Byla eA-422-520/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. G. skundą atsakovui valstybės įmonei ,,Regitra“ (trečiasis suinteresuotas asmuo – valstybės įmonės ,,Regitra“ Kauno filialas) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas D. G. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – ir VĮ „Regitra“, atsakovas) generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. (1.19)-24-3468 (toliau – ir Sprendimas Nr. (1.19)-24-3468) ir įpareigoti VĮ „Regitra“ įregistruoti transporto priemonę – 2013 metų laidos (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Transporto priemonė, Automobilis).

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad 2015 m. liepos 16 d. kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialą (toliau – ir Filialas), prašydamas įregistruoti Transporto priemonę, įsivežtą į Lietuvą iš Latvijos Respublikos. Filialas 2015 m. liepos 16 d. sprendimu Nr.12603661 (toliau – ir Filialo Sprendimas Nr.12603661) atsisakė tenkinti prašymą. Pareiškėjas pateikė skundą VĮ „Regitra“, kuri skundžiamu Sprendimu Nr. (1.19)-24-3468 panaikino Filialo Sprendimą Nr.12603661 ir nurodė priimti naują sprendimą, išsamiai paaiškinant transporto priemonei registruoti reikšmingas aplinkybes bei visus atsisakymo registruoti transporto priemonę pagrindus. Pareiškėjo nuomone, VĮ „Regitra“ Sprendime Nr. (1.19)-24-3468) nepagrįstai nurodytas reikalavimas atlikti papildomą atitikties įvertinimą bei techninę apžiūrą, nes pirmoji M1 kategorijos transporto priemonės techninė apžiūra yra atliekama po trejų metų nuo pirmos registracijos datos, o pareiškėjo įvežta į Lietuvos Respubliką transporto priemonė 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo registruota Latvijos Respublikoje. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių (toliau – ir Registravimo taisyklės) 9 punktą, Lietuvos Respublikoje neregistruojamos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje nurodytos transporto priemonės.

93.

10Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-3294-402/2014, kurioje vienas iš pareiškėjų buvo D. G., panaikino sprendimus atsisakyti įregistruoti šiuo pagrindu 2013 metų laidos automobilį (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini). Kitoje administracinėje byloje Nr. eI-2344-414/2015 pagal pareiškėjo skundą Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendime panaikino VĮ „Regitra“ Kauno filialo bei VĮ „Regitra“ sprendimus ir įpareigojo VĮ „Regitra“ Kauno filialą iš naujo išnagrinėti klausimą dėl transporto priemonės ( - ) (( - )) registravimo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

114.

12Pareiškėjas pažymėjo, kad 2015 m. liepos 16 d. pateikdamas Filialui prašymą įregistruoti transporto priemonę, įvežtą iš Latvijos Respublikos, jis pateikė registracijos liudijimą su vertimu į lietuvių kalbą. Analogiškai (su dokumentų vertimu į lietuvių kalbą) buvo pateikti dokumentai ir VĮ ,,Regitra“ generaliniam direktoriui. Pareiškėjas buvo pateikęs Registravimo taisyklių 44.2.1 punkto reikalavimus atitinkantį Automobilio registracijos liudijimą, kuris laikytinas kilmės dokumentu. VĮ „Regitra“ atsisakymas registruoti Transporto priemonę yra nepagrįstas ir traktuotinas kaip ankstesnių teismo sprendimų nevykdymas.

135.

14Atsakovas VĮ „Regitra“ ir trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ ,,Regitra“ Kauno filialas atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

156.

16Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad pareiškėjas savo skundą grindžia teisės aktų nuostatomis, kurios nagrinėjant prašymą registruoti Automobilį jau nebegaliojo. Automobilis neatitinka teisės aktų nuostatų, kuriems netaikomas atitikties įvertinimas, o atitikties įvertinimo nepateikimas sudaro pagrindą atsisakyti registruoti pareiškėjo Automobilį. Pareiškėjas, norėdamas įregistruoti Automobilį, pateikė Latvijoje išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą (duomenys neskelbtini). Latvijos transporto priemonės registracijos liudijimo žymose nurodyta informacija, kad Transporto priemonė laikinai importuota ir negali būti nuolat registruojama Latvijoje, nes vairas yra dešinėje transporto priemonės pusėje. Todėl VĮ „Regitra“ sprendė, kad Latvijoje transporto priemonė nuolat nebuvo įregistruota dėl taikomų nacionalinės teisės administracinių reikalavimų transporto priemonėms su vairu dešinėje transporto priemonės pusėje.

