Byla e2-2660-439/2017
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Elena Bartulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“ ieškinį atsakovui S. P. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Julianus Inkaso“ (toliau – ieškovė) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo iš atsakovo S. P. (toliau – ir atsakovas) priteisti 5999,49 Eur skolos, 99,86 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 338,84 Eur bylinėjimosi išlaidas (140,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 0,84 Eur už Gyventojų tarnybos išrašą, 198,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų).

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka (viešo paskelbimo), tačiau jis per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnyje 2 dalis).

7Bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „IPF Digital Lietuva“ su atsakovu 2016 m. birželio 2 d. sudarė Vartojimo paskolos sutartį Nr. ( - ) (toliau- Sutartis), kurios pagrindu UAB „IPF Digital Lietuva“ suteikė atsakovui 3000,00 Eur kreditą 1080 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti gautą paskolą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, iš viso iki 2019 m. liepos 17 d. įsipareigojo grąžinti 5999,49 Eur sumą. Atsakovui nevykdant įsipareigojimų 2016 m. lapkričio 22 d. pranešimu dėl sutarties nutraukimo atsakovas buvo įspėtas dėl įsipareigojimų nevykdymo, o 2016 m. gruodžio 8 d. pranešimu dėl sutarties nutraukimo atsakovui buvo pranešta, kad Sutartis nutraukta. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir liko skolingas 5999,49 Eur skolos pagal Sutartį, taip pat vadovaujantis Sutarties nuostatomis priskaičiuota 99,86 Eur delspinigių. Taip pat nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 30 d. ieškovė UAB „Julianus Inkaso“ ir UAB „IPF Digital Lietuva“ pasirašė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė įgijo reikalavimo teisę į atsakovo susidariusį įsiskolinimą pagal 2016 m. birželio 2 d. Vartojimo kredito sutartį ( - )

8Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju, atsakovas apie reikalavimo perleidimą informuotas 2017 m. balandžio 5 d. Pranešimu Nr. 1606320.

9CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškove (CPK 178, 185 straipsniai). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ieškovei iš atsakovo priteistina 5999,49 Eur skola.

10CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Pradinio kreditoriaus ir atsakovo pasirašytos Sutarties 5.1. punkte numatyta, kad už laiku negrąžintą kreditą skaičiuojami 0,05 procentų dydžio delspinigiai nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovė priskaičiavo ir prašo priteisti iš atsakovo 98,86 Eur delspinigių, kuriuos sudaro 0,05 proc. nuo visos sumos už 180 kalendorinių dienų. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistina 98,86 Eur delspinigių suma.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku grąžinti gautą paskolą, Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą (6099,35 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. spalio 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

12CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 140,00 Eur sumokėtą žyminį mokestį, 0,84 Eur mokesčio už Gyventojų registro tarnybos išrašą bei 198,00 Eur už advokato teisines paslaugas. Ieškovė į bylą pateikė mokėjimo nurodymą, kuriame nėra detalizuoti mokėjimai už atskiras bylas, o kadangi šioje byloje mokėtinas žyminis mokestis yra 137,00 Eur (6099,35 Eur x 3% x 75%), laikytina, kad ieškovė apsiriko, todėl remiantis išdėstyta ieškovei iš atsakovo priteistina 137,00 Eur žyminio mokesčio suma bei 198,00 Eur suma už advokato teisines paslaugas. Ieškovei nepriteistina 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą, kadangi ji nepateikė įrodymų patvirtinančių, jog toks mokestis buvo sumokėtas (CPK 178 straipsnis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“, juridinio asmens kodas 300115639, naudai iš atsakovo S. P., asmens kodas ( - ) 5999,49 Eur (penkis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt devynis eurus 49 ct) skolos, 99,86 Eur (devyniasdešimt devynis eurus 86 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6099,35 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. spalio 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 335,00 Eur (tris šimtus trisdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai