Byla e2S-2230-601/2017
Dėl juridinio fakto nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų T. P., V. D., I. A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų T. P., V. D., I. A. B. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5

  1. Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjų T. P., V. D., I. A. B. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno miesto skyrius, M. M., S. K., R. D., L. E. M., J. Z. A., J. K., G. T.
  2. Kauno apylinkės teismas 2017 m. balandžio 24 d. nutartimi civilinę bylą Nr. e2YT-175-894/2017 sustabdė, kol paaiškės suinteresuoto asmens J. Z. A. (mirusi) teisių perėmėjai arba aplinkybės, dėl kurių teisių perėmimas neįvyko ir įpareigojo byloje dalyvaujančius asmenis nedelsiant informuoti Kauno apylinkės teismą apie bylos sustabdymo pagrindo išnykimą.
  3. Kauno apygardos teismas 2017 m. liepos 3 d. priėmė nutartį, kuria Kauno apylinkės teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartį panaikino.
 1. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. liepos 5 d. nutartimi:
 • Atnaujino civilinę bylą pagal pareiškėjų T. P., V. D., I. A. B. pareiškimo dėl juridinio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno miesto skyrius, M. M., S. K., R. D., L. E. M., J. Z. A., J. K., G. T.;
 • Įpareigojo pareiškėjus per 60 dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos pateikti duomenis apie suinteresuotam asmeniui J. Z. A. priklausiusį turtą;
 • Skyrė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka teismo posėdyje 2017 m. spalio 12 d., 13.30 val., Kauno apylinkės teisme, adresu ( - ). Į teismo posėdį iškvietė šalis siunčiant jiems teismo pranešimas.
  1. Teismas nurodė, kad VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, suinteresuotas asmuo J. Z. A. buvo 51/100 pastato dalies, priklausančios M. A., esančios ( - ), uzufruktorė. Minėta daiktinė teisė laikoma pasibaigusi nuo palikėjos mirties momento. Teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turėjo suinteresuotas asmuo J. Z. A., todėl sprendė, kad pareiškėjai įpareigotini teismui per 60 dienų pateikti duomenis apie suinteresuotam asmeniui J. Z. A. priklausiusį turtą. Nurodė, kad minėti duomenys reikalingi sprendžiant klausimą dėl valstybės, kaip suinteresuoto asmens J. Z. A. teisių ir pareigų perėmėjos, įtraukimo į bylą suinteresuotu asmeniu.
 1. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai
  1. Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartį dalyje dėl įpareigojimo pareiškėjams per 60 dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos pateikti duomenis apie suinteresuotam asmeniui J. Z. A. priklausantį turtą, priimtą civilinėje byloje Nr. e2YT-175-894/2017.

6Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

   1. byloje esantis Testamentų registro išrašas ir notaro M. L. 2017-04-14 raštas patvirtina, kad nei visų eilių įstatyminiai, nei testamentiniai įpėdiniai per įstatymo nustatytą terminą, t. y. per 3 mėnesius nuo suinteresuoto asmens J. Z. A. mirties dėl palikimo priėmimo nesikreipė, taigi pareiškėjai nėra mirusiosios J. Z. A. įpėdiniai. Nei vienas iš pareiškėjų, nebūdamas J. Z. A. įpėdinis, neturi jokio teisėto pagrindo nei rinkti, nei gauti duomenis apie tai, kiek ir kokio turto turėjo J. Z. A.;
   2. nesuprantama, kodėl tokių duomenų rinkimą teismas perkėlė pareiškėjams, kurie ne tik nėra įpėdiniai, tačiau ir neturi jokio teisinio pagrindo rinkti ir gauti duomenis apie mirusiosios turėtą. Nagrinėjamu atveju nėra abejonių, kad valstybė šioje byloje turi suinteresuotumą, todėl yra įtrauktina į bylą, kadangi patenkinus pareiškėjų pareiškimą, keistųsi J. Z. A. priklausanti kompensacija. Net ir neturint konkrečių duomenų, kiek ir kokio turto turėjo suinteresuotas asmuo J. Z. A., valstybė įtrauktina į bylą suinteresuotu asmeniu, kaip turto perėmėja. Pati valstybė, kaip turto perėmėja, iki numatyto teismo posėdžio, t. y. 2017 m. spalio 12 d., galėtų pateikti teismui duomenis apie palikėjos turtą ir informaciją, kuri kompetentinga institucija šioje byloje atstovaus valstybės, kaip turto perėmėjos, interesus;
   3. nesuprantama, kokią reikšmę bylos išsprendimui turės informacija apie konkretų J. Z. A. turėtą turtą. Teismas nutartyje nenurodė, kokį sąsajumą su byla turės konkretūs duomenys apie tai, kiek ir kokio turto turėjo suinteresuotas asmuo. Be to, procesinių teisių perėmimui, numatytam CPK 48 straipsnyje, nėra reikalinga nustatyti, kiek ir kokio turto turėjo suinteresuotas asmuo J. Z. A., kadangi procesinių teisių perėmimo pagrindas nagrinėjamu atveju yra J. Z. A. paveldimo turto perėjimas valstybei. Teismas netinkamai taikė ir aiškino CK ir CPK normas.

