Byla e2-45563-960/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 550,00 Eur negrąžintą paskolos sumą, 201,98 Eur palūkanų sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2015 m. spalio 30 .d sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9746272001, kurios pagrindu atsakovui buvo suteikta 100,00 Eur paskola, o atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą paskolą ir sumokėti palūkanas (toliau – Sutartis) (e.b.l. 24-25). 2015 m. lapkričio 5 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 200,00 Eur sumai (e.b.l. 19-20), 2015 m. lapkričio 18 d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 250,00 Eur sumai (e.b.l. 11-12). Pagal 2015 m. lapkričio 18 d. Sutarties specialiąsias sąlygas bendra vartojimo kredito suma sudarė 550,00 Eur, terminas – 12 mėn., galutinė kredito grąžinimo data – 2016 m. gruodžio 30 d., vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 87,01 proc., bendra Kredito kainos metinė norma – 131,60 proc. (e.b.l. 11-12). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė vartojimo kredito teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Ieškovas ieškinyje nurodo, jog atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovas 2016 m. kovo 22 d. vienašališkai nutraukė Sutartį. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas grąžino paskolą (CPK 178, 185 straipsniai). Atsakovui nevykdant pareigos grąžinti jam suteiktą paskolą, iš jo priteisiama 550,00 Eur negrąžinta paskolos suma (CK 6.886 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1, 2 dalys, 6.200 straipsnis, CK 6.205 straipsnis).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 201,98 Eur palūkanas, kurias sudaro fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 112,88 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 30 d. iki 2016 m. kovo 22 d. (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 87,01 proc.) ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 89,10 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2016 m. kovo 23 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 131,60 proc.). Ieškinyje taip pat nurodo, kad pagal CK 6.874 str. 1 d. ir Sutarties 7.1 p. apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos, be to ši suma laikytina ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų.

10Sutarties bendrųjų sąlygų (e.b.l. 6-8) 4.1. punkte buvo numatyta, jog už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas išreikštas bendra kredito kainos metine norma ir kurios procentinė išraiška yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas už laikotarpį nuo 2015 m. gruodžio 30 d. iki 2016 m. kovo 22 d. priteisti 112,88 Eur palūkanas, kaip mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, tenkintinas (CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 89,10 Eur palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo. Sutarties bendrųjų sąlygų (e.b.l. 6-8) 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2016 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Sutarties bendrųjų sąlygų skyriuje „Atsakomybės sąlygos ir jos taikymo tvarka“ 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos nuo visos pradelstos sumokėti sumos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios tikslas kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi (Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, redakcija nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2016 m. vasario 1 d.). Dėl to darytina išvada, kad tokios ieškovo prašomos priteisti palūkanos (131,60 proc.) nepagrįstai didelės, be to pažeidžia Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, taikomas mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti, todėl atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo nuostatas palūkanos mažintinos iki 0,05 proc. per dieną arba iki 18,25 proc. metinių palūkanų (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteisiama 83,85 Eur ((550,00 Eur + 112,88 Eur) x 0,05 proc. x 253 d.) šių palūkanų suma, atsižvelgiant į paties ieškovo nurodomą šių palūkanų skaičiavimo laikotarpį nuo 2016 m. kovo 23 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Taigi laikytina, jog tokia palūkanų suma laikytina pagrįsta atlyginti turėtus nuostolius dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius, priteisimo atmestina (CK 1.5 straipsnis, 6.37 straipsnio 1, 3 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis).

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 746,73 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. spalio 23 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (99 proc.), ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 16,83 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

14Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje šaliai tenkančios procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis, 6 dalis).

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) 550,00 Eur (penkių šimtų penkiasdešimties eurų 00 ct) negrąžintos paskolos sumą, 112,88 Eur (vieno šimto dvylikos eurų 88 ct) palūkanas, kaip mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, 83,85 Eur (aštuoniasdešimt trijų eurų 85 ct) kompensuojamąsias palūkanas, 5 (penkių) proc. metines palūkanas už priteistą sumą (746,73 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 16,83 Eur (šešiolikos eurų 83 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, naudai.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas,... 4. Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 550,00 Eur... 5. Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 130... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 201,98 Eur palūkanas, kurias... 10. Sutarties bendrųjų sąlygų (e.b.l. 6-8) 4.1. punkte buvo numatyta, jog už... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 89,10 Eur palūkanas, kurios... 12. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 13. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 14. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje šaliai tenkančios procesinių... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) 550,00 Eur (penkių šimtų... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 20. Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti... 21. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...