177.

18Registravimo taisyklių 51 punktas nustato reikalavimus registracijos liudijimo kalbai. Pareiškėjo pateiktame latviškame registracijos liudijime buvo specialių žymų, todėl liudijimas turėjo būti išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas jį išvertusio vertėjo. Pateiktą registracijos liudijimą išvertė pats pareiškėjas. Todėl buvo pagrįstai atsisakyta registruoti Automobilį vadovaujantis Registravimo taisyklių 51 punktu.

198.

20Pagal Registravimo taisyklių 44 punkto nuostatas, transporto priemonės kilmės dokumentai skirstomi į tris grupes. Taisyklių 44.1 ir 44.1.1 punktai numato transporto priemonės patvirtinimą kaip transporto priemonės kilmės dokumentą. Registravimo taisyklių 67.4 punkte reikalaujama, kad transporto priemonę įregistruoti pageidaujantis asmuo VĮ „Regitra“ turi pateikti transporto priemonės kilmės dokumentą. Pareiškėjas tokio dokumento nepateikė. Pareiškėjas taip pat neįvykdė Registravimo taisyklių 68.3 punkte nustatyto reikalavimo kartu su Registravimo taisyklių 67 punkte išvardytais dokumentais pateikti informacinių sistemų duomenis, patikslinančius ir (ar) papildančius muitinės procedūrų (išleidimo į laisvą apyvartą), privalomosios techninės apžiūros atlikimą, transporto priemonės apdraudimą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, transporto priemonės valdytojo gyvenamosios vietos adresą patvirtinančius dokumentus (kai atitinkamų duomenų nėra VĮ „Regitra“ naudojamose informacinėse sistemose). Pareiškėjas nepateikė Registravimo taisyklėse šių nurodytų dokumentų: papildomo atitikties įvertinimo bei įrodymų apie techninę apžiūrą, todėl VĮ „Regitra“ generalinis direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. priėmė pagrįstą sprendimą Nr. (1.19)-24-3468, kurio naikinti skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

21II.

229.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 15 d. sprendimu pareiškėjo D. G. skundą atmetė.

2410.

25Teismas, ištyręs į bylą pateiktus įrodymus, nustatė, kad pareiškėjas 2015 m. liepos 16 d. su prašymu kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialą dėl transporto priemonės (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)) įregistravimo. VĮ „Regitra“ Kauno filialas 2015 m. liepos 16 d. pranešimu Nr. 12603661 atsisakė įregistruoti pareiškėjo transporto priemonę, todėl pareiškėjas 2015 m. liepos 17 d. pateikė skundą VĮ ,,Regitra“ su prašymu panaikinti VĮ ,,Regitra“ Kauno filialo pranešimą ir įregistruoti transporto priemonę. Atsakovas, remdamasis Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 16d. sprendimu bei Taisyklių 4, 9, 51, 67.4, 68.3 punktais, sprendė, kad VĮ ,,Regitra“ Kauno filialas neišsamiai atsakė į pareiškėjo prašymą registruoti transporto priemonę, nenurodė visų atsisakymo pagrindų ir neįvertino visų susiklosčiusių aplinkybių bei teisės aktų nuostatų, todėl VĮ ,,Regitra“ Kauno filialo sprendimą panaikino ir įpareigojo priimti naują sprendimą, kuriuo būtų išsamiai išnagrinėtas pareiškėjo prašymas.

2611.

27Teismas nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai rėmėsi negaliojančia Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių 5.14 papunkčio redakcija (2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169), nes pareiškėjo minimas taisyklių papunktis buvo pakeistas 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3-304 ir pagal naujai išdėstytą 5.14 papunkčio redakciją, atitikties įvertinimas netaikomas O1 ir O2 klasių transporto priemonėms, įsigytoms iki 2008 m. liepos 1 d., kurios suprojektuotos ir pagamintos tik specialioms statybų funkcijoms atlikti. Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių 5 punkte nėra nei vieno papunkčio, kuris leistų netaikyti atitikties įvertinimą transporto priemonei turinčiai vairą dešinėje pusėje.