7Teismas

konstatuoja:

 1. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
  1. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris (kuri) pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 str.).
  2. Kauno apylinkės teismas 2017 m. liepos 5 d. nutartimi atnaujino civilinę bylą pagal pareiškėjų T. P., V. D., I. A. B. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno miesto skyrius, M. M., S. K., R. D., L. E. M., J. Z. A., J. K., G. T. Teismas paskyrė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka teismo posėdyje 2017 m. spalio 12 d., 13.30 val., Kauno apylinkės teisme, adresu ( - ), 31 salėje. Taip pat teismas įpareigojo pareiškėjus per 60 dienų nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos pateikti duomenis apie suinteresuotam asmeniui J. Z. A. priklausiusį turtą. Taigi teismas, atnaujinęs bylos nagrinėjimą, siekdamas visapusiškai pasiruošti bylos nagrinėjimui ir bylą nagrinėti, esant jo vertinimu, reikalingų bylų visetui, taikė CPK 199 straipsnio nuostatas.
  3. CPK 199 straipsnio 2 dalyje pažymėta, kad rašytiniai įrodymai, kurių teismas reikalauja iš fizinio asmenų ar juridini asmenų, siunčiami teismo nustatytu terminu tiesiogiai teismui. Fiziniai asmenys ar juridiniai asmenys, neturėdami galimybės pateikti reikalaujamą rašytinį įrodymą arba negalėdami jo pateikti per teismo nustatytą terminą, privalo pranešti apie tai teismui ir kartu nurodyti to priežastis (CPK 199 straipsnio 5 dalis).
  4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimas detaliai reglamentuotas CPK normomis ir jų reikalavimai yra privalomi kiekvienam besikreipiančiam į teismą. CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio kodekso numatytais atvejais ir 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Taigi, įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs, jog pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 1 p.). Dėl kitų, pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.).
  5. Rašytinių įrodymų išreikalavimas ar teismo leidimo išdavimas yra susijęs su įrodymų rinkimu. CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą įrodymų rinkimo klausimu, taigi ir dėl įrodymų išreikalavimo (CPK 199 str.). Be to, priimta nutartis iš esmės neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010). Šiuo atveju, nagrinėjama situacija neturi aukščiau nurodytų požymių.
  6. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjant bylą apeliacine tvarka paaiškėjo CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta aplinkybė, jog atskirasis skundas paduotas dėl teismo nutarties, kuri pagal įstatymą negali būti apeliacinio apskundimo objektu, todėl apeliacinis procesas pagal pareiškėjų T. P., V. D., I. A. B. atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

8Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3, 5 punktais, 336 straipsniu, 338-339 straipsniais,

Nutarė

9Apeliacinį procesą, pagal pareiškėjų T. P., V. D. ir I. A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. liepos 5 d. nutarties, nutraukti.

10Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai