perleidimo forma (perleidimo pagrindą); 3) reikalavimo perleidimo (cesijos) sandorį, kuriuo perleidžiama reikalavimo teisė (atsisakoma reikalavimo teisės) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. L. IĮ v. AB ,,Daisotra“, bylos Nr. 3K-3-1255/2002; 2003 m. rugsėjo 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Stella Vitae“ v. AB ,,Dirbtinis pluoštas“, bylos Nr. 3K-3-759/2003; 2008 m. birželio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Arisanda“ v. UAB „2B Pack“, bylos Nr. 3K-3-199/2008; kt.).

36Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog pradinis kreditorius perdavė atsakovei galiojančią reikalavimo teisę į atsakovės skolą bei papildomas teises į atsakovės įsiskolinimą (delspinigius), atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad jos įsiskolinimas pradiniam kreditoriui yra negaliojantis ar neegzistuoja, nenustatyta, jog perleistas reikalavimas, kurį draudžia perleisti CK 6.102 straipsnis ar kad draudžiama perleisti reikalavimą kitais pagrindais. Kaip buvo nustatyta šioje byloje, ieškovei buvo perleista pradinio kreditoriaus turėta reikalavimo teisė į atsakovės įsiskolinimą, susidariusį pagal Sutartį, atsakovei neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų laiku ir tinkamai sumokėti pradiniam kreditoriui nuomos mokestį bei suteiktų paslaugų kainą. Todėl, įvertinus tai, kad ieškovė pateikė visus rašytinius įrodymus, pagrindžiančius atsakovės įsiskolinimo pradiniam kreditoriui pagrindą ir dydį, kad ieškovei rašytinės sutarties pagrindu buvo perleista galiojanti reikalavimo teisė į atsakovės įsiskolinimą pagal Sutartį, apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovė buvo tinkamai informuota, atsakovės teiginiai, jog atsakovė neturi reikalavimo teisės į atsakovės 1502,13 Eur įsiskolinimą ar kad buvo perleistas negaliojantis reikalavimas atmestini kaip nepagrįsti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė, įrodinėdama, jog nėra skolinga ieškovei, galėjo pateikti sąskaitų apmokėjimą patvirtinančius tiesioginius įrodymus, tačiau to nepadarė, todėl spręstina, jog atsakovė neįrodė, kad nėra skolinga ieškovei (CPK 178 str.). Atitinkamai, esant priešingiems įrodymams, ieškinys dėl 1502,13 Eur skolos priteisimo tenkintinas, ir iš atsakovės ieškovei priteistina 1502,13 Eur skola (CPK 270 str.).

37Dėl ieškinio senaties ir delspinigių paskaičiavimo.

38Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 71,33 Eur delspinigius. Delspinigių dydžiui pagrįsti ieškovė pateikė delspinigių skaičiuoklę, pagal kurią delspinigiai skaičiuoti kiekvienai neapmokėtai PVM sąskaitai – faktūrai atskirai, paskaičiavus pradelstų atsikaityti dienų skaičių ir gautą skaičių padauginus iš pradelstos apmokėti skolos ir 0,05 proc. Delspinigių skaičiuoklė pateikiama žemiau:

PVM sąskaita – faktūra Nr. Termino pradžia Termino pabaiga Uždelstas laikotarpis (d.) Neapmokėta suma (Eur) Delspinigiai
06106/TOK/17 2017-09-30 2018-02-27 151 96,80 7,30
06107/TOK/17 2017-09-30 2018-02-27 151 79,86 6,02
06105/TOK/17 2017-09-30 2018-02-27 151 79,86 6,02
07196/TOK/17 2017-10-29 2018-02-27 121 79,86 4,83
07199/TOK/17 2017-10-29 2018-02-27 121 84,94 5,13
07198/TOK/17 2017-10-29 2018-02-27 121 62,92 3,81
07197/TOK/17 2017-10-29 2018-02-27 121 113,74 6,88
08257/TOK/17 2017-11-30 2018-02-27 89 130,68 5,81
08256/TOK/17 2017-11-30 2018-02-27 89 96,80 4,30
08259/TOK/17 2017-11-30 2018-02-27 89 79,86 3,55
08258/TOK/17 2017-11-30 2018-02-27 89 79,86 3,55
09277/TOK/17 2017-12-30 2018-02-27 59 79,86 3,55
09278/TOK/17 2017-12-30 2018-02-27 59 113,74 3,35
09279/TOK/17 2017-12-30 2018-02-27 59 90,75 2,68
09280/TOK/17 2017-12-30 2018-02-27 % 59 79,86 2,35
10169/TOK/17 2018-01-29 2018-02-27 29 34,87 0,50
10168/TOK/17 2018-01-29 2018-02-27 29 33,03 0,48
10170/TOK/17 2018-01-29 2018-02-27 29 34,87 0,50
10167/TOK/17 2018-01-29 2018-02-27 29 49,97 0,72

39Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį delspinigiams, paskaičiuotiems 2017-08-31 PVM sąskaitoms – faktūroms Nr. 06106/TOK/17, 06107/TOK/17, 06105/TOK/17, nes delspinigiai paskaičiuoti už 151 dieną, o ne 121 dieną, nurodė, kad neteisingai paskaičiuotos pradelstos apmokėti dienos 2017-09-29 PVM sąskaitoms faktūroms Nr. 07196/TOK/17, Nr. 07197/TOK/17, Nr. 07198/TOK/17, Nr. 07199/TOK/17, nes paskaičiuota 121 dienai, o ne 120 dienų.

40Įstatyme ieškinio senatis apibrėžiama kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų, tačiau atskirų rūšių reikalavimams tiek CK, tiek kiti įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio terminus. Ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo yra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), arba 180 dienų (30x6).

41Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d., 6.66 str. 3 d.).

42Pagal CK 1.127 straipsnio 5 dalį tuo atveju, kai pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvieną praleistą dieną (arba kitą sutartyje nustatytą laikotarpį) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2014).

43Pagal Sutarties 5.2. punktą pradinis kreditorius (taip pat ir ieškovė) turi teisę skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną. Delspinigiai skaičiuojami praleidus 14 kalendorinių dienų terminą apmokėti išrašytai PVM sąskaitai – faktūrai. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš delspinigių skaičiuoklės, ieškovė delspinigius atsakovei skaičiavo nuo PVM sąskaitos - faktūros išrašymo dienos praėjus 30 dienų. Pažymėtina, 6 mėnesių ieškinio senaties termino taikymas reiškia, kad ieškovei negali būti priteistos netesybos už ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį iki ieškinio pateikimo teismui dienos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė teismui 2018-03-21 pateikė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, o delspinigiai paskaičiuoti nuo 2017-09-30 iki 2018-02-27, nuo 2017-10-29 iki 2018-02-27, nuo 2017-11-30 iki 2018-02-27, 2017-12-30 iki 2018-02-27, nuo 2018-01-29 iki 2018-02-27, t. y., delspinigiai skaičiuoti atitinkamai už 151, 121, 89, 59 ir 29 dienas, kai nagrinėjamu atveju delspinigiai gali būti skaičiuojami už laikotarpį nuo 2017-09-21 iki 2018-03-21 (180 dienų), todėl darytina išvada, kad delspinigiai paskaičiuoti neviršijus įstatyme nustatyto 6 mėnesių termino, ir pagrindo, taikyti ieškinio senatį reikalavimui priteisti delspinigius, nėra.

44Taipogi, nesutiktina su atsakovės teiginiu, jog skaičiuojant delspinigius, ieškovė suklydo nurodydama pradelstų atsiskaityti dienų skaičių. Įvertinus tai, kad vadovaujantis CK 1.118 straipsnio 1 dalimi terminas prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu įstatymų nenumatyta ko kita, kad ieškovė 2017-09-29 PVM sąskaitoms faktūroms Nr. 07196/TOK/17, Nr. 07197/TOK/17, Nr. 07198/TOK/17, Nr. 07199/TOK/17 terminą skaičiavo nuo 2017-10-29 iki 2018-02-27, spręstina, kad pradelstas apmokėti terminas (121 diena) tinkamai paskaičiuotas. Atsižvelgiant į tai, atsakovės teiginiai, kad netinkamai paskaičiuotas pradelstas apmokėti terminas minėtoms PVM sąskaitoms – faktūroms, atmestinas kaip nepagrįstas.

45Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia (be kita ko), dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 str.). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 str.). Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.).

46Šiai susitarimo sąlygai, kaip ir visai sutarčiai, minėta, taikomas sutarties laisvės principas, netesybų atveju reiškiantis, kad šalys laisvai savo nuožiūra gali numatyti netesybas už bet kokį sutarties pažeidimą ir susitarti dėl abiem šalims priimtino jų dydžio, jei tai neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms (CK 6.156, 6.157 str.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymų galią (CK 6.189 str. 1 d.). Tai, be kita ko, reiškia ir tai, kad sutartį pažeidusi šalis sutartyje nustatytais atvejais privalo mokėti sutarto dydžio netesybas, o kitai šaliai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

47Kaip ir buvo minėta Sutarties 5.2. punkte yra nustatyta ieškovės teisė reikalauti iš atsakovės paskaičiuotų delspinigių, delspinigiai paskaičiuoti vadovaujantis Sutartyje nustatytu dydžiu ir neviršijant įstatyme nustatyto senaties termino, delspinigių paskaičiavimą pagrindžia delspinigių skaičiuoklė. Šioje byloje teismas nustatė, jog atsakovė pažeidė savo sutartinę prievolę laiku sumokėti nuomos mokestį bei apmokėti už suteiktas paslaugas. Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 71,33 Eur delspinigius yra visiškai pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 270 str.).

48Bylinėjimosi išlaidos ir kiti klausimai.

49Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

50Iškėlus civilinę bylą skolininkui skaičiuojamos procesinės palūkanos (CK 6.37, 6.210 str.). Procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 str. 2 d.) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas.

51Vadovaudamasi CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei 6.210 straipsnio 2 dalimi, LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi ieškovė prašo priteisti 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Byla yra iškelta 2018 m. pirmąjį pusmetį, todėl pareiga atsakovei mokėti ieškovei procesines palūkanas atsirado 2018 m. pirmąjį pusmetį. Remiantis Europos centrinio banko internetiniame tinklapyje skelbiamais oficialiais duomenimis, ieškovės teisės į procesines palūkanas atsiradimo metu (2018 m. pirmąjį pusmetį) vėliausiai Europos centrinio banko refinansavimo operacijai buvo taikoma fiksuotoji 0 % palūkanų norma. Taigi, atsakovės mokėtinų procesinių palūkanų dydžiui apskaičiuoti taikytina 8 % palūkanų norma. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovė nustatytu terminu neįvykdė prievolės, todėl ieškovei iš atsakovės, praleidusios terminus piniginėms prievolėms įvykdyti, priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1573,46 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2018-03-22 iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.; Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d., 3 str. 2 d.).

52Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

53Ieškovė šioje byloje teikdama ieškinį sumokėjo 35,00 Eur žyminį mokestį už turtinį reikalavimą (el. b. 8, 37 l.). Ieškovę byloje atstovavo advokato padėjėjas Dalius Jurjonas (el. b. 38-39, 40, 41, 67-68, 71-72, 89-91, 96-97, 111-113, 120-121 l.), už kurio pagalbą ieškovė sumokėjo 450,00 Eur. Prašomos priteisti išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti pagrįstos ir neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (Žin., 2004, Nr. 54-1845; TAR, 2015-03-19, Nr. 2015-03968), todėl, ieškinį tenkinus visiškai, priteistinos iš atsakovės ieškovei.

54Be to, iš atsakovės valstybei priteistinos 8,84 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“; CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

55Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 str.-270 str., 284 str. 1 d., 430 str. 6 d., 7 d., 8 d., teismas

Nutarė

56ieškinį tenkinti visiškai.

57Priteisti iš atsakovės UAB „Tiresta“ (į. k. 301579560) ieškovei UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ (į. k. 302626372) 1502,13 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų dviejų eurų, 13 ct) skolą, 71,33 Eur (septyniasdešimt vieno euro, 33 ct) delspinigius, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1573,46 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2018-03-22, iki visiško sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 35,00 Eur (trisdešimt penkių eurų) žyminį mokestį bei 450,00 Eur (keturių šimtų penkiasdešimties eurų) išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

58Priteisti iš atsakovės UAB „Tiresta“ (į. k. 301579560) valstybei 8,84 Eur (aštuonių eurų, 84 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

59Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas paduodant apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Gema... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. priėmus skolininkės UAB „Tiresta“ prieštaravimus dėl teismo įsakymo,... 5. Ieškovė nurodė, kad atsakovė ir pradinis kreditorius UAB „TOI – TOI... 6. Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti... 7. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo nesutiko ir prašė... 8. Atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie teismo posėdžių... 9. Dėl sprendimo už akių priėmimo. ... 10. Sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į... 11. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad sprendimas už akių gali būti priimtas,... 12. Vadinasi, pagal teisinį reglamentavimą vienintelis sprendimo už akių... 13. Pagal CPK 285 straipsnio 3 dalį teismas netenkina šalies prašymo priimti... 14. 1) kai neatvykusiai ar procesinio dokumento nepateikusiai šaliai nebuvo... 15. 2) kai iš neatvykusios šalies gautas prašymas atidėti parengiamąjį ar... 16. 3) kai atsakovui tinkamai pranešta tik dėl dalies ieškovo reikalavimų ir... 17. 4) kai atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies nurodytos... 18. 5) kitais šio Kodekso numatytais atvejais, kai priimti sprendimo už akių... 19. Be to, sprendimas už akių gali būti priimamas tik tuomet, kai atlikęs... 20. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė laiku pateikė atsiliepimą į... 21. Pažymėtina, kad atsakovė atsiliepime į ieškinį nesutiko su ieškiniu... 22. Dėl nurodytų priežasčių ieškovės prašymas priimti sprendimą už akių... 23. Ieškinys tenkintinas.... 24. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius... 25. Be to, ieškovė skolos dydį grindžia 2017-01-01 – 2017-12-31 tarpusavio... 26. Ieškovė nagrinėjamoje civilinėje byloje prašo priteisti iš atsakovės... 27. Dėl Turto perdavimo – priėmimo.... 28. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 straipsnio 1... 29. Sutarties 1.2. punktu šalys susitarė, jog Nuomotojas išnuomoja pageidaujamą... 30. Ieškovė nepateikė Turto perdavimo – priėmimo aktų, tačiau pateikė... 31. Dėl skolos pagrįstumo. ... 32. Kaip ir buvo minėta aukščiau pagal CK 6.477 straipsnio 1 dalį pagal nuomos... 33. Pagal Sutarties 5.1. punktą Nuomininkas Nuomotojui įsipareigojo mokėti... 34. Šioje byloje taip pat nustatyta, kad pradinis kreditorius 2018-02-26... 35. Reikalavimo perleidimas yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų,... 36. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog pradinis kreditorius... 37. Dėl ieškinio senaties ir delspinigių paskaičiavimo.... 38. Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 71,33 Eur delspinigius. Delspinigių... 39. Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį delspinigiams, paskaičiuotiems... 40. Įstatyme ieškinio senatis apibrėžiama kaip įstatymų nustatytas laiko... 41. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo... 42. Pagal CK 1.127 straipsnio 5 dalį tuo atveju, kai pažeidimas yra tęstinis, t.... 43. Pagal Sutarties 5.2. punktą pradinis kreditorius (taip pat ir ieškovė) turi... 44. Taipogi, nesutiktina su atsakovės teiginiu, jog skaičiuojant delspinigius,... 45. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 46. Šiai susitarimo sąlygai, kaip ir visai sutarčiai, minėta, taikomas... 47. Kaip ir buvo minėta Sutarties 5.2. punkte yra nustatyta ieškovės teisė... 48. Bylinėjimosi išlaidos ir kiti klausimai.... 49. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8 proc. dydžio procesines palūkanas... 50. Iškėlus civilinę bylą skolininkui skaičiuojamos procesinės palūkanos (CK... 51. Vadovaudamasi CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei 6.210 straipsnio 2 dalimi, LR... 52. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 53. Ieškovė šioje byloje teikdama ieškinį sumokėjo 35,00 Eur žyminį... 54. Be to, iš atsakovės valstybei priteistinos 8,84 Eur išlaidos, susijusios su... 55. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 56. ieškinį tenkinti visiškai.... 57. Priteisti iš atsakovės UAB „Tiresta“ (į. k. 301579560) ieškovei UAB... 58. Priteisti iš atsakovės UAB „Tiresta“ (į. k. 301579560) valstybei 8,84... 59. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...