2812.

29Teismas nustatė, kad automobilis ( - ) buvo laikinai įvežtas į Latvijos Respubliką ir registracijos liudijimas galiojo tik iki nustatyto termino, t. y. iki 2016 m. sausio 10 d., todėl darė išvadą, jog nėra pagrindo teigti, kad transporto priemonė Latvijos Respublikoje buvo išleista į laisvą apyvartą. Teismas sprendė, kad atsakovas skundžiamame sprendime pagrįstai nurodė, jog VĮ ,,Regitra“ Kauno filialas turėjo įvertinti Taisyklių 9 punktą bei 67.4 ir 68.3 punktus, patikrinti visus transporto priemonės dokumentus ir nustatyti, ar transporto priemonė gali būti registruojama Lietuvos Respublikoje.

3013.

31Teismas taip pat darė išvadą, kad priešingai nei teigė pareiškėjas, atsakovas atsižvelgė į pareiškėjo skunde minimus Kauno apygardos administracinio teismo sprendimus, nes įpareigojo VĮ ,,Regitra“ Kauno filialą įvertinti ne tik aplinkybę, kad transporto priemonės vairas yra dešinėje pusėje, bet ir kitas aplinkybes, atliekant papildomą atitikties įvertinimą, techninę apžiūrą ir visų privalomų transporto priemonės dokumentų patikrinimą.

3214.

33Remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir išdėstytomis teisės aktų nuostatomis, teismas sprendė, kad VĮ ,,Regitra“ pagrįstai panaikino neišsamų VĮ ,,Regitra“ Kauno filialo sprendimą ir įpareigojo atlikti papildomą transporto priemonės atitikties įvertinimą bei techninę apžiūrą ir išsamiai atsakyti į pareiškėjo prašymą remiantis teisės aktų nuostatomis.

34III.

3515.

36Pareiškėjas D. G. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2017 m. birželio 15 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir skundą tenkinti.

3716.

38Pareiškėjas nurodo, kad nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog jam (pareiškėjui) kilo pareiga atlikti papildomą atitikties įvertinimą ir techninę apžiūrą, ir paaiškina, kad atsakovas, nurodydamas, jog turi būti atlikta papildomo tipo atitiktis ir techninė apžiūra, nesivadavo teisės normomis. Nei Sprendime Nr. (1.19)-24-3468, nei teismo sprendimas nenurodyta jokia teisės norma, kuria remiantis pareiškėjas turėjo atlikti Automobiliui papildomą atitikties įvertinimą bei atlikti techninę apžiūrą, todėl teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

3917.

40Atsakovas VĮ ,,Regitra“ ir trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ ,,Regitra“ Kauno filialas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.

4118.

42Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismas tinkamai įvertino faktines aplinkybes bei ginčą reguliuojančius teisės aktus ir priėmė teisingą bei pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

4319.

44Tiek ginčijamame VĮ ,,Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendime Nr. (1.19)-24-3468, tiek skundžiamame Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendime buvo nurodyti teisės aktai, kuriais remiantis buvo priimti sprendimai. Sprendimuose taip pat nurodyta, kokių reikalavimų neįvykdė pareiškėjas ir tai sudarė pagrindą atsisakyti tenkinti pareiškėjo prašymą registruoti transporto priemonę bei pagrindą teismui skundą atmesti.

45Teisėjų kolegija

konstatuoja:

46IV.

4720.

48Byloje nagrinėjamo ginčo dalykas – atsakovo VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. (1.19)-24-3468, kuriuo panaikintas VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. sprendimas ir perduotas iš naujo nagrinėti Filialui pareiškėjo D. G. prašymas įregistruoti 2013 metų laidos transporto priemonę (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)), įvežtą iš Latvijos Respublikos, pagrįstumas ir teisėtumas.

4921.

