Byla eA-1664-415/2018
Dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjo R. V. (R. V.) skundą atsakovams valstybės įmonei „Regitra“, valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai valstybės įmonės „Regitra“ dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramutės Ruškytės ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. V. (R. V.) prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjo R. V. (R. V.) skundą atsakovams valstybės įmonei „Regitra“, valstybės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai valstybės įmonės „Regitra“ dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas R. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kurį vėliau patikslino, prašydamas: 1) panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) „Regitra“ Vilniaus filialo 2016 m. spalio 12 d. pranešimą Nr. 13807043 (toliau – ir Pranešimas); 2) panaikinti VĮ ,,Regitra“ 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. (1.19)-24-4211 (toliau – ir Sprendimas); 3) įpareigoti VĮ ,,Regitra“ Vilniaus filialą atlikti transporto priemonės VW Passat, identifikavimo Nr. ( - ) (toliau – ir automobilis) registraciją Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (toliau – ir Registras); 4) priteisti 200 Eur neturtinę žalą.

6Atsakovas VĮ ,,Regitra“, atstovaudama ir atsakovams Lietuvos valstybei bei VĮ ,,Regitra“ Vilniaus filialui, atsiliepimuose su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 17 d. sprendimu pareiškėjo R. V. skundą tenkino iš dalies, panaikino VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo 2016 m. spalio 12 d. pranešimą Nr. 13807043 „Dėl transporto priemonės registravimo“ ir VĮ „Regitra“ 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. (1.19)-24-4211 „Dėl transporto priemonės VW Passat (VIN: ( - )) registravimo“, įpareigojo VĮ „Regitra“ Vilniaus filialą įregistruoti transporto priemonę (identifikavimo Nr. ( - )) Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

8Atsakovas VĮ ,,Regitra“, atstovaujantis ir atsakovams VĮ ,,Regitra“ Vilniaus filialui ir Lietuvos valstybei, apeliaciniame skunde prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria nuspręsta panaikinti VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo 2016 m. spalio 12 d. pranešimą Nr. 13807043 „Dėl transporto priemonės registravimo“ ir VĮ „Regitra“ 2016 m. lapkričio 10 d. sprendimą Nr. (1.19)-24-4211 „Dėl transporto priemonės VW Passat (VIN: ( - )) registravimo“, įpareigoti VĮ „Regitra“ Vilniaus filialą įregistruoti transporto priemonę (identifikavimo Nr. ( - )) Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

9Pareiškėjas R. V. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė atsakovų apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 17 d. nutartimi atsakovų VĮ ,,Regitra“, VĮ ,,Regitra“ Vilniaus filialo ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ ,,Regitra“, apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 17 d. sprendimą paliko nepakeistą.

11II.

12Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2018 m. balandžio 24 d. gautas pareiškėjo R. V. prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka.

13Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėjant bylą Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme jis patyrė 1 100 Eur išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir prašo šią sumą jam priteisti iš atsakovų VĮ „Regitra“ ir VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, be kita ko, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 40 str. 5 d.). Nagrinėjamu atveju galutinis sprendimas priimtas pareiškėjo R. V. naudai (atmetus atsakovų apeliacinį skundą), todėl jis turi teisę reikalauti atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

17Pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas R. V. apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 100 Eur dydžio išlaidas už advokato teisines paslaugas parengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą.

18Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teisinių paslaugų suteikimo pareiškėjui apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant šią administracinę bylą metu galiojusių Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Atitinkamai pagal bylos duomenis atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimo administracinėje byloje advokato paslaugos buvo suteiktos 2017 m. gegužės mėn., o vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 822,8 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali rekomenduojama priteisti suma už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra 1 069,64 Eur (1,3 × 822,8 Eur). Pareiškėjo prašoma suma (1 100 Eur) viršija Rekomendacijose nustatytą užmokesčio už advokato teikiamą pagalbą dydį, todėl yra atitinkamai mažinama.

19Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgusi į Rekomendacijose įtvirtintus kriterijus, sprendžia, kad šiuo atveju pareiškėjui iš atsakovo VĮ „Regitra“ priteistina 1069,64 Eur išlaidų už advokato teisines paslaugas, teiktas apeliacinės instancijos teisme. Pažymėtina, kad VĮ „Regitra“ Vilniaus filialas taip pat yra atsakovas šioje byloje, tačiau teismo išlaidos priteisiamos iš juridinio asmens teises turinčios valstybės įmonės.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjo R. V. (R. V.) prašymą dėl teismo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš valstybės įmonės „Regitra“ R. V. (R. V.) 1069,64 Eur (vieną tūkstantį šešiasdešimt devynis eurus ir šešiasdešimt keturis centus) teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. V. (R.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas R. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 6. Atsakovas VĮ ,,Regitra“, atstovaudama ir atsakovams Lietuvos valstybei bei... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 17 d. sprendimu... 8. Atsakovas VĮ ,,Regitra“, atstovaujantis ir atsakovams VĮ ,,Regitra“... 9. Pareiškėjas R. V. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė atsakovų... 10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 17 d.... 11. II.... 12. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2018 m. balandžio 24 d. gautas... 13. Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėjant bylą Lietuvos vyriausiame... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 17. Pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas R. V. apeliacinės... 18. Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios... 19. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgusi... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41... 21. Pareiškėjo R. V. (R. V.) prašymą dėl teismo išlaidų, patirtų... 22. Priteisti iš valstybės įmonės „Regitra“ R. V. (R. V.) 1069,64 Eur... 23. Nutartis neskundžiama....