50Pirmosios instancijos teismas Sprendimą Nr. (1.19)-24-3468 pripažino pagrįstu ir teisėtu, nustatęs kad Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių 5 punkte nėra nei vieno papunkčio, kuris leistų netaikyti atitikties įvertinimą transporto priemonei, turinčiai vairą dešinėje pusėje. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad automobilis ( - ) buvo laikinai įvežtas į Latvijos Respubliką ir registracijos liudijimas galioja tik iki nustatyto termino, t. y. iki 2016 m. sausio 10 d., darė išvadą, kad transporto priemonė Latvijos Respublikoje nebuvo išleista į laisvą apyvartą. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas pagrįstai nurodė, jog VĮ „Regitra“ Kauno filialas turėjo įvertinti Registravimo taisyklių 9, 67.4 ir 68.3 punktus, patikrinti visus transporto priemonės dokumentus ir nustatyti, ar transporto priemonė gali būti registruojama Lietuvos Respublikoje.

5122.

52Pareiškėjas apeliaciniame skunde ginčija šias išvadas ir laikosi pozicijos, kad jo skundo reikalavimas panaikinti Sprendimą Nr. (1.19)-24-3468 turėjo būti tenkintas.

5323.

54Teisėjų kolegija, nagrinėdama pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo, klausimą, pirmiausia pažymi, kad pareiškėjas 2015 m. liepos 16 d. su prašymu kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialą dėl transporto priemonės ( - ) (( - )) įregistravimo į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą ir pateikė Latvijos Respublikoje išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą Nr. AF1609398, iš kurio matyti, kad Transporto priemonė yra laikinai įvežta ir uždrausta registruoti Latvijos Respublikoje, nes transporto priemonės vairo padėtis yra dešinėje pusėje.

5524.

56Nagrinėjamu atveju susiklostė tokia teisinė situacija, kad pareiškėjas šioje byloje ginčija atsakovo Sprendimą Nr. (1.19)-24-3468, kuriuo panaikintas Filialo 2015 m. liepos 16 d. sprendimas atsisakyti tenkinti pareiškėjo prašymą. Iš Sprendimo Nr. (1.19)-24-3468 turinio matyti, kad Filialo 2015 m. liepos 16 d. sprendimas iš esmės yra panaikintas dėl to, jog Filialas nenurodė konkrečių pagrindų, dėl kurių atsisakė įregistruoti 2013 metų laidos transporto priemonę ( - ) (( - )), ir nurodyta, kad turi būti iš naujo išnagrinėtas pareiškėjo prašymas, Filialas įpareigotas atlikti papildomą transporto priemonės atitikties įvertinimą bei techninę apžiūrą ir išsamiai atsakyti į pareiškėjo prašymą remiantis teisės aktų nuostatomis. Tačiau pareiškėjas nesutinka su tokiu sprendimu ir teigia, kad atsakovas, panaikinęs Filialo sprendimą, turėjo įpareigoti Filialą įregistruoti Transporto priemonę, bei nesutinka su tuo, kad atsakovas nurodė pareiškėjo prašymo pateikimo metu galiojusių Registravimo taisyklių 4, 9, 51, 67.4, 67.4 68.3 ir 67.4 punktus, į kuriuos turi atkreipti dėmesį Filialas, nagrinėdamas pareiškėjo prašymą.

5725.

58Pareiškėjo prašymo pateikimo metu galiojusių Registravimo taisyklių 67 punkte buvo nustatyta, kad transporto priemonę įregistruoti pageidaujantis pareiškėjas pateikia: transporto priemonės kilmės dokumentą (-us), išskyrus atvejus, kai transporto priemonė paskutinį kartą buvo įregistruota Lietuvos Respublikoje, išduodant registracijos liudijimą arba galingojo keturračio registracijos liudijimą, yra neperdirbta ir transporto priemonės registracijos dokumentas yra prarastas (67.4 p.); kt. Taisyklių 68 punkte nurodyta, kad taip pat asmuo pateikia: informacinių sistemų duomenis patikslinančius ir (ar) papildančius muitinės procedūrų (išleidimo į laisvą apyvartą), privalomosios techninės apžiūros atlikimą, transporto priemonės apdraudimą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, transporto priemonės valdytojo gyvenamosios vietos adresą patvirtinančius dokumentus (kai atitinkamų duomenų nėra VĮ „Regitra“ naudojamose informacinėse sistemose (68.3 p.); kt. Dokumentai, kurių duomenimis remiantis registruojamos transporto priemonės, pateikiami valstybine kalba; užsienio šalių kalbomis pateikti dokumentai (išskyrus informaciją apie transporto priemonės valdymą patvirtinančius dokumentus) turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti juos išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu; EEE šalies išduoti direktyvos reikalavimus atitinkantys transporto priemonės registracijos dokumentai arba transporto priemonės patvirtinimo dokumentai, kuriuose nėra specialių žymų ar kitos, Europos Sąjungoje suderintais kodais nepažymėtos informacijos, neverčiami (Taisyklių 51 p.). Taisyklių 4 punkte nurodyta, kad Lietuvos Respublikoje transporto priemonės registruojamos tik nustatyta tvarka atlikus jų tipo patvirtinimą (procedūra, pagal kurią patvirtinama transporto priemonės atitiktis tam tikroms administracinėms nuostatoms ir techniniams reikalavimams), privalomąją techninę apžiūrą, privalomas muitinės procedūras, sumokėjus valstybės nustatytus su transporto priemone ar su jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius ir apdraudus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Taisyklių 9 punkte nurodyta, kad Lietuvos Respublikoje neregistruojamos Lietuvos Respublik?s saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje nurodytos transporto priemonės.

5926.

60Įvertinus Sprendimo Nr. (1.19)-24-3468 turinį, nenustatyta, kad atsakovas netenkino pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Filialą įregistruoti transporto priemonių būtent dėl to, kad pareiškėjo prašymas neatitinka visų šių Taisyklių nuostatų, kaip minėta, trečiajam suinteresuotam asmeniui nurodyta išsiaiškinti teisiškai reikšmingas aplinkybes dėl šių Taisyklių nuostatų taikymo nagrinėjant pareiškėjo prašymą. Pažymėtina, kad nei atsakovas Sprendime Nr. (1.19)-24-3468, nei pirmosios instancijos teismas sprendime nenurodė, jog pareiškėjas privalo atlikti papildomą tipo atitikties įvertinimą ir techninę apžiūrą, kaip kad šią aplinkybę akcentuoja pareiškėjas apeliaciniame skunde. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas Sprendime Nr. (1.19)-24-3468 pagrįstai nurodo, jog VĮ „Regitra“ Kauno filialas turėjo įvertinti Taisyklių 9, 67.4 ir 68.3 punktus, patikrinti visus transporto priemonės dokumentus ir nustatyti, ar transporto priemonė gali būti registruojama Lietuvos Respublikoje.

6127.

62Pareiškėjo teigimu, jo skundas turėjo būti tenkintas ir Filialas turėjo būti įpareigotas įregistruoti Transporto priemonę vien tuo pagrindu, jog pareiškėjas pateikė Latvijos Respublikoje išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą Nr. ( - ), kuris atitinka Taisyklių 44.2.1 punktą ir yra laikomas kilmės dokumentu, nes registruojant anksčiau kitoje valstybėje narėje registruotą transporto priemonę yra pateikiamas tik ankstesnę registraciją patvirtinantis dokumentas. Su tokia pareiškėjo pozicija nesutiktina, nes pareiškėjo nurodomas ir pateiktas registracijos liudijimas buvo išduotas laikinai.

6328.

64Taisyklių 44.2.1 nustato šiuos kilmės dokumentus: EEE šalyse išduotus transporto priemonės registracijos liudijimus, kurie atitinka 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos direktyva 2003/127/EB, reikalavimus ir yra išduoti registruojant transporto priemones, atitinkančias Europos Bendrijos patvirtintą tipą arba kurioms yra suteiktas individualus Europos Bendrijos patvirtinimas;

6529.

66Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra nusprendęs, jog anksčiau kitose valstybėse narėse registruotų naudotų transporto priemonių techninės charakteristikos gali būti nustatytos remiantis jau esančiais registravimo dokumentais (žr. 2008 m. birželio 5 d. sprendimo Komisija prieš Lenkiją, C‑170/07, 38 p.; 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę, C-150/11, 75 p.). Europos Sąjungos Teisingumo Teismas byloje Komisija prieš Belgijos Karalystę nusprendė, jog Belgijos Karalystė negali pateisinti sistemingo reikalavimo pateikti atitikties sertifikatą būtinumu patikrinti registracijos liudijimą turinčių transporto priemonių technines charakteristikas (76 p.). Pastarojoje byloje įvertinta, jog tokiu reikalavimu iš esmės panaikinamas kitose valstybėse narėse išduotų registracijos liudijimų pripažinimo principas, numatytas Direktyvos 1999/37 4 straipsnyje (77 p.). Minėtoje byloje pripažinta, jog Belgijos Karalystė negali remtis viena iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straipsnyje apibrėžtų bendrojo intereso priežasčių arba vienu iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje nustatytų imperatyviųjų reikalavimų, nes iš to, kas pasakyta, matyti, kad, išskyrus laikino registravimo atvejį, Direktyva 1999/37 valstybėms narėms neleidžia, registruojant anksčiau kitoje valstybėje narėje registruotą transporto priemonę, reikalauti kito dokumento nei registracijos liudijimas. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1664-415/2018).

6730.

68Teisėjų kolegija, apibendrindama byloje nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai ir laikydamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų įvertino byloje surinktus įrodymus bei nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas. Pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl Sprendimo Nr. (1.19)-24-3468 pagrįstumo ir teisėtumo, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

69Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

70Pareiškėjo D. G. apeliacinį skundą atmesti.

71Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

72Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas D. G. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad 2015 m. liepos 16 d. kreipėsi į VĮ... 9. 3.... 10. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad Kauno apygardos administracinis teismas... 11. 4.... 12. Pareiškėjas pažymėjo, kad 2015 m. liepos 16 d. pateikdamas Filialui... 13. 5.... 14. Atsakovas VĮ „Regitra“ ir trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ ,,Regitra“... 15. 6.... 16. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad pareiškėjas savo... 17. 7.... 18. Registravimo taisyklių 51 punktas nustato reikalavimus registracijos liudijimo... 19. 8.... 20. Pagal Registravimo taisyklių 44 punkto nuostatas, transporto priemonės... 21. II.... 22. 9.... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 15 d. sprendimu... 24. 10.... 25. Teismas, ištyręs į bylą pateiktus įrodymus, nustatė, kad pareiškėjas... 26. 11.... 27. Teismas nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai rėmėsi negaliojančia... 28. 12.... 29. Teismas nustatė, kad automobilis ( - ) buvo laikinai įvežtas į Latvijos... 30. 13.... 31. Teismas taip pat darė išvadą, kad priešingai nei teigė pareiškėjas,... 32. 14.... 33. Remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir išdėstytomis teisės aktų... 34. III.... 35. 15.... 36. Pareiškėjas D. G. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2017 m. birželio 15... 37. 16.... 38. Pareiškėjas nurodo, kad nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 39. 17.... 40. Atsakovas VĮ ,,Regitra“ ir trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ ,,Regitra“... 41. 18.... 42. Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismas tinkamai... 43. 19.... 44. Tiek ginčijamame VĮ ,,Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio... 45. Teisėjų kolegija... 46. IV.... 47. 20.... 48. Byloje nagrinėjamo ginčo dalykas – atsakovo VĮ „Regitra“ generalinio... 49. 21.... 50. Pirmosios instancijos teismas Sprendimą Nr. (1.19)-24-3468 pripažino... 51. 22.... 52. Pareiškėjas apeliaciniame skunde ginčija šias išvadas ir laikosi... 53. 23.... 54. Teisėjų kolegija, nagrinėdama pirmosios instancijos teismo sprendimo... 55. 24.... 56. Nagrinėjamu atveju susiklostė tokia teisinė situacija, kad pareiškėjas... 57. 25.... 58. Pareiškėjo prašymo pateikimo metu galiojusių Registravimo taisyklių 67... 59. 26.... 60. Įvertinus Sprendimo Nr. (1.19)-24-3468 turinį, nenustatyta, kad atsakovas... 61. 27.... 62. Pareiškėjo teigimu, jo skundas turėjo būti tenkintas ir Filialas turėjo... 63. 28.... 64. Taisyklių 44.2.1 nustato šiuos kilmės dokumentus: EEE šalyse išduotus... 65. 29.... 66. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra nusprendęs, jog anksčiau kitose... 67. 30.... 68. Teisėjų kolegija, apibendrindama byloje nustatytas faktines ir teisines... 69. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 70. Pareiškėjo D. G. apeliacinį skundą atmesti.... 71. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 15 d. sprendimą... 72. Nutartis neskundžiama....